Teitl Casgliad: Carmarthen journal and South Wales weekly advertiser

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 2 o 8 Nesaf Olaf
Full Screen
12 erthygl ar y dudalen hon
LLOFRUDDIAD Y DINIWED

LLOFRUDDIAD Y DINIWED Ni fedr hyd yn oed oesau tragwyddoldeb symud ymaith yr ystaen sydd ar dudalcnau hanes gwlad faHbaraiJd Germani. Y mae cenedlocdd gwar ac anwar y byd yn gyfan yn edrych yn syn tua chyf- eiriad Germani. Ni ddaeth i feddwl neb erioed y gwelid y fath weithredoedd annynol oddiar law un- rhyw genedl anwaraidd, chwaithach cenedl sydd wedi bod yn ymffrostio yn ci haddysg, ei duwinydd- iaeth, a'i rhagoriaeth yn y celfau cain. Y mae byd cyfan yn sefyll mewn braw uwchben hanes ofnadwy suddiad y Lusitania. Nid llong ryfel mohoni, ond llong yn cludo teithwyr diniwed o'r Amerig i'r wlad hon, gwragedd a phlant a hen bobl. Yn yr oesau hen, tywyll, paganaidd, darllenir am Nero yn chwareu ei delyn tra yr oedd dinas Rhufain yn llosgi. Prif-ddinas gwlad ei elynion oedd hono, ond yn 1915 yr ydym yn darllen am genedl gyfan yn crechwen ac yn meddwi wrth ddathlu llofruddiaethau eu mwrddwyr-filwyr. Y mae bron yn ammhosibl darHen hanes yr anfadwaith ddiwc-ddaf hon. Pwy fedr ddarllen am tua pheJwar cant ar ddeg o eneidiau yn cael eu hyrddio i dragwyddoldeb i ddim dyben ond boddio ysbryd dieflig ei fawrhydi gatanaidd o Berlin, heb deimlo i'r byw. Yr oedd llu o'r rhai diniwed hy ar eu taith tuag adref at berthynasau hoff, a phan yr oedd y rhai hyny yn gwneyd para- toadau i'w croesawu yr oedd y trueiniaid wedi glanio ar v lan bell ar ol ymdrech galed ond ofer i achub eu bywydau. Nid oedd yr un o'r rhai hyn wedi codi bya yn erbyn y mwrddwyr, ond nid oedd wahaniaeth am hyny, rhaid oedd llofruddio rhai diniwed. Cam- gymeriad fyddai i ni yn y fan yma geisio desgrifio y digwyddiadau torcalonus ganlynasant yr ymosodiad ar y llong, a'r ymdreohion caled am achub einioes. Ni achubwyd ond rhyw 768 o fywydau, tra y mae tua 1,392 wedi syrthio yn aberth ar allor cigydd Lusiffer yn Berlin.. Yr oedd hysbysiadau (advertisements) wedi eu gosod gan y Germaniaid yn mhapurau yr Amerig y byddai i'r Hong gael ei suddo cyn cyrhacdd Lloegr, ond ni ddaeth i feddwl neb y buasai i'r bygythiad gael ei osod mewn grym. Danfonwyd llythyrau i rai o brif wyr yr Amerig oedd wedi sicr- hau t-ocynau i deithio gyda'r llong, i'w rhybuddio o'r hyn allasent ddisgwyl os teithient. Cafodd Mr. Vanderbilt un o'r llythyrau hyn, ond ni wnaeth un- rhyw sylw o hono. Yr oedd pawb yn credu y buasent yn ddiogel yn y llong, gan ei bod wedi osgoi submarines y Germaniaid byd yn hvn, a chyda llaw y mae yn rhyw gymaint o syndod iddi fethu y tro hwn, ond gwell, ofallai, fydd peidio gwneyd unrhyw sylw yn y fan hon hyd nes y ceir clywed ystori y cadben pan o dan y groes- holiad. Dywed rhai o'r teithwyr gawsant eu hachub bethau braidd yn llym, ond nid oes genym ond aros hyd nes y ceir clywed beth ddywed awdurdouau y llong. Pan tuallan i borthladd Queenstown yn yr Iwerddon, danfonodd submarine Germanaidd ddwy torpedo' i'r Lusitania. Pan darawsant y Hong, yr oedd yr olygfa tuhwnt desgrifiad fel y gellir dych- mygu. Suddodd y llong fawr a'i chymanfa o deith- wyr ymhen rhyw ugain mynyd, gydag eithrio rhyw eaith cant fel y nodwyd. Pa beth tybed a wna yr Unol Dalaethau yn awr? Hyd yn hyn, y maent wedi ymddangos o blaid Ger- mani yn fwy nag o blaid y wlad hon. Y cweetiwn cyntaf ofynodd yr Arlywydd Wilson oedd, os oedd Americaniaid wedi colli ell bywydau, fel pe nad oedd pobl unrhyw genedl arall yn werth trafferthu o'u plaid. Gellir bod yn berffaith sicr na fydd i drig- olion yr Amerig gymeryd yr erchyllwaith hwn yn dawel, ac os na chymer yr Arlywydd foddion llym i y w alw y mwrddwyr i gyfrif bydd yno le pur dwym yn fuan iawn. Y mae Germani yn ormod llwfriaid i ddanfon allan ei llynges i'r mor agored i gyfarfod ein llynges ni. Gwell yw ganddynt aros yn llech- wraidd fel yr hen highwaymen gynt. a gwylio cyfle i lofruddio y diniwed. Ceisia Germani ddweyd fod gvnau a defnyddiau pyloraidd ar fwrdd y llong, ond y mae uchel swyddog y porthladd Americanaidd wedi taflu y celwydd yn ol i'w hwynebau bawlyd. Bydd i ni edrych allan am adroddiad o'r ymchwiliad fydd i gymeryd lie ynglyn a'r golled hon. Os nad Vdym yn camgymeryd yn fawr, bydd dystiolaethau lied bwysig gael eu rhoddi gan y rhai ydynt wedi eu hachub. Yn canlyn y weithred ysgeler hon, clywir am longau awyrol y gelyn yn hedfan uwehben Southend yn Lloegr gan daflu ffrwyd-belenau ar leoedd hedd- ychol, ond yn ffortunus methasant a gwneyd ych- waneg o ddifrod ar fywydau na lladd un ddynes. Dyddorol fyddai cael barn Prif-athraw coleg Bala- Bangor ar y Germaniaid yn awr! Tybed a ydyw ef wedi cael gwared o'r cen oedd ar ei lygaid dro yn ol! 9 1 Ammhosibl credu fod un dyn yn y wlad hon heddyw P fedr ddweyd y sill leiaf o blaid y Berlin Brigands. Gresyn na welsai ein awdurdodau eu ffordd yn glir i ymddihatru o'u cyniadau plentynaidd am anrhydedd milwriaethol, a thalu y ffyrling- eithaf i'r gelynion. Nid drwy lofruddio y diniwed feddyhwn, ond drwy wneyd defnydd o bob dyfais i ysgubo pob milwr Germanaidd allan o wyneb y cread. Nid yw ein gwlad ni yn myned i lusgo ei anrhydedd drwy'r llaid drwy wneyd defnydd o nwy gwenwynllyd fel y gwna: r gelyn! Na, gwell ganddi aberthu miloedd o'i bechgyn goreu yn hytrach na delio a'r gelyn yn ol ei haeddiant. Yn bendifaddeu, gorwedd gwaod miloedd o fechgyn dewr ein gwlad wrth ddrws ffug. anrhydedd. Pair agwedd yr Eidal lawr o bryder i lawer heddyw. Ni raid i hyny fod. Y mae'r Eidal yn sier o wneyd yr hyn fydd oreu. Efallai cyn y bydd i'r llinellau hyn ymddangos, y bydd yr Eidal wedi dyfod allan, ac ni chredwn lai na fydd iddynt osod eu had- noddau wrth ochr y gwledydd sydd yn ymladd o blaid y gwan. Anhawdd credu y buasai i'r wlad hon fyned i gymaint o drafferth i gael y Dardanelles yn rhydd pe na fuasai braidd yn sicr na wnaiff yr Eidal ddyfod allan i'n herbyn. Nid ocs angen ofn: yn y cyfeiriad hwn.

BRYNAMMAN

BRYNAMMAN Damwain Angeuol.—Tua nawn dvdJ Iau diweddaf, cyfarfyddodd Mr. Idris Llewellyn, Park Lane, a damwain yn ngwaith Rhosamman, yr hon a brofodd yn angeuol iddo mewn ychydig oriau. Mae cydymdeimlad dyfnaf yr ardal gyda'r teulu yn eu hiraeth a'u colled ar ol ei hanwylyd.-Dydd Llun canlynol daeth tyrfa yn nghyd i hebrwng "ei wedd- illion marwol i Siloam, i gladdfa'r teulu. Daeth plant yr ysgol yn gryno yno a phlethdorch hardd o flodau i oeod ar man fechan ei fedd, fel cynrych. iolaeth o'u hoffder o hono. Newydd ftdael yr ysgol ydoedd i fyned i'r lofa, ac. nid oedd wedi cyrhaedd ei bymtheg oed, yr hyn sydd yn vchwanegu llawer at yr hiraeth a'r golled. Yr oedd Idris yn gymer- iad hawddgar a diniwed, ac yn enill pawb i'w hoffi. Rvwsut annymunol i'r eithaf oedd" gweled cuddio cymeriaxl ieuanc mewn bedd mewn tymhor ag y mae pobeth arall yn dod i fvny yn ei berarogl; yn ngwyneb yr amgylehiad rhaid i'r Thieni a'u ffrynd- iau a'u perthynasau i sychu eu dagrau a thywel ffydd, gan irredu fod Idris wedi ei gymeryd o ardd y ddaear i'w drawsblanu mewn liinsawdd lJe ni ddaw llwvdrew pechod i aflonyddu ar ei gymeriad hardd yn ngardd paradwys. Riaint hoff a'i frodyr anwyl, A'i chwiorydd cofiwck hyn,— Fod eich "Idris" yn mhlith engyl Yji y nef a'i wisg yn wyn. Os yn gynar daeth ei yrfa Ar y ddaeer hon i ben, Y mae heddyw gyda'r dyrfa Wrth ei fodd mewn ploewach nen. I Drynamman. D. Brynfab TÅomu.

LLITH rrWlVI BltELS

LLITH rrWlVI 'B,\ltELS Y PREN IWP AS. Rwsnoth wetha. mi fies yn gweid wrthochi|bhi beth iw'r pren Iwpas yn ol diskripshon Moilv^n Hiws gwemdog gida'r Methots yn Abarteifi. Throt oil wedd Iwpas gidag e. Throt oil iw hi o hid gida rhai bith a

No title

General Sir Reginald Pole-Carew, K.C.B., MP for the Bodmin diviflion of Cornwall and Inspect- of tbe Territorial Fort*, ws* thrown fromhs horse on Saturday while riding in Antony Park. Cornwall, and sustained concussion cf the brain He wag taken unconscious to hia hom« at Antony I <

BERNARD SHAW A TWM BARELS

BERNARD SHAW A TWM 'BARELS Wrth ddarllen llythyrau, llithiau ac adolygiadau ar lyfrau poblogaidd Bernard Shaw, daw Tw 'Barels o hyd i'r meddwl; ac wrth ddarllen gwaith Twm 'Barels o wythnos i wythnos daw Bernard Shaw o hyd i'r meddwi.—Dau arwr hynod debyg i'w gilydd yn feddyliol, a hynod anhebyg. Buddiol a phleserus i mi yw eu cyferbynu, a'u cydmaru a'u gilvdd. Wrth eu cyferbynu, gwelir eu bod yn hynod o anhebyg-. Ymffrostia. Bernard Shaw ei fod yn vegetarian, yn llwyTymwrthcdwr, yn elyn tobacco," ei fod yn fath o loan Fedyddiwr yn anialwch Lloegr. Ymffrostia Twm 'Barels yn ei allu i fwyta, i yfed ac arfer pob peth heb ei gam-arfer, heb alw dim yn gyffredin neu aflan, yn debyg i'r Dyn o Nazareth yn anialwch Phariseaid Cymru. Arddull Bernard Shaw yn fynych sydd anystwyth, hir-wyntog, cromfachog a thywyll, ond y mae arddull Twm 'Barels yn ystwyth fel yr awel, yn glir fel y grisial. ei frawddegau byrion, a'i eiriau pwrasol a detholedig fel pelydrau haul yn goleuo a gollwng y dydd ar bob goly,gfa. Y mae cyfer- byniadau ereill rhwng y ddau, ond yn awr nodaf rai o'r pethau tebyg ynddynt. Y mae Bernard Shaw a Twm 'Barels yn ddau HYNOD yn y byd. Fel y maent yn anhebyg i'w gilydd, y maent yn anhcbyg i bawb ereill. Y maent yn ddau WREIDDIOL ac ANNIBYNOL, yn gweled a'u llygaid eu hunain, yn clywed a'u clustiau eu hunain, yn teimlo a'u dwylaw eu hunain, ac yn tramwy eu ffyrdd eu hunain. Chwar- ddant am ben lluawis tref, ao ni wrandawant ar lais y geilwad. Fel dau Unicorn a'u cryfder yn fawr, nis gellir eu rhwymo a rhaffau, a'u gosod mewn rhych i lyfnu y dolydd enwadol. Fel dau Leviathan yn moroedd byd ac eglwys, nis gellir gosod bach yn eu ffroenau. Y mae y ddau yn DDIFYR ac yn canfod comedi bywyd yn amgen neb. Bywyd yw eu byd, bywyd crefyddol, bywyd gwladol, bywyd cymdeithasol. Eang yw eu cydym- deimlad, a byth yn dorcalonus. Clywant swn yr organ yn nghanol galar, a gwelant ridens -arian ar ochrau duon y cymylau erchyll. Caiff pob peth wasanaethu i lonni bywyd, a'i adfywi-o a chwerthin- iad iachus. Caiff hyd yn oed y puritan a'r Calfin trymaidd eu trin ganddynt nos creu gwenau grasun- ol mil mwy rhinweddol nag etholedigaeth gras a'i holl foddion pruddaiud. Ond er fod y ddau yn anarferol o ddifyr, y mae y ddau yn DDIFRIFOL OFNADWY. Diwygwyr digellwair ydynt, a digymod a rhithiau. Diosgant fentyll twyll a rhagrith. Ar- swydoI yw dynoethiad Bernard Shaw o ffugiau yr Eglwysi Rhyddion a'r offeiriadaeth, felly Twm 'Barels pan gydia yn yr enwadau. Annibyniaeth dan law y Tinker a droir yn Dommen w Anniben- dod, a'r Ty Cwrdd ftl Teml Baal dan law Jehu yn Dy y Dom. Pan gydia Twm yn ngwddf y sect sydd wrth swydd yn tasgu dwr ar draws eu gilydd, gwelir nad yw y rhai sydd yn cael eu swilo ronyn fwy syber na'r sorod sectol sydd yn cael eu cadw yn sych. Dan law y Tinker dangosir fod y pwll bedydd yn llyn Ileidiog, a'r Droch grediniol yn drochion dys-tryw mewn gwlad a thref. Pan ymafla Twm yn unrhyw ran o'r Corff Calfinaidd, gwelir mae corff yn y gwahan- glwyf ysol ydyw, fod Calvin a'r Kaiser yn yr un dolur anaele, a bod aene-va a Gehenna ynyr un gymydogaeth. Pan ddynesa y Tinker at yr Eglwys Esgobol, ergydia ar yr offeiriaid diog gyda'r un grym ag yr ergydiai Ficer Pritchard ar ei frodyr gau yn yr amser gynt. Pe derbynid addysg ac hyfforddiant Bernard Shaw a Twm 'Barels, symudid achosion a chenhadon gau- grefydd yr oes, ac felly symudid achosion a §wydd- ogion gau-Lywodraethau, a thrwy hyn symudid ach- osion rhyfel, a' newyn, a haint. Ceid cyfle mewn canlyniad i gael un eglwys unol, i ledu cariad ac uniondeb rhwng dyn a dyn, a rhwng gwlad a gwlad yn sail tangnefedd sefydlog a chyffredinoL Nodaf un tebygolrwydd arall rhwng Bernard Shaw a Twm 'Barels. Y mae y ddau yn debyg o' fyned i'r nefoedd, mor debyg a'u gilydd, ac yn fwy tebyg o gyrhaedd y nefeoedd na bel-toppers y pwlpudau, os gwir yw gweledigaeth Chrysostom, mai penglog. au pregethwyr fydd yn cyfanu palmant uffern, ac mai diaconiaid fydd y cement yn eu cydio wrth eu gilydd, yn dal am eu goddef a'u parchu mewn gwen- iaith er mwyn y gyflog. Esgymunedig yw Bernard Shaw a Twm 'Barels o'r capelau a'r eglwysi. Y Methodists sydd waethaf i Twm. Y maent wedi digio yn anfaddeuol wrtho am y pedwar pcnill wnaeth er ys tro yn ol, lie y dywed, os rhaid cael "pass" John Calvin cyn myned i'r nefoedd, y byddai yn well ganddo fod allan, mai job a'r felldith yw pasio'r "Calvin Test," y byddai yn well ganddo fyned i uffern yn onest nag yn rhag- rithiwr i'r nefoedd. Llaweroedd sydd yr un farn a'r Tinker am y "Calvin Test" ac y maent yn lluosogi lie y mae dynion fel Bernard Shaw a Twm 'BareIs-yn debyg o fyned i'r nefoedd. Da fuasai i fyfyrwyr y colegau i astudio y ddau awdwr n-odedig hyn, 

MARWOLAETH A CHLADDEDIGAETH MRS W WILLIAMS

MARWOLAETH A CHLADDEDIGAETH MRS. W. WILLIAMS, FRIAR'S LODGE, CAERFYRDDIN. Fel yr hysbyswyd yn fyr yn y golofn Seisneg yr wythnos ddiweddaf, parlyswyd Caerfyrddin ooreu dydd Meroher. Mai 5med, gan y newydd o farwol- aeth sydyn Mrs. William Williams, priod unwyl Mr. William Williams, saer coed, Friar's Cottage, Friar's- park, Caerfyrddin, pan ond deugain oed. Rhyw ugain mynud o gystudd cafodd yr ymadawedig. Merch ydoedd i'r diwcddar Mr. Samuel Thomas, Ffynonddrain, ger y dref yma. Yr oedd Mrs. Wil- liams yn aelod selog 4 gweithgar yn Eglwys Dewi feant, a pherchid hi yn ddirfawr gan ei chyd-aelodau. Gadawa briod a phedwar o blant bychain, yn nghyd a brodyr a chwiorydd, a lluaw8 mawr o berthynasau, i alaru ar ei hot. Claddwyd ei gweddillion marwol dydd Sadwrn diweddaf yn Cemetery Caerfyrddin. Yn y ty, darllenwyd rhanau o Air Duw, a gweddiwyd yn darawiadol iawn gan y Parch. Griffith Thomas, ficer Eglwys'Dewi Sant. Blaenorid yr orymdaith gan ei Ficer; y Parch. Gwynfryn Jones, curad Dewi Sant; y Parch. Owen Jones, ficer Cynwyl; a'r Parch. J. Morgan, ficer Llan-newydd. Ni welwyd y fath cynhebrwng mor lluosog i wraig i weithiwr na'r tro •yma yn-Nghaerfyrddin. Yn mhlith y dorf fawr (heb son am y teulu a'r perthynasau galarus, diffyg gafod a balla i ni eu henwi), gwelwyd wardeniaid Eglwys Dewi Sant, ac o ddeutu pedwar ugain o aelodau gwrywa^idd yr Eglwys, a llu mawr o Ymneillduwvr. Lyrhaeddwyd tv'r Eglwys yn v Cemetery tua thri o'r gloch, lie y cynhaliwyd gwasanaeth angladdol gan y Ficer a'r Parch. Owen Jones, ficer Cynwyl. Wedi canu "0 fryniau Caersalem," terfynwyd y gwasan- aeth yn nhy'r Eglwys. Cafwyd eto wasanaeth ar lan y bedd, y Ficer yn cymeryd rhan. Yr oedd plethdorchau hardd a chostus ar yr arch. Oherwvdd fod holwyddori yr Ysgol Sul Gymreig erbyn yr Wyl Flynyddol dydd Iau v Dyrchafael yn Eglwys Dewi Sant nos Sul diweddaf, dadganodd y Ficer i'r perth- ynasau y bydd yn traddodi y bregeth an.gladdol nos Sul nesaf. Dangoswyd y parch mwyaf i'r priod galarus trwv lythyrau o gydymdeimlad ag ef, a dymuna ef a r perthynasau oil ddiolch i bawb am eu cydymdeimlad. Mac Mrs. Williams Er wedi marw yn Ilefaru eto." Heddwch i'w llwch. "Os rhoed ei chorff i'r ddaiar ddu, I orphwys hyd y farn a ddaw, Ehedodd ei hcnaid fry fry, Mae eto'n fyw yr ochor draw." Myeddinfab.

Y GOLOFN FARDOOL

Y GOLOFN FARDOOL (Gan Talfynydd.") PA LE MAE DUW? P'le mae Brenin y Breninoedd? A yw ar Ei orsedd fry? Ai ni chlyw ruddfanau'r lluoedd Dreisir gan y gelyn cry' ? Pa 1# heddyw mae Crist'nogaeth Deddfau'r Nef i gyd sy'n friw; Gwledydd cred yn llawn arfogaeth, Pwy a etyb p'le mae Duw? Mae afonydd y Cyfandir Heddyw'n goch gan waed i gyd; A bedd-nodau fritha'r doldir, Yn lie tywysenau yd: Gyda'r mwyn awelon balmaidd, Nodau per y gan ni ddaw; Adsain erch weithredoedd ffiaidd Y gclynion lied o draw. Ofer curo drws y Nefoedd 'Rol bod yn estroniaid cy'd; Ofer nesu at Dduw'r lluoedd 'Rol trybaeddu'n llaid y byd: 1 Ail-groeshoelio bu'r cenedloedd, Fab y Dyn o oes i oes; Nid yw ryfedd na wna'r Nefoedd Symud ymaith bwys y groee. Prydain Fawr addola Mammon, Diorseddodd D'wysog Nef; Heddyw clvwir cri'r afradlon,- A yw'n debyg gwrendy Ef? N& wna fyth nes gwelir Cariad A GWJR grofydd ar y blaen; Angel gwyn yr Adgyfodiad Wedyn ddaw i dreiglo'r maen. TAUTNTDD. It.

Y GOLOFN FARDOOL

YR HAUWR. (Buddugol yn Mhantgwyn, Pasc, 1915). Pwy welai'n dyfod oddidraw, A'i law yn taflu'r had? Yr hauwr lion, a than ei fron Mae nefoedd o fwynhad. Ddihwfal deithiwr blin y gwys, Heb acen ddwys i'w gan; Ao ar ei fraich 'e' gluda faich O'r teg ronynau man. Blentyn natur a'r tymhorau, Gyfyd foreu cynar, I glywed sain a nodau cain Teulu mwyn y talar. Felused iddo swn yr og, A salm y gog o'r llwyn; Rhyw londer ddug caniadau'r wig I'w galon gan eu swyn. Ddirodres arwr meusydd Duw, Mor fyw i augen gwlad; Ceir bendith nef drwy ddwylaw ef, Y diwyd hauwr mad. Bendithion dyf yn ol ei droed Erioed maent yn ddiri'; Ti hauwr gwiw, mae dynolryw'n Ddyledua fyth i ti. Mae aur belydrau gobaith mwyn, Ar ael y twyn yn gwau; Proffwyda dd'od o ddyddiau hod, Dros rychiog erwau'r cae. Hawddamor iti hauwr pur, Boed cnydau'r tir yn braf; Ar feusydd yd, mor wyn dy fyd Dan desog heulwen haf. TBLYN FUD. LLONGYFARCHIAD Ar fuddugoliaeth Gwilym PoiN-.x- yn emll cadair yn Eisteddfod Cynwyl. Gwilym Bowy a'i olwg hardd Geir heddyw'n fardd oadeiriol. Am farddoniaeth o uohel chwaeth, Daeth allan yn fuddugol: Mawr oedd ei fuddugoliaeth ef, Cartref fu'r teatyn anwyl, Tra'n eistedd ynddi bydd bob tro Yn cofio '»teddfod Cynwyl. Velindre. BBs. Davies. EHEDYDD EMLYN AC IAGO IAGO, HENLLAN. Ychydig amser cyn i'r Ehcdyddganu'n inch i fyd y gorthrymderau, darfu iddo ef a Mr. James James (" Iago Iago "), Honllan, gyfarch eu gilydd fel y canlyn:- lago- Mae Ehedydd Emlyn ar ei nyth, A gwlith oddeutu'i balas; Gwaith anhawdd iawn i adyn ca. Gael gafael yn yr andraa. Ebedydd- Yn mon y Ilwyn yn nghlawdd yr ardd Mae'r hedydd hardd yn nythu; Ond d'od o hyd i'w nyth hyd drano Mao llawer Flano yn methu. Ond Iago fwyn a ganfu hon, Ao aeth yn lion i'w mofyn; Ac wedi bwyta'r wyau hardd Mae nawr yn fardd dilyehwyiv II "S Iago- Yn mhlith y grug a'r eithin man Mae'r hedydd glan yn nythu; Yn mon y llwyn yn nghlawdd yr ardd Mae'r deryn du a'i deulu. Ehedydd— Hen arfer yr ehedydd Ion Oedd nyfhu bron bob amser Yn mhlith y grug a'r hedyn man, A chanu can heb bryder. Ond cafodd fod ei wyau heirdd Gan feirdd yn cael eu bwyta; A symud wnaeth i glawdd yr ardd, Rhag i'r un bardd ladrata. A chwilio fu gan lu di-hedd, O'r diwedd caed hi allan Yn nghlawdd yr ardd, wrth fon y llwyn, Gan lago fwyn o Henllan. Iago- Yn hawdd gall Hedydd Emlyn I ganu fel y llu; A myned -ar ei edyn I blith y ser di-ri': A chwareu'i ber anthemau 0 flaen ei Grewr mawr, Heb ofni saeth na wg Gelynion gwaetha'r llawr. Ehedydd— Rhy uchel yw dy gan i mi, 0 la.go fwyn; Y ser,-no yno'm cartref i, Ond bon y llwyn. Wrth oclre'r bryn mewn pant di-nod, Yn wael fy ngwedd, Heb haeddu unrhyw barch na chlod, Nac uchel sedd. Ni fum ar war y ewmwl fry Ar daith erioed, Na chwaith ymhlith y ser di-ri' Yn rhoi fy nhroed: Gwell genvf hedeg gyda'r wawr 0 bant i bant, I chwilio tamaid ar y llawr, A dwr o'r nant. Nag hedeg i'r gororau pell, A'u hinsawdd oer; Gall Duw fy ngwrandaw i-er gwell Tu yma i'r lloer. Ond dioleh wnaf tra'n fyw ac jaob, I Henllan fardd, Am gynyg codi'r Hedydd bach 0 glawdd y ardd; A'i osod fry ar frig y pren Afalau per, I bincio can rhwng da.e'r a neti, 0 fawl i'w ivjer. MART FACH" OASTELLNEWYDD-BMLTN. Mari fitch, nid nemawr fii-yn eiiieu Ar noson i'r Iesu; Ffyddlon medd Seion a'i aii,-aeth i 1I.wl I bethau dwyfawl am byth i dyfu. Emlyn, W. JOHM.

Advertising

H < /Q a* -makes cookind a pleasure That's what the New Perfection Oil Cooker does. All the dirt, discomfort and uncertainty of result under old condi- tions are done away with. Now you can cook in cool comfort, with no cinders, coal dust or soot to double your labours. Whether you bake, roast, broil or stew; for a family of ten or a family of two v on a cool day or a broiling hot one; it's all the same—with the minimum of labour and cost you get the maximum of results. The heat is all expended in the right I I direction-it cooks the food, not the cook. Quick or slow oven, just as you please, within ten minutes of lighting up. No more back-aching stooping, nor continual opening and shutting of oven door. The oven is placed at a height convenient for the hands, not the feet, and a glass door enables you to see exactly how the food is getting on almost without stirring from your seat. The 0 New Perfection Oil Cooker assures all this. Its blue atmospheric flame gives an intense heat and is guaranteed to give off no smell or smoke. The wick, owing to an ingenious patented device, is in- capable of "creeping up"; hence all danger of smoke and all the old nuisances of oil stoves are entirely absent in this new and great boon to housewives. 6 It saves the housewife's TIME, POCKET and TEMPER. Makes a real pleasure of what would otherwise be drudgery. For Mansions, Country Houses and Country Cottages, it's Ideal. The Yacht, the Camp. the Bungalow or the Picnic Party are immensely improved when the New Perfection Cooker is used. Why not inspect it at your Local Iron- monger's, or write to us for free dainty little booklet telling you all about it. AND REMEMBER THIS- For the very best results use "Royal Daylight" Oil. Send postcard for neat little Book telling all about the New Perfection Oil Cooker Anglo American Oil Co., Ltd., 36 Queen Anne's Gate, London, S.W. Ask your Local Dealer to show you the New Perfection Oil Cooker, or write to us for the names of the nearest Dealers. MBaN

CYNGHORDY

CYNGHORDY. Oapei CvNFAB SCHOOL,-Thp result of the exami- nation on religious instruction given at the Capel Cynfab School, Cvnghordy. reads as follows:—" ne annual examination of thp religious work done in this school produced very satisfactory results. The children had been very well instructed and their conduct was exemplary in every way." -r- :f.on :'r

BURRY PORT AND PEMBREY NOTES

BURRY PORT AND PEMBREY NOTES It is stated on good authority that the South Wales Transport Company have decided to run a fleet of six motor-buses between Llanelly and Burry Port. It is expected that the service will commence within the next few weeks. At the last meeting of the Urban Council (Mr. Dd. Arnold presiding), an account for £ 21 for election expenses was submitted for payment. The acoount was considered exceptionally heavy, but the Clerk assured the members that tho account for last year's election exceeded L20. The account was afterwards certified for payment, and the Clerk was authorised to bring last year's accounts to the next meeting. The quarterly meeting in connection with the Zion Chapel Sunday School was held on Sunday last. Mr. Henry Davies presided over a crowded congre- gation. Recitations, solos, &o., were admirably ren- dered by the scholars. A speoial meeting of the Burry Port Council was held on Thursday evening, Mr. S. L. Gravell pre- siding, for the purpose of sealing an agreement with tho Dock Company for the purchase of a plot of land —two acres—for the sum of 21.90 for the outface ) works in connection with the proposed drainage scheme. Mr. R. G. Thomas proposed that the seal of the Council be affixed. Mr. Jas. MoDowall seconded, and it was carried.—The Clerk afterwards applied that A cheque be drawn for the men's wages. The Surveyor reported that owing to the disarranging of the meet- ings, the money had exhausted. He thought he would be able to tide over until the cheque was drawn in the usual way. Dr. J. H. Williams pro- posed that a cheque be drawn for men's wages, and it was carried. The first meetings of the year of the Finance, Health and Highway Committees were held on Thursday night, when the following chairmen for the ensuing year were electedFinance, Mr. David Arnold: Health Committee, Mr. R. G. Thomas; Highway, Mr. Samuel Rees. The selection cannot be regretted. Mr. Dd. Arnold is quite capable of dealing with the financial work of the Council. Mr. R. G. Thomas, a practical mining engineer, with his vast knowledge of matters appertaining to this de- partment, cannot be beaten. Mr. Thomas had been elected to the chairmanship of this oommittee for the third time. The Health Committee, who has the control of the sanitary arrangements will do well under the oh-airmanship. of Mr. Samuel Rees. The -special services held at St. Mary's Church in commemoration of the ohurch were a complete success. The preacher for the day was Canon Watoyn Morgans, Llanelly. In the morning the rev. gentleman delivered a powerful sermon on the place of almsgiving in religious worship, and made particu- iar reference to the new scheme of diocesan finance." A speoial feature was the men's service £ afternoon, which was well attended. Canon Morgan took for his subject Catholicism as Is against Individual' m." Friendly societies and trade unions, he said, were excellent institutions, bulwarks against tyranny and a set-back to individualism. The servIces were conducted by the Revs. D. A. Jenkins, and W. J. Hughes, and the choral portions were beautifully rendered by the ohoir, under the oonductorship of Mr. W. T. Richards, organist. The death of Mr. Jenkins. Coasting Pilot Hotel, took place on Sunday, after a severe illness. Mr. Jenkins was well-known in the district, and much sympathy is felt for the widow.

LLANSAWEL

LLANSAWEL. r ^fr' J' F!i!S student at the Theological Collate Aberystwyth, has accepted a call from the bt A 1C Methodist Churches at Llansawel and Rhvdycynierau. Mr. Williams leaves college in June, and will take up his pastoral duties shortly afterwards. He 15 already well known m a popular preaeher. :;K-7""IC: