Teitl Casgliad: Carmarthen journal and South Wales weekly advertiser

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 2 o 8 Nesaf Olaf
Full Screen
11 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

HYSBYSIAD. YN AWR YN BAROD Y Trydydd Rhifyn o HANES Y RHYEL EWROPEAIDD PRI8 3o. TRWY'R POST, 3.0. BLAENDAL. Blao ychydig gopiau eto ar law o'r rhifynau eyntaf &'r ail, ond gan na argreffir yohwaneg dyhd ianfon archebion ar unwaith cyn eu gwerthir aUaa. By aid y rhifynau hyn, ynghyd a'r rhifynau dil"- ol, yn grynhodeb eyflawn ao eglur or fwyaf a welwyd erioed. Brithir yr Hanes dwlu*- iau ardderehog. PEIDIWCH OEDI-MYNWCH GOPIAU Aa UNWAITH. Ar werth gan hoU Lyfrwerthwyr*

LLITH TWM BaKELS

LLITH TWM BaKELS Wei mai'n githrel mas yn y rhif el nawr. R^sha yn cilo nol o flaen biddin y Jermans Y Krensh o-noid rhiw dippm bach o show a r Brittisn y ffeil! dneid dim Bobol anwl, dima specimen o wlad si wedi bod yn gweid ma hi iw top y beed. Drichwchar v swank si sha Parlament Llinden Mi allsech feddwl ma o Llinden ma r hoil yn cod' bob bore a ma 'no mai en mind I gislu bob no Mi aS feddwl ma Parlament Llinden sv'nnwlor beeuVT nefodd, ag iffern. Ond erbin heddi i ni wedi gweld beth iw Priden. Dim o~d creeg o show- off. f)richwch ar i hoffisers nhw, diwi ddim vn ffit i arwen rijment o gilion shach arwen dinion CTwrol. Drichwch ar y short si n appleio am Jomm.sCi O'r argol gwillt ».dd«ch ch, cwbwl yn radikali rong ma. Meddiliwch am hen showdwirs profiadol si wedi bcwl yn cwdwmo ag ange lot 0 weithe. Odi rheina'n cal cbans i gal kommisholls. O no ffier. Rhaid cadW'r Bwyddi gore i noodls, pegs i ddala dillad, ™ nh\™w Abaris™ a'r rester Ant Sal is yn y loos box. Koleg Abarot with mai'n debig yn troi mas lot o £ h wch nawr te beth gwerth fise r triens bach ma arwen lot o hen warriers si wedi bod yn wmla sha r India a'r Vifit a Sowth Affrika a ffor na. Planni greenhows fflowers mas i diddi ar ben minniddodd yr \lr*. Ond dina fe,—Great Britten ol over. bhuv the reit man yn erbin y wal. Wei ma lot yn ofm daw'r Jermans miwn ma. Servo r hen wlad 5;n,r ta'r. Jermans vn dwad miwn. Ond fioch chi anod y meddwl faint o Jermans si'n y wlad ma £ barod naddo ginta. Wei mi weda I dippm bach o w lr ionedd wrthoch chi. Wy'n gwbod na fiddwch chi ddim yn cid-find a fi, ond stim ots am hmm. tena I am ichl fod 'r un farn a fi. Ond dima'r ffakt ichl,- ma llond y wlad ma o Jermans yn barod. VV es a gwath Jermans beth githrel na si vn Jermanu Od chi'n dowto beth wy'n weid. Well ichi beido. xl gweda fe inwaith 'to fel na bo mistek miwn beth Wn weid.—Ma llond y wlad ma o Jermans Jermans miwn egwiddor—yn barod. I ni n son a srenedl y Kimri—cenedl si wedi cal i damsken trw r oise i ni'n canni am Owen Glmdwr a Lhwehn- dinion dewr fiodd yn wmla er mwyn treial cal rhiddid i'r Kimri we'n cal I ?or;,hrlI1nm,1;, ■RTTH Er mwyn y nefodd Diddwch ddistaw am Gimri fel gwlad ole, grefiddol. ichel i mhoise. &c., &c &c &c Ma Kimri heddi mor rottn a J^rmani. DM dim. ond rhagrith gorthrwm, a indi o Kardigan Bei hid vr Hafren. Peidv.ch a bosto bo chi'n Gimri. Beth si'n yr enw?-DIM Mai'n gwd job na weithodd y Knawdwr bvr dab r un shap a derrin, ne tanimarw cheise fe ddim lle i fflappan i adenidd. WiddSch chi, mai'n gwd job m-i yn ngwlad Kannan cas Krit i groishoilo ne ta groisbren e'n cal i rhoi finni yn Nghimri heddi, rm fiso rhiw ninkompwp yn rhoi simmons iddo bang am drespassi. Mai'n gwd job ma miwn stabal yn ngwlad Kannan cas e I em, ne ta ge n digwidd yn im 1 1 ow lis Nghrimri mi fise'r Kownsils ma'n rhoi wmmons i Joseff bang am hows not ffit ffor habiteshon. Mi geise Pedr simmons bang am assolt an battri am MI sleiso clist y showdiwr. Mi fise •I,oan >?e 'lnXine (flan v Bensh miwn jiffi charjd with wandrmg abowt withowt meens of, subsistens. Bise, a nu geise Jiwdas i neid yn ddiakon bang achos bod dibs cidag e, ag vn fachan clever am neid dibs. Ichi n sharad am beth ma kowards Jermani wedi neid I ferched a gwragedd Bel]um. Cweit reit. fod y Oriawdwr yn disgisted ar yr hen feed ma mi fise wedi stoppo anal pob Jerman. ond credwch ne beido, ond ma'r Criawdwr wedi troi i gefen ar y b, ei ma Odi a ma'i fab hena fe yn llefen fel plentin wrth feddwl fod dinolicth wedi disgreso r Kread. Widdoch chi le ma'r drops dagre r diskin,- ar ben hen baganied croenddi si'n biw yn ochor yr orsedd. Peidwch chi a meddwl ma diakonied ne brigethwirs ne eskobioto si agosa at yr orsedd. No ffier. Ond dina fe, peth arall wy am broovo ichi nawr shach ny. Stim ishe rhoi diskripshon o'r nefodd ichi. wath wel ich hanner chi, a gweid v core bith o'r He. Nawr te, dima gwestiwn bach simpl ichi, ag os attebwch chi hwn, mi broova inne fod Kimri yn llawn Jermans. Gwedwch nawr te fod officer o Jermani yn dwad attoch chi heddi, ie HEDDI. pan i ni yn rhifela yn erbin Jermani- Ma'r Jerman offiser yn cinnig can punt (JjlOU) am nw lnfformeshon neithe help ofnadw ir Jerman armi, faint onoch chi wrthode'r cinnig? Attebweh yr hippokreits—iaint onoch chi wrthode'r cinnig. Not wan owt of evri thowsand. NO. Ma dibs gida chi o flan ich gwlad, o flan ich egwiddor, o flan ich Diw, oflan ich bowid tragwiddol, odi a ma ch trach- want am ddibs yn mind ich dammio chi am dra- gwiddoldeb. Ma eglws Ddiw (Dnv faddeio am yr enw) heddi yn bwdwr. yn bwdwr yn bwdwr. Us pechith bachan a dibs miwn kappel ma rhaid bwrw clogin drosto bang, ond os pechith pwr dab, chuck the durti beger owt iw hi. and a d-- gwd job to get the cham. Her ichi na neb arall weid yn wahanol. Os eith bachan ne ferch a dibs dros J ffordd," 0. plentin saithmis iw e. Ond dina fe, mi fidd gen i ragor o streit tok ar y bisnes ma rwsnoth nesa, a'r wsnothe ar ol hinni. Welsoch chi beth we Makenna yn weid pwy ddwarnod. Sev evri hepenni. 0 yffach, willt beth ma takle fel hin peido cai i cege er mwyn dyn. le, gofin i'r pwr dab i safio pob dimme, fel ta lot o ddimeie gidag e i safio. Lwk heer John I-leinds ol pal, mistin un yn bon kern Makenna dros Twm Barels. Do me that ffevur ol boi. Ma r amfer yn dwad bidd rhaid i Gret Britten neid un o ddoi beth, -glanhai'r ty, ne clirio mas, i riw wlad arall gal biw yn y ty. Y Lliwodreth yn gofin i'r pwr dabs ar hid y -wlad i safio pob dimme pan ma nhw ar i gore glas yn skwarri'r dibs fel dwr. Westers, westers. Meddiliwch am hin,-gweithwirs miwn dokyards, ag yn y ffatrie gweithe powdwr a fiethe felna yn enill boti bum punt yr wsnoth o giflog. Pwr Tommi yn risko'i fowid. ag aberthi kissiron catre yn oal WAN BOB A DEI, a'i deili drian yn dippendo ar drigaredd seintie y Kownti Kownsil! am y seppereshon allowans. Blwming shem. Mam ne wraig yn mofin hala packin o sigaretts. ne dwmpath o gacken a bias Horn Swit Horn arm i'r hen Dommi drian yn y trenshis. Y Post Offis yn codi'r ddimme iwcha am y postej. Neb yn gofin os wes dibs gida r hen drianes i hala'r komforts. 0 no, kick the pwr dab. Offiser bach yn joino'r armi. Ffiffti pownds (50) iddo slap bang am rig-owt. Dim ond show-off. Os bidd rhowin Ú'n galler tinni'r weiers yn mofin extra jobin nawr, o mek him a klerk in a rikrooting offis. Ten bob a dei. Dinion Karfurddin wedi bod yn cal 23r7 yr wsnoth am grub a shek-down i Tommi. Y wraig a'r plant gatre yn gorffod biw ar Sevnteen Bob. Ie a ma Makenna yn gweid wrth y wraig—Sev evri hepenni. Bigin at horn. Makenna. Sweep biffor yiwr own dor ffurst. Stop the inffurnal west ol over the ples,-Guvrrnent west. A allc un Bisnes How* gario mlan ar yr un ret a'r Lliwodreth. No ffier. Ma rhagor gen i i weid ar y kweetiwn ma to, ond stim amser nawr i weid rhagw. Nawr bolon wy, wath digon iw, Cal plenti dibs,— 0 exlent ddiw; Ma dil» a parch yn dwad inghid, A'n fwy na holl bid. Mor dibs si arna'i ishe o hid, Mor dibs wy yn ddimino i gid; Fy holl ddiminia.d iw yn wir, Am ddibs o goldn sovrins pir. Y nef ei biln si'n ddim i fi, Wy'n hidio dim am iffern ddi; Inghanol holl galedi bid, Wy'n crafi dibs, a dibs o hid. Sna i'n galler credi, dim ond sham, < Er mwyn -cal parch trw'r daith bob cam; Ma hin yn gneid i'n mid yn lion, A'n dwad a heddwch dan i'n mron. Os wy yn wan, ma gen i nerth, Wath wy yn hyn a hyn o werth; Pan bidda i'n pechi, dof yn rhidd, Wath DIBS iw'r IAWN cffeithia sidd. Tro bo fi'n sharad oboti'r showldwirs wy am weid beth we un bachan yn weid yn Henllan pwy dwar- nod. Wedd e'n gweid fod karriter y showldwirs yn rottn, a bod nhw'n meddwl am ddim ond mind ar ol minwod a bise'r wlad ma n llawn kids whap iawn. Pwy wedodd na wrthoch chi, midde bachan wrtho. 0 mai'n ffakt midde fe, wath mi glwes i wenidog refengil yn gweid. Yiw durti kur of a Jerman hownd, go an wash yiwr ffilthi chops affter sutch a kowardli stetment. Dina beth wyt ti'n weld am y boys si wedi aberthi popeth er mwyn safio dy hen groen di-werth di. Wyt ti na'r gwen- idog refengil (!) ddim ffit i sheino skitcher'e Tommis wyt ti n treial flacko. But lwk heer Mistir Koward, agor dy di geg to felna, a chin wired a bo ti n fiw, mi geith di enw di ddwad mas yn llawn. Rhi ddweddar yn y didd machan i i weid pethe felna nawr. We hen bethe felna yn gwd inuff os blin- nidde nol er mwyn clogin dros galonne dion, ag i gal cinlleidfa i weiddi Haleliwia Bendigedig a thnmmins felna, ond kommons sens a TROOTH heddi. Tek the tip litl boy, an keep that durti leying tung of yiwrs kweiet, or yiw wil ffeind viwrselff on the rong seid of the street. Dina beth ofnadw ontefe iw gorffod biw 'r in wlad a rhiw dakle cil a rhagrithiol fel hin. Diw i crefidd na'i dinolieth nhw ddim yn mistin mhelLach nag iet y clos. Ma nhw mor short-seited a gwahadden, ond yn credi bod nhw'n diall y cwbwl i gid. Ta rhiw set fel bin yn mind i'r nefodd y peth cinta neithe nhw fise diski'r ffordd i'r Hollalliog i riwl-o'r lie. Mi glwes i pwy ddwarnod am fachan wedi cim- rid dropin yn omrod o throt oil, a se chi'n y man na, mi gas belen yn mon i gern y dy Seel ar ol ny, o'r pilpit. Nawr smo chi'n diall eideea Twm yn iawn inglin a bisnes y throt oil, ochodin ma cistel i fi weid yn streit ar inwaith. I dont bileev in drunkness. Baokes i ariod o'r meddwin. Ma cindrwg gen i'r meddwin ar dablen, a'r meddwin ar bechode erill. Ma un Uawn cindrwg a'r lleill, ond dim tamed gwath cofiwch. Pam we rhaid klowto hwn o'r pilpit am gimrid gomrod o throt oil, mwy na klowto'r ffarmwr am gimrid gomrod o ddibs am geffil i'r armi, pan wedd e'n gwbod yn reit dda na wedd mo'r ceffil yn werth cwartar y prees. Fiswn i dim yn gweid gaer yn erbin rhoi klowten deidi am feddwi ta pob pechadir arall- cifoithog a tlawd-yn i chal hi 'r un peth. Wes, ma gomrod o feddwi i gal yn y wlad ma. Ma gomrod yn gneid diw o'r throt oil. Nid dina'i ddiben e. Stim un tafarnwr rispektabl yn lciko gweld neb yn eskeiliso'i deili o achos hala.'r dibs yn y pub. Ma milodd ar filodd yn spwylo'i catrefi o achos hifed gomrod. Ma milodd ar filodd o fech- gin da wedi mind yn recks o achos hin. Wes, wes, a pitti garw, ond ma milodd ar filodd hefid o fech- gin da wedi cal i spwylo o achos gwragedd gwael hefid. Nattir ddrwg annaturiol, balchder, hinanol- deb. Dina nhw. Merched yn priodi -ddim ond er mwyn cal gwyr i cadw nhw'n swel. Ma nhw'n fel ag yn smeils i gid cid a bod dibs iddi nhw gal gwisko'n swel a gneid showmins o'i knen. Odi prgethwirs yn gweid am bethe fel hin o'r pilpit. No ffier. Sna i'n gweid nad iw dinion yn abiwso pethe da.,Wy'n gwbod yn wahanol. Mi es i miwn i bub ddim pell iawn o Lambidder pwy ddwarnod a dina le we sawl Owld Ej penshoner yn hifed i chalon hi. Mi es i miwn yn streit trw'r ffrunt dor i mofin peint. Wedd I ishe fe arna i, ond we'n i ddim yn leiko gweld rhain shach ny yn hifed— pan nag wedd ishe ami nhw. We nhw no os orie. That wont doo. Wedd e'n insilt i Loid Jorj, a dina'r cifell gore ma nhw wedi weld ar y ddeiar ma. Wthgwrs eithriade we rhain, ond ma perigl i ni gal gomrod o eithriade. Ma bowid yn rhy fyr i wasto fe, a dina pam wy'n mind i'r trwbwl fel hin i dreial skribblan tippin bob wsnoth. Diw e dim un proffit i fi o gwbwl, ond wy'n teimlo bod hi'n ddiledswidd arna i i neid ny. Wy fel hin wrth drampan ar hid y bid yn gweld a ehlwed cimint, fel na alia i bith a bod yn ddistaw. Fidda i ddim yn hir rhagor cin mind o r hen fid ma, a stim hang o'r ots gida fi prid i find. Gore gid po ginta am wn i. Sma ddim bid ma i dinni dyn i aros ma. Ond fe fidd yn neis i find o ma a theimlo fod dyn wedi treial (nid gweid "gneid" odwi ond "treial") gneid rhwbeth er mwyn cid-cfdin. Ma nhw'n gweid fod rhiw afon fowr rwff i groisi wrth find o'r hen fid. Wel sna i'n gwbod am hinni nei, nag yn bexo dim, ond mi wn i gimint a hin ma gore gid wedin te po mwya iskon bod dyn yn mind o'r bid ma. Mi fidd emill i weithred fach o garedig- fidd emill I rwydd yn gneid oil da i gwasho tonne'r hen afon. Neith dim bid arall o hinni, credwch chi fi. Ie, wir w, jurni go arw geith hanner dinion. Ond i gal gweid yn blaen nawr te. Sda fi ddim bid yn erbin Temprans os bidd e'n jeniwin ag yn llidan. Wy bith yn leiko pethe ceel. Sna i'n leiko hewlidd tolkog ceel yn llawn troion. Hewl liian iachis,—mor lidan a tra- gwiddoldeb wy'n leiko, fel gall dyn gered yn streit heb knocko yn erbin hwn a'r llall. Ie ma'r Tem- prans mens bach ceel ma yn gweid bidd dyn si'n hi-fed glassed o throt oil yn mind yn streit i iffern. Grand mistek. Ta chi ddim ond cal un bip tifiwn barre iffern mi sinnech. Ma llawr iffern wedi cal i beimc a rhai fioch chi ach tade yn tinni'ch hatte iddi nhw. Griddfanne pwr dabs yn i cliste nhw iw'r organ si'n wharre'r "Ded Martsh" dragwiddol iddi nhw, a'r diafol si indi nhw'n wherthin yn ddi-stop achoe iddo ddod mas yn top dog bore'r farn. Wes, a ma rhagrithwirs a gorthrimwirs yn mind i iffern bob dy wrth y cannodd, a lwk dda iddi nhw. Mi weithon yn galed i enill y ticket. Chodwn i ddim o mis bach i safio nhw. Diw i hened nhw ddim gwerth i safio. Smo Diw yn mofin i short nhw. Neithe fe ddim bid a nhw. Wy'n cofio clwed storri am hen gibidd wedi marw. Wedd i berthnase fe am roi angla rispektabl iddo. Lot o show. We rhaid bildo brix rownd y twll gal stoppo fe i grafi mas. Mi ath yn ddispiwt rhing y torrwr beddc a'r mashwn oboti seis y bedd, ond mi gariodd y torrwr bedde. Wthgwrs wedd gida'r mashwn ddim. i neid ond walo yn ol fel we'r twll. Dwarnod yr angla Jdoith, a «e chi'n y man na. we dim ffordd cal sparicn rhen brifin i find lawr. Dina le biodd twffio a paffio, ond no go. We'r hen ffowlin yn gwmmws fel ta ge ddim bolon mind o'r bid ma, ond o'r diwedd mi simmidwd y brix a lawr a Mcik yn saff. We dim ishe gneid shwt ffus oboti fe. We neb a whant i ddwvn e ,a fidd fowr o whant ar neb rhoi whibanad i ddihinno fe bore'r farn chwaith. Ond dina fe. ma rhaid newid y sibjekt nawr a gadel y Welsh Jews a'r Ffarised yn "saff yn hel. Wel mi fiodd kimmanf a os tippin nol yn PENIEL. Wedd y gimmanfa yn olreit am wn i. Rhwbeth yn debig i bob un. Lot o 'fwstwr a chidig a'r diain o ddaioni, ond peth arall si gen i. Un femw—eilod o Peniel yn gweid wrth rai o'r Eglws,—dima ichi gimanfa gid, ni yn Peniel. Stirn bid gida chi'n yr hen Eglws ond gogoniant i'r tad." Veri gwd missis, dina jok yn iawn, ond ma'n ddrwg gen i fi- ffeili'n de.g a wherthin shach 'nv. Ond i bwy wyt ti'r fitw facb bert yn rhoi gogoniant I ti dy linan gwlei. Stik to viwr kanoo an leev uthurs aion mei deer. w Shwt ma'r Kommiwnion Tots yn dwad mlan yn Peniel. Iehi'n indipendant ofnadw na nawr. Mi fiddweh whap iawn ddim bolon cifadde gwlei fod 'r un Krist- wedi marw drostoch chi i geed. Fidd rhaid ichi gal bobo tin ar wahan. Glwsoch am y bachan yn PENKADER ath am wak un bore ar lan y kanal. Wrth g" dded mlan. mi ddamsgenodd ar garreg ridd, a liaich dima fe miwn walop, heels ovur hed. Baptist by aksident an not bei wish. Ath boy o Benkader I wako un bore, Ar lan y kanal Ma fe miwn wirione. Ddoith mas ar ol cinno Wedi newid i ddillad, Wthgwrs mai e nawr Wedi newid i enwad. Ma bisnes newi wedi cal i starto yn Penkader nawr. Ffarmo gwenin iw'r cwbwl nawr. Ffowls wedd hi ginta, geifir wedin, ond nawr gwenin iw hi. Cerbide yn fleian oboti a cwche gwenin indi nhw. Roring tred. Best Italian pedigree. Jawk periglis fidd mind yn agos i'r lie mwy. Widdoch chi ben deiar le bidd y takle ma yn ich attacko chi. Ma nhw fel y Jerman Zeppelins, dim ond whz, whz wrth ben dyn, ag yn ddisimwith iehi'n cal yffach o bickad sdwad Shoni Hoi. Pob lwk boys, ond cadwch ichi bisse mas o'r nithe. Rwsnoth nest bidd gen i gwpwl o gingliorion pwy- sig i weid wrth rai eha ardal Penkader. Lwk owt.

LLANFYNYDD

LLANFYNYDD The Felindre Bridge is at last completed and was opened last Friday. Only a few members of the District and Parish Councils met, and they passed the work without any elaborate ceremony. The bridge will prove a great boon to a very wide circle on account of the flooding of the river, so often making traffic impassable. Last Thursday week the people here were greatly excited by the sight of Yeomanry dashing through the village. Some manoeuvres by the Squadroni stationed at Llandilo were taking place. It was rare fun to the school children during their recrea- tion interval.

Advertising

RHYBYDD 0 BWYS AT BWYLLGORAU ARDDANGOSFEYDD, &o. -C.,ellir cael Roll Tickets at wasanaetb Arddan- gosfeydd, etc., gyda throad y post o Swyddfa y CARMARTHEN JOURNAL. Gellir eu cael wedi eu geirio: Admission, 3d.. 6d., 1/ ne 1/6." Prisiau 1/- y fil, neu drwy y post 1/1. Danfoner arian gyda'r arobeb.

HODIIN 0 ABERGWILI

HODIIN 0 ABERGWILI MARWOLAETHAU. Dydd Llun, Mehefin yr 28ain, bu farw yr hynaf- wraig Mrs. M. Arthur, yr hen Lythyrdy Aber- gwili, yn 87 mlwydd oed, a chredwn mai hi oedd y ddineswraig hynaf y lie hwn; yr oedd hefyd yn un o'r gwragedd mwyaf heini dan haul. Cofiwn hi wedi cyrhaedd trowy. henami mor llithrig ar ei throed a'r ewig, a daliodd felly yn llawn yni byw hyd yn dra diweddar. Yr oedd yn un o'r ifyddloniaia cywiraf yr Eglwys; mynychai y Deml yn gyson a rheolaidd bob Sabbath, ac yr oedd rnor ffyddlon i'w haddewidich. ag yw'r nant i'r aber. Bu yn fam dyner a g-ofalus i luaws o blant, pa rai oil sydd wedi myned dros y trothwy ac yn addurn i'w choffa da. Dydd 1au canlvnol daeth tyrfa ynghyd i hebrwng ei gweddillion i orwedd yn erw hen Eglwys y plwyf. Gweinyddwyd gan y Parch. T. Thomas, v ficer, a'r Parch. P. J. Harris, y eurad. Yr oedd yn bresenol hefyd y Parch. D. Williams, Ebenezer. Cyfeiliwyd gan yr enwog Ddr. MacClelland. Nodded y nef fo dros y galar- wyr oil, ac, yn neillduol dros ei wyres Sybil, pa un fu yn g-weini yn dyner a charedig tuhwnt ar ei hanwyl nain. Dydd Sadwrn, y 3ydd cyfisol, gosodwyd gweddill- ion Gwynne James, 7 mlwydd oed, sef plentyn Mr. a Mrs. James, 85, Priory-street, Caerfyrddin, i orwedd yn erw Ebenezer, Abergwili. Dioddefodd y bychan gystudd hir a chaled. Heddyw'n byw mewn hedd heb boen. Gweinyddwyd ar yr am- gylchiad gan y Parch. D. Williams, Abergwili. Dydd Gwener, yr ail dydd o'r mis hwn, bu farw Mrs. Hannah Davies, Bryneithin, ger y twnel, yn 72 mlwydd oed. Dioddefodd yr ymadawedig gys- tudd maith ac hynod galed yn ystod ei dyddiau ola/f; ei gweddi ddyddiol oedd cad trugaredd gan yr Arglwydd, ac yna marw; ac nid oes amheuaeth genym na choronwyd ei dymuniadau taerion. Bu yn fam dyner i aelwyded drom o blant, ac a'u hymgeleddodd hyd eithaf ei gallu; gwraig dyner, garedig, rhanau ei thamaid olaf cyn eawsai neb ddioddef. Dydd Llun canlynol hebryngwyd ei gweddillion i orwedd yn erw Eglwys y Plwyf. Cafodd gynhebrwng anrhydeddus. Gweinyddwyd gan y Parch. T. Thomas, y ficer, a'r P.„ch. P. J. Harris, y curad. Yr oedd yn bresenol hefyd y Parch. D. Williams, Abergwili. Cyfeiliwyd gan Miss Thomas, y Ficerdy. Cysured yr Arglwydd ei phriod, yr hwn sydd wedi ei adael mewn unigedd yn ei henaint, a'r amgylehiad a'i achosa i ofyn am n-odded cyn del y dydd blin, ac felly i'r galarwyr oil. Dydd Llun, y 5med cvfisol, daearwyd gweddill- ion marwol Mrs. Sarah James, Maesteg, 76 mlwydd oed, yn Ebenezer, Abergwili, sef gweddw v di- weddar Mr. Enoc James, gynt o Heol-y-Prior, Caerfyrddin. Bu y teulu parchus fyw yn Aber- gwili yn flaenorol i hyn am flynyddau lawer; yr oeddynt yn cael eu hadnabod gan y cyhoedd fel teulu tawel a thangnefeddus, a da genym ddeall fod eu plant oil yn nodweddu yr un enwogrwydd. Df'allwn fod Mrs. James wedi gwasanaethu cys- tudd hir yn hynod ffyddi-og a thawel hyd ei hawr olaf, ac y mae y plant yn teilyngu canmoliaeth am weini arni mor dyner a'i hymgeleddu yn ystod y pedair blynedd olaf oÏ bywyd. Gweinyddwyd ar yr achlysur gan ei pharchus weinidog o Saron, Maesteg, a'r Parch D. Williams Abergwili; dy-godd y ddau dystiolaeth gref i'w chymeriad, ac yr ad y ITuaws ddaeth i dalu v gymwynas olaf iddi o Maesteg yn cyd-dystiolaethu. GWELL MARW yn fachgen dewr na byw yn fachgen llwfr, oedd "motto" y diweddar Mr. Herbert Jones, 30 mlwydd oed, Murray Arms, 81, Paul's Road, Camden Town, Llundain. Mab ydoedd i Mr. a Mrs. John Jones, 37, High-street, Abergwili.. Darfu i'r ymadawedig Ebrill y 27ain diweddaf ymuno a'r "Royal En- gineers." Y dydd o'r blaen derbyniwyd y newydd trist iddo gwympo yn mrwydr Ypres yr ail ddydd o FeTiefin. Gadawodd ar ol mewn galar dwys a hiraeth, heblaw tad a mam, brodyr a chwiorydd, briod a phump o blant bychain. Draw yn mrwydyr waedlyd Ypres Cwympodd Herbert ddewr i'w fedd, 'N tystio'r ffaith, a gwarth yr Ellmyn, Mae ei gorph, a'i waed, a'i gledd; Saif ei enw byth mewn coffa, Ac mor Ian a'r lili'r ardd; Ei egwyddor bur gorona Dyrau uchel Prydain hardd. lor y nef a ro i'r weddw, 'Nghyd a'i phum amdifaid rai, Ymgeleddfa, ffyJd, tawelwch, Gyda hedd fel mwynder Mai; Tithau wenol fach pan yi di Dros y "Dover Straits" i'th wlad, Rho un wit fach uwch ei feddrod, Cofion cynhes mam a thad. DYFFRYNOG.

EGLWYS LAODICEAEGLWYS Y DYDD HEDDYW

EGLWYS LAODICEA.—EGLWYS Y DYDD HEDDYW Mae y rhif saith yn rhif o arwyddocat. yn cael ei oeod o'n blaen yn yr Ysgrythyrau—saith diwrnod yn yr wythnos, saith lliw yn yr enfys, saith cyfnod y cread, saith cyfnod hanesiaeth. Mae efrydwyr y proffwydoliaethau yn cyd-olygu ein bod heddyw ar ddiwedd y chwechfed gyfnod o hanes y byd- diwedd yr oruchwiliaeth Gristionogol. Y seithfed, 11 a'r diweddaf ydyw y milflwyddiant, yr hwn felly sydd gerllaw. Mae saith Eglwys Asia a'r epistolau iddynt nid yn unig yn rhoddi hanes gwirioneddol o'u gwi cyflwr unigol; y maent hefyd, gan eu cymeryd yn y drefn y maent yn cael eu henwi, yn ddarluniau proff- wydoliaethol o'r holl Eglwys oddi ar amser yr Apostolion hyd agoriad y Mil Blynyddoedd. Yn gyntaf, cyfnod Ephe-su-, o'r oes Apostolaidd- oeariad gwresog ac adfeiliad graddol. Darfu iddi yn fuan golli ei chariad cyntaf, ao yr oedd hyny ar unwaitli yn arwain i ddirywiad mewn sel a gweith- garweh. Yna daw cvfnod Smyrna- erl &digaeth paganaidd a merthyrdod yr ail a'r drydedd ganrif, gyda ei arogl peraidd o ffyddlondeb hyd angeu. Yna daw cyfnod Pergamos Cystenyn Fawr, undeb a'r byd, ac yn esgor ar y butain Babylon, sef y Babaeth. Mae Smyrna yn golygu myrrh-chwerw- der-ffyddlondeb hyd yn oed mewn dioddefiadau chwerw. Mae canwyllbren Smyrna yn rhoddi golcuni heddyw, tra mae Ephesus yn nghanol tyw- yllwch I paganaidd. Yna daw, cyfnod Thyatira—yr oesoedd tywyll ymha rai y mae dichell offeiriadol yn tra-arglwyddiaethu, yn defnyddio y stano, a'r chwil- lys, a'r pydew i'w hamcanion. Yna mae yn canlyn cyfnod Sardis-cyfnod y diwygiad Protestanaidd ac vmneillduad yr ychydig, tra yr oedd y llawer ag oedd ar enw eu bod yn fyw yn farw. Mae Sardis yn golygu adnewvddiad. Yna inae cyfnod Philadelphia yn ein dwyn at y fyw a'r efengvlaidd ddeunawfed ganrif—Eglwys cyfnod y diwygiadau nerthol. a'r cariad cynhes oedd yn bodoli rhwng Cristionogion a'u gilydd. Yetyr Philadelphia ydyw cariad brawdol. Nid oedd gan Griat ddim ond geiriau o ganmoliaeth i'r Eglwys hon. Dywed Crist am dam ei bod yn cadw ei Air yn golygu eu bod yn bur mewn athrawiaeth, yn ogystal ao mewn buchedd. Mae eglwys bur mewn buchedd heb burdeb mewn athrawiaeth, yn hollol ammhosibl. Yn nesaf, cawn gyfnod Laodicea, cyfnod o glaiarineb, moethus- rwvdd. a bydolrwydd-darlun cywir a pherffaith o Eglwys y dydd heddyw, gyda ei chariad at bleser, ac at y byd. Y ddwy Eglwys ocid wedi suddo ddyfnaf mewn dirywiad ydoedd Sardis a Laodicea; yr oedd gan Sardis, er hyny, rai pethau yn perthyn iddi y gellid eu cymeradwyo—gan fod ganddi ei ychydig ffyddloniaid, y rhai ni halogasant eu gwisgoedd; ond nid oedd gan Laodicea ddim v gellid edrych arno gyda ohvmeradwyaeth. Nid oedd gan Grist ddim ond condemniad ac adgasrwydd at yr Eglwys hon trwy yr ymadrodd cryf, Ei fod yn ei chwydu allan o'i eneu." Dyma yr Eglwys fwyaf Pharise- aidd, balch, a rhagrithiol o'r saith Eglwys. Mae yn dywedyd, Yr wyf yn oludog, ac nid oes arnaf eisieu dim ond medd Crist, Ni wvddost dy fod yn druan, ac yn resynol, ac yn dlawd. ac yn ddall. ac yn noeth." Y fath ddarlun arswydus o druenus- rwydd! Nid oedd y presenoldcb dwyfol yn ei chanol. Yr oedd y gogoniant wedi ymadaej o honi; a gellid ysgrifenu y gair "Ichabod" mewn llythyr- enau breision uwchben ei phyrth. Och! Dyma hefyd ddarlun cywir o Eglwys druenus a di-nerth y dydd heddyw. Mae genym yn scfyll-fa yr Eglwys heddyw brawf anffaeledig o ddwyfoldeb yr Ysgryth- yrau o flaen ein llygaid. Ond nid yw yr Eglwys yn gweled nac yn sylweddoli hyn, canys y mae yn ddall! Mae "gas" y dduwinyddiaeth "made in Germany wedi dallu athrawon a phroffeswvr ein colegau a phregethwvr ein gwlad; ac y mae nwy gwenwynig- v ddvsgeidiaeth Germanaidd a roddir allan ganddynt mewn canlyniad yn ddistaw, er hyny yn sicr wcnwyno yr Eglwys oll. Mae dirywiad mawr, ac vmadawiad arswyddus oddi wrth y ffydd a rodded unwaith am byth i'r saint wedi cymeryd llc, yn eglwysi ein gwlad yn ystod y blynyddoedd diweddaf; ac y mae y dirvwiad arswydus hwn wedi dechreu yn y pwlpud. Ac eto dywedai golygydd papyr enwadol mewn vsgrif arweiniol yn ddiweddar (yr hwn .-v(id bregethwyr enwog yn ei enwad) na fu y pwlpud yn fwy addysgol a dyrchafol erioed yn ein gwlad nag ydyw heddyw Dallineb Laodicea Gwernogle. D. E. EVANS. [Yr ydych yn iawn. Cyfrifid kultur" yr Ellmyn barbaraidd yn uwch na dysgeidiaeth Mab Duw. Efallai mai hyn sydd yn cyfrif am mor ychydig o gefnogaeth roddir i'r ymdrech brosenol gan bwl- pudan enwadcl yn gyffredin.-Y Gol.) I

Advertising

CL faf Reason.;atuCtne*ebetunujA. ilf $,hcdj ffiustfrnlfit BIRD'S Custard and stewed fruit is the dish to keep you cool and fresh, as well as active and healthy. The 7j more you eat, within reason, the better you are. M With stewed fruits and BIRD'S Custard, all possible « risk with the raw fruit is avoided. This creamy and ■ delicious Custard rounds off the natural fruit tartness, ■ making it so much more appetising and agreeable. ■ "3 Then there is the real body-building nutriment in ■ -r BIRD'S Custard. This all-important quality makes M Bird's. -theperfect Custard, the mainstay of light refreshing M summer meals. See that your fruit is sound and fresh. and J make sure that your Custard is BIRD'S. No can be so pure or so wholesome. 10 r4 Pkts., 4d at 7 Bozea, and large Tins. dt Cdb OL

EISTEDDFOD GADEiRIOL FFYNNON Y BYRGWM MEHEFIN 5ed 1915

EISTEDDFOD GADEiRIOL FFYNNON Y BYRGWM MEHEFIN 5ed, 1915. BEIRNIADAETH AR Y CYFANSODDIADAU. (Parhad.) TESTYN Y GADAIR: YMSON Y BELGIAD UWCHBEN EI WLAD." Daeth i law ddeg o gyfandoddiadau, a cbafwyd cystadleuaeth dda iawn. Ymrannant i dri dosparth fel y canlyn:— Dosparth III. (1) Censorinus.—Gwyr y bardd hwn, i fesur, beth yw ymson, ond gwan iawn yw ei ddawn ar destyn iel hwn. Ychydig o swn awen geir yn y llineilau i gyd, ac nid yw'r awdwr wedi meistroli na gram- adeg na chystrawen (gwel y copi), ac nid yw yn berchen na chwaeth nac arddull. Fe geir yn ei ymson lawer o deimlad gonest ac angerdd pur, ond nid yw'r mynegiant ohonynt y gore o lawer. (2) Alltud.—Llineilau yn tueddu at fod yn rhydd- aithol geir gan y cystadleuydd hwn. Y mae ganddo ramafleg da iawn, ond yr a;rddull yn llac, a gwnelai ilawer darn disgrifiadol yn yr ymson y tro wrth ddarlunio golygfeydd yng Nghymru. Nid pob bardd adawsai i air fel "ffroen" dd'od i fewn i linell o farddoniaeth, ac nid pob awen fedrai ddweud "onide" ar diwedd llinell. Ymddengye na wyr y bardd mai Pabydd rhonc yw y Belg fel crefyddwr. lJwm o deimlad ac awenyddiaeth yw y cyfansoddiad drwyddo. (3) Fleming.-Dyma well bardd, er nad yw yntau, o lawer, i'w ganmol; er fod yspryd yr ymsonwr yn cerdded trwy bob penill, teimhr Jod y cystad- leuydd yn cymryd gormod o amser a lie i ddis- grifio golygfeydd. Nid yw'r arddull yn un i'w hofii yma eto; ceir yn y darn linellau campus, ond yn amlach na'r rheiny linellau gwan iawn, ac nid da fu gorphen gyda gweddi. Ond dyma r gore yn y dosparth gwaelaf. Dosparth II. (1) Y Belgiad ei Hun.—Dyma feddyliwr nad oes ajigen ei well. Y mae ganddo linellau cyhyrog, cydnerth, a grymus. Y mae y darn cyntaf o i ymson yn rhagorol ,ond wedi newid ei fesur aiff y bardd i athronyddu, a thuedd peth felly ydyw gwneud y cyfansoddiad yn undonog. O'r braidd y disgwyiid i feddwl y Belg ymdroi. yn gyfangwbl mewn awyrgylcli grefyddol, a son am farn a chosp; naturiol fuasai ei glywed yn tramwy'n araf dros yr hen rodfeydd; llwybrau serth, a chelf, a masnacn, Gresyn fod meddyiiwr mor gryf wedi cyfyngu mor lwyr arno'i hun. (a) Hedd, Perffaith Hedd.—Er fod yma awen nwyfus teimlir nad yw honno wedi ei dysgyblu i ganu fel y dylai. Ceir gan y bardd gynnyg at fardd-orli yn ol yr arddull newydd, ond nid yw, o lawer, wedi d'od yn feistr ar yr arddull. Gwell fuasai iddo ganu yn ei ffordd ei hun, heb geiaio efelychu neb. Nid naturiol fu cyssylltu y syniad o "wrid gwanwynol" a "breuder bywyd," ac nid da fu son am "arlliw drycin." Diofalwch, neu ddiffyg proliad fel cyfansoddwr sy'n gyfrifol am mi— truanaf alltud," "a minnau'n swn y glyn," yn yr un cwpled. Ffurf wael ar frawddeg yw hwn: "wrth adrodd am a fu, a gallsai fod." Ac onid ellid gwell syniad na "dwys gysuro?" a "chwennych enill"; berf yw "chwennych," a berf yw "enill." A beth yw ystyr "dolennau'r gwyll" ? Nid naturiol o gwbl yw son am "sang tywynion," a "chartrefle- oedd" "fel sang," a rhyfedd yw darllen am "leddfol gri gruddfannau." Ceir yma rai gwallau gramadegol hefyd; fel "ei (eu) cartrefleoedd," ac mewn Cymraeg y mae Rhyddid yn wrywaidd. Er fod yn yr ymson yma lawer o deimlad dwys, y mae darnau ohoni yn cael eu hamharu gan rywbeth tebyg i, annaturioldeb, ac aneglurder. Dosparth I. (1) Alltud' Blin.—Yn ddiddadl, dyma fardd mwyaf y gystadleuaeth, ond fel llawer gwr mawr o'r flaen, gwnaeth gam a'i gyfle, ac ag Ef ei hun. Y mae ganddo ddarn mawr, ar ddechreu ei gyfan- soddiad, yn disgritio hen wr yn chwilio am ei fab milwrol, wedi'r frwydr; ac macr darn hwn yn odidog o awenyddol. Pan ddaw'r ymson ei hun i fewn, ac y mae'n ymson gref, ni chaiff dim sylw'r bardd ond ymdaith y byddinoedd, a chreulonderau'r rhyfel, ac yn y darn hwnw fe geir drychfeddyliau wedi eu pentyru ar eu gilydd, yn hollol ddibritj a di ofai. Nid yw pob llinell yn ogyhyd o lawer. Syn- dod ydyw gwel'd bardd mor dda wedi bod mor esgeulus gyda chrefftwaith oerdd. Y mae y darn j olaf gando yn un o geinion Barddas Gymreig, ond mai pryddestol h-ollol ydyw ei nodwedd. Er i'r | Pwyllgor wneud defnydd o'r term eang, Pryddest, dylid cofio mai tfurf arbennig ar Bryddest yw yr j Ymson, ac felly, fe ddisgwylid cael ymson gyflawn gryno. 0 (2) Dyn a'i Dy ym Mhrydain dawel.—Petae y Pwyllgor wedi gofyn am Ymson uwchben "Difrod Belgium," nid oes le i ameu nad hwn "gawsai ei gadeirio, oblegyd y mae yn ymsonwr wrth reddf. Y inae ei enaid yn ei gan. Ond anghofiodd yn ei ofid a'i alar fod yn Belgium rywbeth heblaw Idifrod a galanas. Os yw ei dinasoedd a'i phen- tren wedi eu chwalu y mae enaid ac arwriaeth y wlad yn fyw, a'r hen rodfeydd, i'r myfyr, yn agored eto. Petae'r bardd wedi lledu ei orwelion, a meddwl am bethau eraill, gallasai enill yn hawdd. Y mae ei gyfansoddiad, cyn belled ag yr a, yn llawn awen a chalon onest. (3) Afallon.-Dyma fardd campus eto; yn | barddoni yn felus ym mhob llinell. Ond rhaid dweud fod enwau fel Rhianon a Nen yn myn'd ar unwaith yn ei erbyn, oblegyd Cymru biau y rheiny, ac awyrgylch Gymreig hollol geir o'u cwmpas. Er fod bob llinell o'r rhan gyntaf, gydag eithrio yr enw Rhianon, yn bosibl ar wefus y Bel-. Y mae yn yr ymson hon ddarn telynegol, prydferth iawn, na fuasai'n bosibl i neb arall ond i Gymro uwchben ei wlad ei hun. Ar y cyfan, teimlir mai gormod o'r Bryddest sydd yn hon, hyny yw, gormod o feddwl, a rhy fach o deimlad dwys; gorofal am berffeithrwydd syniad; dyna i bai fel ymson. (4) Min y Tywod.-O'r braidd y buasid yn disgwyl am gynllun cywir uwchben ymson. Er hyny, nis gellir beio'r bardd. Feallai ei fod yn son gormod am freuddwydio, a thrwy hyny fe'i gorfodir i ddilyn ei ffansi. Y mac r bardd yn Gvmreigvdd camnus, ao yn awenydd melus iawn, ond buasai'n well iddo gaaiu llai. a myn'd yn ddyfnach o ran yspryd. Ceir rhai linellau rhvddiaithol yn britho'r cyfansoddiad. ac nid chwaethus fu dweud fod "llais y clerig" un yr eglwys "Fel murmur gwenvn ar brvdnawn o haf." Gall syniad felly hawliti lie mewn llyfr Seis- nig, ond nid mewn can Gymreig. Er fod yn hon gryn Iawer o yspryd dwys y testyn, ao o'i chwmpaa, awyrgylch gydweddol y Belg ei hun, teimlir fod L ei chynllun yn anfantais iddi, a'i bod yn rhy debyg i bryddest, a'i chymryd fel cyfanwaith. Er hyny, fe geir ynddi ambell ddarn godidog, -cyfoethog o deimlad byw, ond c.yll fel cyfanwaith. (5) Amor Patrlae.-Nid yw y cystadlcuydd hwn yn well bardd na llawer o'r lleill, ac nid yw gryfed rmCddYliwr. ag amryw o'i gyd-gystadleuwyr. Ond fe geir o gwmpas ei Ymson yr awyrgych na wyr neb am dani ond y Belg ei hun. Y mae'r bardd hwn wedi deall termau a bywyd y truan hwnw, ac ,wedi eu eanu yn ddeheuig iawn. Nid yw mor gyfoethog o deimlad a rhai o oreugwyr y gystadleu- aeth, ac nid yw mor gain ac ereill. ond fel cyfan- waith glan a chyfartal. Y mae ei ymson ef yn rhagori, am. hyny fe gyhoeddir Amor Patriae yr deilwng o gael eistedd yng Nghadair EisteddfrxJ Ffynon-y-Byrgwm am y flwvddyn 1915. Ar air a chydwybod, T. CENECH DAVIES

AI YW CREFYDD YN MARW

AI YW CREFYDD YN MARW? PHARISEAETH YN RAMPANT.—Y PARCH. GWILYM DAVIES, A.C., CAERFYRDDIN, YN GYRU JACKYDDIAETH CYMRU YN BENWAN A NWYDUS. [At Olygydd y CARMARTHEN JOURNAL.] fcyr, — Y mae y papyr a ddarllenwyd gan y Parch. Gwilym Davies, A.C., gweinidog gyda'r Trochwyr Seisneg yn Nghaerfyrddin, pa ddydd mewn cyfarfod cyhoeddus mewn cyssylltiad a chyfarfod blynyddol Cymmanfa Bedyddwyt Seisneg Gorllewin Mor- ganwg a Sir Gaerfyrddin, wedi peri cyffro mawr. Penawd ei bapyr ydoedd—" Ai yw Crefydd yn marw yn Nghymru?" Y mae amryw o ysgrifen- wyr, yn y newyddiadur Radicalaidd dyddiol Caer- dydd, wedi "ceisio" (?) gwrthbrofi yr hyn a ddy- wedodd Mr. Davies yn Tondu; ond druan a hwynt! Lot botes yw y cwbl a draethant yn ei erbyn. Fel rhagymadrodd," fel y dywed v pregethwr, i'r llith byr yma, goddefwch i mi ddweyd wrth eich darllenwyr fod y Parch. Gwilym Davies yn ben ac ysgwydd yn uwch na'r pregethwyr Troch- yddol a pholiticaidd Cymru. Mae yn ddyn ieuanc talentog, yn bregethwr heb ei ail, ac yn ysgrifenydd medrus yn y ddwy iaith. Nid pawb a feiddia ysgrifenu i'r "Geninen," cylchgrawn cenedlaefthol Cymru. Y peth sydd yn fy synu i ar adegau yw, fod Gwilym yn ai'os yn mhlith y fath gethern maleisus a chentigenus ag yw'r Trochwyr politic- aid, cyhyd. Y mae yn ormod o wr boneddig i fod yn mhlith y fath ddosbarth. Byddem gyda'r cyn- taf yn ei roesawu yn d'od yn ol i gorlan Hen Eglwys y Cymry. O," meddai rhyw hen Shon Gorff, y mae Gwilym yn gredwr cadarn mewn trochi.' Nid oes gwahaniaeth. dywedaf, am fod yr Eglwys yn trochi yn ogystal a thaenellu. Onid OC8 trochfan yn Eglwys Gymreig Sant loan, Caer- fyrddin? Yn awr, ynte, at penawd ein hysgrif-" Ai yw Crefydd yn Nghymru yn Marw?" Dywedaf gyda gofid oi fod YN MARW! Yn yr ateb uchod o fy eiddo, yr wyf yn rhoddi her i unrhyw berson, pa un a fyddo yn Ngholeg Rhydychain, Cole Caer- grawnt, Coleg Bala-Bangor, Coleg CaerdyJd, Coleg Aberystwyth, neu unrhyw goleg arall, i fy ngwrth- brofi. Caled iawn yw i mi gydsynio a'r Parch. Gwilym Davies yn hyn o beth. Nid da yw oelu y "W gwirionedd bob amser. Pwy a feiddia fy ngwrth- brcd yr hyn a ddywedais—" Fod Crefydd yn Marw yn Nghymru!' Come along, Jackyddiaeth, I shall be pleased to see you in the columns of the JOURNAL. O." meddai rhywun o'r sectau "crefyddol," os ydyw Crefydd yn Marw yn Nghymru, iel y dvwed Gwilym Davies a Myrddinfab,' sicr yw fod rhywun yn atebol am hyny." Gwir, dywedaf; y mae rhywun neu rhyw rhai yn atebol am hyny. Yr wyf yn dal mai Jackyddiaeth politicaidd Cymru yw y prif achos. Nid yr un amcan sydd gan Gristionogaeth a Gwlcidydiaeth. Mae Gwleid- yddiaeth yn rhwygo ffrynd wrth ffrynd. Yn amser Etholiad Cyffredinol, gwelwn gyfeillion mynwesol wedi myned yn llongddrylliad, yn barod i lyncu trn gilydd, ar ol blynyddau lawer yn gyfeillion mynwes- ol. Mae pregethu gwleidyddiaeth o bulpudau ein capeli, a hyny ar y Sabbath, yn gyfrifol am y gagendor yma. Mae Cristionogaeth yn dwyn brawd yn nes at frawd-i garu en gilydd. Nid felly gwleidyddiaeth. Cymmenvn, er enghraifft, Mosur yr Ysbeiliad, sef ysbeilio gwaidd-oliadaii cyfreithlawn Hen Eg- lwvs y Cymry o £ 157,000 yn flynyddol. Beth yw gwreiddyn yr am;an yma? Beth gwell yw y sectau man ar 01 y lledrad yma? Dyma broffeswyr crefydd Mab y Dyn yn well ganddynt rhoddi arian yr hen dadau Eglwysig at fvdolrwydd—Punch and July Shows, Museums, Coleg Aberystwyth, Coleg Caerdydd, a Choleg Bangor, yn hytrach na phre- gethu Crist, a Hwnw wedi ei groeshoelio. Tra bod yr hen ysbryd maleisus, cenfigenus, a dialgar yma yn bodoli yn mynwesau surllyd Jack- yddiaeth Cymrn. Marw fydd Crefydd yn Nghymru. Beth yw canlyniad y ffroth cenfigenus a fodola yn mynwesau Jackyddiaeth Cymru? Dywedaf, Crefydd yn Marw! Yr wyf yn diolch i'r Parch. Gwilym Davies am fod mor agored, mor onest a dweyd wrth ei gyd-sectau fod "Crefydd yn Marw yn Nghymru! Cyn terfynu, efallai fydd o ddyddordeb i gyfeill- ion y sect politicaidd y perthyn Gwilym Davies iddvnt, ysywaeth, am yr hanesyn bach canlvnol:— Mewn cynhadledd o Fedyddwyr Dyfnaint a Gernyw pa ddydd, cIywedwyd fod y bedyddiadau yn 1913 y lloiaf ar. record (mewn cof) er ys dros ddeugiin mlynedd, a? yr oedd y nifer yn 1914 yn llai fvth. deunaw y oant. Ym mhellach, am naw mlynedd yn ddilynol, y mae lleihad blynyddol yn nifer yr ysgolheitrion Sul. Diolch i Dduw am y lleihad yma. yn mhlith y gethern ag sydd yn achoa o farweidd- dra Crefydd yn Nghymru. Er nad yw y "Tinker" (Twm 'Barels) yn myned i Eglwys na chapel, beiddiaf ddweyd v dywed Anen am fy llith y tro yma. Bravo, Gwilym Davies; dinoetha dwylI, pharisc- aeth a rhagrith proffeswvr crefydd y dyddiau hyn yn Nghymru. Rhwydd hvnt i ti yn dy genadwri di-droi-yn-ol a gwirioneddoJ.- Y dwyf. MTRDDINFAB. GLYNARTHEN A'I MHILWYR. [At Olygydd y CABMABTHEN JOURNAL.] Syr,—Mewn atebiad i'ch gohebydd llygadgraff, Twm 'Barek," rhoddaf yma testr mor llawn ag1 y gaitaf o feibion y fro, mewn cylch tua dwy filldir f o bentref gwiedig y Glyn, a uqasant a'r Fyddin o gychwyniad y rhyfel hyd yn awr. Cymry yw yl: oil o'r beehgyn hyn, a meibion i amaethwyr yw llawer o honynt:—Mri. Richard R. Beynon a Willie M. Beynon, Pantygenau; David 0. Davies. Pantseirifach (W.G.); David M. Evans, Sec. Lieut. \V. R a^ Mr. Simon Evans, Penbank, Bettws; Mr. Uaniel O. Evans, Brynawelon, yr hwn sydd allan ar faes y gad er's misoedd; Mn. Benjamin Evans, Cefnwarin; Johnny Griffiths, gof, Parkau, Bettws; Thomas 1. Jones, Ffynonlas; John Harries Jones, Top House; Howell Jones, Pensarnddu-fach; Enos J. Jones a lommy J. Jones, No. 4, Glynarthen, y (Idau gyda "r R.F.A.; Watl-ln Owens, Seilach. R.Mar.L.I John W. Thomas, Green House (Card. TemtonaJs); Lieut. Ben. Thomas, TycorneJ (W R.); Evan O. Thomas, Frongar (W.R.); Trooper Johnny Lloyd Jones, Parkau, gyda'r South African Field Foree, ° dan y Cadfridog Botha. Dichon fod ereill nad yw eu henwau yn y rhestr uchod. r jjVe fod, ,tn i'n, ' ■' GOHEBTDD.

ABERNANT

ABERNANT m?wnBnaSllDY'~CynhallWyd Ei§teddf°d fawreddog ,eang ger caPel uchod no« Iau Mehefin IQfed. Cadeirydd, Parch. E. B. Lloyd gwemidog llywydd, Mr. Howell Griffiths (" Hywel Mr D \w?rfynd

TALGARREG

TALGARREG Svv^dfvr'cS01'1 ^l,<]wniv.y 26ain ° Fehefin, yn i r rostrydd yn "Castollnewydd-Emlyn yr unwyd Mr..Johnnie Jones, Llawrcwrt, a Miss me^'n rr'lr,i"' PwIlffo,n'l.Ponrshaen. Ymadawsant ^?dur >n swn P.vlor yn lluchio peli," yr hvn oedd yn arwydd fod calonau'r ardalwyr yn dymuno yn dda iddynt. Wedi clywed y trwst mewnatS lnaU gk,St. "Ceridwen," yr hon oedd s;ndoddvw?thS-er8 tro, ac yn haner effro, dym-i sibrydodd A yw yr Ellmyn wedi d'od A i ynau mawr yn groes i'n gwlad? Os na ddaeth hwnw gyda'i frad Mae rhywbeth mawr yn siwr o fod. Dehongliad ddaeth o'r rhywbeth mawr, Maen arwydd gwir.fod fy hen ffrynd- vr-j wyna\ ^un yn un yn mynd, Nid gynau'r gelyn rua'n awr. Bu Johnnie'n hir cyn dewis gwraig, Bu llawer merch o fewn y fro A u llygaid arno,—ond no go," Bu Johnnie'n wir yn hen scwlhaig. Aeth Johnnie'n syth at merch Pwllffein, Ac fel dy!asai mab a merch Bu'r ddau yn hir mewn cyfrin serch, A d wedodd wrtln you'll be mine." Mae Johnnie'n wr, a Liz yn wraig, 'Rol bod yn gyfrin fab a n-iuri; v Y ddau wnaeth lw i fyw vn un, Bu Johnnie'n wir yn gryn sc,wlhaig. Mehefin gyda'i fantell fraf bydd heddyw'n gwenu arnoch chwi; Ao fel Mehefin teg ei fri, Parhaed eich byd o hyd yn haf. Swn Armagedon sy'n y tir, A'r byd i gyd bron bod mewn gwae, A thrwyddi dysgwn heddyw mae Y gore peth yw undeb gwir. Wel boed i'r undeb ddal o hyd, A -chael hir oes i fyw'n ddi-glwy'; Wel boed eioh hil yii fil neu fwy, A oh aelwyd lan yn gan i gyd. Ar DmAiB.