Teitl Casgliad: Llan

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 8 o 8
Full Screen
5 erthygl ar y dudalen hon
FERNDALE RHONDDAI

FERNDALE, RHONDDA. I CYFARFOD ADLONIADOL.Nos Lun, Rhag. 16eg, cynhaliwyd y cyfarfod uchod yn Neuadd Eglwys St. Dunstan am 7 o'r gloch, pan y llywyddwyd gan y ficer, y Parch. B. J. Evans, ac arweiniwyd gan y Parch. Joseph Jones, ein curad newydd. CVMDEITHAS GENHADOL EGLWYFJIG.- Dydd Sul, Rhagfyr 22ain, cynhaliwyd eleni wasan- aethau fel y canlyn :—Am haner awr wedi cleg, y Boreuul Weddi, at aia chwech yr Hwyrol Weddi, tuag at waith Ccuhadol yr Eglwys. Yr oedd y casgliadau am y dydd yn myned tuag at gyna: ctnhadwr yn Rabai, Dwyiain Africa, sef Timothy Nyala. Pre- gethwyd gan y Parch. J. R. Pugh, curad Ynysybwl, Llanwonno, i gynulleidfaoedd da lawn, er fod y tywydd yn oer ac'yn an- flfafrlol. NADOMG CRIST.—Dydd Nadolig,cynhaliwyd y Plygain arferol yn Eglwys St. Dunatan, pryd y tafwyd cyfleustra i gyfranogi o'r Cymun Bendigaid am 6 o'r gloch y boreu, gan y Ficer. yn cael ei gynorthwyo gan y Parch. Joseph Jones. Am haner awr wedi. deg cafwyd gwasanaeth foreuol a phregefch. Eto am 6 o'r gloch yn yr hwyr, y Pryd- lJ:.lWlJol Weddi, a phregeth gan y Parch. Joseph Jones, gyda chauu oarolau. SUL DIWEDDAF YN Y -FLWYDDYN.— Gwas- anaethwyd am 10.30., y Foreol Weddi, gyda Litani, a phregeth, ac am 6 o'r gloch, yr Hwyrol Weddi, a phregeth gan y Parch. Joseph Jones. Y SUL NMAF.—Sef Dydd Gwyl Ystwyll, (y Seren Wyl). Yr ydym yn disgwyl y Parch. Eynon Hughes, L. D., ficer Trelech, i'n piitb, pregethwr. Dydd Llun, 10.30., Cymun Sanc- taidd, ac am 6, Gosper a phregth.-St. Llaw- ddog.

NEVERN

NEVERN. ROGER'S CHARITY.—Dydd Sadwrn, yr 21ain cynfisol, daeth llawer ynghyd i weithdy Mr. John James, Cwrt, i gael cyfran o'r biff ac o'r barlys. Y mae hyn yn awr yn hen arferiad I dlodion y plwyf ddyfod a'u cwd i gael biff a barlys. Fe fydd hyn hefyd yn arferiad cyhyd ag y bydd afon NeTern yn rhedeg. NADOIJG. Bu genym Blygain boreu Nadolig am chweoh o'r gloch, pryd y daeth nifer o bobl ynghyd i'r cwrdd gweddi. Am 8 o'r gloch yr oedd gweinyddiad o'r Cymun Sinctaldd. Yr oedd gyda ni yn y gvVManð hwn 'Altar desk' newydd, ac I Altar Service Book,' anrheg i'r Eglwys gan y gwrywod, a phar o 4 candlesticks' gan Mrs. Bowen, Llwyngwair. Y mae'r eg- lwys yn edrych yn d-rra ben. Rhoddodd y Mothers' Union L--oes, y G.F.S. Mr o 'vases,' ac aelodau'r Eglwys wedi rhoddi 'Credence Table' i'r Eglwys. Di- olchwn yn fawr i Mrs. Boweu, Llwyngwair, am yr hyn oil a wnaeth, yn enwedig am dd'od a frontal' yn anrheg i'r Eglwys. Am 10.30, awd drwy y Gwasanaeth Boreuol gan y Parch. John Williams, a darllenwyd y llith- iau gan Mr. G. B. Bowen, Llwyngwair, a Mr. David Owen, Lodge, ac aeth y Parch. Lewis Roderick drwy wasanaeth y Cymun. Gellir dweyd yr un peth am Eglwys Nevern yr oedd hon wedi ei harwisgo yn ofalus. CYNGERDD I Box[.NG Niafff .Cawsom eto gyngerdd llwyddianus iawn. Y rhai canlynol hl'a cymeryd rhan yn y cyfarfod :—Y Misses Dolly a Ruby Brown, Mr. Willie Lewis, Miss Blodwen Davies, Miss Davies, Llwyngwair, C6r Plant yr Yagol; Miss Joan Bowen, Llwyngwair Mr. Williams yn chwareu'r crwtb Misses Nicholas a Daniel, Dedrath Drama-Miss Ellen Richards, Ivy; Miss Martha Ann Williams, Penrallt; Eunice Richards, Noel OweD, Lodge, a'r Parch. John Williams, penillion. Y cyfeilyddesau oedd- ynt Miss Gwyneth Roderick, Miss H. Davies, teacher, a Katie Phillips, Velindre. COBDKIF NADOLIG.- Rhoddwyd presentau lawer gan Mrs. Bowen, Llwyngwair, i blant yr ysgol. A chafwyd hefyd de cyn hyny. Gwahoddwyd y Managers a llawer eraill i de. Gwnaeth pob uu ei ran yn dda. Pasiwyd pleidlais o ddiolchgarwch i Mrs. Bowen am ei el charedigrwydd. Diolchodd Mr. Bowen, Llwyngwair, iddynt ar ran ei briod.

LLANLLECIIID

LLANLLECIIID. Y mae genym y gorchwyl pruddaidd o tiofnodi am farwolaeth Mr. John Lewis, Tan-y-coed Farm, yr hyn a gymerodd le Hhagfyr 17f'g, yn 66 mlwydd oed. Di- oddefodd gystudd caled am un mis ar ddeg, er fod ei iechyd wedi tori lawr amser inaith cyn hyn. Gwr tawel oedd, caredig, ac yn ilawn cydymdeimlad a'r neb fyddai yn myned ar ei ofyn ac yn ..efyll mewn angen. Yr oedd yn aelod ffyddlon o Eglwys Llall- llechicl, a chwith genym welpd ei eistddle yn wly, canys yr oedd yno bob amser yn brydlo-n. Ar ddydd Sadwrn, 2lain, CYHl- erodd yr angladd (un cyfrinacbol) le, a chludwyd ei weddillion manvol a rlioddwyd i orphwys yn mynwent Eglwyst St. Cross, Gwasanaethwyd ar yr amgylchiad gan y Parchn. E. Davies, rheithor y plwyf, a D. Lewis (Ap Ceredigion). Y prif alarwyr oeddynt:—Mrs. Lewi;, (priod), Mr. Wil- liam J. Lewis (mab), Mr. a Mrs. John Williams (mab a nierch-ynghyfraith), LIwynon Farm. a lluaws o berthynasau eraill rhy luosog i'w henwi. Cydymdeimlir yn fawr a'r galarwyr yn eu mawr drallod. Duw a daeno ei adeii amddiffvnol drostynt. yii eit galai-Ii R.It.

TREMADOG

TREMADOG. NADOLIG CRIST.—Gweinyddiad o'r Cymun Bendigaid am 8, yn Saesneg, a 10 yn Gym- raeg, a Gosper am 6 yr hwyr pryd y gwas- anaethwyd gan y Parch. W W, Jones, B.A., curad. Yn ystod yr Adfent ymwelwyd a phregethwyd yn Eglwys Tremadog gan y Parch. Hugh Williams, L.D., Ynyscynhaiam, a'r Parch. D. J. Williams, B. A., ourad Cric- cieth. CTNGERDD UWOHRADDOL.— Nos Fawrth, wythnos cyn y Nadolig, cynhaliwyd cyngerdd eithriadol o dda gan Eglwyswyr y lie yn y Neuadd Drefol yn chwaethus a dyddorol dros ben, a therfynwyd gydag erfyniad am gyffelyb gyfarfyddiad yn fuan eto.- Gesi- imior.

Advertising

Pwy oedd yn yr Albert Hall ? Pwy oedd yng Nghaernarfon yn gwrando'r Archesgob ? Pwy oedd yn yr Orymdaith Eglwysig yn Ltanbedr ? Edrychwoh a ydyw eich darluniau yn yr ALMANAC. Pris—100 o gopiau, 7s. 90 am 3s. 9c. LLAN OFFICE, LAMPETER. Eglwysi Cymreig Llundain. ST. BFNET"s-Queen Victoria Street, E.C. Parch. J. CRWLE ELLIS, 177, Chevening Road, Brondesbury Park, N.W. DEWI SANT-St. Mary's Terrace, Paddington Green, W. Parch. THOMAS SMITH, St. David's Vicarage, St. Mary's Terrace, Paddington Green. ST. MA.IR-Camberwell New Road, Camberwell, S.E. Parch. D. GRIFFITH, St. Mary's Parsonage, Camberwell New Road, S.E, PADARN SANT—Gloucester Road, Holioway, N. Parch. W. GRIFFITH, The Briars, Woodside Park, N. CENHADAETH Y DWYRAIN -Bridge Street, Burdett Road, E. Parch. H. WATKINS, B.A., 61, Tredegar Square, Bow, E. Cynhelir gwasanaethau ar y Sul yn yr holl eglwysi uchod am 11 a 6.30 o'r gloch. E8BONIAD AR Actau yr Apostolion, r "f., Vp Hybarch Archddiacon Morgan, M.A. YR All RAN GYDA MAPIAU, etc. Oynwysa y rhan hon y gweddill o'r Actau, gyda nodiadau llawnach na r rhan gyntaf, ynghydag attodiadau, yn gwneyd Uawlyfr tra defnyddiol ar gyfer yr Ysgol Sul. Pris mewn llian hardd Ail ran, 2s. 6c. Y ddwy ran wedi eu rhwymo ynghyd, 38 Mewn amlec bapyr: All ran, lB. Rhan gyntaf, 6c. Y ddwy ran, 2s. 6c. Telerau at-benig i Ysgolion Sul. Rhan gyntaf- dwsio, 2 dwsin, Mewn papyr 8s. 12s. Ail ran- Mewn llian 25s. 48s. Mewn papyr 18s. 35s. Y ddwy- Mewn Ilian 30a. 58s. Mewn papyr 25s. 48s. TEILWNG 0 SYLW LLWYDDIANT ANARFEROL PERL Y PLANT, DAN OLYGIAETH Y PARCH. CANON CAMBER-WILLIAMS, LAMPETER. Y Cyhoeddiad Cymraeg Goreu i Blant. Ac yn fwy poblogaidd nag erioed. ryw nodweddion newyddion am 1912. Os am geiniogwerth dda, myner ef. Ceir samplau yn rhad drwy anfon i'r cyfeiriad isod Yr archebion i'w hanfon i MANAGER "PERL" OFFICE LAMPETEB "PEARL SERIES. No. 1. Dissenters in Wales. So-,ne cmoui)t of the history and teaching of the Chief Pissenting.Bodies in the Principality, BY J. ROWLAND PRYCE, M.A., VIOAR OF GLADESTRY. Price-Tli.i-eepence, All odUrs should be sent to THE MANAGER, WELSH CHURCH PRESS Co., LTD., LAMPETER. LLYFRAU GAT* Y PARCH. A. 0. EVANS, B.A. RHEITHOR LLANFAETHLU, MON., I BLANT BACH YR EGLWYS. o HAWL AC ATEB. (TRYDYDD ARGRAFFIAB). CREDO'R APOSTOLION. Y BRENIN SAUL. BYWYD SAMUEL. (AIL ARGRAFFIAD). LLYFR RUTH. (AIL ARGRAFFIAD). BYWYD GIDEON. (AIL ARGRAFFIAD). BYWYD JOSHUA, (AIL ARGRAFFIAD). BYWYD ABRAHAM. (AIL ARGRAFFIAD). LLYFR EZRA. (AIL ARGRAFFIAD). Y BRENIN DAFYDD. Gellir cael copiau o unrhyw uu o'r llyfrau uchod am Is. 3c. y dwsin yn rhjdd drwy y llythyrdy. o Hefyd gan yr un awdwr,— HYFFORDDWR T'R FOREOL A'R BRYDNAWNOL WEDDI, Pt-is, mmvn amleii, 18. net.; mewn llian, -Is. 6c. drwtfr Post, Is. 9c. Anfoner Archebion (gyda blaen-dill) 1 MANAGER, LLAN OFFICE, LAMPETER LLYFRAU BUDDIOL. CYFRES T I; PERL. n RHIF I. y CAWELL SAETHAO, 13EF EGLURHAD AC ATEBION AR BYNCIAU EGLWYSIG GAN ROBERT CAMBER-WILLIAMS, M.A. CANON TY DDEWI. Byddwch barod bob amser i ateb i bob un a ofyno i chwi reswm am y gobaith sydd ynocb gydag addfwynder ac ofn,i PEDR iii. 15. o CYFRES Y PERL." RHIF 2. Swyddogion Byddin Iesu, SEF EGLURHAD AR SWYDDAU EGLWYSIG GAN ROBERT CAMBER-WILLIAMS, M.A., CANON TY DDEWI. PrtB, y naill neu y Hall, Sc. yr nn dnvifr llythyrdy, 4c.; neu fs. LOco y dwsin yn rhydd drwy'r llythyrdy. Archebion am y ddau i'w hanfon i MANAGER, CAXTON HALL, LAMPETER o YR AIL ARGRAPHIAD. PENNODAU YN 11ANES YR EGLWYS YN NGHYMRU, GAN ROBERT CAMBER-WILLIAMS, M.A., CANON EGLWY8 GADEIRIOL TY DDEWI. fJrix melCU amlen boLpyr, 8e. ikett; u,ewn llian, l*1. gyda ie. y copi yn ychwaragol at y cludiad. Telerau arbenig am nifer penodol i Ysgolion Sul, &c. tVb archebion i'w hanfon i- MANAGER, CAXTON HALL, LAMPETER RHESTR 0 LYFRAU MEWN STae YN CA-XTON I HALL. ACTAU (Pennod I.-XII): Nodiadau byrion at Wasanaeth yr Yagol Sul. Pris lB. drwy'r post, Is. 2c ADGOFION HENAFGWR. Papyr la. C[udiad, 3c. ARWEINYDD I'R ALLOR. Papyr, 2c.; Llian, 3c.; Cludiad, Ie. BYWYD SAMUEL.—1 s dwsin Cludiad, 2c BYWYD ABRAHAM.—Is. y dwsin; Cludiad, 2c BYWYD SAUL.—Is. y dwsin Cludiad, 2c. BYWYD JOSHUA.—Is. y dwsin Cludiad, 2c BYWYD GEDEO.NT.-ls. y dwsin Cludiad, 2c. CREDOAU YR GLWYS.-Pris: mewn amier bapyr, 8c., drwy'r post. COFIANT' CANON EVANS, RHYMNI.— Amlen bapyr, 9c. Llian, Is. 3c., drwy y post. CREDO'R APOSTOLION.-Is. y dwsin; Clud- iad, 2c.5 DISSENTERS IN WALES.—3 £ c., drwy y post. EMYNAU Y GENHADAETH,- Sol-ffa, 3c; neu 2s. 6c. I dwaiu Cludiad, 3c.; Geiriau yn unig, Ic., neu 6s. y cant. ESBONIAD HOW AR YR EFENGYI. YN ot MATTHEW, MARC, LUC, AC lOAN.- Is. 4c. yr un; Cludiad, 3c. ESBONIAD AR t YR ACTA U.-Amlen bapyr 28. 9c. Llian 3s. 3c., drwy y post. ESBONIAD AR S. MATT.IIEW.-Rban I., 2s. 3c. Ail Ran, 2s. 6c.. drwy y post. FFURF A THREFN GOSODIAD CYHOEDD. US OFFEIRIAD PLWYFOL MEWN MEDDIANT 0 F YV/OLl AETH. -5s. y cant, yn rhydd drwy'r post. GWASANAETH YMBILIADOL. -m. y tOo yn rhydd trwy y Post. GWINLLAN Y BAR DD.—Llian, 58" drwy y post. HYFFORDDWR I'R FOREOL A'R BRYD -L NAWNOL WEDDI.—Papyr, Is. 3c. Llian, Is. 9c., drwy y post. HANES YR EGLWYS YN NGHYMRU.— Pris mewn amien &pyr, 10c. nett; mewr. llian, Is. 2c., drwy'r post. HAWL AC ATEB.—la. y dwsin Cludiad, 2c. HYFFORDDWR I'R LITANI. -Priti mewn amlen bapyr, 9c drwy y post, 10c mewn llian, Is. drwy'r In 2c. HOLWYDDOREG A CHANTATA — Y FLWYDDYN EGLWYSIG "—(Rhan gyn. taf), Solfia, 4c., yn rhydd drwy'r post. JOHN JONES YN YR YSGOL.-Prifi, is, LLYFR RUTH.—Is. y dwsin Cludiad 2c. LLYFR EZRA.—Is. y dwsin Cludiad, 2c. MIRIAM 'Y BERL RIAbb-Amlen bapyr, 7c. Llian, Is. 3c., drwy y post. NODIADAU AR Y LLYFR GWEDDI.—(Ail argraffiad), drwy y post, Is. 9c. SWYDDOGION BYDDIN IESU (EGLUR. HAD AR SWYDDAU EGLWYSIG).— 31c., drwy y post. TREFN CLADDEDIGAETH Y MARW YNG NGHYD AG EMYNAU.—5s. y cant yn rhydd drwy'r post. TARIAN YR EGLWYS. Prill, mewn amlen bapyr, Is. drwy'r post, Is. 3c. Y CAWELL SAETHAU.—3c.; 2a. 6c. y dwsin Cludiad, 4c. Y FFORDD GUL.-6c. trwy'r Post, 7c 1- —j-— Llyfr Newydd i'r Plant. GOFYNIADAU. AC ATEBION i BLANT YR EGLWYS AR FYWYD Y BRENIN DAFYDD GAN Y PARCH. A. OWEN EVANS, B.A., Cyn-Arholydd Esgobaethol Bangor, a Rheithor Llanfaethlu a Llanf\crog% Pris 1,1111, y dwsin, Archebion i'w hanfon i MANAGER, CAXTON HALL, LAMPETER CATECISM I BLANT YR EGLWYS t AR HANES IESU GRIST o SUL Y PALMWYDD HYD IAU Y DYRCHAFAEL. GAN Y Parch. J. Wheldon Griffith, LLANGIAN PARSONAGE, ABERSOCH. Pris Is. Sc. y dwsin. Gellir cael copiau oddiwrth yr Awdwr neu MANAGER, LLAN" OFFICE, LAMPETER. COUGH MIXTURE HUGH DAVIES, Machynlleth. DAVIES'S COUGH MIXTURE At Beswch DAVIES'S GOUGH MIXTURE Anwyd DAVIES'S COUGH MIXTURE Asthma. Beth yw y Feddyginiaeth Fawr Gymreig aft Beswch ? Diivies's Cough Mixture. Beth ddylid gymmetyd at Frest Gaeth? Davies's Cough Mixture. Beth yw y cyrahwynaswr goreu bawb sydd ya cael ei fliuo gan dditfyg anadl ? Daviea'a Cou I Mixture. Wyddoch chwi belli ddylid gymmeryd pan y bydd Anwyd trwm yn y pen, y llygaid yn gochion, y ffroen. au yn llawn, a'r gwynt yn fyr? Davies's Cough Mixture. Beth ddylai Cantorion a Siaradwyr cyhoeddus gymmeryd at glirio y llais ? DaviesV Cough Mixture. Beth iacha Ddolur Gwddf ar uuwaith ? Daries's Cough Mixture. Pa le y mae DAVIES'S COUGH MIXTURE i'w gael I Gau bob Druggist, mewn poteli, Is. lie. a 2s. gc. (Cynnwysa y rhai 2s. 9c. gymmaint dair gwaith). 'SARZINE' BLOOU MIXTURE. CROEN IACH A GWAED PU-R.-Dyna yr hyn y mae 'Sarzine Blood Mixture yn ei sicrhau, a dim arall. Nid yw yn honi gwella pob peth, fel yr Yankee Patent Medicines, ond os bliuir chwi gan groen afiach, ysfa, pimples, toriad allan Scurvy, dol- j uriau, peuddynod, &c., yn tarddu o waed drwg ac anmhur, myuwch botelaid o 'Sarzine Blood Mixture* gan y Druggist uesaf atoch, Is. lic. a 2s. 6c. y botal, neu gyda 3c. at y cludiad yn ychwanegol, oddiwrth v perchenog, HUGH DAVIES, CHEMIST, 7 MACHYNLLETH. 68,000 Copies Sold. USED IN OVER 350 CHURCHES. 12 EDITIONS PRINTED ALREADY, THE NEW HYMN BOOR, HYMN A U YE, EGLWYS- fcLiB WYLN 0 Words only, la., is. 3d., 2s. 6d, Word3 only, large type, 2s., 2s. 6d., 48. tsd. Words and Music (Old Notation), 2s. 6d., 3s., Ñ Words and Mitsic fdolfa), 2s. 6d., 3s., 5a, -Spot-,iol wid Reduced Terms jvr Choir ion Application v CARMARTHEN: Published by W. SPTP.RELL & SON 111 G WEliS LYFR i Athrawon Ysgol Sul yr Eglwys, I'w cael yn unig oddiwrth- PARCH. J. D. rONES, PERSONDY, PENMON, BEAUMARIS. Yn rhydd drwy'r llythyrdy- 1 copi, Is. 8c. 6 am 8s. 6c.; 12 am 15a, 9c. JOSHUA. CANTATA GYSEGREDIG AT WASANAETH PLANT A PHOBL IKUAIBC Pris yn S.F., 4c. H.N. Is. 6c. Geiriau lie. Gwneir gostyngiad sylweddol i gorau. CANTAWDATCYSEGREDIG At wasnaeth corau ieuainc, yr Ysgol Sabbothol, &c., &c, YR IES U. GWYRTHIAU CRIST (RHAN II.). JOSEPH. MOSES. ISRAEL. SAMSON. SAMUEL. DAFYDD. DANIEL. Mae nifer fawr ar law bob amser. Gwneir pob ymdrech i roddi y telerau iselaf. Auionlr nifer i'w gweled, cyn dewis, ond talu y cludiad, MAE GEIRIAU SEI8NIG WRTH AMBYW 0 HONWTI. CERDDORIAETH Y PLANT (THE CHILDREN'S MUSIC), In two parts, Soprano and Alto and B, at option). 1. Y Deg Gorchymyn (The Ten Command- ments). 2, Anrhydedda dy Dad a'th Fam (Ho>umr thy Fathtr and Mother). 3. Gadewch i blant bychain Suffer liggl4 children). Pris, 50, Ss. 6c. 100, s. c. Yr oil i'w cael gan Mrs. DAVIES gweddw y diwedjlar HUGH DAVIES, L.T.S.C. (Pencerdd Maeior). PLASMARL, LANDORE, R.S.O., GLAM. Ac amryw eraill. Anfonwch am restr gyfiawn yu rhad. ==- Argr. iwyd a Chyhoeddwyd gan Cfwnal y Wasg Eglwysig, ac Argraffjd^l (Jynu-ri^. Cyfyngcuig, Caxton YaU.. lonawr 3, 1913.