Teitl Casgliad: Llan

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Llun 1 o 8 Nesaf Olaf
Full Screen
10 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

YR HAUL. CYNWYSIAD AM IONAWR. < Nodion Coffa Cymru Fu j Ffurfiau o Weddi j Forms of Prayer j Mynachlogydd Cymru yn y Canoloesoedd Yspryd y Puritan Fy Hen Athraw Canu Cwyn Call j

Advertising

j PERL V_l'LANT CTNWYSIAD AM IONAWB. Gweddi Plant y Perl." At y Perliaid. Clase No. 1 (gyda darlun). Dadleuon Magi Jones. Bnclyn Dylanwad (Miss Owen. Y Diweddar Mr. David Jones, War- den EglwysigMinffordd,Penrhyn- deudraeth. At a Xmas Party. Edward y Cyffeswr a Westminster Abbey. O'r Papur Newydd. Rhestr y Ffyddloniaid. Pa fodd y Cyfododd y Plant y Gwynt. Y Brenin a'i Fibl. Profiad Milwr Ieuanc, Bwrdd y Gin. Canenon Plant y Perl.' Y Paganiaid Bach Duon. Y Draul o gadw Paganiaid Bach Duon y Perl.' Beirniadaeth ar y Gystadleuaeth. Perlau y ) Perl.' Y Gystadleuaeth Llithiau Priodol am y Mis. Barddoniaeth.

LLANRWST

LLANRWST. Ty CENHADOL.—Dydd Iau, y 23ain, cynhaliwyd yn y Ty Eglwysig y te a chyngerdd blynyddot mewn cysylltiad ag Ysgol Sul Eglwysig Heol, Ysgotland. Mae yr aelodau yn edrych ymlaen am y diwr- nod yma am fisoedd. Mae yr athrawon yn -catero yn ardderchog bob blwyddyn, ac nid ydynt yn arbed trafferth na chost i roddi pryd Ir ysgolheigion (nid wyf yn meddwl fy mod yn cyfeiliorni) na chawsant ei fath er yr un amser llynedd, pob math o ddanteithion or goreu, a digon i bawb. Yn tywallt te oedd y boneddigesau can- lynol:-Miss Morgan, Miss Edwards, Mrs. Roberts, Rhiwlas; Miss Leighton, Miss Hill, Mrs. Edwards, George Street; Mrs. Jones, County Buildings Mrs. Dodd, Mrs. 'Jones. Bodeivion; Mrs. Albert Hughes, yn cael eu cynorthwyo gan Misses Carter, Aguta, Edwards, Myfanwy Hughes, Blod- wen Pritchard, Agnes Jones, M. E. Jones, Davies, County Buildings; Mrs. Morris, Printing Office, a Mrs. Allsup, Salisbury Terrace. Eisteddodd 173 i lawr ir te. Am 6.30 yn yr hwyr, cawsom entertain- ment' ardderchog gan blant y Genhadaeth, yn cael eu cynorthwyo gan Guild y plant, Misses Rich a Ella Edwards, a. Mr. A. J. Walters. Yr oedd y dialogues, sketches, a r caneuon yn dangos ol llafui caled; rhai o'r dots bach ddim ond rhyw dair blwydd oed, ac wedi cael eu dysgu yn gamvus gan Miss '?,11n "Vfofis, Plilitilig Ofiice, a Miss Carter. Y cadeirydd yd- oedd y Parch. Jenkyn Jones, yr hwn a ddiolchodd yn gynes i bawb oedd wedi cymeryd rhan y diwrnod hwnw, ac yn en- wedig i'r athrawon am eu llafur cariad a hunan-aberthiad diflino gyda'r Ysgol Sul. Rhanwyd y gwobrau am gadw'r Ysgol ac adrodd yr Ysgrythyr am y flwyddyn gan Miss Edwards, Rhiwlas. Yn ol adroddiad yr arolygwr, nid oedd ond pump wedi cadw heb golli yr un Sul, ond yr oedd un o'r ysgolheigion hynaf, sef Mrs. Mary Jones ti (Shop), wedi cadw 48 Sul, wedi adrodd 483 o adnodau, ac wedi dangos esiampl Ïw efelychu gan y rhai ieuengaf. Cyfeiriodd at y golled oedd yr Ysgol wedi gael trwy farwolaeth Miss Crawford, Broil Derw, ond eu bod hwy yn ffortunus cael Mrs. Roberts, Rhiwlas, i gyjneryd dosbarth yn yr Ysgol, ac hefyd ddaugos y fath ddydd- ordeb yn y gwaith. Mae un Or athrawon, sef Miss Gwladys Roden Hughes, yn pnodi y mis nesaf, a chymerwyd y cyfleusdra hwn i'w preaanto a tea servilee. gan ei chyd- athrawon. Wrth wneyd hyn, gobeithiai Miss Edwards na fuasai yn tori r cysyllt- iad cydrhyngddi a'r Ysgol, ond y buasai yn dod a Mr. Williams hefo hi i'r Ysgol o hyn allian. Un peth canmolaclwy iawn mewn cysylltiad a'r Ysgol yw hyn: fel rheol, syrthio yn ol mae rhif yr attend- ance ar ol te, ond nid felly yma. Yr oedd rhif yr Ysgol, y Sul cyn y te yn 93. a ddoe, sef Sul ar ol y te, yr oedd 92 yn bresenol, felly yn proil mai nid disgyblion y torthau ydynt. GWAELEDD.—Mae llawer o afiecliyd yn yr ardal yma ar hyn o bryd, ac y mae yn dda genyf Ivysbysu fod Miss Louisa Wil- liams, organyddes Eglwys St. Mair, yn gwella ar 01 rhai wythnosau o salwcli. Hefyd cyfarfyddodd Mrs. Morgan, y Rheithordy, â darnwam tua pythefnos yn 01 trwy syrtliio ar y rhew yn yniyl y Rheithordy. Disgynodd ar ei braich, ac y mae wedi peri poen dirfawr iddi, ond y mae pawb yn falch fod y foneddiges garedig yn gwella yn dda. UNUEB Y MAMA V .—Cynhaliwyd v gwas- anaeth arbenig chwarterol i ferchrd pryd- nawn Sul, y 26ain, o dan nawdd y C.B.F.S. ac Undeb y Mamau yn eglwys I y plwyf, d 0 J 01 d pryd y daeth yn agos i 70 o aelodau ynghyd. Miss Morgan oedd yn chwareu ar yr organ, a'r offeiriaid yn bresenol oedd y Rheithor a r Parch. Jenkyn Jones. JOHN WYNNE o WYDR.—Traddodwyd anevchiad nos Weuer ar y testyn uchod gan y. Parch. T. Llechid Jones, ficer Yspytty Ifan. o dan nawdd y Gyindeithas Llenvddol Undebol Yr oedd Mr. Jones yn ei hwyl- iau goreu, a gobeii-iiio • cawn y frainl o". glywed yn fuan eto. Y cadeirydd ydoødd Cadben T. Roberts. Rhiwlas.

LLANRWST

PEL-DRoED.-Dydd Sadwru, yr 16EG, chwareuwyd match yn Mbaic Gwydyr cydrhwng y ""Llaurwst Church Guild F.CJ. (Mission Room) a Threfriw, a terfymvyd gyda'r score, 2-2. Dydd Sadwrn, yr 25ain, oedd Derby Day yn hanes Clwb y Dref, pryd oeddynt. yn chwareu y Team of all the talents,' sef Blaenau Ffestiniog-. r oedd cerbydres neillduol yn rliedeg o Ffestiniog, a daeth rhai canoedd i lawr i weled yr ymdrochfa. Er fod Llaurwst hach wedi cael eu curo 4-0, rhaid dweyd nad oeddynt gymaint a hyny ar ol, ond fod y Blaenau wedi cael mwy na'i rhan o lwc. Yr oedd TJanrwst yn gorfod troi aldan "hefo tri o 'reserves,' ac hefyd heb eu cap- tain," J. Owen, vr hwn oedd wedi bvifo ei lin yn Ngholwyn Bay y Sadwrn cynt. Nid oedd ond tri f) hogiau Ffestiniog yn y team.' Wrth fod ganddynt ddigon o bres, yr oeddynt wedi cael chwareuwyr o Connah s Quay, Wrexham, Bangor, a Llanrwst; ond 1111 'consolation i'r clwb lleol, yr oedd y gate gymaint ag y maent wedi gymeryd hefo'r oil o'r 'matches y tymlior hwn. Yr oedd yn 'game' ar- dderchog, y teimladau goreu yn bodoli cyd- rhwng y chwareuwyr. Ychwaneg o hyn- viia mewn football sydd eisiau. YMADAWIAD. Llongyfarchaf Mr Bert Pritchard, ysgrifenydd y 'Cricket Chib, Eglwyswr selog, a'r hwn fu am flynyddau hefo r firm o Aiictioneet- Messrs. Blackweii, Hayes. & Co., ar ei benodiad i ■ swyddfa yn Nghaernarfon. Pob llwydd- iant iddo. GWNEWCH FEL BYDDIN YR IACHAWDWR- iaeth.—Nos Sul, yn ngha-pel Seion. sylwodd y Parch. R. Rowlands, er bob cymaint o gyfarfodydd pregethu sydd wedi cael eu cynal yn y dref er's wythnosau, eto nid oeddynt wedi llwyddo i ddwyn fawr neb yno ond yr aelodau. Yr oedd gan y capeli eisiau cael gafael ar y rhai hyny oedd Byddin yr lachawdwriaeth yn gael; os na lwyddent i wneyd hyn, Hid oedd eu eyfar- fodydd na'u cenadwri yn werth dim. Yr oedd adroddiadau fod rhan or deyrnas yn dangos lleihad graddol yn aelodau y gwa- hanol gapelau, ac hefyd cynydd graddol yn rhif y rhai nad oeddynt byth yn mynychu moddion gras. Yr wyf yn falich o glywed dyn yn siarad ei feddwl fel hyn, ond tybed mai dyma Ir amser i geisio niweidio corph crefyddol fel, yr hen Fam Eglwys? 0, na byddai ychwaneg o ddynion fel hyn yn siarad eu meddyliau a rhoi lie i'r gydwy- bod, cyn iddi fod yn rhy ddiweddar. YMBIL CYFFREDINOL.—Mae hysbysiad wedi cael el wneyd fod Archesgob Caer- gaint a'r pedwar Esgob Cymreig wedi neillduo dydd Mercher, Chwefror 12fed, fel dydd o eiriolaeth a gweddi ar ran yr Eglwys yn Nghymru. Er fod y cwmwl yn ddu wrth ben yr hen Eglwys, eto yr wyf yn gweled yr vmyl arian iddo, fel ag yn mhob cwirwi, ond i bob Eglwyswr trwy Loegr a Chymru uno eu lief i r Barnwr Cyfiawn, cawn weled fod y gallu sydd yn ei gadw draw yn gryfach o lawer na'r hwn s^dd yn ei symbvlu yn ei flaen. I'r gad, ir gad, Eglwyswyr ffyddlawn.—CBWST.

Advertising

THE LONDON CITY & MIDLAND BANK LIMITED. ESTABLISHED 1836. Subscribed Capital, 219,148,340 0 0 Paid-up Capital, 23,989,237 10 0 Reserve Fund, 23,390,313 15 0 DIRECTORS SIll EDWARD H. HOLDEN, Bart., Chairman and Managing Directpr. WILLIAM GRAHAM BRADSHAW, Esq., London, Deputy-Chairman. THE RITIHT HON. LORD AIREDALE, Leeds. Siit PERCY ELLY BATES, Bart., Liverpool. ROBERT CLOVER *EAZLEY, Esq., Liverpool. SIR WILLIAM BENJAMIN BOWRING, Bart., Liverpool. JOHN ALEXANDER CHRISTIE, Etq., T.oadon. DAVID DAVIES, Esq., M.P., Llandinam. FRANK DUDLEY DOCKER, Esq., C.B., Birmingham. FREDERICK HYNDE FOX, Esq., Liverpool. DAVID DAVIES, Esq., M.P., Llandinam. FRANK DUDLEY DOCKER, Esq., C.B., Birmingham. I FREDERICK HYNDE FOX, Esq., Liverpool. H. SIMPSON GEE, Esq., Leicester. JOHN HOWARD GWYTHER, Såq., London. ARTHUR T. KKEN, Esq., BirmiaChaa. Tit* RIGHT HON. LORD PIRRIE, K.P., London. THic RIGHT HOM. LORD ROTHERHAM, Mancheoter. THOMAS ROYDEN, Esq., Liverpool. WILLIAM FITZTHOMAS WYLEV, Esq., Cov«ntry. Head Office 5, THREADNBBDLE STREET, LONDON, E.C. Joint General Managers: J. M. MADDERS, S. B. MURRAY, F. HYDE. Secretary: E. J. MORRIS. LIABILITIES AND ASSETS, 31st December, 1912. £ s d. To Capital Paid up, viz. £12 10s. od. per Share on 319.139 Shares of,¿ 60 each 3,929,237 10 t „ Rescrra Fuad 3,390,313 15 0 Dividend payable on 1st February, 1913 359,8.11 7 6 Balaace of Profit and Loss Account 132,992 IS 8 » 7.871,575 11 21 Current, Deposit and other Accounts. 83,664,3x6 19 3 x Acceptances on account of Customers 6,741,031 14 S 498,276,934 4 TO £ s. d. By Cash and Bullion in hand and Cash at Bank of England 13,377,219 15 9 Money at Call and at Short Notice 10,412,538 18 10 24,289,77* 14 7 Investments Consols and other British Government Securities 3,405,300 5 8 Stocks Guaranteed by British Government, Indian and British Rail- way Debenture and Pre- ference Stocks, British Corporation Stocks, Colonial and Foreign Government Stocks, etc. 4,883,911 o 3 Bills of Exchange. 10,460,533.6 5 43,939,523 16 11 Advances on Current Accounts, Loans on Security and other Ac- counts 46,441,982 6 5 „ Liabilities of Customers for Acceptances as per contra 6.741,031 14 5 Bank Premises at Head Office and Branches 21054,396 7 1 ^98,276,934 4 10 CURRENT ACCOUNTS OPENED. DEPOSITS RECEIVED AT INTEREST. BILLS DISCOUNTED. LOANS MADE AGAINST SECURITIES. I STOCK EXCHANGE ORDERS EXECUTED. DIVIDENDS AND COUPONS COLLECTED. SECURITIES HELD FOR SAFE CUSTODY. DRAFTS ISSUED. LETTERS OF CREDIT ISSUED. 764 BRANCHES THROUGHOUT ENGLAND AND WALES. Numerous Agents all oyer the World. THE FOREIGN BRANCH OFFICES- Teirapbio Address—" Cinnatorex, Stock, London," FINCH LANE, LONDON, E.G. Telephone-1481 London Wall. Midforex, Liyerpool." 8, DALE STREET, LIVERPOOL 5(86 Central. Liverpool. >> Midforex, Bradford." TYRREL STREET, PRADFORD 131; Bradford. ISSUE Currency Drafts on all Cities, Circular Letters of Credit aad Circular Notes payable all over the world ahso make Mail and Telegraphic Transfers to all Cities. COLLECT Foreign Bills. PURCHASE approved Foreign Bills. ESTABLISH Commercial Credits on behalf of Customers available anywhere against the usual shipping documenti. Drafts, &c., may be obtained direct from the Head Office or Branches, which are always ready to give quotations. THE SHIPPING DEPARTMENT. Telegraphic Address- Cinnaship, Stock, London." T«lephone—2451 London Wall. Is specially organised to look dter Shipowners' Freight Remittances from, and Disbursements to, all parts of the World by mail or cable. EXECUTORS AND TRUSTEES. Telegraphic Address-" Cinnatrust, Stock, London." Telephone—2481 London Wall. A 5cparate Company has been formed by the Bank for undertaking the Executorship and Trusteeship of Wills and Uai- iage Settlements. and also as Trustees for Debenture Holders:

NANTCWNLLE

NANTCWNLLE. Drwg genym gofnodi marwolaeth Mrs. I Jane Davies, Penlone, Llanio, gynt o Hendrefawr. Bu yn parlourmaid yn Plas, Abermeurig, am ddeunaw inlyiiedd, ac yr oedd yn un o'r aelodau mwyaf ffydd- Ion yn yr Eglwys yma, pan yno, ac hefyd ar ol hyny pan yn byw yn yr ardal. Yr oedd Mrs. Davies yn ddynes garedig iawn. yn llawn cydymdeimlad, ac yn wastad yn barod i gynorthwyo pawb mewn helbul. Yr oedd yn barchns iawn gan bawb oedd yn ei hadnabod. Cludwyd ei gweddillion manvol. 1 r fynwellt yma ddydd Gwener, yr 17eg cyfisol. Cafodd angladd mawr iawn, y mwyaf a welwyd yn y gymydogaeth er's tro. Gwasanaeth yn y ty gan y Parch. T. R. Davies, Llanddewi-brefi, ac yn yr eg- lwys gan ficer y plwyf, ac ar lan y bedd gan y Parch. D. Worthington, Llangeitho. Yr oedd plethdorc1 au wedi eu hanfon gan y rhai eanlynoJ :-Brawd a chwaer, Jos. a Mag. Nance." Mrs. Griffiths, Tvrhos. Llangeitho; Mr. Rogers 'a Miss Llovd Jones, Abermeurig: Mrs. Lewis, Hafl. Cydymdeimlir yn fawr ai phriod a 1 pherthynasau yn eu galar. URDD ST. GWYNLLEU.—' Bywyd Cymru yn Patagonia," oedd testyn y ddarlith ragorol a gafwyd gan y Parch. D G. Davies, Blaenpennal, ar y 16eg cyfisol. Y mae Mr. Davies wedi bod yn byw yn Patagonia am flynyddau lawer" cyn dyfod i Blaenpennal. Yr oedd ei ddisgrif- iad o'r Cymry yn y wJad bell yn ddyddorol ac yn addysgiadol iawn. Ac hefyd ar y 24ain gan y Parch E. J. Davies, Goginau, ar Beirdd yr unfed-ganrif-ar-bymtheg yn dda dros ben. Yr- oedd llawer iawn o feirdd yr ardal yn bresenol, ac nid ydwyf I yn meddwl eu bod wedi eu siomi yn v ddai,litli.-Y Dwv FAIR.

YSTRADGYNLAIS

YSTRADGYNLAIS. Gyda theimladau galarus v cofnadaf hanes marwolaetli a chladdedigaeth un 0 aelodau ffyddlon yr eglwys Hehod, sef Mrs. Havard, Churcli Terrace, yr hon a hunodd yn dawei yn yr lesit ddydd Gwener. yr 17eg, yn 43 mlwydd oed. Yr oedd yr ymadawedig yn aelod ffyddlon yn yr Ysgol Sul ac Undeb y Mamau sydd yn perthyn Ïr eglwys Hehod, a theimlir yn chwith iawn j weled ei lie yn wag yn y cylch yma. Prydnawn ddydd Mawrth canlynol, daeth tyrfa luosog o bell ac agos i dalu eu cym-1 wynas olaf i'r ymadawedig trwy ei heb- rwiig i dy ei hir gartref. Cvmerwyd y gwasanaeth or dechr^u hvd v diwedd gan y Parch. J. Jones, rheithor y plwyf, yn cael ei gynorthwyo gan y Parch. D. J. Teague, curad. 'Yr ydoedd y gwasanaeth yn gor- awl yn yr eglwys, a chwareuwyd yr organ gan Mrs. Williams. Yr oedd yr arch wedi ei gorchuddio gyda phlethdorchau oddiwrth ei chyfeilliou, ac yn eu plith gwel- som un oddi wrth yr Y sgo Sul, ac un oddi- wrth Undeb y Mamau, fel arwydd o barch iddi am ei ffyddlondeb. Cafodd angladd barchus iawn. Cydymdeimlir yn fawr a'r teulu yn eu galar dirfawr. Heddwch i'w Uwch. Dydd Mercher canlynoi, claddwyd yr hyn oedd farwol o'r hen gyfaill, Mr. J. Hugheson. Er nad oedd yr ymadawedig yn aelod yn eglwys y plwyf, yr ydwyf yn credu mai ein dyledswydd ydyw dangos ein cydymdeimlad tuagat y teulu yn eu galar, oblegid y mae ei fab, Mr. Edgar Hugheson, yn organydd yn yr eglwys Gymraeg. Caf- odd yr hen gyfaill angladd barchus ia.wn. Duw a fyddo'n nodded i'r teulu yn eu galar.—J. WILLIAMS.

LLANELWY

LLANELWY. CYFARFOO Y GYMDEITHAB BR MYFTRDODAU Y8GBTTHTROL.—Cynhaliwyd gan y gymdeith- as uchod ei cyfarfod cyotaf ar ddechreu y tymor ary 28ian, o'r mis diweddaf yn y Ty Eg lwysig, yn Llanelwy O-f i ddydd- orol ac addyagiadol iawn gan ei Warden,' Canon G. C. Joyce ar' Ddadblyglad Disgwyl- iad y Messiah (' Developement of Messianic Expectation'.) Yr oedd yu bresenol yr offeir- iad C&nlynol Y Tra Pharchedig Ddeon Llan- elwy, yr Hybarch Archddiacon Thomas, a'r Parchedigion J Fisher, Cefn T. J. Davies, W. J. Davies, J. Davies, C. D. Jenkins, Can- oniaid Corawl Llanelwy; Lewis Price, Ruthin; A. W. Lyttleton, Penarlag; D. L. Jones, Tre- meirchion; E. J. Williams, Llandrillo-yn-rhos; David Thomas, Dinbyeh W. G. Evans, Din- bych; 0. E. Griffiths a J. Davies, RhyL Nid oedd y cyfarfod ond y cyntaf o'r gyfres a gynbelir yn nhymor y gauaf, a hyny mewa pump o leoedd, sef Penarlag, Llanelwy, Gwrecsara, Croesoswallt a'Llanrwst.

LLAWRYBETTWS

LLAWR-Y-BETTWS. CT#TADLEUAETH SAICTHIT.-Nos Wener di- veddaf cymerodd ymdrechfa galed le yma rhwng nifer o ieuenctyd am wobrwyon a gynygid gan aelodau y clwb cymdeithaasol., Rheolau y gystadleuaeth hon oedd gollwDg 6 ergyd at darget gylch. Ar ol ymdrechfa hynod ddydderol, safent fel y canlyn ar y di,.edd :-M. H. Williams, Gargoed, a J. W. Hughes, Tyddynucha, 39 o farciau William Jones, Tynypistyll, a J. Edwards, Bryndu, 35 yr un. felly gorfu i'r pedwar yma ail saethu, pryd y safent fel y canlyn :-I, H. Williams; 2, J. W. Hughes 3, W. Jones 4, J. Edwards. Dymunwn longyfarch yr Anrhydeddua Mrs. Wynn, Rfig, a'r teulu ar eu liwyddiant yn concro cyngor dosbarth Edyrnion. Ni ddylai y cesbwliaid yma gael awdurdod i fyned i gyfreithio heb ganiatad y trethdal- wyr. Pa reswm fod yr holl gostau yma yn gorfod disgyn ar ein trethoedd i blesio mym- pwyon nifer 0 benboethiaid eithafol. Yn sicr, dyma gyfleuadra ardderchog i'r trethdalwyr ffurfb undeb i amddiffyn eu hnnd.in.Mer- Uymvr.

CORRIS

CORRIS, YR YSGOL GENEDLAETHOL. Prydnawn dydd Gwener diweddaf, anrhegwyd wyth o blant yr yagol uchod-chwech 0 honynt k medals a dau a. watcho. Yr oedd yr anrheg- ion hyn yn cael eu rboddi gan Fwrdd Addysg y Sir am regular attendance a da iawn oedd canfod fod cynifei" o'r blant wedi cadw yr ys- gol mor gyson. Cyflwynwyd y watches gan Mrs. D. P. Thorny Vicarage, i Myfanwy Jones a Ernie Joneft yna y medals wedi hyny i Eliza- beth Jones, Margaret Edwards, Ed-Rowland Edwards, Henry Edwards, Richard Morris. Jones a Percy Jones, ac anerohwyd hwy gan y Parch. H. R. Williams a'r Ficer. Mae yma barattoi brwd ar gyfer cyfarfod cystadleuol y plant yr hwn sydd i'w gynal nos Wyl Dewi. Da iawn yw canfod fod y pwyllgor wrthi mor egniol er ei wneyd yn liwyddiant. Rhwydd hynt iddynt