Teitl Casgliad: Llan

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Llun 1 o 8 Nesaf Olaf
Full Screen
8 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

$' I ? ¡ YR HAUL, j í CYNWYSIAB AM MAWRTH. Y Mis. 1 Rhai Gwersl o Hanes Dewi | Sant a'i Amserau. j Pregeth. j Yspryd y Puritan. Y Methodistaidd Calvinaidd a | Datgysylltiad yr Eglwys yn j f Nghymru. j Crist Hanes. i O'r Argyll fa. Bwrdd y Golygydd. j Manion. i

Advertising

j PEltL Y PLANT | crNWTSIAD AM MAWRTH. Dadieuoii Magie Jones. Darluriias Mii Mawi t h. Darluia, Proifad Henri Bach. Y Proffeswr a'r Pryfairl. [Iun}. ( Hugh Samuel Williams (pyda Dad Sul y Blodau. Helynt,iou Caplan Liong Ryfel. Ton, Am yr Yagol Rad SabbothoL ( Yr Alarch a'i Gywion. [WiadfKIR Adgvveiriad Eglwys i Oynry J Cynydd yr Bglwye. Oolygydd Newydd yr 'Haul.' i Huwcyn a'r Ci. Bwrdd y Gu. < Rhestr yffyddloniaid. f Er Caf am Dari i Jones Thomas. Gen°th yn Dychwelyd ei Thad. j Beth mae'r Eglwys yn ei WntjdL Y I'agan Bit,h Da. Eglwyt Hyn Y Paganiaid Bach Duon. Perlau y Perl.' Y QystadleuaetlW j Llithiau Priodol am y Mis. j Barddeniaeth.

Ktholiad Achlysurol Houghtonle Spring

Ktholiad Achlysurol Houghton-le Spring. RTHOPE, Maivrth Ifag, 19IS. Danfonwyd pedwar o Gymry allan o Sun- derland ddydd Iau, Mawrth 6ed, i gymeryd rhan fechan yn yr etholaeth hon, ac i amddi- ffyn yr Eglwys trwy geisio egluro i'r ethol- wyr ddrwg amcanion ysbeilgar y Mesur creu- lawn sydd wedi pasio Ty'r Cyffredin ar ei drydydd darlleniad trwy gynorthwy 67 o Babyddion. Gwaith dipyn yn ddigalon oedd cychwyn, wrth ystyried fod gan yr aelod seEeddol oedd yn cynrychjoli y rhanbarth yma gymaint a 6,011 o fwyafrif y tro diwedd- i af yr oedd etholiad, ond y mae cynwrf yn ngwersyll gelynion yr Eglwys y tro yma, ac mae yma dri o ymgeiswyr ar y maes, sef Wing, Rhyddfrydwr; House, Llafur; a Richardson, Undebwr. Mae Wing wedi cymeryd fel of arwyddair Trust the Govern- ment House yn dweyd, Trust Yourselves,' a Richardson yn dweyd, Trust the People,' neu I Government of the People, by the People, for the People.' Wrth siarad yn Houghton, Herrington, Hetton le-hole, Ryhope, Fence Houses, Silksworth, Seaham, (fee., torcalonus iawn oedd clywed fod yma Eglwyswyr selog nad oedd- ynt erioed wedi meddwl rhoddi moment o yatyriaeth i gynygion Mesur Dadgysylltiad yr Eglwys yn Nghymru; ond, erbyn hyn, ui fedrant ddweyd hyr- ddiv. rhagor. Yr oedd yn syndod, hefyd, gymaint o Eglwyswyr oedd yo dal opinlynau gwleidyddol fel Sosialwyr neu Ryddfrydwyr. Yn ddiamheuol, bydd yn betb da yn hanes yr Eglwys yn Lloegr fod ein ffydd ni yu ddigon eang i gynwys pob math o wleidyddiaeth, ac eto i gyd yo Eg- lwyswyr. 0 na bnasai hyny yn bosibl yn Nghymrii, Ile mae gwleldyddiaeth wedi bwyta i mewn i eneidiau miloedd o'n brodyr Ym- neillduol, y rhai sydd yn gwir gredu, os ydych yu Ymneillduwr fod, o ganlyniad, raid i chwi fod yn Rhyddfrydwr. Mao yr Eglwys yn bur gref yn Houghton, a'r hen Rglwys yn orlawn bob gwasanaeth, cor o tua 40. Y rheithor yw y Parch. J. Adamson, M.A., a'r curad yw y Parch. W. B. Chambers. Yr ydych yn cyfarfod a, phob math o bobl ar daith fel hyu. Gofynais y cwestiwn i un dyn i b'le yr oedd yn myned ar y Sul, a dyma ddywedodd, I used to go to the Uni- ted Methodists until I heard noth- ing but begging sermons.' But where do you go now ?' ebe fi. 0, meddai, I attend that church where they use pints and half-pints for Bibles and Prayer Books, but all the same I think this Bill is bare-faced robbery.' Colomenod a chwn yw duwiau llawer iawn o lowyr y sir hon. Yn wir, nid yw yn ddim byd i ohwi weled y plant bach yn rhedeg o gwmpas yn droed- noeth, ac ychydig iawn am eu cefnau, a'r cwn (rhyw fath o filgwn bychain ydynt) wedi eu gwisgo a'u dilladu yn hardd. Mae Fence Houses wedi tyfu o fod yn bentref bach yn dref boblog er's wyth mlynedd hefyd, Ry- hope Village, fel y gelwid hi rhyw yohydig flynyddau yn ol, wedi cynyddu nes y mae yma heddyw dros 2,500 o dai. Yr Eglwys yma yn llawn bywyd ag egni, a'r plwyf o dan ofal y Parch. P. Y. Knight, M.A., a'r Parch. I E. B. Adamson, B.A., curad. Mae yn rhaid i chwi fod yn yr eglwys beth bynag ddeng munyd cyn i'r gwasauaetb ddechreu os ydych am gael set; mae yna I peal' o glyahau IWyn- ol iawn. Mewn ymgom &'r ficer, yr oedd yn dweyd wrthyf ei fod yn credu mewn myned i gartrefleoedd ei blwyfolion mor ami ag y medrai ef, a'i fod of neu ei gurad yn gwneyd rheol o fyned i'r oil o'r tai yn ddi- wahaniaeth. Gresyn na fuasai offeiriad Cymru yn cymeryd awgrym gan y dyn gweitbgar yma, yr hwn oedd yn priodoli llwyddiant ei Eglwys i'r dyddordeb oedd yn ei gymeryd yn eu symudiadau beunyddiol. They like to think,' ebe fe, that you not only like to see them on Sunday, but that you also take an interest in their everyday struggle of existence.' Yn New Seaham mae gan Arglwydd Londonderry sedd, Seaham Hall, hefyd ei eiddo ef yw y ddau bwll glo yn y lie yma. Mae yn y fynwent gof-golofn hardd wedi ei chodi ar ddarn mawr o dir yn mha un claddwyd 165 o ddynion a bechgyn -■ --I ■■■ .'V T

Ktholiad Achlysurol Houghtonle Spring

gollaaant eu bywydau yn y pwll trwy danchwa yn y flwyddyn 1868. Hefyd cof- golofn tipyu llai ar fedd 28 gollasant eu bywydau yn 1869, ac eto serch y gwersi hyn, a llawer eraill, parhau i gamblo,' chwareu pitch and toss,' a rabbit coursing,' mae y glowr, er yn gweithfo ymysg y fath beryglon bob moment. Mae yr etholaeth yn 23 ntilltir wrth 17, a chymaint a 19,023 o etholwyr, ac nid oes neb a wyr pa beth all ddigwydd. Wrth fod yr ymgeisydd Undebol wedi gweithio yn galed ac wedi .el gwrandawiad da yn mhob man, synwn i ddim i weled ef yn agos lawn i dop y pol ddydd Mawrth.—Cvvst.

Advertising

THE BEST PRESENT TO A CURATE. THE ANGLICAN PULPIT LI BRARY 12 LAKGE VOLUMES V OF SERMONS, NOTES and ILLUSTRATIONS By the greatest Preachers of the Church. 30/- per set. (2/6 per volume). Orders should be prepaid, and addressed, Manager, Caxton Hall, Lampeter.

Adolygiad y Wasg

Adolygiad y Wasg. NONCONFORMITY: ITS ORIGIS AND PROGIIBSS. W. B. Selbie, D. D. Williams and Norgate. One Shilling net. Fel y gftyr ein darllenwyr, Prifathraw Coleg Mansfield, Coleg yr Anibynwyr yn Rbydychain, yw awdwr y llyfr hwn, ac felly disgwyliwn i'w sylwadau feddti graddau o awdurdod. Yn sicr gellir edrych arnynt fel yn cynrychioli syniadau nifer fawr o weini- dogion anlbynol, oblearid, fel rheol, delw ac argraff yr athraw sydd ar y disgybl. Ceir y cyweirnod i'r llyfr yn un o'i fraw- ddegau cyntaf. Gellir priodoli dechreuad Anghydffurfiaeth, meddai'r awdwr, i luaws o achosion, o ba rai y mae nifer yn ymwneud a. nodweddion arbennlg trigolion Prydain. (' These have to do with the special genius of the British people.') Yr oedd y Normauiaid, meddai, yn hoffi gwychtergwas anaetk Eglwys Rufain, a'r Sacsoniaid ar y llaw arall yn hoffi gwasanaeth mwy syml. Oba le ar wyneb y ddaear y cafodd y syniad olztf, nis gwyddom, os nad o hoff gyrQhfan hanea- wyr heb wybod hanes, sef o ddyfnderoedd diwaelod eu dychymyg eu hunain. Ytia aiff ymlaen i ddangos (!) mai ariatocratiaid oedd y Normaniaid, tra mai democratiaid oedd y Sacsoniaid. Wrth ddarllen ei eiriau nis gallem beidio cofio iaith Dr. A. S. Peake yn yr Expositor rai blynyddau'n ol pan yn adol- ygu gwaith Dr. James Denuey. Ysgolhaig mauwl, gwych, yw Dr. Peake, ond bylchog iawn yw ysgolheigdod Dr. Denney. Ceisia fodd bynnag wneud i fynu am wendid ei ys- golheigdod trwy gryfder ei eiriau, a dywedodd Dr. Peake am dano ei fod yn gyntaf i gyd yn ffurfio damcaniaeth, ac yna'n gorfodi'r ffeith- iau i'w ffitio. Gwelwn beth yw damcaniaeth Dr. Selbie, ac wrfb ddarllen ymlaen cawu ei fod yn tueddu i wneud mewn hanesiaeth yr hyn a wna Denney mewn duwinyddiaeth. Daw llewyrch o oleum ar y ddamcaniaeth ar tudalen 9, The form (of the Reformation) was the result of the peculiar temper to special circumstances of the people of these islands. Barn Dr. Selbie felly yw mai Anghydffurfwyr yn unig yw etifeddion ys- brydel y Diwygwyr Protestaaaidd Pa le yr oedd eu hargyhoeddiadau, tybed, pan yr oedd eu cynrychiolwyr yn y Senedd yn ffurfio clymblaid a'r Pabyddion Gwyddelig ? Efallal fod yr esboniad ar y ffaith warthus hon i'w gael mewn brawddeg a gelr ar tudal. 22, The partial failure of Puritanism shows how deeply Catholicism was rootad in the affections of Englishmen.' Ni wuawn ond cyfeirlo at ei gam-ddefnydd o'r gair Catholic- ism. Mae Eglwyswyr yn datgan eu cred bob Sul yn yr Eglwys Lln Gatholig, ond nid ydynt moranwybodus a chyfyngu'r gafr i Eglwy. Rufain fel y gwna Dr. Selbie. I ddyn plaen ymddengys fod yna dipyn o wrth-ddywediad rhwng rhal o frawddegau Dr. Selbic A'ti gilydd. Hanfod ei ymresymiad yw fod Protestaniaeth (h.y., Anghydffuifiaeth, fel y tybia efe), yng ngwaed y Prydeiniwr, oud yn awr sonia am y dull ymha un yr oedd Pabyddiaeth wedi gwreiddio yn ddwfn yn ei serchladau. Had it not been for the fear of Spain in later times, Protestanism in England would have been far more difficult to establish." Mae'n eglur mai ofer yw disgwyl cysondeb yn y llyfr, gan nad beth arall a geir ynddo. Plentyuaidd ryfeddol yw ei sylw ar yr Esgobaeth yn Eglwys Loegr. Ceisiodd y Piwritaniaid yn yr Eglwys ei throi'n Eglwys Bresbyteraidd o fod yn Eglwys Esgobyddol, ond cadwyd y drefn Esgobyddol, meddai, am fod llal o anbawsterau ynglyn a'i chadw nag a i diddymu. The retention of the Episcopate was the result of following the line of least resistance.' Hawyr bach a dyma athraw mewn Diwinyddiaeth Pe mai cael llwybr dirwystr a hawdd oedd dymuuiad yr Eglwys yn yr amser cythryblus hwnw buasai wedi ei I gael yu llawer rhwyddach trwy ymwrthad a r drefu Esgobyddol. Y mae'r gofal gymer- wyd ynglyn a'r olyniaeth yn fwy na digon i ddangos ffolineb geiriau Dr. Selbie. Wrth gwrs rhaid oedd ail-adrodd yr hen enllib ar yr Eglwys 'The Bishops found another victim in John Penry.' Am gyhoeddi enllib ar y frenbines y dodwyd ef i farwcl- aeth, meddai yr hanesydd Hallam, ond nid yw'r ffaith yn ffifco damcaniaeth Dr. Selby, felly anwyddir hf. Dywedwyd e soes nad yw cysondeb yn un o rinweddau Dr. Selbie. Cawn eugraifft arall o hyn. Ar tudal. 96 sonia am oddefgar- weh yr Anuibynwyr, o'u cyferbynnu a'r Pres byteriald, ond ar tudal. 103 addefa am y Cwaceriaid, In America they were persecu- 11 ted with horrible ernelty by Independents and Presbyterians alike." Yr oedd y ffelth- iau am y creulonderau yn yr America yn rhy wybyddus iddo geisio eu gwyrdroi i ffttio ei ddamoaniaeth mai'r Anghydffurfwyr oedd goreugwyr y Deyrnas, ac mai'r Anibynwyr oedd goreugwyr Anghydffurfiaeth. Mae dull Dr. Selbie o brofi (!) y gosodlad olaf yma yn ein hadgoffa am resymeg coeg- ddyn o Ffrancwr— Y ddinas harddaf yn Ewrob," meddai'r Ffrancwr, yw Paris yr heol harddaf yn Paris yw hon y ty harddaf yn yr heol yw hwn a'r gwrthrych harddaf yn y ty ydyw ei bercbenog, felly mae'n am- lwg mai myfi yw'r gwrthrych harddaf yn Ewrob Nid rhyw lawer sydd gan Dr. Selbie i'w ddwend am gyfnod gormesol Cromwell a'i wehelytb, ac, megys rhwng cromfachau, mewn cysylltiad arall hollol, y cyfeiria at yr offelriaid a drowyd allan o'u plwyfydd yn y dyddiau du hynny; ond unwaith y daw ar draws yr Act of Uniformity, cawn hyawdledd cyrddau'r Ddwy Fil yn llifeiriant gorlifol. Ni ddywcd air i egluro pa fodd y daeth y mwyafrif mawr o'r rhai hyn i feddiant o'r bywoHaetha'.i I ddechreu. Wrtb gwrs, nl ddisgwyliem Ifeithiau felly mewn Ilawlyfr Dadgysylltiol, ond mewn llawlyfr hanesyddol, gan wr o saflo Dr. Selbie, yn sicr dylem gael rhywbeth heblaw partiaeth unochrog. Os cyrhaedda'r darllennydd mor bell a hyn dan arweiniad Dr. Selbie, byd i wedi sylweddoli nas gellir ei restru ef, modd liynnag, ymhlith hanesyddwyr diragfarn. Mae ei anwybodaeth ynghylch Cymru mor fawr a'i ragfaru yn erbyn yr Eglwys. Ar tudal. 174, dywed am Daniel Rowlands It was the withdrawal of his licence by the Bi&hop of St. Davids that first led to the separation from the Church of England. The new Evangelical preaching gradually detach- ed the vast majority of the population of Wales from the Established Church, and it has remained so detached until the present time.' Os yw Dr. Selbie wedi darganfod i license Daniel Rowland gael ei hatal gan yr Esgob mae wedi llwyddo i wneud yr hyn y mae pawb arall wedi methu ei wneud. Heb ddarganfyddiad o'r fath, haerllugrwydd noeth ar ei ran yw gwneud haeriad mor ddiseil. Os mai dilyn yr hen chwedl y mae i hyn ddig- wydd ar ddydd Nadolig 1763, pa fodd y gael esbonio'r ffaith na ymwahanodd y Methodistiaid oddiwrth yr Eglwys am yn agos i hanner canrif ar ol hyuny 1 Ac yn olaf, gan nad oedd ystadegau'r Ymueiltuwyr yn 1906 yn hawlio oud 43 y cant o drigollon Cymru, ac y mae rhif eu haelodau'n unig yn llai o 30,000 erbyn heddyw, pa fodd y gall son am vast majority 1' BydJai'n anodd i unrhyw ddyu grynhoi tri o haeriadau mor anghywir mewn saith o linellau, fel y gwna Dr. Selbie, ond mae'r gyfrol mor amddifad o gywirdeb ag ydyw o gysondeb. Doniol ydyw darllen ar tudal. 236, They (Free Churches) have been helped her by their freedom from bondage to any fixed formalities.' Tybed, mewn difrif, fod y dyn mor anwybodus fei na chlywodd erioed am Trust Deeds ? I gymeryd ond un eugraifft yn unig. Nid oes ond ychydig dros ddwy flynedd a hanner er pan y penderfynodd mwyafrif mawr yr aelodau yng nghapel Ani-I bynol Hallgate, Doncaster, enwad Dr. Selbie, ymwrthod a Chalfiniaeth y Trust Deed a throi'n Undodwyr. Beth fu'r oanlyniad ? kir. Justice Joyce ordered the trustees to close tbe ohapel until the trial of the action or further order, expressing the opinion that I che Trust Deed wa. binding, and advising Mr. Jones (y gweinidog), and the congrega- tion to get the Attorney General to apply for a new scheme." (Daily Mail, May 25, 1910). Ac eto dyma Brifathraw Coleg Anihynnol yn son am "freedom from bondage to any fixed formularies Gobeithio fod ei ddiwyn- yddiaeth yn iachach na'i hanesyddiaeth. R.H.R.

No title

Bu Cadbeo Stewart, yr hwn a fu yn oruchwyliwr ar Ystad y Faenol am 30 mlyn- edd, farw ddydd Sadwrn, yr 8fed, yn Mhlas Lod wig, Bangor, ar ol hir waeledd. Yroedd yn adnabyddua i lawer o amaethwyr, ifcc., yr ystad.

Upon Lifes Sea

[ALL RIGHTS RHSIRVUD.] Upon Life's Sea. Forth was my barque launched on the sea, When life seemed full of bliss to me, No fear bad I. Numbers of barques I could see there, Some far a'head and others near Upon this sea. Each had a compass and a chart, From these all knew they should not part But daily use. The Master' of the fleet each day Takes note of all we do or say, His own we are. To keep the straight course full in sight The ill to shun, and choose the right He bids us all. One rule most strict we had to keep When at the helm we should not sleep But always watch With breezes light, and sea most calm, There was no sign to cause alarm As on we sailed. Alas in time I weary grew Of the strict course I should pursue And steered away. And soon there came a change of scene, The soa was rongh that calm had been, And cold the air. Low was the sky, the clouds were grey, Rough waves broke o'er me on the way Then came a storm. Wild breakers dashed on rocks a'head, Some barques were wreck'd, the steerers dead, A woeful fate Then I felt sure there was but One He is our Master's only Son Could save my life. I tried to cast away my fears, And brush away the scalding tears To Him I cried And brush away the scalding tears To Him I cried There came a voice from o'er the deep, It bid me trust, and cease to weep, Most blessed words The storm now ceased that raged before, No sound was heard of breaker's roar, Calm was the sea. My barque was steered by uuseen Hand, Far from the evil wreck-strewn land And I was saved I thought there was a Form most bright Who stood beside me, clothed in white, The Master's Son I poured forth grateful thanks and praise, Upon His face I dared not gaze, But humbly prayed- That He would ever with me stay And be my guide from day to day To take me home. He said, my faith had saved me That He my strength and help would be Until the end. • • a Again I steer upon the sea But now, One 1 ever is near me My Light, my Guide. Not idle am I left to be, The Master daily sets for me Some work to do. By compass and by chart I move And thus my onward course I prove Is marked by love. Not as before do I pass by, Those who in trouble come n'nigh But try to aid. When times for rest all duly come My barque is guided nearer Home, Conteat am 1. So voyage I am from day to day cl Trying more strictly to obey The Masters Will.' When I shall reach the promised shore Then will my voyaging days be o'er My anchor cast. 1 There dwells the Master' of the fleet, The rescued warship at His feet They toil nu more Llantrisant, MON.1 10th March, 1913.