Teitl Casgliad: Llan

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Llun 1 o 8 Nesaf Olaf
Full Screen
8 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

YR HAUL. ) OYNWYSIAD AM RHAGFYR. F Y Mis. | Ymdaith yr Eglwys. Gyda'r Gwiail. Nadolig. Darn i adrodd—" Y Morwr Bach yn Marw-" > Yr Actau.' [ O'r Arsyllfa. Y Parch. W. O. Jones, Lerpwl, a < Dadwaddoliad yr Eglwys. Mr. Robert Owen (R.O., Machno) 1824—1892. Yr Haul." Bwrdd y Golygydd. Manion. j f

Advertising

I f'BHL y_ PLANT I CYNWYiUAD AM RHAGFYR. Dadleuon Magi Jones. I Pero' a'r Spotiau Duon. Emyuwyr Cymru. Geiriau doeth Y Wandering Jew.' Wythnos yn nghwmni Curio (gyda Dariun). Arwyddluniau. Maes Llafur yr Ysgol SuL Ar Gollyo Nhiroedd Anghysbtll > Awstralia (gyda Darlun). I Gweddi Cefffl. | Noswaith yn y Caban (gyda Darlun). Beth mae yr Eglwys yn ei ) Wneyd. Y Gyatadlbuaeth. | Perlan y PerL' Barddoniaeth.

Llith Y Gwalch

Llith Y Gwalch." Y gwynt ffalwm ar fawr hwthrwm, Chwyth dy dy di'n bendramwgwm." Anwyl Syr, y mae rhywun wedi bod ar visit hefo y til main o Fon, sef yw efe, y g*r a welodd unwaith yn i oes yr haul cyn oodi a byth wed'yn sy'n son am y banero' the dawn. Ar ol cael st61 i sefyll arni dene'r visitar yn deud, Wel Elis, sut mae hi Be ydi dy farn di ar bwnc yr Eglwys ? Wyt ti yn dal y caiff y bit i basio y tymor nesa gin y Biwro, fel y mae o heb ddim altaraslon t" Yna mi wenodd y tAl main o Fon, fel hipotomos, ac mi ddechreuodd i oritori at wans. 'Stedda di ar y stdl ene, a dechreua ysgwyd dy ffounten pen becos mi fydd raid i ti gael digon o inc, a hwnw yn rhedeg yn llithrig, i gymryd i lawr fy resoli wshions i. Yn gynta, cofia di pwy ydw i, a fedra i, rwan, ddim diodde i neb wan fy intarrupdio i, gin i y mae 'thoriti i'w deud hi ar bwnc yr hen 'strones yng nghylch y saint a'r nefol hwyl. Pasio! off cors, mi basiff yn alreit o dan yr act fendigedlg, sef ydi hono y deg gorchymyn wedi i troi tu chwith allan yn ol y niw theologi. Pe buase y 'sgoblon ag erill o'u perthnase nhw wedi bod yn gall mi fuasen wedi derbyn yn llawen bob cynyg rois i Iddyn nhw i gael telere gwell. Synwn i ddim na fuaswn i wedi rhoid hawl iddyn nhw gael i galw yn Glercod holi ordars, a fuaswn i ddim wedi gwarafun iddyn nhw wisgo hetie befer a. chlos pengHn, nag i'r clwradied gael 'thoriti i¡aros yn i llefydd a derbyn i cyfloge gin y personied. Ond gin i bod nhw wedi gwawdio scornio y bethma ddeudes i, myn cebyst mi a i 1 pbob ceiniog g6ch oddiarnyn nhw. Y gwir ydi hyn, nid yr un Eglwys ydi hi ag oedd hi pan rowd y pres iddi hi. Eg- lwys y babeth oedd hi yr adeg hono, a becos o hyny nid y nhw, sef y 'scobion, bia y pres. Ac er naai y papistied bia y pres, gin na ddaru fy mhrodyr o'r Werddon ofyn am yr eiddo, r'ydw i aia roid fy warrant i gymryd y cyfryw arian a'u trosglwyddo nhw i fy anwyl genedl fy hun, ac felly mi ga i 'wyllys da nhw am byth, a'm dan- fon yn ol i'r Senedd bob tro, nes y bydda i wedi cael fy nheilwng wobrwyo ac yn eiste ar y fainc wrth ochor Isao fy nghar. Y gwir ydi mai fi 'ddlase gael y cynig ac nid Isac, ond gin y mod i wedi gwrthod myn'd o Benmaenmawr I Fangor amser cwarfod y parti, mi ddaru Jarge neud tro sal a rhoid y cot o' many colars ar 'sgwydde Isac heb yu wybod 1 mi. Ond mi ddeudodd y wraig acw fod gwragedd dynion nad yden nhw yn ohware golf yn amal íyn cael cam gin wyr gwragedd na fedran nhw ddim chware golf, ao mai becos o hyny y colles i fy stondin Ond,' medde hi, 'mi ddaw dy durn dithe cyn hir, dal atti hi gymint fyth.' Mae yn dda gin i aUu deyd fod y Liberashion Society (er fod y gist yn wag ers talwm a Moritz wedi gwgu a chau ceg i bwrs a phobol yn gwrthod cyfranu) eto yn fyw ac yn gneud gwaith 'meuthyn dros ben. Mae'n wir na fedrwn ni ddim cystadlu hefo y 'scobion a'r eglwys yn y mater o gwarfodydd mawr, ond mi fu dyn o Benarth yn annerch cwarfod o ddeg ar hugen, ac y mae dau betishiwn wedi i danfon i'r Parlanient, ac enwe Iond dau bost- card, ac un o'r Scotland heblaw hyny. Mi fum fy hunan yn Abernethy yn annerch cwarfod, ond gin mae yr Alban ydi y fan hono doedd neb yn dallt yr argiment, ond mi roes i y MS. yn nwylo ffrind ac mi 'mddangosodd fy areth i yn i hamser yu y wasg, ac wedi hyny mi ges destimonlal gin Cyrilo o Sir Fon yn y nghamol i am fy noavvr- edd. Wyt ti yn fy nghanlyn i ? 0, short- hand 8Y gen ti, champion Rydw i wedi diodde llawer o anhunedd beces fod rhai o'r reporters yma yn methu dallt i hegle brain ar ol i scwenu nhw. 'Rwan fedrodd Esgob Llanelwy er i waetha, ddim gneud tolc yn fy argiment i hefo Esgob St. Albans. 'Rydw i wedi rhoid pen ar i ffiloreg nhw, ac wedi profi tuhwnt i bob dowt mai nid yr hen 'strones ydi yr Eglwys y rhoed y pres iddi. Mi wn i am y pethe mae nhw yn i alw yn Stadude, Mortmain, ProYisors an' so on, ac i mi wn mai yn erbyn y Pab a'i griw y paslwyd nhw yn i hamser, ac mi wn hefyd pe na buase yn y wlad Eglwyswrs heb fod yn babyddion

Llith Y Gwalch

na fuase y cyfriw ddeddfe ddim wedi i pasio. Ond paid a rhoid hyny yn dy report neu mi fydd y 'scobion yn serten o wybod am yr argiment hon, ac mi fydd petbe yn lied ocward i mi a Jarge. 'Rydw i yn abal ffri hefo'm geirie, ond mi wn i i'r t pryd i roid y glicied i lawr, ae i gau yr hespen. Ar ol i ti ddadlu hefo rhywun ac i hwnw dy gornelu di, scwena lythyr arall yn dal yn gadarn dy fod wedi ennill y fattel ac wedi dienyddio dy hoponent, ac wedi profi dy bwnc. Dene'r ffor' i neud enw, becos mae rhywun yn siwr o fod yn gas ganddo yr hoponent, a becos o hyny yn ffrind i ti. Wyt ti'n dallt rwan Beth am Lord St. Aldwyn F ebra gwr y pwmp. Dene mae o yn el advisio ydi hyn, sef fod y clargl i wrthod gweithio yr act nes y daw y Tories i riwlio.' 4 la,' ebra y main, rydw i yn synu atto fo yn rhoid cyngor dwl fel ene, ond pan gyll y call fe gyll ymhell. Fel hyn y bydd hi, mi ro i bob wan o houyn nhw yn y jail, ac mi wranta i y bydd yn haws i trin nhw ar ol hyny. Ond y mae digon o ffyrdd, ran hyny, trwy ocsiwns, an' so on, i ddwyn pobol yr Eglwys attyn i hunen heb I carcharu nhw.' I Nuff said,' ebra fo, I mae gen i ffesant i ginio, a rhaid i mi i gwadnu hi, neu mi fydd Mary o'l cho. So long Cofia di anfon yr hanes i bapur Manchester, becos dene'r organ ucha i swn yn y wlad rwan.' Wel i chi, mhobol i, cyn i'r tal, main or- phen i ginio dranostb, done chwip Esgob Llanelwy o amgylch ogylch lie dyle chwip fod, a phen aeth Mary i'w mofyn o, dene lle'r oedd o yn wallgo ac yn dawnsio y tango o dan glymo cethin fflangell yr Esgob. Dinner,' ebra y fyddiges. I Ah now,' ebra y main, gin sboncio i hochor hi, i nolwch eli i mi, eli at wans, be- cos rydw i yn gig uoeth achos bod y mistar wedi fy spancio i yn chryslon. Eli, eli, at wans ebra fo. Dene ddiwedd ar y tal, main, gwr yr academic distiuacions, yn aceldama i ing a'i chryslon wrymie. Chwyth dy dy di'n bell- dram wgwm.'

Advertising

Undeb Ysgolion Su yr Eglwys yn Nghymru. MAES LLAFUR, ADFENT 1913-1914. Esboniad ar yr AOTAU: (Gan yr HYBARCH ARCHDDIACON MORGAN). RHAN I.-Ponod I.-XII. (Amlen Bapyr). Prisiau1 2 3 4 5 6 12 7c. 1/2 1/9 2/4 2/11 3/3 5/- YR OLL O'R ACTAU- Amlen Bapyr-l 2 3 4 5 6 12 1/6 3/- 4/3 6/8 7/1 7/6 13/- LHan Hardd-I 2 3 4 5 6 12 2/6 5/- 6/9 9/- 11/3 12/- 18/- RHAID ANFON TAL jjrYDA PHOB ARCHEB. LLAWLYFR Y PLANT: (Sef Qrynhodeb o Gwerslyfr Rhif III.) Gan y Parch. OWEN THOMAS, Tydweiliog. Fris ilc. yr un, neu is. y ddwsia yn rhad drwy'r post. RHAID ANFON TAL GYDA PHOB ARCHEB. ANFONER AT Y MANAGER, "LLAN" OFFICE, LAMPETER.

KFIGARS

KFIGARS. Wyt ti yn dallt ffigars, Garibaldi l' ebra Off Jones. Ffigars,' ebai ynte, cyfrifon wyt ti'n i feddwl Os felly, rwy'n meiddio deud fy mhod i, becos y fi fydd yn gneud y cyfrifon yn Nebo acw bob gwylie.' I Ho, sut y byddi di yn myn'd atti hi rwan 1 Y mae gen't ti golofne i'w llenwl yn do'es.' Oes,' ebra 'Baldi, ( pump ne chwech, ac mi fydda i yn amoanu i cadw nhw yn lied drefnus rhag i rai fod yn wag a'r lleill yn llawn. Dene gyfrifon yr Eglwys,' er siampal,' hyny ydi, y footin' mae pob aelod yn i dalu os galla i gael y pres gyno fo. Os bydd Maria y Nant yn myn'd i weini i rywle, mi fydda i yn danfon notis iddi hi am i footin, bocos pan mewn lie mi feder dalu.' Wei, aros di rwan, 'Baldi, onid ydi M'ria yn talu i footin yn y lie y bydd hi ?' Ydi, synwn i ddim, ond i Nebo mae hi yn perthyn.' Wei, fyddi di yn i chyfri hi yn aelod o Nebo, a'r blaenoried lie y mae hi yn i chyfri ono hefyd ?' Off eors,' ebai 'Baldi, y mae talu y footin' yn g'lygu aelodeth, ac os na thalan nhw hwnw, mi fydda i yn i rhoid nhw mewn colofn arall at wans Pa golofn ydi hono 1' 'Wei, colofn y rhai sy'n aelode gweinied.' Fyddi di'n cyfri y rheiny yn i returns amser y gwylie ?' Off cors,' ebra 'Baldi. Rwan, prun ai mynd i lawr ne i fynu y mae capeli yn y rhane gwledig, Baldi ?' I lawr, wel di, yn gyflym, becos y mae y bobol yn Ileihau yn y wlad ac yn cynyddu yn y trefydd. Sut mae hefo'r Eglwys, Off l' Yn wrthwyneb yn union, wel di Y mae y boblogaeth yn mynd i lawr ond mae nifer y cymunwyr yn mynd i fyny.' Och ar fengoch i, dene beth oi na fu rioed siwn beth fedra i ddim dy goelio di Off.' Na fedri miwn, Baldi, becos dwyt ti ddim yn glyfar hefo ffigars. R'wan dyma list i ti o ddeunaw-ar-hugen o blwyfi gwledig yn m 'sgobeth Llanelwy, a drych di arni hi yn fanw). Dechreua fel yma :—1891, a therfyna fel hyn, 1911. Sawl blwyddyn sy rhwng y ddwy ene, ugen, onte ? 'la, a ugen mlynedd, rydw i yn cofio pethe'n digwydd r'ad'eg hono, ac y mae y ngho i yn well am bethe 'radeg hono nag am bethe ddoe.' Ydi siwr,' ebra Off, dene fel y mae y c6, becos mai dene ydi i anfarwoldeb o,—ond I sylwa di gr hyn, sef fod poblogeth y plwyfi enwes i yn 1911 ya llai o 3,290 nag oedd o yn 1891. Wyt ti ynghanlyn i, rwan ? Wel, 'drycha di yma, y mae cynydd rhifedi y cym- unwyr, er gwaetha lleihad y boblogaeth, yn 1,729. Wyt ti yn 'nabod rhai o'r plwyfi yna, Baldi V Ydw, siwr, mi fu mi yn gweithio yn Helygen am yn hir. Sat mae hi ono1?' 1 Lygen, fel yma,'Baldi, y mae y boblog- aeth yn llai o 62, a'r cymunwyr yn fwy o 77. Dene Meifod, y bobol yn llai o 116, a'r cymunwyr yn fwy o 97. Dene Chwitford, mae rhai o dy barthnase di yn byw ono, wel y mae y bobol wedi Ileihau 64, a'r cymunwyr wedi cynyddu 40.' Fuost ti yn Llannefydd, 'Baldi ?' Do, wel di, ar y gwaith dr ono. Sut mae hi yn Ltannefydd, Off l' Lieihad y bobol 45, mwyhad y cymunwyr 22,' ebra Off. Lie cest ti y ffigars ene, Off, os meiddia i ofyn ?' Mewn llyfr,' ebra Off, a dyma fo i ti, llyfr Esgob Llanelwy, ao ni fa 'rioed well llyfyr na fo, 'rioed,' ebra Off. Rwan sut y bydd hi pan ddaw dadwadd- oliad, Off ?' Ho, r'wyt yn glygu y daw y fath beth, 'Baldi ?' Ydw yn serten i ti, mi gwrddes & dyn o Amlwch, ac r'oedd o yn deud fod John Williams wedi rhoid i air na fydde na senedd, na brenin, na dim, os na ddue dad- waddoliad, ac medde'r dyn o Amlwch, y mae Ifan Jones yn cydweld ag o i'r blewyn.' Ho, Tobia a Sanbalat wyt ti'n oyfeirio attyn' nhw, becos mai dene'r enwe wrth ba rai rydan ni yn i 'nabod nhw We], 'Baldi, nid y nhw sy'n riwlio, a phan 4,1 nhw i Lunden y mae pob wan o'r membars o Gymru yn i ffaglu hi am y cytita', heblaw un. 'Pwy ydi oF IVel Towyn ydi o, becos fectn. ekwÀdilD disgwyl iddo fo roid cinio iddyn nhw am ddim, becos nad ydi o wedi cael i draed dano etto ebra Off. I Sut y byddan nhw yn dosranu y degwm an' so on, Off, os digwydd i'r dadwaddoli yma ddwad yu alreit?' Fel hyn, 'B^ldi,—i Brifysgol Cymru £ 27,000, ac i'r Counti Counsiis 1151,193-- Total £ 178,193. Dene'r fel. Pe bae nhw yn llwyddo i ddwyn eiddo yr Eglwys, mi geiff y 'verstty saith mil ar hugen yn y flwyddyn at wasaneth popeth ond crefydd, ac mi geiff y counsils droa gant a haner o filoedd at bopeth ond dau beth, a'r rheiny ydi Ileihau y trethi a gwasaneth crefydd.' 'Fydd ene rwbeth i'r tlodion, OnT Bydd 'Baldi, mi fydd ene rwbeth iddyn nhwthe.' Be fydd o dywed I' Papure i ddeud pwy sy'n pocedu y pres, a llunie y dynion mawr, a darlunie o'r offisis, a lists o enwe y bobol fydd ar y commiti, a notisis i dalu y degwm in full ar y laf o Ionor a'r laf o Fehefin. Ac os byddi di eisio dy gladdu rhaid i ti neud 'rangement mlaen- llaw ne myn brain, chleddir monot ti yn oes oesoedd, becos mi fyud raid i d' achos di fynd trwy ddwylo lawn ddwsin cyn y rhon nhw dy gorpws di dan y d'warchen, a chofia di hyn hefyd, os na byddi di farw yn dy blwy dy hun, a hyny ar ddydd Llun pan fo yr offis yn 'gored, chei di mo dy gladdu am y rhawg, becos fedri di ddim disgwyl i'r byddigions a'r clarcod fod wrth dy alwad di pin y mynost. A mwy na hyny rhaid i ti nelld 'rangement mlaen llaw hefo'r teiliwr, becos gyna fo mae dy fesur di, a fedri di ddim disgwyl i'r bobol o'r offis ddwad hefo top i dy fesur di os dig- wydd i'r ingen motocsr fod yn danfon y manigar i chware golf. Ac yn flaena dim cofia am adel pres hefo'r wraig i dalu nen chei di ddim parch ytildy ddiw edd, ac mi fydd cweryl y clywi di am dano fo rhwng pobol yr offis a dy deulu di. Nid fel y bu hi ar hyd y canrife y bydd hi dan y gorthrwm cofia, ac os y byddi di am hers i dy gludo di, rhaid i ti neud ammo 1 mlaenllaw a thtiti, neu ynte mewn bocs yr an nhw a thi ar dop watarcart y cotinsil er mwyn cynildeb a gneud dau orohwyl at wans. A rhaid i ti ofalu 'forehand sut arch gei di, becos eirch y workhous fydd 'radeg hono, yn ol hyn a hyn a dwsin, wedi i gneud o seti gweigion gin seiri Saubalat, a chin fod y beili yno cheith neb fodfedd dros ben yr anghen. Wyt ti yn dallt Garibaldi ? ebra Off JSDes. Mi gafodd Baldi wasgfa yn ufeion, a gorfu rhoid 'nionyn dau i drwyn o er i'w ddadebru o. Y mae yr ibecs wedi dechreu i ffliwtio hi sef yw hwnw, sweet William o Arfon. Hwre Yn dda siampal, Ogo Brutus, Y GWALCH. Hiraddug.

Nodion o Loegria

Nodion o Loegria. BSGOB BANGOR YN BUCKINGHAM. Cafwyd cyfarfod gwresog a brwdfrydig yn nhref Buckingham ar yr ail o'r mis hwn, *3 hawdd credu erbyn hyn am boll gyfarfodydd protestiol fel y cyfarfod hwn fod y Neuadd Drefol yn Hawn. Cymerwyd y gadair gan ein Hybarch Archddiacon Shaw, a dyma ei ymddangosiad cyhoe idtua gyntaf er pan gaw- som y newydd fod Esgob Gore wedi ei ddyr- chafu i fod yn Esgob Buckingham. Ar ei ym- ddangosiad cafodd fanllefau o gymeradwy- aeth, ae nid rhyfedd pan gofiom ei fod yn ffafr-ddyn y sir. Yn ddiddadl gwna Esgob ardderchog. Medr gydymdeimlo a dynion, a mwy na hyny, mae ganddo'r gallu o roddl ysprydiaeth newydd yn mhawb. Ni ddech- reuodd Esgob erioed ar ei waith gyda mwy o. gymeradwyaeth ei bobl, ac mae gan Gymry'r air air da iddo am yr yni a'r dyfalbarhad a ddengys o blaid yr Hen Fam Ni fu Eglwyswr yn Nghymru erioed mwy aiddgar, mewn amser ac allan o amser, i amdiiffyn hen Eglwys y Gymry, ao felly dywenydd genym yw ei weled yn Esgob. Y siaradtfyr penodedig oeddynt Arglwydd Esgob Bangor a M.r. W. Boyd-Carpenter. Hynodid araeth ei ar- glwyddiaetfi gan finiogrwydd, ac eto yn ddi- wenwyn. Medr ddefuyduio geiriau, brath- lym, ond gwisga hwynt mewij dillad ffraeth fel na theimlir hwynt yn bigoglym, ac etc cyflawnant eu dyledswydd trwy ddwysbigo cydwybodau Ymueillduol. Un peth yw defuyddio iaith wawdlym, peth arall yw gwneyd hyny yn foneddigaidd. Ni anghiof- iodd yr Esgob ei fod yn foneidwr ac yn. Gristion, ac eto ymladdai gyda nerth braiah: milwr. Triniodd ei gwestiwn yn ddeheuig, a chafodd uchel gymeradwyaeth, yn enwedig pan y soniodd y byddai yn well ganddo weled Dadwaddoliad yn hytrach na Dad- gysylltiad, canys edrychai ar yr olaf fel gwrthgiliad cenedlaethol oddiwrth grefydd. EISTEDDFOD Y "LLÅ." f Da genyf weled fod cymaint o ymgeiswyr wedi ateb yr alwad i ymorchestu yn yr eis- teddfod uchod. Gwir fod y gwobrwyon yu fach, ond profa nad y vobr sydd yn atdyn- iado!, on 1 oariad at lenyddiaeth. Edrycbaf gyda llawenydd a phleser at y rhifyn Nadolig, fel fy n,,hyfran Gymreig o ddanteithion yr yl. Ni.-I oes obalth am fwy na hyny. Er y treuliv yr *yl yn Lloegr gyda bias, gwell fyddai genyf el threulio mewn bwthyn ar lechwedd un o fynyddoedd Ceredigion. Er y ceir roast beef good old England yma, boddlonwn ar fara a chaws yn Nghymru, os y eawn dipyn o gyfleth gydag ef. Ceir clywed yma glych arianaidd rhyw cbwech o b!wyfi, ond gwell fyddai genyf glywed cloch fach Llanddaran yn fy ngalw i'r gwasauaeth plygeiniol yn Ysgoldy Pendref. Ti, ddarllenydd yn Nghymru, ti feddyliet fwy am lenyddiaeth Eglwysig pe gwelet hen Gymro o flien tanllwyth o din ar hirnos gauaf yn mheifedd Lloegr yn dar- lie, y LLAN, yr Haul, y Cyfaill, a'r Perl. Piti garw na cheid yn y Bwyddyn newyd i ragor o'n 'gwyr blaena" i ysgrifenu mwy i'n papyr a'n cylchgronau misol. Ceir amryw, hyd yn nod o'n hoffeiriald, nad ys- grifenant lith, ie, na dderbyniant yr un o honynt, a mwy na hyn, hwynt-hwy fel rhcol a ddiystyrant y rhai sydd yn ceisio gwneyd eu goreu. A'i llawer o'r talentau llai yn fu m i'r cysgod pe gwnai y talentau mwy eu dy- ledswydd. Hawdd pentyru cawodydd o Iddirmyg, ond pe cyflawnai y beirni kid tncbaullyd hyn en cyfrifoldeb, hawdd fyddai digymod a'u cwyn a'u tuchan. Mae o fevii gailu EgUvyswyr Cymreig i gael y llen^ld- 0 t5 I iaeth oreu yn Nghymru. 'Pob un i'w yn 1914. Thomborough. ESGAIR.

No title

ARGRAFFU RHAD, CYFLYM. A DESTIJ <, YN SWYDDFA'R "LLAN."