Teitl Casgliad: Llan

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Llun 1 o 8 Nesaf Olaf
Full Screen
12 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

YR HAUL. OYNWYSIAD AM MAHEFIN. Y Mis. Bardd Nantglyn. Y gongl Ddifyr. Yr Eglwys a'r Waag. Ton—4 Gorphwysfa.' Y Parch. Peter Jones, Llanddona, Emyu Gosper. O'r Arsyllfa. Y diweadarBarch. James Hughes ar y Llyfr Gweddi.' Lledaenwyr y Bibl yn Nghymru. Hileg. Llan y Plwyf. Nodion Eglwyaig. Adolygiad. At y Beirdd. Manicn.

Advertising

in PERL Y PLANT. OYHWYBIAD AM MKHEFIK. Dadleuon Magi Jones. T Paganiaid Bach Duon Tom a'i Fam. Paganes Bach a'r Cenhadwr. Dalen Dirwest. Rhai o'r Dewrion (gyda Darlun- iau. Ffyddloniaid yr YsgolSul. Y Brenin a'r Aderyn. Sect Newydd. Tua, 'Lealie.' | Emynwyr Cymru. Clociau (gyda Darlun). Y Diweddar Barch. Thomas John | Roberts, ficer Mochdre (gyda J Darlun). Gwres y Ddaear. Ffyddlondeb. | Un Post y Flwyddyn. Beth mae yr Eglwys yn ei Wneyd. Y Gystadleuaeth. { Perlau y 'Perl.' ) Llithiau Priodol am y Mis. Barddoniaeth.

CWRS Y RHYFEL

CWRS Y RHYFEL. CWYMP LEMBERG—A'R CANLYNIADAU. PWYSIGRWYDD YMGYRCH YR EIDAL. TALEITHIAU Y BALKAN-BETH YDYNT. PalJ. yn ysgrifenu yr erthygl lion mae brwydro caled a ffyrnig yn myned ymlaen mewn pedwar cwrr gwahanol o'r maes. yn Ewrop, pedair ymdrech fawr. a pliob un o honynt yn rhwym o gario clylanwad mawr ar gwrs dyfodol y rhyfel, ite yn wir o wneyd llawer tuag at. benderfynu beth fydd y diwedd. Callolbwyntiau mawr y brwydrau ffyrnig hyn ydynt Lemberg yn Galicia ac Arras yn Ngogledd Ffrainc, lie mae'r Ger- maniaid yn ymosod glanau'r Afon Isonzo a chymydogaeth Plava, yn Awstria, lie mae'r Eidalwvr vr ymcsod a Galipidli, ger y Dardanelles, lie mae'r Prydeimvyr a'r Ffrancwyr yn ymosod. Mae brwydro mawr. a llawer o dywallt gwaed, mewn raanau eraill. Ond ar y pryd yr ysgrifenir hyn y pedwar lie a nodwyd uchod yw y pwyntiau pwysig. Cymerwn hwynt bob yn un ac un er mwyn ceisio eglurc i'r dar- llenydd y sefyllfa. Dylid, cyn dechreu, ei adgoffa fod y brwydrau yn myned ymlaen tra yr ysgrifenir hyn, ac er nad oes yr un ohonynt wedi ei henill na i cholli (oddi- gertli meddianu tref Lemberg), y gall y naill na'r llall, neu o bosibl hyd yn oed yr oil, fod wedi eu penderfynu cyn y darllenir yr erthygl bre-enol

LEMBERG

LEMBERG. Nid yw yr hyn a. ddisgwylid yr wythnos ddiweddaf wedi cymeryd He. Am ryw reswm -ceisir esbonio yn y man—ni ddarfu i'r Rwsiaid wneyd y gwrthsafiad cryf a phenderfynol a ddisgwylid iddynt. wneyd ger Llynoedd Grodec. Ciliasant yn ol o flaen Byddinoedd Mackenseti tua Lemberg, yr hon oedd nod uniongyrcliol y German- iaid. Prif ddinas Galicia, Talaeth Awstri- aidd, yw Lemberg. Enillwyd hi gan y Rwsiaid oddiar Awstria rai misoedd yn ol cyn cwymp cynt.a fj Przemysl. Ei hadenill i Awstria oedd amcan Mackensen ar hyn o bryd. Mae gan y Kaiser amryw resymau cryfion dros geisio adenill Lemberg, gan ddisgwyl canlyniadau pwysig iawn oddi- wrth ei chwymp. Nodir hwynt yma yn fyr, ac yna ceisir gW$^i%i!Fraddau y mae wedi, neu o bosibt y gall, lwydd i'w cyrhaedd. 1. Yr amcan mawr cyntaf, fel y nodwyd mewn erthyglau blaenorol. yw rhoddi i Fyddin Rwsia ddyrnod mor drom nes ei gwneyd yn analluog i ymosod mewn nertli mawr am o leiaf rai wythnosau i ddyfod. Os llwydda yn yr amcan hwn geill Mack- ensen ddanfon miliwn o'i ddynion yn ol o Galicia, naill ai i Ffrainc, neu i gvffiniau yr Eidal. Galluogai hyny v Kaiser i roi dyrnod drom drachefn i Joffre, neu French, neu Cadorna. Gwelir felly gysylltiad pwysig y oivahaiiol ranau hyn o'r maes. 2. Hyd yn oed os metha yn yr amcan mawr cyntaf, ceisia Mackensen roi dyrnod mor effeithiol i Rwsia nes dechrynu Rw- mania, sydd yn gorwedd ychydig tuar deheu o Galicia, rhag dod allan, fel y tybir y bwriada wneyd, o blaid Rwsia. a ninau. Wrth orchfygu Rwsia, rhwystra Rwniania i ddod allan. 3. Er methu. o hono yn hyn eto, ceisia wthio Byddin Germani rhwng Byddin Rwsia a Rwmania. Os llwydda i wneyd hyn drachefn, rhwystra Fyddinoedd Rwsia a. Rwmania i ymuno a. chydweithredu, a gall yntau yn rhv\ryddach eu gerchfygu bob yn un ar wahan nag y gallai pe bae'r ddwy gyda'u gilydd yn ei wrthwynebu. 4. Hyd yn oed os metha yn hyn eto, ceisia, drwy enill Lemberg, feddianu y rheiLffyrdd sydd yn arwain o Rwsia drwy Galicia i Rwmania, ar hyd y rhai y byddai rhaid i Fyddin Rwsia a'i chyfarpar trwm, i deithio er cydweithredu a Rwmania i ymosod ar Bukowina a Transylvania, dwy Dalaeth Awstriaidd ar gyffiniau Rwmania a Rwsia. Hyd yn hyn nid yw Mackensen wedi llwyddo yn un o'r pedwar amcan amlwg hyn. Hyd yn oed wedi enill Lemberg, nid yw hyny yn sicrhau gymaint ag un o'r pethau dymunol uchod iddo. Cymerer y leiaf pwysig o'r pedwar am- can, enill Lemberg er mwyn gallu medd- ianu'r rheilffyrdd rhwng Rwsia a Rwmania. I ddefnyddio eto gyffelybiaeth Cymru er mwyn egluro, dyweder fod siroedd Gogledd Cymru yn crynrychioli Rwsia, a dyweder Sir Forganwg yn cynrychioli Rwmania; tra canolbarth Lloegr yn cynrychioli Ger- mani. Yn awr mae tair llinell rheilffordd yn rhedeg o Rwsia (Gogledd Cymru) i Rwmania (Sir Forganwg), a rhaid i'r gelyn Germani (Canolbarth Lloegr) feddianu'r tair cyn y geill efe rwystro byddinoedd Rwsia a Rwmania i ymuno a, chydweith- redu. Wrth enill Whitchurch, meddiana linell y London and North Western. Dyna wnaeth wrth gymeryd Przemysl. Ond mae'r Great Western drwy Wrexham yn agore-d eto hyd nes yr enilla Gaer (Chester). Dyna wnaeth wrth enill Lemberg. OjJ hyd yn oed wedi hyny bydd llinell a holl OT ui syll" adau'r Cambrian, megis o Rhyi drwy Ddinbych i'r Bala a Dolgellau i Bar- mouth, a thrwy Llandudno Junction i Ffestinioig a'r Bala eto, a thrwy Gaernar- fon a'r Afonwen i Barmouth,—ac yna ymlaen naill ai drwy Machynllech a Moat Lane, a Talyllyn i'r Brecon a Merthyr, neu drwy Aberystwyth a Phencader i Gaer- fyrddin, ac yna ymlaen i Rwmania (Sir Forganwg) eto yn agored i fyddinoedd Rwsia a Rwmania er ymuno.. Dyna'r safle yn hollol yn Lemberg. Mae yna linell arall, 70 milltir ymhellach na Lemberg, tua'i- dm-yrain, yn gwneyd yr hyn mae y Cambrian yn wneyd yn Nghymru. Hyd nes yr enilla Tarnopol, 70 milltir y tu hwnt i Lemberg bydd llinell y Cambrian yn agored i Rwsia a Rwmania er cau o'r gelyn y Great W estern a'r London and North Western. Deuwn yn ol eto at Lemberg ei hun. Un rheswm a gynygir dros ddarfod i'r Arch- dduc Niclas beidio sefyll yn Grodec, a phaham, efallai na safodd efe hyd yn oed yn Lemberg, end y cilia yn of etc tua'r Cambrian, sef Tarnopol, yw hyn: Tra yr oedd Byddin Mackensen ei hun yn myned i ymosod ar y Rw&iaid yn Grodec, yr oedd byddin fawr arall o Germaniaid yn ceisio gweithio ei ffordd ymlaen drwy Rawa Ruska, ychydig i'r gogledd, gyda'r amcan o fyned o'r tu ol i Lemberg, ac felly am- gylchynu rhan fawr o Fyddin Rwsia, gan ei malu rhwng ma en uchaf a maen isaf drwy Fyddin Germani, a'i gorfodi i ildio yn gfarcharc'rion, fel y gwnaeth Bazaine a Byddin Ffrainc yn Sedan yn 1870. Ond mae'r Archdduc Niclas yn "gymaint cadno ag yw Mackensen, a chiliodd yn ol cyn cau y rlnvyd am dano. Yn wir. mae'n bosibl y syrth rackensell ei hun i'r pwll a glodd- iwyd ganddo i Niclas, canys mae gan Rwsia fyddin fawr yn awr i'r gogledd i Fyddin Germani, heblaw y fyddin sydd yn gwyn- ebu Mackensen o'r dwyrain yn Lemberg. Po bellaf ymlaen tua'r dwyrain yr a. Mack- ensen, pellaf oil a fydd oddiwrth linell ei adgyfnerthion. anhawddaf oil fydd iddo gael cyfarpar i'w fyddin, a gwanaf oil c aai,eiivli,ei,drwydd a fydd holl linell ei fyddin o'r tu ol i'r man lie bo'r brwydro y tuhwnt i Lemberg, a hefyd yn ddigon cryf i daro ergyd o'r gogledd ar linell cy- sylltiadau IMackensen rhyngddo a Myn- ydd-dir Carpathia, gellir, o bosibl, ddal Byddin Geniiaiii yn y trap a fwriadodd Mackensen i ddal yr Archdduc Niclas. Pe y digwyddai hyny golygai dori asgwrn cefn Germani yn y rhyfel. Os dianc a. wna Mackensen y perygl hWll, yna y petb mwyaf a gwerthfawroeaf a. euillodd efe wrth gymeryd Lemberg oedd meddianu drachefn y ffynonau olew (petrol) mawr yn y rhanbarth-ac mae petrol yn hanfodol i fywyd y peirianau modur o bob math a ddefnvddir yn y rhyfel.

DIWEDDARAF OR DWYRAIN

DIWEDDARAF OR DWYRAIN Dengys y newvddion diweddaraf o'r Dwyrain mai cywir yw yr hyn a. ddywed- wyd uchod am ganlyniadau posibl enill Lemberg i'r Germaniaid. Amlwg yw na chafodd y Germaniaid ua charcharorion nac ysbail rhyfel wrth enill Lemberg. Mae yr un mor amlwg fod y Rwsiaid, tra'r oedd eu prif fyddin yn encilio i ddiogelwch lie cadarnach, drwy ymladd brwydrau eu hol- fyddin(rear-guard actions) wedi rhwvstro'r Geniianiaid dros ddigon o amser i alluogi prif-fyddin y Rwsiaid i gludo pobpeth o werth ganddynt wrth encilio. Costiodd enill y dref felly golledion aruthrol i'r Ger- maniaid, heb lwyddo ohcllynt. i dori trwy Fyddin Rwsia o gwhl. Gwelwyd canlyniad hyn ymhen deuddydd wedi hyny, pan ym- osododd un o fyddinoedd Rwsia yn ffyrnig ar y Germaniaid ychydig i'r deheu o Lem- berg. Yno yr oedd byddin gref o'r Ger- maniaid wedi croesi "yr Afon Dniester gyda'r bwriad o amgylchu'r Rwsiaid yn Lemberg. Ond trodd y Rwsiaid arnynt yn ffyrnig, ga.n eu dal a'u cefnau ar yr afon heb bout i'w chroesi. LIaddwyd miloead, cymerwyd miloedd eraill yn garcharorion, a boddodd miloedd eraill wrth geisio croesi yr afon yn ol i ddiogelwch y L, lan arall. Dengys hyn y perygl y bydd byddinoedd Mackensen yn agored iddo vil feunvddiol.

YN FFRAINC

YN FFRAINC. Un o ddirgehon y rhyfel yw pa fold y medr Germani daro ergydion mor drem yn y dwyralll draw, ac ar yr un pryd ym- osod yn ffyrnig yn Ffrainc fel v gwnaeth yr wvthnos ddiweddaf. Dvwedir fod llu- oedd o filwyr wedi dyfod trwy Belgium tua Gogledd Ffrainc yn ddiweddar, a hod vm- osodiadau ffyrnig yn cael eu gwneyd" ar liriellau Prydain a Ffrainc. vil benaf vn nghymydogaeth Arras. Ai--Vr un prvd tiin-belenir Dunkirk ar lan v mor o bellder o ugain milltir. Un amcan yn unicr a ail fod i'r ymos- odiadau ffyrnig adnewyddol hyn. Nid tori trwy Fyddin Prydain' a Ffrainc, gyda'r amcan o enill na Paris, na Chalais, yw nod yr ymosodiad hwn,ond ymwybyddiaetli sicr mai trwy ymosod yn unig y -all Byddin y Kaiser yn Ffrainc yn awr amddiffyn ei hoedl. Deallir fod Syr John French a'r M'aes- lywydd Joffre bellach yn barod i wneyd yr ymosodiad mawr unol a ddisgAvylid er's tro ac a fuasai yn ddiameu wedi cymeryd lie pe bae ganddynt ddigon o gyfarpar i'r gynau mawr. CVmer dair wythnos o amser meddir, i wneyd a chludo i'r fyddin y cyf- arpar a dreulir mewn wythnos o ymosod caled. Ac unwaith y dechreua French a Joffre ymosod rhaid fydd iddynt, os am enill, barliau i ymosod ddydd a" no yn ddi- baid nes gorchfygu r gelyn a'i orfodi i gilio yn ol. Tybir mai y nod cyntaf fydd medd- ianu Lille, tref fawr a dedlir gan y Ger- maniaid, ac sydd fel Crewe yn ganolbwynt rhwydwaith o reilffyrdd pwysig. Unwait.h y cyU Germani Lille, rhaid fvdd i'w byddin gilio ymhell yn 01 gan na ddichon mwyach symud milwyr wrth y can' mil o r naill ran o'r maes i'r Hall. fel y gwnaeth hyd yn hyn. Yn awr mae Joffre o fewn cyraedd ergyd i Lcu, tref a fydd. os enillir hi, yn ei gwneyd yn ymarfeorl amhosibl i'r German- iaid ddal Lille yn crbyn cydymosodiad Joffre e'r dehau a French o'r gorllewiji. Amcan y Germaniaid ynte yn ymosod ar Arras yn awr yw oedi ymosodiad bygyth- iedig Joffre a French. Os medrant lwyddo i oedi'r ymosodiad hwn hyd nes bo Mack- ensen yn rhydd i ddanfon miliwn o ddynion yn ol o Galicia i Ffrainc, bydd gobaith gan y Kaiser dori trwy fyddinoedd Ffrainc a Phrydain, a chymeryd Paris, ac felly lladd gallu Ffrainc. a chymeryd Calais, ac felly cael lie a chyfle i groesi'r Si a re] i'r wlad hon.

YR EIDAL AR ISONZO

YR EIDAL A'R ISONZO. Wrth gofio'r sefyllfa yn Galicia ac yn Ffrainc y deallir oreu bwysigi-wydd y brwydro gan yr Eidal ar lanau'r Isonzo yn Awstria. Nis gall Germani ac Awstria mwyach chwareu yn unig rhwng Rwsia tua'r dwyrain a Ffrainc ar y gorllewin rhaid iddynt gyfrif hefyd bellach a'r Eidal tua'r deheu. Ac mor bwys-ig yw yr hyn a welir yn y neuyddion hefyd fod rhai o gatrodau mynydd-dir Awstria. eisoes wedi cael eu galw yn ol o Ga'icLi i wrthwynebu i Cadorna ai fyddin o T aiwyr. Parhat: i enill tir a wna. Cadon.-a, ac i gario v rhyfel i wlad y gclyn. Er nad yw hyd yma wedi treiddo ymhell i diriogaeth Awstria, mat eisoes wedi myned yn ddigon pell i enill safleoedd cadarn He y gall wrthwynebu vn hir ac yn effeithiol unrhyw ymgais a wncir bellach gan y gelyn i oresgyn yr Eidal. Yr 0 1-1 tn wythnos ddiweddaf cafodd Byddin Awstria I ar y cyffindir adgyfneithion crvf, ac ymos- olasant ar yr Eidalwyr. Ofer a fu yr holl ymdrech, canys llwyddodd Cadorna, nid, yn unig i ddal y tir a enillwyd ganddo eisoess, ond liefyd i wrthio yn nes ymlaen I berfeddwlad Awstria. Erbyn hyn nrae presenoldeb Byddin yr Eidal ar diriogaeth mor fygythiol, fel na gall Awstria, gan nad beth am Germani, fforddio gyru ad-avf- nerthion i Ffrainc ar draul gadael y cyffin- dir Eidalaidd yn agored i ruthr mawr.

Y DARDANELLES A GXUPOLII

Y DARDANELLES A GXUPOLI. I Mae brwydro caled yn parhau o ddydd i ddydd, ac yn ami ar hyd y nos, yn Galipoli y a chyffiniau'r Dardanelles. Svna rhai pobl mor araf y symuda r Pn-deimvyr ymlaen ync—ond pe deallent sefyllfa pethau yno synent fwy fod milwyr unrhyw wlad wedi gallu gwneyd cymaint ag a wnaeth y Pryd- einwyr yno eisoes. Coffer i ddeclireu fod y glanio cyntaf wedi cael ei wneyd yngwyneb l hwystrau a pheryglon na wynebwyd erioed o'r blaen gan unrhyw fyddin yn hell hanes y hyd Cofier gyda. hyny fod y fyddin, wedi glanio, wedi ei eliati. rhwng y mynydd a'r mor ar draethell gvmharol fechan a! chul. Yr oedd yr hoirfynydd wedi cael ei linellu a rhwydwaith d ffosydd, a chyf. legrau a 'machine guns' yn guddiedig yn y creigiau o hob tu. Wedi enill o'n milwvr un darn o'r mynydd, cânt. fod v darn hwnw drachcfn yn agored i dan y gelyn o ddau neu dri cyfeiriad gwahanol, ac nad oedd modd aros arno. a byw. Rhaid cedd fellv cymeryd nid darn c'r mynydd ar y tro, ond holl linell y mynydd ar u;lwaith Mewn -all-, cydnebydd pawb na feiddiai neb ar wyneb daear ond Prydeinwyr— y rhan fwyaf o honynt o'r Trefedig-aethau-fvth ymosod ar le mor gadarn. Ond er yr holl rwysfcrau enill ymlaen yn raddol a wneir. Gwelir rhan o ffrwyth yr enill eisoes yn y ffaitli fod pris y bara wedi gostwng yn y wlad hon yn y rhatjolwg yn unig am agor y Dardanelles yn fuan.

TALEITHAU Y BALKAN

TALEITHAU Y BALKAN Ceisia rhai darllenwyr genyf roi gair o eglurhad am, a beth yw, Taleithiau y Balkan, y scnir cymaint am danynt yn v newydduron Seisnig. Cynwysir o dan yr enw 'Balkan States,' yn ymarferol yr holl diriogaethau sydd yn gorwcdd rhwng MOr I yr Adriatic a'r Mor Du, oddigerth rhanau o Groeg a Thwrci yn Ewrop. Cadwen (; fynyddoedd uchel yw y Balkan ei hun yn rhedeg ar draws rhan o'r tiriogaethau hyn, ac yn rhoi ei henw i'r Talaethau v gwmpas. Y pwysicaf o'r Taleithau hyn yw Bwlgaria, Rwmania, a Servia. Llai "eu gallu, 'ond yn chwareu rhan bwysig yn nhrefIliadu gwleidyddol y dwyrain yw Montenegro, Albania, Bosnia, Ilerzegov- nia, Transylvania, a Bessarabia. Aiiliawdd, o fewn cylch nodyn byr fel hwn yw manylu llawer. Ond a siarad yn gyffredinol, gellir dweyd fod trigolion y gwledvdd hyn yn perthyn i deulu y Slav (o'u cefndryd yn Rwsia) neu i deulu y Rhufeinwyr (a'u cefndryd yn yr Eidal). Bu nifer ohonynt o dan lywodraeth a chaethiwed y Twre. Cof yn ddiameu gan ami un o'm darllenwyr am greulonde.rau y Twrc yn erbyn y Bwlgariaid flynyddcedd iawer yn cl, oherwydd yr hwn greulonder y taniodd y diweddar Mr. Gladstone gyd- wyhod Ewrop, gan sicrhau o'r diwedd i Bwlgaria a Rwmania eu hanibyniaeth. Hhy,,{ "Winllan Naboth" a fuont ar hyd y canrifoedd i'r cenhedloedd cryfion o'u cwmpas. Meddianodd Awstria rai o honynt. Un o hoff freuddwydion y Kaiser, ac, yn dra thebyg un o'r amicanion oedd ganddo wrth gyehwyn y rhyfel presenol, oedd eu dwyn oil o dan iy-v.-odraeth neu i gyngrair agos a. Germani ac Awstria, fel y gallai'r cenedloedd Germanaidd feddianu canolbarth Flw^p clJ, f'"P i fur, Sill! o For y Baltic i For y C. r, ac o Fur v Gogledd hyd y Mor Du. Cymerwyd llofruddio etifedtl Coron Awstria yn Sarayevo llynedd, yn esgus dros alw Servia i gyfrif-ar y dybiaeth mai Servia cedd wedi allllog y weithred. Dy- wedir, er hyny, fod gweision cudd i'r Kaiser wedi cynllunio'r brad gyda'r bwriad o gael esgus i feddianu Servia. Cydunodd y prif Daleithau, a Groeg gyda hwvnt. yn yr hyn elwir y Rhyfel Balkan Cyntaf yn erbyn Twrci, pan y gorenfygwyd Twrci, ac y daeth Adrianopl yn eiddo BwL garia. Ond syrthiodd y Taleithau allan a'u gilydd ynghylch rhanu yr yspail, a chychwynwyd ail n-fol y Balkan. pryd yr adfeddia nwyd AdrianopI gan y Twrc dra- chefn. Hys.bys yw fod tynged dyfodol yr oil o'r Taleithau hyn yn rhwym wrth gan- lyniadau y rhyfel presenol. Ceisir egluro ymhellach mewn ysgrif arall. t5 DYDD IAU, Mehefin 24. TAN ANFERTH YN NGHAER- OYSTENYN. Torodd tan allan yn un o ranau mwyaf poblog Pera ddydd Mawrth, a pharhaodd o haner dydd byd haner ncs, a dywedir mai dyma y tan mwyaf a welwyd erioed yn Nghaercystenyn. Dinystriwyd canoedd c dai, ac y mae miloedd o drigolion yn ddi- gartref, wedi colli yr oil a feddant, ac vr faich ychwanegol mewn lie yr oedd digon o d lc.di eisoes.

GERMANI YN YMDDIHEURO I YSPAEN

GERMANI YN YMDDIHEURO I YSPAEN. Mae y Liysgenhadwr Yspaenaidd yn Berlin wedi anfon cenadwri i'r perwyl fod y Llywodraeth Germanaidd wedi ymdii heuro am farwolaeth pump o Yspaeniaid yn Liege, ac yn cynyg 9100p. fel iawn i'w teuluoedd. Derbyniodd Llywodraeth Ya- paen yr ymddiheuriad a'r arian, ac felly dygwyd yr ymrafael i derfyniad.

CYFLENWI YR AWSTRIAID A THANBELENAU

CYFLENWI YR AWSTRIAID A THAN-BELENAU. Newyddion o Turin a fynegant. fod rhai o gad-ddarpariaaau Awstria yn eu gwnevd gan Yspaeniaid drw-v ddiclieiUon marsiandwyr Groegaidd. Mae Gwt-i,i/cld- iaeth Madrid wedi addaw wrth y Llv.vc.lr- aetli Italaidd y mabwysiadir mesurrj. i coddi terfyn ar hyn yn ddioed.

MILWTTR PRYDAIN

MILWTTR PRYDAIN. Hysbysodd Mr. Tennant, yr Is-ysgrif- enydd Rhj-fel, yn Nhy y CS-ffredin ddoe, fod y milwyr Prydeinig yn mwynhau lechyd rhagorol, a bod sefyllfa y milwyr ar hyn o bryd yn well nag y gw-elwyd ef erioed. (Parhad ar tudalen 9). 1