Teitl Casgliad: Llan

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 8 o 8
Full Screen
3 erthygl ar y dudalen hon
DEONIAETH WLADOL TINDAETHWY MON

DEONIAETH WLADOL TINDAETHWY, MON. LLANIAIK M.K. Offeiriad Dyeithr.—Gweinyddwyd yn y gwasanaeth Saesneg yn Eglwys y Xante's Fair, y Sul diweddaf, gan y Parcb, E. N. Sharpe, M.A., rheithor Eglwyd y Drindod Sanetaidd, Marylebone, Linudain, efe a'i denlu yn arcs ar eu gwyliau haf yn y gymydogaeth, Am- heuthyn i in yrnal oedd cael cynorthwy gwr o'i gyrhaeddiadau ef, ac an yn troi mewn cylch mor bwys'g Ac efe yn offeiriad un o Eglwys! mwyaf y Brifddinas, ni ihybiai yn ddarostyngiad aino waaanaethu mewn eglwys facb yr. un o ranau mwyaf gwl^dig Mon. Traddododd i ni bregeth syml, ond neillduol o afaeigar, ar 2 Timotheus ii. 3, Hyderwn nad it ei anogaethau taer yn anghof. 7ywydd Gwlyb.—Pan yn cyfarfod y nail 1 a'r Hall ar y ffordd, ac heb ddim neillduol i'w ddweyd, awn i siarad am y tywydd. Felly, ar hyu o bryd, oherwydd prinder uewyddicn Eglwyslg gwnawn y diffyg i fyny trwy drin y tywydd, ac mae yn berffaith deg ni wneyci hyny, oblegia y mae at ein trln ni y dvddian hyn yu anrbugarog o greulon, ac wedi gwneyd er diwedd mis Mehefin. Dyma yn ddiameu yr haf gwlypaf a gafwyd er's saith mlynedcl ebai pobl Mon. Mae meusydd eang o wair yu mwydo mewn dwfr. ullawer o hono eisoes wedi llwyr ddifetha, ac ofnir os deil y gwlybaniaeth yn hir eto mai pydru yn y pridd a wna'r tatws oherwydd hyn y mae yn naturiol i'r tfermwyr gwyno a phwy all beldio teimlo'r goiled 1 canys ar dir llafur y mae'r brenin yn byw." Hwytbau yr ymwel- wyr haf a deimlant yn siomedig: er gwaethaf ein hofnau daeth mintal gref o bonynt ar gost drom i ymweled â,'r broydd eleni eto, elthr aeth Uawer ohonynt yn ol i'w cartrefi eisoes heb nemawr ddim niwyniant na chysur, ao heb wybod beth oedd treulio un diwrnod syeh yn ystod en harosiad. Ambell i hwyrddydd o weled o honom y wybren yn clirio at adeg machlud haul codwn ein calon a. phroffwydwn ddiwrnod bnf i ddilyn ond druan o honom, cyn Uei«d a wyddom wedi'r cyfan am arwydd- ion yr ainserau yo, hell cyn toriad y wawr dranoetb rhuai yr ystorm tuallan, ac yrnosod- ai'r curwiaw ar wydr y ffenestr. Fel arfer, daeth lluaws mawr o breswylwyr y wlad ar ymweiiad lr gymydutraeth ddydd Gwyl y Banc, a'u bryd ar dreulio diwruod o fwynhad ar draeth y mor, eithr driian o houynt, gyn- ted iddynt gyraedd daetb y gwlaw i lawr yn tywaiit fel o grwc! chwedl pobl sir Gaer- c narfon, ac felly y parhaodd am y gweddill o'r dydd. Fe gawri gyfnewidiad ar ol i'r lleuad chwarteru' sbai ambell un mwy tl'_yddio., na'r Hall, ao yna yn sbrwydd trown i Almanac Robert Roberts i edrych pa bryd j mae hyny 1 gymeryd lie Y mae'r lleuad wedi chwar- tern droion er pan glywsom hyny, ond ni ddaeth cyfnewicHad, Edrycb ymlaen at y uevrid yr ydyrn ar hyn o bryd, a pharhan i obeithio y rhodflir i ni eto yspaid o hinon haf cany 111 a wyddom nad yw yr Hwn sydd yn Uywodraethu elfsnuu nalur yn gwneyd cam a gwryn ei fater.G,W.

LLANIDLOEK

LLAN'IDLOEK Ar Livnvuind iechyd i Mr. Charles Farmer, S'LI HUT vvasiadeddau Ffraiiiv-, vu X^hiniau' yr Ardceth, yn Llanidloes, dvwedodd Mr. Morgan Owen, yn yr ar- t'vfwno arswvdiis yn achosion ein cenedl an YmlifTodra-eth, tcxl meibion tievvi Tretaldwvti wedi enwogi eu hnnaiti. A.i- odlvvyd vsprvd gwladgarweh, y fflain au- nefolaidd ycld yn teymasu yn nglialonau arwraidd, ac sydd yn en cytial f, dan anhawsterau mawr. Y gwir yw fod Trefaldwvn wedi ateb y wvs i'r gad mewn luoikl rhyfeddol O'r dref, y pentref a'r rhandir, y gronglwyd fechan a'r neuadd enwog, o'r aiviiyddoedd cribog a'r dy- ffrvnedd rhaniantn^, darllcnir am feibion v sir wedi ymuno yn y lyddin. Adgofiodd iiwynt fod ^sndilo dri a 13 o bcTtbyr asau yn y h-ddill. Khoddir eiuvou ar du- dalenau newvddiadnron lleol y rhai hyny a enillant enwogrwydd, y rhai a syrthiant ar faes v gwaed. Yn anfTodns, gwflir eithriadan vn y iheol lion. Dywedodd dvn wrtho y dydd o'r blaen y huasai well ganddn weled baiter Ellmynig yn ei bre- swvlfod "Il hytrach na baner arall. Dy- wedodd v siaradwr, 'Xid oos gi-nyf wir}¡, faner. a jicrhaf clnvi. t ra fvddat byw, ;i: -vvelir baner Ellmynig yn Llwynderw. Dywedodd yr un peth am Froneirion_ oiri ydy" vn gwybod i'r gAvrthwvnel) am yspryd ^Fresni. te-vrngarwc,h gwroldob, a'i barod- ffresni, teyrn-ar-weli, gwroldeb, a ï barod- Davies. A.S.. oherwydd nis gal! uurhy.v un o'r Almaenwyr rfroenuchet gro<>si dinvstrio ei drigfan adnabyddus. Clywodd ddvn at-all yn dwevd. 'Beth mae Mr. ]). Llovd George eisien cvniaint o ddynio'i. adnoddau, ac arlwv rliyfel ymladd yn y Gennaniaid--ein vyuiydogioii\ Cvmydogion vn wir I Os yw ysgelerdm' "C" ITyrnig, croesboelici milwyr clwyfedij. Ha del gweiuidogion parchus yrEfengyl. dinvstrio babanod tra'n cvfgn—-y gwir- ioniaid. toriad a threseddiad rheolau vsprvdoledig, ac halogiad pob cyfraith o amhvdedd a ehvfiawnder. vn gwneuthur nodweddiadau mewn eymydog,' felly mae y Grennaniaid. yn ol tyh y dvn, yn oymvdogion goreu o dan haul. Os llwydda r Germaniaid i n ^orelifvuu, yn <]dia i l.vdd difrod. galanas, a distryw wedi en cwblhau. Os y (I gofynant. gwas- L'aiit iawn am (--it colledion. Y swm an- fertii Cvmerant. eich yur melyu ac oddiwrtho ef (y siaradwr) ei ^einiosau. ac fellv torea Ion us i grybwyll. flwnw t'uasai yr ardretli giniaw diweddaf i ni fwynhau. Cyn- terfynu, gadewch i mi roddi ymadrodd i'r gobaith y daw milwyr Piydeinig (yn awr yn amddiffyn eu gwlad) adref i'r bwthyn a'r neuadd brydferth heb un brycheuyn ac 61 gwaed. yi^ anwariaid arnynt, heb un c'wyf o'r dorf ddideimlad a budreddi gwrtbun yr Ellmyn. ITyderir i'n milwyr ddychwelyd i'n glanau ar ol ymladd dros grefydd ei pherclienog, anrlvvdedd ei Brenin, diog- elwch ei £ \v]ad, ac hawddfyd, daioni, a llwyddiani y ddynoliaeth yn gyffredinol.

Advertising

TELYN Y "PERL" CASGLIAD 0 GANEUON CREFYDDOL Wedi eu dethol o ol-rifynau "Perl y Plant": Gan Y Parch. DAVID JENKINS, BA, Rheithor; a Mr. D. JENKINS, C.M., Penboyr. (Dros Bwyllgor o Gyrnanfa. y Plant yn Nyffryn Teifi.) Lleinw fwlch a deimlid yn Dglyn a Cbyfarfodydd a Cbymanfaoedd y Plant. Pris (Sol ffa) S|c.; 3s, y dwsin yn rbad drwy'r post, Anfoner— MANAGER, WELSH CHURCH PRESS, LAMPETER. • MAES LLAFUR UNDEB YSGOLION SUL YR EGLWYS. LLYFR Y BARNWYR CATECISM GAK Y PARCH. W. J. E. JONES, FICER SILIAN. Pris Is. 3c. y dwsin. Wiaid anfov tdl qyda'r archeb. MANAGER, WELSH CHURCH PRESS, LAMPETER. DETHOLI AD 0 EMYN AU ALLAN 0 Hymnau yr Eglwys AC Emyniadur yr Eglwys yng Nghympu y L-NOL A PHYNCIAU Y COLECTAU, YR EPISTOLAU, A'R EFENGYLAU YN Y LLYFR GWEDDI GYFFREDIN. Y,11,11111 A RHESTR 0 DESTYNAU GAN Y PARCH. D. DAVEN JONES, Ficer Llanfynydd, Ac Vsgrifenydd Mygedol Corawl Eglwysig Archddiaconiaeth Caerfyrddin. Pris 9c. drwy'r poet. I'w gael oddiwrth yr Awdwr, neu MANAGER, LLAN OFFICE, 2 LAMPETER. LLAWLYFR AT WASANAETH Y CONFFIRMASIWN, CAN- Y Parch. E. LORIMER THOMAS, M.A., COLEG DEWI SAM Pris 11.: '/ici'- 1/3 y dwsin, yn rhad driey'r post. CYHOEDDEDIG GAN GWMNI Y WASG EGTAVYSIG GYMREIG, LAMPETER, THILWNG 0 KVTAV LLWJDDIANT ANARFEROL PERL Y PLANT, DAN OLTQIAKTB Y PARCH. CANON CAMBER-WILLIAMS LAMPETER. Y Cyhoeddiad Cymraeg Goreu i Blant Ac yn fwy pablogaidd nag erioed Amryw nodwectdion newyddion am 191? Os am geiniogwerth dda, mvner e/. Ceir samplau yn rhaa drwy anfon i'r cyfeiriad iaod Yr arehebioa i'w hanfoi. MANAGES "PERL" OFFICE LAMPETER SEIZE THIS OPPORTUNITY AS IT CANNOT BE REPEATED!! A Popular History of The Church in Wales By the Rev. J. E. De HIRSCH-DAVIES. Published at 5/- Nett; Offered at 1/10 In order to clear off the few remaining copies, we have decided to reduce the price to i, io for Cash with Order only. All Orders should be addressed to MANAGER, CAXTON HALL, LAMPETER. RHESTR 0 LYFRAU MEWN STOC YN CAXTON HALL. ACTAU (Penned I.—XII): Nodiadau byrion at Wasanaeth yr Yegol Sul. Pris Is. drwy'r post, la. 2c ADGOFION HENAFGWR. Papyr la. Cludiad, 3c. ARWEINYDD fR ALLOR. Papyr, 2c.; Llian, 3c.; Cludiad, lc. BYWYD SAMUEL.—Is dwsin Cludiad, 2c, BYWYD ABRAHAM.—Is. y dwsin; Cludiad, 2c. BYWYD SAUL.—Is. y dwsin; Cludiad, 2c. BYWYD JOSHUA.—Is. y dwsin Cludiad, 2c BYWYD GEDEON.-Is. y dwsin Cludiad, 2c CREDOAU YR -EGLWYS,-Prifj mewn arnlen bapyr, 8c., drwy'r post. COFIANT CANON EVANS, RHYMNI.- Amlen bapyr, 9c.; Llian, la. 3c., drwy y post. CREDO'R APOSTOI,ION.-Is. y dwsin Clud- iad, 2c.. DISSENTERS IN W ALES.-3e., dr wy y post EMYNAU Y GENHADAETH.— Sol-fta, 3c neu 2a. 6c. y dwsin Cludiad, 3c.; Geiriau yn umg, lc., neu 6a. y cant. EBONIAD HOW AR YR EFENGYL YN OJ. MATTHEW, MARC, LUC, AC IOAN.— Is. 4c. yr un; Cludiad, 3c. ESBONIAD AR YR ACTAU. -Aralen bapyr 2s. 9c. Llian 3s. 3c., drwy y post. ESBONIAD AR S. MATTIELEW.-Rban 1. 2-3. 3c. Ail Ran, 2s. 6c., drwy y post. FFURF A THREFN GOSODIAD CYHOEDD US OFFEIRIAD PLWYFOL MEWN MEDDIANT 0 FYWOLIAETH -5s. y cant, yn rhydd drwy'r post. GWASANAETH YMBI LIADOL. —6a. y 100 yn rhydd trwy y Post. GWINLLAN Y BARDD.—Llian, 5s., drwy y post. HYFFORDDWR I'R FOREOL A'R BRYD NAWNOL WEDDI.-Papyr, Is. 3c. Llian Is. 9c., drwy y post. HANES YR EGLWYS YN NGHYMRU.- Pris mewn amlen bapyr, 10c. nett; mewn llian, Is. 2c., drwy'r post. HAWL AC ATEB.-Im. y dwsin Cludiad. 2c. HYFFORDDWR I'R LITANI. -Pris mewn amlen bapyr, 9c drwy y post, lOc; mewn llian, Is, drwy'r post, Is 2c. HOLWYDDOREG A CHANTATA — Y FLWYDDYN EGLWYSIG (Rhan gyn. taf), Solffa, 4c., yn rhydd drwy'r post. JOHN JONES YN YR YSGOL.-Pria, Is. LLYFR RUTH.-ls. y dwsin Cludiad 2c. LLYFR EZRA.—Is. y dwsin Cludiad, 2c. MIRIAM Y BERL RIAN.—Amlen bapyr, 7c.; Llian, Is. 3c., drwy y post. ISODlADAU AR Y LLYFR GWEDDI.—(Ail argraffiad), drwy y post, Is. 9c. SWYDDOGION BYDDIN IESU (EGLUR. HAD AR SWYDDAU EGLWYSIG).— 3 £ c,, drwy y post. TREFN CLADDEDIGAETH Y MARW YNG NGHYD AG EMYNAU.-DS. y cant yn rhydd drwy'r post. TARIA* YR EGLWYS. — Pris, ruewu amlea bapyr, Is., drwy'r post, Is. 3c. Y CAWELL SAETHAU.—3c.; 2a. 6c. y dwsin Cludiad, 4c. Y FFORDD GUL-&, trwy'r Post, 7c CATECISM I BLANT YR EGLWYS AR HANES IESU GRISTj o SUL Y PALMWYDD liyu IAU Y DYRCHAFAEL. GAN Y Parch. J. Wheldon Griffith, | LLANGIAN PARSONAGE, ABEESOCH. Pris ls. 3c, y dwsin, Gelllr cael copiau oddlwrth yr Awdwr neu MANAGER, LLAN OFFICE LAMPETER j j — ARGRAFFU RHAD, CYFLYM, A DESTLUS YN SWYDDFA'R "LLAN." LLYFRAU GAN X PARGH. A. 0. EVANS,B.A, RHEITHOR LLANFAETHLU, M6N., I BLANT BACH YR EGLWYS. o HAWL AC ATEB. (TRYDYDD ARGRAFFIAD). CREDO'R APOSTOLION. Y BRENIN SAUL. BYWYD SAMUEL. (An. AXOBAVVIAD). LLYFR RUTH (An. AXOKATVIAD). BYWYD GIDEON. (AIL AxaRAirilAD). BYWYD JOSHUA. (ArL AJLQRAKIAD). BYWYD ABRAHAM. (AIL AXGRA»»IAD), LLYFR EZRA. (An. AKGRAWWIAD). Y BRENIN DAFYDD Gelllr cael copiau o unrhyw un o'r llyfrau uohod am Is. 3c. y dwsin yn rhjdd drwy y Uythyrdy. o- Hefyd gan yr uu awdwr,— HYFFORDDWR I'R FOREOL AIR BRYDNAWNOL WEDDI. Pris, meum ariiksn, 16. net. irewn llian, 1 s. 6c drwy'r Pott, Is 9c. Antoner Archeblon (gyda blaen-dal) I MANAGER, "LLAN OFFioE, LAMPETER -_u_ > RHY dd HAD ODDIWRTH BESWCH MEWN I PUM MUNYD Wid. a :a;9. ayda'r Post 3c. yn chwanegol. Ni raid i neb ofni canlyniadau Anwyd a Pheswch ond gofatu fod potelaid o Davies's Cough Mixture yn y ty. Bydd pob dyn yn feddyg i'w deulu at holl anhv/ylderau y Gwddf a'r Frest. o. bydd Davies's Cough Mixture wrth law, Rhyddha y Phlegm. Crahosa y Frest Cllrlm yr Aawyd S" bob Druggist, HUGH DAYIES, Chemist, MACHYNLLETH. I ( Myner PERL Y PLANT yn mhob ily I yn Nghy-mru. LLYFRAU BUDDJQL. cvFa-K6 y pKitL." RUIF i. y CA WELL SA ETHA IT 61t}i' EGLURHAD AC ATE8MK A P. BYNCIAT7 EGLWYSIG OAJ7 ROBERT CAMBER-WILLIAMS; M,A, CANON TY DDEWT. Byddwch barod bob amaer i i bob un a- olyuo i chwi reewm !Hn y gob«ith syd gydag addfwynder ac ufo. '—1 I'kjjh, ni. 15. -{)- CYFRES Y "PERL." RHIF 2. Swyddogion Byddin Iesu SEF EGLUFITAD AR SWYDDAl- EGLWYSIG GAV ROBERT CAMBER-WILLIAMS, M.A., CANON Ty DDEWI, Pns, y naill neu y l1all, Sc. yr lfn; dnrnfr llythyrdy, 40,; neu 2s. 10c. y dicrin yn rhydd drvnfr llythyrdy. Archebion am y ddau i'w hanfon MANAGER, CAXTON HALL, LAA1FETEB -0- YR AIL ARGRAPHIA1). PEN NX) DA V iN HANES YR EGLWYS YN NGHYMRU, GAN ROBERT CAMBER-WILLIAMS, M.A., CANON EGLWYS GADEIRIOL TY ODEWI Pru mrmi amlen bapyr, 8c. nett; iaexnn hiav, Is- gyda ge. y copi yn ychwamgol at y cludixid. Telerau arbenig am nifar penodol Ysgolion Sul, &c Pob archebion i'w hanfon i- MANAGER, CAXTON HALL, LAMPETER THE GREATEST REMEDY OF THE AGE CU, RES RELIEVES TOOTHACHE HEADACHE EFFECTIVELY CHECKS RHEUMATISM, NEURITIS, &c., Recommended by the Medical Profession and pronounced to be SAFE. SURE. PALATABLE. Prices Single Powders, lid. each. of 1 dozent ljHt\ To be obtained of all Chemists and Stores or direct from the Manufactory, Dewi House, Ann Street, LLANELLY, 28 EDITIONS PRINTED ALREADY THE EVER POPULAR HYMN BOOK HYMNAU YR EGLWYS (ELIS WYN 0 WYRFAI) Words only, la., lFi. 311.123, 6d Words only, large type, 2s., 28, 6d.. 4a, 6d Words and Music (Old Notation), 28 6c., te. Words and Music (Solfa), 2.1. 6d,, 3g,t Special anti Reduced Terms /or (}hO':n Application COMMON PRAYER and HYMNAU'R EGLWYS bound together in one volume. Just the thing for a Birthday or Christina* Present, or for a Sunday School Prize. IMaed two styles Leather, gilt edges, 3/6 Cloth, red adges, 2,6. CARMARTHEN: Published by W. SPURRELL & SON 611 -7 Argraphwvd a chyhoeddwyd gan Gwmm y Wass: Eglwysig, ac argraphvddoS Gynireig. Cyfyngedig, Caxton Haii Awst 1JS, 191 5.