Teitl Casgliad: Llan

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 3 o 8 Nesaf Olaf
Full Screen
7 erthygl ar y dudalen hon
Morta

Morta." GROEG ETO. Mae'n ymddangos fod Grueg yn gwrtbod rb,)1 cymorth i Serbia, a gwan iawn yw ei besgus ilms hyny. Gelwir Groeg yu dalaeth o'r Bal a mae'n wir, ond rhau o Ewrob yw befyri M-ie Bwigaria yn ymosod ar Serbia, ac y mae'r cytut'- deb rhwng Groeg a Serbia yn ocbelittd ar tiyfer hyny. Nid yw'r ffaith f >d Awstria befyd ii ymosod ar Serbia yu gwneyd yr un gWbobalJiapth, gyda'r eithriad fod hyuy yu gwneyd augen Se- li H yn fwy. Y gwir syml yw fod Groeg wedi rhn i m gair i amddiffyu Serbia os yr ymosod id ar gan Bwlgai ia. M?e'r argyfwng hwnw we.1i cyfodi, a rbaid yw bellach i Groeg naill ai cfidw at ei gair neu ei dori. Mae yn ofvuol i Groeg ystvried ai manteisiol yw iddi helpu Serbia .1 ynte sefyll o'r neilldu a gadael i Serbia gael ei mathru dan draed. Or goreu. Yn y lie cyntaf, hi gyll ei lie fel Gallu ar air yr hon y gellir vm- ddibyuu. O hyny allan ni wna. neb gytunlieb â Groeg, am na freuddwydiai neb arwj d,i ) pipvr a deflid o'r neilldu gan y blaid arall. Yn yr all !e, dewisodd Groeg ffurfio Cyngrair 4 Serbia am fod Serbia yn ddefoyddiol fel clorian yn erbyn Bwl. garia a Th-wrci. Os symudir y gloriau hono, dyna Groeg wedi ei gadael heb gyfaill yn y Bl- can, a Bwlgaria yn uwchaf un. Naturiol ddigon fyddai i Bwlgaria 'chwanegu at ei thirioga-'t >au ar draul Groeg. A chymerai Twrci lawn faut-u-» o unigrwvdd Groeg yn ei chylch ei bun. Ac felly, os llwydda. Germani ac Awstria i ro'i • uddugol- iaeth i Bwlgaria a Thwrci, yna rhaid i Groeg gyrthio yn ysglyfaeth i'r naill a'r llall, heb un cyfaill i'w hamddiflyn. Dyna safle petbau os yr enillft Germani ac Awstria yn y Balcai. Ond meddylier mai colli wnaut. Yna gwelid Serbia yn fuddugoliaethus, ac t-ftu Ffrainc, Itali, Lloegr, a Rwaia y tu cefn iddi. Wiw fyddai i Groeg ddisgwyl ystyriaeth wed yn, pan ridelai'r setlad. Mae y gweitbiwr yu haeddu ei gYfll)4, ïa, pe deuai fewn yn yr unfed-awr-ar-ddeg, ond i'r gweitbiwr a wrthoda ddyfod mewn o gwbl, ni roddir iddo geiniog. Nid oes ddyfodol i r genedl a gilia yn ol o'i dyledswydd i'w chyfeillion. Amserau peryglus yw y dyddiau hyn, ac anheb gorol angenrheidiol yw i ni wybod pwy yw ein cyfeillion, a phwy yw ein gelynion. Rhaid gofyn i Groeg fyuegu naill ai drosom neu yn ein herbyn Os gwrthoda hi ymladd ar ein tu, yna mae hi yn ein herbyn, ac felly lie Llyngesoedd yr Allies yw ei thrin megis gelyn. Yr unig Ktel) i wrthod- a iad Groeg i gynorthwyo Serbia yw cymeryd meddiant o holl longau Groeg ac ynysoedd Groeg, yr hyn allesid yn hawdd ei gyfliwni mew" pedair-awr-ar-hugain. DYLEDSWYDD YR "ALLH s." Eglur yw fod yn rhaid i'r Allies gynorthwy0 y Serbiaid a rhwystro y Germaniaid rhag rhuthr" i Constantinople. Ond camgymeriad o'r mwyaf fydd gwneyd y Balcan yn brif fangre yr ymladd- Anelodd Emprwr Germani ar y de hreu at Paris; curwyd ei fyddinoeld ar y Murne. Anelodd nesaf at Calais; curwyd ei fyddinoedd ar yr Yser. Methiaut oedd y mynediad i Warsaw. Credai yr Emprwr fod Rwsia ar dori lawr. Ond ar ol brwydrau gwaedlyd, darniwyd y Germaniaid yn dipiau, a rhoddwyd tagfa ar eu cwrs. Yna gwedi methu yma, cyhoeddodd yr Emprwr orymdaith ar Constantinople, y drydedd ryfel yn y Balcan Mae'n bosibl y gwil yr Emprwr ei hun yn myn'd i Bwlgaria. Wiw celu y ftaith mai galanastra i'r I Allies,' yn enwadig i Loegr, fyddai buddugol- iaeth Germanaidd yn y Balcan. Ac felly pwysig iawn yw i'r 'Allies' ro'i tagfa ar symudiadau byddinoedd Bwlgaria a Germani, a hyny heb wanychu ein byddinoedd yu Belgium a Ffrainc. Mae Emprwr Germani yn chwareu ei I game' elaf. Dylem ar bob cyfrif ddanfon yr oil a fedrom o filwyr i Macedonia. Gall y Fyddin Jlrydeinig fforddio i ddanfon mwy o filwyr yno na Ffraino. Gallesid befyd ddwyu ymlaen weithred- iadau Rwsiaid yn y Black Sea' ac ar y 4 Danube.' Man is fawr yw gorfodi y Bwlgar- iaid i wynebu milwyr Rwsia. Ystyrir y Bwlgar a feiddia ymladd yn erbyn Rwsiad fel criminal I —drwg-weithredwr.1 Gwelwyd yn Paris dyrau o Fwlgariaid yn tyru i'r Russian Embassy yn erfyn am gael eu cofrestru yn Myddin Emprwr Rwaia-y Rhyddhawr. Rhaid wrth ymdrechion ofnadwy ymhob man. Po mwyaf egniol ein hymdrecbiou, mwyaf buan terfyniad y rhyfe!. Gwir fod Byddin Germani yn dal i ymladd yn wrol, ond gwelir aruryw brofion o flinder. Tystia ein swyddogion milwrol fod y milwyr German- aidd & ymladdeot yn Medi ac Hydref, 1915, yn dra gwahanol i'r milwyr a ymladdent yn kwat a Medi, 1914. Ifane iawn yw Ilawer, a llawer bron yn hen ddyoion. Mae symudiad milwyr Ger mani yn arwydd o aflonyddwch a phryder, a digalondid. Yr amcan wrth gwrs, yw cyfodi gobeithion Germani, ac eglur yw fod Germani ar hyn o bryd mewn cyflwr cis a pheryglus; nid oes dim cyflafan na WOI. bi yn bytrach na chael ei churo. Hi rydd allan ei holl nerth a hwnw yn y modd mwyaf ftyrnig, oherwydd nid oes ganddi ar 81 bellach yn y pentrefi ond hen ddynion a phlant. Mwyaf yn y byd yw rhaid i'r AHiea roi allan eu holl nerth yn y Balcan. Mae am- gylohiadau yn symud mor gyflym fel mai beidd. gar yw'r dyn a fentra broffwydo. Nid oes neb .,r beth all ddigwydd mewn diwrnod. BEENHINOAOD A'U POBLOEDD. Arfer llywiawdwyr newydd ar genhedloedd newydd yw, os am gadw eu gorseddau, dynu yr un ffordd a'r genedl. Dyma fel y gwnaed gan Belgium ac Itali; cryfhawyd Groeg a Rwmania yn yr un modd. Cadwyd Serbia rhag aflywodr- aeth trwy undeb bwriad rhwng Breuin a phobl. Rhoddwyd cynyg i hyny gan Bwlgaria; ond beth ellir ei ddweyd am Bwlgaria heddyw ? Mae y llwynog, y Brenin Ferdinand, wedi^rosglwyddo ei wlad i gyd-weithrediad 4'r Galluoedd Canolog, trwy yr hwn y gorfodir y bob! i ymladd eu cymwynaswyr-y Rwsiaid, yr hyn sydd gfis a ffiaidd beth ganddynt. Dyma uu rheawm. Mae Bwlgaria wedi bod trwy ddwy ryfei yn ddiwedd- ar, ac nid yw yn debyg eu bod yn awyddus am ragor o ymladd. Ac os yw y Bieoin Ferdinand yn llusgo ei ddeiliaid i'r hyn maeut o'u calon yn ei anghymeradwyo, yna yn ol pob tebyg fe'i lleddir, neu fe'i diorseddir. Ond meddylier am funyd fod Bwlgaria am y pryd &'r lie yu llwyddo? A fydd iddynt lynu wrth eu brenin ac edrych arno a'u hunain fel wedi eu hamddifadu yn anghyfiawn pan y rhwygir oddiarnynt ftrwytbau y fuddugolirath ? Mae y Brtnin Ferdinand yu neillduol gyfrwys, ac y mae'n bosibl ei fed wedi mesur cymeriad ei bobl yu well na'i farnwyr. Ar byu o bryd, beth bynag, mae'n ymddangos fed Brenin Bwlgaria yn tynu un ffordd a phobl Bwl- garia yn tynu fiordd arall. Gellir dweyd bron yr un peth am wlad Groeg. Nid yw'r Groegiaid yn awyddus am jchwaneg o ymladd 'rwaD, a sier yw na oes gnnddynt awydd ymladd Lloegr na Rwsi 4, y rti-t) ydynt wrthi hi yn 'gwneyd diwedd o'u gel n—Twrci yu wrcb Yn ddiweddae hn i r Gn>pgi»iid ethol M. Yenezelos i fod yn Brif VVeinidog aui y rheswm ei fod yn gArtbwvnebu hwri;tdau Germani. Er hyny, m H y Br-en,i) Constantine, am yr ail w^itki mewn b'wyddyu, we ii ei roi o'r neilldu, a GOSOD "I oi wlad sefylifa beryglus, sef bod yn nrfog heb bleidio A iieb. Bu dipyn yn rhy idiw,,I,i, i r,,y,,tr,) glaniad yr "Allies" yu Salonika. Syniad rhai cenhedloedd ieuainc a d.brofi^d p-w fo craill yn ymladd, y ffordd gHlla iddynt hwy yw uuo 4r biaid a dybiant hwy svdd vn fwy tebyg o enill. Mae y Brenin Ferdinand wpdi ..rw.in ei bobl i'r fath argyfwng fel y Cl)st'l4 iddo ei gornu, Mae moesoldeb cy- boedrlus cei.hedloedd mor angenrheidiol i lwydd- iant y byd ag yw moesoldeb cyfrioachol yr unigolion ydynt yn en C) f',Isl)ddi. Un poth sydd sicr Mef fod y h, oboedd ydynt yn ymddi- bynu ar y cleddyf yn syrtbio ac yn trengu trwy y cleddyf Allan o ryfel y daw allan yn y diwedd heddweh fi ihyddid y ddynoliaeth. A dyna,hii gredwn, fvdd diwedd yr ymgyrcb, yr hon sydd, tra y parhao, yn ymberyg u y cyfan o adeilad cymdeithasol cyfaufyd I PARLY8U MA8NACH GERMANI. Ffallai mai newydd i lawer yw'r fiaith fod Germani ac A ^stria eisoes yn goscd o'r neilldu wnibredd o wahanol I stwfl oiasnachol er mwyn llenwi m^n bnadoedd Ewrob â hwynt ar d, rfyi) y rhyfel. Hhai a ddywedant mai ofer yw i ni feddwllulI beth felly rwan, y gellir yn iawn wneyd h, i y ar ol i'r rhyfel fyn'd drosodd. Ond cufier hvu, mae mor angenrheidiol parotoi am heddweh yn an.ser rhyfel, ag yw i barctoi am ryfpj yu auiser he ChiCh. Oni tbrefnwn ein cynlluniau DJewI: pr d, gall ein masnach dderbyn ergjd m"rwol yn yr ymgodymu gweithfaol fydd rhwng y cenhedloedd ydynt heddyw yn ymladd Ein hamcan ddylai fod i ddinystrio masuach Germani, nid yn nnig am ei bod hi yn elyn, ond am mai ei bwriad yw dinystrio yr Ymherodraeth Brydei ig. Trwy fasnach y mae cenedl yn byw, a tbrwy fa^n^ch yn y pen draw mae y rhyfel hon am uwchafi^eth i'w phenderfynu. Dylem ddefnyddio I in marchnadoedd i g' spi Germani a digolledu ein hunain am y collodion gawsom drwyddi, a hyny trwy ymunn 4'r 'Allies.' Cymerwn er graifft o un eyieh masnach i'r diben yma. Dyna Pryda n Fawr a'r Ymherodraeth Brydeinig, Rwsia a'r Ymherodraeth Rwsiaidd, Ffrainc ar Ytither draeth Ffrincaeg, Itali a Japan a Belgium a Serbia. Dyma farchnad aruthrnl, yn cynwys rhan fawr iawn o Ewrob, rhan fawr iawn o Asia, rhan fawr iawn o Affrica, tiriogiethau rnawr yn yr America, Awstralia, a r rhan fw,,af o,r Pticihc. PI am na allesid gosod toll drom ar tob nwyddau a ddenfyn Germani allan, ar ol y rhyfel ? Cario hyn allan ar unwaith a mynu til drom am bob mis o ryfel. Byddai hyn yn gosp ofnadwy i Germani ac yn offervn i'w dwyn at ei cboed a rboi diwed,i ar y rhyfel. G^elai mai p, bwyaf y bydd iddi lvdd a Uofruddio fel y gwn., mw.af n y byd y dioddeTa ei masnach ar ol i'r rhyfel fyn'd trosodd. Byddai byny yn dagfa ac yn atalfa rhag i Germani gael ei ffordd ei bun. Parlysid hi beubwygilydd. Ond, medd rbywun, oni fyodai cwrs o'r fath, sef parlysu NI; EinAch Germani, yn addefi-id o orch- fygiad ? Nis medrweh, meddir, gospi Germani ar faes yr ymladd yr ydych gan hynny yn myn'd i'w chospi mewn masnacb. Yr ateb yw hyn, mae'r cynllun yn cymeryd buddugoliaeth yn ganiataol Canys sicr yw cs enilla Germani y rhyfel, hi a fyn ei flordd ei hun, Os curir ceredl yn ei masnach—curir hi yn y pen draw yn yr ystyr filwrol. Ac ar yr iawn arferiad o'r offeryn hwn yr ymddibyioa y dyfodol. Edrycbed ein prif ddynion at Y peth yn ddioed, canya pwysig yw. BYR BDWARD CARSON. Dyma un o brif ddynion ein Teyrnas, ac o'r Llywodraeth. Y mae wedi ymddiswyddo. Colled drom i'r wlad. Dyma'r un dyn o bob dyn yn y Cabinet a wyddai ei feddwl ei hun, ac nad oedd arno ofn gweitbredu ar hyny. Yr achos o'i ym- ddiswyddiad yw cwestiwn y Dwyrain yma. Nid yw yn cydolygull'r"Llywodraetb yn ei cbwra o gario'r rhyfel ymlaen yno, ac nid yw am gyfrauu y cyfrifoldeb am ganlyuiadau yr oediad. Tr oediadau poeuus yma ar ran y Llywodraeth ydynt wedi bod yr achos o golli degau o filoedd o fywydau. Oedi penderfynu, a hyny am na wynebir ffeithiau fel y maent, a gweitbredu ar byny. Mae y rhan oreu o'r wlad y tu cefn iddo. Arweinied yn eofn, a byd

Lawer yn Llanbedr

L!awer yn Llanbedr. Pa sawl un o bobl Llanbedr-dyoion a weithiant yn galed, a merched Iluddiedig- sydd yn bod, a'u profiad yn gyffelyb i'r dyn sydd yn Uefaru yma Ar lonawr 4ydd, 1915, dywedodd Mr. W. L. Williams, o Crelglau," Cwmann, Llan- bedr Fel Ilifiwr, yr oeddwn yn gweithio mewn tynfa wyntog tua tbri mis yn ol, ac yn anffodus cefais anwyd a effeithiodd ar fy elwlenod. Yr oedd y poenau yn llym, ac ymaaethol ar draws fy nghefn a'm Iwynau, a phrin y gallwn union! fy hunan ar ol plygu i lawr. Yr oedd y gyfundrefn ddyfrol yn ddiffyg- iol; y dwfr yn gymylog a berw-losg, a'r dylifia-d ar adegau yn gyfyng. z, II Darbwyllwyd fi i roddi prawf ar Doan's backache kidney pills at yr anhwylder, a chefals eu bod yn gweithredu yn rhyfeddol o dda. Gadawodd y poenan fi yn raddol, ac yn fuan nid oeddwn yn cael un anhawsder o gwbl gyda'r dwfr. Bydd i mi bob amser aiaiad yn dda am beleni Doan. (Arwyddwyd) W. L. WILLIAMS." Ar Ebrill 9fed, 1915—dwy Jlynedd yn ddiweddarach-ivwedodd Mr. Williams "Mae fy nghefn yn hollol iawn, diolch i beleni Doan, y rhai a'm gwellhasant yn llwyr. Yr wyf yn eu cyflwyno yn galonog i ereill yn awr." Mae y corff yn cael ei wenwyno yn araf pan fyddo yr elwlenod yn wan, a rhai o'r anhwylderau a ddilynaut hyn ar unwaith yw anhwylderau dyfrol, grafael, crydcymalau, sciatica, a dropsi. Mae gwlybyroedd yn crynhoi yn y oyhyrau, nerfau, a chymalau, tra y mae dyfroedd gwenwynig yn ymgasglu yn y m&n-weoedd el ac o dan y croen. A'u cymeryd mewn pryd, mae peleni Doan yn Uwyddianus iawn mewn acbosion o'r fath, gan eu bod drwy adgyfnerthn yr elwlenod yn gwella yr achos o bob anhwylder ar yr elwlenod. Pris 2s. 9c. y biychaid chwe' blychaid am 13s. 9c.; ar werth gan bob masnachwr, neu i'w cael oddiwxth Foster McClella i Co., 8, Wells Street, Oxford Street. London, W. Peidiwch gofyn am backache and kidney pi11s,-gofynwoh yn bendant am Doan's backache kidney pills, yr un math ral ag a gafodd Mr. Williams.

Marwolaeth y Parch David Enoch Jacob ficer Bedlinog

Marwolaeth y Parch. David Enoch Jacob, ficer Bedlinog. Mae yn ohwith genym gofnodi marwolaeth y brawd anwyl a gwas ffyddlon yr Arglwydd, y Parch. D. E. Jacob. Er nad oedd mewn ieohyd fel arfer er mis Chwefror diweddaf, gwaetbygu a wnaeth er ceiaio y meddygon goro i. Anfonwyd ef i Bath er cael adferlad i'w iechyd. Bu yno am tua chwech wythnos, a chredwn iddo wella ychydig, ond nid yn gyfangwbl fel y dymunai. Ar ol iddo dd'od yn ol ymaflodd yn ei ddyledswyddau, a hyny o dan anfantais fawr, hyd o fewn tair wythnos yn ol. Boreu dydd lau, Hydref 14eg, hunodd vn dawel yn yr lesu pan yn 44 mlwydd oed. Owr genedigol o Llanfihangel-ar-Arth, ger Llandysul. Sir Gaerfyrddin. Ei guradiaetb gyntafoedd St Cynon's, Llanfabon Yn y fan fhon gwnaeth waith ma vr, yn enwedi gvda dyniou ieuainc. Casglodd hwynt i'r Eglwys, ac y maent yn aros hyd beddyw yn gofsolofnau yn yr hen fam Eglwys. Byddai yn hoff o ddynion hyd ei fedd. Symudodd o Llanfabon i guradiaeth Penydarren, Merthyr; gwnaeth waith mawr yn y fan hon eto, sef codi eglwys newydd St. Mary. Nid dim o beth i facbgen ieuanc oedd codi eglwys fel St. Mary. Symudodd drachefn i guradiaeth Bedlino*. Teimlodd nad oedd yn de lwng o "3 dy Dduw. Hen ysgol ddyddiol oedd yn Bedlinog pan ddaetb yma tua deng mlynedd yn ol. Ond erbyn hyn mae yma egl wys hardd a drudfawr weli ei chodi yn werth 4000p. trwy ei lafur ef ac ymdrech yr Eglwyswyr. Belair blynaid yn ol penodwyd ef yn ficer plwyf Bedlinog, felly erys yr eglwysi hyn yn golofnau heirdd i'w enw anwyl am byth. Nid yn anghof aiff nos Fercher, wythnos o flaen yr wyl o ddiolchgarwch, pan oedd gyda'r Cfmry yn dewis yr emynau at yr wyl, ac ar ol en dewis, 'mae yma un eto,' meddai, 4 rhaid cael hon, Dros y bryniau tywyll, niwilov, Tawel f' enaid edrych draw. A phan oedd yn d'od at y lIinell- Ar rhyw foreu braf gerllaw, 0 na wawria boreu hyfryd jiwbili." 'Doedd dim diwedd ar ei lais peraidd a son- iarus y noson hono. Bychan oeddym yn ei feddwl fod y boren hyfryd mor agos, Ar doriad y wawr, ymhen ychydig ddyddiau, ebedodd ei enaid uwchlaw bryniau niwliog, ac i'r bryniau gwynfyd fu yn son am danynt gymaint o weithiau yn mhwlpud St. Cadog. Dyn caredig, yn barod ei gymwynas, a gweinidog da i lesu Grist. Yr oedd yn ddyn o dymer naturiol, aidfwyn, hynaws, a Christ- ion gloew, ac yn dderbyniol gan bawb a phob enwad yn y lie. Colled fawr oedd colli Mr. Jacob, nid i'r Eglwys yn unig, ond i'r ardal yn gyffredinol. Nos Lun, cludwyd yr hyn oedd yn farwol o bono i'r eglwys y bu yn weinidogaethu, sef St. Cadoc. Daeth tyrfa fawr i'r eglwys haner awr wedi un ddydd Mawrth. Yr oedd yr eglwys yn orlawn, a phawb yn eu dagaau, ac oddiyno yr oedd yr angladd yn cychwyn haner awr wedi dau. Cvmerwyd y gwasanaeth yn yr eglwys gan y Parch. L1. M. Williams (Deon Gwladol), Dow- lais, a'r Parch. W. David, ficer Llan- t'it Major, a darllenwyd y llith gau y Parch. W. J. Williams, curad Trelewis. Dymunodd gael ei fedd yn mynwent St. Cynon, Llanfabon, a chafodd ei ddymuniad. Cludwyd ef o'r Eglwys i'r porth gan Mr. Alen Jenkins, Mr. James Meredith, Mr. Lance Gibbons, Mr. Colman, Mr. Roberts, Mr. R Price, Mr. John Phillips, a Mr. Brooks, Sides- men. O'r porth i'r Elor-gerbyd :-fr. G. M. Evans, Manager, Mr. E. P. Thomas, Mr. T. Hughes, Mr. Jenkins Edwards, Mr. Jonathan Rees, Mr. Daniel Thomas, Mr. H. Jones, Mr. Richard Price. Cludwyr yn Llanfabon i'w fedd :—Mr. James H Charles, Mr, G. Chick, Mr. R. Lloyd Richards, Glyn Jones, Lay Readers; Mr. James Price, Mr. T. H Long, Mr. Fisher, Mr. Fred Hake. Gwasauaethwyd gan y Deon Gwladol, Parch. W. David, Llan- wit Major, a D. Evans, Pendarren. Yr oedd Mr. Jacob yn gaplan i'r clwb R. A. O.R. Cym- erwyd y gwasanaeth gan y Parch. Peter Williams, Troedyrhlw, ar Ian ei fedd. Y prif alarwyr oeddynt :-Mrs. Jacob (y weddw); Master Jacob (niab) Mr. a Mrs. Jones (tad a mam y weddw); Parch. W. T. Jones; Mr. Jacob (brawd) Misses Jacob a Mrs. Davies (chwiorydd); Mrs. Treharne Jones (chwaer- yn-nghyfraith) Parch. Daniel Evans, ficer Pendarren, &'r Parch. J. W. Jones. Gwelsom yr offeiriaid canlynol yn yr analadd Parchn. W. J. Williams, Trelewis, cnrad y plwyf; Peter Williams, Troedyrhiw R. Gwmryn Jones, curad Abercanaid D. Char- lea Davies, curad Troedyrhiw H. Williams, ficer Llanfabon D. Withers, Clydach Vale; D. R Davies, ficer Cyfartha Jones, curad Cyfar- tha T. E. Griffiths, ficer Llanwonno Thomas, ficer Treharris Davies, curad Treharris Evans, Lay Reader, Treharris Gilbert Wil- liams, ficer Pontlottyn Jones, eurad, St. Cynon's; Simon, Merthyr Parch. W. Morton (B), Parch. T. J. Jones (A). Trefnwyd yr angladd gan y ddau Churchwarden, Mri. Frank Cape ac R. Price, a'r Parch. W. J. Williams, curad y plwyf. Nos Sul diweddaf, bu Canon Jesse Jones, Gelligser, yn traddodi pregeth angladdol i'r dorf fawr oedd yn bresenol. Heddweh i'w Iweb. W. JONES

GLANOGWEN BETHESDA

GLANOGWEN, BETHESDA. í GWAEUEDP. Drwg trenym glvwed am waeledd Mr. Thomas Griffith (Clerk). Cyd- ymdeimlir yn ddwys ag ef, a gobeithia pawb y caiff adferiad buan eto W. H. R. X-

Marwolaeth Dr Parker Morgan

Marwolaeth Dr. Parker Morgan. Un o frodorion Frlint, yn preswylio yo New York, a anfonodd i Canon Nicholas, person y dref, gopi o'r New York Tribune yn yr liwn yr hyspysir marwolaeth y clerigwr galluog. Brodor o Gymru oedd y Doctor, ac yn fuan wedi cael o hono ei apwyntio vn Ficer Aber- dyfi, aetb yn lied sydyn i'r Unol Dalaethau, er colled ddirfawr i bwlpul yr Eglwys yn y Dywysogieth. Yr oedd hyn yn 1881, o yn New York dewiswyd ef i gynorthwyo Dr. Howland, yn mhrif Eglwys y ddinas, sef, The Church of the Heavenly Rest. Ar far- wolaeth Howland, yn 1887, appwynti-vvd Paiker Morgan yo rheitbor yn ei le O'i gychwyn;ad goas4naethodd yr Eglwys am chwe blynedd-ar-hugain, gan ymneiliduo yu 1907. Dywed y pipur newyd-d iddo gasglu chwarter roiliwn o ddoleri at waitti Egiwysig Arferai Dr. Parker Morgan gynal gw .sanaethau cenh-idol mewn gwa- hanol barthau. Yti y fLv yddyn 1900 gwrthododd briodi dynes o'r enw Clio Huneker. Yr oedd y partion yn yr Eglwys, a'r gweinidog ar ddechreti y gwas inaeth, pryd y daeth dyn ato, gan fynegi mai g ralg ysgaredig oedd y fenyw, ac nid gw rd.ig weddw, fel y mynegasai hi. GwrthoJodd Dr. Parker Morgan ei phriodi. Yr oedd yr ymadawedig yn hynod garedig tuag at Gymry a daleut ymweliad ag ef yn New York, ac yn nodded ami i'r rhai anghenus o honynt. Mr. Thomas Divies a ysgrifenoJd at Canon Nicholas, a ddywed it —'I knew the Rev. D. Parker Morgan ell. He was a forucer president of the St David's Society, and active in all its wor k, of which ofganizition I am a member. He died on the 26th of September.'

Nodion o Aberdyfi

Nodion o Aberdyfi. RBD CROSS SOCIETY.— Yn yr Yagoldy Genediaethol y dydd o'r blaen cynhaii-yd math o Sale' er cynythwyo y Gymdeithas uchod. Un o'r gweithwyr goren gyda'r achos hwn yw Mrs. E. 4. Proctor. Mae clod di- gymysg yn ddyledus iddi am ei haberth di- fliuo er dechreuad y rhyfel. Yn ychwanegol at y gwaith da a wna yn Aberdovey, n);,e befyd wedi bod yn gweinyddu ar y clwyfedig yn Sheffield, ac yn awr wedi cyflwyno ei ham- ser a'i holl egni yn yr un cyfeiriad yn Paris. Duw a'i bendithio. CnT FTCKR-Llawer yma yn cofio am wein- idogaeth y Parch. D. Parker Morgan, ya Aberdyfi, a drwg oedd ganddynt glywe 1 am ei farwolaeth yn yr America, lley cyflawnodd waith da dros ei Feistr. DIOLCHGARWCH.—Cynhelir gwasanaethau o ddiolchgarwch ddydd Gwener, Hydref 29iin, pryd y pregethir gan y Parchn. D. R. Pugh, Towyn, a Gwilym Rees, Llanbrynmair. CYMDBITHAS Y MERCHED. Mae y gym- deithas hon, o dan lywyddiaeth Mrs. Steuart, yn ddiwyd wrthl ar danfon anrhegion i'r milwyr a'r morwyr. Dyma'r unig gymdeith- as a wna ei goreu yn y cyfeiriad hwn yn Aberdyfi 4 Cestyll yn yr awyr yw'r lleill hyd yn hyn i raddau pell. GWEDDI AC YMBIL. Pleser yw gwelei cynifer yn mynychu ein gwasanaethau o ymbil dros ein gwlad a thros ddynoliaeth. Rhyfedd fel y cyraedd nerth gweddi edifeiriol a chyfryngol. Cofiwch fod ein milwyr yo y ffosydd yn erfyn arnom weddio. Dyma fel yr ysgrifenodd un o'r Canadian Highlanders o Ffrainc ychydig amser yn ol Go home and tell the women to pray for us, and never to leave off. We are helped more than you know by the prayers of those at home and in tie trenches we know when they have had a slack day.' I Slack day Digon gwir, gwaetha'r modd. I Galw arnaf yn nydd trallod a mi a'th waredaf.' Dim rhagor o'r slack days yma, gobeithio, I dydd trallod yw hi heddyw.-Celer.

DOLWYDDELEN

DOLWYDDELEN. ROLL OF HONOUR.'— Mae y rhestr o'r plwyf wedi cyraedd 40 namyn un, ond eto y mae lie. Drwg genym ddweyd fod y rhestr bellach wedi ei bylchio. Y mae y newydd galarus wedi oyraedd fod y cyfaill, Mr. Owen Lloyd, Pen'rallt, wedi cwrdd &'i ddiwedd yn y Dardanelles, tra y bu i Mr. John Roberts, Bronllan, gyfarfod a'r un dynged yn Flanders wythnosau yn ol. Wele ddau o ddewrion Elen wedi aberthu eu bywydau gwerthfawr dros eu gwlad. Hefyd, bu i Mr. Edward Williams, Station, Pontypant, gael el glwyfo, ac y mae yn gorwedd dan ofal meddygon yn Ysbytty Manceinion. Mawr obeithlwn y caiff adferiad buan a llwyr. Fel hyn y mae erchyllderau meusydd rhyfel yn gwasgu yn drwm ar feddyliau rhiaiut ag y mae iddynt feibion, naill al ar y maes ymladdol, oeu yn ymbarotoi ar gvfer gwynebu gelynion bar- baraidd ein gwlad. Y mae i ysgriblydd hyn o linellau dri o feibion yn ymbarotoi, ac yn ymyl symudiad i faes y fagnel a'r cledd. Hwy, gyda rhelyw o fechgyn y rhestr uchod, a phob rhestr arall yn y wlad, gaffont ddi- angfa rhag o honynt syrthio yn ebyrth dial- edd gelynicn Ilofruddiog ein teyrnas. Ofn- adwy yw'r hanes am yr erchyllderau a'r creulonderau, ac nid oes genym ond ym- ostwng, mown llawn ymddiriedaeth yn yr Hwn a all dawelu pob ystorm o ba natur bynag y bo. Ein mawr ddymuniad ydyw ar fod heddweh a thangnefedd yn teyrnasu dros wyneb yr holl ddaear. -Rolando. Dywedodd Mr. McKenna fod pwyllgor wedi ei ffurfio er mwyn gwneyd trefnia iau ar gyfer hyfIorddi milwyr a morwyr clwyfadig i enill bywoliaeth ar ol gadael y fyddin. à"f'