Teitl Casgliad: Llan

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 8 o 8
Full Screen
2 erthygl ar y dudalen hon
LLANDILOFAWR

LLANDILOFAWR. GWYL YSGOLION SUL Y DDBONIASTH.— Cyshaliwyd Gwyllwyddianus dros ben ddydd Llun, Gorphenaf Slain, yn yr Tagollon Cen- edlaetbol, o dan lywyddfaeth lyr Hybareh Robert Williams, M.A., R.D. Dechreuwyd yr wyl am 2.30, pan roddwyd anerchiad yn Gymraeg gan y Parch. E. J. Davies, Bangor Teify, ac yn Saeaneg gan y Parch. Canon D. Watcyn Morgan, Llanelli. Yr oedd yn agos I ddau cant o athrawon wedi dyfod ynghyd, a chafwyd ymborth blasus i'r meddwl gan y ddau C expert' hyn. Siaradwyd yn mhellach gan wahanol gynryohiolwyr. Darparwyd td gan Mrs. J. Young Davies a Mrs. C. G. Phillips, ao fel arfer gwnaethant eu rhan yn ardderohog. Am 6 yn yr bwyr, cynhallwyd gwasanaeth yn yr Eglwys, pryd y traddododd Canon Watoyn Morgan bregeth yn el ddull ymarferol. Llafarganwyd y gwasanaetb gan yr Archddlacon, ac felly terfynwyd un o wyl- iau mwyaf llwyddianus y ddeonlaeth. Yr oedd yr oil o'r trefniadau yn nwylaw yr ysgrif- enydd, sef y Parch. D. W. Thomas, M.A., ficer Llandebie, ac yr oedd llwyddiant y cyfarfodydd mown rhan helaeth yn ymddibynu ar ei egni dlfllno ei

Advertising

LLYFRAU BUDDIOL. OmBS Y "PKBL." RHIT 1 S CA WELL SAETHA U SKF EGLURHAD AC ATGBION AB BYNCIAU EGLWYS 1G GAB ROBERT CAMBER-WILLIAMS, M.A. CANON TY DDBWL Byddwch barod bob amser i ateb i bob un a ofyno i chwi reawm am y gobaith ftydd ynocb gyaag addfwynder ac ofn.l PBDB hi. 15. 0 CTFBBS T II PBBL." RHIF 2. Swyddogion Byddin Iesu SEF EGLURHAD AR. SWYDDAU EGLWYSIG GAN ROBERT CAMBER-WILLIAMS, M A., CANON TY DDEWI. Pru, y naill neu y llall, 80. yr em; dricyr Uythyrdy, .Jc.; neu 2s. 10c. y dwsin yn rhydd dr%B$r uythyrdy. Archebion am y ddau i'w hanfon i MANAGER,CAXTON HALL, LAMPETER NODIADAU AB Y Llyfr Gweddi Gyffredin, GAN T PARCH. H. L. JAMES, M.A., RHBITHOB ABEBFFBAW. AIL ARGRAFFIAD It. 6d. nett. Aifoner- MANAGER, WELSH CHURCH PRESS, LAMPETER. DETHOLIAD 0 EMYNAU ALLAN 0 Hymnau yr Eglwys AC Emyniadur yr Eglwys yng Nghymra YN UNOL A PHYNCIAO Y COLECTAU, YR EPISTOLAU, A'R EFENGYLAU YN Y LLYFR GWEDDI GYFFRteDIN. YNGHYD A RHESTR 0 DESTYNAU GAN Y PARCH. D. DAVEN JONES, Ficer Llanfynydd, Ac Ysgrifenydd Mygedol Corawl Eglwyslg Archddiaconiaeth CacrfVrddin. Pris ge. drwy'r post. I'w gael oddlwrth yr Awdwr, neu MANAGER, "LLAN" OFFICE, LAMPETER. f ABQBAFFU RHAD, OYFLYM, A DB0TLU6 YIR OW x DDFAIR I..U.W.- LLYRFAU GAN Y PARCH, a. 0. EVANS, B.A. RHBITHOR LLANFAETHLU, M6N., I BtANT BACH YR EGLWYS. o HAWL AC ATEB. (TRYDYDD ABGBAFPIAD). ———— OREDO'R APOSTOLION. Y BRENIN SAUL. (AIL AXOXA7VIAI>). LLYFR RUTH. (An. ABGBAVVIAD). BYWYD GIDEON. (An. ABGBAVVIAD). BYWYD JOSHUA. (AIL ABGBAVTIAD). BYWYD ABRAHAM. (AIL AJTOBANRIAD). IILYFR EZRA. (An. ABOBAVTIAD). Y BRENIN DAFYDD. BYWYD SAMUEL. Y FLWYDDYN EGLWYSIG. Gellir oael oogiau o unrhyw un o'r llyfrau uohod am Is. 3c. y dwsin yn rhydd drwy y llythyrdy. o Hefyd gan yr un awdwr,— HYFFORDDWR I'R FOREOL A'B BRYDNAWNOL WEDDI. Pris, mewn amlen, is. net. mewn I lian, < dNJIY" Pott, is. 9c. Antoner Arohebion (gyda blaen-d&l) I MANAGBB, LLAN OPFIOB, LAMPETER THE GREATEST REMEDY OF THE AGE w JL Jm CURES RELIEVES TOOTHACHE HEADACHE EPFECTIVKLY OHBCKS RHEUMATISM, NEURITIS, &c. Recommended by the Medical Profession and pronounced to be SAFE. SURE. PALATABLE. Prices Single Powders, lick each. Boxes of 1 dosen;llli To be obtained of all Chemists and Stores or direct from the Manufactory, Dewi House, Ann Street, LLANELLY. LLYFR Y BARNWYR CATECISM GAN Y PARCH. W. J. E. JONES, Ficsit SILIAN. Pris Is. 3c. y dwain. Bhaid anfon tdl gyda'r .archeb. MANAGER, WELSH CHURCH PRESS, LAHPETBR "TROI ALLAN Y DDWY FIL." JKCyhoeddir yr uchod, a argraffwyd yn y "Perl diweddaf, yn bamphledyn destlus, a gellir cae copiau am y prisiau canlynol:— 12 o Gopiau 9c. „ II 60 „ 2s. 3c. II n 100 tf 48. M n Anfoner Archebion gyda blaendal at y MANAGER, WELSH CHURCH PRESS, LAMPETER. YR HAUL. Anfoner arohebion am yr HAUL i MANAGER, WELSH CHURCH PRESS, LAMPETER. YR EPISTOL AT YR EPHESIAID MAES LLAFUR UNDEB YSGOLION SUL YR EGLWYS YN NGHYMRU). fNODIADAU GAN Y PARCH. ELLIS H. GRIFFITH, B.A., Rheithor Llangadwaladr, a Deon Gwladol Malltraeth. Prisiau: 1 copi, Is. 8c. drwy'r Post. 6 „ 8s. 6c. to 12 „ 16s. of I'w gael yn unig oddiwrth awdwr Parch. Ellis H. Griffith, Llangadwaladr Rectory, Bodorgan, Anglesey. "CR0EgpeEIiI7ID OIlJ A PIEKYDDIflD D71U LEIDR." CAN Y PARCH. GANON W. WILLIAMS, JeflFreyston. (O'r Haul am Chwefror). Wedi ei argraffu ar garden mewn Coch a Du. Cyfaddas i'w osod mewn tai, ysgoldai, a Phyrth Eglwysi. Pris, drwy'r post, 2c., neu y dwsin. I have not seen anything approaching the Diagram in beauty and effect." "Bendith ar eich pen am ddwyn peth mor effeithiol allan." WELSH CHURCH PRESS PRINTING CO., LTD., LAMPETER. YR AIL ARGRAPHLAD PENNODAU YN HANES YR EGLWYS YN NGHYMRU, GAN ROBERT CAMBER-WILLIAMS, M.A. OAITON SGIIWYS GADBIBIOL TY DDBWL Prit mewn amlen bapyr, 8e. nett; mewn loan,It; gyda to. y oopi yn ychwanegol at y cludiad. Telerau arbenig am nifer penodol Yagolion 8uL, & Pob archebion i'w hanfon i— THE MANAGER, WELSH CHURCH PRZIW CO., LAMPETER. Maes Llafar Undeb Ysgolion Sal yr Eglwys. NODIADAU AR I SAMUEL GAN Y PARCH. D. EDWARDES, CRYNFRYN, LLANGEITHO. I copi, 60., 6 oopf, 2a. So. 12 copi, 4a. 6o. I'w gael oddiwrth y WASG EGLWYSIG GYMREIG, LAMPETER. CONFIRMATION PRAYER CARDS (ENGLISH AND WELSH COJlBINEDJ. For use of Candidates preparing for Confirmation Printed in Red and Black. 12 Copies (post free) 9d. 25" „ le. 3d. »» I* 2s. 100 „ 8s. All orders must be prepaid and addressed to :— MANAGER, WELSH CHURCH PRESS, LAMPETER. LLAWLYFR AT WASANAETH Y CONFFIRMASIWN, GAN Y Parch. E. LORIMER THOMAS, M.A., COLEG DEWI SANT. Pris I ic., neu 1/3 y dwsin, yn rhad drwy' poIt. CYHOEDDEDIG GAN GWMNI Y WASG EGLWYSIG GYMREIG, LAMPETER. TL AIL-ARGRAFFIAD "Y DEYRNAS MEWN PEBYGL Allan o'r Geninen Ebrill, 1910, gyda RHAGAIR, Pa fodd daeth y rhyfel I ao OLAIR, Pa fodd daeth Dadwaddoliad t gan y PARCH. GANON J. P. LEWIS, RHEITHOR LLANYSTUMDWY. PRls CEINIOO. "Dylal fod ym mhob ty. Tystiolaeth Ftnneilldwtw. Archebio i'w hanfon i MANAGER CAXTON HALUV hAETER TELYN Y "PERL" CASGLIAD 0 GANEUON CREFYDDOL Wedi eu dethol o ol-rifynau "Perl y Plant" Gan Y Parch. DAVID JENKINS, B.A., Rheithor; J: Ir. D. JENKINS, C.M., Penboyr. (Dros Bwyllgor o Gymanfa y Plant yn Nyffryn Teifi.) Llelnw fwlch a delmlld yn nglyn & Chyfarfodydd a Chymanfaoedd y Plant. Pris (Sol-Ira) 3 £ c.; 3a. y dwain yn rhad drwy'r post AIIfour- MANAGER, WBLSB: CHURCH PH-. LAMPETER. ADGOFION GAN "HENAFGWR SET YB HYBARCH DAVID EVAN8 AROHDDIAOON TTANELWY. "rls, Is. gyda'r post. Gwneir gosoynfriad sylweddol i Ysgolion Sul, Cyfarfodydd Llenyddol, &o. Anaml y oeir llyfryn mwy oymwya at wobrau yr Yagol Sul a Chyfar- f&3ydd Llenyddol. Telerau arbenig, 8g. y Awein, y prynwr i dalu'r post. TBILWNG 0 8YLW. LLWYDDIANT ANARFEROL PERL Y PLANT, DAN OLYGIABTH T PARCH. CANON CAMBER-WILLIAMS LAMPBTEB. f Cyhoeddiad Cymraeg Goreo Blant Ac yn fwy poblogaidd nag erioed. Amryw nodweddion newyddion am 1916. Os am geiniogwerth dda, myner ef. Oeir samplau yn rhad drwy anfon i'r cyfeiriad iacd Yr archebion i'w hanfor. MANAGER "PERL" UFFICE, LAMPETER -.o PESWCH, INFLUENZA.—Mm rhal'a gyda m bob amaer. Pair hiasawdd gyfnewidiol fod DoTor fllff r • W^th Peswch' Bronchitis, Pta Dolar Qwddf, Crygni, Caethdra. Diffyg AnadL Y Mf J+.?en Jeddy8miafith Davles^s Oough w y blaen, ac yn cael e! gwerthfawrogi yn fwy nag erioed, bob amser wrth iaw, yn felus, yn cynnhesu y frest, ac yn rhyddhau y phlegm. Bydd dose mewn pryd yn ddigon. Is. 8c 3C.)-HUGH DAVIES, Chemist,' MACHYNLLETH. 'SARZINE BLOOD MIXTURE. CROEN IACH A GW AED PUR.-Dyna yr hyn y mae Saraire Blood Mixture' yn ei sicrhaa, a dim wall. Nid ^w yn honl gwella pob peth. fel rr Yankee Patent Medicines, ond OB blinlr ohwl G»N groen afiach, yat&, pimples, toriad alias Scarry dol- uriaa, penddynod, Ac., yn tarddu o waed drwg a anmhur, mynwch botelaiti 0 I Samna Blood ICfxtare' gan y Druggist neaaf atoch, 1.. lie. a 2a. 60. y botol neu gyda 3 c. at y cludiad yn ychwanegol, oddiwrth » perchenog, HUGH DAVIES, CHEMIST MACHYNLLETH. MOLRAT. Ysgrifena John Pryse, Maesymeirch :—"Blinid nl acw gan Dyrchiod; cynyddent bob blwyddvn fel w h801"8 "nSSi SS gywilydd o hono, ond clywais fod Mr. Huirh Daviee. ddi?' dyfe»>o Peth i'w lladd yn ddidrafferth lawn.—Ei enw ydyw Molrat* mewn ^ckets Is. 6c. yr un. Prynaia packet, a rhoddais ef rhoHHai'J *m pryfaid genwair a 4. yny yQ Uwybr y Twrch. «' Ni chododd y twrch mwy." Argra hw)rd chyhoeddwld gan Gwauu y W ug Eglwysig, ac arf1"aplayddc.. Gymreig, Cyfyngedig, Caxtor Hall Awst 4, 1 q 16.