Teitl Casgliad: Llan

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 3 o 8 Nesaf Olaf
Full Screen
6 erthygl ar y dudalen hon
Morfa

Morfa." BARA A MARGARINE. Mae cwestiwn pris bwyd yn an pwysig, a da y gwnaeth y 'Trades Union C,,)tigt-e"' roi sylw it mater. Mae'n ymdiiaiigoi f,,d y Llywodraeth wedi treio penodi beth yw pris Ilafur (gwaith) i fod end nid oes ymgais wedi ei wneyd 1 bender- fynu pris bwyd. Wyddoch chi pVin ? Cyn- vrchir gwaith gartref, tra mae eiti bwyd yn dyfoa o wledydd ereitl. A chan fod ein bwyd yn dyfod -v rhan fwyaf o hono-o wledydd allanol, yr ydym fel plant bach yn ddiymadferth yn y mater -yn I helpless.' Cymerwn Holland fel engs-aiftr,. Cyn y rbyfel, yr oeddym yn gwsraeriaid ar- dderchog i'r Dutch. Yr oeddym yn prynu eu menyn, en caws, wyau a'u cig moch wrth y tunelli. Gwell oedd genym roi ein harian yn mhocedi mawrion y Dutchman nag yn mhocedi ein ffermwyr eiu hunain, a hyny am fod y Dutch yn gwerthu rhyw ffyrling neu ddwy yn rhatach. O'r goreu. Rwan beth sydd wedi digwydd er pan dorodd y rhyfel allan ? Wele em cyfeii ion anwyl, y Dutch, yn cael cynyg gan Germani bps mwy na pbris ein marchnad in am bob dim allent gynyrcbu, ac oberwydd hyny, wele hwynt yn troi cefn arnom ni, ac yn danfon ei chyfan i Germani, a dim i ni ond MARGARINB Paham margarine ? Am y rheswm na fyn y Germaniaid mo'r stwff, ni chyffyrddant &'r peth. A dyna'r rheswm fod Holland yn gweled yn dda adael i ni gael margarine ganddi. Yn 1914, gwerthodd Holland werth 230,000p o fenyn i ni yn 1916, dim ond gwerth 49,000p. Yn 1914, prynasom gan Holland wertb 340,000p o margarine yn 1916 gwerth 776,000p. Y Germaniaid yn cael y menyn, a ninau yn cael y margarine. Nid ydym yn beio y Dutch Paham y rhaid iddynt werthu eu menyn i ni os c&nt well pris am dano gan lofruddwyr y Belgiaid ? Mater o fusnes yw. Ond y cwestiwn i'r Trades Union' ydi hwn Pa fodd y gallant benoJi pris menyn y Dutch— y 'Dutch butter'-yn y wlad yma, tra mae r Dutch yn gallu ei wertbu, ac yn ei werthu, i Ger- mani ? Gallem atal masnach Holland dros y mor os na fyddai iddi ddanfon i m yr oil o r menyn sydd ganddi am bris rhesymol Ond heb wasgfa or fath yna, aut y medrwn ni benderfynu ar bris y menyn gynyrchxr yn Holland, ac a ddanfonxr 1 Germani 1 Nis medrwn, ychwaith, benderfynu pris y margarine. Mae'r Llywodr- aeth yn gofalu am brls y margarine yn y wlad yma—bwyd y bobol fawr-yr aristocracy ond nid yw wedi treio amddiffyn menyn, bwyd y gweithiwr. Cymerwn shwgwr eto. Bu adeg pan oedd yr Ymherodraeth Brydeinig yn cyn. yrchu i shwgwr ei bun-ond yu ein gwanc am gael shwgwr rhad, aethom i Germani. a phrynu • German beet sugar.' Dinystriwyd ein meusydd shwgwr ni. A beth sydd wedi digwydd erbyn heddyw 1 Wele'r Llywodraeth yn treio rheoli pris y shwgwr ond p'le mae'r sh wgwr 1 'Does yma ddim bron. Derbyniodd Germani oddi- wrthym y flwyddyn cyn y rhyfel ddeuddeg mil- iwn o bunau am shwgwr yn unig ond nid yw, wrth gwrs, yn danfon dim i ni rwan. Dyna i chwi wenith eto. Er nad yw y codiad yn mhris y gwenith ond rhyw 15 per cent, mae blawd wedi codi 20 per cent, a bara 25 per cent P'le ma'r drwg ? Y • g*r canol' a'r 'speculator' yw'r drwg, ac estroniaid yn gweithredu o wledydd tramor ydynt ran fwyaf, a does genym ni ddim gafael arnynt. A dywedir fod Plaid y Free Trade' yn y wlad yma wrth wraidd y drwg. I gadarnhau hyn dylid cyhoeddi enwau y personaxi ydynt yn tanysgrifio at gronfa y I Free Trade Parti' yma. Yna, ceir tipyn o oleuni ar y pres uchel sydd ar fara a phethau o'r fath. PROFION BUDDUGOLIAFTM. Mae'r astudiaeth o ryfel yn rhywbeth tebyg i astudiaeth anatomy astudio gwabanol ranau o'r corph, a phwysig yw cael allan lie gorwedd rhanau pwysicaf y peiriant. Os gorwedd y wthien fawr yn agos i'r gwyneb, dyna fan peryg- lus a gallwn ddisgwyl gwrthiad trwm ar y fangre hono. Os ar y Haw arall y bydd yr aelod Dwvsie yn gorwedd ymhell o'r gwyneb, ac wedi ex amddiffyn yn gadarn gan asgwrn mynydd ac afon neu ddarnau o dir anbygyrch, yna ymladd bratiog y gellir ei ddisgwyl. Ar y Somme, lie mae'r ymladd trwm yn bwrw ymlaen ar hyn o bryd y fangre bwyeicaf agosaf yw Roisel, ar y 'main line' rbwng Brussels a Pans. Pan el Rflisel i ddwylaw'r 'Allies,' dyna un o «main | arteries' y Germaniaid wedi ei thori. Saif Roisel rhyw wvth miUtir o'r tu dwyrain i Per- onne, lie cryf iawn, a bygythir eisoes lawer or lleoedd caerog o amgylcb Peronne A mar Ger- maniaid yn gwybod hyny. Maent yn cael eu gwthio yn ol-yn ol ar y 'communications' pwysig yma. Ma'r Germaniaid yn colli; a gwyddant eu bod yn colli. Eu gobaith yw y gallant ddal eu tir, nes daw'r gauaf i roi help iddynt. Eu meddwl yw wrth gwrs, y bydd y gauafj yn rhoi check' ar atalfa ar ein hymosodiad ni. A gy- fiawnheir eu gobeithion, nid doeth amcanu Un petb sydd gysur'i ni. sef ein bod yn ystod y ddwy flynedd vmot wedi creu byddin sydd fwy na match i'r fyddin gref yn ei herbyn. Mae y tnilwr Prydeinig yn well milwr na milwr Ger- mani, er mor dda milwr yw'r olaf. Ac yr vdyra befyd wedi eu blaenu gyda ynau-artillery- mawr a bach. Fel cenedl, gallwn fod yn falch o'n byddin beddyw. a'l gwaith arddercbog. Ond rhaid dal ati, beb ro'i yr hamdden leiaf i'r gelyn gael ei wynt ato. Nid ops orffwys ar y rhwyfau i fod. Mae y fuddugoliaeth eto i w heoill Ar y foment, mae y symudiadau yn y BacanorpwVS mwyaf Os y Rwsia ymuno ex byddinoeld hefo byddinoedd Rumania mewn pryd. ac os byHd y wasgfa o Salonika yn ormod i'r gelyn, yna bydd gobeithion Germani yn v Dwyrain yn deilchion gybibions i'r llawr. Ma r arwyddion hyd yn hyn yn ffafriol i ni. T 8EFYLLFA FILWROL Arycyfan mae'r wytbnos sydd newydd fyn'd heibio wedi bod yn wythnos dda i'r Allies' ar y SAmme. Mae'r ymosod yn dal ymlaen or gwaetbaf pob tywydd, a phentrefi Ginchy. Guille- mont a Clery, heb son am Le Forest, a Falfe- tnont Farm, pob un o honyntyn amddiffvnfeydd, wedi syrthio i ymosodiad byddinoedd Ffrainc a Phrydain. Mae hyn yn golygu fod ail line-1 amddiffyool y gelyn rbwng Pozieres a'r Somme yn hollol yn ein dwylaw. Er deehreu Gorffenaf mae'r ge'vn yn ddiameu wedr bod wrthi yn cryf- hau ei di;, a gellid synied beth oedd cryfdwr en hamddiftynfeydd wrth drymder yr ymiadd er -anill y tir hwnw. r y tu Dwyreiniol o'r rhyfel. noid yw olvnydd Hmdenburg sef y Tywysog Leopold o Bararia. wed^cael dim mwy o lwydd. iant na'i raeflaenydd Dal i fyn d yn eu blaenau mae y Rwsfaid yn ardalGvlicia a mynyddoedd y •Carpathian. Rhweg Tarnopol a Broody mM 1 ymladd gwaedlyd. Ar dir mor eang a gwyneb mor llydan ancnhosibl gwasgu yr ymosodol ymhob man, ac mae dvfodfa Rumania o'n plaid wedi cyfuewid cwrs a chyfeiriad yr yrulidd i feaur helneth. Yr ullig stnotyu dipyu siomedig yw collel Turtuk-ii gan ijymysgedd o Germaniaid (25 000), B wlgariaid" (40,000), a Thwrciaid (10,000), cyfanswrn o 75,000 o filwyr tra nad oedd milwyr Rumania yn rhifo ond 25,000 Ond nid yw colli Turtukii a Silistria o bwys milwrol. Y f'irn gyff'redin ) w y bydd i ItAsip. a Rumania wnjjyd y goilad i fynj' yn union pan fydd eu byddinoedd wedi cael eu traed dauynt yn yr ardal ymladdol newydd yrna, a cheir argoelion pathau miwr yn digwydd yn union o gyfeiriad Salonika. CRBGIN. Gwell llithro hefo'r traed na'r tafod. Y drych goi-elt yw hen gyfaill. 0 gam i gam yr eir i fyny yr yst)1. Tioili sydd favn iechyd. Nac ofna ddim ond pechod. Oar life is full of shadows—but the sunshine makes them all. The attitude of a good m1.11 is always of extreme simplicity. There is no sin too strong, no task too difficult, no burden too heavy, no sorrow to ) dishearten- ing, no aim too high for those who do lean only on the hope of God's heavenly grace. Do the thing that s nearest Though it's dull at whiles.' 'All that lives must die Passing through nature to eternity.' Without Death There we no Birth no Love, nor would Life yearn To lose itself within another life, And dying, to be born. z, PERSONOL. Yr oedd Huxley unwaith wedi ei roi ar ginio i eistedd yn ymyl gwraig y ty, yr hon oedd mor gas ganddi Gredo Sant Athanasius fel yr aeth a'lan o'r Egl wys pan ddeshreuodd yr offeiriad ei ddarllen. Mow, Mr. Huxley,' meddai, don't you think I was quite right to mark my dis- approval ?' A medde Huxley yn ol, My Dear Lady I should as soon think of rising and leaving your table because I disapproved of one of the eutrdes.' Lodes o Ysgol Oyngor y Fan-a'r-Fau yn dweyd wrth gyfaill nad oedd hi yn bwriadu priodi byth. A medde hi Before you marry it's You shall 'ave this, and you shall 'ave that you shall go 'ere, and you shall go there but when once you are married, if you don't belong to 'im body and soul, why you gits 'it on the 'ead. My big sister's married, and I know.' Cnoc ar y drws yiffrynt. Roman Catholic oedd y forwyn, a dywedodd wrthi am ddweyd nad oedd ei mbeistres adref.' A medde'r forwyn Yes, madam and when I confess it to the priest shall I confess it as your sin or mine ?' Timothy McNulty, hen law mewn relwe fawr yn yr 'Merica, yn dangos rhyfeddodau y relwe i'w gyfaill, Barney Mahoney, a hwnw newydd gyraedd o'r Werddon. Y ddau yn agoshau at at 'tunnel,' sgrech y tr6a i'w chlywed, y ddau yn noidio o'r neilltu nes aeth yr 'express' heibio drwy'r 'tunnel' yn myn'd yn ol 60 milldir yr awr. Ain't that foine medde Timothy. A medde Birney, Yes, Timothy; tis foine but I was thinkin' what a turrible thing 'twould be if it should miss th' hole Hen Scotchman yn rboi gair o. gyngor i hogyn: Keep your temper, Dougal. Never quarrel wi' an angry person, especially wi' a woman. Mind ye, a soft answer's aye best. It's commanded— and forby it makes them far madder than any- thing else you could say.' Cym'doges yn galw ar Mrs Shaw ac yn edmygu trysorau y llyfrgell. Is yaur husband a bibliomaniac?' 'Goodness me. no! He never bibbles a bit Ob, of course, I don't say that he wouldn't take a little at his meals if the rest were doin' it; but that's as far as he ever goes in them kind of things.' Mrs. Gibbs, newydd ddod adref ar ol y mis mel, yn siopa tipyn, 4 Ob yes, and I want some butter, too, please.' 'Roll butter, ma'am?' 1 No, we wish to eat it on toast. My husband doesn't care for rolls.' Father, what is untold wealth ?' 1 The property you keep from the income-tax list, my son.' Y 'trempyn' yn cael pryd o fwyd reit dda gan hen ledi garedig. Why do you stick out the middle finger of your right hand so straight while you are eating?' gofynai iddo; 'was it ever broken ?' No. ma'a'n. meide'r trempyn, gan lampro'r pethau da o'i flaen, No mA.'am. but during mv halcyon days I wore a diamond ring on that finger, and old habits cling to one, you know.'

Adolygiad y Wasg

Adolygiad y Wasg, Dvsgu'r Gymrabg Educational Publish. ing Co. Cardif. W tud. 6c .-Dyma lvfrvn buddiol a dyddorol ar un o bvneiau pwysicaf y dydd yn Nuhvmru-snt i ddiogelu hoedl yr lie-, Gymraeg. 0 Vr ymarferol geir yma—vmgais i sylweddoli'r dyheadau a fvnegir yn v brawddeg- au adnabyddns Oes v bed i'r iaith Gvmraeg,' 10 bvdded i'r hen iaith barhau' Ceir vma ftrwyth ymchwiliarl ymhlith y cyfarwrdd partbed y modd goreu i gvfranu addrsg o'r Gymraeg, ac yn Gymraesr, yn yr vsgolion. Traethir ar yr an- hawsderau i'w gorcbfvgu y mod i i ymestvn ato y moid i'w gyraedd ciyledswvfichl1 pwvllgorau addysg, atbrawen, rhieni, ac undebau crofyddol ac o dan bob un o'r penodau hvn. ceir awgrym- iadau gwerthfawr ac vmarferol. Nodwedd werthfawr yn y drafodaeth yw y rhestri o lyfrau cymwys a gymeradwyir ar gvfer y gwahanol alranaii a dosbarthau. Yn ngwvneb rbagoroldeb y llyfr yn ei grynswth, hwvrfrydig ydym i ach wvn, ond ni wiw celn'r teimlad fod naws y t9 cwrdd Ymneilltuol ar ambell i ymadrodd yndd". F, r engraitt't, Pa fath Gyrnraeg (sydd i'w ddvsgu yn yr ysgolion) ? Gellir ateb vn ddiymdroi —Cvmraeg a ddeallir yn fwyaf cyflfredinel—• iaith y SAb- oth'" (tud. 11). Eto, "a:arader am chwareuon y plant, y modd y treuliarih y nosweithiati, I eti Sadyrnau a'u Sabothau (tud. 10). Yn yr ymad- roddion hyn civ wo oslef nqriweddiadol v blaenor barfog o'r set fawr, ond disgwylwn dine fwy gwyddonol mewn Uyfryn addysg. Pa hrvd y dealls ein brodyr Ymneillduol fod gwahaniaeth. hanfodol rhwns giil e Ssbath, fel y IOq, vn y*- grifenedig, U V seitbfed dvdd yw Sabath yr Arglwydd dy Dduw," ac nid y dydd I cyntaf., i 1. Mae'n gywir galw Sabath ar ddydd Sadwrn, fel y gWBeir yn yr Eidaleg a'r Esperanto (Sabato), ond nid ar ddydd Sul. Ymgeidw yr ysgrifenydd I odd Ivrth yr amryfusedd hwn pan sonir aui I Ysaol Sul' yn lie yr hyll-ymadrodd Ysgol Sabothol," sydd yu wilius o rAn i,tith yn gystai a ffaith. Yr ymadrodd arall yr aehwynir oi blegid yw'r gair I e,,Iwysi' i ddynodi yr amrywiol enwadau yn ein gad. Nid yw defuyddio'r fath ymadrodd ond petitio principu Os yw Saboth a Sabothol' yn nodweddiadol o'r blaenor a'r sAt fawr, mae eglwys) ac eglwysi yn sawru o fursendod a choegni 'Cyugor yr Eglwysi Rhyddion.1 Ní fedr yr "glwys, heb gyflawni hunan-laddiad, fyth ymfoddloni ar fod yn un ymysg llu 11 eclv ysi Protestanaidd., Rhaid c daddef fod yrnadroddion fel Sabothol ac eglwysi vn tarawjyr Eglwyswr a rhyw chwithdud anhyfryd. Hawdd credu, er hyny, tiw meflau anfsvriadol yw y rhai'n, ac nid ydynt yn menu yn hanfodol ar gynwys y llyfr. Cymer'tdwywn y drafodaeth werthfawr yma i sylw pwyllog pawb slr'n cymeryd dyddordeb yn add\sg Cyrnru. Disgwyl yr ym a dysgu' Disgwylir cyfundrefn addysg ddiwygiedig ar ol y rhyfel, a wiw i ni geisio panderfynu yn awr beth a garern iddi fod. Fel Eglwyswyr a Chymry, mynwn le priodol ynddi i grefydd a'r Gymraeg. Yng ^n â'r testyn olaf o'rjddau, dyma gyfarwydd* iadur amhrisiadwy, a phryned dynion o ewyllys da yn ddioed ef. Tra bo'r mor yn golchi'th lanau, Tra Eryri ar ei gwadnau, Nac anghofia iaith dy dadau- Cadw, coledd hi.'

No title

[Nid yw y Golygydd yn gyfrifol am syniadau y fiohebwyr]. leimlvm yn dra diolchgar gofiebwt/r am eu hynidrafod: ond. erfynvicn arnynt fod yn fyr, fel na raid na thai prm, na garfael alloit yn nu llythyrau,

GWASANAETHAU BEUNYDDIOL

GWASANAETHAU BEUNYDDIOL. At Olygydd 'Y LLAN A'R Dywyboqajsth.' Syr,-Rhwiig gwasanaethau Diolchgarwch am t, y Cynhauaf a'r Genhadaeth Genedlaethol, byddaf y rhan amlaf oddi cartref, ag eithrio y Suliau, yn ystod y ddau fis nesaf. Nid oes genyf gynorth- wywr. A fydd i'ch gohebwyr fod mor garedig am hysbysu beth yw fy nyledswydd, ai aros gartref i gynhal y gwasanaethau beunyddiol mewn plwyf nas gall neb eu mynychu, ai cynorthwyo fy nghyd-offeiriaid ? Yn y Genhad- aetb anfonir' fi o'r plwyf gan fy Esgob. A ydwyf i anufuddhau iddo er mwyn cadw llythyren cyfraith wnaed dri chan' mlynedd yn ol ?—Yr eiddoch, Ac., PERPLEXED.

Y Diweddar Mr John Rice Thomas Bodeilio Llanddyfnan

Y Diweddar Mr. John Rice Thomas, Bodeilio, Llanddyfnan. Da wladwr duwiol ydoedd.' Gyda gofid y croniclwn, a chyda galar y derbynir gan dorf fawr y newydd am farwol- aeth Mr. J Rice Thomas, Bodeilio, un o wyr mwyaf hynaws a hysbys Mon. Cystuddiwyd ef gyfnoi maitb, ac er ei fod allan ddydd Iau, terlynodd el yrfa fore Gwener—gyrfa unlawti, lawn o gymwynasau, a thrwm yw teim!ad yr ardal 0'1 golli. Mab ydoedd Mr. Thomas i'r diweddar Mr. Evan Rice Thomas a Mrs. Thomas, Bodeilio, a ganwyd ef Mawrth 4ydd, 1848. Addysg- wyd ef yn Llangefni ao Ysgol Ramadegol Beaumaris, ac am gyfnod bu'n mordwyo. Aeth wed'yn 1 fwngloddlau aur Galiffornia, lie bu am yspaid yn gweithio. Pan fa farw ei dad dychwelodd adtef i Bodeilio, gan ym- sefydlu fel amaethwr, ao yno y treuliodd weddill ei oes, yn fawr ei barch gan fonedd a gwreng- Cyfrifid ef yn un o amaethwyr blaenaf a goreu yr ynys. Bu'n aelod am flynyddau o Gyngor Dosbarth Twrcelyn, ac yn gadelrydd arno am gyfnod. Yn rhinwedd y swydd hon eisteddai ar y fainc ynadol, ac yr oedd ei farn dda a'i bwyll yn amlwg i bawb. Gofalai dymheru oyfiawn- der gyda thrugaredd, a cheid tvnerwch yn el lais a'i ysbryd wrth ymwneyd 1 throseddwyr anffodus. Bu hefyd yn aelod o Fwrdd Gwarcheldwaid Undeb Llanerchymedd, ac nl chafodd na gweddwon nac amddlfaid a'r oyfyng eu haingylchiadau erioed well noddwr ar y Bwrdd Efe oedd uadeirydd cangen o Gymdeithas Genedlaethol yr Amaeth- wyr, a bu hefyd yn drysorydd iddi am ysbaid. Bu am rai blynyddau yn dreth-gasglvdd plwvf Llanddyfnan. a gweithredodd hefyd fel is-ornchwyliwr ystâd y Milwriad Lawrence Williams, Pircia. Yr odcl yn Eglwyswr cydwybodol, a llan- wodd y Bwydcl o warden am flynyddau meith- ion 0 ran ei ddaliadau gwleidyddol, Ceid- wadwr egwyddorol ydoedd. a bu'n gryfder mawr i'r blaid, ean gymervd rhan amlwg yn ai. chvrddan. LlanwoM y swvddi uchaf vn N ghymdeithas Geldwadol y Sir. Nid oedd ynddo na chulni na rhagfarn eang oedd ei syniadau a'i gyd vmdelmlad, ac yr oedd yn barod i estyn cymwvnas i hawb vn ddiwahan- heth Yr oedd aelwvd Bodeilio yn ddiar hebol am ei chroesaw a'i lletygarwch vn nydd- iau el rieni, a chadivodr] vntau y drws yn Adored a'r aelwyd yn gynet el chroesaw i weinidogion y Gair ar hyd ei oes. Yr oedd llwyddiant a llewyrch vr Eglwye yn gyffred inol, ac yn neillduol Eglwys ei blwyf yn agos iawn i'w galon. Parhiodd i gvrchu i'r gwas- anaethau ar y Sul tra y parhaodd ei nerth, a phrudd fydd edrych ar ei eisteddle yn wag Rhoes o'eu ei wawiaeth i'w ardal. Bu'n aelod a ohadeirvdd y Cvngor Plwvf, ae yn un o reolwyr Ysjol y Cvegor. Teimlai ddyddordeb dwfn yn addysg a buddiant y I y plant, ac yr oedd eu 11 wydd yn llawenbau ei galon. Yragelsiodd ddwy walfch am aedd ar y Cynger Sir, ond ni fu'u llwydd- ianus. Gifrr glAn ei fuohe id a gloyw ei feddwl oedd Mr. Thomap. Hwyrach mai ei nod- wedd amlycaf oedd •! garedigrwydd a'i gym- wynasgarwch. Parod oedd i helpu pawb mewn cyfyngder, ac yr oedd ei elusenau yn aneirig. Anfynych yr elai i Langefni nad oedd ganddo lawer cardod i'w rhanu i'r m tlawd; ac i ami i dyddynwr bu'n gymwynasydd parod. Yn ystoi ei gystudd maith, bu dawel a dirwgnach gan yrnostwng i'r ewyllys fawr, ac i un mor fyw ac eguiol ag ef, yr oedd yn treulio misoedd mewn anallu i wasanaethu eraill, megis cynt yn brawf teg ar ei grefydd. Daliodd y prawf gin aeddfedu mewn profiad ac ysbrydolrwydd, ac nid oes na chydnebydd mai Da wladwr duwiol ydoedd A g*r i Dduw o'i gariad oedd." Cedy dair cliviter tue-vo galar dwfn o'i golli, sef Miss Thomas, Bodeilio; Mrs. Owen, priod y Parch. Lewis Owen, Rhyl, a Mrs. Hughes, Brynhyfryd, Talwrr, ynghyd a'i nai, Mr, Hugh Owen, yr hwn a dreuiiodd ei oes gyda'i ewythryn Bodeilio. Cymerodd yr angladd !e ddydd Mawrth yn mynwent Llanddyfnan. Gwasanaetbwyd gan y Parch. 0. Harding, rheithor y plwyf. Ar ei ddymuniad ef ei hun yr oe-Ad yr atigiadd yn anghyhoedd, onide mae'n ddiameu y gwelsid un o'r angladdau liuosocaf fu yn yr ardal erioed ar gyfrif y parch d w fn a'r gydnabydd- iaeth eang a feddai yr ymadawedig.

Advertising

Gwasanaethau Diolchgarwch -0- YR UNIG WASANAETH AR GYFER Gwyliau Diolchgarwch am y Oynhauaf, sydd wedi ei gymeradwyo gan y pedwar Esgob Cymreig. -0- LLAWLYPR GWYL Y CYNHAUAF, yn cynwys Trofn y Forool a ''1" Brydnawnol Weddi gyda'r cyfnewidiadau diweddaraf ynghyd a Ffurfiau arbenig o Ddiolch, Salmau, ac Emynau pwrpasol, etc. 6s. 6d. y Cant yn rhydd drwy y Liythyrdy RHAID ANFON TAL GYDA'R ARCHEB. ENGLISH EDITION. 0'- HANDBOOK for THANKSGIVING SERVICES with Morning and Evening Prayer s Prayer ol Thanksgiving, Appropriate' Psalms, Hymns, etc. 6s 6d. per 100 post free. CASH MUST ACCOMPANY ORDER. DUOGLOT HANDBOOKS II 9s. 6d. per 100, post free. CASH MUST ACCOMPANY ORDER. POSTERS for THANKSGIVING SERVICES Posters for Thanksgiving Services" can be obtained at the following prices on application to the Manager:— Posters (Plain), with spaces for particulars about 11 x 9. 25 for Is. 6d. post free. 50 for 2s. Od. post free. CASH MUST ACCOMPANY ORDER. -0- Prompt attention given to all Orders. -0- Apply— MANAGER, CAXTON HALlJ, LAMPETER. Gellir etel copwn n 3tnerchiad y Paroh. D. Jones (Efroar) o Swtddfa y LLAN am at. y y cant; til gyda'r aroheb.