Teitl Casgliad: Llan

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 8 o 8
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

Gofyniadau y Genhadaeth. Profodd y gofyniadau hyn o fawr gymorth mewn cenhadaethau flynydd oedd yn ol. Gweithredent fel mynegbyst i gadw pethau mawr y Geuhad- aeth 8 flaen cydwybod y gwrandawyr. Rbenid hwy i'r gynulleldfa tra y cenid yr emyn ar ol y bregetb, a ffurfient benau yr anerchiad ar ol hyny. Cyhoeddir hwy ar awgrymiad rhai fu yn eu defnyddio. Ar gardiau bycbain, yn y ddwy lalth, Cymraeg a Saesneg, ar bob tu i'r cerdyn. Prisiau :-25, 1/ 60, 1/9; 100 2/6. ARGLWYDD, chwiliaist ac adnabuosl fi. Ti a adwaenust fy eisteddiad a'm cyfodiad: dealli fy meddwl o bell: Am- gylchyni fy llwybr a'm gorweddfa a hysbys wyt yn fy holl ffyrdd.—Psalm 139,-1, 2, 3. (gofpntaftau. 1. A ydwyf ft wedi rhoddi fy hunan i Dduw? Os nad wyf, Pa bryd y gwnaf ? 2. A ydwyf II yn darllen rhyw gyfran o'r Bibl bob dydd ? 8. A ydwyf ft yn cadw gweddi deuluaidd gartref ? 4 A ydwyf ft yn arfer gweddio dros epaill ? 5. Pa beth ydwyf yn wneyd i ddwyn eraill at Dduw? CONFIRMATION PRAYER CARDS (ENGLISH AND WELSH COMBINED). For use of Candidates preparing for Confirmation. Printed in Red and Black. 12 Copies (post free) 9d. 25 „ „ la. 3d 50 „ „ 2s. 100 „ 3s. All orders must be prepaid and:addreswd to :— MANAGER, WELSH CHURCH PRESS, LAMPETER. LLYFRAU GAl" Y PARUH. Å. O. EV ANS, B.A. RHEITHOR LLANFAETHLU, M6N., I BLANT BACH YR EGLWYS. HAWL AC ATEB. (TRYDYDD ARGRAFFIAD). CREDO'R APOSTOLION. Y BBENIN SAUL. (AN. ABOBAJFIAI;). LLYFR RUTH. (A.D. "GRAFTIAD). ttYWYP GIDEON. (AIL AMEAFFIAD). LLYYR lIZRA. (AIL ABOBAVVTAD). Y BRENIN DAFYDD BYWYD SAMUEL. Y FLWYDDYN EGLWY8IG. Gelllr oael copiau o unrhyw un o'r llyfrau uohod am Is. 3c. y dwsln yn rhjdd drwy y llythyrdy. o Hefyd gan yr un awdwr,— HYFFORDDWR I'R FORROL A'R RRYDNAWNOL WEDDI. Pris, meim aml&n, Is. net.; mewn llinv. < drvn/r Post, Is. 9c. jay oner Aroheblon (gyda b-aen-dil) I MANAarR, LF.AN OFFICE, LAMPETER RHESTR 0 LYFRAL MEWN 8TOC YN CAXTON HALL ACTAU (Pennod I.—XII): Nodiadau byrioD at Wasanaeth yr Yagol Sul. Pris Is. drwy'r post, la. 2c ADGOFION HENAFGWR. Papyr Is. Cludiad, 3c. ARWEJNYDD I'R ALLOR, — Papyr, so.; Llian, 3c.; Cludiad, Ie. 0 BYWYD SAMUEL.—Is dwain Cludiad, 2c. BYWYD SAUL.-Is. y dwsin Cludiad, 2c. BYWYD GEDEON.-ls. y dwsin Cludiad, 2c CREDOAU YR EGLWYS.—Pris mown amien bapyr, 8c., drwy'r post. COFIANT CANON EVANS, RHYMNI.- Amlen bapyr, 9c. Llian, In. 3c., drwy y post. CREDO'R APOSTOLION.-I.. y dwsin Clud- iad, 2c. DISSENTERS IN WALES.—3ic., drwv y post EMYNAU Y GENHADAETH.- Sol-fla, 3c neu 2s. 6c. y dwsin Cludiad, 3c.; Geiriau yn unig, lc., neu 6a. y cant. ESBONIAD HOW AR YR EFENGYL YN OL MATTHEW, MARC, LUC, AC IOAN.— Is. 4c. yr un; Cludiad, 3c. ESBONIAD AR YR ACTAU.—Amlen bapyr 2s. 9c. Llian 3s. 3c., drwy post. ESBONIAD AR S. MATTHEW.-Rhan I 2a. 3c. Ail Ran, 2s. 6c., drwy y post. FFURF A THREFN GOBODIAD CYHOEDD. US OFFEIRIAD PLWYFOL MEWN MEDDIANT 0 FYWOLIAETH. -58 y cant, yn rhydd drwy'r post. GWASANAETH YMBILIADOL.— 6s. y 100 yn rhydd trwy y Post. GWINLLAN Y BARDD.—Llian, 5s., drwy y post. HYFFORDDWR I'R FOREOL AR BRYD NAWNOL WEDDI.—Papyr, Is. 3c. Llian; Is. 9c., drwy y post. HANES YR EGLWYS YN NGHYMRU.— Pria mown amlen bapyr, 10c. nett; mewn llian, Is. 2c., drwy'r post. HAWL AC ATEB.—Is y dwsin Cludiad, 2c. HYFFORDDWR IIR LITANI. -Pris mewn amlen bapyr, 9c drwy y post, 10c; mewn llian, Is, drwy'r post, Is 2c. HOLWYDDOREG A CHANTATA — Y FLWYDDYN EGLWYSIG"-(Rhan gyn- taf), Solffa, 4c., yn rhydd drwy'r post. JOHN JONES OYN YR YSGOL.-Pris, Is. LLYFR RUTH.-Is. y dwsin Cludiad 2c. LLYFR EZRA.—Is. y dwsiu Cludiad, 2c. MIRIAM Y BERL RIAN.-Aralen bapyr, 7c.; Llian, Is. 3c., drwy y post. JSUDlADAU AR Y LLYFR GWEDDI.—(Ail argraffiad), drwy y post, la. 9c. SWYDDOGION BYDDIN IESU (EGLUR. HAD AR SWYDDAU EGLWYSIG).- 3 £ c., drwy y post. TREFN CLADDEDIGAETH Y MARW YNG NGHYD AG EMYNAU.-5s. y cant yn rhydd drwy'r post. TARIAN YR EGLWYS, Pris, mewu amlen bapyr, Is. drwy'r post, Is. 3c. V CAWELL SAETHAU— 3c.; 2s. 6c, y Jwsin Cludiad, 4c. Y FFORDl> HU L.—7c. trwy'r Post, 9 Anfouer— MANAGER, WELSH CHURCH PRESS, LAMPETER. Myner 'PERL Y PLANT' yn mhob it ye Nfhymru. YR EPISTOL AT YR EPHESIAID NODIADAU GAN Y PARCH. ELLIS H. GRIFFITH, B.A., Rheithor Llangadwaladr, a Deon Gwladol Malltraeth. Prisiau 1 copl, Is. 8c. drwy'r Post. 6 „ 8s. 6c. Is 12 „ 16s. II 1 I I'w gael yn unig oddiwrth awdwr Parch. Ellis H. Griffith, Llangadwaladr Rectory, Bodorgan, Anglesey. "CReEjSpeELIflD WW A DIENYDDIHD Dfla ItEIDR." GAN Y PARCH, GANON W. WILLIAMS, Jeffreyston. (O'r Haul am Chwefror). Wedi ei argraffu ar garden mewn Coch a Du. Cyfaddas i'w osod mewn tai, ysgoldai, a Phyrth Eglwysi. Pris, drwy'r post, 2c., neu y dwsin. I have not seen anything approaching the Diagram in beauty and effect." "Bendith ar eich pen am ddwyn peth mor effeithiol allan." WELSH CHURCH PRESS PRINTING Co., LTD., LAMPETER. YR AIL ARGRAPH1AD PENNODAIJ YN HANES YPi6 EGLWYS YN NGHYMRU, ) GAN ROBERT CAMBER-WILLIAMS, M.A. CANON BGLWYS GADEIBIOL TY DDEWI, c'ru mevm andett bapyr, 80. neti; tnewn annuls, gyda tc. y oopi yn ychwamgol at y cludiad, Telerau arbenig am nifer penodol Ysgolion Sul, & Pob archebion i'w hanfon i— THE MANAGER, WELSH CHURCH PBEaif CO., LAMPETER Maes Llafur Undeb Ysgolion Sul yr Eglwys. NODIADAU AR I SAMUEL GAN T PARCH. D. EDWARDES, CRYNFRYN, LLANGEITHO. 1 oopt, 6c. 6 oopl, 2B. 6C. 12 copl, 4a. 6c. I'w gael oddiwrth y WASG EGLWYSIG GYMREIG, LAMPETER. TELYN y "PERL" CASGLIAD 0 GANEUON CREFYDDOL Wedi eu dethol o ol-rlfynau "Perl y Plant Gan Y Parch. DAVID JENKINS, B.A., Rheithor; a Mr. D. JENKINS, C.M., Penboyr. (Dros Bwyllgor o Gymanfa y Plant yn Nyffryn Telfi.) Llelnw fwlch a deimlld yn nglyn & Chyfarfodydd a Chymanfaoedd y Plant. Pris (Sol-fa) 3 £ o.; 3s. y dwain yn rhad drwy'r post. Aafoner— MANAGER, WELSH CHURCH PRESS, LAMPETER. AJKMAFFU IWAD. OTTLYM, A DMTLCt YN SWYDDPA*B LLAH." THE GREATEST REMEDY OF THE AGE I CURES RELIEVES TOOTHACHE HEADACHE EFFECTIVELY CHECKS RHEUMATISM, NEURITIS, &c. Recommendbd by the Medical Prtjfession and pronounced to be SAFE. SURE. PALATABLE. Prices Single Powders, lid. each. Boxes of 1 dozen, ljl\{ To be obtained of all Chemists and Stores or direct from the Manufactory, Dewi House, Ann Street, LLANELLT. TEILWNG 0 SYLW. LLWYDDIANT ANARFEROL PERL Y PLANT, DAN OLYGlAETB Y PAROH. CANON CAMBER. WILLIAMS "n"lfiad Cymraeg Goreu Slant poblogaidd nag erioed. ogwerth dda, myner ef. Ceir samplan yn rhad drwy anfon i'r eyfeiriad itold Yr archebion i'w hanfoiT MANAGER" PERL" uFFtt, LAMPKTSK ANWYD, PESWCH, INFLUENZA.—MM rhal' a gyda ni bob amser. Pair hinsawdd gyfnewidiol fed llawer o ddioddef odd! wrth Peswch, Bronchitis, PM Dolor Gwddf, Crygni, Caethdra. Diffyg Anadl. Y mae yr hen Feddyginiaeth Davles^ Cough Mixture" etto ar y blaen, ac yn cael 81 gwerthfawrogi yn fwy nag erioed, bob amser wrth law, yn felus, yn cynnheau y frest, ac yn rhyddhau y phlegm. Bydd dose mewn pryd yn ddigon. Is. Se. a 3s. (postage 3c.)—HUGH DAVIES, Chemist, MACHYNLLETH. 'SARZINE BLOOD MIXTURE. CROEN IACH A GW AED PUR.—Dyna yr hyn y mae 1 Sarzire Blood Mixture yn ei sicrhafif, a dim arall. Nid J w yn honl gwella pob peth, fel yr Yankee Patent Medicines, ond os blinir gliwi gan Zroer) afiach, yafa, pimples, to&tl illah EjOrvyprJaV urlau, penddynod, &c., yn tarddu o waed drwg at anmhur, mynwoh botelaid o Sarzine Blood Mix tiara' gan y Druggist nesaf atoch, Is. lie. a 2s. 6c. y botel, neu gyda 8c. at y cludiad yn ychwanegol, oddiwrth y perchenog, HUGH DAVIES, CHEMIST, MACHYNLLETH. MOLRAT. Yagrifena John Pryse, Maesym.eirch Blinid nt acw gan Dyrchiod; cynyddent bob blwyddyn, fel yr oedd y tir a golwg ddifrifol arno, ac yr oedd arnaf gywilydd o bono, ond clywais fod Mr. Hugh Daviea, Chemist, Machynlleth, wedi dyfeisio peth i'w Uadd yn ddidrafferth iawn.—Ei enw ydyw Molrat,' mewn packets Is. 6e. yr un. Prynais packet, a rhoddais ef yn ol y cyfarwyddyd am ben pryfaid genwair a rhoddais y rhai hyny yn llwybr y Twrch. Nl chadodd y twrch mwy." CATECISM I BLANT YR EGLWYS AR HANES IESU GRIST o SUL Y PALMWYDD HYD IAU Y DYRCHAFAEL. GAN Y Parch. J. Wheldon Griffith, LLANGIAN PARSONAGE, ABERBOCH. Pris Is. Sc. y dwsin. Gellir oael copiau oddiwrth yr Awdwr neu MANAGER, LLAN OFFICE LAMPETER NODIADAU AR T Uyfr Gweddi Gyffredin GAN Y PARCH. H. L. JAMES, M.A., RHEITHOR ABERFFRAW. AIL ARGRAFFIAD Is. 6d. nett. Anfom-ar- MANAGER, WELSH CHURCH PREas LAMPETER. Argraphwyd a cfaylioeddwyd Can Ghnanl y Wasg Eglwysig, ac arjraphydici Gyaoreif, (>rfynj;ftdif, Caxto" Hall Ionawr 19, 1917.