Teitl Casgliad: Llan

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 4 o 8 Nesaf Olaf
Full Screen
4 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

f; RHEbTR 0 LYFRAT mewn stoc yn i 4 Y rVi V U A I 1 /SWYDDFA GWMNI Y W AS§\ tAA JUiM IlAJiL V EGLWYSIG GYMREIG, CYF. ADGOFIOS HENAFGWR. Papyr 18 Cludiad, 3c ARWEINYDD I'R ALLOR — Papyr, Sc. Lhav. Be.; Cludiad, Ie. BYWVU SAMUEL.- 18 dwain Cludiad, k. BYWYD SAUL.- I& y dwsin Cludiad, Ie. BYWYD GEDEON.- Is. y dwsin Cludiad, Ie CRRDOAU ) I. i £ GLWYH Pris raswin amle; bapyr, 8c., drwy'r post. COFIANT CANON EVANS, RHYMNL- Auilon bapyr, 9c. Llian, 18 Sc., drwy y post. CREDO'R APOSTOI-,ION.-to. y dwsin Clud liid, Ie. DISSENTERS IN WALES.—3 £ c., drwy y post El^YNAU Y GENU A DAETH.- Sol-fla, 3t, neu 2a. 6c y ti wait Oludiad, 3m; Geunat yn umg, lc., neu Ss. y cant, bUl\.LÃ.0 JDUW AB YK EFEHUVL YN 0 MATTHEW, MAKC, LUC, AC tOAN la 4c. yr uiii Cludiad, 3c. ESBONIADAR VR ACTAU.-Amieia bapyr, 28 9c. drwy j post. ESEGMAD AR £ M ATT HEW.—Rhau 1, 2L 3c. Ail Ran, 8s. 6c., drwy y poet. r FFURF A THREF kiObOI)IAI) CY HORDI) US OFFElitlAii PLWYFOL MEWN MEDD1ANT 0 FYWOLIAETH. —6s. > cant, yn rhydd drwy'r post. GWASANAETH YAIBILIADOi,ft y 1CX yn rhydd trwy y Poat. HYFFORDDWR I'R FOREOL A'R BRYD. NAWNOL WEDDI.—Papyr, Is. 3c. Llian Is. 9c., drwy y post. kriANES YR EGLWYS YN NGHYMRU.— Pris mewn amlen bapyr, 10c. nett; mewi Uian, Is. Sc., drwy'r post. CIA. WL AC ATEg. I& y dwsin Cludiad, Sc. rfYFFORDDWR PR LITANI. -Prix mewi amlen bapyr, 9c drwy y post, 10c mewr Uian, Is, drwy'r post, Is 2c. tiOLWYDDOREG A CHANTATA — Y FLWYDDYN EGLWYSIG (Rban gyu. taf), Solffa, 4c., yn rhydd drwy'r post. JOHN JONES YN YR YSGOL-PriB, 18 LLYFR RUTH.-Is. y dwsin Cludiad 3c. LLYFR EZRA.—la y dwsin Cludiad, 2c, MIRIAM Y BERL RIAN.-Amlen bapyr, 7c. Uian, lB. 3c., drwy y post. I NODlADAU AR Y LLYFR GWEDDI.-(Ail argraffiad), drwy y post, Is. 9c. SWYDDOGION BYDDIN IESU (EGLUR HAD AR SWYDDAU EGLWYSIG).- 3 £ c., drwy y post. TREFN CLADDEDIGAETH Y MARW YNG NGHYD AG EMYNAU.-b& y cant yn rhydd drwy'r post. rARIAN YR EGLWYS. — Pris, menu amler bapyr, Is. drwy'r post, Is. 3e. Y CAWELL SAETHAU.-3c.; 28. 6c. y Jwsic Cludiad, 4c. Y KFORDI> GUL.—7c. trwy'r Fost, lie A nfouter— MANAGER, WELSH CHURCH PRESS CO., LTD., LAMPETER. J LLAN A'R DYWYSOGAETH. (The. Church and Principality). OFFICIAL ORGAN OF THE CHURGH IN W ALBS PUBLISHED EVERV FRIDA Y. SOlliE OF CHARGES -.QB PREPAID ADVERTISEMENTS WEDNESDAY MORNING Is the latest time for receiving advertisements for insertion I. the current number. ■ The Terms for TBAD* ADVERTISEMENTS, single soluma, are as follows:-6 insertions, 1/6 per inch per insertion; 13 insertions, 1/- per inch per insertion; 86 insertions, 9d. per inch per inser ti £ n; 61 lasertions, 6d. per inoh per iBsertion. AUCTION NOTICES, PUBLIC NOTICES I (Legal, Municipal, Parochial, and School Board) Tenders,Contacts,.Ac., 1/6 per inoh per insertion ELECTION ADDRESSES (Parliamentary, Municipal, and School Board) PBOSFBOSUSSB of Public Companies, 8/6 per inch per Insertion PARLIAMENTARY AnH Government Notices, M. per tech per ItI8rtion, PUBLIC AMUSEMENTS RMBLIIHI, Concerts, Eisteddfodau, Shows, Sports RwHcform Services, Lectures, &c., 1.. per mch pm hunwas, —SPECIAL PREPAID CLASS- Sach as Apartments Wanted and MiaceHaneoub Wanta. No. of L One I Three six Inierdoru. Words, j Insertion Insernooi ¡ j s, d. a. d. •• i 20 i o a o 3 • 3D I 4 2 4 3 7 40 r I 7 3 4 f 50 2 3 40 5 6 So 2 3 40 56 1 04 » » j > • Double Ctlttmn Adotf tisements art charged twice tdu abtmt rates. TBLERAU AM Y "LLAN.* On copf yr wythoosol, is. 8c. y cbwartw. Dan „ 9. 33- 4C- ot T«L Pedwar, Pump, a Chwech, yn ol ic. y* nn. Saitb in copi (drwy y Post), 10c. y dwstn. Deuddeg ac ucbod, gee y dwsin: Taliadaa I gael en gwneyd at dderDyrrtad bitian ar ben bob cbwartcfr. « Athrofa Aberystwyth (Un o'r Golegau yn Mhrify&gol Cytaru). PRIFATHRAW—T. F. ROBERTS, M.A., LL.D. DECHREUA'R y 46ain Tymhor ar DDYDD MAWBTH, HYDBEF 3YDD, 1917. Paratoir yr efrydwyr ar gyfer Arholiadau Prifysgol Cymru. Cynygir amryw o. Ysgoloriaethau (amryw o honynt yn gyfyngedig i Gymry) y flwyddyn hon. Cymer yr arholiad le yn Aberystwyth ar y 8fed 0 Fis Medi, 1917. Am fanylion pellach, ymofyner â- J. H. DAVIES, M.A., Cofrestrydd. "CReEgpeEm^D mm A DIESYDDIWD D719 IiEIDR." GAN Y PARCH. GANON W. WILLIAMS, JeflFreyston. (O'r Haul am Chwefror). Wedi ei argraffu ar garden mewn Coch a Du. Oyfaddas i'w osod mewn tai, ysgoldai, a Phyrth Egl wyei.. Pris, drwy'r post, 2c., neu y dwsin. I have not seen anything approaching the Diagram in beauty and effect." "Bendith ar eich pen am ddwyn peth mor effeithiol allan." WELSH CHURCH PRESS PRINTING Co., LTD., LAMPETER. ANWYD, PESWCH, INFLUENZA.—Mae rhai'c gyda ni bob amser. Pair hiasawdd gyfnewidiol fod llawer o ddioddef oddi wrth Pesweh, Bronchitis, Pas Dolor Gwddf, Crygni, Caethdra. Di £ Fyg AnadL Y mae yr hen Feddyginiaeth "Davie.. Cough Mixture" etto ar y blaen, ac yn cael ei gwerthfawrogi yn fwy nag erioed, bob amser wrth Jaw, yn felus, yn cynnheau y frest, ac yn rhyddhau y phlegm. Bydd dose mewn pryd yn ddigon. 1& 8e. a 8s. (»osta§e 3c.)—HUGH .DAVIES, Chemist. MACHYNLLETH. 'SARZINE' BLOOD MIXTURE. CROEl^ACH A GWAKD PUR.—Dyna yr hyi y mae 3arzire Blood Mixture' yn ei sicrhau, a din. arall. Nid "w yn honi gwella pob peth, fel yi Yankee Patent Medicines, ond os blinir chwi gaol groen afiach, ysfa, pimples, toriad alias Soarvy, dol arian, penddynod, hev yn tarddu o waed drwg ac anmhar, mynwch botelaid o Sarzine Blood Mixture gan y Druggist new atoch, lL lio. a 2a. 60. y botol neu gyda 3e. at y cludiad yn ychwanegol, oddiwrth y perchenog, HUGH DAVIES, CHEMIST, MACHYNLLETH. MOLRAT. Yagrifena John Pryse, Ma.esymeireb Blinid nl aewgan Dyrchiod; cynyddent bob blwyddyn, fel yr oedd y tir a golwg ddifrifol arno, ao yr oedd arnaf gywilydd o hono, ond clywais fod Mr. Hugh Davies Chemist, Machynlleth, wedi dyfeisio peth i'w lladd ya ddidrafferth iawn. -Ei enw ydyw Molrat,' mewn packets Is. 6c. yr un. Prynais packet, a rhoddais ef yn ol y cyfarwyddyd am ben pryfaid genwair a rhoddais y rhai hyny yn llwybr y Twreh. NI chododd y twrch mwy." AT RTN GOHEBWYR. MEWN LLAW.-Daeth yr yogrifau canlynol i law ddydd Mercher, ac yr oeddynt yn rhy ddi- weddar i'r rhifyn hwn :—Whitford, Pentir, Pwllheli, Llangeinwen a Llangaffo, Porth- madog, LJwydiartb. Mae annibendod gyda threfniadåu y llythyrdai, a'r llythyrau yn cael eu hoedi mewn canlyniad. Dymar i bob Goksbydd dais >ylw i'r rhaolau canlynol:- 1. Pob yegril a fwritdir i'r LUJr i gaal ai hanfon i'r Golygydd. I. Gan fod mwy nag an Llanbadr ya Nghymru, doder Lampeter' ar bob llythyr. I. Peidier dafnyddio llent mawrion pan yn ysgrifenm. 4. Golaler yefrifenm Ag tn., ar an ochr i'r oidalen yn anig. 5 Ni TTiieir eylw 0 anrhyw ysgrif a dder- byuir 011 na bydd onw a chyfeiriad yr anIon- ydd yn cael ei ymddiried i ni. t. Ni ddychwelir ysgrifau na wneir dsfnydd o honynt. Cyfeirtr Erthyglau, (lobobtaothav, Nawydd- loit, Llyfraa i'w hadolygn, &e.. EDITOR, LLAN 07FIC1. LAMPJJTMB Cymdeithas Ddipwestol Eglwys Loegr. (OAMMN Esfloim—11 RAIgGos). CYSTADLEUAETH BWYSIG Mae Pwyllgor y Gymdeitbas uchod yn cynyg y gwobrau isod am y Traethodau goreu ar DDIRWEST A DARBODAETH." Y gyatadlpuaeth yn agored i aelodam Ysgolion Sul, Ysgolion Dyddiol, a Cbyfarfodydd Plant yr Eglwy& Dymunir ar i athrawon Eglwysig dynu sylw yr aelodau at y gystadleuaeth a'r fantate o yrrgys- tadlu. Y gyatadleuaeth yu agored i blant o dan 15eg oed. GWOBHAU laf, 10s. 2il, 7/6 3ydd, 6/- j 4ydd, 8/6. Y cylansoddiadau i gyrhaedd yr Ysgrifenydd Esgobaethol (Parch. R. R. 'Roberts, St. Thomas' Vicarage, Llandwrog) erbyn y Llungwyn nesaf. YN AWR YN BAJtOD. S Elfenu Llenyddiaeth 6 Gymreig; NBU Sut i Ddarllen, a pha Lyfrau i'w Darllen. SEF ANERCHIAD a draddodwyd (mewn rhan) 1 Ddarllenwyr Llevg Esgobaeth Bangor, GAN Y Parch. Ganon E. T. DAVIES, B.A. (Dyfrig), GYDA KHAGAIR GAN Y Parch. J. C MORRICE, M.A., Ficer Bangor. ——[o] Pria-2g. yr un; 25, 3/6 58, 5/6; 100, 6/4 -[0]- Fw gael yn Swyddfa y Wasg Eglwyslg Gymreig, Lampeter. CLERICAL. LAY READER Wanted for District Church; Bilinguist. Apply -7- Rector," LLAN Office, Lampeter. 3461-960 LICENSED Lay-Reader (married) desires JLj post. College trained (S.P.C.K.) exper- ienced Mission charge ineligible bilinguist.- Write, "Cosmot" LLAN Office, Lampeter. 4095-989p.

NODION YR WYTHNOS

NODION YR WYTHNOS. YN Nhy'r Cyffredin nos Fawrth, cynygiodd Mr. Bonar Law ail-ddarllenlad y Mesur i estyn oes y Senedd bresennol. Dangosodd mai ffolineb fyddai cael Ethollad Cyffredinol ar adeg fel hon, pan y mae cynifer o'n mil- wyr a'n merwyr car hyd a lied y byd, a'r ymladd yn Ffrainc yn arbennig yn fwy flFyrnig ac ar raddfa eangach nag erioed o'r blaen. Yn yatod y ddadl, cymerodd Mr. Pollock, yr aelod dros Warwick, gyfle i alw sylw at saflc bresenuol yr Eglwys yng Nghymru, a dylem fel Eglwyswyr Cymreig deimlo'n ddiolchgar Iddo am ei wasanaeth. Dangosodd fod y Mesur Daçlgysylltiad i ddy- fod i gyflawn weithrediad yn union ar derfyn y rhyfel, ac y bydd hen waddoliadau'r Eglwys yn cael cu cymeryd oddlwrthi ar y dydd y cyhoeddir heddweb. Anghyfiawn- der dybryd fyddai Dadwaddoliad ar y goreu, ond y mae colledion Eglwyswyr Cymru yn ystod y rhyfel yn ychwanegu'r anghynawn der, a dylid rhoddi cyfle i'r wlad i ddatgan ei barn ar y pwnc cyn i'r Mesur ddyfod i laWn weithrediad. Yr oedd hyd yn oed y Wein- yddiaeth ddiweddaf yn barod I ohirio D?d- waddoliad am gyfnod ar ol terfyn y rhyfel, ond gwrthwynebwyd byn gari rai o'r Aelodau r, Oymreig, ac fe gofia'r wlad i Mr. Lloyd George ddatgan ei farn yn ddifloesgni am eu hym- ldyglad cywilyddus. Moddbynnag, tynnwyd yn ot y cynnyg I ohirio Dadwaddoliad, a dyna paham y codwyd y cwestiwn yn awr gan Mr. Pollock. Siaradodd Arglwydd Hugh Cecil befyd ar y cwestiwn, a dywedodd mai ei arncan ef oedd sicrhau ychydig seibiant i'r Eglwys yng Nghymru i ddodi ei thy mewn trefn ar ol y rhyfel, ond cododd Syr Herbert Roberts yn ei ddull melfedaidd i son am gariad brawdol ac undeb crefyddoI, ac felly yn y blaen. Wrth godi i ateb dywedodd Mr. Bonar Law nas gallai neb ddisgwyl i'r pwuc gael ei tiil agor yn awr ar unwaith, ond danghosodd fod y ffaith fod y Wein)ddiaeth ddiweddaf wedi ymfoddloni i obirio gweithrediad y Ril Dad- gysylltiad ar derfyn y rhyfal yn profi y tu draw i bob amheuaeth y dylid ail yetyried y sefyllfa mewn rhyw ddull neu gilydd, a chred- al ef y gellid cael rhyw lwybr i setlo'r CWM- tiwn ar ol y rhyfel beb greu chwerwedd ad- newyddol rhwng Eglwyswyr ac Ymneilltuwyr Cymru. Wrth symio I fyuu'i' ddadl gwelwa dri pheth y dylai Eglwyswyr Cymru gadw mewa cof. 1. Safle brescnol y Mesur Dadwaddoliad. 2. A^»edd ddigyfnewid.pleidwyr y Bil. 3. Parodrwydd rhan belaeth o arweiuwyr y genedl 1 wneud rhywbeth, er na fydJ ond yehydig efallai, i leihau'r anghyfiawnder. Fel y mae pethau'u aA T, ac on na cheir rbyw gyfnewidind pwysig yn y Bil Dad- waddoliad, rhaid i ni ymfoddloni ar we!eè hen wadiioliadau'r Eglwys ytig Nghymru yn cael eu trosglwyddo i ddwylaw eraill ar y dydd y cyhoeddir heddwch. Dyna'r ffaith syml, heb os nac cuibai, Y mae'n amlwg oddiwrth ehychiadau duw- iolfrydig Syr Herbert Roberts a Mr. Llewelyn Williams, ac eraill tebyg iddynt, mai fel hyn y mynnant hwy i bethau fod, ac nad yw aberthau a chollegion Eglwyswyr Cymru yn y rhyfel i sicrhau iddnnt unihyw fesur o ys. tyriketh na chydymdeimlad. Haeratit hwy eu bod yn cylirychioli Ymneilltuwyr crefydd- ol Cymru, ac mai calongatedweh Kaiseraidd yw nodwedd amlycaf cipelwyr ein gwlad. Nid ydym ni, er hynny, yn credu hyn am foment, ac ond i Eglwyiwyr Cymru adgoffa eu cyfeillion Ymneiiltuol o'r fielthiau noeth a syml gallant, drwy hynny, gynnal i fyny freiehiau'r arweinwyr sy'u sicr o geisio i nl, pan ddal. yr adeg, delerau fydd, i ryw fesur, yn llai gorthrymus na'r rbai a gynwyslr yn awr yn y Bil Dadwaddoliad.

LLANBEDRPONT STEPHAN

LLANBEDR-PONT STEPHAN. WBDI IV LADD.-Ddydd Mercher, daeth y newydd trÍst. ir-dref fod yr Is-gadben Charles Edmunds Davies, unig fab Mr. a Mrs. Walter Davies, Loudon House, wedi ei glwyfo yn beryglus yn Ffrainc, ac aeth ei dad a'i fam, a,'i wraig i Lundain gyda'r bwriad o fyned i Ffrainc, ond wedi iddynt gyraedd Llundaln deallasant er eu gofid ei fod wedi marw yn 23 oed, a chreodd y newydd deimladau tra- llodus drwy y dref a'r oyffinlau, gan ei fod 1B un o'r bechgyn mwyaf poblogaidd ac adna- byddus gan bawb. Ymbriododd yn mis Hydref diweddaf â Mils Daries, Caerfyrddim, a choleddid gobeitbion y treullent oes dded- wydd gyda'u gilydd, ond rhoddodd y digwydd- iad gofidus derfyn ar bob gobaith o'r fath. Cydymdeimlwn yn ddwfn â'i rleni a'i briod, a pherthynasau ereill yn eu gofid dwfn, a nerth a gaffont i ddal yr ergyd a syrthiodd mor ddisymwth arnynt yw dymuniad pawb. Mae-y rhyfel erchyll bresenol wedi aehosi trallodion ymhob cwr, gan fod gobeithion goreu ein gwlad wedi eu cymeryd, a rhwyg- iadau wedi eu gwneyd mewn miloedd o gar- trefi nas gellir byth eu hadfer. FBBTRI.—Cynhaliwyd y featri flynyddol yn y Neuadd Eglwyslg nos Fercher, pryd y llyw- yddwyd gan y Parch. D. T. Alban, fieer. Daeth cynulliad da ynghyd, ac yn ei anerch- iad agoriadol diolchodd y oadeirydd iddynt am eu derbyniad croesawus pan ddaeth i'w plitb, ac am eu caredigrwydd a'u gweithgar- wch ar hyd yr amser. Da oedd ganddo eu hysbyau fod y Parch. Canon Camber-Williams yn llawer gwell o ran iechyd nag y bu, a dymunai ei lwyr wellhad. Darllenodd Mr. Samuel Davies, warden y plwyfolion fantol- len o'r derbynladau a'r taliadau yn ystod y flwyddyn, yr hon ddangosai fod 76p. mewn llaw ar ol talu yr holl dreuliadau. Diolch- wyd yn gynes i'r ddau warden am eu ffydd- londeb, a chan fod tymor Mr. Daniel Jenkins yn terfynu, penododd y ficer Mr. J. Samuel Jones, maer y dref, fel ei warden ef, ac ethol- wyd Mr. Samuel Davies am flwyddyn arall. Ail-etholwyd Mr. W. Lewis a Mr. D. Jones fel arehwilwyr y cyfrifon, a diolchwyd yn gynes iddynt am eu gwaith yn y gorpheaol. Bu amryw faterlon pwysig dan ymdriniaeth, y rhai a ohiriwyd. ESGOBTT DDEWI.-Arn 11.30 foreu Sal, bu Eagob Ty Ddewi yma yn dadlenu tabled pres er cof am y diweddar lB-Gadben John Henry Harford, mab hynaf y Cad ben Har- ford, Falcondale, yr hwn gollodd ei fywyd yn Ffrainc yn mis Hydref diweddaf yn 20 mlwydd oed. Wedi i'w Arglwyddiaeth dad- lenu a chyflwyuo y tabled coffadwriaethol, traddododd bregeth ddwys ond gobeithiol oddiar Dat. 1. 18. Yn ddilynol, gweinyddodd yr Eagob y Cymun Sanctaidd, yu caei ei gyn- orthwyo gan y Paichn. D. T. Alban a'r Proff- eswr Richards. Yr oedd yr Eglwys yu Uawn ar yr achlysur, a chafwyd gwasanaeth da. Yn ystod y gwasanaeth, canwyd yr emynau canlynol:- "How bright those glorious spirits shine," "00 the reasurrection morning" a "At the Lamb's high fea.st.X. el

LLANRUG

LLANRUG, ^RI^DAS. Ar yr fed cyfisol, yn Eglwys y plwyf, unwyd mewn glan briodas, Mr. Robert Owen, Pant Tirion a Miss Maggie Roberts, Bryneryr. Gweinyddwyd gan y Rheitbor. Daeth amryw o'u cyfeillion ynghyd i dymuuo llwyddiant i, a bendith ar y par ieuanc Mab yw y priodfab i Mr. Evan John Owen, y "Parish Clerk." Medd gymeriad da neilldu- ,01. Hoft yw gan bawb a'i hadwaena, ac y mae yn aelod fFyddlon o'r Eglwys. Da gen- ym feddwl iddo gael cydmar mor ddymullol ac addawol. Aethom i fyny i Bryneryr ac eisteddasoni i. lawr wrth fwrdd wedi ei hulio a danteithion melus a da. Hapus oedd-g-we,ed "Bob" (fel yr adwaenoni ef) wedi ei fendithio a chartref llewyrehus a phrlod rinweddol. Bendith arnynt yw dymuniad pawb.