Teitl Casgliad: Llan

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 6 o 8 Nesaf Olaf
Full Screen
8 erthygl ar y dudalen hon
LLANDYGWYDD A CHAPEL TYOWYDD

LLANDYGWYDD A CHAPEL TYOWYDD PA8«—Cafwyd gwelnyddiad o'r Cymun Bendtgaid yn Eglwys y Plwyf ao yn Capel Tygwydd, am 8, 10, 11 y bore yn y blae iaf, ac yn yr olaf am 8 a 10 30 y bore. Daeth eynjunwyr y plwyf ynghyd yn gryno I dlithlu gwyl yr Adgyfodiad fei y oyfarwydda y Liyfr Gweddi. Yn Capel Tygwydd dim ond pel war o'n haetodau absenoiodd eu huuaiu yn y boreu, ac yr oedd gan y cyfryw resymau cd reithlon droo eu habmenomeb. Erbyu gwas- anaeth yr hwyr gwelwvd tyrfaoedd yn uWyu- ebaam yr Eglwys ar y Bryu, ac erbyn dodeg cychwyn y g waitt IO/telh yr oedd yr adeiU t vn orlawn Cafwyd gwasanaeth a hirgofir Gwnaeth y i-or ei alith ju ardiJeroh"fc can asant yr anthem a'v emynau yu o lido 1.,Alk 11 Darlleuwyd y dithiau 1, fh d Iwy I )> eiuynan allan gan ein parchus ficer, y Parch D Francis, B A., Deon U', 11\11111 Uwyl «> lawen- ydd yw'r Paso, am mai gwag oedd v be id vn yr Ardd, a llaweuydd dwful lanwai ein calon- au yn y gwasanaeth hwn. FBSTRI'R PASC. Cynhaliwyd h n y" yr Ysgoldy nos Iau, Ebrill 12fei. Liywvddwyd gan Ficer y Pi wyt. Darllenwvd cvfiifon Ez- lwys y Plwyf yn absenolieb Mr Berri>>gtou Davies, Parkygors, gan Mr Pugh, ysgoifeistr, a derbyniwyd hwynt fel rhalcy>ur. Darllen- wyd cyfrifon Capel Tvg* yd J gau y ys^rifen- ydd, a chafwyd fod 5p 15s mewn Jlaw gth- olwyd Mr Thomas Evans, Penwern Facb, fel warden y bobl, yr hwn svdd yn oyohwyn ei nawfed-flwyddyn-ar-hugaiu yn y swydd Nid oes angen dweyd rbagor llefara y weithred yma gyfrolan am ei ddefnyddioldeb yn y plwyf Mae iddo le cyues yri nghJonau Eg- Iwyswyry plwyf. Apw ntiwyd Mr. David Jones, Glaneifed. fel Warden y Ficer; bana ef o deulu oydd fawr en parch yn y plwyf, ao yn Eglwyswyr i'r cam Can mai dyma'r waith gyntsf iddo gael ei etbol i'r swydd dy- munwn iddo bob llwyddiant a hwylasdod. Etholwyd y rhai canlynol fel ystlyswyr Capel Fygwydd :—Vlr Samuel George, Maesgwyn Mr. William Phillips, AUtgudd Mr. Charles Morgana, Cwmtawel; Mr John Davies, Pen- wern Fawr; Mr. John Howells, Blaencefn Mr. Albert Creed, Henbant,; Mr. Thomas Jones, Penwern Fawr; Mr. Thos. Jones, Porth; Mr. John Evans, Rhydcotti; Mr. David Davies, Penralltffynon, a Mr. David Jones, Penlanfach. Disgwyliwn y bydd y sWyddogion ymayn weithgar, diwyd, ffyddlon a phrydlou. RHODD.—Mae yn mwriad Major Griffith, Llwynduris, asod i fyny yn y ddwy figlwys, I Roll of Honour,' yn cynwyis en wau y dewrion flydd wedi myned i'r aberth fawr o'r plwyf hwn; derbyniwn y rhoddg aredig gyda breich- lau agored, a diolcbwn i yawain Llwynduris am dani. LjLOKGYFAROHMDAU. Bydd yn bleser mawr gan y plwyfolion ddeall fod Miss Edith Franois, merch ienengaf Ficer y Plwyf, wedi llwyddo i oresgyn arboliadau anhawdd a ehaled Cymdeithaa y Gweinyddesau, Liun- dain. Enillodd safle uchel yn rheatr yr ym- geiswyr, a hyny yn wyneb anhawaderau mawrion, gan iddi orfod gweinyddu ar y efwyfedigion hyd foreu yr arholiad. Mae wedi 41 hapwyntio i safle bwyalg yn uri o ysbytai Bryste. Dymuuwn iddi lwyddiant pellach yn y awydd fawteddog ao urddasol hon.Tsifi. Gan fod penodiad y Parch. E. Teifi Evans mor dderbyniol yn y plwyf yma, penderfyn- odd y fam a'r ferch Eglwys, gyda chefnog- aeth gwreaocaf ein Parcbus Ficer, fod caagl- ladan Sul y Pasg, foreu a hwyr, i'w cyflwyno i Mr. Evans fel 1 Easter Offerings/ am ei ymdreeh a'r lies y mae wedi wneyd yma eiaoew fel curad. Yr oedd y casgliadau fel y saulyn :-Liandygwydd, 2p. Is. 10c. j Capel Tygwydd, 5p. 14s. 3c. Cyfanswot, 8p. Is Ie. Cyflwynwyd yr offrwm rodd hon gan y warden, Mr. T. Evans, ar ddiwedd y festri flynyddol, gadag anerchiad ganddo, ae anerch- lad gan y Fioer. Yn ychwanegol at yr < nebod, ymgymerodd Major Griffiths, Llwyn- durii, ar gael IlfYD1 danysgrifiadau tuag at yr! un perwyl. Gellir dweyd am y Major, beth bynag a ymaflo ei law ynddo, efe a'i gwna &'i holl egni. Mae'n ffaith fod el anrheg yo i 18p. 10s. oc, yn arddangos ei fod wedi bod felly y tro yma. Y eyfanswra oil yn 26p. Its. le. Cyflwynwyd y rbodd 18p. 10s gan y Major ei hun, gyda'r anercbiad csnlyn- ol :-Parchedig Syr,—Nid 018 ond ychydig fisoedd wedi myned heiblo er pan y daeth- oeh i'n plith. Ond yn yr ychydig fisoedd hyn, mae eich ymroddiad i gyflawni eieh dyled- swyddau, eich ffyddlondeb yn traddodi Efengyl y newyddion da i ddynioo pecbadur- no, eich gofal tyner am y claf, yr hen a methiedig sydd analluog i fynychu ein gwas- anaethau, wedi cyffroi ein calonau, adfywio ein bysbrydoedd, a rhoddi i ni feddyliau new- ydd am Odnw, a gobaith adnewyddol am I Nefoedd. Yr ydym yn gwybod yn dda i chwi wneyd aberth personol trwy ddod ytnao Cwmllynfell, ac er nas gellir nesar dyfoder ein diolehgarwch mewn aur nac arian, yr ydym yn ostynedig yn erfyn arnocb dderbyn ein hyffromiau y dydd heddyw. Boed i wiith, bendith Duw ddisgyn yw bel- attb arnoeh ehwl a Mrs. Evans, i'eb gwneyd yn ffrwythlawn yrnhob gweithred oedd da, a rhyngu bodd i Dduw eich harbed i ni am lawer o flynyddoedd. Yna, diolck- odd Mr. Evans niewn modd hynod ddymunol am eu caredigrwydd aulagwylindwy, ac befyd am y derbyniad a'r gefnogaeth mae wadi gael gan y Ficer a'r plwyfolion i gario gwaith ei Feistr yn y blaen.—Thomas Evan*, warden.

YSTRAD

YSTRAD PBIKPBR BARA.—Angen mawr cynilo bara, ond -y wlad yn hvwyrfrydig i gredu byny. Rbwng yr bin anffafriol Lhau a inbmarinet y I gelyn y mae cyfyngder mawr o'n blaen. Dyma ddywed Mr. Kennedy Jones, A.S. Gwastraff barayw gwastrafFbwledi heddyw: dylai'r briwsion gael eu casglu yn ofalus, ac mae pob un sy'n bwyta tafell. o fara yn fwy ua'i angen yn cvnorthwyo'r gelyn." SUDDO LLONOAU —Mr. Evan Daniel Griff iths, Cross Inn, Fetinf-nch, newydd gyraedd artref. Yr oedd ar long Capt. O. E. Jones, IJanbedr. Suddod 1 y llnnt; a'i tlwyth o wenith o Awatralia, er I-etis.-iiiee, yn. Nihern- yw, vcbylig yn ol. T irpedwyd hi am 10p.m.; achubwyd y dwylaw i gyd, olld bu^nt bron syttiu yn y cychod am ryw 35 awr, u thai ag ychydig iawn 0 ddilhtrt t t da<«ynt. Yr oedd ei frawd, Mr I)avi,j Guffichn, IIH« vdd ^yraedd Qxprrivrid nie-ii lloi.g 4r;ill, e felly m..e', dd III fab ar hvn o bryi g»rt»ef mewn diotrel-1 wirh. Lie y ý." v mo yu awr ir i hai sydd yn gwnexrjl gorchwyliou drosom yn v dyf'uedd difuion' (jweJdiwn dioti ein mor- %yr a'n mllwyr sy'n yweithio au ymladd a' ein rhat, Y PASO—Tyrnor y Pas yu cyraedd o ddydd Paso am "yth niA iiioti, fel y gwelwlI yu y LI)fr G-e,ldi f.-ri thag.v piiod y Puscync aedduSn!yPaa,:(\Iawr) i Sui y Pasc Hach (Low Suuda), :1C fplly Cyriiun y dd n Sul, a Chymllu y Cleifiou yugyrnulI v PMSC. Daeth itifer dda yn y plwyf, yn uwch na'r cvfn taledd cvffredin. CTPARPOD OYHO«DDU8—Dvd I Mercher, yr 1 le* cvfiaol, cyi hnliwyd cyfarfod y Gwasan- aeth Cei edlaethol vn ysgoldy pentref Cribin. Llywyddayd gan Ficer Ystra'l, a siaradwyd yn hyawdl ar y pwnc gan y Parrh E. Evans. Soar, Llnnbedr Cyn dechreny cyfarfod, ar gynyg v Hywyid, pasiwyd pleidlais o gydym- dein.Jad dwfn & Mr. a Mrs Davies, Pont- marehot;, yn eu trallod o golli eu banwyl fab, Sec. Lieut Evan Walter Davies, ar faes y Rbyfel yn Ffraine. Daeth amryw ynghyd, er fod y dydd a'r noewaith yn arw ac oer oberwydd yr eira a gafwyd y diwrnod hwnw. CANU r)a oedd gen vf ddeall fod Mr John Marsden, Rhydybannau, wedi ymgymeryd i'r gwaith d" o ddysgu plant Eglwys Cribiu i ganu ar gyfer y Llung*yn. Da iawn yw gweled pobl ieuainc yn ymroddt at waith yn yr Eglwysi, yn enwedig gyda'r canu. Y mae'r plant yn sicr o wneyd eu goreu i werthfawr- ogi gwasanaeth eu harweinydd trwy ddod yn gyaon i'r ysgot gin GWROBRWYON.-Rhenir llyfrau am y myn- ychiadiau goreu i'r Ysgolion Sul yn Yatrad a Oribyn ryw nos Sul o hyn i'r Sulgwyn. Cyfaill wedi bod yn garedig &'i logell, er mor gyfyng yr amseroedd enbydus hyn. PPNILLION.-Bardd eto wedi cael el gyn- hyrfu gan yr Awen i ganu clod 'Ladi Lwyd '—D. H., MMaySynon. Dymanhw:- A 1 Ladi Lwyd Rhydfallen, Ar drot fel shot neu feliten Ei pbedair troed facb gwyd yn d*t, Ei pben a'i chwt mor gymhen. Mae breed yn arbed Evan Rhag llawer lawn o ffwdan, Heb freed ca'i fwy a mwy o gam A ffarwel am y owpan. Rbwng Llwyd fach s1'n Rhydfallen, A Llwyd bach aydd yn Llunden; E garia Prydain Fawr y rie Ar Kaiser cia ei gynhen. Cyftawna hon ei hamcaa I fod yn bony bnan O'm gwyneb llwyd e gwyd y gwrid Am wneyd dim byd fy hunan. —R.E.D.

LLANGYNHAFAL GER RUTHIN

• LLANGYNHAFAL, GER RUTHIN. Wele eto y Pasg eleni wedi myned heibio, a bellach wedi ei restru ymblith y pethau a fu. Dyna ydyw hanes pobpeth daearol; nid dinas barhaus na mwynder diderfyn ydyw, nee cyraedd y wlad lie mae elfen fywiol yn teyrnasu. Cawsom Basg hyfryd, a buddiol iawn yma eleni. Yr oedd gwasanaeth boreu Sul i zel I'w weled arno lluaws yn cyfranogi o Swper yr Arglwydd. Y prydnawn am dri o'r glocb, ymgynnllodd torf fawr i weled dad- orchuddio 'Tablet' coffadwriaethol am y bechgyn ieuainc o'r plwyf hwn a roddasant eu bywydau dros eu gwlad ar faes y gid. Tanysgrtfiwyd at y I Dablet' gan y plwyfolion. A ganlyn yw enwau y eyf- ryw :-Lieiit. Edward Henry John Wynne, Pte David Rees Hamlyn Davies, Pte Henry Davies, Pte. Robert Roberts, Pte Darroll Davies. Dadorchuddiwyd y Dablet' gan Mr. Salt, Plas Llanychan, yr hwn hefyd a anercbodd y gynulleidfa ag anerch bwrpasol lawn i'r amgylchiad. Yr oedd swyn a chyd- ymdeimlad calon yn ei eiriau, a'i agwedd yn arddangos ei fod mewn gwiriolledd yn gallu darllen telmlsidau perthynasau y gwyr ieuainc a fuont farw dros eu gwlad. Hefyd siaradodd Mr. McNicholl, 'agent' i'r diweddar Lieut. Wynne, yn fyr ac i'r pwrpas, gan grybwyll yn deimladwy am deimladau mam Lieut. Wynne, pa un sydd yn awr yn Ffralno, yn gwneyd ei rhan gyda'r Rhyfel. Terfynwyd y gwasanaeth hwn trwy i'r Parch. T. Rees, rbeithor, weddio. Aedyn ol i'r Eglwys, pryd y dadganwyd hymnau, a phregethodd Mr. Rees i'r dorf oedd wedi ymgaagll1 ynghyd. Pregeth fuddiol ac amserol iawn. Daeth i fy rneddwl wrth edrych ar y blet' Y maen osodwyd yn y mur A seliwyd gydag ysbryd pur, A thwym wladgarol; Ag enwau'r bechgyn dewr y sy' Yn dwyn ar gof y Cymry fit \Yn ymladd gynt y cewri cu A chenedlaethol. Mae gwaed y Brytbon eto'n fyw, A grym cyfiawuder ydvw'r llyw, A Duw yw'r gwir arfogaeth Daw dydd llaweuydd cyn bo hir, A hedd a rhyddid drwy ein tlr, Pan wet ein gwlad mewn goleu clir lawn ystyr buddugollaeth. Bydd gwedd wahanol ar y byd, A phawb mewn uudeb ar ei hyd Mewn bryd a chariad brawdol; Mae amcan mwy na welodd dyn Krioed a'i lygald gwan el hun, I'r rhyfel hon yr Idr a Iyn Yn Frenin yn-wastadol. Hendre Rwydd. E. DAVIBS (Hiraddug).

PENTRAETH I

PENTRAETH. I YR WTTHNO8 SANGTAIDD.— bynhallwyd gwasanaethau beunyddtoi yr EglwYH yn St. Mair am 10 30 y boreu. Ar ddydd Gwener y (yrogiitb, yr oedd y gwasanaethau yn y drefn a aanlyn :-Boreuol Weddi, yn Gym- raeg, am 10 o'r gloth yn Saesneg am 11.30, a gosper a phregeth am 7 30. Y PASO -("wasauaethau- 8.30 a,m., y Cymun Bendigaid 10 a.m., Boreol Weddi a'r Cymun (yn Gymraeg); 1130, yn Saes- neg 6pm, gosper a phregeth. Rboddodd y cor ddatganiad arddercbog o'r anthem, Crist a gyfodwyd (T. Edwards). Gwasan- aethau gwresog ar hyd y dydd. Cafwyd gwHSauaethau drachefn am 10.30 a.m., ddyddiau Linn a Mawrth y Pasg, gyda gweinvddiad o'r Cymnn, ARCDODIAD DWYLAw-Dydd Gwener df- wed taf, bu Arglwydd Esgfob Bangor yma yn gweinyddu y ddefod sanctaidd o Arddodiad Dwylaw, pryd y cyflwynwyd iddo i dderbyn y ddefod ugain o'r plwyf hwn, a naw o blwyf Llanbedrgoch. Cyflwynwyd yr oil gan ein Rheithor, yr hwn hefyd a ddarllenodd y Rhagymadrodd. Lluddiwyd un arall i fod yn breeenol gan ei al wariau milwrol, sef Pte. William Aubrey, yr hwn sydd, ar hyn o bryd, yn Kinniel Park. Y mae efe i gael ei goffirmio, gydag ereill o'i gyd-filwyr, gan Ar- glwydd Esgob Llanelwy. Oherwydd gwael- edd, bu dwy o wragedd yn apalluog i dd'od i'r eglwys ond gyda'i garedigrwydd arferol, aeth yr Esgob (a chydag ef, y Caplan a'r Rheithor) i'w cartrefleoedd, a derbyniodd y ddwy y ddefod yno. Y mae ein cyfaill ieuanc, P.S.B.A. Thomas Roger Jones, ar hyn o bryd, yn aros yn ein plith, ar ymweliad A'i rieni, Mr. a Mrs. Jones, Buck, Pentraeth. Da oedd gan bawb o honom ei weled yn edrych yn iacb ac yn slriol, ac yn liawn brwdfrydedd.-Gehebydd,

LLANDILOFAWR

LLANDILOFAWR. Y PASC.—Cynhaliwyd gwasanaethau fel y oanlyn yn Eglwys Llandilo ar Sul y Paso Gweinyddiad o'r Cymun Bendigaid am 7, 8, 9 30, a 11. Yr oedd y gwasanaethau am 8 ac 11 yn gorawl, ao am 9.30 yn Gymraeg. Serch cyfnewidiad yr amser, daeth.nifer neillduol dda i'r ddau wasanaeth cyntaf, ac ar y cyfan yr oedd yna fwy o gymunwyr na llynedd.. Gweinyddwyd y Cymun hefyd yn Llandyfeisant am 8, ac yn Llandyfan am 10.30. Am 2.20 yn y prydnawn cawd gwas- anaeth arbenig i blant, ac yn yr hyr y gwasanaeth cyffredin. Y ficer, yr Hybarch Archddiacon Robert WilliamB, a'r curad, y Parch. W. Arthur Joues, oedd yn gyfrifol am yr oil o'r gwasanaethau, ond fel arfer caed cynorthwy gwerthfawr gan y Parch. W. Rees, cyn-ficer Llangadock Rhoddwyd y casgliadau trwy'r dydd at' gronfa'r fynwent PRIODAS.— Yn Eghry. Gelly-aur, ddydd Mercber, lleg o Ebrill, unwyd mewn glin briodas y Parch. V. B. Morris, B.A. (curad Milford Haven), a Miss Jennie James Hed- dington, Ffairfach, Llaqdilo, gynt o Talardd. Oherwydd afiechyd btawd y briodasferoh (mae yn Ysbytty Abertawe), ni wahoddwyd neb i'r brlodas. Rhoddwyd y briodasferch i tTwrdd gan y Parch. W. Arthur Jones, Llan- dello. Gweinyddwyd gan y ficer, y Parch. E. D. Aldred Williams, B.A Yr oedd y p&r ieuanc yn adnabyddus gan bawb. Derbyn- iasant nifer o anrhegion gwerthfawr. Trqul- iant eu mis mil yn Dinbych y-pysgod. Sicra Mrs. Morris dderbyniad oynes gan EglwyBwyr Milford Haven. Hir oes i'r ddau. Y GOBIITHLB.—Ar gais nifer o foneddigiou yr ardal, cawd 'repeat performanoe' o'r operettas' Daisy Darling's Dream a Musical Villige yn Drill Hall, Liondilo, prydnawn dydd Ian, Ebrill 12fed. Yr elw yn myned 1. gronfa y Groes Gooh. Dyma'r drydedd waith i'r plant ymddangos, ond nid oedd y bobl yn blino arnynt, oherwydd daetb tyrfa i'w gweled hwynt, a chan mai yn y prydnawn yr oedd yr arddaugosiad, rhodd- wyd cyflensdra i rai o'r gymydogaeth ddyfod. Gwelsom ymhlith ereill Lady Dynevor, Syr James Hills Johnes, Mrs. Peel, Mrs. De- Warren, yn mwynhau en hunain i'r eithaf. Yr oedd y canu yn ardderchog, a chaed awm sylweddol tuag at yr achos da. TB—Dydd Gwener, Ebrill 13eg, gwa- hoddwyd aelodan {iobeithlu yr Egl.vys i dê gan Lady Dynevor, ac er gwaethaf Lord Devonport, gwnaeth pob un gyfiawnder a'r pethau da ddarparwyd gogyfer a'r wyl. Eieteddodd 120 i lawr, a chadwyd y wait- resses' yn fisi droB, ben. Ar y diwedd di- olchodd yr arolygwr, y Parch. W. Arthur Jones, i Lady Dynevor am ei haelioni. Cawd araeth bwrpasol gan Lady Dynevor, yn llon- gyfarch y plant ar en gwaith ardderchog y dydd o'r blaen ac yn ystod y gauaf. Mr. Phillips, National School, dedd yn gyfrifol am y trefniadau, ac nid oes eisiau dweyd rbagor na hyny, oherwydd gntyr pawb nad oes neb yn well at y gwaitb na Mr. Phillips a Mr. J. Yonng Davies. ORGAN RECITAL. Ar y 15fed eyfisol, rhoddwyd 'Orlan Recital' yn glwys Llan- dilo gan yr organydd, Mr. P. R. Daniel, A.R.C.O., pan daeth cynuliiad neillduol o dda ynghyd 1 fwynhau rhaglen ardderchog. Dyma'r Recital' oreu yn nghof yr "hynal Canodd y cor ddwy anthem, Seek ye the Lord,' a I will sing of Mercy.' Mr. J. R. Evans oedd gyfrifol am yr unawd yn yr anthem gyntaf, a chanodd unawd, Thou'rt passing hence,' yn ei fodd meistrolgar. Melus oedd clywed llais Hubert Styles, un o fechgyn lleiaf y cor, yn canu Waft her, Angels.' Yr oedd y casgliadau trwy'r dydd i'r organydd, a dangoswyd trwy haelioni y gyn- ul'eidfaeu bod yn gwerthfawrogi y gwr tal- entog hwn.

ST MAIR CAMBERWELL

ST. MAIR, CAMBERWELL. Cynhaliwyd gwasanaetbau y Pasg eleni fel arfer. Dydd Gwener y Groglith, cafwyd gwasanaeth a phregeth am 11, a Dydd y Pasg, cyfranogwyd o'r Cym«n|B«ndig9id 1. y boreu a'r hwyr. Yn y prydnawn, cawsom y Litani a phregeth Seianig gan ein Caplan, a da oedd genym weled cymaint yn bresenol trwy yr holl wasanaethau. Yr oedd nifer y cymunwyr yn ymyl cant, er fod dros ddeugain yn abseuol trwy afiechyd. Yn y gwasanaeth hwyrol, cafwyd datganiad rbagorol gan y cor o'r Anthem, Teilwug yw yr Oen (Dr. Parry), ac unawd gan Miss Perkins, I know that my Redeemer liveth.' Dydd Llun, cynhaliasom ein cyngerdd fel arfer yn y Mission Hall, o dan lymyddiaeth Mr. D. Vaughan, Tyneham Road, a chafwyd ganddo anerchiad pwrpjisol a rhodd anrbyd- eddus. Datgauwyd gan Miss Perkins a Mrl. Tudor Evans, W. Bowen, a Gwilym Aeron. Hefyd cawsom ddwy 'sketch,' y cyntaf, Pwy yw Pwy gan gwmni St. Mair. Cy. merwyd y gwahanol gymeriadau gan Mri. J O. Wynn, D. M. Lewis, W. R. Jones, a Miss Lilian Griffiths a Miss Wynn. Cafwyd perfformiad canmoladwy. Yr oedd y 'Country Squire' a'r 'Forwyn' yn dda fawn. Yna, cafwyd performiad ar I Y Pwyllgor' gan gwmni Gwilym Aeron. Cyoorthwywyd ef gan Miss. M. J. Williams, a Mri. W. Bowen, J. Lewis, a J. R. Williams. Cawsom berfform- iad rhagorcl iawn. Yr oedd yn llawen genym weled yn bresenol y Parch. a Mrs. H. Withers, a'r Parch. W. Tfe8 a'r teulu. Diolehwyd yn gynes i bawb gan y Parch. D. Griffiths, ac wedi canu yr Anthem Genedlaethol, ymwa- hanwyd pawb wedi eu Uwyr foddioni.-Moch- ao.

LLANWENOG

LLANWENOG. Y FZSTRI FLTNTDDOL.— Cynhaliwyd hon yn yr eglwys nos lau, Ebrill 12fed, pryd y llywyddwyd gan y ficer, y Parch. J. Morris, M.A., yr hwn, cyn dechreu gwelthridisdau y festri, a roddodd anerchiad dwys ar ddifrif- oldeb ein gwlad yn yr argyfwng presenol, gan ariog pawb, yn enwedig Eglwyawyr, i wneuthur eu dyledswydd y dyddiau hyn, ac yn enwedig, deled a ddelo, i gadw yn sanct- < aidd y Sul, 01 ydym am ddlsgwyl bendith oddiuchod ar ein hachos yn y rhyfel ofnadwy sydd wedi ein goddiweddyd. Ail etholwyd y Milwriad H. Davies-Evans, Highmead, yn warden y ficer, a Mr. J. W. Jones, ysgolfeistr, yn warden y plwyfolion. Darllenwyd y cyf- rifon am y flwyd lyn, a chafwyd fod swm syl- weddol mewn liaw ar ol talu y treuliau, ae hefyd anfon ugain punt IGroofa Eegob aethel. CLADDIDIQABTH.—Claddwyd yr hyn oedd farwol o Mr. T. Thomas, Blaenhirbantganol, yn mynwent yr Eglwys ddydd Mawrth, Ebrill lOfed. Gwasanaethwyd yn y t^ gan y Parch. Glyn Ediferds (B.), Cwrtnewydd* yn cael ei gynorthwyo gan y Parch. Lewis Williams (U). Cymerwyd y gwasanaeth yn yr eglwye, ac ar lan y bedd, gan y ficer, y Parch. J. Morris. Yr oedd yr ymadawedig yn 71 mlwydd eed.

DEONIAETH DYFFRYN CLWYD

DEONIAETH DYFFRYN CLWYD. Sut. T PABC,. -Cadwyd yr wyl bwysig hon ymhob plwyf, ac yr ydym yn sicr fod y oJ- manwyr wedi gwneyd eu goreu I gyfranogi o'r Cymun Bendigaid. Yo Eglwys Llanfair, Dyffryn Clwyd, mynychwyd hi gan gynull- eidfaoedd mawrion, a chyfranogodd nifer fawr iawn o'r Cymun Bendigaid. Addurnwyd yr Eglwys yn chwaethus iawn gan foneddigesau a boneddwr, ac y mae clod nid bychan yn ddyledus iddynt am en gweithgarweh. FBSRTI T PASO. Cynhaliwyd hon nos Wener, y 13eg, ac ail-apwyntiwyd yr hen wardeniaid, ac apwynciwyd dau I Sideamen newydd at yr hen rai. Diolchodd y Ficer, y Parch. Canon Basil Jones, yn gynes ddynt am eu gwasanaeth. T CNYDAU. 1915. 1914 Tuneiii Tnnelli Gwenitb 2,048,000 1,744,000 Haidd (Barley) 1,112,000 1,540,900 Ceirch "'1 3,148,000 2,937,000 Frio. 212,000 243,000 Pys ••• 07,000 80,000 Pytatws ••• 7,540,000 7,479,000 Maip a Swedes. 24,431,000 24,196,000 Mangold 9,696,00kl 9,5-23,000 Gwair (o bob math) 12,449,000 12,449,000 Bope 13,000 25,000 Yn ol yr uchod, gwelwn fod cynydd wedi ei wneyd, ond y rnae yn rhaid gwn^d.rnwy o ymdreeh gyda'r tir er mwyn cadn'r newyn ynihei), a cbyda penderfyniad gellir wneyd hyn yti idigoti hawdd. Y mae y gauaf yn parhau yn hir iawn, ac y niae yn bresenol tua cbanol ittiti Ebrill (pan yr ydym yn ysgrifenu), ac y mae llawer iawn o ddynion yn credn na chawsom y fath atiaf mor hir a chafed er ys blynyddau lawer. Y mae yn rhaid i ni gofio mai Duw sydd yn llywodraethu ac yn dangos Ei allit.