Teitl Casgliad: Llan

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 8 o 8
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

Emynau y Genhadaeth |YNQHYD A Threfn y Gwasanaeth Genhadol. (Wedi el all-argraffu ar gais ntfor fawr o .offairtaid). Prlslau 26, 2s.; 60, 3s. 6o.; 100, rn. Sc. Sol-ffa yaghyd fsirias, So. yr an. I'w gael yn tyilg oddhrrta- Y WASG EGLWYSIG GYMRBIG. LAMPETER, CONFIRMATION PRAYER CARDS 11 —I (ENGLISH AND WBLSH COMBINED). For use of Candidates preparing for Confirmation. Printed in Red and Black. 12 Copies (poet freet 9d. 2B. le. 3d. too u Alt order* MUST bt PRTPMID aad addrasaed to :— ',¡. MANAGBR, mmjfSt OHURJH PRBS9 00 LTD., LAMPBTKR LLAWLYFR AT WlgAIABTl Y COIPPlUISlWI, 8AN T Parch. E. LORIMER THOMAS, M.A.. Corin Dswi SANT. PM mu 1/3 ylM, yn RHAD dnwr pm. MANAOBR, wmum. CHURCH PRBflS go., LM. UlffWIR AIL-ARGRAFFIAD y DEYJRNAS MEWN PERYGL Allan o'r Genlnen Sbrlll 1110, o gyda RRAGAIR, I. Pa fodd dasth y rfcyfel t" ac •LAIR, Pa fodd daeth Dadwaddoliad I" gan y PARCH. GANON J. P. LEWIS, J- Rnnsoit LLANtwimDwr. » PRJI 0BIN 100. Dylal fod ym aahob ty."— TYSTIOLAETH YMNRILLDUW. Archebio i'w hanfon 1 MANAGED OAXTON RALT^ LAMPETER YR HAUL. Anfoner aroihabion am yt Kkti i MANAGBR, iWBIiSH CHURCH PRESS CO., LTD., LAMPETER. DETHOLIADo EMYNAU ALLAN 0 Hymnau yr Eglwys AC Bmyniadur yr Eglwys yng Nghyaro YN WNOL A PHYNCIAV Y COLECTAU, YR EPISTOLAU. A'R EFENGYLAU YN Y LLYFR GWEDDI GYFFREDIN. YNGHYD A RHESTR 0 DESTYNAU CAN Y PARCH. D. DAVEN JONBS. Fieei Llanfynydd, Ac Ysgrifenydd Mygedol Corawl Kghryslg Archddiaconiaeth Gaerfyrddia. Pris 9c. drwy'r poet. I'w gael oddlwrth yr Awdwr, nen MANAGER, LLAN OFFICE, LAMPETER. f LLYFRAU BUDDIOL. Omn v "PMBL." RHir I ♦ OÁ WELL SAETHA U SKY BGLUBHAD AC ATEBIOI AB BYNCIAU, EGLWYS IG GAV ROBERT CAMBER-WILLIAMS, M.A. CANox TY DDKWL II Byddwch barod bob amser i ateb i bob un a afyno i chwi reswm am y gobaith sydd ynocb fydag addfwynder ac ofo."—1 FBDB iiL 15. a 0. I M PFFIUB." BBIP 2. < Swyddogion ByddiD Iesu SEF EQLURHAD AR f SWYDDAU EGLWYSIG alibi MET CAMBEB-WILLIAMS, M A., CANON TT DDSWI. PRO, v MTU TUU Y UATT, 8C. YR UN\ DTRMFR UYTNYRDY, JO.; NAN IT. 10C, Y DTUIN YN RHYDD tfrtfyr LLYTHYRDY. Arohabion am y ddaa i'w banfon i MANAGER, CAXTON HALL, LAMPETER LLYFRAU GAlq T PARCH. A. 0. EVANS, B.A. RHBTBOB LU" a Mto., I BLANT BACH YR EGLWYS. a HAWL AO ATSB. (TBTDTDD ABSBAFFIAD). IIDO" APOffTOLIOM. Y BRSMlM MAUL. (Am AmoBATriAii). LLYFB RUTHi. (Am AmoBAvnAB). DYWYP OIDION. (An ABOBAmADli. LLTVR USA. (ATL ABOEAMAS). Y BRXNIN DAFYDD. BYWYD B"UBL. Y FLWYDDYN WJLWYFLG. Gelllr oael oopiau o unrhyw un o'r llyfrau uohod am Is. 3o. y dwsln; yn rhjdd drwy y llythyrdy. 0 Hefyd gan yr un awdwr,— eo HYFFORDDWR I'R FOREOL Vk BRYDNAWNOL WEDDI. PRIS, MEWN amlen, Is. NET. mmen LLIAM, < DRVNFR POll, Is. 9C. Anfoner Archeblon (gyda aeo-dal) i MANAGER, U LLAN" OFFIOB, LAMPKTBR YR EPISTOL AT YR EPHESIAID NODIADAU GAN Y PARCH. BLLlS B. GRIFFITH, B.A., Rheithor Llangadwaladr, a Deon Gwladol Malltraeth. Frisian 1 copt, leu 8o. drwy'r Post. 6 „ S& Go. I 12 „ 16a. to I'w gael yn onig oddiwrth yr awdwp Parch. MRS B. Grilith, Llanpdwalad. Rectory, Bodorgan, ABglesay. TEILWNG 0 SYLW- LLWYDDIANT ANARFEROL PERL Y PLANT, DAB 0LT8IAKTH IT PAROH. CANON OAMBER-WILLIANS, Y Cyhoeddiad Cympaeg Goreo i Blant Ae yn fwy poblogaidd nag erioed. On am geiniogwerth dda, myner ei. Oeir eamplau yn rhad drwy anion i'r cyfairlad laod Yr archebion i'w hanfoi, MANAGER "PERL" OFFIOE LAMPETER "TROI ALLAN Y DD WY FlL." 12 o Gopiau Dc. 90 „ 28.8c. m 4s. ANFONER ARCHEBION GYDA BLAMDAL AT p MANAGER, WELSH: CHURCH PRESS oo., LTD., LAMPETER. immmmmwmtmmmmm I"" PBARL SiBiia.No, 1. Dissenters in Wales. SOME AOCOMT OF THE HISTORY OMD TEACHING 97 THE Chitf DISSENTING Bodies IN THE PRINCIPALITY. BY J. ROWLAND PRYCE, M.A. TroAB OF GLADBSTBY. PRICE—THREEPENCE. All orders should be sent to To MABAOBB, WIWIB CHURCH JPBBBS CO., LTD. LAmirxTm W Maes Llafur Undeb Ysgtfton Sul yr Eglwys. NODIADAU AR I SAMUEL • OAN T PARCH. D. EDWARDES, CRYNFRYN, LLANQBITHO. 1 copl, 60., 6 copt, 2a. 6c.; 12 copt. 4a. 6c I'w gael oddlwrth y WASG EGLWYSIG GYMREIG, LAMPETER. NODIADAU AB T Uyfr Gweddi Gyffredin GAN Y PARCR. H. L. JAMES, M.A., RHEITHOR ABBRFFRAW. AIL ARGRAFFIAD, 1.. 6D. LLAWLYFR AB ARWYDDLONIAH EGLWYSIG. (CHURCH SYMBOLS), GAN Y PARCH. D. DAVEN JONES, B.1 0 herwydd y garreg a lefa o'r mur, a'r trawsfe a'l hettyb o'r gwaith coed.Hmuouo U. 11. Pris* 4c. I'w gael oddlwrth yr Awdwr, Llanfyaydd Vicarage, Golden Grove, neu MANAGER, CAXTON HALL, LAMPETER. TELYN y "PERL" OASGLIAD 0 GANEUON CREFYDDOL Wedl eu dethol o ol-rlfynaa "PerIl Plait" Gan f Parch. DAVID JENKINS, &A., Bheithor; a Mr. D. JENKINS, C.M., Penboyr. (Droa Bwyllgor o Oymuifa y Plant yn Nyffryn Telfi.) LWnw fwlch a deimlld yn dglyu 4 Chyfarfodydd a Chymanfaoedd y Plant. Pris (,SOL-FM) 3 FA; 3a. y dwsln yn rhad drwy 1.7r- post, TUB fttANAOBR, WBLSEE CHURCH PRBSB CO., LTD. LAMPETER. YR AIL ARGRAPHIAD PENNODAq TO v' HANES YR EGLWYS YN NGHYMRU, CAN ROBERT CAMBER-WILLIAMS, M.A. CWlOJl KOLWTS OADUBIOLI TY DDCWI. Pris MOWN IINUEN BAPYR, 8e. NETT; MEVM. UTAN,LT^ FYFA ft y ooyi yn YCHTEANEGOI AT Y CLUDIADL Teleran arbenig am nifer penodol Yagolion SuI. ft Pob archebion i'w hanfon i— MANAGER, i WWLMBL CHURCH PBBflt 00." LAMPBTIR ADGOFION OAM "HENAFGWR sour W8 HYBARCH DAVID EVANS ABOIIDDUOON EBANEBWY. Drls, in. gyda'r post, Gwneir goscyngtad sylweddol i Yagolion Sul, CJdd. Llenyddol, &0. Anaml y oelr llyfryn mwy oymwys at wobrau yr Ysgol Sul a Chrfar 'odydd Llenyddol. Telerau arbenig, 8». y Awsin, y prynwr I dalu'r post. MANAGER, WEiau CHURCH PRESS, LAienTiu. CATECISM I BLAIT YR BGLWfS All HANES IESU GRIST 0 SUL Y PALMWYDD HYD IAU.Y DYRCHAFAEL. OAN Y Parch. J. Wheldon Griffith, LLAKOIAN PARSONAGE, ABERSOCH. .I Pris Is. 8e. y dwsin. 9 Gelllr cael oopiau oddtwrth yr Awdwr neu MANAGER, LLAN OFFICE LAMPETER Argraphwyd a chyhooddwrd gaa Chrmtf y Waag Eglwysig, ac argraphyddc-J Gmreip,, Crfyng^di^, Caxtn" H an. Ebrill 20 1917.