Teitl Casgliad: Llan

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 24 o 24
Full Screen
9 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

71:tr"f'¿i,Li: "6!Î.¡:?'fii\;1't;2if;'2fJí?it¡."¿J)J¡ A GREAT TONIC IRON JELLOIDS. A Great Historian-Edward Gibbon. For the production of that great historical and readable ivork-which it has been said 'no Gentleman's library should be wilhout'-The Decline and Fall of the Roman Enipire-we are indebted to the fertile and systematic brain of Edward Gibbon. The first volume was published in /776, the sixth and last in 1788. Clear thinking is impossible without rich red blood. If the blood be poor in quality the brain cells, and indeed all the organs of the body are starved and ill-nourished. For this reason brain workers should occasionally take a course of Iron Jelloids. They help to maintain the number of the red corpuscles so essential to the blood's healthy activity. Poorness of blood is known as Anamia. For ANAlMIA (shown by Breathlessness on slight exertion, Pallor, Depression and Weakness) Doctors have for many years prescribed the well-known Iron Jelloids No. 2.-there is nothing better. For DEBILITY, WEAKNESS and NERVINESS, Men find The Ideal Tonic and Restorative in Iron Jelloids No. 2A. MURIEL, VISCOUNTESS HELMSLEY, writes:I ha-ve much pleasure in stating that '-your Iron-jelloids have been most beneficial to me personally during these anxious months. • "I have given them to several of our staff nurses and probationers, and to the children in the 4CNational Society of Day Nurseries, and have found them a perfectly excellent tonic." ftemolo law Iron Jelloids ( Pronounced Jell-Lloyds ) Reliable Tonic for Men. IRON JELLOIDS No. 2A. For Anaemia in Men and Women. IRON JELLOIDS No. 2. IRON JELLOIDS/ No.2. 1 For Growing Children. IRON JELLOIDS No. I. Of all Chemists. A Fortnight's Treatment, 1/3, large size, 3/ Manufactured only by The Iron Jelloid Co., Ltd., 205, City Road, London, E.C. :;c:i:?;; :}-_  'L-)' ):1:y'>z;{1:5.Lé: i:.>u\{;t'}: ':(:: ,x< mi ï1lf'JiX¡;'čt:o;!J)f',};-i,j'i;IT's:t" "1;j:fj,:&fE!K EDWARD GIBBON. Born 1737-Died 1794. Dr. ANDREW WILSON wrote:—"lo those who suffer from a "deficient quanliiy of h/ood, Iron Jelloids Will act in a most favourable "manner by producing a more natural circulation, which will in turn "replenish every part of the system with fresh life, increased energy, "greater strength and healthier conditions. Poorness of blood is known "as Ancsmia." Dr. T. HATFIELD WALKER, F.C.S.,late Analystfor the City oj Carlisle, &c., late Medical Officer of Health, Longtown, wrote SInce analysing your Jelloids twelve months ago I have regularly .,used them in my practice and have always found them most effectual. "In several instances ordinary Pills had been taken for considerable "periods with little effect; but when the patients were put on jelloids ihey immediately began to improve:) Ask your Chemist for a box of Iron Jelloids to-day. Price 113, ,r.cl-r.}'{"k..iJ"¿;1iJj.=

COLOFN EINGOHEBWYR

COLOFN EINGOHEBWYR Bhlldd i bob dyn ei fam, ac i bob barn ei llafar. pfid ydym yn gyfrifol am syniadau ein gohebwyr.) LLWYRYMWRTHODIAD." At Olygydd y C.F.N." a'r Lian. Gresyna M. B. fod neb yn ysgrifennU yn erbyn mewn newyddiadur crefyddol ac Eglwysig." Gresynaf finnau yn hyt- rach fod neb fel M. B. yn ysgrifennu o blaid gyda rhesymau mor egwan a phlentynaidd. Fel yntau, condemniwn feddwdod, afradlondeb ac anghymedrol- deb o bob math, ond ar yr un pryd hoffem wybod gan M. B. pa un ai deddf- iWriaeth yn gorfodi llwyrymwrthod ai dylanwad moesol seiliedig ar yr Ysgry- :tnyr a dysgeidiaeth yr Eglwys ddylai fod yn fwyaf effeithiol i gael trefn a sobr- Wydd yn ein gwlad ? Os eglwyswr ydyw M. B. fe ddylai iwybosd nad oes rhwng dau glawr ein Llyfr Gweddi Gyffredin son am y fath reol a llwyrymwrthod, tra y cawn ef yn llawn o iaddysg ar ddylanwad ac effaith arferiad illawer uwch a gwell ei natur, sef-Hunan- Sywodraeth mewn yfed a bwyta. Hefyd, os bu yn astudio ac yn llafurio ym maes llafur yr Ysgol Sul am y flwyddyn ddi- jfveddaf, sef I Cor. vi;-vii., fe ddylai iWÝbod mai hunan-lywodraeth ac nid llwyrymwrthod a ddysgir gan St. Paul i'r Corinthiaid; ie, cofier nid fel ufudd- dod i ddeddf orfodol, eithr er gogoniant 'fDduw." Gwneuthur fy hun yn gaeth- ijtes i Dduw ydyw fy nelfryd ac nid bod yn rhydd o fewn terfynnau deddf orfodol y wladwriaeth, a dyma, mi gredaf, ddylai fod ymgais pob un ohonom. Y mae galw am gyfundrefn orfodol o lwyrymWrthod i mi yn sawru o'r Phariseaeth fwyaf rag- irifchiol, ac y mae y dosbarth sydd yn proffesu llwyrymwrthod wedi profi trwy feu proffes ragrithiol yn y gorffennol yn fwy o rwystr i sobrwydd nag fel arall. Os ydyw M. B. yn digwydd bod- ym mhlith yr ychydig nifer allaf yn ddi- dwyll eu cyfrif fel llwyrymwrthodwyr, Igallaf ei sicrhau fy mod yn edmygydd mawr ohono am fod felly heb ei orfodi, ac yn brawf amlwg o'r hyn a ddywed 'St. Paul wrth y Corinthiaid, sef, "nad ydyw Duwyn temtio neb uwchlaw yr hyn allodd." Yr ydwyf yn edmygu bob amser y safle anrhydeddus ac annibynnol a 'gymer ein Heglwys ar y mater yma, tatyn bys neu beidio. Gan ddymuno illwyddiant y LLAN ar ei briodas a'r 'C.F.N., a diolch am ryddid ei golofnau i Ijawb ohonom draethu ein syniadau. Yr eiddoch, &c., r LL. J.

YN NYFFRYN TEIFI

YN NYFFRYN TEIFI. GAN JOHN Y GWAS. Henllan. Da oedd gan yr Eglwyswyr weled Pte. Tom Thomas, Lan Cottage, adref. Mae bron dair blynedd oddiar yr adeg y bu yma o'r blaen, ac y mae wedi treulio ysbaid hir yn -Salonica. Penboyr. Llongyfarchir Mr. Eddie Jenkins, mab ein Rheithor, ar ei waith yn ennill ysgoloriaeth Griffiths o £ 30 yng Ngholeg Dowi Sant ar ei fynediad i'r coleg. Dyma ddechreu gwych, a rhwydd hynt iddo fyned yn uwch eto. Llangeler. Gwelwyd yn y newyddiadur fod Ficer llengar y plwyf wedi anfon ei ymddi- swyddiad i'r Esgob. Mae parch mawr t iddo yn Llangeler, a bu pedwar, ar ran yr Ysgol Sul a'r Eglwys, yn ceisio ei ddarbwyllo i ail-ystyried y mater, ac aros fel Ficer yn y plwyf. Os mai ymddi- swyddo a wna teimlir yn flin iawn gan y plwyfolion yn ddiwahaniaeth. Edrychir arno fel un o oreugwyr y pulpud Eglwysig, mewn gallu, barn a dylanwad.

NODION 0 AMRYW BLWYFI

NODION 0 AMRYW BLWYFI Llaafechcll. Cynhaliwyd cyfarfod o bwyllgor yr eisteddfod yn Llanfechell er gwneuthur paratoadau ar gyfer yr eisteddfod nesaf. Cynhelir hi yn Llanrhyddlad ddydd Gwener ar ol y Pasg. Llongyfarchwn Mr. Hugh Jones (Ty Main), ar ei waith yn ennill medal am ei ddewrder yn Salonica. Llanrug. Y mae mudiad ar droed yma i gasglu at gael organ newydd. Aber. Cynhaliwyd Cyngherdd llwyddiannus o dan arweiniad Mr. Evan Joneg. Rhoddir yr elw iJr milwyr, Llanymawddwy. Bwriedir codi cofeb i'r diweddar Barch. Owen Hughes (Tyswyn), Rheithor y Plwyf. Llangynfelyn. ■ Cynhaliwyd gwasanaeth i sefydlu y Ficer newydd, pryd y pregethwyd gan y Deon Gwladol. Pregethwyr y diolchgarwch oeddvnt y Parchn. T. R Davies a J. Griffith, Old Colwyn. Llawr-y-Bettwa, Pregethwyd yma gan y Parch. T. D. James, Llanerfyl. Trzfriw. Gwasanaethwyd yma gan y Parchn. R. M. Jones (Bettwsycoed), D. Thomas (Pentrefoelas), a J. Ll. Richards (Dol- wyddelen. Carrigy Druidion. The Rev. R. D. Hughes, Derwen, preach- ed at our Festival. Treflys, Criccieth. The Rev. D. Collwyn Morgan, Penmorfa, officiated at our annual services.

BANGOR TEIFI

BANGOR TEIFI. Yr Ysgol Sul. Ar y Sul nesaf o flaet, yr Adfent buwyd yn dewis swyddogion ac athrawon yn yr Ysgol Sul erbyn y fiwyddyn Adfent 1919— 1920. Penodwyd Mr. J. Phillips, Aber- hoffnant, yn arolygwr; Mr. D. Griffiths, Troedrhiw'rhwoh, yn Ysgrifennydd,, a Mr. Tom Davies, Fron, yn Drysorydd. Dyma gam i'r iawngyfeiriad trwy ddechreu gwaith yr ysgol Sul gyda'r Adfent. Anrheg. Y Sul hwn cyflwynodd Mr. D. Emrys Rees, Arolygwr, a'r ran aelodau yr ysgol Sul, Feibl hardd, esboniadau a Hastings One Volume Die ionary on the Bible," ynghyd a swm o arian i Mr. Johnnie Jones, el Dolgrogws, Uandissul, ar ei ymadawiad o ysgol Sul Bangor Teifi, fel cydnabyddiaeth fechan fod aelodau yr Ysgol Sul yn gwarth fawrogi ei ffyddlondeb cyson yn ystod yr amser y bu yn aelod o'r ysgol Sul hon. Milwrol. Mae un arall o wroniaid Bangor Teifi wedi c'ael ei ryddhad o'r fyddin, ae wedi dychwelyd yn ol sef (Capt.) Dr. J. E. Rees, M.D., M.O., mab Mr. J. Rees, Gilfachglyd, Bu yn gwasanaethu gyda'r fyddin yn Suvla Bay, a lleoedd eraill, ac yn ddiweddaf oil yn Rwsia. Yr oedd pawb yn falch o'i weled. BANGORIAN.

LLUNDAIN

LLUNDAIN. Eglwys St. Benet, Queen Victoria St. s c. Nos Iau, 27ain cynlisol, cynhaliwyd Ail Social y tymor yn y Sunday School Union Hall, Old Bailey, gerllaw yr Eglwys. Daeth cynhulliad ardderchog ynghyd, a hyfryd nodi y llwyddiant mawr gaed. Dar- parwyd te ardderchog ar draul gwragedd priod yr Eglwys, ac yna caed cyngherdd da. Cadeiriwyd yn ddeheuig gan Mr. Gwilym Thomas, Fferyllydd ac Eglwyswr cadarn. Trefnwyd hefyd i groesawu yn ol ein mil- wyr ieuainc y noson hon. Traddododd y Ficer araeth fer ond cynhwysfawr o wir deimladau diolchgarwch a gwerthfawrog- iad o'u haberth, etc., yr hyn a ategwyd gan Mr. Thomas Jones, C.M. Atebwyd gail y Captain J. C'rowle Ellis a'r Lieut. Jenkin Evans, mewn araeth a chan, ac yna caed penillion addas gan y Mri. W. J. Evans a W. J. Williams (Gwilym Aeron). Coffa.-Nos Sul -diweddaf cafwyd Gwas- anaeth Coffa am y diweddar Mr. David Morgan, genedigol o Llanilar. Tarawyd ein brawd gan selni gydyn, a bu farw ar y 19eg o Dachwedd yn 66 mlwydd oed, a chladdwyd ef yng Nghladdfa Abney Park ar y 22ain, pryd y gwasanaethodd y Ficer. Daeth cynulleidfa dda yhghyd, a chafwyd emynau addas a phregeth darawiadol gan y Ficer,.a therfynwyd gyda chwareuad o'r Dead March in Saul gan yr organydd.

IMERTHYR TYDFIL DEANERY

MERTHYR TYDFIL DEANERY. —— Cyfarthfa. The three days' bazaar held at the Drill Hall, Mertihyir, in 'aid of the Church Hall Building Fund proved la great success. Twelve stalls well laden with useful articles, including a large variety of toys tand Christmas presents, were splendidly patronised by the 2,200 people who paid for admission to the bazaar. The Committee is to be con- gratulated on the excellent arrangements made and on the financial results. The total takings amounted to £ 2,284, leav- ing ia net profit after paying expenses of £ 2,150. Merthyr Tydfil. The Committee of the Merthyr Nursing Association has received ia letter from Mrs. H. Seymour Berry in which she offers to provide the whole of the funds necessary for the maintenance of an (additional nurse for the Merthyp area. The offer has been accepted with the greatest gratification. Cefn Coed. At the Cyfarthfa Church Bazaar there was exhibited a beautiful Doll's Palace. It was presented to the Bazaar by ta nephew of the maker, and it took six years to build. The Palace was pur- chased by Col. J. J. Jones, Cefn Coed, for L-50, and presented to Miss Lewis, the Headmistress of the Cefn. Infants' School for the use of her school. Trebarris. A Whist Drive 'andJDance was held 'at the Parish Rooms last week under the supervision of Mrs. James Thomas (Vicarage), and Miss S. A. Gaines. Bedlincg. Congratulations to the Rev. David Davies, the energetic Vica.r, on the suc- cess of his labour and ministrations in this parish. The parish was burdened with a, hetavy debt, when he was appointed to the Parish a few years ago. The debt has now been reduced to quite reasonable dimensions and the Church is in a fi-Olirishingbondition. Dowlais. The vacancy in the representation of the Dowlais Ward on the Merthyr Borough Cowncil is to be filled this week. Theire are two candid-ates in the field, viz., Mr. Tudor Davies, Colliery Agent to Messrs. Guest, Keen and Nettlefolds, Ltd., and Mr. Samuel Jennings, Colliery Repaiirer. Mr. Tudor Davies is well known in Church as well as mining cir- cles in South Wales and his supporters held a most enthusiastic meeting last week which augurs well for his sucoess at the poH. Mr. Davies is also 'a candi- date for ta seat on Metrthyr Board of- Guardians.

11 I LAMPETER AND DISTRICT

11< I LAMPETER AND DISTRICT t Lampeter. We regret to record the death of a devoted churchman, Mr. Dan Davies, Bridge Street. The two surviving sons of the deceased are priests, one working in Briton Ferry, the other in Abergav- enny. We extend our sympathy to them as well as to the widow and (laughter. The funeral took place at Lampeter on Saturday, Dec. 6th. St. David's College. The Rev. E. Hughes preached on be* half-of the Church Army in the College Chapel on Sunday Nevember 30th, and delivered a lantern lecture in the even- delivered a lantern lecture in the evening. The dramatic society is being run by Mr. Toomey, the musical society by Messrs. T. M. Hughes and H. Ponsford. The Christian Union is flourishing. Mr. Ivor Davies is its President, and Mr. F. Lloyd its secretary. Mr. "Owen Griffiths, secretary for Wales, recently addressed its members. The College Magazine is again soon to be published, and will con- tain an editorial by the Principle an article by the Bishop, and mem- oirs of the fallen heroes. Mr. T. A. Roberts is President of the English debating society, and Mr. T. M. Hughes of the Welsh debating society. The football clubs, too, are in full swing, and'the college is proud of the inclusion of three of its members in the newly instituted Welsh inter-Varsity team, viz., Messrs. D. H. Lloyd, C. GL Lewis, and G. Protheroe.. Llanybyther. We are sorry to hear of the continued illness of the Rev. J. Morris. He was taken ill at New Quay in the first week of November, and is now at the Aberyst- wyth Infirmary. The services at Llan- wenog have been taken by the Rev. W. H. Harris, S.D.C., and the Rev. David Jones, the College School.

ST PADARNS WELSH CHURCH HOLLOWAY

ST. PADARN'S WELSH CHURCH, HOLLOWAY A social evening to welcome the Rev. and Mrs. E. Cbarles-Davies, B.A., was held on 'the 4th iiist. in the Hall of the above Church. After participating of .an excellent tea provided by the ladies of the congregation, a miscellaneous entertainment followed under the presi- dency of the Rev. J. Orowle Ellis, Vioar of St. Benet's, who was supported on the platform amongst others, by the Rev. Hugh Williams, Vicar of Emanuei, Holloway, the Rev. Wm. Davies, Chap- lain of St. Pa nor as, the Rev. D. Griffith, Incumbent of St. Mary's Camberwell, the Rev. Emrys Rees, B.A., Padding- ton, etc. !<' PUBLISHED by the Ron PUBLISHING Co.. LTD.. 17. Taviatock-street. Covent-garden, Londou. W.C. 2. and printed by W. "SPEAIG STAND SONS, LTD., Fetto-laae, London."E.C. 4.- December 12, 1919.