Teitl Casgliad: Carmarthen journal and South Wales weekly advertiser

rhifyn: Second Edition

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 2 o 8 Nesaf Olaf
Full Screen
21 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

Dyma ffaith. yn werth ei gwybod,— Os ydych yn dyoddef oddiwrth Ddiffyg Traul, Dolur yr Af u, Poen rhwng: r Ysgwyddau, Pen Tost, Gwendid a Diffyg Gwaed, y mae Columba Bitters yn feddyginiaeth anmiiiusiadwy i chwi. Y mae y feddyginiaeth hon wedi gwella ugeiniau paham na roddwch brawf ami? Ar werth gan bob fieryllyd 1, 1/1 a 2/9 2 y botel, neu odcliwrth y gwneuthurwr, D. Derwenydd Morgan I { Dr. H.D. Sc., Dr. O., U.S.A., I M.P.S.L., Eng., I THE PHARMACY, PENCADER, Un o Lyfrau Goreu yr Oes,-Novel Ddirwestol Seisneg, "THE TAVERN ACROSS THE STREET" GAN D. DERWENYDD MORGAN, Awdwr A Welsh Doctor." Llyfr dyddorol ac adeiladol. Anmhris- iadwy i Gymdeithasau Dirwestol. Y Pulpud a'r Wasg yn ei gymeradwyo. Ar werth mewn siopau, neu gellir ei gael ond danfon at yr AWDWR, The Pharmacy, PENCADEB

LLITH TWM BaKELS

LLITH TWM BaKELS Nawr te, wy am weid.wrthoch chi rai pethe wedd in Ilithir boys bach o'r ffrunt. Ma nhw n lot ofnadw o foys o lanne'r afcn Te.fi midde nhw ag yn injoio darllen y JBBNAL Nid drwg MAH.nna n IROFI fod rhen JERNAL yn bappir ffer ta beth. Ond dima'r peth cinta si'n y Uithir. Wedd un o boys wedi bod gatre ar dippin bach o holideis, ag yn dig- Wd bod sha Velindre pan ddoith y cwn heU helbo. Dima un o'r jents mlan at y showdiwr ag yn i holi fe pwy rijment wedd e'n blongo iddi a ffethe felna. Mi ofinodd wedin pwy bresant leikse fe gal, a mi wedodd inte ma ffownten pen,-ichi n gwbod- blakled a ink in i fola fe. Ongore te, mi ddoith y skribbling-tool, ond smo fe n gwd wurkine order heddi. Os rhoi presant-rhoi presant ontefe. Nid pringder dibs wedd y rheswm clo..Nawr meddil- jwch chi am yr eideea. Y boys ma yn mind mas ar ol cwn hela, pan mar wlad yn shwt gondishon. Dina beth pert i'r showdiwr ma i weld wrth ddwad gatre o'r trenshis, a'r mwt, a'r shels, a'r bili-beeff, ag olion y Jerman mwrdrers.-gweld rhai o jentri r wlad ar u1 cwn hela! Rargol fowr dima gownt. Meddiliwch am hin. Mam showdiwr wedd wedi cal i ladd mas ar y ffrunt yn llefen fel plentin wrth glw/ed y miwgil vn sralw'r cwn at i gill We ecko mitPgil arall in cliste'r fam drian yn galw heeros Priden at i gili i sefill o flan cledde'r Jerman kow- ard. Ech v fi. Cadwch ich cwn gatre sbo'r rhifel droaodd ta" dim ond er mwyn parch i rieni a theiliodd rhai si wedi colli rhai anwl er mwyn ich safio chi a ninne. Dina drieni midde'r boys ma wedd gweld y cannodd o deie yn 11 awr gwastod yn Ffraink a Beljum. Io. catrefi dinion tlawd wedi mind yn aberth ar allor tnchwant y Reiser pwdwr. Amser we nhw'n mind mas i'r trenshis dina le we c nhw'n cwrdd a'r oondeds yn cal i cario ar y stret- shers. We'r oondeds yn idrich yn reit gissiris trw'r ewbwl midde nhw. Wel dun boys. Dango, ich short chi si'n cadw finni enw da Priden Fowr—heeros "Of the reit stamp. Un bachan clo, yn dwad ar y stretcher yn wad bob tamed, ag yn canni Plas Gogprddan. Un o'r London Welsh wedd e, a hen Gardi i'r earn. Un arall wedi cal smacken a'r diain yn i goes yn tinni mwgin fel ta g.'n ishte miwn eesi cher o flan tan gatre. Pwy rifedd mai NO iw'r anser i'r cwestiwn Ar wee down-harted?" Ond widdoch chi, dina ddanting i'r boys ma i'w clwed yr h-oll randiboo oboti gonskripshon. Ie a clwed am v ffordd ma rhai yn treeto'r gweithwirs. Ond widdoch chi be si wedi hala nattir i godi'n ddiweddar. Ffarmraig wedi bod yn sippleio menin i ddoi gwstwmer neilldiol trw r blinidde am WAN BOB A POWND. Shwt mai nawr? 0 Koperetiv preis. Beth iw'r ddoi gwstwmer ma?—Prigetharr dall iw un, ag un o'r fechgin mwya piwr ag efan- giledd a rodiodd ariod. Y Hall hen weithwr tlawd wedi codi finni lot o blant, a rheini heb -all-er helpi pwer o fe to, hen Gristion fel y carlwm. Widdoch chi. ma dda gen i feddwl am hen foys fel rhain. Pan bo nhw'n cnocko wrth ddrws y nefodd, fidd dim ishe i Pedr i idrich i .cownt nhw. wath mi fidd digon o ingilion yn barod i weiddi-aegor drws led pen. Pedr,—cum in mei lads. ma mishtir wedi hala ni i'r drws i gwrdd a chi a ffrunt wet tickets ichi. Dina wahanieth ar y ddeiar ontefe. Market preis ar y ddeiar, a ffrunt seets yn ffree rochor draw. Peidwch meindio boys. stim ishe ffarmers o'r short hin ai market preis vn y nefodd. ) Wy am roi clap ar gefen un bachan arall to. Ffarmer iw e, ond diaich ma points da indo fe. GITTO ALLTKORDDE. Ha'r enw na yn swno'n fwy ag06 na tawn i n gweid Mistir Devis, a smo Gitto'n mofin hen ekwars felna. Wel, mai e'n gwerthi menin i'r hen gwstwmers am swllt y pownd o hid, a ma dot fab gidag e mas yn y kaki. Bendith ar dy ben di frawd. Ma Twm yn rhoi maddeiant i ti am holl randibw'r degwm am hin. Lwk dda, machan i- lddoch chi, ma hen foys fel hwn yn hala i gofio hen lein bert ofnadw d

LLWYNHENDY GER LLANELLI

LLWYNHENDY, GER LLANELLI. DYKCHAFIAD.—Da genym gael ar ddeall fod y Parch. T. R. Davi<^s, yr hwn sydd wedi bod mewn gofal o Eglwys Blwyfol Llwynhendy, ger Llanelli, er ys chwech neu rhagotr o flynvddau. wedi cael ei ddyrchafu gan Esgob Ty Ddewi'i fywoliaeth LlaTJfi- hangel-y-Creuddrn, Aberystwyth, fel olynvdd i'r diweddar Barch. W. Headley, C Mae Mr. Davies yn un o'r pregethwyr "mwyaf poblogaidd yn OJghymru, a-c mae ga'twad mawr am dano vn ystod tvmmorau Diolchgarwch am y Cynhauaf. Mae e; ddyrchafiad yn golled i Lwynhendy, ac yn ennill i Eyipcxf^yr Llanfihangci-y-Uneadt&rn. Bob Hwydd ide.o yn ei faes newydd.—("Myrddinfab.)

BETH Y MAE EIN HAELODAU SENEDDOL YN GWNEUTHUR AR YR ADEG BRESENNOLj

BETH Y MAE EIN HAELODAU SENEDDOL YN GWNEUTHUR AR YR ADEG BRESENNOL. [At Olygydd y CARMARTHEN JOURNAL.] Syr,—Mae y Celt Llundain am yr wythnos ddi- weddar yn siarad yn blaen lawn am ein Haelodau Sentnldol Cymreig yn nglyn a'r Rhyfel bresennol. Yn mhlith pethau ereill, o dan y penawd Y Mesur Ciorfodol," dywed:- A'n siomiant penaf ymddygiad ein haelod- au ein hunain ar hyn o fater. Mae meibion dewraf ein gwlad wedi rhoddi eu gwasanaeth yn rhad a/c yn ddigwyn. Erbyn hyn maent yn y ffosydd yn gatrodau dewr, a'r oil yn tystio fod angen rhagor o gynnorthwy arnynt. Danfonwch ragor o gymhorth i ni ydyw eu cri, a'r modd y mae'r aetodau Cym- reiO" yn ateb v cais vdvw-Hanner eu nifer yn pleidio tros hyny, a'r haner arall yn gwrthwynebu neu yn absennol. Beth ddywed ein bechgyn ar ol hyn? Yn tier ni fydd ganddynt fawr o barch i'r gwyr fuont mor ddifraw a gwrthod codi eu Hef ar eu rhan. Gadewch i ni fanylu ar yr ymraniad yn y Tv: Dros i'r Prif Weinidog gadw at ei air, 17- David Davies, Vaughan Davies, Syr F. Edwards, Syr Herbert Roberts, Syr A. Mond, Syr Ivor Her- bert. Col. Pryce Jones, S. Robinson, D. Lloyd George, Ellis Griffith, Major Guest, Ormesby Gore, L. Haslam, J. Herbert Lewis, R. McKenna, T. J. Williams a J. H. Cory. Yn erbyn 4-E. T. John. C. Caradog Rees, T. Richards, W. Llewelyn Williams (Llanelli). Yn absennol 13—Towyn Jones, Ellis Davies, W. Brace. Clement Edwards, John Williams, Edgar Jones, C. B. Stanton, T. H. Tari-y, W. Abraham, J. Hinds, J. Hugh Edwards, Haydn Jones a Walter Rooh. 0 nifer y rhai oeddent yn absennol dylid cydna- bod fod Mr. T. H. Parry yn ymladd tros ei wlad. Mr. Edgar Jones yn yr Aifft, Mr. Stanton yn Mharis, Mr. Clement Edwards a Mabon wedi eu caethiwo gan gystudd. Diau fod penderfyniad plaid Llafur wedi dylanwadu ar amryw o'r lleill, a,e yn sicr gwnaed hyny ar Mr. Towyn Jones, canya y mae efe, er yn ffafriol i'r mesur er mwyn dwyn y rhyfel i ben, yn barod i'wwrthwynebu os myn ei etholwyr iddo wneyd hyny. Lfais fy etholwyr a'm danfonodd i i'r Senedd,' meddai Towyn wrthyf, a'u llais hwy eydd i benderfynu'r pwnc mawr hwn eto.' Mae mwyafrif yr absenolion yn wrthwynebol i'r mesur. Ond nid dyna'r cwestiwn yn awr. Yr hyn ddylid ei osod yn mlaenaf ydyw,—A'i nid dyma'r ffordd ferraf i ennill y rhyfel? Ac onid ydyw an- rhydedd yn galw arnom i gefnogi Mr. Asquith wedi iddo wneyd ei fargen a'r cyhoedd? Ni thai i ni fod yn wamal ar fater fel hwn, a dylai'r etholwyr gofio hyny pan ddaw yr etholiad nesaf dros y tir!" Fel pleidleisiwr Cymraeg, gobeithio yr wyf nad anghofia pleidleiswyr Cymru am ymddygiad yr aelodau a bleidleisiodd dros y Prif Weinidog gadw ei air. Meddylier am 16 o honynt yn absennol! Nid felly adeg Mesur y Lledr'ad Eglwysig—sef ysbeilio gwerth £157,000 yn flynyddol o Waddoliad- au Cyfreithlawn Hen Eglwys y Cymry! Pe byddent (yr aelodau Radicalaidd Cymreig) yn dioddef oddi wrth y clefyd peryglus.—"pneumonia,"—byddai y gethern yn bresennol pan oedd yr hen Eglwys dan brawf. Son am gyfeillion y "slackers," dyna i chwi 17 o honynt. Gobeithio y bydd hi yn wait and see" yn y dyfodol a^os.—Ydwyf, etc., MYRDDINFAB. GAIR AT EGLWYSWYR CYMRU. [At Olygydd y CARMARTHEN JOURNAL.] Yr wyf yn credu ei fod yn llawn bryd i ni fel Eglwyswyr i ddihuno erbyn y rhyfel nesaf— Rhyfel y Gwaddoliadau. Distaw iawn yr y'm. "0," meddai rhyw un, "gadewch i ni gael terfyn ar y rhyfel bresenol yn gyntaf." Too late bydd yr adeg hyny; yn awr yw r amser i fod yn "barod." Bydded i ni fel Eglwyswyr gymmeryd gwers cddiwrth y rhyfel bresenol. Fel y gwyr eich darllenwyr, nid oedd dim yn barod erbyn y rhyfel yma; nid oedd milwjr genym; nid oedd gynau na phowdr. na dillad i'r milwyr. Yn awr yn eon am Gorfodaeth Milwrol, pan y mae ein milwyr goreu wedi eu lladd! Dylai y pwnc pwysig o Orfodaeth Milwrol wedi bod o flaen y Senedd ddeunaw mis yn ol, ac nid y dyddiau presenol pan y mae y Gyfundrefn Wirfoddol bod yn fethiant holiol! Dywed y "Celt""Ceir ein seneddwyr ar ddechreu blwyddyn newydd yn ymgecru, fel pobl hanner gwallgof, ar gynlluniau sut i weithredu yn wyneb ein peryglon ar y Cyfan- dir. Mae un blaid yn gefnogol i gario'r ymgyrch yn mlaen rvwsut a rywfodd, tra y mae plaid arall am roddi holl egni'r Ymherodraeth ar waith er dwyn yr ymladd i ben. Yr wyf am i Eglwyswyr Cymru i fod yn unfarn ar bwnc y Lledrad, sef ys- beilio Meddiannau Cyfreithlawn Hen Eglwys y Cymry o werth JBL57,000 yn flynyddol o'i gwaddol- iadau, ac nid "fel pobl hanner gwallgof." Bydded i gyfarfodydd i gael eu cynnal yn mhob plwyf a thref yn wythnosol, er dangos i'r werin bobl beth y mae y Radicaliaid wedi gwneuthur i hen Eglwys y Cymry. Dangoswn ein bod yn foddlawn ymladd ag Ymneillduaeth Cymru. Bydd llyfr gwerthfawr Mr. Caradoo Evans o help mawr i ni yn hyn o beth, er dangos twyll a hoced Ymneillduaeth a Jackyddiaeth. Yr wyf yn gobeithio y gwel ein hawdurdodau Eglwysig eu ffordd yn glir i ddechreu ar y gadgyrch Eglwysig ar unwaith.—Ydwyf, &c., MYRDDINFAB.

CROSS HANDS

CROSS HANDS MARWOLAETH.—Un o ffyddloniaid Israel! Felly y dywedodd y Parch. W. D. Davies, Tumble, am Mr. John Jones, Meadows Lodge, Cross Hands, yr hwn a hunodd nos Lun wythnos i'r diweddaf. r oedJ Mr. Jones wrth ei alwedigaeth rhyw chwarter awr cyn ei farwolaeth. Daeth angeu yn sydyn, a chafodd ei symud heb been oddiwrth ei waith at ei wobr. Yr oedd yn un o flaenoriaid Eglwys Bethel, Cross Hands, a hyd y gallodd, bu yn flaenllaw gyda'r achos yn y lie. Claddwyd ef prydnawn dydd Sadwrn diw- eddaf yn Pentwyn, lie yr oedd wedi ei godi. CafodJ angladd teilwng o wr da. Gwasanaethwyd yn y ty ac yn y capel gan y Parchn. W. D. Davies, gwein- idog: T. M. Price, Bethania; a B. O. Jamej, Tabor, Cross Hands. Canwyd rhai o'r emynau oedd yn hoft gan yr ymadawedig, sef Pererin wyf mewn anial dir/' Dyro afaei ar y bywyd." Yr oedd yn ami iawn wrth anerch gorsedd gras yn dweyd yr adnod, "Am hyny, byddwch chwithau barod, canys yn yr awr ni thybioch y daw Mab y Dyn." Darllenwyd llythyrau o gydymdeimlad a'r weddw oc.- .wrth y Parchn. D. Harford Evans, Tabernacl, Cross Hands; D. E. Thomas, Treforis; a E. J. Herbert, Cydweli. Y prif alarwyr oeddent. Mrs. M. Jones (ei weddw); y Parch. W. Jones (brawd): a Mrs. Jones, Aberdu- lais; Mrs. Llewellyn Howell (nith). Aberdulais. Yr oedd y Parch. W. Jones wedi derbyn llythyr o gyd- ymdeimlad oddiwrth y Parch. W. E. Prydderch, Abertawe.

BANGORTEIFY

BANGOR-T-EIFY CYFARFOD ADLONIADOL.—Cvnhaliwyd c.yfarfod cys- tadleuol ac adloniadol nos Fercher, Ionawr 6med. Beimiad, Parch. D. Bonner Jenkins, St. James', Llangeler; cadeirvdd, Mr. Thomas Jones, Troed- rhiwrhwch; cyfeilydd. Mr. Willie Davies, School House. Wele rhestr o'r buddugwyr:—Darllen Cym- raeg. dan 11: 1, Mary Lizzie Jenkins. Railway-ter- raoe; 2, Mary Hannah Evans, Park. Darllen Gym- raeg, dan 16: 1, Miss Peggy Lewis, Abermachnog; 2, Emrys Davies, School House. Ateb chwech owes- tawn, dan 11: 1, Gwilym Lewis. Abermachnog; 2, May Head, Fron. Eto. dan 16: 1 ,Peggy Lewis, Abennachnog; 2, Herbert Lewis, eto. Blackboard sketch o'r Cæsar i blant: Rhanu rhwng Evan Davle, Fron; David Tom Thomas, Llandvssul. a Herbert Lewis Abermachnog. Araeth ddifyfyr: Rhanu rhwng Mary H. Evans. Park, ac E. Davies, ,Ff\ae,theb (wit): Rhanu rhwng David ^TdlWha/' aC Emr^ School W°ir ehw^2h ewestiwn eto: Rhanu rhwng RichardI Wdhams, Rectory: David Jones (leu.) Ber- coed-uchaf; D. Emrys Rees. Abermachnog, a Dinah Tiouisa Jones, Lltinall. Darllen darn heb atalnod- au Rhanu rhwng Dmah Louisa Jones, Lleinau, a John Jones. Caercadw. Cafwyd amryw o ddadleu A deuawdau ac. adroddiadau campus. De-hreuwyd ycyfarfod drwy ganu "Hen Wlad fy Nhadau." CyHy^iwyd pleidlais o ddiolchgar\vch gwresocaf i'r boneddigesau ag VT oedd wedi darparu te. gan y rheithor, Parch. E. J. Davies, ac eiliwvd gan Mr David Evans. Castell, sef Misses Hannah'Davies Troedrhiwrhwch, a Mary Davies. Blaendvffryn Farm, y rhai oedd wedi darpnru digon o bob math o ddanteithion, a gwahoddwyd pawb o'r cvlch i'r wlood. Cafwyd amryw a "prize bags" at ein gwas- anaeth o bob lliw a llun. gan Mis« Dinah Louisa Lleinau. Y trysorvdd oedd Mr. Dfrfvid J*5nes Llamdewi; ysg., Mr. Evan Evaas, Castell Bangor

PENCADER I

PENCADER I GWYL CALAN HEX, LLAXDYSSUL.—Dydd Mercher, Ionawr 12fed, cychwynodd aelodau Eglwys Fair yno, fel arfer yn .flynyddol, gan y treu uil-ar-ddeg i ymuno a rhyw un-ar-ddeg o ysgolion ereill. Pwnc oedd ganddynt eleni oedd rhan o'r 9fed a'r lOfed bennod o'r Actau; arholwr yr ysgol oedd y Parch. Owen Jones, ficer Cynwjl. Aeth yr ys.gol drwy ei gwaith yn ganmoladwy iawn, gyda rhoddi datgan- iad rhagoroi o'r antliem, Ceiowth yr Arglwydd (E. T. Davies), dan arweiniad Mr. Tom Daniels, Gwen Cottage; ac ar ol i'r y&gol fyned drwy ei gwaith, yr oedd darpariaeth o'r danteithion goreu wedi oael ei wneyd yn y Kings Head Hotel "lozig rooms gan rai aelodau caredig, &ef Mrs. Lloyd, Coedlannau; Mrs. Jones, Aiarshland Villa, pa rai fuont yn ddyfal barotoi lluniaeth i bawb tra yr oedd yr ysgol wrth ei gwaith; ac hefyd Mr. P. Davies, Cwmgwen; Mr. Sam Evans, Gwyddgrug Vale; Mr. Dd. Evans, Velindre Park; Mr. Tom Evans, Pant- glas; a Mr. Tom Jones, 1-ump. Mae'r diolch- garwch gwresooaf yn deilwng iddynt oil am y fath wledd, pawb wedi eu digoni a mwynhau eu hunain. Mae yn ble6er o'r mwyaf i weled yr ysbryd hael- frydig hwn.

LLANGELER

LLANGELER MARWOLAETH.—Nos Sadwrn wythnos i'r diweddaf, bu farw Anne Rees, Gwastod, wedi cyrhaedd yr oedran teg o 89, ar ol cystudd cydmarol fyr. Gofal- wyd am dani yn ei chystudd gan ei nai, Mr. John Rees, Pantculgan, a'i deulu. Hebryngwyd ei gweddillion marwol y dydd lau canlynol i orphwys yn hen fynwent Eglwys Llangeler, pryd y gwasan- aethwyd gan y Parchn. Henry Jones, B.D. Ficer; D. Davies, Curad; D. Bonner Jenkins, ac E. T. Davies, Manceinion. perthynas i'r ymadawedig. Yr oedd yr ymadawedig wedi treulio oes ddiwyd a defnyddiol, ao yr oedd iddi air da gan bawb. Nos Sul diweddaf traddodwyd y bregeth angladdol yn Eglwys y Plwyf gan y Parch. D. Davies, curad, yn absapoldeb y Ficer. Heddwch i'w llwch.

Y GOLOFN F ARODOl

Y GOLOFN F ARODOl (Gan Talfynydd.") DEIGRYN UWCH BEDD Pte. Llewellyn Evans, Henllan, yn y Gallipoli. Af ar edyn fy nychymyg, Dros y don at lan ei fedd; Her i neb fy ngweld na nghlywed, Chwaith na nghlwyfo gyda'r cledd: Mi noswyliaf yno'n dawel, Yn nghwmpeini'r awel brudd, A chyssegraf ei orweddfan Gyda dagrau oddiar fy ngrudd. Caiff fy nagrau aros yno I addurno man ei fedd; Fel yn dystion o'm serchiadau At y gwr fu'n cario'r cledd: Min,au wylaf gyda'r weddw A'r amddifaid heddyw sydd Dan gysgodion ddun-os alar, Heb un gwawr o oleu dydd. Arglwydd bydd yn gymorth iddynt, Gwrando'n rasol ar eu cri; Nertha hwynt i weld y goleu Sydd tucefn y cwmwl du: Tro eu dagrau oil yn wydrau, Fel y gallont hwy gael trem Ar eu Duw yn Dad tosturiol Yn eu pnofedigaeth lem. Mae fy nghalon yn glwyfedig, Archolledig yw fy mron; Dagrau hiraeth fynant dreiglo Dros fy ngruddiau'r funud bon: Pe cawn holl fwynderau'r ddaear, Ni wnaent imi un lleshad, Tra yn coflo am Llewelyn Aeth yn aberth tros ei wlad. Milwr dewr, gwladgarwr gonest, Cyfaill ffyddlon yn ei ddydd; Bydd ei enw et-o'n anwyl Gan deuhjoodd Cymru fydd: 0 nad allwn fyned trosodd, Byddai hyn i mi'n fwynhad, Er cael gweled bedd Llewelyn Draw mewn pell estronol wlad. A chael wylo deigryn arno Gyda dweyd y gair ffarwel, Uwch y milwr dewr sy"n huno Draw ar faes y Dardanel: Ni waeth imi ddweyd na thewi, Ni dd;iw hyny fyth i'm rhan; Nid oes genyf ond dymuno Hedd i'w lwch nes cwyd i'r lan. Aberbudrell, Drefach. D. EVANS.

Advertising

HYSBYSIAD. YN AWR YN BAROD, Y Pummed Rhifyn 9 HANES Y RHYFEL EWROPEAIDD PRIS 3c.. TRWY'R POST, 3*0. BLAENDAL STae ychydig gopiau eto ar law o'r rhifyna.* blaenorol, ond gar; na argreffir yohwane^ dylid damon archebion ar unwaith cyn eu gworthir a Han Bydd y rhifynau hyn, yaghyd a'r rhifynau dilye OL yn grynhodeb oyflawn ao eglur o'r Rhyta fwyat a welwyd erioed. Brithir yr BtUMe a daft. isu arddeiffiog. PKIDIWOB OEDI—MYNWCH GOPIAU AR UNWAITH. As a Safe, Permanant, and Warranted Cure for Pimples, Sirofula, Scurfy, Bad Legs, Skin and Blood Diseases, and cures of all kinds we can with confidence recommend CLARKE'S WORLD- FAMED BLOOD MIXTURE Of -Chemists every- wheM.

LLANDEBIE

LLANDEBIE CONCERT.—A committee of local gentlemen was formed some time ago for the purpose of organising a henefit concert for Mr. William Jones, Bryneithyn, who has been totally unable to follow his employ- ment for the last four years, being laid up with a virulent form of rheumatism. The concert was held last Saturday evening in the National Schools, when an excellent programme was gone through to a crowded house. Mr.. A. E. DuBuisson, J.P., of Glynhir. was the chairman, and opened with an appropriate address. The programme was as fol- lows:—Pianoforte 6olo, Miss Nellie Evans: song. Mr. Dan Jones; violin solo, Mr. Evan Morris; song. Mr. Fred Evans; song, Miss M. 0. Morris; part song, Tybie Glee Party penillion singing, Mr. Wil- liam Watkins; chorus, the Male Voice Party: song. Mr. J. A. Davies; song. Mrs. Agnee Thomas; recita- tion, Miss Maud Evans; part song, Tybie Glee Party; chorns, the Male Voice Party. All the artistes rendered their parts excellently, and were well received by the audience. The proceedings terminated by the singing of "Hen WIad fy Nhadau" and "God Save the King."

LLANMOK

LLANMOK CONCERT.—On the 8th inst., at the National Schools, a highly successful patriotic concert was held, Alderman William Griffiths, F.S.I., presiding. The Chairman, in his spech, referred briefly to the war; to the Red Cross Society, which was a volun- tary body doing such excellent work; and to the self-sacrifice already shown and still required to play satisfactorily the part we are in honour bound to take. The following artistes from Llanellv then took part:-Miss Pribchard, Miss Nathalie Daniel, Messrs. Arthur Brown, Elton Bentlv, Tom Griffiths, David Owen and Roberts. Mr. A. W. Swindell, who is always so ready to render his most accept- able assistance to further any good work, accom- panied throughout. After an excellent programme was gone through, Mr. W. D. Williams, Plas, Llan- non, proposed a hearty vote of thanks to the chair- man, to the artistes, and Esdaile Goring Thomas, and spoke of the admirable manner in which they all had acquitted themselves in their various func- tions. The Vicar (the Rev. D. J. Morgan, M.A.) seconded the motion and expressed his deep grati- tude to the above-mentioned ladies and gentlemen, and in particular to Mr. Esdaile Goring Thomas, who had worked assiduously as secretary, trea- surer, and general manager, with a 'view to making the 43oncert a thundering success. And it was. The proceeds, which amounted to £ 11 5s., were given to the Red Cross Society.

LLANWRDA

LLANWRDA PRESENTATION.—An interesting presentation took place at the Royal Oak Hotel on the 12th inst., to Private David Evans, Smithfield House. Llanwrda. Mr. N. Nicolas, Upper Shop, D.C., who presided, explained the nature of the meeting, and eulogised Private Evans's splendid and glorious share of the work he had done for his King and country. Mrs. Morgan, who made the presentation, in a few appro- priate words spoke of the hearty good wishes all had for Private Evans as a friend and a soldier. The presentation was a solid silver lever watch, with the following inscriptionPresented to Private David Evans, 8th Batt., R. W., by Lianwrda friends in appreciation of his tervices at the Dardanelles, 1915." In acknowledging, Private Evans said he was thank- ful to all for their kindness. He never expected or deserved such a nice gift, and had only done what every other Britisher ought to do—serve King and country faithfully. Other speakers followed, in- cluding Mr. Hughes, School House Mr. D. Morris; Mr. David Davies, Tiralen; Evans. Cwmcynwall; Mr. T. H. Davies, London House; D. Lewis; also Mr. D. J. Jones contributed in fine style the song, Warrior's Return." The collector and treasurer, Mr. Morris, Cabinet Works, is to be complimented on his work in the matter. Private Dd. Evans joined the R.W.F. at the outbreak of war and in July of last year was drafted out with others of his com- rades to the Dardanelles, where he was in severe fighting and unfortunately lost an eye, besides being wounded in many places (as one speaker remarked that Private Evans was very lucky to come out of the terrible charge so well, as many of hie comrades came out minus we two eyes and rendered incapable of earning anything like a decent living). We all wish him good luck in the future and long life, trusting there will be no necessity for his service in foreign countries again as he has nobly done his duty. After a vote of thanks to the chairman for presiding, the meeting closed with the singing of the National Anthem, after a most enjoyable evening.

NEW QUAY

N-EW QUAY Mr. Evan James. Glanrhos, has left for Pembroke Dock, to assist with the Y.M.C.A. Mr. Tames was a student at the Tutorial School, New Quay, and everyone wishes him every success. Christmas was very quiet in this district, although it is difficult to explain why that should be, as very few faces have been missed. Things go on here just the same, i nfact it ie hard to say whether all the natives are yet aware that Great Britain is at war. Six young men have joined from this district! Not a bad record for a district teeming with fine robust fellows who would be a credit to any regi- ment. and a cause for terror to the cowardly Huns who wish for no better sport than to violate gwlad y gwrol ryfelwyr as they did with poor little Belgium. ON FTTRLOTJGH.—-Private D. Gwilym Jones, 1, Marine-terrace, was home on furlough last week from the front. He looked well and happy, and had now recovered from the "gas." He returned on Monday.—Another guest of New Quay, viz., J'ules Wattiere, the husband of one of our Belgian guests, was also "home on leave from the trenches. SOCIAL.—Week last Wednesday the police con- stables passed a glorious evening together. A grand social wa§ arranged, at which the guest of the evening was Alderman E. J. Davies, Glyn. After the social, a short programme of miscellaneous items was gone through, and all those present—thirty-two in number-seemed to enjoy themselves very much. A letter from Private E. T. Davies, R.A.M.C., Whit- church, was read, conveying thanks for the useful packets of cigarettes he and others had received from the special constables at New Quay. ENTERTAINMENT.—On Thursday and Friday even- ings, January 13th and 14th, grand concerts were held at the Parish Hall, N< ■w Qmy. in aid of the church's fund and for the sailors. The chairman for the evening was Mr. Lloyd Williams, the manager of the National Provincial Bank. The programme con- stituted of a series of miscellaneous items, amongst whioh was a dramatic sketch, Suspicious Characters." Those who took part were:—Piano- forte solo. Sue Jones; solos by Dilys Evans, Alwyn Lloyd, Ernest Maes. Freddy Lloyd, and Miss Rees, Maesvrhaf, Cross Inn. A violin solo was then given by Miss Connie Thomas, Derhvyn, which v.a-; more thon ordinarily enjoyed by the audience. Dora Jones, Enid Jones, and Miss Williams, The Bank, sang an action song. Among those who took part in the rest of the programme were Mr. Bertie Lloyd, Mr. R. S. Hughes (Star Cafe), Madame De Harne, the Belgian guest; and Freddy Lloyd, The Vicarage. The characters in the sketch were represented by Misses Annie L. Davies. Delta Thomas, Miss Wil- liams, Bertie Lloyd, Freddie Lloyd, and D. Wil- liams. The place was cosily filled, while the audience consisted of people of four nationalities—Welsh, English, Dutch, and Greek. There were present also three of our local heroes, viz., Lieut. Tudno Lloyd, Alwyn Lloyd (discharged), and Private D. Gwilym Jones, the three of whom had been on foreign ser- vice. On Friday evening Private Jules Wattiere, husband of one of our Belgian friends, was present, and the same reception was given him a180. INQTTB9T.—Mr. J. H. Evans, Newcastle Emlyu, coroner for Cardigan district, held an inquest on Tuesday on the body of a foreigner who had been found' on Sunday washed up by the sea at Caellan. The dead person was a Spaniard, named Juan Vigo. about twenty-six years of age. Mr. David Jones. farmer. Penygraig, who gave evidence, said that he went to look for his sheep on Sunday evening at 5.15 p.m. and on going down the hill espied a body on Castell Bach Beach. He called his father, who with Mr. Griffiths. Caerllan, and witness, carried the body and deposited it upon a rock. The body was fully dressed, and had a lifebelt round the neck and waist. Peter Lewis, The coast watcher, placed his overcoat over the corpse. Sergeant James, New Quay, said that the body appeared to have been about a week in the water. Three Spanish docu- ments were ai'scOvered in his pockets, on one of which was written an entry of embarkation dated

NEW QUAY

August 17th, 1915, on the Beurheure." A small diary was also found, on which was written his address-Calle Saquida, aleilcia. -vir. D. C. Jones, headmaster of Tutorial School, Now Quay, u-ans- lated the documents The certificate^ testified that Juan Vigo had passed as a wirelefs telegrapiust in June, 1913, and that he had done military service in the Province of Valencia in 1909. The boOK was a seaman's discharge giving Ins name as Juan Vigo Muedia, a native of Livia. A telegram from Mrs. Goodyear, 11, Rumford-street, Liverpool, said that the crew, forty-two in number, were all lost; and she requested the authorities to give Juan go a proper burial and that she would defray all expenses as having known him for many years. lue jury re- turned a verdict of "Found drowned."

Advertising

FARMERS t I Do not forget to order I your NITRATE OF SODA in good time. There are 1 and will be ample supplies for Agricultural purposes. I Do not be misled by rumours that there is likely to be I a shortage. NITRATE of SODA I is especially necessary in these times when every farmer I must get large yields. I Like everything else Nitrate of Soda is dearer than I usual, but the increase in price is small compared with I the increased value of your crops. I Order early to avoid delay! I To obtain the best results you should use Nitrate of Soda oorrectly, ■ therefore send a post card for all or any of the following pamphlets: I PRACTICAL HANDBOOK ON THE USE OF NITRATE OF SODA," I "THE IMPROVEMENT OF PASTURES AND MEADOWS" I CATCH CROPS-THE FARMER'S STAND-BY." I Pva y°u all the necessary information and are supDlied gratis and post free, by THE CHILEAN NITRATE COMMITTEE Friars House, New Broad Street, London, B.O.

LAMPETER

LAMPETER WELSH PROFESSORSHIP AT ST. DAVID'S COLLEGE.— We heartily congratulate the Rev. R. H. Richards, M.A., theological lecturer, on his promotion to be Welsh professor at St. David's College, which became vacant through the eppoliitni(--iit of the Rev. Pro- fessor Lorimer Thomas to the vicariate of Holywell. On Thursday the College Counoil met at the Church House, Westminster, to elect a new professor, when the Bishop of St. David's presided. There were also present the Biehope of Bangor, Llandaff, and St. Asaph; the Dean of Bangor; Archdeacon Morgan, Trefdaeth; Sir Isambard Owen, Sir H. Reichel, Bangor; Sir J. T. D. Llewelyn. Penllergare; Justice Sankey, London; Rev. Dr. James, president of St. John's College, Oxford; Dr. Locke, Keble College, Oxford; Dr. Foakes Jackson, Cambridge; Mr. Frank Morgan, Oxford; Principal Roberts, Aberystwyth, &c. A vote of sympathy was passed with Lady Rhys in her bereavement through the death of Sir John Rhys, whose name was revered throughout the world for his efforts on behalf of education.— Through the death of Principal Bebb it was necessary for the Council to re-organ:se the staff, and arrange- ments were made to appoint a successor at an early date. Originally there were three candidates for the vacant Welsh professorship, but only two appeared before the council, viz.: Rev. R. H. Richards, M.A., Lampeter, and the Rev. W. H. Harries, B.A., B.Litt., curate of Ystradgynlais. The votes for the two candidates having been counted, it was found that Mr. Richards had received a majority, and he was forthwith appointed. The new professor was for some years curate of Lampeter, which he relin- quished upon his appointment as Church Defence lecturer. He afterwards became theological lecturer. and now we are glad to see him Welsh professor, a post which he will ably fill, as he is an ardent and accomplished Welsh scholar and a fluent and effec- tive speaker. GIRLS' FRIENDLY SOCIETY.—On Thursday, January 13th, the members of the above society again spent two hours of perfect enjoyment at Falcondale. A party of fifty members met. together to work in the beautiful capacious hall which surely never held a happier or more contented company. While busy fingers plied the needle the time was enlivened all through by music rendered on the sweet and beauti- ful gramaphone which is one of the rare treats given to the members of the society. Before leaving, with the usual generosity of Miss Harford. Falcondale, refreshments were served out, and Mr. Harford per- sonally invited all present, and others belonging to the society to attend the Central Cinema on the following night entirely at his expense. An invita- tion, a.,i events showed, was fully appreciated by the large number of members which took advantage of the kind, generous offer. Miss Sarah Davies most ably proposed a vote of thanks to Mr. and Miss Harford for all their kindness and was seconded by Miss Sallie Davies, and to which all responded with a hearty cheer. The associates present were Mrs. James, the Vicarage, Pencarreg; Mrs. Lewis, Arfryn; Mrs. Jones, Church Hill, and the secretary. Special mention is deserved by Mis,, Reed for her invaluable help. We are truly glad to e.fome her as one of our working associates. DEATH.—Lampeter mourns to-day the death of Mr. D. Roberts-Jones, Llwynygroes, after a lingering illness, at the early age of 47. Mr. Jones was a thorough gentleman, kind and courteous, and he will be sadly missed by his many friends. He was the agent of the Neuaddfawr estate, Llanwnen, had been a member of the Lampeter Board of Guardians and the Rural District Council, and was one of the churchwardens of Llanwnen, an office which he had held for many years. His mortal remains were iu- rerred at i-ilanwnen Churchyard on Tuesday amidst many manifestations of sorrow. RECRUITING.—Recruiting has been rather slow during the patit week, but it is hoped that many will decide to join of their own free will. A large number of those who have joined under the group system will be sent to Brecon this week, and de- spatched from there into different regiments. It is encouraging to know that every eligible member of the Cardiganshire police force has joined the colours, and that force holdt; the record for self-sacrifice and patriotism in the United Kingdom, ta.king the total number of the force into consideration. On Monday, a large contingent arrived by train for the purpose of attesting, and more are expected. The looming of the Conscription Bill is evidently having a beneficial effect. APPOINTMENT OF A PRINCIPAL AT ST. DAVID'S COLLEGE.—It is proposed to appoint a principal of St. David's College very soon, and many well- known men are mentioned as probable candidates, but names cannot be published with any authority now, with the exception of Professor Green, M.A., who has taken a prominent pa in the affairs of the College for many years, being professor of Hebrew, &c. POSTAL CHANGES.—The authorities have disco: tinued sending mail packages to ^eryatwyth the. 6.30 p.m. train, as the number of men availab. at the seaside resort are much less than usual own. to recruiting. Three of our local postmen hav also joined, and will be called up according to tli number of their groups. We §hall be sorry to lo- the services of the three stalwarts, but hope to se. them back again when peace is restored. RETRENCHMENT.—The Board of Guardians will meet once a month in future, according to instruc- tions from the Local Government Board, which will be a respite for those guardians who attend so faithfully from di-stant places. ADULTERATION. The Aberystwyth magistrates had done good service by heavily fining a farmer who Was allmed 'to sen butter containing a quantity of margarine. That article cf food may be all very well in its place, but when anyone pays a. higu price for butter, he expects the genuine article. It is hard to iive these days, when the price of all oom- modities have arisen, but when those who wish to get rich quick have the impudence to adulterate their goods it is high time that they should be heavily lined. The other day, tiome packets of powder ro produce milk with the addition of water were round in and it would not be amiss, if samples were taken of milk at Lampeter. Such a proceeding would allay any suspicions that may exit, and the honest milk sellers need have no fears. DEGREE DAY.—The students of St. Davi- 9 Col- lege returned after their Chrktmas vacation to-day (Friday), and the conferring of degrees and licences takes place at 11 a.m., a report of which will appear in our next issue. CONGRATULATIONS.—We congratulate Mr. D. B. Williams, hairdresser, High-street, upon his return from Guy's Hospital, London, whero he had been under treatment. He is suil weak, but improving daily, and we trust to see him fully restored to health very soon, and a comfort to his faithful wife and children.—We are also glad that Mr. William Jones, builder, successfully underwent an operation for appendicitis at Swansea hospital, and will, it is hoped, be able to return to his family fully re- covered during next weeK. Both gentlemen are faithful members of St. Peter's Churoh, and all will be glad to see them in their accustomed places eoon. ASSIZES. -The assizes were held at the Town Hall on Saturday, Lord Justice Atkin being on the bench. The judge, high sheriff, chaplain, and the usual retinue attended Divine service at the parish church at 10.30, the Revs. D. J. Evans and R. Kebla Williams officiating, while the sermon was preached by the Rev. Henry Jones, vicar of Llangeler, sheriff s chaplain. Some disappointment vaa felt because there were no trumpeters this time, but the reason is not known.

CtLRBEDYii

CtLRBEDYii DEATH AND FuvERAi.-With deep regret M re- corded the death of Mrs. Morris, wife of Mr. Thos. Morris, Yard, Cwmmorgan, which took place on uesday, the 4th inst. The deceased, who was only 48 years of age (having recently celebrated her silver wedding), had, by her quiet and unassuming disposition, won the respect of all who knew her. She leaves a husband and five children to mourn their irreparable loss. The funeral, which took place on Saturday, the 8th inst., was very largely attended by sympathisers and friends, the place of interment being Rehoboth Chapel burial ground. The service at the house and at the chapel was conducted by the Rev. W. Davies, Rehoboth, where the deceased was a faithful member. At the grave- side the Rev. J. H. Jenkins, rector of Cilrhedyn, officia ted. The chief mourners were: Mx. Thomas Morns (husband); Messrs. Willie Evan David Ihomas and John James (sons); Misses Sarah Lizzie and Bridget Morris (daughters); Mr. and Mrs Evans Resolven (brother and sister-in-law); Mr and Mrs. D. Morris and Mr. J Morris AKLL—T Mr- »d Mr, vTSi..A$Kh (brother-in-law), and Mr. and Mrs. Griffiths, Pantyr- lid (sister-in-law). There was also present a large rfIatlves- The deepest syn pa thy felt with the family in their sad bereavement.

LUNtfEttOG

LUNtfEttOG EGG COLLECTION. A local depot will be formed at nwenog ^chool under the superintendence of the master and his staff; whilst the school children will kindly act as collectors. A record will be ,ept of eggs received from each farm and cottager anrl it is to be hoped that all who can will spare a few eggs every three weeks for tins deserving cause. Thie parish has done remarkably well in all patriotic collection? so far, and we hope this will be quite as successful. Many are the letters of thanka and Draif» sent by the wounded Tommies to children of vfnou* other schools for the eggs sent to them when lying on their sick beds at the hospitals. JUDGING^-Mr^ Roberts, of Tynyporth, acted as judge of the garden and farm produce at Capel Devi Show on Thursday, January 6th. and' gave every satisfaction.

MANORDILO

MANORDILO SUCCESSFUL CONCERT.—A very successful patriotic concert was held at Hermon. The chairman was the Rev. D. Bowen, pastor, and the accompanist Mies 27! CjYurdale' The b"ilding was comfortably failed, and the parents and others who had taken such pains to teach the children the recitations &c were well repaid for this work as the budding orators and soloists acquitted themselves admirablv. The pieces selected were also suitable for the occasion as well as instructive and interesting. Appended is a list of those who took part in the concert :lr. J. Evans, Gorsfelen; Mr. Thomas, Birmingham; Mrs. Harries, Tyle; Mr. Williams, Gellideg; Miss Evans, Gors- felen; Miss Irene Jones; Miss Maggie Davies, Cassin is 1 -1 Evans, D. T. Williams, Annie Williams, John "j Williams. Jennie Daviee, Rachel J. Edwards, TV ai," Jones, Ada Thomas, Henry Davies Sarah Lvanc. Lewis Lewis. Hannah Lewis. Annie Jones. Die] Harper, Evan Evans, Jennie Williams, Annie Grif- fithE" Margaret Anne Davies, John E. Rowland William Rowlands, David Jones, JEmrys Thomr Rees Jones, Mary Rowlands, Dilys Thomas, Bry mor Thomas, Sarah Davies.

LLAHYBYTHEJt

LLAHYBYTHEJt AUCTION MART.—Active steps are Vow being taken towards the opening of a Mart at Llanybvther. Messrs. Evans Bros., auctioneers, having taken over the market plaoe, has decided, at the request of the leading farmers of the district, to open a Mart as soon as the necessary alterations—required by the Board of Agriculture-are completed. Being the nearest town in the Vale of Teify to such ')opulou' centres as the Amman and Swan sea. Val- (,Ys, and already well known for its cattle fairs, it \illy requires the active assistance of farmers gener- ally to make the art a pronounced success FUNDS FOR THE SOLDIERS.-The following are par 'Tf °f th* balance respecting the recent concert at Rhydybont Chapel. After pavment of an expenses, the splendid sum of £ 27 Is. remained which was utilized by the committee in present,W gifts to the value of six shillings each to mnety kd^ dttn-r t £ 23 °°lr\ frT v. vr balance-sheet, which has been duly audited by Mr. T. Davies, Maesygar, and Mr I^wis, C.M., Llanybvther, can be seen by any inter- erted person on applying to the former tIéàt who was afeauama of the eommitte* —°-a,