Teitl Casgliad: Carmarthen journal and South Wales weekly advertiser

rhifyn: Second Edition

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 2 o 6 Nesaf Olaf
Full Screen
20 erthygl ar y dudalen hon
LLl T H TWA KELS

LLl T H TWA KELS Wei. ma Pees-n^kers y wlad ma. yn dacl.rc an gwaith 6 cMtfrv. ond er cimint leikse Twin «ekl hedllwclt,u. ti* ad.mo j» A Ielka^?s. 5-Y )fai.'ll debilof fod y sonn oriel rlln-I I Ishte ? mattur o heddwdu Iclu'n ffweld, fan hm maij> dwad. ma let o'r jokers ma ag mtre-st jn y rLitei. Meddiliwch am gimmt o ddibs si yri Jeriiiktn* yn blongo i rai o'r wlad ma. Fel iclu n gwbod. le bene, bidd arian rlnu dmion. fan ny. mm i hened nhw Ma rhai Jinion wedi cai I gem I r beed ma I ddim un diben ond crinhoi dibs, a sum or, yn y beed gida rhcini pwv wddwg waska nhw. Nawr. imdde chi be si'n erbin cal heddweh: Stun beed yn erbin cal heddweh ar delcre iawn. wel, divv a helpo ni. Cheir dim heddwoh o gwbol sbo'r Jerman wodi cal i whippo'n reit Ie, nndde rhiwm, ond beth am y bov* si mas vn wmla. ma rneim n ddigon parod, am heddweh. ^it a bit. Ma. dowt fforna hefi< Ma lot wthgwre vn barod am riwshort o heddweh. ond credweh ohi fi, ma'r bulk o'r brey boys si i.tas yn eitha bolon i gadw mlan sbo bKiuigoheth REIT yn dwad. Odin, a mwy na hmm, smo nhw i. folon rlwed am rnv patsh-up pees arc iddi nhw tod vrthi mor galed. Hm. odi chin meddwl eifee r heeros si wedi aberthu i bowide'n barod i glwcd fod Pril, 1 Fowr vn troi yn .gachgwns pan ma i badl boti gal hennill. ie. troi yn gachgwns er mwyn — ie. er mwvn pethVY Thats the Ichi n gwL") 1 Tod Kompelshon wrth y drws. Dina fe re. ,„J- I^')l. Treibiwnals vn fishi ofmidw nawr. Mar ^TALii'l BATT ALI \YXS vn twrro wrth y nnlodd i gal y stiffikat well. Nawr, WY am we'd tippin o n:arn am v bi?ne« ma. Ma kesis 112*a .f1 starTO,^ OJ:U fel gwoitha'r moc nhw. IActdiliwch am gel feI lun. Ln ijnch in s/atre gida'i fam. Fe si'n gofali am y crochon. ag yn ■safio'i fam I gwmpo ar drigaredd y Gartli.iis. Hwnnw a. lie bach dan. i ofal e. Beth am !!P5 f(-ira" 0 send lum owt ma rhai Treibiwnals yn weid. i'.irn. 0 mi weda ichi pam. Dreivo hwnnw mas (.r mv-yn cat gwell chans i starro y ffc\rit5. See -he r;).nt now gwlei. Ond ma Twm a I liged ar ol y Trei- biwnal jokers ma. a ma rhai or numbers ar y blak list vn barod. Ond stim ots glda chi falle i fod ar y biak list. Ongore. stim ot> gida fi no, ond mi gewn weld ne-s mlan pun a fidd e n gwestiwn o ots ne beido. Teim wil tel. fi fiodd miting sha Drefach pwy ddwarnod clo er mwyn dewis dot fimbcr I ishte ar v Ireibiwnal. Jawk ariod dina bhvniine row si trjJa'r PLOW. MEN KOWMEX AND SHLPPERDS achos fod v gweithwirs vn mofin de^is ddoi ore i watsho i hintrest nhw. O ie ginta. Ma rhwbeth yn ddigon da i weithwr o hid. r driiidcnl sattan ina n perthin yn agos iawn i Ffarro. Ie, a betli ichi'n feddwl iw y letesti moov ma nhw n mind i neivl. O mind i stoppo dom tatto • r gweithwirs. Reit yiw at", gwd inuff. Mt nadda. mne gwu point i'r blakled gal starro Ilol of O/lntlr artll,-Rol of Onnur of Hel. Mimbers of the Grand Order cf the Divl. O a dam gwd tertl. Ond wy am roi y tip I r boys ma fod well iddi nhw i fod yn i lie." rliag Y >hgwidd drwCT a fiddo gwath." Ichi'n dia.ll tipp'n ,°. ^ymrag plucn felna gwlei. Wel, falle dowchi chi i ddiall yn gint nag ichi'n feddwl. Peidwch cin a meddwl fod gweith- wirs yn mind i wharro a chi. v)dich chi'n meddwl YJlai i" chi fel rhiw gother etho.echg kreitxkl vr Holl: alliog y ddeiar. Yiw weit a bit., a mi gewch chi weld i bwy kreiodd e'r ddeiar. Cewch, a mi gewoti weld rhwbeth arall hefid. 0 Pwv wer ffarmer ny o ardal Drefach wedd yn rolon tali o 40 i 80 pownds am gal starro'i fab. ond iw go clo. Hm. Nawr. wy am weid gaer oboti Drcfaeh a Felindre. :\bln debig fol y netivs ih;e i fi gadw y ddoi le ar wahan. Wel, dima fel wy n arfer neid. Yr enw cinta ddaw i meddwl i sl''n cal mind lawr. Widdoch chi beth wy'n ffellt diatt. Shwt na fi e, 11111 s r Lliwodreth yn gneid rhwbeth inglin a'r l>riwerria ma nawr. Meddiliwch gimint o lafir si'n cal i iwso bob didd gida rhain. Ie. midde chi, ond beth am throt oil wedin. \N el, fel ichi n gwbod. ma Twin yn ffond ofnadw o throt oil. ond pn^, ma peth arall Viefid. Beth am y bvryd? lehi_n gwbod fel ma'r fflwr yn mind lan. Pwv nfedd fed y fflwr yn mind lan pan ma cimint yn cal 1 iwso felna. O, midde rhiwin. smo nhw n iw?5^ nlwr at neid throt oil. Nadin. ond ma'r llafir si n cal i iwso gida rhain yn effeith io ar bris y fflwr. Mi a-llwn fiw yn rhwyddaoh heb throt oil nag heb fwyd. ^Ma digon haw i'r rhai si'n gneid gwd thing mas.or rhifel i sharad, ond beth am y pwr dabs si n gwaith i gal. cfoi pen y llinin i olwg i gili. Wel we'r hen dinker y trafeili pwy ddwarnod trw ddietrik v Xiwkasl Imlin tJistrik Kownsil. a- mi fies yn shurad a rodmun. Dirna i storn e. Gweith- wirs y Kownti yn cal 23 bob, nite yn cal 19 bob, ag yn gweitho awr yn rhagor. Veri gwd ontefe. Ie. ond stim iws codi yn hecr y rodman, Tie fidd rhaid 1 rai o'r Kownsilors godi Jn.heer i gwerithwirs nhw liefid. Beth iw'r ffisik 1 wella r dolir te. Dima fe yn blaen ichi. Watsho pill dtiaw lekshwn nesa fod gweithwirs yn cal g-d nimber miwn. Ie a dewia gwd chaps hefid. Ma. rhai gweithwirs yn watb na'r mistri. a lleill yn bewo a cwtsho i'r big. nobs ma. Nun of them jokers in. ond boys sownd. Boys i fFeito am ffer plei i bob un. id rhai i fid yn deirants nag yn pet dogs. Ma un ffarmer neilldio' wedi crweld v wheeth vn ofnadu ar Twin. Wv a, ?re^ bod e'n grack hefid. Odw tanimarw. Khodi r feroh fach wintog tia i neid tippin o waith met, talle daw hi i weid y gwir wedin. ag yn gallach cin daw hi .i drwbwl. ()s dych chi'n meddwl harweh chi Twm mas o'i go, wel. mi alia i weid wrthocn ChI. hopless keg. Meddil- iwch beth finnoch chi. a beth finoch chi, wv'n cal siport y niawn i weld dinion yn mind mas o'l co. Dina le ma SP° -T1} dwad miwn. Fise dim pleser i Twm i drodo blakledi ombai hinni. « ie. cin minj imhellach. wy am roi Uti. Pnw to ar y Rol of Onnur.—^e;1trvf- An Jons, Parke Glin- I arthen. Ma hon maïn debig yn akto yn reit Samari- tan ag yn gwert.M menin i rai am swllt y pownd; hinni iw. nid i bob un wthgwrs, ond i rai wedd yn arfer i gal e am hinni. >> v am "lid hin yn lIe bod rhai erill yn mind no cr mwvn achib bargen. That wood not be ffer. Ie a J11.?' I, > hon hefid wedi bod mas yn y Sowth Annkan War. 10^ ]wj. j^js Jons, a bendith ar dy ben. Gaer oboti LANDISSIL. Ma'r lie bach ma yn gweitho n o'reit dros rhifel. ond ma lie iddi nhw i weithp'n well. Ma nhw'n gneid yn dda iawn at y boys si wedi bod mas yn y ffrunt. ond a odi nh n treeto oob un run peth. Thats the point. Nawt". mi leikswn i goal gwbod os cas y bachan ath nol dy Mereher wsnoth 1 wetha riw gidnabiddieth gida Landissil f(;d o ma3 I vn wmla drosti nhw??'/ ) Jla Tj*3 r esn? Pw» si'n risnonsibl am weld rod J hovs ma caj run wharro teg. Mai'n hen bna gneid rhwbeth fel bo neb yn cal cam. Now then, Landissil chaps, up, and olei the gem. Dina bwer si'n holi sha LAMBIDDER be si wedi dwad o'r watter sipploi Faint si od far ma'r bisnes mlan, a faint o ddibs ?i wedi mind inglin a'r mattar? Dango nu had wen wcdi tagi la bob ened cin daw y sipp'el c ■ Mi fidd gen i dipin yn rhagor am I-anibidder > -nesa, Rown i'n digwidd passo trw CIKWIL pwy ddwarnod. a widdoeh chi both Mnnodd i. 'weld shwt lot o finwod a mor lleied o waitlj  nimber too wedi dwad i w-bod y bisnes, ag wedi ffeinjo mas le wo y ferch a nimber wan i gwrdd a'i gili. a dima fe no bang ag oil a r ferch. Hithe yn eitha diniwed ddim yn gwbod Hal na f(' we'r boy wedd wedi sgriveni. Bachan irnber wan yn lando ar y seen, ag yn ffeinjo mas fod hi wedi mind off gidag un arall. Stoiorn wthgwrs. Nawr. le we'r but yn sefill, Wet. wn i ddim, ond bachan kwick we nimber too no. ond wedd hi ddim yn reit iddo fe ddwgid skidie bov arall. We!, wv" heb gal i'n anal to ar 01 y lot. fowr wedes i rwsnoth wetha. -ond rws- noth nesa mi fidd gen i lot ofnadw i weid to, a lot o bethe doniol ofnadw. Lwk owt te.

BEIR NI AD AETH MYRDDIN AR INIVR PR YSGUBEIL AR FEDWEN AR GWDIHW

BEIR NI AD AETH MYRDDIN AR I -N I VR PR YSGUBEI.L, A'R FEDWEN, A'R GWDIHW. [At 'Qlygydd y C'ARMABTHEX JOURNAL.] yr,-Wrth fyned fel arfer trwy Dudalen Gym- racg y JOVKNAL. a d'od at y feirmadaeth uchod, ac wedi dyfod heibio un ymgeisydi, sef "Nid Kit- chener," a sylwi ar y gwall yn ei linell gyntaf cf na chrvhwyllid am dano yn v feirniadaeth; ac i lawr heibio" Brig y Bedw" o'r lie y "luniwyd" yr ysgubell 1. i'r byd, nes dyfod at y "Gwas Bach, dyma'r "fedwen"' (drwy ruthro o flaen ei olwg o hyd gwlei) yn argyhoeddi'r beirniad fod gwall vnddi rywle (rwydded o wallt y fedwen), ond yn lie tviizitt'r "o" oedd rhwng ei "gwalit," a'r peth oedd '"rwydded"' vnddi er mwyn ei hadgyweirio, dyma glamp a '"Gwdihw" mawr yn disgyn ar y "fedwen,'] a'r ""Ysgol Faiddol" yn ei big! Ond yn awr, i siarad yn resymol, beth fedclyl air beirniad wrth y llinell Nid wvf yn credu llai nad oedd yn gwbod iiad oedd y llinell" yna yn Lusg gywir, ond ffordd dywpll iawn i f'gluro gofynion yr ,y., yn y Lusg oedd y Hindi yna, Pe bai'r "fedwen" yn dair sill buasai'ng-ywir, ac y mae'n gamp i gael and "Llug o fGysswllt" i dd'od i lusgo 'bedwen.—Yr eiddoch, etc., BEDWEX BWDWR.

Y WYNTYLL LEMYDDOL

Y WYNTYLL LEMYDDOL HEX DDIARHEBIOX AMAETHYDDOL. C'yded bach o lwch Mawrth a dal C'ydaid mawr o aur y brenin, Ila l(i w(,nN-ii <)s vii -Nlai a'tt cair, A tlalant lWYth wyth ych o wair. Da haid Mehefin os da'u hoen. Am haid Gorphenaf ni rown ffloen, Os ym mis L'hwefror y tyf y pawr. Trwy'r flwyddyn wedyn ni thyf ef fawr, OS ym Mawrth y tyf y otiol, Gwelir llewndid ar ei ol. Gwyn ein byd os Ebrill mwyn A wisg y 11a wr a gwrysg y llwyn,* Mai gwlybyrog gantho cair LI wyth ar dir o yd a gwair. Mis Mehefin gwych o daw Peth yn sycli a jiheth yn law (rain), Gwenwyn blin i'r march a'r vch. Mis Gorphenaf na fo sych. Awst os coir yn anian sycli A wna i Gymro ganu'ii wycli Hanner .\leli'n sych a wna Llyngell lawn o gwrw da. Gwanwyn a gwawn llogell yn llawn, Xi edewis Itaf sych newYII erioed ar ei ol, Chwefror a chwnh v 11,11" o'i nyth. Mis Mai oer a wna n cd, ntig cubor lawn a mymvc; -vag. Gwynt mis Mawrth a mis Mai A wna hagr Ile ni bai. Gwell gweled dod 'tli fam ar elor Na gweled hinon teg yn Ionor, Haid o "wenyn yng Ngorphenaf Had rhedynen ei phris pennaf. Tri pheth a gynnydd ar y gwres Gwenyn, a gwenith t mcs, Tri pheth a gynnydd ar y gwlaw Gwlydd a.g ysgall ag ysgaw, Blwydddyn egfaenog blwyddyn arianog. Blwyddyn gneuog blwyddyn leuog, t'neuog ffrith, cynhauaf brith. Gwlybyn a gwres yn EbriIl a wna I'r ffermwr ganu fel yr eos. Pan goller y gwlaw o'r dwyrain y daw Pan goller yr hinon o'r gogledd daw atto'r* Ebrill sych pob. peth a nych, Twf o bob rhyw a phob peth byw -Alai oer a fydd yn iach ei ddydd, Yn arg(,-el haf heb fawr yn -Iif. Ebrill fwyn .gwlych hvyn sych lwyn, Chwefror a leinw v cloddiau A Mawrth a'i hyf yn foleidiau. *Cyfeiria'r llinell hon at v dull a arferkl gan wragedd-o addurno eu lloriau pridd ar ffurf bricks, gan eu rhwbio a dail o'r llwyni. Llanllawddog. R. E. WILLIAMS.

Y GOLOFW FftBDDOL

Y GOLOFW FftBDDOL (Gan Talfynydd.") HIRAETH AR OL "TEITHIWR." B'le'r aethost ti'r Teithiwr" anwylaf? At tybed dy fod heddyw'n fyw? Flynyddau gwnes ddilyn dy gamrau, Ar feusydd y Journal," gwir yw; Ond 0. fel mae'n nglialon yn teimlo Ar ol im' dy golli yn lan; Fy nghyfaill caredig, gai ofyn Pa'm na chaf dy wet'd fel o'r blaen? Ai tybed dy fc,dwedi'th siomi, Neu beth sydd yn bod, "Teithiwr" gwiw? Rho linell o'th hanes ar feugydd Y Journal," os wyt heddyw'n fyw. Mae llu o galonau yn disgwyl, Paid edrych ar hyn fel peth ffol; Dy hoffi y maent, er dy golli, Rho sicrwydd y deui' yn ol. Mi glvwais dy fod yn Xghwmamman, Ac hefyd o gylch Cross Inn Fach; Beth andras a wnai di ffordd Jlla Ai tybed nad yd wyt yn iach? Os na chaf dy wel'd yn d'od adref, A hyny ar fyrder. 'rwyn siwr Anfonaf y meddy." tuag atat Er mwyn dy iachau yn iawn wr. Wel, rhen of Deithiwr" anwyl, tyr'd adref, Paid goddef dy gymhell ddim mwy Ond tyred yn serchog, fel axfer, Ti welli galcnau o'u clwv'. Dy gartref di. Teithi_T." yw'r "Journal," 'Rwy'n gofyn it' na fydd yn ffol; Rho dro cto i fangre dy febvd, Fy nghyfaill. 0 tyred yn ol. LLAN ALAAV.

CYNWIL

CYNWIL MARWOLAETH.—Heddyw y mae genym y gorchwyl pruddaidd o gofnodi marwolaeth a chladdedigaeth y mab ieuanc, Tom Davies, ma bWilliam a Sarah Davics. Ffynnorlwen, yr hwn a hunodd yn yr angeu ar y 13eg cyfisol, yn yr oedran cynar o 23 mlwydd oed. Diodedfodd gystudd caled am ryw dair wyth- nos-ar-ddeg, a hyny y dawel a dirwgnach, gan ostwng yn ufudd o dan ei alluog law Ef; ac er pob medr medygol a gofal tyncr ei fam a'r perthynasau, ymadawodd a'r fuchedd hon ar y dydd uchod. Ar, y dydd lau canlyal, daeth tyrfa luosog ynghyd i dalu y gymwynas olpf iddo drw hebrwng ei weddill- ion marwol i gladdfa y teulu, sef mynwet Eglwys Llanpumsaint. Gwasanaethwyd yn y ty ga y Parch. Owen Jones, Cynwil, a chafwyd gweddi ddwvs gan y Parch. E. B. Lloyd. Bwlchnewydd (A.), cyn cych- wyn yn yr Eglwys gan y Parch. Cano Llojd, Llan. pumsaint. a'r Parih. D. P. Pierce, St. Celinin; ar Ian y bedd eto gan y Parch. Owen Jones. Cynwil. Derbyniwyd plethdorchau heirdd oddiwrth ei ffryndiau; un cxidi wrth Eglwys Gvmraeg Padding- ton, Llundain; un oddi wrth Mr. a Mrs. H. Warren, North End-road, Walham Green, Llundain; un oddi wrth Mr. Timothy Davies. A.S., Walham Green. Llundain; ac un oddi wrth Mr. a Mrs. Jen- kins. Guildhall-square, Caerfyrddin; ac un gan y teulu. Cydymdeimlir yn fawr a'r tad a'r fam, 'a'r chwiorydd a'r brawd sydd ar 01 yn cn galar ar 01 colli un oedd m-or anwvl ganddynt. Huned mewn hedd.

CAPEL DEWTTLLANDYSSUL

CAPEL DEWTTLLANDYSSUL GWYL AC AVBHKUIOK.—Dydd Mercher wythnos i'r diweddaf. cafodd aelrjiau Ysgol Sul Capel Dewi wyl o de a bara brith ardderchog gan Mr. a Mrs. Charles Lloyd, Wannifor. Yr oedd y byrddau wedi eu llwytho a phob math o danteithion blasus, a chaf odd pawb eu digoni. Daeth nifer lyosog ynghyd i'r wled; er i amryw fethu o herwvdd afiechyd, a dywedai pawb mai gwledd yn ytyr helaethaf y gair doedyd. ac yr oeddvnt yn ddiolcng-ar iawn am v ddarpariaeth ardderchog a wnaethant. Yn yr hwyr anrhegwyd deiliaid yr Ysgol Sul a gwobrwyon gan Mr. Lloyd mewn llyfrau destlus a gwerthfawr, am eu eu mynychiad eyson i'r Ysgol Sul yn ystod y flwyddyn 1915. Ar ol rhanu y gwobrwyon, cafwyd cyfarfod hwylus. Cymerwyd y gadair gan Mr. Llovd, nc arweiniwyd y cyfarfod gan y Parch. E. J. Davics. B.A. Cafwyd adroddiadau a chanu gan v can] vitol :-Will ip, Evans. Rhydyceir; Willie Jen- kins, Cmrraig T. J. Williams, Carsyfran; Ii3 Jones, Broneinon; Sarah Jane Jenkins, Cilgrite; Mary Hannah Evans, Ivy Park, a Misses D iley, Tynant. Ac ar ol anerchiadau gan rai o'r aelodau, diweddwyd y cyfarfod drwy ganu Hen Wlad fv Nhadau a "God Save the King," dan arweini-id Mr. WTillie Jenkins. CARMEL, LLANDEBIE. DARLTTH.—Nos Sadwrn. Chwefror 12fed, traddod- wvd darlith vn y lie uchod gan y Parch. T. Thomas, Carmel. a Tdaii_dyfaen. ar y testyn, Telynati t Dorwvd yn Gy'ritr." Cadeiriwvd san Mr. D. F. Davies, M.E.. ('■■■" ^nnds. Cafwyd llon'd capel o wrar.dawvr. a ilaeth pawb oedd na wrandaw- sant larlit!: '-led." Yr oedd vnddi genadwri amser; I i ietienctv-'i -r oes. Y Telynau oeddvnt Telvnoir Anelyf. Gi-maraeth, Tom Ellis, John Oliver, a Ben 'Bowen.

SOAR CWMPENGRAIG

SOAR, CWMPENGRAIG CYFARFOD AXRHEGU.—Nos lau, 17eg cyfisol, yr oedd capel Soar wedi ei lell" ar yr achlysur hapus o gyflwyno anrheg ir gweinidog, y Parch. J. G. Owen, am ei ffyddlondeb a'l ddiwydrwydd yn y lie am bynitheg-mlynedar-hugain. C'yrnerwy

PAMTTEGi

PAMTTEG OYMDEITH.\8 -Dal i fyn'd yn ei blaen y mae y gymdeitha., hon gyda chynydd, par- haus, ac y mae poblogrwydd y cyrddau yn tystio yn uchel i'w llwyddiant. Llvwydd y gymdeithas vw ein parchus weinidog, y Parch. Rhys T'. Williams, ac y mae gwedd lewyrchus ar bob adran o waith yr eglwys odiar .ci ddyfodiad i n plith. Nos Fercher, 2il cyf., cawsoin gyfarfod adciladol iawn, pryd y darllenwvd papyrau addysgiadol ar Edith Cavell, Florence Nightingale, a Joseph, gan Ml8 M. A. Richards. Cricklas; Miss Stephens, Yspytty, a Mr. Samuel Jones. Ffosygaseg. Yrr oedd y eyfeillion hyn wedi ehwilio yn helaeth ynglvn a'r cymeriadau yr ymdrinient a hvvy, a diau fod pawb lo oedd yn bresenol wedi derbyn mwvnhad a budd nid bychan wrth eu gwrandaw. Eto, nos Fercher, 16fed cyf., cynhaliwyd cvfarfod o nodwedd arall, Water- loo'r tymhor. sef debate" ar y testyn, A ydyw rhyfel yn gyson a dysgeidiaetli Crist"? Cymerwyd yr ochr gadarnhaol gan Mr. David Davies, Bryn- hawddgar. a'r nachaol gan Mr. Wm. Jones. Penv- bedw. Dau stalwart ar v nlatfform. a chawsom 0 ganddynt bapyrau cyfoethog. gyda rhesymau cryf o bob til. mown iaith glasurol ac ysbryd ardderchog. Yn dilyn cynygiwyd pleidlais o ddiolchgarwch i'r brodyr am eu gwaith, a bu vchydig ymddyddan gyhoedus ar y mater yn mhlith yr aeltjdau. I ddechran y cyfajrfod hwn cafwyd adroddiaadu a chaneuon gan rai o'r plant, a therfynwyd trwy ddat- ganiad gan bart.i o dan arweiniad Mr. James Dv«r, Pantyrystrad. Melus, moes eto.

FERRYSIDE

FERRYSIDE CONCERT.—The sum of £ 10 was realised by the miscellaneous concert held at Ferryside N. School oil the 12th illst.. The amount has been divided amongst the different military forces of the county ST. IsHMAKL's PARISH COUNCIL.—A statutory meeting was held at Llansaint Council School on Thursday, the 17th inst. In the absence of the chairman of the Council at the opening of the meet- insr. Mr. Tahany presided. A resolution framed with the view of securing uniformity in the payment of rates and taxes on houses assessed at £8 and under was discussed at length. It is proposed that in future all such rates and taxes should be paid by the owners direct and in full. On the motion of Mr. D. Anthony, seconded by Mr. John Beynon. it was decided to place the resolution upon the agenda of the next meeting for further consideration. The Council authorised the immediate repair of the pathway leading from the Cliff-road into Holcwm Pale roadway. The attention of the roadway authorities was called to the bad condition of several roads within the parish, viz. One leading from Llan- saint to Tanlan. another from Llansaint to Lanlay (both Carmarthen rural district); a portion of the Portway, from Capel Sul to the borough boundary leading to Llansaint, and the St. Ishmael's road from the Kidwelly boundary to Arlais. Proposer, Mr. D. Anthony; seconder, Mr. John Beynon. Mr. Wm. Thomas moved that an appeal b(, sent to the District Council for the erection of the new pump which had been granted for Llansaint at the earliest possible date. Mr. Anthony seconded. Mr. W. E. Rees informed the Council that the pump was ready and would probably be fixed before the next meeting. It was unanimously decided to ask the authorities to make arrangements to hold one centre at Llan- saint for testing weights and measures. At present. Ferryside was the only centre in the parish for tho purpose, and it was very inconvenient for the people of Llansaint to have to convey all their measures, etc., so far. A hearty vote of thanks was given to Mr. H. E. Smart., Mountain View, Kidwelly. for his kindness in presenting the Parish Council through Mr. W. E. Rees with two excellent lamps for their use at Llarmaint.

LLANDOVERY

LLANDOVERY LARCENY OF POtTLTRY.-At the Llandovery special sessions on Friday last, before Ald. T. Watkins, Gollen House, and Mr. T. Roberts, Crown Stores, a charge of larceny of two fowls, valued at 9s., was preferred by Deputy Chief Constable Evans against Morgan Morgan, a labourer residing at Bankydolig, Capel Isaac.—From the evidence ad- duced by Mrs. Griffiths. Brynwhith, Gwynfe, and her servant man named John Jones, it appeared that on the night of the 13th inst. they went out and noticed something wrong in the fowl house. The servant man proceeded there with a lamp, which, however, was struck out of his hand. De- fendant ran away, and Jones followed him, and brought him back to the yard, where he was searched, and found with a sack containing one dead fowl, and another almost dead. Defendant had, some three years previously, been a servant at Bryuwhith.— He was arrested by P.C. Thomas, Llanddausaint. and pleaded guilty. '—The magis- trates said they considered the case a most serious one, and fined him ;65.-Part of this amount was paid, and the defendant was allowed a month to pay the balance. FUNERAL.—The funeral of Mrs. Margavet Davies, wife of Mr. Evan Davies, of London, took place at Soar, Cilycwm, on Thursday in last iveeK. The body of the deceased lady arrived by the early trrni on that day, and was met by a large circle • 'da- tives and friends from Cilycwm parish, where she was a native of. Amongst the mourners present were; Mr. Evan Davies (widower); Mr. John Wil. liams, Port Talbot (brother); Mr. and Mrs. Morgan illiams, Glanrhyd (brother and sister-in-law); Miss Williams and Master Dannie Williams, Glanrhyd (niece and nephew); Mr. W. Williams. Cwmdynent (brother); Messrs. Daniel Williams and David Wil- liams. drapers. London (brothers); Mr. and Mrs. Rees Pugh, London (brother-in-law and sister); Mr. and Mrs. David Richards, Llwvnowen, Caio (brother-in-law and sister. Touchingi addresses were delAered by the Rev. T. Phillips, Siloh; Rev. Picton Evans, Morriston; Rev. R. Evans, Llan- wrtyd Wells, and the Rev. J. Davies, Llandilo, late of Jewin Chapel, London, of which the departed was a faithful member for many years past. Twenty-five beautiful wreaths were place on the grave sent by relatives and friends, and included one from the scholars of the deceased's Sunday School Class at Jewin. Amongst the general public present we noticed Mr. L. Roderick, Neuaddfawr; Mr. G. Morgan, Ystradwalter; Mr. E. Williams, Brynawei; Mr. T. Powell, Cefntrenfa: Mr. Wil- fred Davies. Deigoidydd; Mr. David Roderick, Bryntowy; Mr. Morgan Griffiths, Brvnderw; and Mr. Dan Davies, The Emporium. CILYCWM MEETING.—On Tuesday evening, at the Cilycwm Schoolroom. ('apt. Crenilvn addressed a very large gathering of agriculturalists on the Mili- tary Act. Councillor Thos. Jones, of Penrhyn. pro- s'ded. We regret that we find it impossible to print, the able and interesting speech delivered bv Captain iemlyn. an excellent report of which was -eitt in bv our esteemed correspondent at Llandovery. We have in hand enough district news to fill three issues of the JOURNAL this woek, but our spaoo is restricted more than ever by Government interference with the paper supply. RHD CROSS HOSPITAL.—The Red Cros3 Hospital desires to acknowledge with many grateful thanks i vegetables, flowers, cake, eprgs, papers, dish rloths. towels, matches and cigarettes from: Mrs. Pryse-Rice, Mrs. Campbell-Davve; Mrs. Poole- Hughes; Air, Williams, Llanfair Gramye; Mrs. Sniale; Mrs. and the Misses Bowen. Buckland Cot-

LLANDOVERY

tage: Jr". Edward?. College View; Mrs. Roes, Pencader; Miss Evans, Brynlieulog. Llamvrda; iSirs. Morris. Llanwrda Vicarage. G.F.S. ENTERTAINMENT. — At the Assembly Rooms on Thursday evening of last week the candidates rof the Llandovery branch of tho Girls' Friendly Society performed a musical war masque, ('lItitied The floziotir (Ni-ritteii by the Honourable Mrs. Gelll, the proceeds being devoted to the Serbian Fund. The hall was crowded and the entertainment, was presided over by Mis.- Dilwyn Llewelyn, of Penllergaer. Mrs. Pryse-Rice. of Llwynybrain, in introducing Mis-, Dilwvn Llewelyn to tne assem- blage, explained that she was »the president of tHS Girls' Friendiv Society throughout the diocese of St. David's. Miss Dilwvn Llewelyn t-aid that it gave her much pleasure to attend the entertainment got up by the G.F.S. candidates for such a deserving cause as the Serbian Fund. She also wished to thank the candidates for their monetary aid to the Swansea. o,,i Alexandria Day. She assured the gathering that they at Swansea felt justly proud of the great work which Mrs. Edmondes-Owen, Mrs. Lewis, -\]I,s Campbell-Davys, and Miss Thomas had performed in connection with the Llandovery branch. Miss Lloyd-Harries opened the musical part of the programme wit-h a song. entitled Olt." which created much laughter. Miss Campbell-Davys, fol- lowed with the rendering of the song. "Morning which was rapturously applauded. A 1'PC']'H:t, ing sketch, entitled England want- them." w as next enacted by a Llangadock party, in which the characters were a? follow- Grann:e Morris, an aged widow. Miss Doroihy Davies; "Polly, her grandson's sweetheart. Miss Lizzie Evans; Mi-e Low. a talkative spinster." Miss Maud Harries. The sketch was all appropriate one, and was well sustained, Miss Davies in particular acting her part nu st commendably. Mis- Humphries then delighted the gathering with several Welsh selections on the harp. Miss Lloyd-Harries rendered two amusing sonars, entitled Mr. Green's Aeroplane," and the Du^ky Maid, which fairly convulsed the house wit.ii laughter. During the interval between the two scenes in the Empire's Honour," appreciative contributions were given by Mr. Dan Jenkins, Mi s Lloyd-Harries, and Miss Campbell-Davys. The "Empire's Honour" was koenlv looked forward to. This was a musical war masque for young people, dedicated as a tribute of heartfelt admiration of the hero natures of Belgium. The Empire's Honour presented vital issues in a most appealing manner even to those with a slenucr knowledge of the Euro- pean situation. Scene 1. represented the outbreak of the war in 1914. As the curtain was drawn aside, Britannia was seen upon her throne in perfect peace. She K startled by the noise of battle, and a Herald entered to report thar the Ilun had de- clared war on France and Russia, and was invading Belgium, white urging Britannia to disregard her obligations to protect- the latter. A silent figure, symbolizing The Empire's Honour." appeared be- side "• Britannia at the ifrst un l of danger, show- illg her indignation and anxiety, until Britannia" commanded the Herald to announce her refusal to the Hun. "Honour" then retired to rally the Daughter Queens, while representatives of Sootland, Wales and Ireland, introduced by national songs, appeared on the stage and joined Britannia. Let by "Honour." tho Dominions." singing the Snng of the Daughter-Queens," arrived one by one, each kneeling before Britannia," and offering the sym- bol of her gift to the Empire. This closes the first- scene, which proved i. illot inspiring one, the characters being perfectly attired for their respective representations. The second scene represented the year 1915. The" Herald" recounted to" Brit- tallllia." aIHI the siter the deeds of the Army and Navy. The various corps and industrial workers are summoned, and1 France, Italy, Russia, an,l Japan also appear on the stage and salute Britannia." The music here changed to a funeral ,e(i toafuzierat march, and Belgium and Servia. (veiled in blacki entered hand in hand bowed down by affliction. Britannia crowned each with laurels, and all joined in the Song of Belgium's Sorrow." Brit- tannia comforts them, and encourages the other Allies, while all reply to her in the f=c-ng God of the Nations Hear. whx'h was, rendered in a most effective manner. The Allies then offeredl their thanks to the warriors, workers, and healers, and finally Britannia addresses ti'.Vm. Empire's Honour then re-appeared bringing in Peace and Freedom." and the scene chsod with the hymn of Peace. "Britannia" (Miss Irene Griffith s) was tho centre of the whole action, and seated on her throne, proved a mo>t striking figure. She conducted her part in a. queenly, grave, and dignified manner, and spoke in measured tones. Miss Bessie Griffiths as the Empire's Honour impersonated the 

Advertising

-rc. F HT AR C H ERaC^lii GOLDEN RETURNS ?] fe -W reCI3TgBESlgg?~J MSI .r. t! Fac-simile of One-Ounce Pack t. Archer's Golden Return ft. Perfection of Pipe Tobacco. V OMl,S»IW AND FOACRAIM.

LLANDILO

LLANDILO HOME ox FURLOURH.—Sergt. Richard (Dicky) Wil- IHlm,J. of the King's Royal Rn.es, is homo from France. He has been at the front over eight) months, and is the brother of Mrs. Jack Hughes. Before joining the colours, Sergt. Williams was in the employ of Lloyd's Bank, Ltd., but for some I years before war broke out ho belonged to the-local Territorials, and during his first year of service had the distinction of winning the recruitV medal for shooting. We were also glad to see Private Ben Robert*, son of Mr. and Mrs. Edward Roberts, of the Xag's Head Hotel. Private Ben Roberts had be.'Jl out in South Africa for some years, and at the outbreak of the war joined the Transvaal Scottish Volunteers, who fought in German West Africa, and at the conclusion of hostilities there his regiment w-as demobilised. But, Private lien was not to finish there, so joined the South African -Scottish in order to take part in the Euroi>oan war. They are n)ow in camp at Borden, near London.—Llandilo will learn with regret that Trevor Stephens, of the King's Royal Rifles, ha« been slightly wounded in France. He is the son of Mre. Stephens. Tyssul House. New- road. When a civilian he was an employee of Lloyds Bank, Ltd.. Llandovery branch. PAREWELL.—On Saturday night last, the many friends of Mr. John Jones, cabinet-maker, in the employ of Mr. David Rees. cabinet-maker and under- taker. Church-street, assembled at, the Black Ox Hotel to give him a farewell supper. A splendid feast was provided, the chair being taken by the genial landlord. Mr. David Jones* Jones," the numerous speeches were most appropriate. Mr. John Jones is going to join the Royal Engineers, and we are sure all his friends wiah him every good luck. ExTERTAlXMK\T.—Once more Llandilo people are contributing to the war funds. This time the pro- ceeds were towards providing comforts for the Welsh troops. We have to thank Mr. J. Williams, head- master, Council School, for a very successful variety entertainment. The lidies' clioir. which Mr. Wil- liams has been training at the Council Schorl, gave a very pleasing reridorimr of the pieces selected. Miss Bronwen Williams, of National Eisteddfod fame, and Mr. David Lewis (Llew Cib) were accorded their usual hearty reception, and sang in their usual good style. Tho Moonlight, Idyll," in which Miss Downing Williams and Miss May Davies danced to the music Sung by Miss Bronwon Williams, was charming. There was also a humorous sketch. "How's your Uncle? which provided much fun and amusement. The coon son-rrs sung bv Mi. Hannah Williams and Misi F. Downing Williams were much appreciated. The chair was taken by Ladv Dynevor, whose^hort speedi at the beginning of the concert was as usual well received. The pro- gramme in detail was as follows:—Chorus. See our Oars" (Stevenson). Evening School Choir; solo. "'Somewhe.ro a Voice is Calling. Miss Agnes J. Fox; duett, The Singing Le-v-on (Squire), Misa

LLANDILO

Bronwen Williams and Mr. D. Lewis; chorus, "Winds Gently Whisper" (Whittaker), Evening School Choir; solo, Hen Iaith fy Mam. Miss Nellie Bowen: a musical scenic phantasy, A M on- light Idyll; performed by Miss Bronwen Williams, May Davies, and F. Downing Williams; chorus. Jesu, Lover of my Soul" (Protheroe). Evening School Ohoir; solo. Bronwen Williams. A farce in one act. entitled How's your ncle?" (J. E. Wilks). Characters: Mr. Downing Williams. Mr. Tin, s. Davies. Miss May Davies, Miss F. Downing Williams. Miss E. May Williams, Miss Lizzie Bowen. Miss Hannah K. William^; solo, 1 all In' (Dr. Cowonl, Mr. D. Lewis; coon songs (1) "The Darkies' Song of Love," (2) Darlcie Lullaby," Misses Hannah K. Williams and F. Downing Williams; finale. "Hen Wlad fy Nhadan" and God Save the King." Messrs. William and Walter James (F.A.I.) offered for sale by public auction at the Cattle Hotel, Llandilo. on Saturday, thp followlll ya lu- able freehold property, namelyLot 1: Villa resi- dence, garden and premises known as "Las situate in the Vale of Tow. within ten mimit.es' walk of the Llandilo railway station; together with Lot 2: A pasture field adjoining Lot 1. contamig bv admeasurement about 4 acres, now let at 20 per a 111111 ITI. Lot" 1 and 2 wore put up together and withdrawn at £ 1,625. Subsequently Lot 1 was put up alone, and withdrawn at £ 1,100. Lot 3; Three freehold cottages and large gardens, situate at Rhos- rnaen, Llandilo. and known as Broolc Withdrawn. Messrs. Gpo, Williams and Hurley, 6olioitors. LIandilo. and Mr. II. A. Thomas, solici- tor, Llandovery, acted for the vendors. TUIBER SAI.K.—A sale of pitwood was conducted at the Cawdor Arms Hotel on Saturday last by Mr. W. N. Jones. There was it full attendance and the demand was good. Lot, 1 being 214 all, 165 oak. 4 sycamore, 730 alder, 449 larch. 50 spruee and 21 Scotch, was knocked down to Mr. John Lloyd, Pont- 3,cler,c, for ;6305. Lot 2-78 ash, 60 oak. 123 alder, 215 larch, and 7 Scotch—went to the same buyer for E145. Two lots were not sold. Lot 5 consisted of 197 ash, 406 cHk, 1,200 alder. 495 larch, 1167 spruce and 4 Scotch and was sold to the same buyer for jMlO. Messrs. Glasbrook, Swansea, secured Lot 6 for £ 575. It comprised Cwmpib larch plantation (part (yf) coil- raining about 5 009 larch of 44 years' growth oil the farm of Cwmpib. The agents were Mr. John M. Davies, Froodvale. and Mr. C. Frct!\a)eDavies, Hafdre, Llanwrtyd Wells.——Another important sale was conducted by Mr. W. N. Jones at, the Cawdor Arms on Wednesday, when a quantity of timber on the Cawdor Estate was put under the hammer. Bidding was again brisk and tho total realised was £ 2,755. The lots were disposed of as follows;—Lit 1: About 637 larch, 97 oak. 59 spruce, 42 sycamore, 36 ash, 25 Scotch, 7 alder. ,to Mr. Herbert. Amman- ford, for 938,0. Lot 2: About) 654 larch, 190 oak. 72 Scotch, 55 alder. 34 ash. 18 sycamore, 12 spruce, 8 holly, and 6 horse chestnut, to Mr. Herbert, Amrnan- tcrd. for £.355. Lot 3: About 255 larch. 92 oak. 34 sycamore, 27 ash, 27 alder, 15 Scotch. 9 horse chest- nut, 4 spruce. 1 birch, to Mr. W. A. Jones for E250. Lot 4: About 800 larch, 371 oak. 76 ash. 40 spruce, 34 beech, 29 Scotch. 28 holly, 27 maple. 13 alder, 1J2 mountain ash. 10 sycamore, and 3 horse chestnut, to Cross Hands Colliery, Ltd.. £475. Lot 5: About 335 spruce, 236 larch, 178 ash, 65 alder, 64 sycamore. 46 cak. 10 holly, and 5 mountain ash. to Cross Hands Colliery. Ltd., for £240. Lot o: About 381 spruce, 339 larch, ufl ash, 70 alder, 69 sycamore. 62 oak. 24 dm. 11 maple. 5 holly, 3 Scotch, 1 beech, to Mr. Williams. Neath, for e245. Lot 7; About 603 larch, 578 spruce. 158 oak, 129 asti, alder. 34 sycamore. 14 holly. 4 mountain ash. 1 beech, to Mr. William*, Neath, for £33,), Lot 8: About 312 Scotch, 29 oak. 14 mountain ash. and 6 larch, to Mr. Williams, Neath,, for £ 220. Lot 9: About 301 Scotch, 159 oak. 5 mountain ash. I likreli. to Emlyn Colliery for JE260.

Advertising

ROYAL ENGINEERS. INLAND WATER TRANSPORT SECTION (For the Navigation and Upkeep of Overseas Canals and Waterways). The following Men are Wanted Immediately Age 19 to 40. Tug Masters and Engineers will be accepted up to 45 years of age. Pay from 3/2 per day upwards. Seven days per every week. Separation and Dependants Allowances at the usual rates. TRADES, ETC., REQUIRED FOR I.W.T. R.E. ABLE SEAMEN MARINE MOTOR MECHANICS CANAL WATERMEX & LIGHTERMEN BOILERMAKERS MARINE ENGINEERS 1 Holders of Board of TELEPHONE LINESMEN T C G MA ST ER S ( Trade Cert;lk-ates. BLACKSMITHS t MOTOR ENGINEERS STEEL ERECTORS LIEUT. C. M. MANNERS, R.E., the Special Recruiting Officer for this Section, will attend at the various Recruiting Offices at the following towns, to interview intend- ing Recruits, on the dates given :-Cardiff, Saturday, February 26th; Milford Haven, Monday, February 28th Fishguard, February 29th Cardiff, March 1st ct 2nd. A Free Railway Warrant to the various towns may be obtained by intending Recruits 011 applying to the nearest Recruiting Ofiic e, Labour Exchange, or Police Station IMPORTANT. Starred" Men cannot be enlisted for Immediate Training. "GOD SAVE THE KING." 11 "»i 1 n .1 »■ «1

AMMANFORD

AMMANFORD At the Ammanford minature rifle range on Satur- day afternoon, selected teams from the Ammanford and Llandebie platoons of the V.T.C. met each other in friendly competition. After a most inter- esting contest, in which several reputations wero made and unmade-, Llandebie gained the ascend- ancy, the aggregate scores being 1.127—1.062. The following are the individual score" :-Llandebie: H Noyes, 99; T. Lewis, 96; J. Whiting, 90; Rev. D. W. Thomas, 95; E. Whelan. 94; T. Williams, 95; D. L. Thomas. 96; F. Bright. 97; R. Ireland', 84; D. B. Davies, 99; Carrod, 90; and Ben Davies. 92. Ammanford: A. Preston, 89; T. J. Rees, 76; J. P. Davies, 91; T. R.ees, 98; G O. Williams. 96; W. D. John, 97; R. Dewsbury. 96; W. L. Smith. 79; -L Saward, 90; Rev. J. W. Jones, 70; H. A. Woodliffe, 82; and G H. Davies, 98. Subsequently the victors were erit-ortained by the vanquished at the Gwestfa Restaurant. Quartermaster-Sergeant W. E. Morgan, of Tv- croes, has the distinction of being the last, man to leaVe Suvla Bay during the withdrawal. He is seen iii the official photographs published in some of the illustrated papers busy superintending the dostruc- turn of stores left behind. It, has transpired that he volunteered to remain to set fire to the/e when all others 'ha" left. In a letter to Mr. J. O. Parry, sur- veyor, he says he was absolutely the last man to leave—a distinction which he can we!! be proud of. A special meeting of the Ammanford Urban Council was hold on Monday night to further con- sider the question of fixing meters at the Llvgad LI well wr reservoir. in which the Llandilo rural coun- cil is also interested. The Clerk renortod on the matter, stating that Mr. David Davies, chairman of the joint committee, to whom the matter had been referred, failed to see the urgency of the matter, and declined to call a special mooting, as requested by the Ammanford Council. The Clerk read the clause in the agreement touching the point, and Mr. Wm. Evans said there might be sufficient water in the reservoir now for their immediate require- ments, but they might have aplioation any day for water from outside authorities, and thererore thev considered they had not sufficient, wate. It was a. well known fact that Llandebie were taking moro water than Ammanford to-day, and they were quite satisfied with it. The time had come when meters should be fixed to the respective mains, as they- were in the dark as to the quantity used and the quantity that could be sold. At least it was only fair that tho Llandebie representative* should come to discuss the matter, and he moved that thev press for a meeting forthwith. Mr. Da id George sëenoed the motion, which was carried.

TREGARON

TREGARON GUILD OF ST. CAROX.—A debate between two local ■gentlemen on Individualism v. Collectivism was advertised a" the menu at last Thursday's meeting of 11 g c' the. Guild, 'but the debaters were unable to attend to carry out, their contract. Failing them a night with favourite autlfors was arranged. About seven papers had bean promised, but only two readers proved faithful, viz., Mr. David Thomas, who read an interesting paper on Charles Wesley," and Mr. P. W. Rees. who took Ceiriog" as his favourite. Both papers were well received. The Vicar occupied the chair. COMFORTS.—Parcels of delicacies, socks, and cigar- ettes were on Tuesday dispatched to six of our young fellows serving in Egypt and Greece so as to reach them on "Gwyl Dewi." These were gifts of the Knitting Class, the cakes and pastry being prepared by local young ladies, pupils at the County School. Other parcels will be despatched during the week to those serving in Frc-nce and Belgium, and others in training at -home. Lktter FROM EGYPT.—Mr. and Mrs. W. Rees. Glangro Cottages, last Saturday received a letter from their youngest son. Pte. P. G. Rees. of thc- Army Service Corps, stating that he had arrived safely at Alexandria. Egypt, after a pleasant voyage. 011 board he met three other young Cardigan,hire, fellows, two fr; rn Nebo, near Llanrhy-tyd, and one- from Llanilar. the three belonging* to the A.S.C. I KRSOXAL. Mr. H. Gibbs has bpen appointed mana- ger of the Tregaron Branch of the London and Pronncud Bank. The appointment has gi'ven great satisfaction locally. His connection with the branch at Tregaron extends over 17 years whilst he has been stationary here. acting as branch sub-manager for the last, 10 years. His courtesy and attention to duties, and the leading patt he has taken in the social life of Tregaron have endeared him to all.- The Parish Council has appointed Mr. Gibbs its treasurer to succeed the late Mr. Kitto, and it is. expected that all local associations will follow suit. t ALLED UP.—Three young townsmen have again boon called up for service under Lord Derb.v"s Re- cruiting Scheme, viz.. Messrs. J. D. Jones. Brenig- Gkinfro bottag^ Thfv°1ia^e''boon °ffiCe' NeWP°rt< ST. CAROLS CHVRCH SUNDAY SCHOOL.-Valuable- t book prizes, provided under the T. D Jones* Charity Scheme were awarded to the following for regularity and diligence at the St. Carons Church Sunday School during last voar by the He". T. Madoc Jones, %-i(,iir:-52 (or "full attendance), Evan J. Evans, Ivor Edwards, Evan Thomas, Gomer L\ans, Iorwerth Evans, Gwladvs Evans 51 ittenrl anoes: Torn Jones. Gwilvm R'ees Gwik-m i d" Willi- Kviuis. r„t Ev;ins. L\ans, David D. Lewis. Joseph Edwards (suDerini ten dent) P. W. Rees, Mrs. P. W. Roes NellS T^ans John fe. Jenk„,8. 49 attendances: Arthur G. Hughes Ann,o Jenkins, Olwen Jones. Lena ^dhams. 48 nttendonces: Amy Jones. Prizes wero also awarded for regular attendar.ee, since becom- ing members of the Sunday School. to Ed-ar Beenoy. Bessie Jones and Gwladys Jones; and "for rhligenco committing verses to momorv) to Gwladvs Evans. Olwen Jones and Freda Jones. The pre. sentations having been made, the Vicar and the- > nperintendent .Mr. Joseph Edwards) addressed the. .school and urged for greater support during the, present- session.

LLANGAIN

LLANGAIN A grand miscellaneous entertainment was held at the Council School on Friday evening last, under I I'll the auspices of the ferny £ na Congregational Church Despite tW inclement weather a large crowd wai. present. It wu„ pre, Ide(I over by the Rev. James John (pastor). The proceeds were devoted to- wards the reduction of the debt of the new chapel, and the entertainment was a thorough sucee-ss. The following was the programmeSolo Air Tohr, .John; solo, Mr. John Barleycorn; recitation Misa, Carter^ party Mr. W Thomas and frieS; Mr W Tl 'e8: f'r0'- M,ss Dollie Harper; trio, Mr. V\. Ihomas and friends; solo, Mr. David STmr T" CCr0n«; uMr" D- Evans and fiends; solo, Mr Lewis Griffiths; party, Mr. F. Thomas and friends At thi$stage the well-known Welsh and friends. At th stage the well-known Welsh drama, entitled Yr Hen Grydd," was excellently performed by local artistes. This created roars of laughter, and was much appreciated. The chara«« ters W'ere as followsThomas Thomas (shoemaker/ Mr. Hy. Jones? Man Thomas (his wife) Mrs' Rees Thomas; Sarah Jane (his daughter) Mrs H, Jones; Boti Dafis (a neighbour). Miss M/A~Val- tors; Mr. Williams (a farmer), Mr W T w u Dafydd (a student). Mr. J tain), Mr. Lewis Williams Da £ wt' (1° i& tant), Mr. John John; Hogvn Mr W P W H81&* er?scedaanT'tWaS vast audt Welsh rlrt -,S n!St KratlfyinS- to learn that the r rv i.1 ls. ln yogue in the various parts, of Carmarthenshire. The aocompanist for the evening was Miss S. A. Evans, Duffryn, who car- ried not her duties most ably as usual. The ain-c-- mg of Hen Wlad fv Nhadau terminated a most enjoyable and successful evening.

NEWCASTLEEMLYN

NEWCASTLE-EMLYN A movement is on foot to form an Angling \s?o- ciation m the town and district, and an" influential meeting was held at the heading- Room day evening, presided over by Dr. Llovd. J P to consuler the matter Mr. J. Angus, clerk to" the leifv Fishery Board, was present to advise the meeting. It was decided that the chairman. Mr D. T. George, and Mr. J. E. James should interview the riparian owners with a view to obtaining their support. s At a rno,eti ng of tbp Town Council (.n Thursdav Wr. of «.<• ti ,banal un.l,r^ Lord Derby's siWme were re-appointed under the Military Service Act. Ther v ,ire Joint Ptlillil)S, will;,Irn Rees, E, G..Elias, W. C. Davies, and John Dav. Tho street lights have been dimmed as a precaution against air raids It ,]S feared that a raid will be thf } coalfields. It is understood thaf « ;ll of a r.a,d tlle church bells in the district, will give the warning.

Family Notices

BIRTH. IHOMAS.—February 21st. at 2, Bfynheulog-street-, Port Talbot, to the wife of Mr. Tom Thomas, Conservative Agent Mid-Glamorgan, a daughteo Elizabeth Bowen, Lan, Carmarthen). DEATHS. DAVIES.—February 13th, at 2. Spilman-street. Carmarthen (her sister's residence), Mrs, Hannah Davies. JONES.—February 21st. at 55. Lammas-street. Car- marthen, Miss Sarah Ann Jones, second daughter of Mr. and MHB. Jones, aged 29 years. LLOYD.—February 20th, at 89. Main-street, Cadux. ton-Barry, Sarah, widow of the late Mr. Thomas Lloyd. Harob, Llandyssul, aged 83 years. ROGERS.—February 23rd, at Maesvprioi- Farm near Carmarthen, John Elwyn Morse Rotors' son of Mr. and Mrs. Rogers, aged 33 years. THOMAS-February 22ml, at 63. Priarv-street Carmarthen, Mr. Frederick Thomas, aged 81 years.