Teitl Casgliad: Carmarthen journal and South Wales weekly advertiser

rhifyn: First Edition

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 2 o 8 Nesaf Olaf
Full Screen
17 erthygl ar y dudalen hon
LUTH TWM BARELS

LUTH TWM 'BARE,LS. Wel, jist. run pet-h ma'r rhifel yn mind mlan o hid. Wy ddim yn diall o g\ £ bwl beth ma nh"n neid mas sha'r ffrunt. Alia nhw ddim gweid nad iw nhw'n cal digon o am- miwnLshon nawr, net, os nad iw nhw, ehwt na fise gwell dir-patsh sha'r ammiwnishon wurks na. Digon kool ma pethe'n mind mlan na yn ol pob tebig,—jist fel bife chi'n uisk'.vl weld miwn inrhiw stablishmint ^dan y Lliwodreth. Peth arall, alia nhw ddim gweid nag wes digon o showdwirs gida I.hw. \Vy'n ffakt wedin, fod i'n Tommis r. ddigon gwell na Tommis Jermani. li-1 !j'n bod te? Wel, ma gen i riw C'd ca.. ond ■ma'n well gen i fod yn ddktaw nawr ta beth. Falle cewn i sharad ar y maVv jits mlan. Shwt ma Jermani yn wmla? 0 no mursi an o kwartar. D"ia' i- ffo d Ma nhw'n gweid Priden Fowr shwt blwming tfwIs sbo gas gida nhw bo nhw'n wmla a shwt wlanenni. Streit ffakt ichi. Odich chi am exampls. Vexi gwd, mi cewch nhw. Shwt ma Gret. Britten yn treeto pnsners •Jermani? 0 the veri berjt of evrithing. Digon o r bwyd gore iddi nhw, a -ffopeth o r short ore i gneid nhw yn gissiri*. Digon o weishon i weito arni nhw. gwelie da, a ffob rhiddid. W el wir. stim ishe barb weiei^ 1 etoppo nhw i jangid, wat'n ta nhw- yn jangid, le ceise nhw shwt te wedin'? Ytr. thats] the poirnt. Shwt le ma'n showdwirs ni yn gal? Nuthing leik the Jei-man prisneis. Dim ffier. odich chi'n meddwl fod Jon Bwl yn mind i lwo rhen Brittish Tommi i gal cietel He a'r pwr Jeimang anwl anwl!! Not leikli. Cimrid plasse da i gadw'r Jermane. ond hen skibborie i biletto'r Brittish Tomma le, a not fel wy'n cal ar ddiall, ma nhw n cal peth cithrel gomrod o liberti. Stim pwer o idrich ar i hoi nhw. Now thats not reit. Ma'r hen wlad ma wedi cal digon 0 ribiddion erbin Inn na stim tric-.to i f-xl *'r Jerman. O SLEEP! JON BWL, SLEEPI JON BWL. Ma well gida'n Sennedd ni 1 invmpo mas a'i gili nag idrich ar ol seftti rhen wlad. Lwk lieer, widdoch chi beth ddilsid neid. Klirrio mas y Spnnedd-Jock stock and barrel. Cal ffresh blud miwn a c-hal gwd chaps miwn, boys meddwl rhwbeth am v wlad ag- nid am anrnidcdd a torri stroks. Ddaw pethe (idim yn reit hid hinni. Shwt ma Jermani yn tree to n showa- wirs ni, a Fframk, a R-w~sha, a Beljum, -■ n brisners gida nhw? 0 lot ofnadw y 11 wahanol. Fel kwn, yn y rhan fwya o lehdd. Ddarllensoch chi yn y papp.r rwsnoth ma am v dwymin yn torri mas yn y prisners kamp yn Wittenberg (Jermani). Milodd o bvisners vn cal i cudw gida'i gih fel mfeiled Lin- drwg a'r Blak Hoi of Kalkitta do. Y bwyd yn sliemffwl, i dillad nhw'n range, jist a sitlii, yn fiw o'r criadiried bach ponvis na. We'r Jermant5 wedi dwyn i cotte mowr nhw amsel" ceifon nhw i CMnnd vn brisners. a dma ]e ma nhw wedi bod ar sithi trw'r geja. \n ddweddar mi dorodd twymin ofnadw ma. a dima'r Jerman doktors yn rhoi trad yn tir at was? ag yn gadel y pwr bc-gers 1 Rhaglinieth, ond ma, hwnnw yn fwy tiiiner 1 ddinion na ma- inriw Liwodreth, a matn debig fod y Brittish dn'ctors a'r nersis wedel yn brieners wedi gwertho fel heeros ag ldcli nhw i glirio'r dwymin ma?. Ond y pishin perta iw fod y cheeff Jerman dokt-or rododd i dtrad vn tir wedi cal y Jerman Eiorn Ki-oss. Am beth te? Ie, dinà'r point. 11a rhwbeth yn od iawn iawn yn y bisnee. 0 nntkiecn chi ma Jermani vn libra! iawn a 1 Liorn Krossis. Kweit reit. I agree, ond nid am skidadlan off cas e'r Krose. Nage, nage Ongore te, r-hwt torodd y (iwymm mas. U sna i'n gwbod wthgwrs Ma gen_ 1 n s'&h- pisaona ond stim iws 1 fi we;d fod rhwbeth trida'r doktor i neid a'r banes lie me pa 1 find o flan i'n ng>vell am leibelo r pwr Jer- ,iid o -flill "n iip,% mans! Wel tmnwch chi'r casglad iinnwch chi o'r peth, ond tuna fe ichi. Mar p. tii ddigon plaen i bob nn ond Niklas Langibt).. Beth am v 6hindi fiodd yn bennedtl Jer: mani gida rliiw Ddoktor rhwbeth. alla_ 1 n- nedd Jermani oboti'r dibs at y rhifel. a na ath v doktor ma miwn i pleev nhw ^wcl ire mar fenkos i. Mi weilodd wrthi nhw ma NHW wedd vn mofin cal v rhifel. a ma trachwant am ddwg-id gwl{1idd wedd wrth wreiddin y cwbwl. 0 mi fiodd no r halibalw rhifedda. ond mi stickodd e at i glln fel gwd chap. Ie, a stim dowt nag we? giffa hv;n lot ofnadw o ffolowers yn Jermani head ne fentre fe dd:m gv.eid Vri neithe'r Brittifh shoshahst hm AO flier. Widdoch chi le wy'n dibenni n lan a r jjrittish wurkman. Nawr dima. dippm o plein tok ichi'r wurkmins. Ma digon o row gida chi, ond stim encd whannen indoch chi. Dvch chi' n hidio dim am ddaion. ch gwlau. Ie". a stickwch chi ddim finni clrostoch ich ■o-ili pan ddaw hi i boint. Ie, wy 11 ich nabod Shi rhi dda. Thwyllweh en, ddim ona Mi weiddweh yn olteit, Giv tae wurkman his reits, ond pan ddaw r Bntttr-tt wurkman i finnid i reits, backwch chi ddim 0 fe tinni, os na allwch chi neia 11 y o. dan -glogin yr iwr.iv, 2-1- d'^on h«w f'achiwns. Os bidd ishe cal gweithwr miwn ar Gown-il backwch chi ddim o fe. nob cinta ddaw heibo a smeil ar 1 fap gcith ich vot chi bang. Ma digon o swn gida chi tod teirants ar v kownsile, ond pan dJaw l- shwn, ma of an arnoch chi 1 01 gweithwr miwn. Ichi mor jelos och gili.. O ie, ddoes i ddim a hanes shmdi Kappel onni yn up-to-det,—hinni iw, .ddibennes i k wedd a bola tost pwy ddwarnod. Beth wedd yn bod wn i. Wedd e wedi bod yn fIt>-edo'n dda ne beth. Rho strapsen rown iddo tro nesa, machan i. Gaei" bach ne ddoi to oboti LANDIBIE. fa emill i lanlord da i gal sha Landribie. Ma'i debig fod In yn rhoi dom gardd i'r tc-nans bob blwyddin am ddim. Wel dun ol boy. Pitti garw na fige rhagor a short I-avii i gal. Fel arall nl-ii fel rheol. Skriwo'r dimme iwcha ma'r bulk o nhw fel ta dim ;c i neb fiw ond nhw. Mai'n bleser i'r tenatos idrich yn dcia ar ol propperti lan- iords fel hin. Lwk dda ol ffrend. PNVV wedd yr eksperts fiodd yn klipp 'o'.r ieojee lan sha Derwidd pwy ddwarnod. Mi 4Tollwcl gal y blew off i gid erhin mind i'r cwrdd dy SocL ond we emill i d'wffin teidi in bola'r kelbo ar ol iddi nhw gwpia. Dan go, cieivwcli e tro nesa. Bachan nagos i Landibie yn mind i saithi pee-wits. Mi gwmpodd ddwy. Ond dimi beth wy'n ffeill7n Ian a diall. Mi basodd meisiw licibo whap iawn a we honno'n tingi iddi weld taer pee-wit. Sna i'n gw->ca shwt we liinna'n bod, ond dina fe, felna hi.

HWNT AC YMA

HWNT AC YMA [Gan TEITHIWR."] A hi yn blygeiniol iawn, 1111 boron yr v:ythn06 ddiweddaf, deffrowyd pobl iachus I plwyf enwog Llangthen gan swn soniarus I clychau hv/ylus y Llan; yn fuan caed allan fod Mr. John Lewis Evans, Penfarch, Llan- fynydd. i gael ei uno mown glan briodas a Miss Jane Hickf-, Roefawr, Llangathen. Ilhoed John, fel arfer. ar ei wen, A Jano yn magu ,).I baban. Pob peth 0 tI cwmpae ar bob pryd A fo o hyd yn llwiddo; I Boed idcK'nt deimlo hyfryd haf Yn ardal braf Llandeilo. Ffv;rdd a ni weithiau, gan cyliti ar y ^welliantau ar bob Haw. Gwelwn fod y tyddym.-r newydd yn ffermdy LANLASH wcdi taflu ei gochl o'r neilldn. ac yn ym- osod yn ddidrugarodd er adnewyddu wyneb- prvd y tyddyn. Bydd y llanciau gwrol a'r ,c meircli portliianus wrthi yn ddiflino o'r hOJen tan yr hwyr, ac yntau ein cyfaill, Mr. Evans, a'i lygaid eryraidd yn gwyiio on .-ymudiadau o'r pellder. Bydd ef yn brof- iadol yn fuan mai llaw y diwyd a gyfoeth- oga. Pob Ihvvdd. Dyma ni yn awr wedi oyfod i olwg- palasdy y steel-driver," a adnabyddir wrth yr enw "CREPELLY COTTAGE." Yna,L y mae y JOURNAL yn cael y parch mwyif. a balch ydyw pwvthwr y tipyn bretlivii i roddi ca.dair i'r "Teithiwr Sludd- iedig bob amser. Pob llwvdd iddo ef a Mrs. Jones: ni fyddant fyth yn well nag y dy- rnunem c ni ™ awr yn Y GROESNEWYDD. Rliaid ydyw galw yma, ac yma y mae cyf- newidiadau pwyeig er pan ar ein taith o'r blaen, a deallasom nad yw pethau i aros fel v maent yma heddyw yn hir iawn. Mee Air. Blakeman yn antui iaethv. r mcdrus; nid ydvw evioed wedi ymarfer i aros a hepian. u r'hysvu ar v ffordd; y mae bob amser yn t ein do ei fod yn by w yn myd y myned. SITTIN, FELINGWM. Dyddiau Ma wrth a Mercher, y bedweryddi a'r pummed cyfisol, cynhaliwyd cyfarfodydd er urddo i gyflawn waith y weinidogaeth Mr. Hugh Evanc-, o Goleg Bangor, yn yr eglwys uchod. Ille" uiideb a Salem, Felinwen. Pregothwyd yn Saiem nos Fa wrth gan y Parch 11. B. Williams, Abernant, a R. S. Morris. Cwmafon. Oedfa ra.gorol ocdd lion, -0 v gynulleidfa fawr yn teimlo mai da oecid bod yno. Dydd Mei-cher, yn Sittim, am hauer uwr wedi deg. pregeth adeiladol gan y Prif-athraw Silas Morris, M.A., Bangor. ac am ddau yn y prydnawn bu y cyfarfod ordemo. Etholv.yd v Parch. R. Gimblett (diweddar weinidog Sittim) i'r gadair lyw- yddcl. Rhodt!v.vd yr a-hrad yn gyhoeddus gan ,ddiaconiaid y gwahanol eglwysi, ac attebwyd gan Mr. Evans yn gTYJJO dros bert. E\oLlw,d y gofyniadau arferol gan y Prif- athraw Silas Morris, ac atebwyd hwy yn fvr. pwrpasol, a boddhaol gan y rayfyrnvr, a plircgethv.yd siars iddo gan ei athraw, ac offrymwyd y» urdd weddi gan y Parch. J. A. .June-, Bangor. Yna cafwyd anerchiadau gan fradyr o Bethel. Abernant, mam eglwvs y g"einidog ieuanc. yr oil yn dwyn tystiol- aefh i gymeriad da. ffyddlondeb. a gweith- garv.ch Mr. Evans. a ehyfhvynwyd iddo. ar roil yr (.gk-ys, nifer o gyfrolau gwerthfawr a thra defnydrlio! ar gyfer dy-fodol v gwr ieuanc. Siaradwyd lief yd gan v Parch. B. Williams, v Parch. R. s. Morris. Mr. J. V "iiliams. Llanbrailach. zie cceill, a groecawyd Mr. Evans yn wresog i'r cylch a'i ardal Kcwyrld gan y Parch. 1). Curwcn Davie- (A.). Siloam a Horeb, a'r Parch. Isaac Da vies (T.C.), Natttgrredig a Chapel Dewi, a div.eddwytl trwy weddi gan Mr. G. Walters', o Glanamman. Yn yr hwyr tradd- ockxW y Parch. P>. Williams siars i'r eglwys, a phregethodd hefyd y Parch. R. S. Morris. Cymerwyd rhanau arweiniol y cyfarfodydd gan y Pni-ch. E, t-n,goed Hiomas, Caer- fyrddin Parch..J. Thomas. Gtanamman. a Smith a George, o Goleg Bangor. Gwelsom nifer mawr o berthvnasau a chv- •feillion o Abernant a Glanamman wedi dvfod i'r wyl, ac yu dymuno yn dda a mawr Iwydd i r gweinidog ieuanc. Yr oedd yr hin yn r11arorol. fel y 

AT EI GOHEBWYR

AT EI GOHEBWYR. Can ein bod yn myned a'r Drrhder) Gym- raeT i'l' wnsg for'1 Mercher, taer erfyniv :11' em tfnIJJial1 i ddanfon eu cynyrchion yn GYNAR yn yr wythnos, nett nis gellir ond eu codw mev.n 11 a v.- hyd yr v.ythnos ddi- iyno!.—Y GOL.

NODION 0 ABERGWILI

NODION 0 ABERGWILI Y CYNGHOR PLWYFOL. Cyfarfyddcdd aelodau yr uchod no, Wener, Mawrth yr 31ain, yn ysgol ddyddiol y lie uchoJc. Yr oedkl yn bresenol v Mri. D. Arthur, y Llythyrdy (cadeirydd) J. Daviee, Clincethin; il. Thomas, Tynewydd; J. Lewis Jonc-s, Lloyd's-terrace; T. Dempster,, Doigwili; L) Jones, Carpel Bach; J. Evans. Gwili Villa; D. Davies, Crossing; a'r clerc, G. Evans, Bishop's Mill. Ar ol derbyn a l-iabwy.siadu cofnodion y cyn-gy-far'od, hyt- bysodd y Clerc y Cynghor nad oedd ctholiad i gymeryd lie y flwyddyn ddyfodol, ac os carai rhai o'r aelodau roddi eu seddau i fynv, dylent wnevithtu- liyny yn hysbys, or mantais i'r cynghor etiicl rhai newyddion yn ell lie. Yn ganlynol pasiwyd y penderfyn- iadau c-anlynol(1) Fod cyflog yr assistant overseer" i fod yn L14 v flwyddyn. (2) Fod y Clerc i ysgrifenu at Mr. D. Jones, Chweg- nwyddwr, Abertawe, am ganiatad i otiod ysticlau ar y llwybr sydd yn arwain o Beny- c-ivck i'r Blaok Bush. (31* I ysgrifenu eto at y Cyftghor Dosbarth a Mr. Protheroe i alw ell syhv at y ffos sydd wrth ysticl Penygader. (4) Fod aehos y bontdroed sydd dros y ran- nell yn ymyl Tycanol i gael ei drin yn y cyfarfod nes-af. (5) Fod y llwybr tydd yn itrwain o Glangwili i'r Henallt i gael ei adgyweirio, a gosod ysticl dderi gyda grifeiau mawr eang iddi, fel v gallai gwragedd yr ardal fyned drosti gyclit rhwvddirteb. Tros- gofal y gwaith i Mr. Dempster a Mr. Tliomas, Tynewydd. CYRDDAU MAWR. Yn Ebenezer v Sabbath cyn y diweddaf, Ebrill yr 2fed, cynhaliwyd cyfarfodydd hauer blynyddol, fel arfer, pryd y pregeth- y wyd gan y Parch. Mr. Williams, Pantteg. lu brif bynciau oeddynt yn y boreu— gweddiwr mawr yn 11awn pryder, Salm 55 vi. Prydnawn, y ddau allu mawr. eef y da a'r drwg, Es. 50, x. Yr hwyr, Dyn y mae'r byd yn chwilio am dano, a'r Dyw y mae yr jL'>fen.gyl yn gynyg; 11 Cor. 5 xvii. CafwyJ tklfeion bendigedig. Braidd na ddywedwn, ni lc,farodd neb fel y dyn hwn." Cyfeil- iv.yd gan Miss Daviee, Myrddin Villa. MARWOLAETH. Dydd Mawrth, Ebrill 4ydd, bu farw Mr. John Davj, Bryniorwg, Tanerdy, yn 53 mlwydd oLd. Treuliodd y 25 mlynedd olaf 1 fywyd yn ngwasnaeth y "Carmarthen Cot-paration," ac adnabydidr ef yn ei ddydd fel dyn gcjrwyr, diwyd, gonest a sobr yn ei holl ymdygidau. Dydd Gwelwr canlynol yrngasglodd tyrfa luosog ynghyd i dalu'r gymwyas olaf i'w weddillion, pa un a rodd- wyd i orwedd yn erw Ebenezer, Abergwili. Gweinyddwyd yn y ty a'r capel gan y Parch. T. Alban Davies, Caerfyrddin. Gwehvyd licfyd yin bresenol yr Henadur J. Lloyd, Y.H., Penybank; Mr. J. Griffiths, C.S., Ardwyn, a'r Henadur L. D. Thomas, C.T., C-aerfyr,d

LLAKGELER

LLAKGELER Yn adroddiad y cyfarfod cystadleuol pa un ymddangoso011 gymeriadau LILangeler yn mhersoii jolm Thomas, Geler,yr hen glochydd am flyn- .vd(latt lawer. Bu farw ar yr 28ain o lis Mav> i'th, yn 89 oed, ar ol cystudd byr. Dydd G wener canlynol hebrwyngwyd yr hyn oedd .farwol ohono i orphwys i lien fynwent Ban- gor-Teifi. Daeth torf ynghyd i dalu iddo eu eymwyas olaf Yn mysg y plethdorchau yr oedd un hardd oddiwrth aeladau Errhns y plwyf. Yr -oedd cymc.riad yr ymadawedig yn werth ei efelychu mewn lluaws o bethau. Gwasanaethwyd yn yr angladd gan offeir- iaid Llangeler a Bangor-Teifi. Cydymdeim- lir a lVlrs, Jones (merch), Siop, a'i theulu, yn eu galar. Heddwch i'w lwch.

LLECHRYD

LLECHRYD YIIADAV.IAD 1.R. EVAKS, YR HEDDGEID- WAD.-Aii-iL,vleit lid effeithiol yn y lie oedd ymadawiad ein heddgeidwad yr wythnos ddiweddaf i Aberporth wedi bed yma am saith mlynedd yn ddifai fel dyn ac fel swyddog. Er yn L'ndodwr o hen eglwys all- rliydeddus Lhvynrhydowen a wnaed yn enwog mewn hanes gan Davies, Castellhow el, a Gwilym Maries, —dau o brif ddiwygwyi Cymru, unodd Mr. Evans yn anwyl ag eglwys o en wad a rall yn Llechryc1 a buont yn e- liiiol am saith mlynedd mewn cariad brawdol yn brawf mae cariad a bywyd pur yw gwir undeb yr eglwys ac nid credoau cnwadol. Pe bai pawb mor rhyddgarol a Mr. Evans a'i anwyl, briod tynid y ffiniau enwadol i lawr. Amlygodd yr eglwys ar ymadawiad y teulu ddiolchgarwch eynes am eu cymhorth a 11 cymdeithas, gan ddymuno Duw yn rhwydd iddynt yn y dyfodol. Enillodd :\11'. Evans hefyd barch ac ymddiriedaeth yr ardal o bob enwad a gradd. Cododd Mr. Evans hefyd gofigolofn ogoneddus iddo ei hun trwy gael Reading Room cyfleus yn y pentref. Ei gynllun ef oedd hyn, a tlmvy ei ddy la it w Ad d3, casglodd yn rhwydd ac fuan didigon i glirio y draul, ac i a.gor y lie yn ddiddyled. Fel hyn. adgofion peraidd sydd yn Lleehrvd am Mr. a Mrs. Evans lie am Jenny a N(.Ily fwlt-tiii or teuluoedd glanaf, harddaf a, mwyaf trefnus yn y lie, teilwng o gofnodiad PI* e^iampl i ereill sydd yn llusgo yn llibvn trwy y byd.

GLYNARTHEN

GLYNARTHEN MARWOT.AKTH.—Daeth y newydd pruddaidd i'r fro prydnawn dydd Llun diweddaf am farwolaeth Private Samuel James (Wel-h Guards), Pilbath-uehaf, tra yn Ysbytty Caterharo. yn dvoddef dan y pneumonia. Tarawyd yr boll ardal a syndod gan y newydd blin. Gv.yddvs rai diwrnodau yn flaenniol pi fod yn yr ysbytty, a.c yn bur o liyd. Yr oedd yn fachgen ieuangc tra wael. ond yr oeddem yn gobeithio y goreu au

GLYNARTHEN

Cydymdeimlir yn fawr iawn a'i fam weddw a'r teulu. Dygir ei gorph gyda'r gerbydre.s i or^af Ilenllan dydd Mercher a chleddir ef yn nghladdfa Glynarthen yr un dydd. MARWOLAETHAU.—Yr oedd yr wythnos ddiweddaf yn un a alar a thrallod diwys yn yr ardal hon, na fit ei chyffelyb nernawr erioed. Dydd Llun daeth y newydd blin am farwolaeth y brawd ieuanc hynaws, iJrivato Sam J'ajnes, Pilbach-uchaf, yn Ys- tty Caterham, Surrey, yn 20 oed. Unodd f a'i gyfaill, Private Johnny Lloyd Jones, Ptlbach-isaf, a chatrawd y Welsh Guards" dan gynllun Arglwydd Dcrbyn ar y dydd olaf o C'hwefror diweddaf. Yn fuan tara- wyd Ptei Sam James yn glaf, a bu yn di- -mdeimiHr yn ddwys gan bawb a theulu- oedd y ddlati filwr ieuanc gwladgar hyn. Dydd Sadwro, ar ol bvr gystudd ar enedig- aeth balmn mauw-anedig, hunodd Mrs. Hannah Mary Lloyd. Llainwhip, yn ymyl 22 mlwydd oed. Y ma0 hwn yn ergyd trnini i'w priod hoff, Mr. Wm. Lloyd, ac i'w bachgen hach. Cleddir ei gweddillion hith- an yn Glynarthen dydd Mercher. Y mae cydymdeimlad yr holl ardal yn cael ei estyn i'w phriod a'r plentyn ar yr amgylch- iad galarus hwn. Y sgrifena gohebydd ai,all:- MARWOLAETH. —Dydd Sadwrn diweddaf ar ol cystudd byr bu farw Mrs. Hannah M. Lloyd, Llainwhip, Glynarthen, ar enedig- aeth baban. Cydymdeimlir yn fawr a'i "phriod a'i phlentyn byclian blwydd oed yn ell profedigaeth lem. Cymerodd yr angladd le dvdd Mercher diweddaf yn nghladdfa y Glyn. y Parch. J. Davies, gwemidog, yn gwasanaethu.

Advertising

HAIR RESTORER IS THE SECRET OF PERPETUAL YOUTH. If you use it V YOU NEVER LOOK OLD YOU NEVER FEEL OLD YOU NEVER ARE OLD WHY? BECAUSE it turns Grey Hair to its ORIGINAL COLOUR. 1 BECAUSE the new young hair will come forth in its ORIGINAL { COLOUH. BECAUSE if used regularly, if only once or twice a week, at o the most, you will be entirely FREE from Grey Hair, even at the MOST ADVANCED AGE. BECAUSE it is THE remedy for baldness. IT is NOT a dye. IT will NOT injure the skis. IT lubricates and nourishes the delicate organs of growth. IT removes all scurf and dandruff. I Thousands oj Testimonials from gratef ul Ladies and Gentlemen all over the World, Sold in Bottles 16 and 2/9 by all Chemists throughout WALES. If desired a small sample bottle will be sent any reader of the Carmarthen Journal FREE on receipt of THREE PENNY STAMPS for postage and forwarding charges o "KYLOX" COMPANY, 91, HAMSTEAD ROAD, LONDON. I

CARMARTHENSHIRE BANKRUPTCY COURT

CARMARTHENSHIRE BANKRUPTCY COURT BRYNAMM AN FAILURE. The Carmarthenshire Bankruptcy Court was held at the Carmarthen Guildhall on Tuesday before Mr. Registrar D. E. Stephens-Davies. Mr. II. Watkin Thomas, Official Receiver, conducted the examination. The only case before the Court was that of David .Walter Davies Station-road, Bryn- amman, ironmonger. The grost^ liabilities amounted to £ 619 2s. 6d., of which JB614 14s. 8d. were expected to rank for dividend. The available assets amounted to JE285 12s. 9d., leaving a defi- ciency of JE529 It-, lid. Debtor attributed his failure to Bad trade, bad deb.s, altered circumstances attributable to the present war; 10stS by fire:" He stated that in the year 1897, being then 23 years of age. he took over the business carried on by his employer for 50 years. For it he paid £485 10s. 6d. E200 wa.s paid in cash bills were given for the rest, which had all been paid. In answer to the Official Receiver debtor stated that he had suffered a. good deal by the stoppage of eollierics owing to the war. The Official Receiver put it to debtor that lie had been negligent in the conduct of his business in allowing so much credit. He had book debts amounting to £ 700—more than his liabilities. Debtor said that, his business was essen- ef tiallv a credit business. In the district people were continually coming and going. That explained why so many of the debts were bad. It was stated that the debtor ha.d made an offer for a composition of 7s. 6d. in the L- one instalment payable in three months and one in Fix months. Debtor said that his profit would not amount to 25 per cent, as competition was so keen. He had been assessed for Income Tax on an income of JE200 a year although lie made no profit. Mr. T. ('. Hurley, who appeared for debtor, applied that the examination be closed. This was agreed to.

No title

It was announced on Tuesday night (writes a London eorrer-nondent) that the Commis- sioners of the Church Temporalities in Wales debtor, applied that the examination be closed. This was agreed to. It was announced on Tuesday night (writes a London eorrer-nondent) that the Commis- sioners of the Church Temporalities m Wales have declared the parish of Llansilin to be wholly within Wales, and the parish of Rhyd- yrroesan to be wholly without Wales and Monoouthshire for the purposes of the Welsh Church Act.

THE LOSS OF AN EYE

THE LOSS OF AN EYE SERVANT S CLAIM FOR COMPENSA- TION FAILS AT CARMARTHEN. At the Carmarthen County Court on Friday before his Honour Judge Lloyd Morgan, K.C., May Leyshon, Pantvffynnon, Mynyddcerrig.^ Pontyberem. made~ a claim under the Workmen's Compensation Act against Mr. Sturteo-Wagen, The Avenue, Carmarthen, with whom she wat; formerly employed as a servant, in respect of the lost- of an eye. Mr. David King appeared for the plaintiff, and Mr. W. T. Prosser for the defendant. May Leyshon said that on the. evening of June 14th last Mrs. Sturtee sent her on an errand to Mr. VaughanV, confectioner, in ■St. Peters-street. It was about 6 o'clock and it was dark. Whilst on the way she slipped just outside the Infirmary, and the. glass of her spectacles went into her right eye and forced it out. She managed to go back to the house, where she fainted, and Nurse Jones bandaged her. Dr. Baaker then came and she was taken to the Infirmary. She remained there for ten days and was operated upon and the eye taken out. She then w ent home. Mr. King-—What about the other eye?— The other eye is very weak ac the result of the operation. W1 lat were your wages?— £ 14 a year and board and lodging. Cross-examined by Mr. Prosser, plaintiff said she was five weeks in Mr. Sturdy's employ. A week Ix-foi-e the accident she gave notice to terminate her engagement there. In going the message she slipped on some banana skin or some peel. The glass came out and went right into her eye. The glass did not break. Dr. Rasker said he examined the girl's eye. There was a cut aCrOõ the front of the eye-ball which had been gouged from the socket. An operation was performed at the Infirmary and the eye removed. Mr. Prosser—Could you tell the condition of the eye before the accident?—I am afraid not. Mr. Proper submitted that it was for the plaintiff to prove that the accident arose in the ordinary course and out of the employ- ment. The Jadge-The point to dcc,ide is whether it was incidental to the employment. Mr. Prosser said undoubtedly the accident occurred in the course of the employment. She was undoubtedly going on a message for her employer, but whether that arose out of the employment as laid down to-day in the first section of the Act. he would prove con- clusively that there was no doubt whatever on the point, and that the risk she ran in this case was a risk common to humanity in general. Mr. Prosser quoted the case cf Sheldon v. Needham (1914\ in which it war laid down that if a servant slipped on a banana skin and sustained injuries in pasting her employer's letter, the accident did not a,rise out of the employment. The Judge—I don't, see how you can get over that case, Mr. King. Mr. King said all he depended upon was the dictum of the Master of the Rolls in a case in 1908 in which it was laid down that a sailor going ashore and was knocked down by a motor-car was entitled to compensation from the steamship company. Mr. Prosser pointed out that the case he had quoted was a later one than that. The Judge eaid he was sorry lie could not accept the case 111 1908 quoted by and the claim was dismissed. DISCHARGE GRANTED. David Evans, formerly carrying on busi- ness as a boot and shoe dealer at 15. Nott- s:[iiare. Carmarthen, applied for his discharge' in bankruptcy. The Official Receiver (Mr. H. W. Thomas) said theTipplicant was adjudged bankrupt in 1898, the receiving order being made on the 18th October—eighteen years ago. His liabilities amounted to £ 529 5s. lid., and his assets £ 112 ICte. 3d., and a dividend of 2s. 7d. in the £ was pa.id. Only one creditor had written objecting to the discharge. He was a creditor for JB7 7s. 5d. The Judge said the Official Receiver had reported the applicant's conduct as exceed- ingly satisfactory. Di&charge would be granted subject to two pears' suspension.

LLANDOVERY NOTES

LLANDOVERY NOTES (By "Dyfri The treasurer's account at the Town Council meeting showed a balance of F,115 in P-i volkil of the Corporation; whilst the Collector of Rates reported that the sum ot J612 9s. lid. remained uncollected. The Excuse List, took a long time to per- use, yet it was adopted en bloc. As an economic measure, the Council are endeavouring to do without an inspector under the Shops Act during war time, pro- vided the Secretary of State will sanction it. The salary is £ 4 pea- annum. During the past month, the rainfall in this district registered 2.39 inches.

HENLLAN o

HENLLAN. o EISTKDDFODIC.—At the forthcoming chair eisteddfod to be held at Bethania, Llwyny- pia, Mr. Tom Luke. Henllan (late conduc- tor of the Bargod-T'eify Male Voice Party), appears a.s a musical adjudicator. Mr. Luke is, highly praised wlicreVer lie acts, net only as a good jwljje of sinsnnsr, hut an honest and straightforward adjudicator.

LLANDEBIE NOTES

LLANDEBIE NOTES On Sunday, 2nd inst., special services were Held at the Pariah Church, when tlio Re\\ D. Maldwyn Davies, M.A., preached in Lng;sh to a crowded congregation. In the evening he addressed the children of the Smd-ay -School. The sermon was de- livered by the Rev. Aldred Williams vicar of Golden Grove, ■On Thursday evening. March 30th, at the Parish Church, the Rev. E. Teifi Evans preached a eermon which was highlv ap- preciated. Tte. Tom Thomas, R.F.A. (locally known as Twm Tangraig "), paid a visit from the front. Pte. Twm has been in action for ■over 12 months, and he was greatly wel- c-omefi Dark. It. is learnt with pleasure that a concert was held in his honour on Thursday, March 30th. He was captain of the L'andobie Rugby team, and a very popular character. On Saturday evening last, the Llandebio .Ile Vl-c-e Party gave a benefit concert in aiu oi Wihe Bowen. who has been ail- ing for a. length of tima. On Monday in last week at the Parish Church tne funeral took place of Mr Thomas WiKams, Main Line Crossing. De- ceasJ, wno was an old native of the place, lived with hi« daughter. Mrs. Lewis. The Itev. D. W. Xiiomas, M.A., officiated. With xegi-et is recorded the death, after a long irnps, of Miss Gwennie Lloyd, youngest daughter of Mr and Mrs. Samuel J-end Laxjaah, Llandebio. Her remains were Ja;c, to rest on Wednesday. March 29th in tho Parish Churchyard. The Revs. D. \Y. Thcma9. M.A., 'vicar, and J. 1..1. Thomas, BA, curate, officiated at the house, cnureh find graveside. Among the very large number present were the Rev* Crwye Evans (I.), .^ion. and J..Davi.^ ri Very many beautiful floral t.iibutes w^re received from relatives al. J ell, menu? ioe chief mourners were: Mr and iJovd (parents); Mr. and Mi*« Lloyd (ci-other and sister); Mrs. Price Isiz,- tei) Mr. and Mrs. Howells (sister and brothri.-ui-.aw); Mr', and Mis. J Lew ( negroes 'uncle and aunt): Mrs. Williams Blaenorta (aunt); Messrs. Gwve. and -ti 1 rice lnephews); Misses Agnes. GwennV, and Kate Hc-wells (nieces); Mr. 'Irtvor lloweds (nephew); Mr. and Mrj f;i?rj!L.e Rees, Penygroes (cousins); Mr and Mr3 D. L. Jones,, Penygroes (cousin- Mrs .-mead, .Swansea (cousin); -Mrs..To-' Pontl ardulais (cousin); Mr. and Miss'Le^, iJanon mnx-Je nad aunt); Mr. and Mr«. Gilfiiths stradgynlais (uncle and runt); Mrs. Wiikama, Pantyffynon (cousn); M Jonues, CiiCoil Farm (cousin); Rev. George, He:-dre (uncle); Miss Llovd. Hen- dre Farm Mr. and :MiE5 Enns, iirync.ns. Penygroes (cousins); Mr. 'ILd Mrs .Ret?, Oakfield, Blaenau (cousin?); Air and :.Trs. R.ees', Llandebie (eousins); :1'. and Ir Llandebio (cousins); z, jid Mrs. anu Lloyd, Llandebie.

LLANHOK AND DISTRICT NOTES

LLANHOK AND DISTRICT NOTES On Saturday evening a performance of the _• Machan Mawr I" (bv Dyf- TT ); Vv,<;S at the Public Hall," Cross nan,Is. i,y me Cymmrodorion Dxamat-io ■- ocK-ty Carmarthen. There was a fairly crowded houses and the performers main- tamed^ the attention of the audience tiu-ongirout. Part of the proceeds were de- voted to t'-It- Local Soldiers' Fund. A:i-,(,ctin- in connection with the Public Hall was held la-t, week, D. F. Davie", chairman of the Hall Committee, presided. The attendance was very poor. Various questions relating to the balance-sheet were a.sked, and satisfac- tory explanations were given. Messrs John Ma;nwaring, John A. Davies nnd Job will were appointed- to inte^iew the Htaeniurwann Colliery workmen to en- d.t fyvoiir to seeuxe their «x>-operation in con- nection with the hall and institute. Messrs John A^ Davies. clieckweigher, New eves'. Hands cohieries, and Daniel Morgan, J>rjnywavw-, were appointed on the Hall Committee, to represent the workmen of no new Cross Hands Collieries. "I' y services in-connection with' Libaniis, Cwn:gwili, were held on Sunday. Licut-n.ut Brown. Bryngwill, has been obliged, under the ar Office regulation, I to move nearer to, Llanelly. where he i. in Fm' u^er Gaining of company of Royal On ^iturday evening, a concert, was held at the Pubnc Hall, Tumble, to prdvide com- ■, ,(,r young men from the district > H|i".f W!t'i the Colours. Mr. J. Waddell "resided The artistes were from the locali- tie" with the exception of ]^atricp .loim, J.Kangenneeh (soprano), and Mr J Robots Glanamman (elor-utiomst). MiVs Henrv accompanied. Tliev were -i-ed by the Tumble Male Choir, under the Ivae. rdnp of Mr. T. J. Morgan.

No title

'y-elected president of the South ales H nrcesale Confectioners' Confedera- non Î- Mr. W. T. Davies. a native of Siiian, __id!rn]< Bridgend and Tonypandy.