Teitl Casgliad: Carmarthen journal and South Wales weekly advertiser

rhifyn: First Edition

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 2 o 6 Nesaf Olaf
Full Screen
9 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

it *11 QUICK MARCH! W J cP Watch how briskly the little folk step out at sight >■■■■ J* of Bird's Custard, Think how delicious and full of O -i $ nutriment it is! Then realise that "food really ? enjoyed does most good," and you understand why children thrive so well on Bird's Custard. Don't k: forget it saves the meat bill. Remember also that stewed fresh fruit served t with Bird's, the nutritious Custard, means good r j health, good living and war time economy. BirdS Custard j j j "First in favor, and inflavor. i'. ;L

LLITH TWM BARELS

LLITH TWM 'BARELS. Mi ileg lawr sha ardal DreLech am drip rwsnoth wetha. Rown i wedi credi wth- ■gwrs fod Drelreh fel manne erill wedi dwad yn seloo-nd edishons or nefodd ar ol cal caiad y pubs, ond dina fe, ma cithreilied gwath na cithrel y pubs i gal. Wedd boys y lemonod a'r ston-jinjir wedi credi doit-he'r mil blin- iddodd fel greesd leitning dim ond cal oenad L y pubs, ond no go wir w. Ma'r happi dels mor bell ag ariod. Beth ichi'n feddwl am y letest moov-ceiad y pubs oltwgether! [ Dina ichi betriotism with a venjans! Ie. Plrigethwira yn canni am gal minniimim wejis, gweithwirs yn akrechen am war bon- nisis, ffarmers yn wban am gal cadw'i plant gatre igal crinh"oi dibs, a neb yn hidio dim o'r hang beth si i ddwad o'r rhai si'n cadw pubs. Thats Kristianiti ffor yiw. Dina ichi exampl o RIDDID gwtad y gan. Gwlad y g-an bei hang, fise'n fwy korrekt i weid gwlad y blwming nonsens. Nawr te beth iw'r diben o dreial ceiad y bildings a'r wins olt.wg'ethflr ? O meddwl bidd gweith- wirs yn gneid rhagor wedin. Hm, Hm. Weit an see. Teim wil tel sdwad then ferch ny wrth i sponger. Ma'r gweithwirs yn galler g-.Yeld, trw'r gem yn olreit, ag mi fidd hahbaloo heb fod yn liir. Ond sharad own i ginne am Dreleoh. snio pethe yn smoodd lawiifforria, hefid. Ma oithnel y carmi YIP fishi iawn. Nawr dima.'r point, nid meddwl am welffer y jappel ma lot o'r tekle ma, ond ishe st-em- mo'i gili. Un a'i droed yn crwpper y llall. •Shwit biodd hi na un nos Seel pan upsettwd y miwsik. That gem wont doo met lads. v' adwch chi mlan os dyeh chi am ddwad i hobbl. Twm is on yiwr trak iftei boys. Jawk wididoch chi. mi fise'n fendith ofn- adw ta dim miwsik i gal o gwbwl miwn jappel, wath pan bo miwsik ma'r jafol yn dwad miwn a'i ffidl ag w-edin- m& daskord ofnadw. Tie, a widdoch ohi pwy 6i'n dwad i drwbwl finicha wedin.—rhen breeoher drian. Nid cifeirio at Drelech odw i nawr, ll'8lg i inma.n neilkiiol o ran ny, ond a keind of a jineral riniark. Oq daw rhiw shindi rhing eilode o'r jappel ma rhaid llisko'r preecher miwn i'r bisnes, ag fel rheol ar i ben c drian ma'r bweked koltarr yn owmpo finicha. Preeoher wir, ma'n well gen i filiv\ri o weLthe i drampan ar hid y wlad i lielpi barels na bod yn brigethwr. Ma. pob rbaksin yn injoio kicko'r prigethwr fel ta dim askwrn vn cifansoddiad y pwr beger. Os bidd y preecher yn chappin stre* ag yn gweid yn blaen. stim dibs i fod iddo. Os bidd c'n gweitho'n galed mi fidd 4blw joker gwdwr o breecher gerllaw yn barod am i wad e, ond os bidd e'n dippin o hen gadno, 0, mi shifftith yn go lew. Mi geith hwnnw ioni. ond bPth, am egwiddor bachan felna? Wel dima farn rhen dinker. Os ma cadno !\IÏ'n siwto'r jappel bidded yn gadno. a, to hel ag eneidie pob un o nhw, os "wca oneulie i gal gida'i banner nhw. Widdoch chi. ena i'n oreidi cewn ni weM banner y takle ma si ar v ddeiar heddi ar ol iddi nhw farw. Od^h chi'n meddwl fod yr Hollalliog- yn ,,(-weld nhw'n werth i roi fframing arall am deni nhw. I dont think. Smo'r Kriawdwr yn gwastraffi pethe. da ochodin bad lwk owt fidd hi i rhain weld kingdum cum. Diw hanner v bid ma ddim ariod wedi codi i dir iwch na'r ntfel a thrw hinni shwt ma nhw n diskwl 001 gwell treetmint nair nifel. See Ma°r>ethe'n gweilla sha ardal Landissil. Ffarmer bach sha ardal Diffrin Cerdin yn rhoi 4 bob v didd yn serchog am weitho wrth y gwaer. Wet dun ol boy. Bendith fo gida ti. Ma rhoi nhw'n serchog yn bwer inwv o werth na ffeiv bob an bwrlwx. Wcl ma rhaid gweid gaer to oboti SMOL HOLDINGS SHIR GARJiTRDDIN Nawr 01 cal y kompilsori ordor am TriaJe we rhaid valio'r ddoi bark. We'r Land Rjent wthgwrs wedi gnoid ny. ond we rhaid we

HWHT AC YMA

HWHT AC YMA [Gan TEITHIWB."] Pan ar ein taith yr wyt.hnos hon, nid oea dim ond SWll jjeirianau, y gwair gynhauafu i'w iglywed ar. bob Haw, y cnydau yn or-dor- eithiog- a'r hin yn by nod ffafriol, llawer i dyddynwr yn methu dyfalu yn mha le i ddiiogelu ei gnydau. Llaw fawr garediig Rihagluniaeth, wedi penderfyny toddi calon- igaledwch pob hwsmon, drwy lanw ru ys- guboriau a digonokleb. Prysurdeb mawr ganfyddem ar bob llaw, gan fychan a mawr yn ddiwahaniaeth, a buan y cyrhaeddaiom PONTARGOTHI. Rhaid ydyw aros yohydig yma, gan mai yn y Llanerch dldymunol hon y rhoddaeotn yr here; y cam a'r naid gyntaf erioed, ao y mae rhyw swyn yn yr hen le, yn aros yn y fynwes hyd y dydd hwn. Mae yma ugein- iau wedi teithio y ilwvbr. i beidio dych- welyd mwy; er pan oeddwn yn hogyn yn y lie. ond diolch y mae ychydig nifor yn aros, a ffawd yn siriol wenu arnynt oil, a. dy- munol gan y Teithiwr bob amser yw dyfodl i gyffyrddiad a hwynt. Byddwch, wych ifti ac oil. Rhaid yw galw yn NANTYPAEN, gyda y boneddwr oaredig, Mr. Daniels. Yma mae berwedydd y j>eiriant yn cael ei borthi; a'r olwynion yn cael yr olew priodol nets y mae teithk) yn bleser a mwynhad, ao ar unwaith cib-ma ni wyneb yn wyneb a'r publican, Mr. David Jones, BRYNAMLWG, efe yw casglwr trethi plwyjf Llaneg-wad, a da genym y ca ef y gymeradwyaeth uchaf fel swyddog o'r xadd oreu. Hir oes iddo. Rhaid gadael Bryncloidach, a meibion St. Crispin y tro hwn, gan fod ein cyhoeddiad yn FELIN G WM-UCH AF. Gyfnewidiad pwysig ganfyddir yma. Cafodd y foneddiges garedig, Mrs. Harries, Penybont, ei symu.d o'r byd i'r bedd, ar fyr rvbtidid effeithiodd hynny aF Mrs. Hughes, y Llythyrdy, fel y teinlliodd i'r fath raddiau fel y dajeth ei diwedd hithau. yn hoilol anis- grwyliadwy. Teimlir yn fawr ar ol Mm. Hughes gan ei bod bob anteer yn un o'r rhai mwyal oaredig, gwneuthur daioni i bawb pwy bynag, oedd prif uchelguis ei bywyd; a bydd gwagle yn y pentref ar ol y foneddiges hon. Bydd oadair wag yn y teulu; bydd ei heisiau yn y Swyddfa; a bydd un o'r rhagorolion yn eisiau o Siloam. Dydd Llun ■oy merodd ei hangladd le yn ngardd ,g(laddu Pontargothi, a dan- gosodd pawb eu mhawr barch i'r ymadaw- edlig, trwy ddarostwng y cauadleni, yr holl ffordld!, o bob tu i'r heol. Catfodd gladdedig- aeith barchus, a gweinyddwyd yn y ty gan y Parch. Isaac Davies, Nantgaredig; yn y capel gan ed gweinidog, y Parch. D. Curwen DaA-ies; ac ar Ian y bedd gan y Paroh. D. D. Jones, Capel-y-Wig, a'r Parch Hugh Evans, Sittim, Felingwm, a chwareuwyd yr Hynt datth farwolyn fedrus gan Miss Thomas, Twyn, pan oedd gweddillion ein chwaer yn oaei eu oymeryd i'r gladdfa. Y prif alar- wyr oeddent Mr. John Hughes, Llythyrdy; Mr. W. E. a Mrs. Richards, a Miss Olwen Richards, Fe-ling-wm; Mr. Oswald Richards, Tyrydail: Mr. a Mrs. Green, LlaneMi; Mrs. D. Joyier-, Casnewydd: Mrs. W. Hughes a'r teulu, Porth Mrs. Thomas, Llanllwni; Mrs. Jones. PontyrhyJ, Penybont-ar-'Qgw.v; Parch. D. Richards. Cwmduad; Mr. D. Richards. Maesteg, &c. Gwelsom hefyd yn mhliifh y cloi-f y Pardh. Jtosaiah Jones, Llan- egwad; Mr. T. Lewis, Y.H.. Brynglas; a Dr. Timothy. Cothi Hall, &c. Yna ffarwel- asom a gweiddillion y fam dyner; y gym- ydogles garediig; y Cristion trylocw" yn ei hargel wely yn Siloam yn 78 mlwydd o'i hoedran. Yr hon er wedi marw svdd yn llefaru etto. BRECHFA. Wedi gadael ty galar yn Felingwm, dyma li yn awr yn cael ein hunain mewn ty .t gwledd yn Brechfa; wedi bod yn y cywair Uedd am dro; mor ddymlmol yw cael ein hunain yn y cywair lion; am dippyn. Dydd o lawienydd i'r eithaf oedd yn y pentref uchod dydd Mercher diweddaf, sef dydd priodas y foneddiges ieuanc, Miss Jennie Ethel Jones, ail ferch y Rheithor parchus. Unwyd hi mewn glan briodas a'r Paroh. D. Lloyd Jones, curad, Treherbert, Morganwg. Yr oedd y par ieuanc mor barchus a chymer- adwy drwy yr holl ddosbarth. fel yr oedd yr holl le yn fyw mai twmpath o forgrug. Yr oedd y priodaafaib yn ail fab i un o brif amaethwyr y cyleh ar vstad Rhydedwiin, sef Mr. a Mrs. Jones, Ffosgotta, Abergorlech. Yr oedd y briodasferc.h o'r oclir arall wedi bod yn ffyddlon organyddes yn Brechfa am hir amser, ao wedi bod yn athrawes ffyddlon yn yr Ysgol SuI, a ohofiodd yr aelodau oil am dani yn yr argyfwng pwysig hwn yn hanes ei bywyd. Rhoddwyd iddi anrhcigion jjrydfferth a phrisfawr. Gwnaed yr undeb i fyny gan y Parah. T. Jones yn cael i gyn- orthwyo gan offeiriaid parchus Abergorlech, a Lianfihangel-Rhosycorn. Gwasanaethwyd ar y wraiig ieuanc fel morwynion priodas gan Miss Kate, Miss Frances Jones (chwior- .\dd) a Mks Sarah Jones (chwaer y g'wr ieuanc), a gwasanaethwyd1 fict gwas priodas gan Mr. Tom Jones, brawd y priodfaib. Canodd cor v lie donau tarawiadol i'r am- gylchiad tan arweiniad Mr. Alfred Thomas, a Miss Evans, o y.-sgol y Cynghor, yn dde- heuiig chwareu yr offeryn. Yr oedd yr Eglwys wedi ei gwisgo yn prydferth a'r anthegiori yn llu, ac yn rhy luosog i'w henwi. \Ydi y croesawdad arferol yn y ficerdy ymadawodd y par ieuanc am Bar- mouth, G.C. Dymuniad pawb iddynt yw priodas ddedwydd a da. PREGETH GOFFADWRIAETHOL. Ar ol swydcag yn y -fyddin, sef William Thomas, mab Mr. a Mrs. Thomas, Peny- waun, Capel Isaac, Llandeilo, yr hwn a syrthiodd ar fa<^s y frwvdr pan allan yn am- ddiffyn Tawndeirau ei wJad. Yr oedd eglwys St. loan, Maesteilo. nos Sul diweddaif yn orlawn, a'r Parch. E. L. Hamer. y parchus fioer, yn traddodi gyda hwy 1.,Sylfaenodd ei sylwadau ar Dadguddiad, 14 pennod a 13 adnod, Gwyn eu byd y meirw y rhai sydd yn marw yn yr Arglwydd." Cafwyd syl- wadhu hynod bwrpasol, teilwng o'r merthyr ymadawodig. Gwr ieuanc parchus oedd efe, yn filwr yn wir ystyr y gair, ac iddo air da gan bawb, a chaii y gwirionedd ei hun. Cwrdd hynod oedd hwn. Chwareuwyd y "Dead March" ar yr organ' gan Mrs. Hamer, a'r dbrf fawr yn sefyll. Marwol- aeth a chladdedigaeth Thomas Evans, Peny- banc, gynt o Ysgwyn, y tro nesaf.

HODION 0 ABERGWILI

HODION 0 ABERGWILI. Daeth vr haf o'r diwedd; ac "0 na bai yn haf o hyd" Y mae wed'i creu bywyd new- ydd yn mhob peth, ac hob law ei fod wedi llenwi'r ysguboriau, y mae wedi rhoddi mwdwl byehan i bawb bron dros ben y mesur arferol. Tybcd y cydnebydd y bobl- oedd R.hoddwr yr hin a'r csydiau a gafwyd. Y mae yr asyn a'r yeh yn rhagori llawer ar ddyn yn hyn, am ell bod yn edwyn y naill ei berchetiog a'r llall ei feddiannvddd. "Ond Israel nid adnebvdd Ddrtw, aQ nid edwyn Ei bobl Ef. EIX MILWYR. Adref am dro y daeth ein General Fryer, Castle Piggyn, ac yr ydym yn isicr nad oea et amgenach a ran corph a gwedd yn mvddin Pry da in Fawr, ac amser a ddeugys ei ailu- oedd mcddivlioI. Braidd na sicrhawn v cyhoedd hefyd nad oes yr un phvyf drwy y byd, yn ol ei faintioli a'i boblogaeth, a chymaint o urddasolrwydd ynglyn a milwyr y plwyf hwn. Y mae yma bob gradd a ellir ci enwi, o'r "general" i Lawr at y "private," ac wcdi rhoddi en hunain ar allor eu gwlad o blasef mab Mr. D. 1 nomas, Rhydlydan, Llanfihangel; y mae ef wedi cael ei frai-h chwith di ffwrdd. X mac y ddau yn ddymunol, ac ciddunwn am eu hadferiad buan." Da gienym fod Mr. Charlie Downs: Mr. Evans, Glantowy Fawr; Mr. Johnny Jones, Rose Villa; Air. Parcel Bowen, Pantyglien, a Mr. Benjamin Jones, mown gwalianol yz-,byttai. ar well had. Buom fel pen tret wyr yn disgwyl clywed am adferiad Mr. Tom Roberts, Rose Villa, diroion a throion, ac yn dra awyddus am gael gweled ei wen Ion gariadus a'r galon ynhes oedd ganddo tuag at bawb, ar ol fod rai misoedd yn yr ysbytty ar ol ei ddyfodiad ° r ?ar^une"es- Yn gynar yr wythnos ddi- weddaf c.awsom ei groesawu fel milwr dewr, fel un o hen wroniaid y Dardanelles, fel hen gyfaall twym galon, ac fel gwrthddrych ein gweddiau hwyr a bareu, dydd a noe, an er fod misoedd o gystudd wedi gosod ei la.w,yn drom arno, mae'r wen gariadus a'r galon gvnhes yn aros yr un. Aberthodd ei iechyd er mwyn cadw yr aelwydycfd Cymreig yn gyfan, a Cliymru i fod yn Gymru byth. Eiddunwn eto am ei lwyr adferiad. a byddai i ninnau gofio ein dyledion. Deallwn ei fod wedi dcrbyn 11 wyr ryddhad oddiwrth fyddin Prydain Fawr gan yr awdurdodau miiwroi. Y mae Mr. David Henton, un o hen wron- laid y Dardanelles, eto yn yr Aipht. Y mae wedi dal yr holl ystormydd a'r hin boeth lanarferoI heb gymaint a chwympo un tra Sweet, Deo bach. YMWELWYR. Yn vstod yr wythnoe ddiweddaf gwelwyd yma y Parch. H. Evans, ficer Langwm, Sir Benfro; y Parch, a Mrs. Rosser Evans, o Dowlais; Mr. a Miss Samuel Elvanfl, Llan- wrda; Mrs. Davies, o Bontarddu 1 as, yn y Junction Cottage; Mr. Cox, o Pontvpridd, yn 6, High-street. DAMWEINIAU. Yn ystod yr ystorm erwin o daranau a mellt. gafwyd nawn Sadwrn diweddaf, yr 22am, lladdwvd ebolefi brisiadwv i Mrs. Rees. Penybont., ac un o ddaoedd Mr. J. Evans. Ilendrehedog, 4idigwyddai fod yn pori yn maes Glanmyrddin, ac yr oedd holl gwn yr ardal wedi myned yn fud i'w llochosau gan mor ofnadwy oedd. Y MODDION CYHOEDDUS. Gwemyddwyd yn yr Eglwys v Sul dn. wrldaf gan y Parch. P. J. Harris. Cyfeili- wyd gan Miss Thomas, y Ficerdy. Yn Llan" fihangel a r ysbytty gan y Parch. T. lhomas, y ficer. Cyfeiliwyd gan Misa Howells, y Godor. Yn Ebenezer gan y Parch. Mr. Jones, Elim. Ffynonddrain. C vfeihwyd gan Miss Davids, Myrddin Villa. Yn oak m, Felmwen, gan y Parch. Hi Evans, v gweinidog. Yn Pantgwyn, gan y Parch. G. Phillips, Hall-street. Caerfyrddin. Yn leniel. gan y Pard1. J. T. Gregory, Lyfoihwyd gan Miss Davies, Cwmpark. AR WIB-DAITH. Penderfynodd deiliaid Ysgol Sul Ebenezer fyned i Lanstephan dydd Mawrth, Awst y laf. Addawodd Mrs. Jones, y Motor Garage, fyned a'r plant bach am ddim, a. rhai mewn ood i dllln deunaw vr un. Trefn- wyd hefyd fod Mise Evans, Bodarddu, a MMS Lewis, Rnck Houise, i fyned allan i gasglu er cael liuniaeth yn vstod y dydd. PRINDER DWFR. Y mae y pla hwn eto wedi achosi berw yn y pentref. ac er mwyn ysgoi y canlyniadau, y mae llu wedi, penderfynu gwnevd ifiwrdd ag ymolch. Gallaeem feddwl wrth weied gwyneb llawer un. nad yw wedi ym- 1 olcli os tair blynedd. < -AREDTGRWYDD. Darfu Mr. John Davies. drwy RYMIICT o un ty i'r llall. g-olli ei weithily. ond darfu i 1 Mrs. Lvaris. Cwili Villa, drtigarhau wrtho drwy rotJdi ldldo un o'i maesd^i yn fenthyg. 1 Gwrai^r '•first-class" yw Mrs. Evans, ao mae 1 John Davies bellach wrth oi fodd. < DTTPBTTTOO.

STONEGINGER OR BEER

STONE-GINGER OR BEER? LICENCING PROSECUTION AT CARMARTHEN. CASE DISMISSED. ,At the Oarmairthen Borough Police Court Itll Monday, Sarah Davies, licensee of the Blue Boar Inn, Water-street, was charged with selling intoxicating drink during pro- hibitive hours in contravention at the Liquor Control Order to Thomas Trumper, clerk in the remount offices, lodging in Parcmain-street. Mr. W. J. Wallis-Joncs appeared to prosecute for the polile, and Mr. T. Howell Davies defended. The magistrates on the bench were the Mayor, and Messrs. T. Bland Davies, Jas. Davies, and J. B. Arthur. Mr. W. J. Wallis-Jones, ui opening, said the police had acted very fairly and patiently in enforcing the order. They had not acted in a hasty manner in bringing casea before the bench, but a reasonable time had now elapsed, and the ordeír was well known to everyone, because it had been in force since May 8th. It would be ad- mitted by the police that in the main the publicans in the town had complied with tho order loyally, and it was only fair to them that tlioee who did not comply with ■ne order should be prosecuted. P.O. David George Morgan said that on Saturday evening, the 15th inst., he was on /.plain dothe duty. About 10.15 p.m. he; visited the Blue Boar, Water-street, kept by Sarah Davies. On going towards the front door he saw two men there talking to the landlady. Tho door was half open, and it was held so by thel landlady. He men- tioned his name to the landlady. She hesitated before allowing him to pass, and called out in .a loud voihe, Gertie, P.C. Morgan. She then left the door open and hurriied back into the passage. He followed her. At the end of the passage he was met by Gertie, thte daughter. When she saw him. she turned round sharply and hur- ried towards the back room at the rear of the premised. He followed her closely. Whilst she was entering this room. witness ■eard her saying the word "Police." Just an ho got into the room, he stopped to watch what was going to happen next. He saw Gertie, still in a 'hurry, go to the tablp on the right and pick up a glass which was close to a man who was sitting down. She then came back towards witness and tried to brush pags him. He said to her "Wait, what have you got in your hand behind your back?" At the same time he stretched his arm around her and took the glass out of her hand. He examined it and focnd it was a half-pint, and that it con- tained beer which appeared to him to have been freshly drawn. There was no light in the room only wlijat wa.g reflected from the window and; through the door. By this time the landlady had entered the room and witness said to her, "How do you ac- count for serving this man with beer at thia time of the nisrht?" Mr. Walilis-Jones—Before she answered did anything happen?—Before this conver- sation the gas war, turned orn. Continuing-, witness said that the landlady replied, He has not had anything here." Witness then showed her the glass of beer he had in his band, and said to her. "What about this glass I saw your daughter take off the table close to him?" She replied, "It ls been there since nine o'clock. I am innocent." Witness then spoke to the man and asked him for his name and ad- dress. He gave it as Thomas Trumper, clerk in the remount offices at the barracks, lod f?iaig! in Parcmain-street. Witness asked him fro account for being on the premises drinking- that time of night. 11;1'. Davies objected to the witness read- ing out of his book without first of all knowing when the report was written. Witness said he wrote 'out the report im- mediately afterwards. Proceeding with his (tvideiiee, he sftid tlbat Trumper replied, I Jii'.ve- not had anything here. I have ordered stone-pop.' I have only just come in." Witness then said to the daughter Gertie. How do you account for rushing and taking this glass from off the table?" She answered, I knew It was there. I did not want the men to get into a bother." Witness then said to her "Why did you call out 'Police' to them?" She re- plied, I did not." He took possession of the beer and told tine landlady that. the mat- ter would be reported. Witness added that there was another man in the room on ano- ther table with a ^tone-ginger before him. Croffs-examiined by Mr. Dairies, witness said the beer was at the police-station. Mr. Davies said he wanted to have a look at itt. The Mayor—It must be sour now. Mr. Davies. Mr. Dtvics-I would not like to taste it. oss- feplyijig to further questions, said he was a teetotaller. He did not know much about beer, but he knew a little. about it.be-,ause he had sat down in publio- houses and had tasted it." Would you know the difference between beer freshly drawn and long standing?—I don't know, but I miigtht know by looking at it. Witness said there was a little froth on the beer. Mr. Davies—Did you use a microscope?— Xo. there* was a little froth there. I put, it to you that the. beer was staJe. having been drawn about nine o'clock, and that there was no froth on it?-There was froth there. Witness explained that the two men he raw talking to Mrs. Davies by the door appeared to be halif drunk and they did not enter the premises. At this staige the -beer was brought into court and was examined by the benoh, and the magistrates' clerk, who after smelling it, remarked. Oh, it's all right. It's quite strong." (Laughter). Mr. Davies (to the witness)—Will you swoar that the people in the house are stating a deliberate untruth when rtiey say that they did not hear the word "Police" being uttered by the daughter? Witness said that the persong in the house must havio heard the daughter say Police." Sarah Davies, licensee of the Blue Boar. said that about 10 p.m. Mr. Thomas, the bakjetr, called in tfor a stone-jar. Mr. Trumper then oame in and called for a "stone-pop" and he went into ltihe room where Mr. Thomas was. Before she had time to serve him, two men knocked the door. and as she thought they were drinkers she told tihem it was after time and tha.t she oould not serve them. Whilst she was taJking to them at the door P.C. Morgan oame on. There was no truth in P.C. Morgan's state- ment that she had hesitated before opening the door. When P.C. Morgan came in she said to thje daughter, "P.C. Morgan," and he ran towards her daughter and took the glass from her. No one had been served, with anything after 9 o'clock. P.C. Morgan told Mr. Trumper, I don't believe you guilty. I beilieve every word you say, Mr. Trumper gave his name and address without bning aslked for it, and Volunteered to go down to the (police station to explain and remarked, I must see your boss about this." Cross-examined by Mr. Wallis-Jones, witness said that P.C. Morgan's evidence was untrue. The beer in the half-pint on the table was flat, and there was no froth on it, Gertrude Muriel Davies, daughter of the licensee, said that just before nine o'ekxsk. ?he servedl Wm. Thomas, the mason, with a glass of beer. When the clock struck nine, she told him to hurry up and drink the beer, and he re- marked, What is this you have given me. It is not the same beer as I have had pre- vious." She told him it. was a fresh.tap, ind she Mt him. About 10 o'lock. Mr. rhomas. the baker, came in and asked for a it one-jar. He went into the back kitchen. Whilst she was in the bar she heard Mr. rrumper cull for a stone-pop, and he went :0 Mr. Thomas in the back kitchen. Her nother went to the front door and refused ;o serve some men who wanted beer. She ;hen heard her mother say P.C. Morgan," and witness suddenly remembered that she had not cleared the glass aifter the cus- tomer wilio was served before nine o'cJook. She went to do so, because she did not wish any suspicion to fall on the two gentlemen in the house whom she knew had not been served with intoxicating drink. She told P.G. Morgan that the beer did not belong to the men in the house and commenced to explain to him, when he said, I don't wish to ispeak to you; yiour mother is the licensee." Later he said, Now, Miss Davies, what have you got to say. Be fair to me as I will be fair to you." She told him she would' be fair and ■gave him the explanation which she 'had given now. Mr. J. B. Arthur—Is it customary for a man to pay for beer and then leave such a large quantity behind in the glass ?-Some leave a glass half full sometimes. Wm. John Thomas, a baker, 27 St. David's-street. who was at the Blue Boer at the time, said he was supplied with a stone- jar. Mr. Trumper entered, but he was not supplied with anything. He had called for a. stone-]ar. The beer found on the table was absolutely flat and dead," and there was no froth on it. Thomas Ti-timper," clerlc at the remount department. snid he called at the Blue Boar about 10.15 and ordered a stone-pop. He wtas not supplied with any intoxicating drmk. corroborated the last witnesses. \\7m. Thomas, mason, T'homas's-oiacr Lamma's-street, said he was at the Blue"Boar from about 7.30 till 9 p.m. The last d-rint- was supplied to him a few minutes before nine, and he asked Miss Davi what was the matter with the beer. She said. It is fiiesh tap, and as he did not like it lie left tasted™ 8 went out, having only just Mr. WaHis-Jones-Did you, ask for your monevy back?-No. And you have not had a drink instead of it sineee-No. The Mayor said the bench thought P.C. Morgan did perfectly right in bringing the «>»>'»»>. ti.ouS.ht iw wa& a, great doubt 111 the case, and the Thr±«* Jr? be given the benefit of it. The l was dismissed. .rge against Thos. Trumper of th- not proceed'via

KIDWELLY

KIDWELLY On Wednesday in last week. Mr. David Lewis died at his residence, Croft-terrace, after a long and painful illness. aged 72. He was an old and trusted ,ervant of the Kid- welly Tinplate Company, by whom he had been engaged for many years as superinten- dent of the tin-house. He was a staunch Baptist, and a. deacon at Siloam Chapel. He was ,also a Sunday School teacher, and the scholars of h 131 class walked in the funeral procession on Saturday last as a token of thetir desep regard for their es- teemed friend and instructor. There was a large and representative attendance at the funeral, and many friends accom- panied the remains all the way to Llan- gennech, where the interment took place. The coffin, of unpolished oak with silver fittings, was conveyed by road, and de- posited in the. family grave in Salem Baptist Churchyard. The Rev. H. R. Jones offi- ciated at the house, and also at the grave- side, whore he was assisted by the Rev. Al- fred Morris, LlangennecK The chief mourners w^ereMr. Arthur Lewis and Miss Anita Lewis. Kidwelly (son and daugh- ter); Mrs. John Griffiths, Gorscinon (daugh- ter); Mr. and Mrs. Harry James, Llan- fieiuieth (son-in-law and daughter); Mr. and Mrs. Jack Lewis. Penllergaer (son and cl,t tig -in-law); Mrs. W. B. Thomas, Bar- jfoed (daughter). 'There were several more distant relatives also present. Many beauti- ful floral tributes were sent by relatives and friends. Deep sympathy i extended to the sorrowing children in their sad bereavement. Throughout Sunday last and on Monday (fveuing, anniversary services were held at Capel Sul (Irid.). the Rev. J. Phillips, Moun- tain Ash. being the special preacher. The meetings were well attended, and sermons were delivered by Mr. Phillips. The sing- ing was bright and hearty, and the festival was a great success. Very satisfactory col- lections were realised. The sympathy of the town is extended to the Rev. H. 'R Jones. Siloam. in the bereavement he has sustained by the death on Friday last, in North Waler, of his aged father. One of those senseless and cruel rumours which now and again are put into dircula- tion by some mysterious agencv, gained cur- rency on lyriccfciyiciy of the Reading Room, which was going strong, se,veral new members having joined. He thought the money ,e which the old commitee had accumulated should be handed over to the new body. He would like to know the position with regard to it.—The Olerk: In the ordinary course of honourable dealing, if money is got for a pecific purpose, it cannot honour- ably be used for any other purpose. It would be wrongfully used if diverted to any other object. I would suggest that, when the presrnt committee has got properly running, application be made for the hand- ing over of the money.—The Mayor: If the

KIDWELLY

Reading Room is to be a success the money should be handed over. So far the olH, ,I- mitte.e have refused to have anything to j with ithe new. I suppose the Council is such a bad lot that they won't have am-thin to do with them.—The Clerk: Their thinst for knowledfge will make them t in tlnie.The appointments of trca--L!v,, secretary were confirmed, and the ecu,, cillors present signified their intention o. becoming members uf ihe Reading Room. r The Sanitary and Highways Commiibtoa reported having had under consideration an application from the roadmen and haulier for an increase of Is. per day in wages.— The committee recommended that an addi- tional '2s. per week be granttx! as :ti jonus, the increase to apply to the Surveyor as ililor as to the applicants. —Councilor Henry Wilkin-s in moving the adoption of the report called attention to the unsatisia-otory attendance of members at both council and committee inentinigs. There were onlv giix present that night out of a total of sixteen. There was some excuse for the poor attend- ance a,t the last meeting, as hay-making was in progress, but it was notorious that the same few looked after the business of the- town at all the meetings. It wa.s a disgrace that sometimes they had to wait kalf-an- hour for the attendance of sufficient mem- bers to form a quorum, and he was going te. press for the publication of the attendances of membws before the November elections. Certain people were loud in proclaiming what, they were doing for the town, while they left the business to be carried on by a faithful few. Probably these same gentle- men would make a fuss about the increase bonus if it was carried that night, wheretlB tihev ah011 Id be present to take part in the discussion. Councillor Cole seconded' and said: Thciy will be better off when the elec- tion comes. as they have said and done, nothing. We are the men who do the work. I expect I shall be at the bottom of the poll* but I shall fight. The report was adopted.— The Clerk was instructed to write tiher County Council inviting- an application for the use of the water which they were using at Bolahaul without the i>erm:ssion of the- Corporation. At the suggestion of the Board of Trade ai J District Coal and Coke Committee was formed with a view to assisting the Board to obtain information to enable provision to be made for the requirements of the town in the matter of supply of fuel. The increased demand df the Navy and Army for coal ren- (IF,red it imperative that the "distribution of u fuel should be controlled, and coal mer- chants were requested to furnish particulars relating to the quantities used in the year preceding the outbreak of war, and the- approximate requirements for the coming winter.—The C-lekrk said that three out of the five local merchants had already fur- nished him with the particulars asked for. It looked as if the supply was to be re- stricted.—Councillor Henry Wilkins said the committee should bear in mind that the- population of Kidwelly was considerably higher now than it was in 1914. If the quantity of coal allowed to aolliers bv the LIT" ooal-owners were reduced it would be. equivalent to a reduction in wages.—Th& 1 Clerk pointed out that the Council did not want to restrict anybody's supply.-Couu- cillor Cole: There is something at the root. j of thit;The; Clerk: The only thing is that your benefioient Government do not want you to have too much nor too little ooal.— The committee was formed of the members present at the meeting.

Advertising

r BABY COBURN. Thought He would not live 29, Dryden Road, Dear Sirs, Fleetwood. Enclosed you will find photo of our baby-boy, eleven months old. Up to baing three months old he was small and puny, and never ceased crying. We had a most trying time with him and he looked so bad we were ashamed of anyone seeing him, those who did see him declared he would not live. So, after trying various foode- some very expensive-we decided to try Virol, and from the first feed he improved; he took to Virol straight away and Virol took to him, with the result you see. He has thrived and grown bigger than babies that were twice his size when he was three months old. He isjust starting to walk, his flesh is solid and firm and very good bone. Virol is not like a lot of foods that put a lot of flabby flesh on, we are convinced it is a bone grower and flesh former.—Yours sincerely, FLORRIE COBURM. VIROL For tiredness, nervous exhaustion. and sleeplessness, take Virolised milk three times a day. (A teaspoonful in half-a-pint of warm milk.) In Glass & Stone Jars, li-, 1/8, glnd Silt. VIROL, LTD., 118-168, Old Street, B.C. British Made and British Owned. S.H.B.

Advertising

U. r ^gEGIN the day well by using n Ven-Yusa in your morning n JL toilet to re-vitalise and invigorate jr » your skin. Ven-Yusa beautifies 9 iv and preserves the complexion amid 11 the heat and worries of the day. .¡: Fh e 'j per jar. 0/ Chemists, or direefby post S W A from C. B. Fulford, Lid, Ueda. .¡;