Teitl Casgliad: Carmarthen journal and South Wales weekly advertiser

rhifyn: First Edition

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 2 o 6 Nesaf Olaf
Full Screen
12 erthygl ar y dudalen hon
LLITH TWM BARELS

LLITH TWM BARELS. • Wel$4im fowr o ddowt erbin hin shwt ma'r rhifel yn mind i droi. Os cad with roolior ma mlan am dippin bach fel ma nhw nawr mi fidd askwrn cefen bwt-4hefied Jor- mani wedi i dorri. Ma Lloiger a Firiink. yn wliali7r owbwl a'i shels, a ma'r Rwahaji, | yn cotero prisners wrth y milodd. Diaui ma poppiwleshon da yn Rwsha erbin hin, hinni iw nimber dtda, ond sna i'n gweid Foci y kwaliti i gid yn dda, wath ddaw dim gwd kwaliti o Jermani miwn dim. Ma'r tien stamp Mod in Jermani yn ddigon o bCYiff ma cheep an nasti iw e. Giwaoch chi am fwtsherieth ddwetha Wil Sossejis. Ie widdoch chi, oa bidd iffern yn 

DYFXALLTS THANKS FOR BOOK3

DYFXALLT'S THANKS FOR BOOK3. [Tn the Editor of the CABMABTHBN JOURNAL, j -Perrnit me to express my sincerest r, thanks to the Carmarthen friends for the consignment of books which hafi just come to hand. Before the day is out, they will be marked, put on too shelves, and, given out to the soldiers, and many a lad wiaI sit at tho other end of the hut devouring their ^•ou tents. If any friende have music books which they can spara, they would be very much appreciated out her, V/e have *>cor<¥» of good soloists, instrumentalists, etc.. but music books are scarce. Thia is the hour of serving the intelligence of our young heroes.—Yours, etc., J. DYFNALLT OwEN.

HWNT AC YMA

HWNT AC YMA [Gan TEITHIWB."] Dywed y Gwr Doeth fod amser i ibob J peth, ac i bob amoan dan y nefoedd; amaer i garu, ac amser i wnio; ac feldy y bu yn hanes ein cyfeillion hoff, eef Mr. Ifor Morgan Jones, Llandigwynette, Penfro (gynt o Crachty, Llaniynydd), a Miss Maggie Lawrenoe, meroh ieiieng-af Mr. T. Lawrence, Merixton, CUgetiy, Penfro. Bu y ptirtion parohus hyn yn gwresog garu am .gryn dipyn, ao o'r gwres dymunol hwn, cychwynodd y gwnio, yr hyn a wnaed yn gwiwm yr wythnos cyn y diweddaf yn Nghapel Annibynol y Taberriacl, Albion- square, Pembroke Dock, gan y Parch. J. E. Griffiths, gweinidog, ac yn mhresenoldeb y cofrestrydd. Yn was priodas yr oedd Mr. Tom Joncs( brawd y priodfab, at yn gweinu ar y briodiasferch yr oedd ei chwaer, Miss Lawrence. Yr oedd ein cyfaill, Mr. Jone«, tad y priodfab, a'i deulu oaredig, yn barchus iawn tra yn y Crachty, Llaniynydd, ac ym- adawsant o'r cyloh gyda dymuniadau goreu yr hot! ddosbarth, a da genym fod eu hurtklas yn aros yn eu meddiaat yn eu car- tref newydd; a thrwy yr undeb hapus hwn, ieuwyd yn gymharus y teuluoedd mwyof urdda-sol yn y cylch. Pob llwydd. MR. THOMAS EVANS, PENYBANK. Fel y crybwyllasom yn eich rhifyn diw- eddaf, bu farw y boneddwr uchod yr wyth- nos ddiweddaf ar ol cystudd hir, ac efe yn 68 mlwydd oed. Yr oedd ein cyfaill wredi dririgo gyda chymeradwyaeth i safle uchel yn mM-wyf Llangathen; efe oedd ysgrifen- ydd y cynghor plwyf. efe hefyd oedd cyn- orth-A-ywr, ymgeteddwyr y tylodion, ac efe oedd casglydd y truthn yn y dosbarth, a sicr ydym iod yn anmhosibl i gael ei well; pwy by nag fuasai heb dalu, yr oedd yn rhaid mvned i rywle heb at ein cyfaill cyn cael gvrybod am y diffygwyr hyn. Bu am hir amser yn fferm Ysgwyn-fawr yn pres- wylio, ac yn fferm y Rhiw a manau ereill dyn iddo orsafu yn Penybano, ond fel Tom Ysgwyn yr adwaenid ef 'hyd ddydd ej gyn- hebrwng, yr hyn a gymerodd le dydd Llun diwedldaf yn ngardd gladdu Capel Isaac. Am dri o'r gloch nawn Llun daeth torf i Benybano i dalu y gwmwynas olaf i'w wedd- illion marwol. Yn y ty darllenwyd rhanau tarawiadol o'r gwirionedd gan y Parch. D. Curwen Davies, Pontargothi, a gweddiwyd ,gan y Parch. W. Davies, Tabernacle, Llan- dilo. Yna cymerwyd ei gorff mewn elor- gerbyd i fan fechan ei fedd, yn cael ei. ddilyn gan K o gerbydau a dan fodur gerbyd. Yn y capel caed pregeth gan y Pat-cli. S. Davies, ei weinidog. Sylfaenodd ei ymadroddion oddiar y geiriau glir yn Philemon, 16 adnod, Nid fel gwas mwyach, eithr uwchlaw -was. yn frawd anwyl, yn enwedig i mi." ie. Yna cafwyd anerchiad gan y Parch. .tcro-ffesswr Oliver, A.C., Llanfynydd, a *gweddiwyd yn doddedig gan y Parch. W. H. Harries, Penyrheol. Yna oymerwyd ei ran farwol, gan ei gyd-swyddogion, i dy ei hir gartnef, pryd y cwblhawyd y gwa-sanaeth gan y Parch. T. Thomas (B.), Carmel, a'r Parch. E. L. Hamer, St. loan, Maesteilo. Yna cefnwyd ar fedd ein cyfaill. Bvdded iddo esmwyth hin hyd y boreu mawr, Cysured y nef ei weddw; ei faib, yr hvn 6yddr ar faes y frwydr yn mhueddau Ffrainc, a.'r ddwy ferch, pa rai sydd mewn sefyllfa- oedd pwyeig yn ngwasanaeth pwyllgor adldysg Sir Gaerfyrddin. Yr aden fawr fyddo trostynt oil. EIN MILWYR. Y dydd o'r blaen daeth i'm llaw lythyrau c&lonogol oddiwrth ddau wr ieuanc sydd yn filwyr dewr, ao yn aros yn bresenol yn ngwlad yr Aiftt. Cawsom y cyntaf oddi- wrth Mr. John Phillips, mab hywaf Mr. W. a Mrs. Sarah Phillips, y Llythyrdy, Felin- wen, Abergwili. Mae y milwr dowr \n ganfyddadwy yn mhob brawddfeg o liono; a'r gwron yn disgleirio trwy yr holl gyfan- soddiad, ac ymladd hyd angeu tros ei wind a'i Frenin yw y penderfyniad di-ildio. Y mae ein cyfaill iouanc, Mr. Lewis Lewis, mab Mr. John a Mrs. Mary Lewis, Pantyr- helvg, o blwyf Llangathen, yn ysgiifeiia yn yr un cyweirnod. Gwel yn y dyfodol agos I tiiddugoliaeth lwyr ar yr Ellmyniaid creul- awn; mae ef wedi bod wyneb yn w\neb a hwy fwy nag unwaith, ac wedi bod yn foddion i hurddio ami un o honynt nwnt .'r gagendor. Caffed nerth etto nes cyrhaedd y diiweddgilo. Bu adeg pan yr edryohid i lawr ar ein milwyr; yr oedd rhan helaeth o gym- deithas yn credu mai gwehilion y bobl oedkL y milwyr, ao y mae ysgum y ddynoliaenP oeddynt: ond ar ol yr ytigarmes ryth-gof- iadwy lion ca y milwr y I)aroh 't'r lio ay- munol a haedda.

TRELECH

TRELECH Drwg genym orfod croniclo marwolaeth yr hynafwraig, Mrs. Ann James, Ginning Vale, yr hyn a gym-crodd le boreu dydd Gwener, Gorphenaf y 21ain, yn mhreswylfod ei meroh, yn Waterloo House, a hi yn 63 mlwydd oed. Gallwn ddweyd am yr ym- adawedi.g iddi fod dan ami a blin gye- tuddiiau" yn ystod blynyddoedd olaf ei bywyd, ond dioddefodd yn dawel a. dirwg- naoh gan ymddir,ied y cyfan yn ei anfeidrol aillu ef. Yr oedd ei phriod, Mr. Wiliiam James, wedi ei blaenu er ys blynyddau, ond cafodd y gofal a'r tiriondeb mwyaf gan ei phlant, pa rai oil sydd wedi sefydlu mewn safleoedd cysurus. Dydd Mawrth canlynol daeth nifer Idosog ynghyd i hebrwng ei gweddiillrijon i orwedd yn mynwent Capel y Graig. Gwasanaethwyd yn y ty ao yn y capel gan y Parch. D. Peregrine, B.A., y gweinidog, ac ar Ian y bedd gan Mr. O. P Jones. Yn bresenol yn yr angladd yr oeddl y plant oil, sef pump meroh ao un mab, a nifer o berthynasau a chyfeillion yr ymadaw- edig. Nodded y nef fo dros y gahirwyr oil, a nerth a gaffo y plant i ddilyn Bwybr ei hanwyl fam hyd nes y cafiont gwrdd mewn gw/lad He na bydd 'madael mwy.

LLANPUMPSAINT

LLANPUMPSAINT We learn of the death of Pri vateEmrys Morris, M.G. Section, 26th Bankers' Batt., ie son of Mr. and Mret Morris, C.M., of tryn, Llanelly, at the early age of 19. The family has had a long and happy connection 1' with this place, having been highly respec- ted residents hero for over 30 years, Mr. Morris being the headmaster at the local school. The news came ras a great shock to a very wide circle of friends here, as poor Emrys was so well known and loved by ail. being always of ciich a genial and cheerful disposition, which made him a general favourite. He bad, only been at the Front a few months,—having volunteered to go before attaining the required age, and was on sentry-go duty in the front line when he was caught by a bullet on the head, death proving instantaneous and painless, a fact which brings gome consolation to the dis- tressed parents. Mr. and Mrs. Morris have received most sympathetic letters from his superior officers in France, in which they testify to the sterling character and good behaviour of Emrys, and also his striking cheerfulness under the most adverse condi- tions.—he possessed all the virtues- that go to the making of a good and efficient soldier, which made them regard him more as a friend than their subordinate. We felt relieved to learn that be, was honourably buried in a military cemetery, and that a cross marks his grave, the last rites being performed by a Wesleyan minister, many of his friends being privileged to pay their last respects to a friend worthy of the name. Touching references to his gallant end were made last Sunday at Bethel C.M. Church. of which he was a faithful member until his departure some four years ago, and a heartfelt vote of condolence was extended to his bereaved parents and relatives in their sorrow, all present signifying by standing in silence. His brave end is a seriouij loss for them, but we hope they wiJI derive some consolation in realising that he fell nobly doing his duty for King and Country and in upholding the highest traditions of his race.

Advertising

From Little Davids Sketch Book. 11 i < 14 M 4 1 I This jolly smile is when there A very disappointed little is Swiss Roll for tea, made boy there is no BIRD'S with BIRD'S SPONGIE. Spongie Roll to-day. In a few moments you can make the most dainty and delightful Swiss Roll or Victoria Sandwich, light, spongy, moist, and a rich golden colour, with a 3id packet of SBirds Spongie Try it to'dqy Ask your grocer for two packets like this pf You will certainly I want both. I r I Make at home tasty and dainty Swiss Roll more than equal to the finest shop Roll. j Prepared only by Alfred Bird & Sons, Ltd. (Bird's Custard.) S;3fl j j

NODlON 0 ABERGWILI

NODlON 0 ABERGWILI Gorphenaf a'n gadawodd, ac a aeth i'w le ei hun. Fe"i ganwyd gyda gruddiau oer a iiaith, a pharhaodd felly hyd banner ei oes; ac fel yr oedd yn heneiddio yr oedd siriol- deb, hawddgarwch a charedigrwydd yn tra arglwyddiaethu ar yr hen anian wlyb gynt- efig, a iphan ar ei wely marw darfu iddio eetyn i ni ei adnoddau gwerthfawrooaf. Beliach y mae miweig peirianau y meusydd wedi ymdawelu mewn galar o'i gol^ ao # ao Awst yn brysur drwsio ei feddrod gyda glas- wtefllt a blodau amrywliw, a'r dydd yn cyn- northwyo'r nos i'w coroni oil a pherlau arianaidd, ao erys ei gof fel oof y cyfiawn yn fendiged'ig. BIN MILWYR. Hyfryd genym oedd cael y fraint o groes- awi o'r newydd eto y dyddiau olaf y ddau frawdl, Mr. Johnny Harris a Mr. D. Tom Harris, Gaxton-plaoe; Mr. D. Arthur, Cwmau Cottage; Mr. Johnny Jones, Rose Villa; Mr. D. J. Davies, Llwynpiod, Quarry Cottage; Mr. Johnny Evans, Bryniorwg; Mr. Johnny Davies, gynt St. David's House; Mr. Tommy Jenkins. Tanerdy; Lr. W. E. Baker, cyn-was Danrallt, Nantgaredig, a Mr. Morris, ieuengaf, Llechweni, Nantgar- edig. Yr oeddem yn medru catifoj cyf- newidiad mawr yn eu gwedd a.'u liosgo. Deaillwn eu bod ar fyned i'r warchffoe yn Ffrainc. Eiddunwn iddynt bob llwydd, a gallwn yn mhellaoh eu sicrhau y bydd llawer iawn o honom yma yn dal eu breichiau i fyny. felly ymwrohveh ac ym- gysurweh. Gwelsom hlefyd ar fyr dro Mr. John Evans (" Tywi "). Y mae holl ddarllenwyr y JOURNAL yn gynhefin iawn a'r lienor a'r barddigwych yma, ac er mai dyn go ieuano yw, y mae wedi gwneyd llawer iawn er cefnogi a dial yr hen iaith Gymraeg yn Iyw; a mollis i mi oedd cael treulio ychydig funudiau yn ei gwmni i ddwyn ar gcttäö anfarwol ambell i linell farddonol a weuwyd dan blygion brys hyd blygam braf. Os ydym yn cofio yn iawn, wedi un

GARHANT

GARHANT On Tuesday in last week the mortal re- mains of Lance-corporal William Jones, Tyddewi House. Garnant-road, Garnant. were conveyed by train from Colchester Hoapital to Garnant, where it arrived by the 11 a.m. train and was met at the station by a large number of friends. The coffin, which was covered with the Union Jack, was placed1 on a bier and reverently conveyed to the deceased hero's home to await inter- ment. At 4.30 p.m. the same day the body left (the house in Garnant-road for burial at Old Bethel Cemetery. The funeral cortege was formed as follows:—P.S. T. Richards and P.C. D. J. Thomas leading, and fol- lowed by a firing party from Swansea fShropshtre Light InfantrVl in charge of a sergeant and corporal; the Cwmamman Silver Band, playing the Dead March'' at intervals on the whole route of about a mile and a half; and a number of the local sol- diers home on furlough who acted as bearers, in charge of Corporal Hanson, D.C.M., and Lance-corporal E. Thomas, Post Office, Gar- nant. The mourners included the deceased's widow and children; sister (Mrs. Lewis) from Newcastle-Emlyn; Mr. Jones and wife (brother and sister-in-law); Mr. and Mrs. Rees, Garnant (father and mother-in-law); Miss Rees (sister-in-law); Mr. and Mrs. Griffiths, Stepney Hall (brother and sieter-in- law); Messrs. William, David, Thomas and John Rees (brothers-in-law;), the two latter in khaki home from the front, and a large number of other relatives and friends. The hour had been fixed suitable for the workmen at the different works to be able to attend, and by the itime the funeral cortege reached Old Bethel it numbered between 3,000 and 4,000 people, ift the graveside the follow- ing clergy and ministers took part :-Revs. W. Williams (vicar). T. R. Jones (B.), J. Edryd Jones (Ind.), and J. Thomas (B.). An appropriate hymn was sung. The firing party fired over the grave, and the Last Post, was sounded, and few were those without tears during these last rites. It was one of the largest funerals ever seen in the district, and the first military funeral to take place at New Bethel and probably Garnant.. Deceased, who was 28 years of a.ge, and a, native of Llandyfriog, Newcastle-Emlyn (son of the late Mr. Johnny Jones, dealer), came to Garnant about eight- years ago as a porter on the G.W. Railway, and was later engaged at (the Gwaun-cae-gurwen Collieries. He enlisted in the Carmarthenshire Battalion about 19 months ago, and was for ;1 I. ng time stationed at KinmW Park Camp, Rhyl, one of his favourite officers being ( ''ap,in Powell, Sarnau, St. Clears. He left for France about four months ago, and took part in the recent big offensive, where he was severely wounded and died at the Colchester Hospital after receiving every attention pos- sible at the hands of the staff.

LLANWENOG

LLANWENOG -On Friday last, July 28tli, the members of Cwm Unitarian Chapel were given a treat of tea and cake by Mr. D. Thomas, Tyn- grug-isa.f. The weather being ideal and the hay harvest almost at an end, both young and old turned up in strong force and it is needless to say that all enjoyed themselves. After tea, the crowd present jwae photo- graphed. Afterwards a short miscellaneous programme of music, recitations, etc., was gone through, the pastor, the Rev. T. 'Oswald Williams presiding. The pro- gramme included:—Quartettes given by local tajents; duetts by Misses Davies. Maes- llwyd, and Mr. Idris Jones, Llanybyther; solos by Miss Ann Davies, Bwlch Farm; Mr. D. Rees. Glantalog, and Mr. D. Davies, Pencadter, and Miss Anne Evans, Cardiff; recitations by Mary Hannah Evans, Nanoi Evans. Daniel Emrys Evans, Bryngoleu, and Daniel James Thomas. Arfryn. The Rev. T. D. Davies, of Penpompren, Llanwenog. and now curate at Amman,ford, has been appointed minor canon at St. David's, his early preferment to this im- portant post speaKs volumes for his musical tadents. All his friends at Blanwenog1 and Penygraig, where he spent two years as curate, wish to congratulate him warmly upon his success. Last Sunday, July 28th. the Rev. T. Tuigrog Davies, vicar of St. David's, Cardiff. offioiatied in the morning at Llanwenog Church and in the evening at Llanybyther. The two previous Sundays the Rev. T. Thomas, curate of Llanelly, and son of Mr. Joshua Thomas, Tycam. took these serviefcs at the two churches. Both gentlemen were in the vicinity on their well-earned holidays, and we wish to thank them cordially for their kind assistance which W86. greatly ap- preciated by the parishioners. We heartily congratulate Miss Nancy Davies, of Crugy wboo I Farm, upon her euocess in. (passing the Primary Division in the 1st class in pianoforte playing at tho examination recently held under ♦he aus- pices of the R.A.M. Board at Penoader. Bg only in her tenth year, her success at so tender an age augurs well for a successful future as a. player. "Unfortunately, her brother, Daff Davies, who was to have gone in for the same examination, was laid up by illness during the examination week Other news items have been held over Mill next week.

KIDWELLY

KIDWELLY On Wednesday, the 26th ult., a party of about 30 wounded soldiers from the Pare Howard Hospital, Llanelly, were entertained by Mut and Mrs. H. E. Smart at Mountain View. The gallant fellows were brought down in brakes, and on arrival were served with tea in the beautiful grounds. They were accompanied by Mrs. Garnons-Wil- liamsi, Burry Port, commandant of the V.A.D.; Sister, Staples, and a number of Red Cross nurses. The company, including a few invited friends, numbered over 60. After tea, icigarattes were handed round, and croquet, cricket, etc., werle' indulged in. The guests, with the host and hostess, were afterwards photographed. A hearty vote of thanks was accorded Mr. and Mrs. Sim-* for their hospitality at, the instance of Mrs. Garnons-Williamsi. The vote was Idarjried with chieers. and the sinking of "They are jolly good fellows.' Mrs. Smart, aa a vice-president of the Carmarthenshire Brand/ of the Red Cross Society. has worked with commendable zeal in further- ing the interests of the Society, and the \entedta.itn,nw.nt of Itthe fallal hrloes on >V ednesrtay is but another instance of the kindly thought which characterizes her manv atts. The last of a series of "socials" organized by the various churches of tjtoe town in aid of the Kidwelly Soldiers and Sailors' Comforts Fund, was held on Wednesday afternoon, the 26th ult., in the grounds of Kidwelly Castle-, above which proudlv floated a large Union Jack. The arrange- ments were made by the members of the Welsh Wesleyan Church, and very perfect- ly they worked. The etvent was favoured' with •deligihtful weather, and the large num- ber 'of guests who were present in response to invitations sent out bv the Committee, spent a most enjoyable time amidst his- toric and picturesque suKroundings'. Tea was served in the refectory situated in the inner ward, and the prettily decorated tables were presided u> by the following: —Mrs. T. Reynolds (mavoress), Mrsi E T Gower. Misses M. and B. Isaac, Mrs. Lund, Mr. B. Davids, Mrs. H. Gratvell. Miss A Davies. and the Misses M. and Muriel Jone* The interval following the tea was beguiled by rambles through the grounds and explorations of the numrerous towers and other fmterfestinnf portions of the ancient fabric, while the Town Band con- ducted by Mr. S. H. Evans, discoursed sweeit music. An entertainment was held later in the day, the platform being erected a" outer w?'rd- %• D- Jones, Castle school, and in hit? introductory remarks congratulated the promoters of the "social" on the delightful weather with which they were favoured, and on the enterprise they had shown in organizing their "social" on suqh a large scale. The local Welsh Wes- leyans, relatively a very small community, more than made up for their numerical in- feriority by their zeal and enthusiasm, and they well deserved the success which in- variably attended their efforts (applause). The work they were engaged in that after- noon was as truly a Christian work as that which was usually associated with the churchy. Altogether the Kidwelly churches had done excellently in raising large sums to provide comforts for the gallant fellows who were fighting the nation's battles again si an unscrupulous and barbarous foe. All present that afternoon were doing some- ithing to sustain the braive sailors and sol- diers, and in this way they were contri- buting towards that victory which all so greatly desired (applause). The very inter- eshng programme which followed was con- tributed to bv the Excelsior Ladies' Choir; Mr. T. Williams, Ammanford; Sergh. Matthews, Pembrey Camp, whose mirth-pro- voking songs were greaty enjoyed; Mr. Gwilvm Thomas. Mr. Tom Davies1, Mr. S. H. Evans, and Misses O. Rink and Bessie Davies. Kidwelly; and Miss K. Evans and Mr. Willie Jones, Mynyddygarreg. Misa Dnviea. Pwllheli, presided at the piano very efficient.lvi. The nrt,wte.% were accorded hearty tbanko. on the motion of the Chair- man. seconded by Mr. Edwards. The Phcenix; while the Chairman was warmly thanked, on tjie proposition of Mr. H E. Smart, seconded by the ReN. Hugh Ree" B.A.. rector of TiOiisrhcv. The pnjovable .proceedings terminatf'd'. witfi the singing of _God Save the King,' the Band accompany- ing. The chairman of the committee was Mr. Henrv Fisher. Ferry-road; Miss Lily Hart and M-. Fisher were the capable ioint secretaries, and Mrs. Idris Jenkins, trmanrorf. The nett proceedls amount to B22 12". 8d.. which has been handed to the itreasiTrer of the fund. 'This constitutes a "•■coord, and the Welsh Wesleva-ns deserve unstinted praise for the .strenuous efforts which culminated in such a decided success. The local Red Cross workers, with Mrs. H. E. Smart. Mountain View. at their head, are arranging for a grand fete to be held in ttie Cattle Grounds on Wednesday, the Oth inst. Increased activities mean in- creased1 expenditure, and it is to meet this. and to still further enlarge the scope of work, that the event is being organised. As Evidence of the -good work done it may be mentioned that the members of the Sewing Class are sending to the hospitals on an average 80 garments per month, whilo during the past month ns many ae fourteen ladies from Kidwelly have given iservire at tho Pare Howard Hospital, Llanelly. An airship, which was travelling rapidly eastward at a fairly low elevation, on Sun- day morning last, attracted a great deal of attention, and telescopes and field glasses were requisitioned to gratify th^ curiosity of the numero"s spectators." The observa- tifm ear could be distinctly seen. and some folk aver that they could distinguish its occupants. After passing over the muni- tion works it disappeared in the direction of Swansea News bag just been received by Mr. and Mrs. T. Adams, Corporation Cottages, that their son. Signaller David Adams, 9th Batt. Welsh Regiment, was wounded in the knee in the recent severe fighting in France, and is now in a hospital in Kent. A meeting of Churchpoople was held uv the Parish Room recently, when a presenta. tion was made to the Rev. W. Evans, L.D., until recently ourate of Kidwelly, and now of Llangenny, Brecon-shire. The Rev. D. Ambrose Jones, M.A., vicar, presided, and reierred to the migratory nature of a clergy- man s life. Mr. Evans and he had worked harmoniously together, and the fact that the beautiful gifts on the table had been subscribed far by the parishioners showed that Mr. ilvans had won the goodwill of the people. He wished Mr. Efvati, a happy future, and one full of spiritual blessings. Mr. H. E. Smart (churchwarden) spoke of the good work done by Mr. Evans durin- ,the comparatively short time he had held the curacy, and wished him everv success in his new sphere. Mr. W. Jones (church- warden) paid a brief tribute to Mr. Evans* worth, and pointed out that the task of obtaining subscriptions was undertaken by a few ladies of the church, and that a ready response had been made to the appeal. Mr. D. O. Jones thought that the value of a .ift was materially enhanced when it was encased in the good wishes of friends, and he was glad of that opportunity to express- his admiration of Mr. Evans, whose out- standing feature was sincerity. He wa.9 also a splendiid preacher, and a diligent visi- tor, and would carry with him to his new parish the beet wishes of his old parish- ioners. who admired sincerity, faithfulness, and ability ,in the discharge of duty. Mr. D. Thomas, organist, associated himself w-ith the remarks of the previous speakers, and was glad that Mr. a-ans had not been allowed to leaive without tangible ovidenoo of the goodwill of his Kidwelly friinds. He wished him every success at Llangenny. Mrs. Harries. Alpine House, in a neat littIo speech asked Mr. Evans' acceptance of a sliver private communion service in a suit- able-inscribed leather case. Miss Kate Davids. Gordon-terrace, in a few well- chosen words, handed to Mr. Evans a purse containing treasury notes; and Miss Elinor Rees, formerly of The Mill. made the pre- sentation of a zold cross very appropriately. Mr. Evans was receiVed with applause on e lv rising to respond, and feelingly thanked all who had contributed to the very handsome testimonial of which he had just been made the recipient. It would remind him in the days to come of his many friends at Kidwollv. He appreciated the kind refer- ences of the speakers ho himself, and claimed that he had from the outset of his ministerial career endeavoured to serve his divine Master with sincerity. After a reference to the approaching' National Mis- sion wliieh he felt sure. would have a pro- found influence on the nation, he asram tendered his warmest thanks to the good people who hnd made him that valuable pre- sentation. The meeting, which opened with nraver. closed with the recital of the Lord'\J Prayer.

SOLDIERS ON fHE LAND IN CARMARTHENSHIRE

SOLDIERS ON fHE LAND IN CARMARTHENSHIRE SUGGESTED FARM COLONY IN THE COUNTY. A meeting of the Carmarthenshire War Agricultural Committee was held at the County Otik-es, Carmarthen, on Saturdav Mr. Wm. Griffiths, Llanelly, presi;j: ■?] There were also present Messrs. Vr. 11arl.; Drysllwyn; Barret Evans, Llanstephan, ni. Williams, AbergwjJi, and J. Griffith?, Ardwyn; together with the Secretary (Mr. Daniel Johns). Captain E. R. Pryse attended the .rivet- ing to explain the .progress made m ting military labour on farms. He had re- ceived 258 applicatioIls for soldiers to help un the harvest, and out of those 254 applica- tions were for able bodied men and 4 for convalescents. The total number of men asked, for wais 261 able-bodied and 4 con- valescents, and the total number of soldiers released haci been 149 able- bodied and 2 convalescents. He anticipated that when the scheme was completed over 60 per cent. of the applications for soldiers would be granted. The chief reason for the refusals was that farmers had asked for the release of particular men—their sons and ex-workmen—and it had not always been possible to release the men. Let them take for instance the Pembroke Yeomanry which was largly recruited from this neigh- bourhood. They were only allowed to re- lease a certain percentage -of men at one time, and he was putting in applications at the present time. He anticipated that at least 50 per cent. of them would be granted. He had received a memorandum from the Board of Agriculture asking how it was proposed to deal with the labour necessary for the corn harvest. He had seen Mr. Daniel Johns and the manager of the- Labonr Exchange at Llanelly on the matter, and the three of them had come to the conclusion that if they had a squad of 50 sent down to the district to camp, they wouldl be able to deal promptly with any- applications for labour that might be re- ceived, in addition to any applications that might be made for partirular men. That would meet the labour question on farms so far as the corn harvest went. Farmerg would be able to come to him and take the men at once for one or two days or more. Capt. Pryse added that on the whole the scheme to get military labour on farms had worked very well this year. They must have skilled men to work a binder on a farm. and he suggested that the squad of 50 already mentioned should be sent from a regiment like the Pembroke Yeomanry which was recruited from this area. It would be of gmater benefit than sending men wlto knew nothing about farming. He understood that there had been more appli- cations from Carmarthenshire for the assistance of soldiers for the harvest than from any other county. L0M^ W- Harris, Drysllwyn, said fhis year i in getting two eoldiera to assist hitm. They were very useful, and hL' wa-9 perfectly satisfifd with them. Other members spoke favourably of the- scheme to get soldiers on the land, and Mr. Harris remarked, "The scheme was a great deal more successful than the scheme- to get women labour (laughter). FARM COLONY. The committee considered the question of establishing a farm colony in Carmarthen- shire for the employment of soldiers. Mr. parret Evans mentioned a number of ad- joining farms near St Clears which the committee thought would servo admilrablv- as a colony. The whole of the farms com- prised from 1,500 to 2,000 acres, and the- Secrefary was directed to recommend the, site to the responsible authorities.

DYSPEPTICS SHOULD AVOID NIUGS AND MEDICINES

DYSPEPTICS SHOULD AVOID (NIUGS AND MEDICINES TRY A LITTLE MAGNESIA INSTEAD. toSdSLSeOPl^ '■istincf'iv,e!y shut fcheir eyes I™! ™-v 1,0 that instinct, or dnijr^ causes dyspeptics to take- *7 foods and medicines, artificial! nJfft Bat clos'i'B lhe V™ nck^ri' dan-pr' 18 certain that Ltner drugs nor medicines possess the- J*vT to destroy the acid in the stomach, which is the underlying cause of most torms of indigestion and dyspepsia, Thev may g1,ve temporary relief, but ever-in- oreasing quantities must be taken, and all the, time the acid remains as dangerous n« ever. Physicians know this, and S is why the usual advice now given to an# W T di-estive and stomach trouble is," Just get some pure BISTTRATED ma°Tiesia fuTh/rvtrt f a-ld half a tea^rpoon- 1 a watetr immediately after everv meal This w 1,1 instantly neutrahJ X" acid and stop all food fermentations thus •enabling you to enjoy hearty meals without experiencing the least pain or unpleasant ness aftolrwards Many of ol1r readeS^ll welcome tins advice, and as the BisrRA^n Wliy lxoyd, 1/2, Lammas Street C«rrr>n-r+k^.». there should bo no difficulty in preparation the thorough trial it deserve* 05