Teitl Casgliad: Carmarthen journal and South Wales weekly advertiser

rhifyn: First Edition

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 3 o 6 Nesaf Olaf
Full Screen
15 erthygl ar y dudalen hon
TRELECH

TRELECH Wele eto un o blant yr ardal 'jehod wedi gadael y byd a'i drafferthion, sef Mrs. Mar- garet Morris. Cottage, yr hon a hunodd no Lun. Awst 21ain. ar ol rhai wy-tmosau o gystudd trwm. yn yr oedran teg o 78 mlwydd oed. Yr oedd Marged Morri%, fel yr adna- buwyd hi, wedi trenlio ei hoes yn ei hardal gpnedigol. ac yn ei chwmni yr qeddvm yn medru cael cipdem a'r yr ardal yn nyddiiu ei hieuenctyd dri ugain mlynedd vn ol. prvd nad oedd manteision addvsg. a chyfleusderau i add(,!i wedi codi i safon y maar# heddyw. Dydd lati canlynol daearwyd ei rhan marwol yn mynwent Capel-y-C|mig. Yn bresenol yn yr angladd yr oedd ei phlant, a nifer o bertl,vna;Q11. a thorf o ardaiwyr. Gwi«- anaethwyd gan y gweinidog. ar- b. 13. Pereurrine, B.A.. a Mr. 0. P. Jones. Cyd- ymdeimlir a'r plant yn eu hiraeth. vii n- wedig a'r ferch fu yn zweinu r or dvner arni. pan oedd haul natur yn macnlird ami, a'i hysbryd yn hedeg at Dduw. yr Hwn a'i rhoes. Talodd mvfvrwvr Ysgol Hen aoleg ym- weliad a'r lie uchod ar y Sul. Awst 20fed. Yr oedd pawb yn edrych yn mlaen at eu dyfod- iad. ac er mai dim ond dau fu vma è1eni. eto fetmlwyd fod y brodyr ar eu po?eu. Pre- gethwvd yn rvmus can Llew Jones. Treorci. a Griffiths, Llanstephan.

Y SNEIPIWR

Y SNEIPIWR. (Buddugol yn Eisteddfod Llurgwyn. Crym- mychl. < Gwron c'au wrth garn y cledd.—rhwve i waed: Rheg ei wnn ddialedd Cwyd ei arswyd ar orsedd. Erys ei boer wrth ddrws bedd. Pilmawr. J. L. THOMAS.

LLANSADWRN

LLANSADWRN Ar hyn o bryd, un o ymwelwyr y pentref ydyw Mr. J. N. Rees, dilledydd cyfrifol o Langcnnech. Y mae wedi dod i awyr bro ei febyd i gael tipyn o adgyfnertliiad, a di- amheu bydd awyr y bryniau iach yma yn sicr a wneyd daioni iddo i adenill y nerth gollodd yn awyr niwlog y gweithfevdd. Hyderwn y ca adferiad llwvr a buan tra yn aros dan gronglwyd glyd ei frawd, Mr. James Rees, Belle Vue, ac y ca ddyhwelvd yu ol a iecnyd lon'd ei gyfansoddiad. Eiddunaf liwyl a iechyd 4 I'm cyfaill J. N. Rees; Hoenusrwydd idd ei yspryd Wna lifo gyda brys. Boed iddo bob manteision Tra fyddo yn Bellvue, Ddigona ei angenion Er iddo'n hir gael bvw. Un arall o'r vmwelwyr ydyw y Parch. Crw},; Williams, Abertav.e. a'i briod. Maent yn treulio eu gwyliau yn y Ficerdy, ac mae yn llondid mawr i'r ardal eu gweied yn treulio orig fechan yn eu mysg. ileie llawer o son y dyddiau hyn am "uno yr enwadau, a gallem feddwl fod "Crwys" yn g weirhredi: yn rhagredegydd i hyny yn ei waith yn aros yn y "Persondy." Pob llwyddiant iddo i ddwyn hyny oddiamgyloh. Bvcld yn dda gan luaws edmygwyr y Cyngiiorydd R. Lewis, Brown Hill, gael ar dde-all ei fod yn graddol wella o'r ddam- wain ddaeth i'w gyfa.rfod beth arn-,er yn ol. Colled mawr i gymdeithas ydyw colli pres- enoldeb cvmeriad fel Mr. Lewis o'n plith. Mae wedi gwasanaethu y cyhoedd ar gyng- horeu er ys blwvddi maith.' Iae ei brofiad aeddfed wedi ei gynysgaeddu a chymvrys- derau arbenig i g-yflawnu ei waith fel cyn- rvchioiydd y rhnnbarth.

HOREB LLANEGWAD

HOREB, LLANEGWAD Teimlaf yn flin fod dau o'm hen ffryndiau wedi ymadael a'r cylch, ond er wedi myn d dipyn yn mheil. maent yn fwy enwog hedd- yw, am eu bod wedi ymuno i fyned i gyfax- fod a'r Caiser. Teimla ardal Horeb, Pont- yates. a Fforest-fach. Abertawe. vn chwith, ac hefyd bydd yn beth gywilyddus I'r bech- gyn yr ardal i weled y ddau lyn yn dod --n ol, etallai yn enill y V.C. neu os na chant hono, bvddant wedi enill clod', am eu bod wedi gadael eu crefft a myned i vmladd dree eu gwiad. Maent yn haeddu cael eu henwau y fan hon; un o honvnt yw. Daniel, mab henaf 1rr, a Mrs. Evans. Esgerydd, Horeb. Saer oedd ef wrth ei alwedigaeth, \n aros yn Pontvates. CydHveli; y brawd trail yw, James Michael, mab ieuengaf Mr. David Davie-s, Rhiwau. Horeb: hwn eto wrth ei alwedigaeth yn halio mewn siop y Wassail House. Fforest-fach. Iae aelwyd y Dar- wet. ac aelwyd y Wassail yn wag ar ol y ddau hyn, ond efallai mai trwy iivnv bvdd aelwyd v Caiser yn fwy g-wag. Nid yw y ddau frawd yma yn agos iawn rw gilydd; mae Daniel Evans yn Rhvl. -r brawd James M. Davieg yn Preston, ).,ineashire. Fv nymuniad yw i'r ddau hyn xa.eI do'd yn ol eto fel ag yr ymadawont, a boed i bob bachgen sydd yn brwydro i gael yr un peth. 'Rwy'n gobeithio nawr. yn wir, Fod Dan a James yn hapus; Dychmygaf wel d y ddau yn awr Yn drilo yn gysurus; Ac wedi gorphen ar y dril Bydd mwgvn bach vn felus.

LLANSAWEL

LLANSAWEL Fel y map wedi ymddangos eisioes yn yr adran Seisneg ■o'ch newyddiadur clodfawr, ar ddymuniad perthvnasau a chyfeillion y diweddar David Davies, mab hynaf Mr. a Mrs. Evan Davies. Arddlas. Llansawel. i anfon hanes ei angladd yn yr hen iaith. Cymerodd yr amgylchiad le dydd IJun, lphenaf ,24ain. Perthynai jir ymaflaw- edig i'r 3edd Fattdlion o'r Fyddin Gymreig sydd ar hyn o bryd yn gwersyllu yn Barry, ac yr oedd yn ddwfn yn serch ei gymdeith- ion fel y dengys y llythyrau caredig o gyd- ymdeimiad a hiraeth dderbyniwyd gan t-i rieni oddiwrth y tnryddogion a'i gyd-filwyr. Diamheu fod iddo ddvfodol disglaer a llwydd- ianus, ond yn anffodus torwyd .f i lawir gaa y ddamwain yn ei ieunctvd pan yn darparu ei hunan i sefyll felgwroll dros ei wlad yn y rhyfel fawr bresenol. Nid oedd yr ymadawedig ond 27 mlwydd red, megia ar drothwy bywyd. Dygwyd ei g-orff i'w hen gartrc-f yn yr Arddlas y dydd blaenorol dan ofal Corpora! William Rhodes, i'r hwn y mae'r teulu yn ddiolchgair iawn i-m ei o111 a'i garedigrwydd ar y daith alarus ar y dvdd a nodwvd. Gosodwyd ei wecldillion marwol i orwedd yn mynwent .-hiloh, IJan- sawel. lie yr oedd wedi bod yn aelod ffydd- lawn er pan yn blentyn. Yn y ty gwein- vddwyd gan y Parchn. R. P. Lewis (curad). J. Ellis Williams, a D. B. Richards, ei woinidog. yr hwn hefyd a weinyddodd yn y rapel, lie y traddododd bregeth bwrpasil iawn i'r amgylcliiad pruddaidd. ac hefyd gweinyddodd ar Ian y bedd. Y pnf ala.rwyr oeddvnt:—Mr. a Mr=. Davies (ei rieni; Mi w?es Mary Anne. Maggie, Sarah, a Rachel Davies (eliwiorydd); Mri. Tom. John. Enoch, a William Davies (brodyr); Mrs. Thorn a?. Clynmerdy. Gwernogle (mamgu); anallnog- wvd ei dadcu i fod yn bresenol gan afiechyd; Mr. Thomas Thomas. Clvnbwch, Gwernogie (ewythr) Mr. D. J. Thomas. Cwmoothy, Pontynyswen fcefnder): Mr. a Mrs. Evaris, Gknamman House, Ammanford (ewvthr a modrvb): blaster D. T. Evans, eto (tceifnder): Mrs. Davies. Pwllvgravel. Lbnhpclr (modrvb); Private D. J. Evans, South Wiles Bordererel (cefnder). Dan- fonwyd blodau-dyrch prydferth gan ei rieni: brodyr a chwiorydd; swvddosion a milwyr erwnhanol adrannu y Fyddin Gymreig yn y Barry a Chaerdydd: Mr. a Mrs. Casburn, Dolancothv Arms. Pumnsaint: :\fr. a Mrs. TT-ans. Warren Cottaire; -NT i Claudia Fv;ir)=. pth: Mr. a Mrs. Griffiths, Sunny Hill, Lady Wbrkieria Soldiers Rest. Cae-dydd. Dvmuna Mr. a Mrs. Evan Dnvies p'r teulu gyflwyno eu diolch' crwresoeaf i tmwb o'u cyfeillion am eu cyd- ymdeimhd a hwy yn en profedizieth lem a diVvmwth o golli un mor anwyl; ac hefyd vn nrlwiicr i Mr. a Mrs. Griffiths. Sunny niH. Ll>11"awf>1. am eu oaredierwydd yn rhoddi llettv ac vmbcxrth i Corporal Rhodes flros vr angladd. Heddwch i'w iwoh.

Advertising

OWING to the abnormal increaee in the Cost of Materials, the Price of the well-known old Welsh Ointment, Eli Mari'r Wern has to be ADVANCED to 9d. and per h-vs. Postage. 3d. extra. "ELI MARI'R WERN is solely manu- factured bv THOMAS DAVIES, Chemist, Guildhall Square, Carmarthen.

Advertising

e, KEATINGS C" KILLS ¡' BUGS FLEAS MOTM BEETLES q, TIHS1!6! I' Ft-, r the Blood is the Life. 'IF,k Eq DO fsu mil from any SKIN or BLOOD DISEASE Such as Eczema, Scrofula, Bad Legs, Abscesses, Ulcers, Glandular Swel- lJngs, Boils, Pimples, Sores of any I kind, Piles, Blood Poison, Rheuma- tism, Goat, &c.? If so don't waste your time and money on lotions and ointments which cannot get below the surface of the akin. Whtt you want and what you must have ia a niL-dicine that will thoroughly free the blood of the poisonous matter which alone is the true cause of all your suffering. Clarke's Blood Mixture is just such a medicine. Itiseomposed of ingredients which quickly expel from the bimid all impurities from whatever cause arising, and by rendering it clean and pure can be relied upon to effect a lasting cure. Pieasast to f Clarke's\ I 1 Blood I I 'V Mixture# ■ Sold by *11 |H Chemists and H Stores, 2 9 PC*" H battle. I Rofuso I SbatitUte8, HAS CURED THOUSANDS. I I WILL CURE YOU. ■ xafflBV H -*S3*V M&BK ■ J A Good ) Medicine t 4 according to one of the wise old ii J thinkers of the past, possesses two J i iinportant qualities. It "restoretli I us our health when we lose it" and u it preserveth our health while we 1 j have it." Probably no popular } medicine possesses these two p J qualities in greater measure than d Beecham's Pills. Beecham's Pills restore and also preserve the health. They are excellent to take ft when the system is run-down and | in need of a gentle restorative, j? | Beecham's Pills act upon and f « through the organs of digestion— jg i the regular and harmonious work- i ing of which is of the first impor- 1 tance. They speedily correct a irregularities and restore healthy 1 conditions. It has been abundantiy I g proved that the occasional use of 5 » 1 this well-known medicine will go j far to maintain the general health, J in a state 01 efficiency. Enjoy good J í health therefore, by taking that J good medicine- J J Beecham's { J Pills. ( Prepared only by 4 J THOMAS BEECHAM, St Helens, Lane. J í Sold everywhere « m in boxes, labelled ls-3d. and 3s-0d, < Petraline I Till!, Wall,Osweer and lovely wall 1. *r» Or. At"Y;S.a. I JAMES RUPMAW, Paint Manufacturer. BRISTOL. Yon Can Rely On ?«s?^!dpn?„s Remedy, in either Sex. for all Acquired or Constitutional Discharses from Urinary Organs. Gravel. Pains In the Back and kindred complaints. — — Over 50 Years' Success. Of 1 A allChcmists, 4/0 per box. or V M. %M. M. & sent direct. post free, for Sixty Penny Stamps by the W% A 4 TJ||1q Proprietors — The Lincoln U Mm A119 and Midland Counties Drug So.. Ltd., Lincoln. (Free from Mercutyl

MAESYCRUGIAUI

MAESYCRUGIAU To commemorate the birth of a second son the tenants of the Muei-ycrugian Manor Estate heicl a meeting- last week at the Llwynann Hotel, when it was unanimously resolved to present a valuable piece of silver to the offspring of thei rgenial and popular landlord. Sir Courtenav Ma.nsel, Bart., and her ladyship.. The gift will not be unlike the elegant piece presented by the tenants a few years back to the son and heir. The committee called a felting of mem- bers recently at The Belle Vue Hotel, Aber- igair, when all agreed to hold the second annual agricultural show. The surplus from same and part of that in hand will be handed over to the British Farmers' Red 'Cross Society, whose good work during1 the war need no words of praise here. Now is the opportunity to unshackle the chains that hold literally the chests of public money lying dormant in khe parish for years' past The example shown by the local Dramatic Society which handed over all its money to a Belgian Relief Fund is worthy of imitation by the various committees of the parish which rave cash in hand.

LLITH TWMBARELS

LLITH TWM'BARELS. Wel, stirn bid neilldiol iawn i weid rwe- noth ma oboti'r rhifel, ond fod popeth yn mind mlan mor lnvylis a gelhr ddiskwl. Ma pob dwarnod yn dwad a biddigolieth yn agosaeh o hid. Ie, wir w, pitti na allsid dwad a biddigolieth yn gint 'to, wath nid jok iw'r aberth ma'r rhifsl yn gosti. Colli bowide mas ar y ffrunt, a robbo pwr dab gatre. y ddm yn dsall ehwt na fise'n Bebi Parlament ni yn dihinno i roi'r gordsen am wddwg y lladron oithrel 1IIa si cocli prishe popeth, nid o achos y rhifel, ond er mwyn achub mantes ar y l'hiiel i leino'i pockedi. Ta rliowin yn mind i boekrdi'r Em Pees ma i mofin y fAOG a yeer ma nhu'n dali iddi nhw'n hi,nen, mi fise hel oi a row bang, ond stim ots am v durti devis ma hi'n mind i bocked pwr dab i robbo i'e o'i 

NODION 0 ABERGWILI

NODION 0 ABERGWILI Wrtli C),Od yr ycliydig eiriau yma wrth eu gilydd, disgyna'r gwlaw yn gawodydd rhyf- eddaf. Tybiem ei fod yn ddeohreu diIuw. Dywedodd yr hynafgwr Mr. William Rich- ards, Cwrnan Cottage. wrthym mai tua 63 neu ó4 mlvnedd yn ol i'r mis hwn, sef Awst, bn taranau a mellt o foreu Llun hyd nos Ferbher lieb draw, ac mewn canlyniad darfu i'r dyfroedd redeg i waered o'r bryn- iau drwy ein pentref megis afon gref, gan symud yrnaith ar ei thaith y muriau sydd rhwng Abergwili a phont Gwili o'r ddau du i'r brif-ffordd. a'r bythynwyr yn gorfod gwneud eu ffyrdd i ben eu tai am noddfa, rhai drwy y to, ac era ill drwy y simneiau. Bu yma hefyd foreu y Sul diweddaf dcPwfr mewn rhai tai mveh dwv o risiau y llofft. Ond nid oedd i'r tai yma simneiau mawr hen ffasiwn. felly rhaid oedd gwneyd defn- ydd o'r alches. neu ddidoi y to am noddfa. EIN MILWYR. Ar dro bvr gwelwyd yma 1.1r. D. J. Mor- ris, sef uniff fab Mrs. Morris, yr hen Ficer- dv, a'r A thro Bertie Davies, Walsall, fer un'ig fab v diweddar Athro E. H. Davies a Mrs. Davins. yr Ysgol Genedlaethol, Aber- gwili. y blaenaf mewn "khaki," a'r olaf mown "kilt^ Yr oeddynt yn edrych yn ardderchog. Deallwn hefyd fod Ulr. Stan- ley Evan. sef mab ieuengaf Mr. a Mrs. Evans, Glnngwili Farm. Bronwydd Arms. ar vmweliad. Eiddunwn i chwi oil, Duw a fyddo i chwi yn dwr cadarn. Y#IWELWYR. Da -enyri oedd canfod yma yr wythnos aeth h'eibio hen wvnebau yn lloni llwybrau'n llenyrch. Yn eu plith yr oedd y Parch. J. Evans. ficpr Tredpgar, yn Tilwynteg House. Mrs. Evans, sef priod y Parch Rosser Evans, yn Dare Villa. Mrs. Jeremy, priod v Parch. Mi*. Jeremy. Blackpool, yn Park- yricks. Miss Watts o Lanelli yn Myrddlin Villa. Mr. D. Arthur o GaeTdydd gvda Mr. a Iiisr: Roberts. Rose Villa. Miss M. Downs, Minety Malmesbury, yn Caxton House. Mi;o !Mr,riel Davies, Bethesda. Tumble, yn Rose Villa. hda Mr. a Mrs. Jones. iï" B. Flias, Bronant, Drefach, yn Bronallt. Miss Mora'an '0 Cwmtwrch yn y Chestnut Ho Mrs. Thomas o Gilfacii Goch. vn 10. Tlieh-rtreet. gyda Mrs. Harris. Mr. a Mrs. Walters a Mr. a Mrs. Thomos o T>anelli vn Hamilton Vdla 97dt Mr. a Mrs. Wilrliiitr. Mr. a Mrs..T. Griffiths, T?:hrp Pnntvhnrotv. vn 11. Rasp Villa, a. M. nvip", Brynglas. vn Ysgql Sul F.bene/er. Yr oU vn edrvch yn hardd. CYFLOGI. Iün arfer srwefsion a morwvnion ydoedd fpl rheol ynffhylch ffair Hydref. \bergw"li. ond yn y blvnyddau yma v mae llawer yn cytuno cyn ffair Awst Caerfyrddin. Yslvrid gwerth mnrwyn am flwyddyn yn rryfystyr a crworth bnwch a Ho dani. Ceir fod v arwarthev wedi dyhh yn eu prisoedd hl'r1dvw, mewn canlvniad rhaid i'r forwvn ddyblu. liook out. ferched. Y n,.i(,'r crw^ision vn myned i'r gwarcbffopydd am swllt y dvdd. GENEDIGAETH. Priod Mr. Tillvard, Caerdydd, Awst v lOfed. ar fab. sef merch a mab-yn-nfhyf- raith Mr. a Mrs. Evans. Bwlch, Abergwili. Ar vsgwyddau'r nwyfus awel Clndwyd teitlau 0 dan sel. I lan deulu'r Bwlch 'Bergwili Gael k nrh i glod o gel. drwy eii gws,o(,dd Dan y srras fel grawn vr ardd. Dm wvrddlesni'r ddiwyg newydd Ha fol ydynt. hoff ac hardd. v Saif yr arch am un genhedlaeth Etc fel blodeuyn tlws. A chyn gwyw ei cheinder gwelir Yma eillt ar ben pob drws. Y GWCW. Gwelsom yr wythnos ddiwoddaf gwcw ifanc yn symud o un post i' rllall yn ymyl y ffordd haiarn. Yr ydym wedi eu gweled fel yma droion yn mis Medi. Nid yw y gog yn adeiladu ei nyth, dodwy y mae yn nythau adar bach, megis y "robin" a'r wag- tail, a'r ehedydd, etc., ac y mae y rhiai ma yn eu porthi a'u dwyn i fyny ac yn eu cadw yma nes y gorfodir hwynt i forio gan oerfel Hydref. BRAN WEN. Hysbyswyd ni gan Mr. Walters, sef gardd- wr medrus Mr. a Mrs. Lloyd, y Quarry." Llanegwad, fod yn mysg y llu brain duon welir yno, un fran wen yn berffaith ham- ddenol ac yn dwyn y cyffelyb nodau. 4,c hefyd fod yn eu gardd "robin" heb yr un wasgod gwh. Y mae hefyd yn Abergwili adenydd, ond yr ydym wedi ei golli er ys adenydd, ond yr ydym wedi ei golli erys rhai dyddiaii. Y mae hynodion o'j< fath yma i ganfod yn ffenestr Mr. Jeffreys, Caer- fyrddin. PRIODAS. Dydd Mercher, Awst y 23ain, yn hen Eg- lwjd Llanfihan^Vl, v(nwyd ynghyd mewn glan briodas Miss A. Bowen, sef merch hynaf Mr. a Mrs. Bowen, Pantyglien, a Mr, J. Samuel Rees, Penygraig. Yn gweith redu fei rnorwrn yr oedd Miss B. Bowen (chwaer y briodasferch), fel -was yr oedd y Parch. P. J. Harris, curad Abergwili. Gweinvddwyd gan y Parch. T. Thomas, iieer Abergwili. Rhoddwyd y wraig ifanc vmaith gan ei thad, Mr. Bowen, ac fel tyst- ion yr oedd y Parch. D. Williams, Aber- gwili. a Mr. E. Griffiths, Penygraig. Yna moduriwyd i'r Rose and Crown, Caerfyrdd- In, lie yr oedd Misses Rees (perthynas i'r g-wr ifanc) wedi hilio byrddau'n llawn o bob danteithion. Yn mwynhau'r bareufwyd yr oedd Mr. a Mr. Bowen, Pantyglien; Mr. a Mrs. Griffiths, Penygraig; Parch P. J. Harris, Miss B. Bowen, Parch. D. Wil- liams; Mr. a Mrs. DaTies, Tirwaun, Barn's Road; Mr. Thomas, Ystrad Farm, Johns- town; Mr. T. Evans, Wenallt; Mrs. S. Wil- liams. Landore: Mrs. a Miss Davies, gynt Bet'hanih.ù,lanon. Yn^aclxwodd y rh ifanc wedi gorphen y wledd i dreulio eu mis mel yn Aberystwyth. Yn Llanfihangel hefyd gan y Parch. T. Thomas, priodwvd tad a mam y wraig ifanc. sef Mr. a Mrs. Bowen, 37 mlvnedd yn ol. Eiddunwn idd- ynt hir ddyddiau dedwydd. Yn nghanol tlvsni anian Fodrwya fryn a dol; Cydmarwyd dau dan euraidd iau I fyw yn nghol yn nghol; CyU dolydd gyda'r bryniau Drwy'r gaeaf cmau drud, Ond cariad a i gynydd da. Dan oerfel ni a'n fud. Awenau rowch i gariad, A genfa yn mhen nwyd, A rhowch eich ffydd yn ngwawr eich dydd Mewn ffaith, a chwi gewch fwvd; Daw brad dan dwyll fel brodor Ar droion at eich dor, A chwi vn brin o feddwl hyn Mai alltud yw, nid lor. Addoliant ddyry ddelfryd 0 "up and down's" y byd, Yn mesur gawn 'r addolwr iawn A llinyn gras, ei hyd; Tyf cynvdd ddim mewn d'wrnod, Rhyw faban byehan yw, Yn disgwyl cael o fron y fael Adnoddau pur i fyw. Cvnhesu'r byth o'r aelwyd Heb allar lan a serch, A ohadair hedd ynghyd a gwedd Ryw ddeuddeg- mab a merch; Daw gaeaf llwyd or warthaf Un teulu is v nen. Drvsora fudd uwch law yn nghudd, Ro fedd i bob ryw sen. Dyffeynog.

HWNT AC YMA

HWNT AC YMA (Gan TEITHIWB."] Mae genym yr wythnos hon eto i groniclo marwolaeth y cyfaiM pur a chymwynasgar, Thomas Peters, yr hwn a breswyliai yn Heal y Cei, Llandeilo-fawr, ac efe ond 'd6 mlwydd oed. Gweithiwr diwyd a gonest oedd ein cyfaill, ac a fawr hoffid gan bawb o'i gydnabod. Llawer gwaith y cawsom ymgom fl&sus ag efe pan ar ein hymweliad a'r dref, ond erbyn heddyw rhyngom y mae gagendor wedi ei sicrhau. Ni chafodd gys- tudd maith, ond hawdd oedd canfod er ys cryn dipyn fod y ty o glai yn dadfeilio, ac yntau yn dynesu at dy ei hir artref. Gwein- yddwyd ddydd ei angladd, yn y ty, y Llan, ac wrth y bedd, gan yr Hybarch Archddia- con R. Williams. Bu prif fasnachwvr, a boneddigion y dref yn talu y gymwynas olaf i'w weddillion marwol. Hedd i'w lwch. Nychdod nes gwywodd i gyd,—yn gynar 0 ganol ei fywyd, A chiliodd drwy ymchwelyd I dy'r bedd, gan ado'r byd. GWIB-DEITHWYR. Cyn cyfnewid o'r hin, a phan oedd brenin y dydd a'i lewyrchiadau a'i wres cariad- lawn yn sirioli pawb o'r bron, yr oedd y gwib-deithwyd hyd a lied y wlad yn lluosog iawn. Gwelsom dyrfa fawr yn PONTARGOTHI. Mae yn debyg mai deihaid ysgol Sabbothol o Lanelli oeddynt, a darfu iddynt fwynliau eu hunain yn rhagorol. Ysmottyn pryd- ferth a chvfieus ydyw'r Bont, a phroffwyd- wn ddvfodol disglaer i'r He anwyl hwn. NANTGAREDIG. Yma y cawsom engraifft o wir foneddwr ac amaethw,r o'r radd flaenaf yn mherson Mr. Dan Davies, C.B., Brynamlwg-isaf, yr hwn a gymerodd yr holl nifer pobl fu yn ei gynorthwyo i gael y gwair i ddiogelwch am dro i Lamtephan mewn modur gerbyd. Tal- odd ef yr holl dreuliau, a threuliwyd diwrn- od a. hir gofir am dano. Beth y mae ein cyfail "Twm 'Barels" yn feddwl am hyn? FELINWEN. Tra yn aros ychydig, yma, ni chawsom ein hamddifadu o gTvmpeini rhagorol. Yn ddi- symwth, dyma fodur-gerbyd llwythog yn cyrhaedd o Penygroes, ac yn dwyn nifer o foneddigion teilwng o'r enw, a lion a siriol oedd preswylwyr y pentref i'w croes- ,awu. rrpiaiwvd diwrn cjedwydd. ao wrth i-niadael cafodd yr ymwelwyr dair ban- nef o gymeradin-vaetli i'w lloni, a'u sirioh a'u llawenhau. ABERGWILI. Nis gallwn lai na llongyfarich Mrs. Margar- et Harries, Caxton Place, o'r lie uehod am ei bod wedi bod mor ffortunus a magu tri o feibion dewrion, pa rai sydd heddyw allan ar faes y frwydr yn wrol warchod y gelyn rhag iddo ddyfod trosodd ac anrheithio gwlad eu tadau. Yr oedd eu tad, David Hari-ies, yn filwr o'r fath oreu, a da genym f'od ysbryd y tad wedi meddianu y Ilanciau gwrol hvn. Jlyderwn eu gweled yn dych- welvd i'w cynefinol Ie yn fuddugoliaethus a dianaf. ac y cawn glywed Mrs. Harries yn dywedyd. "Wele fi a'r plant a roddes Duw i mi." Y SET FAWR, 0 holl wycii orseddau'r llawr,—chwenyohwn Uchel sedd y blaenawr, Wyn darfod gan boen dirfawr. Sut a i fewn i'r set fawr. DIM. Hen hosan a'i choes yn eisie,—a brig-, Heb erioed oi ddechre, A throed heb bwyth o'r ede, Hyny yw Dim, onide? Pwy yw awdwyr yr englynion uchod wvs? A oes modd cael gwybod?

No title

Haverfordwest Council refused to elect a representative on the court of the University Colege of Wales. Aberystwyth, as a protest agamst Dr. Ethe's pension."

Advertising

100,GOO. 0 RAT- 1^ Annual Sales about 100,000. Has secured the HIGHEST AWARDS IN EUROPE. bAs ct UkRGER SALE than any otlier Separator sold in Grea.t Britain. IT IS 0UARANTEED TfcN YEARS. f NOa 0 «>paeit,, 15 p^r. £ 4 5 0 S No. 1 „ 27 „ £ 6 5 0 5 No. 2 „ 50 „ £ 11 lO O | ■■ No. 3 „ 82 „ £ 18 0 0 g iHt Compare pricea with others. One Month's Free Trial. nden St., London. N It IMS ct LARGER SALE than any other Separator sold in Great Britain. IT IS GUARANTEED TEN YEARS. f NOa 0 «>paeit,, 15 p^r. £ 4 5 0 S a) No. 1 II 27 £6 5 0 tN No. 2 50 „ ;Eli I o o ■■ No. 3 „ 82 „ £ 18 0 0 g iHt Compare pricea with others. One Month's Free Trial. Send for List of Testimonials R. J. FULLWOOD & BLAND. 31-35. Bevenden St., London. • N4:

I MARWOLAETH A GHLADDEDIGAETH MR TOM OWEN CLAIMAWR RIIYDLBWIS

MARWOLAETH A GHLADDEDIGAETH MR. TOM OWEN, CLAI-MAWR. RIIYD- LBWIS. Cyfarfvddoud Torn a damwain angeuol wrtn gydawiu gweittirta garedigol pan ar y ttordd adret wedl gorpnen ei 

LLANGADOG

LLANGADOG Hyd yn hyn nid oes gair wedi ymddangos yn y am farwolaeth ein hen gydnabod, y dtweddr Tom Davies, Pontardawy; ond nid oes neb yn ei adnabod felly ond wrth ci enwi yn "Tom Beily." Mae pawb yn ei adnabod yn nghvlchoedd dyffryn Towy a'r cyffiniau. Gresyn na fuasai rhvwun yn teimlo digon o ddyddordeb i groniclo gair am ei ymadawiad sydyn. Yn sicr, yr oedd yn hawlio gair a goffawdwriaeth. Daeth .1 i'r ardal hon tua phymtheg mlynedd ar- hugain yn ol, ao yn ystod yr amser hyny bu yn gwasanaethu yn Brownhill fel waginei. ac yn Llettv-yr-ywen gan Elias Lewis, a wedi hyny yn was penaf yn Beily Llwyd. oddiwrth ba le v cafodd yr enw "Tom Beilv." Ie, un "Tom Beily" fu yn y byd Yr oedd yn gymeriad ar ben ei hun. yn meddu ar dalent i wneyd pawb o'i I gylch yn 11awen. Yr oedd yn gwmniwr heb ) ei fath. ac nid oedd un math o berygl o fod yn ei gwmni. ond gosod ein hunui. ar ein gwyliadwriaeth nad oedd ei hvawledd di- arebol yn <^ael yr afael drechaf arnwil Yr oedd pawb yn ffrynd i "Tom." ac mae brawddeg yn dwyn v dysiolaeth hon yn myned yn mheil iawn i'w brofi fol cym- oriad. Pe byddai yr ymadawedig. fel llawer o'i fla-en ac ar ei ol, wedi rhoddi v cvflevriad priodal i'w dalent, gallasai fod wedi cvrhaedd tir uchel yn myd addvsg. TreuliorJd flynyddoedd olaf ei oes yn ngwaith v Bettws, am meddai ef. fod y byd wedi mvrved yn rhy ddrwg iddo fw "nddi yn hwy. Cafodd angladd parchus. Gadawodd, briod a llu mawr ar ei ol i alaru. Mar cliwith yw meddwl heddi Na chawn ei gy,mni mwy; Wrth g-olli "Twm v Beili." J Ein 'čdon gafodd glwy". Distawodd ei arabedd Yn ni wledd oer y glyn; Ni welir byth fath wmbredd 0 "wits" yr ochr hyn.