Teitl Casgliad: Carmarthen journal and South Wales weekly advertiser

rhifyn: First Edition

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 2 o 8 Nesaf Olaf
Full Screen
20 erthygl ar y dudalen hon
LLITH TWM BARELS

LLITH TWM 'BARELS. Wel. fcbach nad iw mo'r rhifel yn dwad i derfii)- hinni iw, dim seins plaen,-Ma pethe'n mind mlan yn olreit. Ma Jermani wedi cal lion ddigon ar wmla ag yn eifed wise; am heddwch. Ma nhw na,wr yn treial cal heddwch miwn ffordd lechwredd. Wth- gwrs stint diskwl i Wil weiddi gildo sbo hi wedi mind yn sgrech dowill arrio. Ond glv soch chi am speetsh Loid Jorj. O. an farwol. Ma Dai bach Kamarvon yn diall pethe i'r dim iuglin a'r rhifeL Ma, Dai yn rattiin gwd ffeiter i'r backbon, a mai e'n piofi hinni nawr hefid. Mà'r Pab a rhiw set felna yn treial swmpo rownd am heddwch nawr, ond widdocli chi beth wedodd y gwr back o Kriklaeth wrtho nhw. Fands off plees. Amscr we Jermani yn gneid y mellt- ith siha BeJjGm a Ffraink a Serbia we dim son gida chi am heddweh, ond nawr pan ma. Jermam yn colli'r didd icln n dacbre wlxUl. Hands cff. Gwd ol sport. Ma Wil yn gweid nud iw mo'1 Scppbns na'i sibmaieers e n aped diben. Dricliweh fel cas y sib- mareena i ekibbo off y mor, a nawr to mar Sepplins yn cal dwad lawr yn iiolsel. Stim rhifedd wir w fod e'n cadw stwr oboti'r tankg "-y masheens mowr dvedda" na v n jwmpo'r trenchis ag yn skwarri r cwbwl. ftTedd e ddim wedi meddwl am rheina o •jwbwl. Credwch chi S, ma pethe'n olrelt. Vnd, ie ond, mi fidd lot i weid ar ol > rhifel. Mi allse'r rhifel fod vcdi cwpla oe flawed dy ombai Dina fe, mi gewn 111 sharad fforna to. Weit an see sdwad rhen feiiiw na sin y sennedd. Glwsoch chi am y bachan na. o ardal Velindre wedd yn cadw mwstwr a r diain achoe fod ffowls cwmodog yn mind miwn i bark e. 0, gneid lot o ddamej wthgwrs. inawr ma perchen y ffowls yn stw-ripo mas ffeiv. bob a yeer am borfa'r masheens wye. Mi glwes bwer o weithe Am borfa adarn man, Ond porfa giar a oheilog,— Wei, chlwes i riod o'r blan: Ond fel fcith dyn yn henach Daw pethc newi (pong, A holl sinniade ienktid I gid yn troi yn rong. Ma'r .Erwrtrtheg bach yn porri, A'r jeejecs gida hwy; A'r geifif a'r astinnod Yn croppio trash y plwy: .ond porfa ffowls. ar fenkoe, Ni chlwodd neb na'n iiw,— Ffeiv Bob a yeer am borfa Klwck, klwck a doodl-doo! Ma 1-ilriia jist gistled a'r ffarnier ny wedd yn kioko row oboti ffowls pwr dabs at bwys, ag mi wedodd bise fe'n seithi'r iar ginta cithe nnwn i bark e. Yn y pridnawn dima crgid. Mi ath perchnogion y. ffowls i edrich faint o ffowlfl wedd e wedi Jadd. Se chi'n y man na, we'r hen foy wedi seithi giar i hina,n. Go dda ontefe. Kajppel heb fod imhell o Henllan wedi penderfini peido cal cwrdde whech o achos y gole, gal salfio gpejilleto miwr. bletnds towill. Wel, ma Twm yn leiko war ;konomi yn olreit, ond dima bc-th iw salveishon ikonomi. Beth am eneido'r eilcde. Nid kappel Methots wedd e. ochodin smo pobin o nhw'n gadwedig. See the point. Shwt biodd hi ar y bachan 11a o ardal Rhidlowis yn Llandrindocl. Pwy we'r ekei. I:eilot golerodd i farcla fe? Criadiried ofn- adw iw'r preechera ma am go!ero barels. Ond tanimarw mi ddilse'r ooler Bpaniel ddwad nol a'r barela i'r perchen. Shwt ma'r beger na yn galler gweia "ria ladratta," ond dina fe falle na smo fe n crcdi miwn gweid y gorohminion. Dina suck-in gas lot o ledis o Qpftellnowi pwy ddwarnod. Mi eithon lav. r i Lechrid 1 glwed i ffevrit prcechers, ond erbin mind nf.% 0, dina wep. Wo nbw ddim nc yn prigethi. Nawr dina beth we mind er mwyn clwed dinion neilldioll ag nid er mwyn y newiddion da." Oe odi nhw'n credi miwn mind i'r cwrddo wol ceren er mwyn cal daioni ag nid er mwyn enterteinmint. Rhiw dali-bo mowr ma rhai yn mofin miwn cwrdtie ag nid efengi; streit. Lot o fiwsik ag nid tippin o plein praktikal Kristianiti Crefidd men eithrel i Os bidd prigethwr yn gweid y gwir yn blaen, 0, kiokwr iw hwnw, ond bidd e'n gweid storris bach i Lala dinion i skrechen mai e'n champion. Living pikbhere ddilee rhain i gal ag nid efengil y Gwr rododd i fowid dros hen frimeriade dion fel Maer Magdalen. Wir mi glwes i joken dda ofiudw am un bachan wedi cal lifft miwn trap gidag un arall. Fel hin wedd hi. Bachan o ardaj Krosa Hans yn cal reid i akshon boti daer milltir off. Ar ol lando'n y Ue mi glimmwd T jeejee yn sownd. Mi ddoith eideea i glop y pa.'sinjer i neid triok a perchen y trap, a btb nath e ond mind off a'r trap ehag adre. Ar ol mind am spel mi fifeinjodd mas fod 0 wedl colero'r trap rong. a we dim i neid felni ond minr1 ag e noJ. Na beth nath e, ag erbin lando nol ag c we 'i bartmea- wedi mind gatre, a gorffod lddo inte i ffwttoO hi gatre hob cam. Dina beth wedd bachan yn gneid triak yn iawn ag e i hinan. Mek ohiwer of the konsern next teini ol boy. Llanllwnni next week Gwd stwff. Lv.k owt. go

LIANDYSSUL

LI-AN-DYSSUL. Mr. Henry Jones, auctioneer, offered for sale at Llandyssul on Tuesday th-, freehold email holding called I,lyn> fran, with five acres of lana. It wae purchased by Mr. Edward Davies. oantractor, Llandywul, for £31h ■

Advertising

f HYARCHEi^^fi WEN RETURNS 1 RECtSTEHEP >i|| | ''— Facsimile of Onc-Ounce Packet. 8 Archer's The PoriectioB of Pipe Tobacco* 1 Golden Returns Coo. SwEtT AND FBACRMTT. I

HWNT AC YMA

HWNT AC YMA [Gan TEITHIWR "] Dydd Moivhei' diwoddaf cynhaliwyd cy- farfodydd c.olcti^ai'wch am y cynhauaf yn Eglwys Sant loan, MAESTEILO. Pregethwyd yn rliag'orol gan y Parchn. Reeh, B.D., oyn-ficer Lla.ngadog; y Parch. F.. J. Davies. Bangor-Toify, a.'r Parch. Arehddiacon il. W'ailiams, LKuideiio. Yr oedd yr hin yn ddymunol, a'r aiaradfcvyr yn cu hwyliau goreu, a'r gynulleidfa mewn Unwn mwyiihad yn g^vledda ar ddanteiithion1 melus yr Efengyl. Rhoddodd y boneddijg- eSttU ILarcdig- o Maosteilo, y Misses Mansel, iuniaeth i bawb, fel arfer. Casglwyd yn y !;wah«nol oedfaoi. tuag at Glafdy Cafer- iyrddin a ilnysorfa'r Eglwys. Da oedd genym ganfod y y Parch. E. L. nl Hamer. a phobl siivol ofal. mor gyeurus. Bydded iddynt yr eneiniad oddiwrth y Sanctaidd Hwnw. YR AMAETHWR. Hapus iavii ac ysgafn galon y oawn yr ainat'thwr y dyddiiau hyn. Yr opdd snydiau mor doreitliog, a'r bin yn gyfatebol i'r amser. rd y niae yr yrllanau yn llawnion o'r ymborth mwyaf tynilierus Ond taflu ein golwg wrth fyned heihio i ffcrm eang- fawr MrV. Evan?.. Lanla&h. LP.in^athen, gwelwn bera o wan- cvnliaiHilurt yn iii lion?l y parciau mawrion., ac arnryw or rhai hyn wel rhyfeddol. "Paid meddwl, ddrwg adyn, fy mod i mor ddu." PONTARGOTHI. Dydd Lllll daoth yr alarm o ffermdy y Cincopd gan y forwynig fod y shed wair ar dan. Yr oedd nifer o weithwyr vn v chwarel gerilaw, fol y rhodUwvd hlelp ewyllvsgar or darostwng y/r elfen ddciu. yftriol, a tfirwy gydweiilhrediad trefnus o eiddo Mr. Thomas Thomas. Crenelly, a Mr. John Walters (oLlan Alaw), chwarolwr. a Mr. Jolin thomas. gof y pentref, llwydd- wyd. i'w ddarostwng cyn g-wnevd colled i'r perchenog, Mr. Joseph Davies Yn ffodus canfu y gwae, Mr. William Tliomas y tan yn gynnar vn y dydd. ac ruiibai hvn pur debvg y buasai yr holl ydlan yn un oool- rcrth a rhan o'r fcii all.m wedi fu niweidio. Dymuna Mr a Mr. Davie-s gyflwvno eu diolehgarweh gwresoeaf i bawb am en cymhorth cvfnm«'rol. yn enwedig i Mr. a Mr.* Llovd. Aberoothi House, am eu pre- senoldeb yn y man a'r lie, a'u nifer gweith- wyr gyda ¡"wy. FELINWEX. Pan gyrhaeddasom yma y'newvdd cyntaf gawsom fod damwain ddifrifol wedi dyfod il gy'Tyrddiiad a Mr. Williams, Tytoch. Ym- ddengys ei fod ef ac eTeili yn dyrnu yn yr ysbubor er cael had i'r hauwr a bara i'r bwyttawr. i n anffodus dirynwyd ei fraich i fewn i'r periarit, ac niitfwyd hi yn bur ddrwg. fel y cymerwyd ef at unwaith i'r Clafdy yn Ngha<'rfyrddlin, ao ofnid y bydd lyn rhaid ei J\amdoHi. HyjHerwn y try pethau allan yn well nag y meddvlir, ac v gwelir Mr. Williams yn iax*ih a heinyf megis cynt. Boddiiad neillduol gawsom i weled Mra Harries, y Feln, ar ei ffordd i ad- feriad, wedi bod am rai wythnosiau yn gaeth yn ei livstafoll gan gystudd blin. Nie gaJIa1 y prnti-efwyr g\mofli a'r "Ylliad °> golli Ixmeddiges mor gamlig; y capel un o'r rhai m-Tyaf ffyddlon; a'r ysgol Sul yr athrawes >le«-ych." Cwynai (Ii (lost),rtb yn fawr am ei habsenoldeb, wtnli bod vn eu ffyddlon ddv^gu am flynyddau inwer. C Iff-d ddvddiau lawer eto y wneuthur daioni. DII, oedd wekxl cMnh.ares v Parch D. J. Evan. ficer. Llaii-antftraid- yn-elfoj, swvdd Faesyfe

ARDDANGOSFA ABERGWILI

ARDDANGOSFA ABERGWILI 3trewil canlyniad i'n cais ht Mr. Dc-mpster vriglyn a balance sheet yr irddango.-fa uchod bu mor garedig a dyfod a'r cyfiyw i'r swvddfa. Bum drwyddi yn fanwl a ohaw- som ci bod yn bcrffaith reolaidd ac wedi ti hadolygu. Dehgys awni sylweddol dros ben. Gweteom hefyd lvfr y Banc a'r tsrian wedi fti dahi •_ fewn. Yn y llyifr cofnodion ym- ddangositi y nodiad canlynol am gvifarfod Chwefror 19et»Report of last show read and passn] fod audit." Yr oedd y cof- nodion wedi eu harwyddo gan Mr. T. Mad- dcx fel ead°irydd Felly nid yw Dyll- rynog yn iawn yn ei gyhuddiad yn erbyn Mr. Dempster, ac os nad oedd yn credu fod y balance bi,-et wedi ei dhrllen yn r-irhyforfod y 19eg cyn iefcio ef ddyfod i'r cyfarfod, dylasai fod wedi codi y d(hidl yn nshyfarfrxl yr lletj o Awgrt, prnn ei fed yn bresenol pan ddarllenwyd y cofnodion.-Gof.

CILRHEDYN

CILRHEDYN On Wednesday of Last week. at Newctstle- Emlyn Registry Office, in the presence of Mr. T. Gibbon. the marriage was solemnised of Miee Mary Jones second daughter of Mr. William Jones, Bank Farm, and Mr. David Rees. No. 6, Take street, Ferndale^ The bridesmaid Wf. Mis* R.'if^hel Anne Jones, Bank (sister "f bride), while Mr. Beu Davicy., 15, Rhondda terrace, acted as best man. After the ceremony the parties motored to Llanfrynacth. where the wedding breakfast was partaken of. A pretty xvedding WII «olemnV(\] at the Registry Office. Newcastie-Emlyn. in the jvrfretioe of Mr. T. Gibbon, on Siturday last, the contractmc r-irties V«ei'ig Mr. t Bowen, Petirall-.cl(iii. and 'h., 1. ;7:Tip Thomas, daughter of Mr /and Mrs. John Thomas, Talog Mdl Thrt brifle was given away by her brother iw-law. ^fr. James Da-vies, Passby. Miss Harr.ah Thomas, sister of bride, acted as brid

BETH NESAF

BETH NESAF? DIWEDD Y BYD YN AGOSHAL": [At Olygydd y CAEMABTHEN JOURNAL.] yr,- Yn y "Cerddor" am y mis ili- weddnif (Medi). sef Cylciigravvn Mieo! er Hyrwyddo Dadblygiad Cerddoriacth Gyni- reig, mae erthygl arweiniol y cerddor enwog-, sef y Proffeswr David Evaiv, Mus.Doc (Coxofi,, ac ynte yn aelod gyda'r sectau man a phoiiticaidd a rhagfairnllyd, sydd gym- maint yn erbyn Hen Eglwys y Cymry, wedi fy synu vn ddirfawr. Penawd ei ysgrif yn v r> Cerddor" yw—"Cerddoriaeth yng Ngwasanaeth Ymneillduol Cymru." Yu ei erthygl, dywed:—' Amlw.g yw fod arwein wyr Ynjueiiltuol diogelaf y wlad yn barod i dduyn i D'cwn amryw gyfnevvidioju i fiurf y gwasanaeth crefyddol. Gwelir, yn ol ar- wvddion yr amseroedd, y bydd rhaid i ni gyfarfod ag anghenion a thueddiadau cyf- Tvithlon yr oe& nou ddygymod a'r sicrwydd o weld ein heglwysi yro. colli eu gafael a'u aylanwad ar ddosbarth mawr dn pobl, yn enwedig y dosbarth ieuanc. Bydd gwno-u 1 y gwasanaeth yn fwy atyniadol yn debyg ar yr un pryd c'i wneud yn fwy effeithiol a benditbiol. Mae'n rhy hwyr yn y dydd edrych ar geiddoriaeth fel rhywbeth i ddi- 'fN ri-ii'r bobl, ac ar y L,wasaiaetli cerddorol fel rhywbeth dibwys neu sop to t 'erberui- Goreu po gyntaf y sylweddolwn fod cerddoi iaeth yn rhan hanfodol o'r addoliad ac y geilir drwyddi hi gyfleu gwirioneddau a theii'iladau crefyddol yn fwv effwth;ol na thrwy un cyfrwng arall. Dilys yw fod tymer (tunperament) y Cymro yn ei elluogi 1 dd erbyn argrafhadau ao i sylweddoli gwir- icnedda.u. crefyddol mewn gwisg gei(l('

DIWEDD Y BYD WEDI DOD

DIWEDD Y BYD WEDI D'OD? (At Olygydd y CAHMARTHEN JOUBMAI,.J Syr,—Ychydiff wvthnosau yn ol, ySgrif- ei-,ais yr eich newydduidur poblogaidd fod chwoch o weinidogion y Sectau (St-isnegl wedi "troi eu cotiau," ac wedi myned uroe- fit yr hen Eglwys sydd yn oaiel ei chjnnal gon y Llywodraeth: hyny yw gan y N-.C-rill bobl. Lol botes. Yr wythnos vma, y mae genyf hanes am rvw banner dwsin (,'f pregethwyr Cyrnreig we

THE CALL FOR MEN

THE CALL FOR MEN CONFERENCE WITH THE MILITARY AT LLANDILO. At the invitation of Captain T. 0. Ed- wards, a conference of chairmen of tri- bunals chairmen of adVisory committees, and their -:lerk was held at the Shire-hall) Llandilo. Alderman W. N. Jones, J.P., a!&o attended. Captain ILdwards referred to the necessity of man power at the front, and the resolu- tions of the tribunals in his area to defer married men'e cases indiscriminately until December 13, in order to oomb out single men fron; reserved industries. The time had now come, h urged, when the clairps for exemption of married and sirigle men should be considered individually, and each case dealt with on its merits. In consider- ing the claims of any employer for an em- ploye corinus hardship to the employe was alone to be considered. A WORD TO THE FARMERS. It was undiprstood, according to Alder- man Jones (Captain Edwards went on), that there were hundreds of single men hiding in munition works, whose p!ac& could be taken by men, married -or single, over 35 years of age, if they were not passed for Class A by the Medical Board. The names of all sincrle rrjen would be rororded at thip office, and, as far as poesiblo, substitution would be carried out. Practically all far- mers' son* and farm servants had been exempted until the November Fair, and! it was that the farmers would be able to satisfy the tribunal and the military re- presentative that continued employment was necessary, and that all possihle- fltepa had been taken to obtain older men for the work.. Alderman Jones, J.P., then explained the remilt of his visit; to General GVddes. the War Office, and the Ministry of Munitions. Discussion followed, and it was felt by the ronfernnce that it was their duty to support Captain Edwards in the matter.

WEST WALES HISTORICAL SOCIETY

WEST WALES HISTORICAL SOCIETY. The annual meeting- of members of the West Wales Historical Society was held at the Universiitv College. Aberyst-vvth, on Friday, 22nd "ult, Mr. E. D. Jor.es, r uard, presided The Secretary (Mr. Francis Green) re- prrt^d that 16 new members had joined during the ve»ar. including a number of the American Colleges, the total membership being 109. The Chairmar reported that at a meeting of the Council it had been decided to pro- ceed with the sixth yolllmp. There was a. deficit on the year of 4J27, making a total of fl75 from the commencement. ,Sir John Williams. Bart, was re-elected president, and the other officials were re- appointed.

Advertising

Nib- A ONE L Another Fine ZAM-BUK Cures w I M CJ OME six years ago I knocked my left leg with a heavy weight,*• I I w said Mr. Henry Atkins, a butcher, of 125, Grange Road, 11 W I I Small Heath, Birmingham. The place' took bad ways,' so f 1 I I went to the doctor, who gave various ointments and liniments, none i M I of which cured me. I also attended a Birmingham hospital, where V -— J I they told me I should have to be an in-patient or risk losing my leg. ( t ■ "About nine months ago I caught the same leg against a bucket. knocking the I skin off my shin. The limb swelled and became awfully painful. The doctor said JSmmjP I it had got poisoned. He gave me liniment, but my leg made no progress. ■ One day I bought a box of Zam-Buk, and a few dressings put new life into my leg. M*. H. ATKIWS. of Birmingham. I Thanks to Zam-Buk I got the first night's good rest I bad had for nine months. xem-Buk maktt sure fin* thai all bad t Zam-Buk took away the painful itching, brought out the poison and purified my ttwmv isgrawn out and that your flesh I teg. The swelling went down, tbe inBammatioa vanished, and my Ug i« now as I SOUnd as a rock." i, Jfcf important distinction that has Hindi zam-Bak a household name the worW oer. Thert: is t100lMng liu for Costs, Bruises, Burtss, Scalds. Spraitts, Sore Hands. Rashes, Riotgworm, Ulcers. BIUi ull., PiJe., GHd PoiS01U¡J Wounds. 01 all C1tctmd. and Stores, o. direcl from the Zam-Buk Laboratories, Leeds.

NEWCASTLEEMLYN

NEWCASTLE-EMLYN Private Jim Jones, Ffynant, is home on leave from Wellington Hospital, haying been wounded in the knee at the fiont. The death took place on Saturday of Mr. Evan James, Brynafon, father of Mr. Tom James, eaddler. Adpar. The hu eial took place off Wednesday and was largely at- tOided. Deceased leaves a wifiow Mid three A meeting of the Newcastie-Emlyn and District Master Farriers'' and Smiths' Union was held on Wednesday of last week at the Cawdor Hotel. A largo number of mem- bers were present from the very large area covered by the union. Mir. Evan Evans, A.F.C.L., Rhydypolon, was present on be- half of the N.M.F.A. The secretary, Mr. Ben Evans, toured a very lar.ge area the previous day, accompanied by Mr. E. Evans, A.F.O.L.. Rhydypolon, Gorseinon, to intro- duce the benefit and privilege of being a member of the N.M.F.A., which was done in a« practical way from shop to shop from Ncwcastle-Emlyn to Carigan Town. New- port, Pem., Post-Gwyn. Boncath, Pontar- selly, and numerous other places, returning for the night to Oayvdar Hotel. The meet- ing commenced at 2.30 p.m. After the mem- bers of the local association had paid their eontribltions. the Chairman called upon Mr. Evan Evans to address the meeting, aiiul he thought it unnecessary to introduce Mr. EVans beiMg that he was well known by the majority of farriers in South Wales, as well as various other parts of the country, being that Mr. Evans organised South Wales for army horse and mule shoes, under the in- struction of Mr. F. Burris, Bristol. Mr. Eivans, in further introducing the associa- tion and its benefits, taking each item (claims) separately, was well explained. Members meeting with accidents at their work are entitled to 15s. per week benefit; workmen's insurance is at the rate of 17s. 6d. per cent. to members; entrance fee, IDs., and subscription, 3s. per month. Members over 60 years of age when joining pa.y 2s 2d and are entitled to all except death benefit. He gave an explanation that a large num- ber of farriers and smiths did not consider the oast of their work. For1 instance. the secretary (Mr. Ben Evans) and hijlnself, asked one man the previous day what price he was having for the largest horse he shod. He answered 3s. 6d. Does that pay you? Well, he could not say, but it wa.4 (lont- by others. So he was asked to cut four niecea of iron to suit this size horse, which he. did, and weighed 14 The of iton "2t IBs. fid.. is,. 4d. nails at 17s. 9d. per 25 lVw box. 8d: coal cost E2 per ton at fartre. 3d.; rent an drates per horse averaa-e 4d.; his own labour two hours at lftd. per hour, Is. 8d. total. 5s. 3d So both orcranisers are still puzzl'\ig how this mnn exi^te. Mr. Evans was sure it was not, living. Mr. Evans said that men in munition factories were pitting about £ 2 5s. per week wasres1 and 27.1 per cent, war bonus, and further on their jour- ney thev -net a case, a farrier and general smith with closed up shan and' now working at a steel works. On wishing this man srood-bve the organiser ndlvised him to enrol with them in the N.M.F.A., whith num- bered over 5.000, and since the lasf report 'issued 321 memliers had enrolled last quarter. In closing his address he cave a heartv welcome to all members of the locil association to transfer themselves to the N.M.F.A. The Tneetintr then turned to re, visinsr their price list and struck the prices to 1 fid. per set under the Swansea. P-ranch. and '1(, meetine was drawn to n, olor=e by sriviriar a heartv oh^er tn -if- friend in the trade of farriers. Mr. E. Frnr>«. VF.r.h., of Th,. speaker, in his r")()l1"p. said the best thinko th. could Tir^-ihlv ren- der him was to enrol in thp wheel -of pro- clr".q of fnf-iVT* in tho land, so to better the frade. hettnr prices more pat'sfaction to customers, and less piin h the noble animal, the horoe. and expres-sed hi.s ,-ih,.s alld h'ope to nmfvnnwt them shortly af all members of ill- N.M.F. A.

GOLDEN GROVE

GOLDEN GROVE The harvest thanksgiving service* wire he'd at Gulden Grove Church, on Thumlay, September 28th. The festival commenced with a celebration of the Holy Conimun^in at 3 a rn., foilowed by services at 2.30 and 5.30. The special preachers were Dr. Caleb Hughes, Carmarthen (in English), and the Rev. E. Xcnkins, vicar of Oilycwm lie Welsh), whose powerfel discourses were much appreciated. The choir, conducted by Mr. T. Danielt> sang ae an anthem, ''Pr.u^' the Lord" (Smart), Miss Lena DaniWs presiding at the harmonium. Be- tween the dtoon and evening services tea was nrid1 at the schoolnxim. and the following Ladies, asi.sf d by a, band of wdling helpers, presided at the tables:— Mre. Lewife, Llet-tyglyd; Mrs. Morris. New Park; Mre. Daniels. School House: -NfrF. Bellamy, The Kennela; Mrs. Owen. Station House. The tervicea throughout were ex- ceedingly well attended, and the offertories wrrs devoted to the Carmarthenshire In- firmary and Foreign Miasibnis. Many of the worshippers also presented offerings of eggs which wpre M'nt away to th" H4,1 Cross IToopit.,iig. The church was. a ustml. taste- fully decorated under the direction of Mr. F. Surman, head-gardener of Golden Grove. On Thursday, September 21st, the harvest festival was held at the Church Hall. Car- ni(,I. tlip R,,v. T. L ddarog. being tho special preacher. There was a larsre and attentive congregation, and 'the service was hiearty and thoroughly in keepinsr with the epiiriit of the festival. The hall had been appropriately decorated for the "rTÎ.. 'Mi- m,,tnv frlends of Mr. T. Daniels, Gold'Mi Grove, win bo i>lease(? to hear of the continued success of the school. In the ro- cent. Bursar Scholarshilps Examination two of his pupils—(lathering M. DavjpoQ. Drr.- lwvn Cotta.tre. and Lizzie Ellen Jones, Sta- tion Lodsro— came out top of the list for the whole flinty. Brnvo Golden Grove. We offer MT. Daniels and hiis two promising pupils our heartiest congratulations.

No title

I,, '(-Pnr(- for tront-fi.-hintr (.1', 1 hr T<■ ifarid tributaries expired on Saturdiv. The I was nof by any mean? one of the best. h'I t 1 its clrpinor days provided good f-port for worm tackle.

ST CLEARS

ST. CLEARS A jumble sale organised bv Mis. Dr. Jones. Gvning House, was held in the Town Hall on Wednesday, 20th ScptemlMr. in aid of the funds of th-e, Sewing Guild. Last winter a large number of the ladiee of the place worked hard at making garments of all kinds for the lads- of St. Clears who have jioined up and for ether societies. If the work was to go OIl in the winter, 'funds must be provided, so Mrs. Ootie- with the helli) of many of the ladies, worked up the sale which was opened at 2.30 p.m. Purchasers were numerous, and soon the stalls were di-mg a buey trade. The chief 6tall was presided over by Mrs. Joneo. who had many willing helpers. Mrs. R. H. Harries, Mrs Peel and Miss. Peel, Laugharne: Miss Carver, Mrs. Jones, Bank House; Mrs. diaries Saer, had charge of another stall where a great nianj uiieaul >irt;ioles wiare on aale. A mixed stall 'OL goods given by different people was m charge of Miss Patti Davies and Miss Lyons, assisted by Miss Jenkins, The l'liarm-.icy, and Miss David, Laughame. The toea table, where a splendid tea for the modett sum of 6d. was under the control of Miss Phillips, Kieffe House; Miss Morris, Osborne House, and Mrs. Jenkins, The Pharmacy. The door was in charge of Mr. Jonah Recs, an tver-ready helper. Wheij. purchases be- came slow Mr. Tom John came forward and disposed of aJl the remaining stock by auction. When the accounts came to be made up, it was found that JE45 nad been realized, a splendid sum to carry on the work. Mrs. Dr. Joi.es is to be highly con- gratulated on the success and al|So all the ivilling helpers, and not least the kind ft lends of the town who so willingly gave towards the cause, and to Mr. Tom John for his service, as auctioneer. One of the St. Clears boys, Sergt. Jarvis Jcnes. a well known Swansea draper of St. Helen's-rcad, and son of Mr. Jones, signalman at St. Clears Station, has been awarded the Military Medial- for- distin- guished services in France We, are sure the friends of this young mswn feel very proud, as well as the pcop.le of the towr. This is line second Military Medul that come to St. Clears, the other being Private Eim. Jones, son of Mrs Jones, The Station, and now in the. Royal Flying Corps. We aro all proud of the St. Clears boys. Harvest thanksgiving cervices, ,combinoo with the anniversary services was held on Friday last (St. Michael's Day) in Llanfi- ,t. I a(, hangel-Abercowin Church The, services were held at 10.30, 2L30. and 6.30. The morning service consisted of Matins and celebration ot Holy Communion and ad- dress; the afternoon servibe, the Litany and sermons in Englir-h and W eleh; and the evening service. Evenson and sermons. The special preachers were the Rev. J. M. James. B.A., vioar -of St Clears, and tho. H,11v. W. Tlar Edwards. A.K.C., of Carmar- then. The churoh had been tastefully de- corated for the otviasion. The singing was under the control of the choirina-ster. Mr. W. N. James: whilo Miss Darics, The Vica.rage. presided at the organ. The ringing throughout was bright. The ant,hem at the afternoon service was Praise my God. 0 Sion," and at the evening service "CrN.(I,genweb i'r Arglwydd." Throughout- the day the congregation TM gcod. The offertories wer^ devoted to Home and Fornfirn Missions. Tea was provided in the schoolroom for all between the afternoon and evening services. The vicar, the Rctv. W. Davies, conducted all the services, assisted by the visiting rleriry. Durinsr the pa*t week several of our young men came home from the front and lather parts oin leave suffering from the effects of the war. and everyone wishes them a f-ip-vlv return to eood hr alth. Trooper Herbert Saer. eon of Mr. and Mrs. Charles, of the 1st Pembrokeshire Yeomanry, returned from liogpital after a serious illness. He had been stationed in Egypt, where many other St. Clears' boys ly are to-day after a long spell in hospital in Egypt ho was sent home to London. In spite of hii long illness the young man is looking tolerably wel. Another of nan- boys, Mr. John Witistone, son of Mr. and fM. Wfnstone, Kieffe House, name home Ion Saturday discharged from the runny. I He ioined the R A.M.C. about eight months to do his share, but after a month's duty he was sent to hospital where he has been for the past seven months. With rest it is to be hoped he wil! soon be well again. Another visitor home on sick leave is the Rev. Garfield Roberts, son af Mra. Roberts, Llamrirmin-g. and late curate of Llanelly. He had a short ciareer at the front, for whifr- up near thofilring line he was severely wounded by shrapnel, two shells bursting over him inflicting wounds alinost all ok-e r the bodv. He was at first given over by the doctors, but a good constitution pulled lum through. Now he ip at home with his relations, all wish him a speedy rreovery to health. Private D. Yauahnn. of the Welsh Guardls. and stationed in London at the headquarters' staff, is down on short leave. Private Vaughan has seen much .eryt-o at the front, as Tie went, out with the Grena- dier Guards with tho first expeditionary corps and went all through the severe fight- inll from Mnns to the Marne. He is now enjoying a much-needed rest fn London.

LLANDDAROG

LLANDDAROG The annual harvest festival services were held at Liandiiarog parish church on Tues- day in last. week. The zealous members of thif) church had de^iorated the church beau- tifully and tb,-v were generous in their gifts. The following were amongst those who decorate: Mrs. Puxley. Idethrllestri; Mrs. Rfohards; Mrs. Harriet, Bryn Villa; NAg- Harris, Llwynonillfawr; Mrs. Jones. Abadam Arms: Miss Harries, South End; Messrs. J-Vhn Harries. Joseph Harries, and T. Harries. The services throughout were fully choral and intoned by the Vicar (the Rev. T. L. Richard). The rendering of the "f'I"i00!! ard hymns rdlpp.t,or1( great rredit on it.he cjhoir, which was led by the populnr organist and choirmaster of the church (Mr. T. Harries. Post Office), at,d it wis much ajipreciatcd by the crowded congre- gations. Very able and most appropriate sermons were delivered by the Rev. J. Jen- kins. vicar of Llangunmx^k, and R.ev. Griffith Tliomas, vicar of St. Dav-'fl's. Car- marthen. Tea was provided for all bv Mrs. J. Roderick. Caeewvn, and Mrg. D. R. Harries, Ll-vvnonillfawr.

LLANSAWEL

LLANSAWEL The Rev. Isaac. Edwards, B,A., curate of St. Matthew's Welsh Church, Swansea, has been offered the curacy-in-chargo of Llan- sawel, aud lias accepted i.t. and will com- mence duties on Sunday, the 8th inst. The Rev. R. P. Lewis, B.A., has, we understand. been oifered. and has accep- ted the curacv-in-charge of Cwmllynfell. The District Nurse commenced duties on the 1st iiist. and nas taken up her residence at 3, Marlais View. A very successful bazaar andi jumble sale was hold at the Council tdJOolrooIll o nFriday, the 22nd irist. It was largely attended, >' and the well-provided stan were soon deprived of their loads -of goods of all kinds by a host of patroniser? from all pal had contributed hardscmelv to- wllrds it. the proceeds of which will be- devotedl to the fund for providing garments for our soldiers,- and also uniforms for the Red (ross Class, and we understand that the grand sum of E55 (minus a little ex- penses incurred! was realized, which speaks very well of a little monotonous village like Llansawel. All felt and lamented the absence, fch rough death, of one of its most. enthusiastic promoters when -originated, Dr. nlyn Jones, and his genial presence was so much missed. Mr. Janea. O.M., and P.C. F. Andrews were tllk decorators, and did their work well. The stall-holders were: Mrs Meuric Lloyd and Miss Lorria Lloyd, Delfryn; Master Guy Lloyd was iii charge of the Sweet Stall, and did very brisk trade The Misses Mothuen, Livs- troyddin; Miss Methuen (visitor at Llys- trcycfdin). Mi;. Thomas Evana. Warren Cottage, was m charge of the .green- grocery stall of goods from Edwintford, and (charged good prices for his luxuries. Mrs. Richards, Miss Parrv, Mrs. R. P. Lewis. Mr. Evan Jones (Boot Stall). Afr. anr Mrs. Thomas, taior (Men's Jumble Stall), Mrs. Williams. Cartref; Mrg. Druce Davies, Mrs. Andrews, Police Station: Miss Davies, Penybailv House; Miss Thomas, Maesllan, and J. Morfudd DaVies. The tea was in charge of Mi* Jones, Plasnew- vdd, who was assisted bv Mrs. David West-terrace; Mrs. Scribbins. ln. D;-vie«' Pf-st Office; Mrs. Landon. and Mrs Wil- liams. Castle-terrace, etc. Trie, commijttee met on Mondav in last week, and the work of making garments for our soldiers was given out by Mrs. Meuric Lloyd. In the evenincr a concert was hield to wind up, presided^ over by the Tlev. D. B. Richards find.). Songs, duett", etc, were contribu- ted by the Revs. R. P. Lewis (curate), J. E. Williams (C.M.). Mr. Thomas, C.M., Rsgerdawe; Messrs .Morqjans. Trewaun; Evan Da vies., Swan Inn; Mi?s Alice Thomas. Nantgwyncre, and Master Emrvs Thomas P O Pumpsaint: Mr. John Jones. Penny Fortre. and Mr. Willinms Ynys u) Mis? R.. A. Thomas, Oas+le-ter- race, and g Hannah DaVies, Swan Inn. The duties d ac omnanist were well car- ried cut as usual by Miss Parrv, Ft cod- vale.

LLANGUNNOR

LLANGUNNOR Harvest Thanksgiving See were held in the old Parish Church of Llarg it ■ oa WedneAlsy, Sejitetrtber 7th.. Airlvuiigh there was a continuous uo.v.ipou.- r.f rain throughout the day, yet n •i»:te of nil a large number of people n >i_- J far Mid near, and the Chur< h waj (c. alxly full at all the servKes ••.i.et prciwin'r was the Rev. D. 'ivu-s, vicar 0. St. Ian! s, Llanelly, who Itlne tIm- Dressive and eloquent ale winch were greatly appreciated. ? lie S^-M: C9 were intoned by tho Vicar, w illft les- ions were read by tho Itev. 1) J. fi.yn Evans. vi|cvir of Pontfaen, i-m-), ilc-jsliire. The thankofferiri.gs of the were divided between the S.P C.. A, I ihe Fund for Disabled Sailors and S».Ukers. Tho church was beautifullv dicorrted for -the occasion by the folow'ing ladies., who deserve the best ttianks of the Ch.irch (or their labour of love:-Altar vacies, Mrs. Jenkins, The Vicarage; altar rails. Miss Phillips. GreemlrW: pulpit. Miss Harris, Pryntcwy; font. Misa Francis. Mvrtle Hid; reading desk. Miss Kinsman Arfrvn; "-in- dows, Mrs. M. J. Davies, Tvix wydd: Mrs. TIi° Sfar' Miss Gwen Thorns, In<» vicamiro; Miss Mary Hannah 1 vnewvdd Miss .Tones, Pant;- Misses Min- nit. Morgan and Katie -fon(- A miniavutfl stack of hav, beautifully thatched, was pre- sented by Mr. George Davies, Tynewvdd: whilst contributions of flowers and bread were made by Mrs. Coysh and lr". Andrew Tlroma*. Carmarthen, and also by Mrf>. Harris, Bryntowy; Mrs. M. J. Davies. and others.

CWMFFRWD

CWMFFRWD The harvest thanksgiving services took place at St. Anno'a Church on Thursday, September 28th, and were exceedingly well attended throughout. The afternoon ser- vice. which was held at 2.30, was intoned by the Rev. TdriV* RobArh.  Rev. liar Edwards, anrf the concluding bolleate by the Rev. Leyns Da.vie.i, vicar of Llan^endeirne. The lessons were read by the Vicar, a.nd tHe curate-in-charge. The preacher at this cpr- vice was the Vicar of All Sainte', Cardiff. Tho sermons throughout the day were most instructive and edifying^ The church had been beautifully decorated by the ladies of St. Anne's, who. deprived of the help of Mrs. Roberts owin-g to the death of her father, did their work admirably and de- t»rrve unstinted praise. Mr. James Bowen presided at the organ with his usual ability. r. I

No title

The Welsh Fusiliers and the Welsh Crards have as their marehinsr song The British Grenadiers' the South Wales Bf rrk-rers march to Men of Harlech f.nd the Wflsh .cnt to Ap qbmkin."