Teitl Casgliad: Carmarthen journal and South Wales weekly advertiser

rhifyn: First Edition

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 2 o 8 Nesaf Olaf
Full Screen
16 erthygl ar y dudalen hon
LLITH TWM BARELS

LLITH TWM 'BARELS. ■ Mi glwes ddoi ddyn yn siarad pwy ddwar j nod. We un o nhw yn slemmo Twm yn < cfirewlw achoe bod e'n pedto'r Em Pees am nit. fise nhw'u gneid i gwaith -Ie, midde un o': buys, ma digon haw i Twm i while beio .'ar yr Em Pees, ond ta ge'n 1 lie nhw fise fo ddim cistled a nhw. Cweit rcit ol eport. Dina pam nad iw mo Twm am y jobin. Gomrod o rai ddim wedi 001 i gaivr at y joo ei na yn barod. Ma hin i wold imhobman drw'r wlad. Ehma beth iw'r achos foil cimmt o westers i gal ar hid a Bed y wlarl. Gomrod o begs rownd miwn twllc skwar. Ma nhw'n ffeili llmw" ilefidd. Nawd aricxl 0 nhw i fod yn y manne ma nhw. Mi welwch lot o ffeiradon ar hid y wlad a gomrod naiil ad o jogi nc yn rhi dwp i neid na da ni drwg. Alwd ariod o nhw 1 fod yr weishon yr Hollalliog. Mi ewch weld i-hal weethe. 111 ddowiswd gang o chaps i'r loos box am daer blinne. MVr taer blmne wedi passo, ond ma'r da bach yn stwiko at i crit fel gelod. Now that be not pleing the em boys. Os .oil am daer blinnie oeisoch chi'ch dowis, kleef owl wen the teirr's up. Wn i ddim pwy ddijeit si gida dinion miwn iste miwn un CN,Ftsh mwy na miwn un arall nei. Diw mc'r ffakt ich bod chi'n isto yn a-gos i'r prigeihwi yn garant-ee o gwbwl bo chi'n ago i'r refodd. Ma nanno klirio mas O'r loos box; Pformen teidi moddion gras Miwn loos box. Tw bad vn wir we ethol Three yeers,-rbi afrewmol, Rhi fyr 'se oes dragwiddcl Miwn loos box. Ond nol fel wy'n diail stim deekii o jjwbwl yn kappel Piintverigie nawr, -wath ma.'r ihree-yeer-bluda ma o swydd yn natiriol a'r eglws heb ddowis rhai erill. Nawr te, num- bers, ati i ddowis rhai gan bo phl'n oredi yn y sisterr, o neid deekns. Rottn plan iw e credwch chi fi. Prid m& DISTRIK KOWNSIL LLANDISSIL yn mind i ddihinno i neid rhwbeth tebig i hewlidd ? Fel ma nhw nawr iruii nhw'n ddis- gres oisol iddi nhw. Prid ma'r wal ar bwys iakoldi Abarbank yn mind i gal i hf'lpi? A roe ma nhw gwlei sbo rhew yn dwad er mwyn iwso pjment i Diridr howl wedin o Gro'isffordd ] Bring-ronltb--suio switslibai Danters 'run ca a hi. Trafeili dros hona ar gefen bon-«heker!—gwd thang ffor riwmatix Am yr hewl boti ardal y Gtin, wet, gore gid bod vn ddistaw ne rhegi fidd raid hang. Ond dina ffJ, wy'n gweld fod rhaid gweid pethe en* tin dihinnith y kownsil ma at i grwaith. Shwt oppereshon nath y tri ffcrrier ar GWRKI PENTRECWRT? We'r tri yn mind miwn steil do. Ond betb gai Dal i jibbo a palli joino a'r oumpm. Ofan doithe rhowin wbod wedd arno 010 Gwd pomt we gneid iws o'r Welinton bwteen. Dango ma rhwbeth i ddieki bob dy

CAPEL ISAAC LLANDEILO

CAPEL ISAAC, LLANDEILO Yr wythnos ddiweddaf talodd Mr. Alfrei Stephens, yr ymgelsydd rbagolygcl dros ran- barth isaf swydd Gaorfyrddin, yn nghwm- peini Priif-heddgeidtwad y air. Mr. W. Picton. Phi Dips, Lla.ndeilo, ymweliad ivg arOOJ Capel It-aac fel y iriao yn a-rfprol g-anddynt bob blwyddyn. Y mae nifor mawr o fferTnyd3 gan v boneddigion hyn yn y oyloh yn cael eu cadw iddynt or saethu adar y coed, a bydd ceidwad ganddynt ma yn mherecn y gwr ie uane, Mr. Daniel jonee, ieu., Uwynyrin, a bydd ef yn deall ei waith mor dtia fel ag y mae vohydig oriau botlidhaol yn cael eu treulio yma bob amser; felly bu eleni: lladd- wyd ar ddwy tferm, scif y Mount, a Llwynyr- in 33 o adar y boneddigion wrth eu bodd, ac yn rhoddri cymeradwyaeth ucihel i Daniel Jones, y ceidwad, am ei ddocthineb gyda trefnu6rwydd gwaith y dydd. Tan ei iyw- cdriietli yn curo yr oedd T. Thomiap, y Mount; James I, a Tom Jones, Llwynyrin. Yr oed.1 yr hen wron DI. Jonee, Llwynyrin 'Hth ei fodd, ac wed: darparu gwledd o'r fatli oreu i'r ymwelwyr bonoddigaidd. Wedi gorphen aeth yr ymwelwyr i'w ffoidd a'r cwmpeini oil yn lkiwen yn ewn tinciadau yr arian yn eu Uogellau, ac yn dymuno am (kliwrnod oylfelyb etto yn fuaji.

Advertising

The NAME I [borwick ■ fs a guarantee V I of parity I I and genttineness. I ■ When buying BAKING POWDER, 1 I therefore, insist upon having I I BORWICK'S in the world- I ■ renowned packets and tins, and ■ I AVOID I I all cheap bulky packets & I L loose baking powders. M

NODlON 0 ABERGWILI

NODlON 0 ABERGWILI Darfu i ni ddweyd yn ein nodion diweddaf od Mr. a Mrs. Thomae, Cothi House, wedi yinud i'r Blaok Lion, Abergwili. Deallwn ¡ai yn Penrhiol House yr oeddynt, ac nid ,-n y Cotlu Houso. Gaul fod Mr. a Mrs. rhomas, y Cothi House, yn fasnachwyr ar raddfa helaoth, teg yw gwneuitliur hyn o ;lurha.d. Drwg genym it hyn ddagwyd-1 irwy 1 ni gaol ein camarwtaiin. CENHADAtr GLAN i prophwydi cywu- yw gwylanod y mor. Y mae llawer mwy o ddal arnynt nag sydd ai yr h:n«ydrau. Mor sicr y deuant fynv o'r inor In meusydd, gallon Koello y bydd ys- torm yn mhen ychydig oriau. DA YW Y DARAN. Brau ychwyd ILwver i deulu boreu LlulI ciiweddal gan ruad y daran a'r mellt tuii rhwng tri a phodwar o'r gloch y boreu. Medclyhvyd mai awyrlongau y g-elyn oedd yn golLwng t.anbelenau i lawr. YMWELWYR. Yn vstod y dvddiau diweddaf -gwelwvd yn plith Mrs. 1). Lewis a'l phiant^ o Lian samlet, vn y Gifre Gardens; Mrs. 1 nomas, o Gaerdydd, yn P^uitte- House; MiöS J. Evans, o Abertawe, yn Ponlone; Mrs. Atkins, Pronaait, Drefach, yn Broralit; Mis. -Niorgans, Cw.-nmawr, yn Villa; Mr. T. Jones, a Lundain yn 67, Lli.gh-sti;eet: a Mr. a Mrs. T. Davies, Teglan, ('efnoithm, yn v Groeafa. SY-NIUDLADAU Svmudodd teulu Mr. a Mre. Jones, Dolaii- rnemion, i Cefnhenllan; Mr. a Mrs. D. il- liams, Manorafon. ger Castell Pigyii, 1" n<-wydd, yn agos i Bencader, a Mr. a Mrs D. Schoolmaster, o Ll a nog wad i Macsycoed. Abergwih. Eickiuawn iddynt amtcr ded- wydd° ac y cynyddant yn mhob ystyr. CYFARFODYDD DIOLOHGARWCH. Nos Fawrth. y 17e?, yn yr Eiflwys. dcch- reuwyd eydiiaboil yr AryUvydd aan El ddon- iau helaeth drwy'r meusydd ljawnion ao eur- uxici gaiwyd y tymhor acth heibio Y no«" jllla cffrvmwyd gwcddiau dwys u dyial. Boreu dydd Mercher pregethwyd gan y Canon Lloyd, Llanpumpsaint gydutg arddcj- wd neilldnol: a nos Fercher gai y Gwir Anrhvdeddus Esgob Owen, Yr oetld ei gen hadaeth yn syml ac yn hynoo adb ladol yr oedd yn crou gweisx buddiol gyda pitiwyu a. coethmeb Jawer, ac yr oedd. y pvan fel y cryf yn med.ru vn.borthi yn heloeth nr ei ddanteithion jvpryiiol. Cymmerwyd iiiau vn y gwasanaeth hejyd gun y Parcii. i. Thomas, y ficer, a'r Parch. P. J. liai-ric-6, y curad, a gwnawd casgliad tuaig at YSlbytty Caerfyrddiii. Yr oedd yr adedad wexli ei harddu gyda gwahanol gnydau o'r meusydd Cyfexliwytl gan Miss Thomas y iioeidy. ARWERTHI ANT. Yn Ppnygrajg. gyd:. h, a Mis GriEBths, cvinerodd arwerthiant hynod Lwyddianus II (¡,'dd Mawrth. yr 17f'!r or mis hwn. Aetli rna" srwarth&g dros £ 4C, cdhlall chos iwl. ebolion dwy eed liyd at Lb9; ebolion ;jwan- Vl1 diweddaf hyd at £ 50, ac wyni Ind at in. lCs. Cafodd yr arvvertlrvr, Mr. 1). amser prysltr. a gWlueth yn ganmola'.v.y Xi roddwyd vma yr un claifn o r p<'thai meddwol, ond yr oedd evflawilder o ci(. z Y' 1 1 chc.ffee yn cadw'r g wi-es fyny felly nid oed. modd i neb fod yn flin 0'1 iargen foret. draitoetli. LLADDFA FA WR. Pvegotwr bron heb ei a.il yw Mr. H. Le • ih Rock House. Cyhyd ag yr oedd yr eog Y1 rhydd l'W dd;J a'r biithyll, a'r gwencyn manteisiodd Mr. Lewie arnynt, ac yn awr > mae tymhor py&gota pikes wedi dyfod i rvni Xr. -,r mae Mr. Lewis wedi dyfvisio bar í r.ewydd i'w dda' ac y mae hwn yn mfaru galw ar bob pike wrth ei eiia a'i bwysa^i. Nos Lun diweddaf oodeutu pump o'r gloch, yr cedd chv^echfed pike yn cydromo a, Mr_ Le^ is i'r Rook House. Credv. n v bydd raia un o'r dyddiau nesaf o-od siding or ffordd haiarn i fewn i'r Bihdp's Pond, a chael srec4al trains i fyned a hwy i'r Tommies. CLADDEDIGATTH. Dvdcl Linn, Hyuref y 17eg, yn Ebene/cr, Abergwili, dacajwyd gweddillion marwol Mrs LewÍE, al1'yl briotl Mr J. Lewis, ITafdro, Wellfield-road, Caerfyrddm, yn 41 mhvyful oed, Gweinyddwvd ar yr iohJy>m- gan y Parch. E. Kerri Evans. M. A. Priordv. sef yr oglwvs vn mha un v bn yr ymadawcdtg yn aelod ffjddlon a thrwyadl, a'r Parch. D Williams, Abergwili. A2 mewn dofn alar cadiawyd briod a chwech o rai bvchain. U n o blant Abergwili yw Mr. lyewis, sef ail fah Mrs. Lewis, Panttog House, ac yr ydym lei pentrefwvr mewn cydymdeimlad dwys a Mr. Lewis a'i rai bvchain yn eu profedigaeth lem gan daer ddymuno y bydd i'r Arglwydd fod iddynt yn ol ei addewid. EIX MILWYR. id oes neb w(-di ymweted a ni o'r newy-:kl vr wythnos yma, ac nid CIO: yr un newvdd annymunol wedi em cyrhaedd mor boiled eddiwrthynt. Hyderwn e-u hod oil yn ddiogel, ac y gwnawn ninnau ein rhan mown deisyfiadau llif i Dduw eu cadw hwynt. D)-F-FRYNOG. 1

HWNT AC VriA

HWNT AC VriA 1 [Gan 'I'exthiwr."] Dyddiau Mawrrh a Mercher diweddaf, cvnhahodd Annfoynwyr d^ jreuibarth i Gaerfvrddin eu cjlartocf etiw.,t.rTe.ot yn Salem, Heolgaler, ger Llandealo-fawr. Yr ( y iiwrnod cvntjif yn antfafriol o nin yr hm pa un oedd dipyn yn wlyb ao ystornius; er hvn, daotli infer dda o yrighvd. Am ddau y dydd cyntaf cynbaj- iwvd"cvnhadl" ld o wcinidogion a Heygvyyr, pryd vr vmdriniwyd' a matenon perthvnol 1 r enwad, ac am chwech dcchreiiodd y moddion evhoeddus Dechieuodd v Parch. D. Jonet, Llanedi. drwy dda-llfn rhiin o'r Ysgrythyr ac offrwm pweddi; yna pregethwyd gan y Parchn. T. 0 Bowon, Llanelli, a Har- ries. Bethel, Llanyr.tddyfri. Am ddeg; da-an- oeth a'r hin yn nol lawn, arweimwyd gian y PLi.reh. T. Thomas, Godreamman, beT oar (cvri-we!n;c'osr Salem) a phregoth- vryd gan v Parohn. J. Davies, Capel Ale, Llanelli (olvnydd i'r diweddar barchus Dr. John) ar y p.viie, ¡;c.[ y Genliadaeth; a D. I.ioyd Morgan, D.D., Hope, Pontardulais. Dfchreuwrd am ddau gan y Parch J. Ev&ns, Bryn. Llanelli, a phre.gethwyd gan y Parchn. .'Davies, I.langennech. a, Bowen, Peny- g'l"oe! Am chwech, y Parch. W. H. Har- ries. Penvrheol. yu deohreu. ar vn pregethu y Parchn. E. Prico, Bofiiania, Llannon, a. J. Da vie?, Tabor, LL-inwrda. Cafwyd cyfaj-- fodydd thagorol. Yn y cyfarfod de? o r gJoct cynhali wyd y Cymmun Bendigaid, y Parch. W. Davies Llandeilo, yn llvwydrtu, a ph-ump o weinidoerion -treill yn myned o gwmpas y donf. Casglwvd hefyd yr vstod v cvfarfodvdd tuag at y Gen hadaeth, a Thrysorfa'r Cyfundeb, a gwnaed yn rhag- orol. Arosed arogl esmwyth y cyrdda-i hyn yn hir ar y dosbaxth. Dangosodd y Ssdem- Lud. fel arfer, y caredvgnvydd mwyaf i'r dorf dieithriaid oedd wedi dyfoci ynghyd. Taled yr Arglwydd iddynt. SILOH. PENYBANK Dydd Iau cynlhaliwyd yn y He iichod gyfar- fod or diokh am y cnydau trymioi; a'r ryn- hmiai dJa. a gafwyd eleni. IS yr vcTlanau a'r j»sguboriau yn llawnion, fel ag j' »na« dvfcnlol hapus o flaon dyn ac aniifail. Da rd(1 liaiarn wedi cael eu dymuniad, a 11awen UIWll v mae i deimlo fod gwoithwyr br-neddigion uvfVryn Tywi wedi cael codiad anrhvdeddus vn eu cyflogau. Llawenhau y mae efe vi-](,(! } pawl. yn llwyddo, eu phan y hyJdu ef ei r hunan yn llwyddo, y mae yn ilawenhaa, a ryw ddiwrnod bydd yr hen ffermwr yn niarw mewn ilawenydd. -ct-

MYNYDDYGARREG

MYNYDDYGARREG. Xos Ma wrth, Hydref lûfed. c --viiIia-liN%-N-d (\faifod o dan n,twdd Cynghor Ivglwysi Rhyddion Cydweli yng Nghapel Horeb. Agorwyd y cyfarfod trwy garu. Darllen- wyd a gweddiwyd gan y Parch Hugh Ed- wards (Ma'.i, Pcntybeiem. Daeth cynulliad lluceog vnghvd, a phregctliwyd WIl yr eicngylydd Wm. H. Griffiih (Bridgend). Cafwyd ganddo bregeth a hir gefir gan pawb ar a'i clywsant ar "Y Bugail Da." Nos Iau, Hydraf 19eg, ffurfiwyd Dofcbairth Beiblaidd yng nghapcl Soar. No Wener, 20fcd o'r rnis hwn, (viiiial- i iwyd cyfarfod gweddi o ddiolohgarwcli am y cynhanaf yng nghapel Soar.

LLANGEHDEIRNE AND PONTYBEREi

> LLANGEHDEIRNE AND PONTYBEREi Official notification has bec-n received by his parents that Pte. Henry Lewis, Tanybont, 1 Crwbin, and of the Welsh Regiment, was J killed in action in August, 1G15. He had been posted missing for some time, but now the news came that he had fallen on the field1 of battle. The greatest sympathy is felt with the bereaved parents. On Wednesday and Thursday of last week, annual thanksgiving services were held at I 11 Ile the C'alvinistic Methodist Chapel, Llangen- f deirne. The special preachers were the Revs. D. Toify Davies, Hirwain, and W. t. Adams. B.A Llanelly. On Thursday of last week, a lecture was delivered at the Gwendraeth Schools, Ponty- herem. under the auspices of the County Council on Horticulture." The lecturer was Mr. Dudley Howclil, F.R.H.iS. Ho 'touched on many matters of great impor- tance to cottage gardeners. We hear that Mr. Howell will shortly deliver a series of lecturer in tlT1 district. A public meetinsr TO held at the Hall, Pontvborem, on Friday cA'oning last, in connection with the c-impa.ism organised by the County Association of the National T'nioii of" Teaches. The speakers were Messrs. E. R. R. Lewis, Llechyfedach Schools, nd S. O. Davies, B.A.. Tumble. Both speakers spoke fervently on the need for better education;! facilities in the County of Carmarthen.

LLANNON

LLANNON The half-yearly services in connection with Bethel Chapel, Cross I-bu, were held on •Sunday last The officiating mim ters were the Revs. Joseph J-nkiiis Llandovery, and the Rev. D. Harford Evans, Tabernacle, Crops Nands. On Thursday evening a representative meeting of residents of CrOse H-i,t)ds district wae held to organise a Y.M.C A. hut weeic campaign. Mr. D. F. Otivio^s wils clected chairman, Mr W. Greville. Iioiukjn: City and Midland Panik, as trea^irer. aiio Mr. T. D. Jenkins, Cross Hands Colliery, as stxre- tary of the movement. Canvassers will be appointed to mabo a liouso-to-'hous'e collec- tion and a, llag day will be held. Since the commencement of the Cross Hands and Cefnoithin S^wintr Class for the ^cldiers and sailors, over 700 articles have been distributed and sent away to hospitals. Last weak Miss M. O. Greville the secre- tary, sent a/way 104 articles. Some of these were sent to the Welsh Hospital at Netley, miii the others were sent to Trt'. Lloyd jeerge for the comforts for Welsh troops.

CAPEL ISAAC LLANDII0 1

CAPEL ISAAC, LLANDII.0 1 A very happy day was spent last week on the lamia of Mount and Llwynyrin, near the Elbovc place. Mr. Alfred Stephens,, Kid- welly, the prospective candidate for West Carmarthenshire, in company with Mr. W. Picton Phillips, chief constable of the county: paid a. visit to the spot, as is their custom annually, m search of game. The game- keeper, Mr. Daniel Jonefl, junior Llwynyrin, wae on the spot ready, with Messrs. T. Thomas, Mount, James Lee amd Tom Jones. Hwynyrin, as beaters. After a few hours' shooting and a very enjoyable time spent, in the bag we found 33 grand pheasants, which were highly apprecia.ted by the visi- tors. Excellent luncheon was provided by Mr. Jones, senior, Llwjnvrin, and everyone thoroughly enjoyed himself. The gentlemen leit with the happiest smile, and the beaters merrily, the sourd of tinkling silver in their peckets. Praise is due to Mr. Darnel Jones, junior for his wise arrangements for the day. which went far to prove, the day's success

RHANDIRMWYN

RHANDIRMWYN On Suridnv, the 15th met., the mortal re- mains of Mr. J. Renowdcn, Royal Oak, were laid to rest (in the same grave as his wife, who died some years ago) in the churchyard of St. Barnabas. Although the weather was very showery a large number of people came together. Amongst those present were the following:—Mr. William Renowdcn, Hir- waun (brother); Mr. Dan Renowden. Gwm- gorse (nephew); Mr. and Mrs. Dannie Renowden, Cwrngorse (nephew); Mr. and Mrs. Risby, Cwmgorse (niece); Miss Sarah Ann Renowden, Royal Oak; Mr. and Mrs. Rees, Hirwain tnic-ce); Mrs. Williams, Llan- geitho, etc Two motor-cars brought friends — one' from Hirwain, and one from Cwmgorse. The Rov. E. Morgan, vicar, officiated.

Advertising

$The Welshman's Favourite. I MABON Sauce f As good ma its Name. V & DON'T FAIL TO GET IT. | —Bt-AWC*1*, St. P«tcr St., Cardiff. 0 LLOYDS BANK LIMITED. HEAD OFFICE: 71, LOMBARD ST., E.C. I CAPITAL SUBSCRIBED £ 31,304,200 CAPITAL PAID UP 5,008,672 RESERVE FUND 3,600,000 DEPOSITS, &c. 133,958,678 I ADVANCES, &c. 56,535,897 FRENCH AUXILIARY: LLOYDS BANK (FRANCE) LIMITED. -1

LAMPETER

LAMPETER Miss Behb, oldest daughter of the late Principal Bebb and Mrs. Bebb, was married to Captain Ranod Nelson Greenwood, 3rd Battalion Cheshire Regiment, at St. Mar- tin's Church, Trafalgar-square, Lewi don, -on luesday. The bride ami bridegroom re- ceived a lar,ge number of presents. On edrjetday, harvest festival services were held by the Calvinistic Methodists at Shiloh Chapel, the Baptists at Noddfa, and the Unitarians at BrOndeifi. We were glad to see Lieutenant, J. T. James, Oompton House, in the town. He looked well, despite the fact that he has been in the fighting line in Frame for a long time. Private John Daniei Jones also paid us a visit from Aldershot, and looked well. Farmers are bent upon having the highest prices for their products, and potatoes are now sold by them at the rate -of 18s. per cwt. L'iileos tomething is done soon to stop this monstrous rising of prices, there is -only ruin staring us in the face. Butter is 2s. per pound, andl it is said that an attempt will again be made to raise the pricie of milk. This continual advance in prices is simply the fault of the inhabitants, and aJI should rise up against it. The old Jew's advice is curried out with a vengeance, "Get money honestly .f you can, but-gct money." Lampeter buys tons of butter weekly from farmers, who take margarine home. Farmers have fostered such a liking for money, that they are 'very reluctant to part with it towards any good cause, and it is said that preachers, who go to preach ale difiorent places, do not benefit by the in- creased profits, as their pay is more mea.gre' ithan Over, and they are loud m their com- plaints. Wo regret to announce the death of Mr. John' Jenkins, Caeglas, Bryn-road, which oc- curred on Tuesday afternoon after an illness ofia few day. The deceased v.as only 31 years old, bnd a few years ago he bought the old Quary Aerated Water Works, but he was not allowed to carry on the business, which was very promising, only for a brief period. The deepest sympathy is felt for his young widow and child in their bereave- ment after a kind husband and loving father, and may God of His great mercy grant them grace and strength to bear the blow. His mortal remains were interred at Capel Erw burial-ground on Saturday, when a Large number of relatives and friende at- tended to show their respect for the de- parted, who. was held in high esteem bv all who knew him. Last week the parishioners were delighted +0 see the Rev. Canon Camber-Wiliams, vicar, in their midst, and looking so well after his long illness. To our great regret, the rev. gentleman has left for Llandudno, where he proposes to reside in future, and hia furniture has been removed from the Vioarage. He will be sadly misled at Lam- peter, as lie was always so bountiful towards every good cause, and he performed many of kindness to the sick and needy in such an unostentatious way that his bene- f-iotors will remember his name with thank- fnlness. May he enjoy perfect restoration of health for many years to come is our sincerest wish. He worked incessantly on behalf of the Church he to'ved so well. The Rev. D. T. A Than, vicar of Cardigan, who has been appointed curate-in-charge. will it is hoped commence his duties in a fortnight s time. Several ladies and gentlemen have come to the ro»soue in the absence of a permanent orgamst at St. Peter's Church, and among them mav bo mentioned Mrs. Jones, Ger- lirn- Miss Hughes, Station-terrace; Miss Jones, Churh Hill; Mr. Harries, Conserva- tive agent, and Mr. Oswell. a young student at St. David's College School, and a son of the Rev. T. Oswell, vicar of Brynmawr. It is 'Very g-ratifying to find so many willing helpers in the parish. The members of the Ladies' Institute are busily at. work preparing comfnrt for the gallant boys out lln the front. e wish them every success. On Thursday, October 19t.h. the opening meeting of the G.F.S. winter session was held in the Church Hall. There was a large gatheTing of associates, members, candi- dates, and ether friends, as the meeting was open to all women and girls. The speaker for the evening was the Rev. Dr. Joyce, principal of St. David's College, whose in- troductorv address was preceded by the nembers' prayer and hymn. The Rflv. V. J tJ T. Evans remarked on how proud and grate- f, Ful Lampeter G.F.S. branch should feel in j v the fact of having secured Dr. Joyce as a speaker at their first ,winter opening meet- ]; ing. Tn his reply, Dr. Joyce said that he } Felt as though lie needed no introduction. He trusted everyone would look upon him ( as a friend. The subject of address wa i. "The National Mission" io Mission of Repentance and Hope." Dr. Joyce pro- r oeeded to say that questions were asked as I to what WM the National Mission? What was its purpose? What hope does it in- r spire? What object did they obt:1in by it. } It was to bring home to the nation the < sovereignty and majesty of Almighty God; to advance once .nore the Kingclom o. God, < the advance of Clod's Kintrdiom in this coun- try the call of the mission was to every- y Thev were all members of a practical society. All six-ietifs had a definite part. to p.av in this mission. Those societies rejire- sent companies :¡:nd divisions and Dr. Joyce likened the G.F.-S. t(. one of His regimente—- ;~}(x!'s regiments. Had the G.C.S., he asked, been keen enough on the past on the spiritual side of life to trv and keep up the standard of virtue and spirituality. no address throughout was an earnest appeal to all to take their part in this great mission to help towirds the furtheraru e and growth of God's Kingdom. Tho«e present were truly srrateful to Dr. Joyce for his inspiring and helpful address. „ A meeting of the District Education Com- ■iitt.ee was held at the Town Hall on Fi? when there were present the Rev E. EYa; (pvesiding). Mrs. M. E. Evans, Alderman J. W. Dalies and Mr. D. Tivy Jot.A clerk. There *rc also present- the Rev.- Damei Jones and J. D. Jones, members 01 Group 1 managers, and the Rev D. J. Lvans senior curate of St. Peter's Chnrob. w!m attended with a view of arranging for the use of the Maestir Schoolroom by the church authori- ties on certain occasions. It was agreed that the desired permission be given on conditions to be arranged and submitted to another meeting of the committee. 1 ne Clerk was instructed to make mi|Hiries as to the efficiency and the rogularity -vitli whuli the rules are oomphed with by school cleaners. The looal managers were autho- rised to carrv out renairs at .Ian we nog and PeteTwell Schools at a cost not to »xcc-ed the estimates submitted. Tender, tor the supply of coal to the schools during the coming season were submitted, and decided as follows:— Llanfair, Cellan, Bettws and Llanwnen. Messrs. Evans and Davies. Lam- p*»ter; liLingybi, Silirfin jitiJ T^aTniiet^r Schools, Messrs. J. Davies and Son. Lam- peter; Trcfilan, Mr. John Daviets, Felinf.tc-h; Blaenau, Nú-v Omrt, and Llanwenog, Mr. Damel Davies, Llanybyther. The lowest tender was accepted in each case. Duties were resumed at St. David's Col- lege on Thursday, the 12th inst.. when about forty fctudents returned: I This is a small number compared with the numbers in the past, but the war has oailed the majo- ritv of theni for servicte. We hope the pros- pects ef the College will brighten in the near future, and be as full of students as ever it was. The students enliven the town to a remarkable degree when in residence, as things are very quiet here when vaca- tions came roundl On Wednesday, October 11th. through the generosity of Mr. and Mr^. Lewis Evans, Hazeldene. all excellent ten. and delicacies were provide 1 for the children of Shiloh Ck-Al. Chapel. All the members of the chapel and a number of friends were also invited. A large number came together and greatly enjoyed the good things pro- vided. After the tables were oleared Mr. H. Lloyd-Williams City and Midland Da.nk, took the chair, when oi miscellaneous pro- gramme was gone through ar.d the following took part:—D. J. Alban Jones, R. Elizabeth Jonee, Jenkin L. Jones, Katie Owen, Sarah J Jones, Jack Meg-icks. Lilian, Gwennie, and Gertrude Bowen. Dilys Megicks, Doris Me gicks, Gwyneth Ellis. Lalla I):wies: Dewi Megiciks. (endwen Davies, Megan Davies. I izzic M..Jones, R G. Bowen, Dillwyr Jones. Afterwards a very interesting cere- mony took place. The children of the Sun- day school, to show their appreciation of Mr. Evans's penerositv and services to them during his terms as superintendent, pre- sented him with a suitabLe present on the occasion of his marriage. On behalf of the children the present was handed to Mr. Evans by tiie i);owigcist member, Mjasber Diilwyn Jones, who was introduced by the present superintendent, Mr. J. Lloyd Jones. Mr. Evans, in wa-cliosen words, heartily thanked the children. for I beautiful present and also for their gjood wishes. He appreciated it much more because it was given by the children, knowing that it was prompted by their good wishes towards him. Felicitous a/idresses were then delivered by several members and a. hearty vote of thanks was ¡xI'fed to Mr. and Mrs. Evans for pro- ofing the excellent treat, proposed by Miss Gwyneth Ellis, tue-conderf by Miss R. Eliza- beth Jones, and supported by Mrs. Oapt. Jones, Elder Cottage. The meeting termi- rated with singing the Doxology.

FERRYSIDE

FERRYSIDE Harvest tnanksgiving services were held it St. Thomas's Cliurch, on Thursciav; the 12th inst., when the special preacher was the Rev. J. Jonkms, B.A., vicar of Llan- [jiiniior, who delivered eloquent discourses lJk Ze-A. iv., 10, "DeflRiae not,the day of small thimrs'* (in the morning), and on St. John -¡ii.. 24, "Except a corn of wheat fall into the ground" (in the evening). The nexts were illustrated by examples appli- cable to the great war and the harvest. To quote one ntanoe reference was mado to the idea of the war tank, which was first suggested by the tiny caterpillar. There was a largie congregation at the evening service. The choir sang the anthem, "When Thou hast gathered in Thy corn," by Caleb Simper. The offertories for the day and the. gifts in kalnd were devoted to the Carmarthenshire Infirmary. The church was tastefuiv dtecoratod, the work being undertaken by the foUowing:-Chancel, alt ir, and reredos, Mrs. Lewis Williams, Mrs. Belcher, a fid Mrs. Hugh Stephens; font, rood screen and .chancel windows, Mies I-larriman, Nit-s. Gwyn Evans, Mrs. Charles, and :1; Ethel Evans; pulpit, east and chancel windows, Mr. W. Jenkins, gardener llt Porlisc-UfFe; south windlows, Mr. W. Jones, gardener at Rctyston Court; gifts ot fruit, flowftf< and vegetables were also sent by Mrs. Xevill. Mrs. Brigstocko, Mrs. Broaden, Mm Jeffrey. Mrs. Jones, Mrs. Marks, and Mrs. Morgan. The funeral of the lata Mr-s Ann W aters, wife of Mr. Edward Waters, took place at St. Ishmaei's Church, on Tuesday last. The deceased, who had been ailing for a long time, passed away on the 12th in-t. She was a staunch supporter of the Methodist Church. A aetrvioe was held at the house, when the Rev. Isaac Thomas and the Rev. H. H. Charles (who also officiated at the burial) took part. Before the cortege left He house, the hymn, "Bydd myrdd o ry- ddodlLu" gunt. The chief mourners rere Air. Edward Waters (husband); Mr. nd Mrs Thorn ill 1 (daughter and eon-in- LW); Afr. and Mrs. David Waters, Mr. and frs. Henry Waters, and Mr. Daniel Waters and Mr. William Jones, Ferndale or other of deceased). A large number of ahabifants attended. News has been received by Mr. T. )(

GLYNARTHEN

GLYNARTHEN On Monday of last week, the sad news conveyed by letter from the front that Gunner Enos Jones, R.F.A.. fourth son r.f the late Mr. and Mrs. Tom Jones, Glyn- arthen, had fallen in battle on the 3rd inst., at the early age of twenty-one years. There are three other brothers of this patriotic family serving their King and oountiv on active service, viz., Gunner Evan J. Jones, R. G.A., Gunner Tom Jonea, R.F.A. (botn of them are doing their "little hit" somewhere in France), and Pte. Da.yid O. Jones, Welsh Guards, who is now at home, having been wounded on the 10th ult. Gun- ner Enos Jones answered the call of his country a.nd enlisted in September, 1914. He saw active selice in the summer of last year and was home on leave once. He wim popular with the officers and men and WUIII equally respected af a courteous, oheerful, and, straightforward young man at home, and in the various places of business where he had been employed. The sincerest sym- pathy will be extended to the family.

LLANARTH

LLANARTH Thanksgiving services were held on Tues- day of last week. The services were taken by the ltevs. J. I). Lewis, vicar, and iJaniel Jones, curate, morning,' afternoon, and evening. Tho special preachers were the Revs. J. Silas Evans. Llanrhaidr-mochnant, Oswpstry, and Gruffvdd Evans, Newcastle- Emh-n. The discourses Were delirered by 'very efficient preachers, as testified bv the crowded congregation made up of aU shades in religion Itmi politics, t111" foJTr.w; day the same preachers officiated at Mydrodyn Mission Chur h. This week a native of the place, Tiz., Capt. John JonM, St. Dogmaei's, presented the parish church with a valuable copy of the authorised version of the English Bible, pub- lished in the year 1^13. ft is one of the few copies that wore then printed cun vcUutt), being what are known as "Blark letter Bibles." It te in cood most handsomely rebound in lqOO by a Master Extraordinary in Cbrw-ry, in whose posses- sion it then wa9. 'nderstand it will be deposited at the vc-st-, snfeg'-arded in a pc" with Bishop Mor- gan's Welsh Black Bible, published in 1620, which is in a rKss case given years ago by the renewed specialist, Dr. Emrys Jonea, Manchester. Capt. Jonm desenves o-reat prav-'e f,,r ,r --l n.ble fjift to tne Church, in whose nc-re" lie so many v of his pious oncest i^ r,\To Ordination sorr e were held at Bethel and Salem Bapt-t 1" Caio, last wek. when Mr. Rufu* Rf--r<-rs, B.A., of Bangor College, brother of the Rev. R. S. Rogerfl, B.A., l'appl Gon> Swansea, was ordair.c.d as successor to the 'ate Rev. J. E. Thomas. Among the officiating ministers were the Revs. S Morris. M.A. (Bangor). R. Owen (Llanellv), T. R. Morgan (Swyddffynon), J. Edwards Porth). R. S. Rogers, B.A. (Swan- sen l, J A. Evans (Kbbw Vide), J. Edwards lAberystwyth), and Dr. Timothy Richard.

Advertising

'YOU CANNor 01 BE AffORD,r M' t r^AM-BUK'S uneqnalled success ■ I in hMling wounds and sores, B I and cmring obatinate diseases like M I eczema, ringworm, ulcers, piles, etc., fl I is due to its unique herbal origin. B t Zam-buk is a complete 4 break-a way B t from old-fashioned and out-of-date ■ I aietbods of treating the skin. It I I bears no resemblance at all to fatty fl I ointmenta and salves. Zam-Buk is H I The Perfect Healer I Nothing else can perform tho M I same marrellous healing or dispel ■ disease from the tissues as Zam-Buk I dees. Zam-Buk soothes pain and ■ itching, ll'P* fetUring and blood- ■ pou*n, cleanses the tissues of dis- I (tie, and ttien grows tN I now healthy akin in N a wonderful way. cuts& Of all Chemist& 7-, rEp