Teitl Casgliad: clorianydd

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 2 o 4 Nesaf Olaf
Full Screen
35 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

jiinn i ■ 1 inPOBTANT TO PAPENT5, & 0 Very soon the boys and girls will be home for their holidays and will need new clothes. May we remind parents that it will bs to their advantage to make their purchases during our Summer Sale when everything is reduced in price-one of the largest and most comprehensive stocks of Juvenile Clothing in the Provinces. ww BROWN b of CHESTER The Store that has gained the Confidence of the Pitblic-established foi- Over a Century. -mr-Ith, L GREAT SUMMER SALE CLOSE WEDNESDAYS. To-day and Daily 9 to 5-30 p.m. ( ) The success of our present Summer Sale becomes more pronounced every day. We are now in our third week and, whilst our stocks in consequence of the large business done are getting depleted and unassorted, we have still large quantities of goods that must be cleared-there will be some very 0 attractive clearing lots of Summer Frocks, Dainty Blouses, Odd Gar- ments of every description, Ladies', Men's & Children's Underwear, &c. All Trams from General Station pass our doors. BROWN & CO., LTD.,——34 to 40, Eastgate Row, CHESTER,

AT EI GOIIEBWYR

AT EI GOIIEBWYR. Rhaid i ohebiaothau c'n cyrracckl fan bcliaf erbyn nos Lun a hyebysiadau .el"byn bore Mav. rth. Ni chyhoeddir man hysbysiadau heb flaen-da. ao ni chvhoeddir dim oni byddia wedi ymddnied i Ili vr "emv a-r cyfeiriad pnodol-nid rw cy- hoeddi o aug'om'hednvydd, ond fel arwydJ o ddi- tvsnvydd. i J.E.H.—Diolch laiver am cich cymwynasgaivcli. ^YF\ILL-—N'd yw nob v^i'ifcnna lythyr neu hines h.b ymddiried ei enw i ni yn dwlwnff o'r oqw cyfaill. ,111 DIENW.—Aberth llosg yiv pob llythyr a i,o- bebiaeth heb enw priodol wrthynf. jj \16 ^cllir eyhoeddi P'tihilhort cofia lic-j flaen-ckl o swllt am bob pennilh AMLWCH. Drwg gennym leihu eyho-ed.U darlun o wron Amlwch yr wythnos hon. -Met oedd y Hun a gaed yn addaa fr pwrpas. (j&LJE A t HHYDFKRCiI,-rer yw C"C AFTEN.—N i ellir" oherwydd dedclf gwla.d gy- iwxddi y manylicn am yr orchest Mae cyfraith f "Conior" yn ftvy llym iia ohyiraith Moses, a 5'wa.e v Gol. druan a dyrr yr un iot ohoni. 3 LLAFL'R.—Nid ydym g-yfrifol am sjniadau ,-in gohabjvyr, ond v mae rhvddid y wap; yn rhoddi hawi i ni gyhoeddi i hyn nas gail wn gydpynio ag ef.

LLYTHYR LLUNDAIN

LLYTHYR LLUNDAIN. BAP_N GOIIEBWYR BLAEXAF Y BRIF- DDINAS. r SINN FEIXERS. Cyfundeb cryf yn y Werddon yw y Sinn Yn Eu::ot Clar bu et-liollad a chafodd rr ymgeisydd oedd yn eu cynryehioli fuddugol- aciii fawr ar y Ce rwxi 1 aeth o iw r- Y mae hyn yn tifcn o bLu-y-gl maw i safle'r Wevddon yn awe, jherwydd v mac'r Sinn Feiners yn chwerw cu jwrthwynebi-ad i heddychiad y wlad trwy gyr- lddawd Xi d:m y Iro ganddynt hwy )11d amby maeth hollol i'r WNàion. Credir y dylid cael undeb o Gerfedlacthohvyr a gwyr Uifiter sydd yn gr\medTol eu golygiadau er ceitiio g'wo tiiiio altan iaohawdM niieth y wlad, c,aR,Fo ni ellir byth wnead hynny trwy bleidiaj eithafol. G-WARANTIAD I FFERMWYR. Riiood i'yl\v yn y Sciiidd i Fesuv Cynyrchu Yd. Cvdio'ygid « dyWi v fferrnwr ftael gwaiant- tad am bris am y ^raw 11 a gsnyrcha. Ond ai chetir ur.frydedd pirthed y swm a ellid ci ystyried yn deg. Trefnir yn y Mesur i redtil 'bonus" i fferrnwr ar y gwomtli a'r oairchpan 'yddo cyfartaledd y grib yn is iiall- pris Î,.af a lodiir yn y dai-pariadau. Cred eraill 11a ddylid g'waranUad pris ond i Kyrmyrch yr aceri driniwyd dree ben y infer afynniid gan y pwyllgorau Amaetliyddol. Felly ar yr aceri ;.0 aid ar y cyiinyrch y ilioddid v gwaran! iad dan f fath dretniant- Si fyruiai Mr Frothero, fodd oynnag", ifyfyngu y gwarantuui—yr oedd am ei roddi i'r holl dir Ila-fur. I SUI>IX) SUDD LONGAU R GELYN. Mynegir fed Arnieriea vn pr.yauro'n miaeu yn g-ytivmach na'I' disgwyliad ffydag adeiladu lLong- au i ytnlid feudd-Lougau. Germa.ni. Erbyii di- wedd y iiiis hwn bydd gynifer ddrgwaith o long- au 110 troedfedd wedi eu ewblhau nag a dyb.d ar y deehreu. Ni -wydJis pa nifer aydd wedi eu iiarchebu.ond bydd cai-,tioadd law er ar waith yn ystod y mitjoedd nesaf. Y mae prawf wedi ei roddi ar rai ohonynt, ac y maent wedi proii yn adidas i ddinyst-rio y t»i-dd iongau Germanaidd inwyaf. POBL YR ELW. Nid oed neb a ddywed air caredig am y "pro- fiteer"—y dyn sy'n byw i wnoud elw anghyf- iawn o'r rhyfel. Galwyd Mr Lloyd Georga i g-yfrif gan un o'r papurau hynny a welant fai yii i.-ariiaus arno am iddo dd'tfnyddio v fath air a profiteer," a gofynwyd iddto gcistio ei ddelt- inio. Gwaith hawdd lawn yw hynny, onide? Y mae pa.wb o'r farn mai dyn :y'n gwnend mawr elw ar draul abert.li eraill yw "pi-i-fltecx," ond y mae deffiniad rha-i yn gryfaxjh nag euido eraili. Eif- alkui y dtywed rliai mai "cythruul mewn croen" jav, tra v barrta eraill ei fod yn rh v-,N-I)eth,gwaet-h 11a hynny- Fcdd bynnajj, y mae pawb o'r farn ei fod yn haeddu 005b am ysbj-ilio ei gyd-ddyn- ion Mow) aracth a draddodod.d v Parch. T. Charles Williams, M.A., yng NghöIwyn Ba.y y dydd o'r blaen, wrth gymcradwyo'r Gofeb ,i Ar- wyr Gogledd Cymru, ayhvodd fod pob dyn a wiiai elw anghyfiawn iddo ei him -o fwyd y bobl jryff redin yn haeddu caei ei eaethu. A dy:1a. wy farn sryffredin.

AT Y GOLYGYDD

AT Y GOLYGYDD- PWY A'I CYFIEITHIA? Syr, Gwelais a gamlyxi yn "The Armonian Magazine" am Ionawr laf, 1779), ao y mae mor ryno nx mor gain fel y diolchwn am gyfieitliiad >hori-o i'r Gymraeg.—Yr eiddoch, CYMRO. FAITH, HOPE, CHARITY. Faitl1, Hope, and Love, were questioned what they thought t)f future glory which religion taught; Now, Faitli believed it firmly to be true, And Hope expected so to find it, too, Love answored, smiling with a conscious glow: Believe, expect, I know it to be so.

BEIBL I BAWB 0 BOBL Y BYD

"BEIBL I BAWB 0 BOBL Y BYD." 3yr>—-Yn un o golofnaii y yr wvtnnog ddiweddaf, gwelaia ymholiad partlied yr en?lyn i'f Beibl aydd a'r ltinell hon yn ddt wei 'du:— "Beibl i bawb o bobl y byd." Dyma'r englyn i chwi yn ed gyfanrwydd — LIvfr doeth,-yn gyfoeth i gyd, wyeh A chleddyf yr Yspryd'; (Iwy-ddnant, Gai1- Duw Nef yw nefyd: Beibl i bawb o bobl y byd. Ei awdwr ydoedd R^rfc Williams Tre RJiiw- j v Bala.—Yr eiddoch, etc., Mdon, seer: y GLAN RHOSYDD.

CWRS Y RHYFEL

CWRS Y RHYFEL. COLLI 770 0 FYWYDAU. Ilysibysoikl y Pr€sd Buccau yr hyn a ganlyn nofl Woner:— GofJdia. Y'sprifennydd v Morlys oiTod ltys- bysu fod yr II.M.S. Vaa^uavd" (Capt, James D. Dick, iLx.1, wedi eael ei chvvythu i fyny tra wrtli ei ha-gor, ar y gfeet cylisol, fel canlymad ffrwy

COLLI LLONG

COLLI LLONG. Nos Sadwrn liysbyswyd fed y transport "Arm- adale" wedi ei suddo gall y golyn ym Mor v Werydd. Mehetin 27ain. Yr oedd nifrr bycha/n o filwyr ar ei bwrdd, end a

Y CYFWNG YX YU ALMA EN

Y CYFWNG YX YU ALMA EN. Parhau y mae'r cJrwng-10'd:\i'(ldol yn vr Almaen, er fod yn anotld gwyboi i e;crwydd bethsydod Lyn myiwd ywdaen. Y mae'r Cwisr A\edi addo diwje^io'r eiholfrair.t, ond dywedir fod y 'J'ywy^g Coronog yn gwi thw vnebu hyn- ny, a'i fod ef a Hsndenbur^ yn gwrtiiwynebu'r Caiear Y ma-c'r Oadfrido-g von Stoin, Gwrein- id Rhyfel yr Almacn, wedi ymddiswyddo. Y in ae't- holl safle yn ddirgelweh, ond y mae'n amlng fod y wlad rnewn cyfv.T>g pur dd'ifrifol.

TRECHTJ PARTION GERMANAIDD

TRECHTJ PARTION GERMANAIDD. Ilys'byswyd fel v cnnlyn o'r Pen cad lye Pryd- einiis y Sul: — Bu ^garme^oedd er mant- ais YI: )-éo<1 y nos, i'r thvyraip o Ha-vincourt, a q"wiiac*rhom ymosodiadau yng ngliyftiniau Bidiecourt a Garvclle, ac i'r tie o A1 mcntieres. Curwvd vii ol gogleJd-ddwyrain o Aniieni.ero-t.

YMOSODIA DAU LI AY YDDIA NN US

YMOSODIA DAU LI AY YDDIA NN US. Dyma fc! y dywedir yn yr adrodldiad Ffren- gig fwyudiogol, brynhawn Sul: — Gwnaofch y maniaid, jioitb-iw-r, ymosodiad trwm i'r gurllew- in o Corny, a pliarhaodd' yr ymladd drwy'r nos, a bwmvyd y Gormaniaid allan o'r holl wardt- ffo.J-'dd ag yr oeddyiit v.-jdti troiddio iddyirt yn Chnmpagine. Ai ol gwneud paratoadau gyda'r cyfleTva-u tiymicn gwnaeth ein milwyr ratte ym- o::

LINVYDDTANT Y RWSIAID

LI,NVYDDT.A-NT Y RWSIAID. Y I ol y teii.gram di-wifrau Rwsiaidd r-urwyd yn ol aniryw ymosodiadau o oiddo'r gelyn ar ffrvnt Dobcoodiany Noyiioa, !D da' r canlyit'ad i 16 o gwyddogion a 60*3 o filwyr gaol eu ovni^ryd yn garcWrorion- Yiig nghyflFiiiiiau Lod/iany ounvycl yr Awptriaid yn ol o'u d, a ohymeruyd dros fil yn garcharorion pyda nifer o ynna-u. Y mae'r afon Lomisica a'r Dniester wedi chwyddo .t-os eu glannau ar ol gwlawü;.ç- yoo trymion. Yn y Mor Du llwyddodd un O'fl badau-tanforawl i eiiddo dwy yr.gwner la;" 11 yn y Bofohoruc-

NEWYDDION G ERMA N A ID D

NEWYDDION G ERMA N A ID D. Dyma fel y dywedir teligram diw.ifrau Germanaidd Yn Flanders cyrh:u>ddodd bnvydr gy

BYDDIN YR AMERICA YN CYNYDDU

BYDDIN YR AMERICA YN CYNYDDU. ilae dros 700,000 o filwj-r a llyngeswyr vredi ymuno yn yr America er torriad allan y rhyfel. Daw 650,000 o filwyr i rnewn dan Fesur Gorfcd yr America erbyn diwedd mis Medi. Golyga, hynny y bydd ganddiynt dvos filiwn a harmer 0 wyr dan arfau erllyn hynn.y, a ph-airlieir i gyn- yddu y fydciin f(,sul miJiynau fel y bo y galw. Yn y Gyngres, ddytld Sadwrn, poeiwyd i wc.rio 131,CIOO,O(X,lp yn unlcwigyrahol WI' y rhyfel, yr hyn a gynwysa. ddarpariaeth i adeiiadu 22,625 o long- au awyr.

DINISTRIO FFACTRIOEDD KRUPPS

DINISTRIO FFACTRIOEDD KRUPPS. Mae [longau anvyr Prydain yn eael eu defnydd- io i bwi-pas ilawer mwy cyd-fynedol a rhyfel na llongau awy-r yr A !rnaen. Tra y ma<\yr Almaen yn anfon eu llongau i ladd gwragedd a plilant diniwed ao i ddi.nist.rio tirefi di-amddiffyn, mae ein hawyreravyr ni yn myned allan i ymosod a.r weithfeydd cad-dda.rpar y gelyn Da.w siorwydd yn awr fod tua 50 o'n llongau awyr wedi ym- osod ar weithfeydd Knlpps yn Essen, ac wedi dinistrio chwarter yr adieiladau yno. Lladd'wytt dros 100 o'r gweitiliwyr, ac anafwyd llawier o gan- oedd. Hefyd, mae canocdd o'r gweitlnvyr -wedi eu taflu allan o waith am fod y peirianiiiau wedi eu diinistrio a'r adeiladau wedi eu llosgi i'r llawr. Bu i drigoli^n y dref ddia.no i'r wla>d am eu hc-inioes, ond dyvvedir fod pedwar o garcharorion Ffren-gigf wedii eu odd a. thua. 60 wedi ei clwyfo.

LLWYDDIANT Y RWSIAID

LLWYDDIANT Y RWSIAID. Mae yi ennill tir gyda cllyflymtlira yn Galioia. Adro

YMLADI YN FLADEnS

YMLADI) YN FLADEnS. A.diroddai Syr Douglas Haig. ddtydld Ian, fod vmladd ffvrnig iawn yn myned ymLairn y3 ÓUUl a Ffrjiiiic. sx^pasaJta ikft wyr ennill rai 0'11 ffo-ytild yn NLeuport. Mae brwyfV enbyd iawn yn myned ymtaen rhwnig y Ff ran cod ge!yn yn Ffordul Chiemiin des Dames, a dferbynia yr Ellmyn goH-edion diifawr. Bu i'r Ellmyn ennill (hn filitir o ifoeydkl oddiar y Ffran.eod, and ail-fedidiunwyd hwy gan y Ffranc- od yn fuan. be llongau awyr yn cvmeryd rhan amlwg yn yr vmladd. tgeINai fod Piw- daiii wedi colli 220 o longau awyr y mie di- wetkiaf, tra na ehollasanfc hwy and 68.

SrDDC LLAI 0 LOGAC

SrDDC LLAI 0 LOGAC. Mae yr adroddiad swyddogol ynglyn a suddiad ein Morgan nia^naah yn lla.wcir mwy ealono-gol am yr wytluio^ ldi wE-Jdaf. Dywedir fod awd'ur- dodau yr Almaeu yn 'deohreu anobeitiiio am lwyddiant. y cynllun "dieflig hwn. ac fod pl gref yn y SeTiedd yn dad leu dlros roddi y oyiiliVin heib- io, Ni euddwyd one: 13- 0 longau mawr yr wtyth- nos ddiweddaf, o'u oydmanj a 15 yr wythnos flaenc'rol. a 22 yr wythnos eyn hvuny. Mae nifer y llongau dan 1600 tunnell hetyd wedi lleihau. Ni cudd'wyd ond tri o'r cyfryw, o'u eydma.ni a phump yr wythnos flaenorol, a saitJl yr wythnos cyn hynny. Dyma y nifer lleiaf a eudthvyd e.r oyohwyniad yr vmgyrch. Hefyd, mae nifer y Hon.gau a for- dwyoidd i nwwll ae allan o'n porthladdoerul wedi eynyddu. Maeut yn 5605, o'u cydmarn a 5591 yr wythnos ddrweddaf. IDiangodd 13 o'r llo-ngau yr yrnciodwyd aniynt lieb gael eu euddo.

YMOSODIAD Y PRYDLINWYR

YMOSODIAD Y PRYDLINWYR. Cvhoeddid yn ewyddogol, ddydd Saowm, fod y Pryiieiinaid wedi ymosod a'u lloitgati^ awyr Feveher ar r: -C iiac St. Deni-s, We&tern Chifetelles, an Ostend, gan cllwng Hawcr^o dan- nelli o bombs ar leoedd pwyKg. Ymoeodwyd ar waitli tvj'dan Osfcend gOlll r.cnosi to-n yno, a chyni- eiodd ffrwyd.i'iadiiu enb-vd le mown aipryw fan- .x peti-iriiiiait awv.r ii ywio .au.f g'Il y ffrynt yn Ffraino. Cjliovdd'r ewi bod ni v.'c-di dijiiibt; io naw o'u llongau hwv tMoe, a ohollwyd tair o'n llcwigau Iii. Bu i'r gelyn o'lwng 100 o ffvwytibeleiuki ar Rheims, ddydd MercJicr.

EILL TREF ARALL

EILL TREF ARALL. Rvve-iaid i1 paa-li-au i eymud ymlaen. Be icklynt orfodi'r gelyn i encilio f,to, a chyinerodd y RwHaid d'rt-f arall o'r enw Kalus.% gyda 6000 o boblogaeth. Cymerasaiit lu mawr o garoharorion yn v llr» hwn, a dywedir eu Vied wedi eau llwybr y gelvilioii rkl{ iildynt enojbo j-mlie.llach. Ma.e'n andwg fod y gelyn yn teimlo vi fod mewn perygl y:i y He hwn, gan eu bod yn ymladd a'u holl egm. Yn ivhref Kalusz y mac Pei.:ad!ys Byddin Awjt.ria., a eltredir y bydd yn rhaid i'r gelyn encilio o'r rlianba

MR ELLIS DA VIES AR MILWYR CYMREIG

MR ELLIS DA VIES A'R MILWYR CYMREIG. Y mae gair o medd Yr Herald Cyniraog," yn ddyledus i Mr Ellis Davk-s, A.S., am y diddordeb a. gJ-mer yn y mil.vyr Cj-nneig. Y mae wüJi gofyn anuyw gwestiyna.u yn y Sen- edd yn Glai perth ynaa a. hwy, ae v mae wedi dwyn i sylw'r Awdmrdcdiau Milwrol fwy nag ivnwa.ith y fFaith fod llythyrau Cymreig a ypgrifemvyd gan ein milwyr wedi ca dyoli'n'elyd i'w hyagrifenwyr gyda chais ar iddynt gael eu hvagxi.fennu yn Seis- a llwyddodd i gaol yr awdurdwdau i wneud tLa.tganiad clir a C'hroew fod gan y milwyr Cym- reig bavvl i ysgrifennu llythyrau Cymreig i'w por- flivna-sau a'u oyfeillion, neu dderbyn ilybhvrau Cymreig. Beth arnser yn ol fe dderbyniwyd ad- roddiad mavtih yn y Baria.cks yng Nghaernarfon yn d'isgriiio gweithrediadau y milwyr Cymreig— llav/er ohcuynfc o Sir Gr-ernarfon—yn y brwydro ger Gaza, end pan wnaad eais at y Swyddfa Rv- fel am ganiatad i gylioeddi yr adiroddi:t.d hwonw fe wrthodwyd. Nid oedd Mr Ellis Davi-cc, yn fodnllawn -.i.r hyn. a'r wythnos ddiweddaf gofyn- nodd i'r Is-Yegrifennydd Rhyfel a oedd yn ei fwriad i gyhoe

No title

Cafwyd prisian eit.hrLado! am fuehod a chefF- vlau vn Lleyn yn ystod y ffeiriau Gwyl Ifan yn Sarri -Vleillteyrn a Phwllheli. Aeth un fuwch i borthmon am d^leugain pujit, n, eliefTylau tajr oed yn oyrraedid o drigain i gant a phump o bunnoedd yr un. Gwneir arbi awfiori gari ev. yddwryr y sir (I-ccxs Bwyllgor Sirol Arfon ar ddarpariaetli i geiaio difa yr haint-had'an. Mao cierigwyr Cymreig ag aydd yn gwaean- aethu mewn esgobaetihau Seisnig yn llawn seirc-h at eu mamwlad. AdrorMir fod y Parch T. Wo!- seley Lewi?, M.A., MaKorn, yr hwn sydd dro..c¡ ei bedwar ugain mlwydd oed, yn ei Feibl Oymraeg o glawr i glawr unwu.ith bob ùlwvdJlVn Hysbysir fod y Parch G. R. Gould Pughe, rheith- or fdior. ger Blackburn, yr hwn sydwj wedi tireulio deujrain mlynedid yn air Lancaster, yn defnyddio ei onau liamddtnol i gyfieithu emynau Ann'Griffitha i'r Seisuig. (

I XEWYDDION BORE MAWRTH

I XEWYDDION BORE MAWRTH. Nid yw y Brenhin "m arddel yr enw Ger- manaidd Guelph o hyn alltn. Ileddnv bydd Arglwydd Stardey, yr A.S. new.ydd n Americanaidd sydd yn v wlad hon .gwtrcstru eu henwau at a.m- 'INvi oanion guasanaeth, mdwvol. Bu'r Brenhin, yn ystod el ymweliad a mae^ y •frwydr yn Ffrainc, mewn tank ddiwed-d yr \Y} t!mos. Yn ye-tod mis Mehelin ootlodd pris bwydydd llu v cant yn uweh na;g o'r likwu. .C!J_- 1 __1_ -=-- Hy-.by.sir rnarwolaeuh -Mr J. Hayes. civil en- g:neer, Caernarfon, oedd yn cira hvebvs mewn oyKlylltoatJ a ehwarelau. llcif|yd M.r' Thomas Rebel. Castle Hotel, fo, 'a (hYH Tiynny or bnov,doji Raiiige Hotel. Arch wyd d Annie Parry, Chapel-street, Caer- narfon, dalu 3rp o gaytau mewn cyhu-idiad o tide!'by 11 nwydda/u trwy dwyll. Anifonwy-d ThOl. Hughes, Mouiitaiiji-ftreet, i ypgol am diair iblyn- edd ajn deuritw trwy dlwrJl gem Mite Biiliii^s. D'angcdd tri swyddog Germanaidd o D{)I!- ftng-ton Hall, a daliwyd dsn ohonymt, Y11 Not- tingham ddoa. > Bu Mr Idoyd George 1 yn ym^ynghori a'r Brenhin yn ei ba'ag ddydd Llun. Y MAES Y R.HYFEIa Bu ymladid llym ^er Chainpa'g.rie, ac fe Iwydd- odd y Ffrancod i yru'r Germanra'd yai ol. Medwyd gelynion i lawv gaii y Ffrancod. Edrydd Syr Douglas IIw'.g fod y Hinell Brvd- wedi myned rhagddi ger Vermelles- Bu awyrenwyr Prydeinig yn tywylU bombs ar randir y gelyn yn Zeebru«i; Ostend, Mid- deipoi'iio, lrioui'ouxj a T^icIit<-rvelUje. Dal;odd y Rwsiaid 16 o mvyddogion a 900 o A wist na id a Gerrnaniaid, hefyd lawer o ynau ge:- Stanslaii. Ffarwehodd y Kaiser a'i Gangliellydd Beth- maim-IIollw ,-kr, gj^t eha.!on droin, meddir.

COLYGYDD YR HAUL A MESUR DADGYSYLLTIAD

COLYGYDD YR "HAUL" A MESUR DADGYSYLLTIAD. IXnnnir a gtnlyn o'r "Haul," y misolyn Eglwysig llawn lien a lluniau gyhoeddir d'aa olyg-iae'Ji y Parch B, Jones, rheithor Pen- machno ;— "Ni wna datganiadhu amwys gwaliariol aelod- u' r Weinyddiaeth brosenno'l ar taflo aniodj- haol pwnc yr Eglwya unrhyw lee i'r Llywod- raeth Clnvarc plant ydy w y cyf an ae y mife yn hen bryd hyebysu f Llywxxiractli na rxldelir livii vii hwy. Cyfaddefa pob dyn ftad yw rhagtarn wedi dallu ei olygon fed "y saflo brescnnol yri waradwydd gwlad. DYlIa. farn Mr Asquith a Mr Lloyd George er mai hwynt hwy sydd yn gyfrifol am ija&io'r dder Cymru i fab- wysiadu mesurau gwyr UL*ter cyn v gwrandewii .v i aw" -y N'v ar eu eaia rhesymol a ehytiawn. Dylai'r'IMyw- odraeMi gael gwybod, a dylat arweinwyr yr Eghvys gael gwybod, fod emynedd cyfangorS Eglwytiwyr yn brysur yn dirwyn i ben. Mynyc-h y gofvnnir oni phrynwyd t yrngarw-ch a Phriii lhy uchel pan dorrodd y rhyfel all;iii-? Doeth- ineb fydd s'crhau na adewir i'r teimladau sy'n ccdi gyrraeeid eitliaibwy n.fc 11a eliir yn hawdd eu ta welu."

Y BEIRNTAD

"Y BEIRNTAD. Y'n v eylchgrawn hwn am Orffe.nnaf oeir dwy ysgrif iliddor-ol. "Twm or Naait," gan y Parch D. D. Lexpwd, yw testun un olionyikt, ac y mae'r yegrifenaiydia yn diweddu fel y emi- lyn:—" Dylauwadodd Twin o'r Najit ar k-inydd- iaefc'i Cymru; rhocklodd nodyn ncwydd ynddi, oododd ei lef yn erbyn gcurthiwm, meithrin-odd fFyddiondeb i'r a olias at y a symbyl- odd íeirdd fel Jac Glari y Gcrs, lolo Moagannwg, a Thomas Ohn Cothi, 1 vmladd ymhlaid mwy o ryddid mewn byd ac e.glwye. Yr oedld ei IaiB yn gra.a yn fynydi, ond dii.gofaint iachus yn erbyn diivg a gyfrifai am y oraster. Ca.r'ad at ei vvlad- oedd o dan y oyfa.ri. Pyna oedd ei nod, 'tynnu yma-ith ei p'hedhod!' ymhcb ffu.rf arno.. Teetun ye ysgrif arall yw "Alu.n," a dywi-d ei hawdvvr (y Paroh D. Ambroso Jones, Fi.ccrdy, Cydweli): Y mae dainau o'i waith vn fw-y byw hedldy w nag erioed. Ni ellir dywe

No title

Yr YTnad Hoddwch Ymnsillduol cyntaf yn Eiif- ionydd oedd Mr John Jon -s, Ynyqg-ain, Crio- klh, tad Mr J. T. Jones, Paroiau Ma\vr-

YNADLYS LLANGEFNI

YNADLYS LLANGEFNI. IAWN AM DORRI CYTUNDEB. C;nha'iiwyd y llys misol yn Llarcefrii ddydd Llun, pan yr oedd ar y fainc: Mil. T. E. J- liloyd (.yn y gad-air), Dr. E. WittMm-, Capten J. Rayner, Mri 1.1. p. Hughes ac Owen Lewis. A MOD CYFLOGTAD. Ilawliai Mr J. J. Foalkos, liodrwyn, dros yr hwn yr ynicktangosai Air R- Gordon Hobert", Ilen- eglwys, am dor-eyiundob hoiwdig vnglyii a'i gyfle-^iad. Yindd-'iigosai Mr R. E. Pritthard, (.Jt. bi, drog y diffynydd. -Ty .ti;odd Mr J. J. Foulkcs fod y cliffynydd yn ei wa.=::a.!iacth yn ystoj y g-aeaf. Ar v 24ain o l'ai c.vflogodd ef am 14s yr wythnos ai fwyd ao i gael dau sachaid o il-iytat/ws a brwyn i doi ei das. Ni roes iddo erne? am -na arferai i#i i un parba.u yn ei wa.sanaetli. Tal-ai iddo llai am fed n.eudyg wedi ei rybudd- io i] baidio ei roi i weithio mown lie u-cliel ncu beryglus. Yr oedd y eyiloigiad iddo aros hyd ar 01 y cynhaeaf yd. odd ei wa-j-anaefch, gan ddwcyd fod yn well gan- dtfo liyned i garehar na -gweithio am loied o •gyfloff. Yr oedd yr h$a lo yn awr yr oedd y dyn a .gynhygiodd ei wa«an.,ieth iddo. Bu'r diffynydd yng ngwasan- aeth ei dad ac yntau am tnt 30 mlynsdd. Er wedi ei gyflogi am dymor talai iddo bob pythef- nos—diyua ei arfer gyda gwyr priod. Ar der- fyn tynior y -gaea.f wythnos o amser i'r diffynydd yetyried a dtle«yiai yn 01 ai peidio. Clywodd fod y dyn am fyned Ii weithio ar y ffordd. ond ni dtlywedodd y difIYllydd wrilio. Cafodd fenthyg dyr/son er pan aeth y r.clJi- wrtho. Yr oedd y diffynydd yn addas i waith fel a rotldid iddo. Hugh y dOTyuydd, a dystiodti na cliyf- logodd am dymor yr haf. Addawodd Mr Foulkes wneud oi orc-u i gael llo iddo weithio ar y"Ítordd os aroeai gydag ef hyd ar ol y ddau gYllhlleaJ. Cafodd allan fod dynion yn yr .ardal yn dcrbyn 18-3 a 19.0 yr wythnos o gyllog, a chan yr ystyr- iai c.j huugyhtal gweithiwr a ihai ohonynt ere- dai y dvl:1,sl}i gaol mwy na JJywøCl{)rld wrtli yr liav; lydkl nad oedd gar.ddo eisieu ei adael ond eisieu I;h.2.g-or 0 yflag. Er 1:(h1.) bailiau I weith- io ytn Bodrwyn hyd IMehefin 16eg, ni rwymodd ei hiin am dvmor ac ni cliufod 1 ernes. Crocsholw vd gan Mr Gordon Robeite; Aeth o Bodrwyn am na chawsai ragor o gdlog, Cyflogi hwn. Nid oedd yn deall ei fod i g-ael dau sach- aid o datws- Arfera.i gaol tipyn o frwyn at doi tra bu yno. Credai ei fod wedi gweithio yn rhy rad. a, gof^ nr.odd am 18õ1. Mr a. ddy- wedodcl wit-ho y bycklai raid iddo dalu neu fyned i garehr.r, ac atcbedd yntau i byddai'n well ..ganddo fyned i garehar pa gweithiio am 14s. Yr oedd mewn tipyn o dynier ar y am y teimlai ei hun yn gnveithio ar le,ed o gyflog. Yi- oedd yn eael 83 yn y dydd yn awr. Nid oadd yii arfer eaol ffitiau, ond cwyno ar 01 eael yr an wyd wet. Ar 01 i Mr R. E. Pritchard annerch, pender- fynodd y Faino fod yn rhaid i'r d'iffynydd dalu 3p 0 iawn, a chn{fai bythc,fuos 0 am/:5oC'r d ymeud hynny. r MOR WYN I DALU IAWN. Mr John Williams, Merddyn Hafod-, Uange-fni, a hawiia-i 4-p o iawn gan Hannah Joues, yn awr gwasa.nacth yn Tv lien, Llanffinan, am dorri cytuadc-b eyflogiiad. Yrmddanghosai Mr H. Gordon Robeit? dros yr hawjydd, a sylwodd fod yr <-iic;h wedi ei cliyf- lojgii yn forwy n yn Merddyn Hafod ac i dctiechreu ei thymor > Calanmai. Ni ddaeth yno ar ddech- reu y tynior, .).,0 anfonwyd aki. Dywedodd h-tli- au 11a,3 gallai fyned oherwydd anigylchiadau neillduol, ond yr elai yn fuan. Nid aeth i'r lie o gwbl, ac yr oedd wedi peri anhwylusuiod mawr gan fod Mis Will-iams yn wael ar v pryd ac yn analluog igyflawni g-wanth y ty ncrm. Hawlid .\11 01 3 y dydl nos eaevl morwyn arall I'.ratiodd Mrs Williams ei bad wpd: cyflogi yr onet-h ac -wedi rhoddi swllt o erne? iddi, ond ni ddiaetii ii Merddyn Hafod ac ni ddanfonodd yr ernes yn ol. Ysigrifennodd lytlivr afc Mrs Wil- liame, Mai: 31ain, i ddwrtyd ei bod yn bwria&t i Merddyn Hafod. Dyfamwyd 5p o taiwn c'r hawlydd a chaniati- wyd mn i dalu. Y GWIl A'R WRAIG Ar ran William Ilnghes, gyn* c Clai Fawr, Pontraet'h, apelii.—I>irw,y ICa. Yr 1 leddwo,3 Evans a g-yhuddai Arthur Foster, Melton Mowlbray, o fod yn feddw tra'n gofalu am fareh. mawn llythyr, a ihoed dinvy o 15e. Margaret WiiJsoii, The Office, IJan^ristaolus, a gnd;uJd;d o be;diiQ anfon plentvn i'r vegol.—' Hirwy o 5a. v.

Y GOLOFN AMAETHYDDOL

Y GOLOFN AMAETHYDDOL. SUT I GODI CXWD IAWN 0 BYTATWS. Syr/~Yn "Y Dry^orfa" a.m 1845, tel. 139, eeir 'V. /■iiKilla('a'Vl a 8aT:'y11- 'I ybiaif, y gallent fod yn ddikJdioi-o-l ac yn fan.i>c?ciiol i li-aw^ o'ch da-rllc.n- wyr erbyn y tymor nesaf:— Y onwel goreu o byfatws a welir yng ngbym- dogaietli Castell Newydd Emlyn sydd gan un Thomas Evane, hafotw.r Mr J. Beynon, Adpa.r Iiill; ae ohei-wydkl y dic-hon i rai o'n dairllen- wyr^ ymga-is arn -wneud yn gylTelyb, nyni a df.jo-dwn Vina a.r la-wr yv fanwd y rnodd y mae efo yn gwneu:tli.u,r: Mae ef yn cludo y tail o'r niaiss mor gynnar ag y bydd modd, ao yn gorchudddo y dome 11 a phriddi. Yna o fewn tair w-vthnos neu fo cyn amser planu y pytatvvs, y mae Y11 troi v dlomen d!;ul drwydkti oil. Pan fvdd y'tir wedi ci beratoi i blanu y pytatws ynddo, y mae ef yn agor y rnychau, ac yn gosod y pyt.a,tW8 ar hyd y rnychau, ao w'edi hiynny vn bv.rw y tail ar y pytatws yn lie odditanynt, ac wedi hynny yn eu go-rcihuckldo a pliridd'mor brysur a,g y gallo cyn i r tail sye-hu. Wedi hynny y arediig y d-oaear a. tyddo y rhychau, ac yn mono y pridd a, rfi.oler fel y gwneir gan amryw amaetliwyr ar 01 hau rhyw fath o yd. Yn y modd hwn gallu coài oddcuhl 30 tun- ncho bytat-we oddiiair erw o dlir, pan nad ydys yn gyffrcdm yn y gymydogaeth yn gallu oodi" ych- wairaeg nag o bump i wyth tumiell oddiar erw o Jiao hefyd yn pianu eynifer o byt-atwB cyf- am ag a. alio, ae i'r dlben hvvnnw y mae'n riigo alklll bvchaiiu yn W i't.ii dorri py- tatws i'w planu dylid cymryd gofal 1 w torri ar e.u hyd, ac nid ar eu Hed. Mao rheswm yn pleid- io holl ddull y gwr ucTiod yn planu lwta,twl< ac am hynny md rhyfedd, fod y cynnyreh inor gnvd- faw-r. Wrtli ci fed yil dwyn y tail mor gynnar i'r maies, ao yn ei orchiuddio a ph-ridd, mae'r holl went a fyddo yndido yn eael ei dvwytho a, nodd y gwrtei'tci, tru. y byudo efe yn madxii, ac felly yn dyfod yn rhagorol. Oherwydd ei fod vn y d'ocnen dail fis cyn ei defnyddio y cafi Cil lwyr gymyg.gu a'i wasgu ynghvd yr ail waitn. A thrw-y ei fod yn gopjod y tail ar' y py- tatws yn lie odldHanynt, ma.e r holl lawr a dd's- gynno ar y tir yn t-rosglwyddb nodd y tail a.r y pytotws yn He i r ddaear oddLmnynt. Ac oher- wydld ei fod yn brysur i orohudldio y tail ar y pytatws cyn iddo sychu y mae y pytatws felly yn rlierbyn holl nodd y gw-rta-itli,' peri iddwnt gnydio'n doreithieg. Wrth ei fod yn rholio y tir ar y pytat^vg, y mae 11 gwa&gu y pvta.tws a'r gwriacth a r pridd ynghvd, a pilla ryfeud ei fod yn eael cymaint dair gwa.idi o gmvd'a.g a ga.i yn Ewcli ehyrit'hau a gwncwch vr un modd." SIOPWR (yn "Y Brython").

OLWEN

OLWEN. Fy 011'10"<'11 ddøuna,.y oed N i wela.is deooaoh meillwcn Na hi mewn man erioed; Ei llaaa eydd fel eloch aria-n Yn ymlid niwl y noe, Fy Olweii, Bryn y Marian, Angles wen y Rlioe. FAr orwydn'o tivfyd^l gwyehion, A hwylio dros y don, Ni welais eto falJOll1 Mor dfeg, mor bur a lion; O na eihawn roddi cuean Ar ruckl fy Olwen dlos, Fy Olwen, Bryn y Marian, Angylea wen y Rhoo. Ar faes y gwaed breud^iwydiaf Am Olwen fa-ch d din ara; Am dani'r dtydd meddyliaf Heb wenau tad na mam; Fe fyddaf iddi'n diarian Os dychwed gaf o'r ffoe; Fy Ohven. Bryn y Ma-ria.n, An gyles wen y Rhos. Glan rhy d, Ceoilvn. RHYDFERCH.

LLOFFION 0 BOB LLE

LLOFFION 0 BOB LLE. Ordeiniwyd Mr D. M. Lloyd, o Goleg Bala- Bangor yii weinidog eglwys Seiori, Talysa.rn. Bu'n hctldwas yn Ffeetiniog. Cofnodir marwoliac-th Mr J. J. Thomas, ywgol- fei.str, Ta!v>.iarn, ac arweinydd a ehea-ddor o fri v Pendcrfynwyd eau ckvvech o daf;>rnau yn sir Ddinbjch. Ponderfynwyd nlioddi go.rfodaeth mewn gweit-h- red'ad. yng Ngh-anada irwy 118 pleidiais yu er- byn 55. i Mr J. B. Wiliiams, uclicksirydel lHaldwyu. Gwelwyd dau ddiyfrgi ar y tywod ger LIGn- dudno Junction, yr wythnos ddiweddaf. Y mae'r Pa:r11 T. W. Lewis, M.A., Malvern, yn Gyinro ac yn 80 mlwydd oed. Darllena y Beibl dirwyddo iinwaith bob biwyddyn. Cymro, sef y G. R. Gould Pughe, yw rheithor Mellon, ger Blackburn, ac y mae yn tre-ulio ei hamdden t.rwy gyfieithu emynau Ann Griffiths i'r Sacsneg. Yn ystod y mia dhveddaf llwyddodd Bwrdd y Püuodiadau Cymreig i siorhau lleoedd i 91 o Gymry. CJa.iff y rhai sydd ar waith o bwysigrwydd cen- eella-etiliol deithio gyda'r am hi na banner y pria arferol. 0,ynhelill" Cynhadlodd fawr y Werddo-n ar y 25ain eyikol, ao Ysgrifeiuiydd y Werddon fydd y cadeirydd dros dymor. Penelarfynodd Pwyllgor Addy-sg Sir Drefald- wyn na diauir o hyn aHan yr un o'r ysgoiion ar achlyaur neillduol fel cymanfaoedd. Dedfrydwyd W. T. Hodgson, dilledydd, ym Mi-awdlys Caer, i farwolaeth a.m lot'ruddio ei "wraig a'i ferch fach yn Birkenhead. Erlyniel gall Mr Ellis Jones Griffith, A.S., a. Mr Trevor Lloyd. » Dygodd Mr W. A. Rix, meist.r coleg, gyngaws yn erbyn Horatio Bottomley am ei atihrodi yn Jolui Bull." Dyfarnwyd fi'yrling o iawn iddo. Dafcga-nodd Cadeirydel Tribu.nlys Llandudno ei synekni fod yr un meiet.r yn ajielio ain lydelhad oeehgyn 18 mlwydd oed. Dadleuid mewn ilys ym Mhrcistatyn fod gwr oedd yn euog o direspasu a.r ol owni.ngod yn c'f- lawni g-.vaith o bvvys cenedlae-thol trwy helpu i ddinystrio yr hyn oedd yn difa- ymbortli. Mao Lieut. Thomas, o Gonwy, wedi elyfeisio peiriant IIWy, Swyddfa Ryfel wedi nianteisio ar y ddyfais. Sonir am gyflogi ca.reharoriou tramor i la.11h.au afonydd yn Sir Gaer. Ceir o 200 i 300 o gwnstabliaid arben.iiig yn Sir Ddtnbyeh, Ilawer ohonynt heb tklim i'w wneud. AmcangyFrifid fod 150p o gostau i geif^.o iawn o 5p neu 6p ym Mrawdlys Caer, a sia.raclodd y Barn.wr yn erbyn y fath duedd i gyfreithio am betli mor fychan. Cvfranodd Iarll Anca&teii- lOOp at Gofeb Glew- ion Gwyncdd. Y mae c-yfanswm addewidioii i'r gronfa mewn eymiau 25p dro. 9000p. Y mae y Parch R. G. Roberts, B.A., gwein- idog eghvysi M.C. Joilwu'toiS'n a Moriah, R-hos- llancre-hangog, ivedi ed alw i fugeilio eglwygi Clawdd Newydd a Derwen. NIWEIDIO EI SHOP A CHOLLl EI GYNGAWS. Ym MrawdIts Caer, dvgodd Robert Fassy, oedd gynt yn oadw shop eillio a baco, yn Rhyl, gyngaws yn erbyn Cyngor Sir Ffli-nt, gan hawdio liOp o iawn am niwutid a wnaed i'r shop mewn hely-nfc yn erbyn Geraiania.id. Rhoed dyfannad yn erbyn Fassy. GWASTRAFFl) AMSER FFERMWYR. Y ¡¡, Ng-iiiyngor -Gwleeb.g l.'Jv.-rsrtcn owjiietdt! Mr May ynghyic.h gwastraffu amser w. anan ffermwyr drwy eu galw d fyny fel rbeithwyr. R.hoddodd eivgraifft. o o ffermwyr a alwyd) 1 fyriiv oddiwrth ou gwair, a gw.-istraflu unvrnod yn Lamaiier 11c nad oedd eu hangen. as v Cyngcr beiKbrfvniad llad o<;dd y fferniwyr i ur f Vliy at 1 n 2 ANRIIEG A ELODA U SEiXEDDOL. Yn nn o ysfca-f ell oedd y pwyllgorau yn Nhy'r Cyffredin, buynhawn Jdydd Mawrfch, eyflwynodd byr J. Herbert Roberts, A.S., a.r ran yr Aelod- au Cymreig, anrhcg o diamond, pearl ac enamel p21lt[;unt" i Mrs Carey Evans (merch Mr Lloyd George) ar aehlysuv phi-iodas. Ymysg y rliai oedd yn bresennol yr oedd Mrs Lloyd George. DERBYN GAL^'AD. Mao r Parol). S. T. Jones, Bay, wedi derbyn yr ahvad gafodd i fyned yn woinidog «ir c-glwysi Rhiw-road a Scion, Col wyn Bay. PARCH. LLEWEJArN LLOYL YN YIDDI. SW YDDO OR FYDDIN. Ilysbysir fod y C;p1.m Llewelyn Lloyd, gyd-.t'r milwyr Cymreig yng Nghinmel, yn bwr- iadu ymdditivvyddo. Nid ydyw Mr Lloyd wedi mwynhau ei gyneliti ieehyd er y dyciiwel- odd o Ffraine. DYWEDDI LIEUT. RICHARD HEES DAVIES. Hyc-byeir dyweddiad Lieut. Richard Rces Da- viee, 16th Lancers, unig fab Mr a Mrs J. R. Da- vies, Cea-i9, Bangor, a Doris, unig ferch Mr a Mrs Mackenzie, 6, The Bath. CHWAER ARDALYDD MON AM AIL BRIODI. Hysbvsdr fod YLsoouliters Ingeetre- i briDlE Mr Riehard Edwards Ponnoyer, ail Ysgrifennydd yn yr United States Elmbaiey, Llundain. Gweddw yw Inge&tre i'r diwedda.r Viecount Ingestre, mah hyna.f Due Shrewsbury a Talbot, a fu farw yn i915. Cyn ei ei henw oedd Lady Winifred Constance He&t-er Paget, merch y d'iweeld.ar Arglwydd Alexander Victor Paget a chwaer Ardalydd Mon. YMDDISWYDDIAD MR CHAMBERLAIN. YI1 yetod y ddad.1 ar adiroddiiad Mesopotamia yn nau Dy y Senedd, ddydd Ia.u, hysbytodd Mr Auslvui Chamberlain ei yniddi«wy dd iad lei Y f'grif- ennydd India.

Y FASNACII LEClIl

Y FASNACII LEClIl. Dyma. fel yr ysgrifeniia gohebydd CymreTg i'r "North Wales Pioneer":—"Mynycli y dywedir y bydd i dc>i riad gwawr ddod yn banes y fasnach k-cln ar 01 y rhyfel tebyg i fel y bu. wedi rhyfc-l 1870. Ar yr un pryd dylid coiio nad cedd yr adeg honiio unrhyw nwydtl ar y maeiJ yn cystadlu gyda'r_k:dhen, ond heddyw ceir tiles, asbestos, a galvanised iron yn prysar g.ysiadiu. Ileblaw hynny y mao y diji'ydiant nwydd tuag at doi yn Laneushiro yn ennill tir bob dydd. Y mae yn resyn meddwl fod perygl i ardalocdd Arfon a Meirion ganl eu dinystiio gan y oyfodiad new- ydd hwn sydd yn miiwrio cymaint yn erbyr. y lcehcn G-ymveig. Ond rhaid wynebu fffeitbiau. Y mao hyn yn prysur gymeryci He. Y mae y eefyllfa bresennol vu ddifri101 parthed dyfodol ardakiedd fel Ffestiniog, Dolwyddelen, Cwm, I\[;machn.o, pa rai sydd yn meddu rheilffyrdd cyfleus a ehyfiawncter o odyfroedd i droi melinau. Nid .vw y ehwarelau hyd yma wedi eael unrhyw gefnogaeth gan Lywodraeth oni gwlad, ac yn Bier y mae'r Aelodau Cymreig i'w mawr feio yn v eyfeiriad hwn. Rhaid ffurtio pwyllgor cryf o ddynion goreu y g-wahanol Gynghorau lleol vnghyda'r meistri i symud yinlaen ar un waith rhag syrthio o ardalodd y ehwarelau i fwy dir- wasgiad nag y maent ar hyn o bryd.

No title

Chwa.reuwyd "Britannia," gwaii.ll Mits Alice Williams, chwaer Syr Osmond Williams, yn St. James's Theatre, Llundain, yr wythnof, deliwedeliaf i gynullia.d mawr. Tra, yn deu.rodurrio o G-ricietli i Gaenvarfon i ddarlit.hio ar "Chwy&trellu Pytatws," cyfarfydd wyd Mr Turner, Coleg Madryn, ar y ffordd gan geffyl. Wrth gcisio ei osgoi aeth Mr Turner yn erbyn wal a derbyniodd niweidiau difrifol. Daeth Dr. Robert Owen, Ikriygrofd, ato, a chUidodd ef yn ei gerbyd modur adref. o fod yn He dymunol i ymdroehi yno, y mae y Garreg GCdl wedi: dyfod yn lie peryglus, yn emvodig i blant. Y^gulxxld yr afon lan y mor lie vr arfend yxndrochi ymaith, gan adael pylla-u perygiug yno. Yn y giwagitadedd.au tenou yw y gwair eleni, ond yn yr uoheldir a .gwabanol fannau yn Lleyn ao Eidionydd y mae y eynnyrch yn dda. Nid yw pobl Nefyn yn dymuno i'w tref gael ei ohynnwys yn adran amaethyddol y sir pa.n renir hi dan Fesur Ad-drefniarst y Sedclau Scn- eddol. Eu dymuniad yw i'r dref gael ei chyn- nwys ymysg y treii,.

J ARWERTHIANTAU ANIFEIL IAID

J ARWERTHIANTAU ANIFEIL-, IAID. MRI JOHN PRITCHARD A'I GWMNL VALLEY. Yr oedkl nifer fawr o dde-faid ac wyn yn ji ai ,v

MRI ROBERT A ROGERS JONES

MRI ROBERT A ROGERS JONES. LLANGEFNI. Yr oedd 1200 o ddefaid ac wyn a 75 o washer -i tewion ar wertJx yn Smithtield y Mri Robert j Rogci-a Jones ddydd iiiin. Tucdda-i biff i ox.( twnK ychydig, ond oaed prisiau uchcl am ddof- aid ac wyn, a gwerthwyd bron yr oil. manylion — Fa-t, Cattle.—Mr John Roberts, Hendre, Pen- traeth, £ 32 15s to L37 17s 6d; Mr Smyrna. Jonee, klangetni, £ 35 2s 6d; Messrs Thomas and Roberts, Hirdrefaig, £ 30 to £ 34; Mr J, J.; r oulkes, Bodrwtvn, £ 30 lSJ to £.32; Mr John Wilkams, Glaivgorc, C2,3 78 6d to £ 34 ICs; Mr Owen Ix-wus, Cefncarrog. £ 25 5s to £ 27 7s 5d; Mr T. M- Owen, Ti-ewyn, £ 26 7s 6d to £ 31 2a 6d; Mr Win, Williams, Ccfndu Maivr, £ 23 2a od. to i,50 17s 6d: 1\1r W. II. Jones Trofor Wen, t29 10s lo £ 39 5s..s Mr Wm. Evans gjr. l ana lit Wen, £ 29 5s; Mr Wooff, Penv-ai-'cs- £20 7: 6J. Fat Sheep and Laiiib 'z'Mr Owen Jones T1" llan, Trc^aian, lambs 43ft 6d, owes 52s 6d;Mis* Hdiiam;. (.-arr^gw.-an, iaraba 5::5s 3d, ewes 74s) Mr Wrn. Roberts, Frogwy Fawr lambs, 50sj Me>:sr.s Thomas and Robeibs, Hirdrefaig. 54s 3d, eweg 82s 6d; Exors. of the late Root* Pierce, Trefeiwydel, lambs 54, 3d, ewes SCSJ Mr Wm. Davics. Nant By chan lambs 50s bcll ewes Z9s; Mr Hugh Williams, Hafod, Jam 52s; Mr John WillianiiS, Glangrrs, lambs 52e 3d; Mr R- Jones, Plasgrwyn, lambs 56s 6d; Mp Robert Roberts, Cefnpooth, lamb., 51s 9d; M R:chard Jones, Pantytaer, lambs 44s 3d; Mieset Jone,s, Tymawr, Bryngwran, lamu. 42s; Mr I Humphrey Da-vies, Penycefn. Limbs 50s 6d; Mrt AV. II. Joi:ea, Brynhyfrrd, lambs 5$s 3d; Missea Jonra, Tymawij 54 6d; Messrs H-ugiies and Pritchard, Ty'nycoed, lambtf 555 3d; Mr John Jones, Lhvyn Ediiyfed, IziiRbi 45s 6d; Mr John Thomas, Graig Fawr, lumbal 50s 6d; Airs J one. Penrhyn Mawr, lambs 455; Mr Wm. Williams, Cefndiu Mawr, lambs 50s 3d; Mr Ea an Jones, Cleg-yrciy Mawr, lambs 57s 6d, owes 74s; Mr Wm. Williams, Trefollwyn, lambs 45s; Mr Giiffith Parry, Ty'nlon, lambs 46s 3d;' Mr John Parry, Ca&tell, llcneglwys, lambs 52s, ewes 59.s 3d; Mr T. R. Owen, Tyddyn Llywarch, lambs, 61s 6d, ewes 81s; Air Richard Williams,' C'errjg- Duon, lambs 45s; Mr Evan Jones, Pen- f 44. Qd.- A.T- V.vnvt UiiJco, ia.mus 40s; Air Joseph Jones, Gwaetaii Gwyn, lamlxs 45s; Mr John Owen, Hen llafod lambs 4fe 6d; Mr Wm. Parry. Rhuddlan Bach'' latnba 48s; Mr Ihonias Rowlands, Tv Coch lambs 43s 9d; Mr John Williams, lVd Melyn). larajba 4ss; Mr \Ym. Humphroys, Penybryu lambs, 46s 9d; Mr Thomas Roberts, Ty'nll.in lambf, 46s 9d Exors. of tho late J. R, Thomas'' Bode-ilia. lambs 53s; Mr John Owen, Bryn Go lambs, 42s; Mr H. H. Williazi-is Frogwv Bach* lambs 4os 6d ewes 53. 9d; Mr Robert Jones,. .Shop, Uangwyllog, lambs 49s, ewes 67s- Mr Robert Lloyd, Fagwr Bach, lambs 45s Mr' Wm Edwards, Farmyard, lambs 48s 6d; Mr Thomas \\ilhams Maen Eryr, lambs 51s: Messrs Roberts Bros., Bodigyndaf, lambs,, 4fe; Mr Owen Williams, Cerrig' Ddewj, lambs 47e; Mr Wm. Jones, Dafayn Nee. wydd, jambg -9.s; Mr \Ym. Wiilliams, Tv'nrho!t lambs 50s; Mr W. J, Williams, Ysarubor Fawr- lamos 47s; Mr T. O. Roberts, Bodower., lamb^ 4.3s 9d. Eyell} yr arwerthiant neaf Godfennaf 30ain,

MR WILLIAM HLGIIES

MR WILLIAM HL'GIIES. | BODORGAN. Yr oeikl dros dfkiipain o wartheg a nlmm oarvfl o ddefaid ao wyn wedi entro ar gyfer ™r 7r- v, erthia.nt diwedda.f, ond lluddiwyd rhai ohe'rwyddl pa-ysuvdeb gyda-'r gwair. HefFrod Plas Bach, C.C., 6p 5s v pen; Bod- w-rd-in, 14p 10s Pj-itchard, Abet-ffi-aw, 22p Cefa Yiigwydd, Ty Croes, o 24p 10s hyd 28p lis ■ Bryn- hyfryd pedwar, o 15p hyd 19p; Tyddyn Oliver,, lgp 2.1 60; Uwna., 24p 15si Hensiiop, 27p 109. Defa.id: Gwna, 578; Thomas Prysiorwerth, 70s 6c,; Gwnhingar, Nnvbwreh, 52s 6ofPlas Baoh Llangadwaladr. 56s 3c; Bodrwyn, 63s; Pare 57s 6e; Bcdwrdin, 6'0s; Carre.g Ceiliog, 66s Wyn: 46 o Ffcram Beili, 5&s 6e'; Prysior- werth, 50. Gwnhingar, 31s; Tanlan, 55s 6e;"Hen- shop, 50s; Graig, 54s; Phis Bach, Llaiiga-dwa-ladr, 45»; Ty'nllwydan, 36s; Gal It- Balch, 50s: Yr Erw, 62s; Tymawr, 45s; Brvnllwyd, 51e 6c; Bodrwyn' 54s; Treddafyek! lsa, 42s 6c; Dory dwy, Ty Croes, 50s; Rhedyn Coeh. 32s 6c; Henllys Fawr,' 40s 9c; Tre'rgof, 49s 3c: Brynhenlli, 41s; Cefr. Trefeilir,' 61s; Carreg Ceiliog, 48s; Ty Gwyn, 40s 3c; S. Huglies, Glan'rafon, 58s: Waterside, 46s 6c. Bydd yr arwerthiant ncsnf Hdydd Mc,relier, Gorfiennaf 25ain.

Advertising

DANEDD. YMVVELA DR. JONES, D.D.S. (A.M.), SURGEON DENTIST, CKASG OWESy, BAMGOK, A LLANGEFNI, bob DYDD IAU, yn 16 LLEDWTGAN-ROAD, o 1 tan 5.30 o'r gloch. Ym MANGOR, BOB DYDD ond dyddiau Mawrth ac- lau, o 10 tan 6 o'r glocli. A LLANERCIiVMEDD, gyda MISS OWEN, DRUID HOUSE, o 10 hyd 1 o'r gloch; ao AMLWCH, gyda MR HUGHES, Stationer, o 2 hyd 5 o'r gloch, ar D DYDDIAU, MAWRTH, Gorffennaf 17eg, Awist 14eg, a. ledi lleg. A, T H B a O' KILLS BUGS FiEASMOlHSfflH BEETLES •wTms"P 3!6! i l)f :,g, IB mm ■ FREE OFFER. I ^ADIESi I will forward a frea box of "Triumph I reco^'riended bv° and 8peed>' rotr,fH^- hi8hly I recomiriei (led by 1 hy.sicians (or Ana-tola, etc. I m' '-I uh per bottle. ALL LADIES I ni w nfeJ0r FBEE SAMPLE, "MANUAL B ? W'SDGM, Sworn Tostiaionials, which will 9 be sent tree nnaer cover. I The Managores*, B Le Brasscur Surgical Co. Ltd., a (D«pt.. N.T), B 90 & 92, Worceater Street, BIRNIINCHAM. all