Teitl Casgliad: Baner ac Amserau Cymru (1859-1971)

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Llun 1 o 4 Nesaf Olaf
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

PUBLIC NOTICES. ¡ FAREWELL TO THE ELECTORS OF THE CARMARTHEN BOROUGH. Friends, For so will I call all of you, whether you I disagreed with me or not in opinion during I the 13 fateful years it has been my privi- I te?e to represent you in Parliament. Lhn- j ing that time I fought three contested ele??- tions and was returned by unprecedented majorities. Twice I was returned unop- posed. I did my best to prove worthy oi I your confidence. Whenever I coul d do any- 1 thing to advance the interests ot the Bu- i rou-whs or of their inhabitants, I alloweu no distinction of party or creed to cripple inv deRire and capacity to help. On the other hand. I am proud to testify -hat, during the whole- term of my representa- tion, not a single harsh or unkind word has i)el(lil addressed to me by anyone, in private or public. I take- leave of you, therefore, with sorrow, but I trust with a mutual feel- ing of regard and respect. From to-d,iv the Carmarthen Boroughs will have disappeared from the political I map. I dejiloiv the fact. for in my judg- ment thev should have been conserved They formed I he but and cleanest electo- I rate in the kingdom. When I was adopU.d Liberal candidate in January, 1905, I de- clared that "si'ver and gold have I non, I am ghd to nla.ce on record the fact that I have never been plagued by demands for snhcl'iption" for &ociat or sectarian pur- J poses. I am proud to have retained to the < end the loyalty of a pure and incorrupt- electorate, ami my pride is not lessened by the thought that perhaps my own persona- lity in some measure helped to bring about a result which will ever redound to the credit of the Carmarthen Boroughs. For my own part, I can honestly say that never at .any time have I aspired to pollti- cal office or personal honours. I have been eontcnt-nny, 1 felt I was privileged—to serve with simile-minded devotion the con- stituency which returned me to Parliament the county ol my birth and affection, and the little nation which I hope to serve with undiminished zeal, whether in or out of I Parliament, as long as I live. A combina- tion of circunifitaiicci-; has. succeeded1 in t'x cluding me from, ihe representation of I "Shir Car. I have been urged by many friends to contest the decision of the few, and to appeal from it to the broader sym- pathies of the many. To do so would be to engage in a fratricidal strife for which I have neither the inclination nor the capa- city. I cannot fight old friends, and 1 therefore retire from the nctd where ntL?- T daresay doughtier and worthier clwmpi.¡:I, I have been cho>en to bcv the standad-bearer. of Welsh. Nationalism and Liberalism. The future w])I be f'dl 'of anxious prob- lems. Tnc (.bh Church Act i< in serious jeopardy, if we may judge from a sinister I sentence in the 'PriiTie *iinciter's letter to the Tory Leader, who is his foremost col- league, and upon whoe support he will more and more depend. Home Rule is in peril. Some of the. great achievements of the pa-t, -the reject ion of Imperial Preference whi must entail taxation of the food of the people, of Protection with its inevitable evi!s of Ti,ii,t? and graft," the .?ccuiitv I of the liberty of the subject and freedom of speech, upon which the entire hope of De- mocracy must ever rest—will be grave!y en- dangered in l!? near future. Ishould have hked to have horn'e my part in the Parh')- ment?ry b?tt!e tbat muht ensue for the o!d enduring principles and ideals which have made Britain the rrreatost country in tiie world pcrv>ou> and events have docii'd otherwise; and for the moment I bow tn their decision. But in taking my respect- ful and affect legate leave of my old cnu -ti- tuents, !J desire to ?ay that I hone I may stiH he a?e to render loyal service to my own dcr:r pec??e in ""J0S" and to the. larger I democracy out-Ide her borders. Very [aitlifully yonr-. W. LLEWELYW WILLIAMS, of Commons. EISTEDDFOD NANTCLYN. T)Y!)I) NADOHG. HnS. (Jan fed '• Hreuddwydion leuengoty.l allan o argraphiad. gadewir i'r ymgei .wye At eu dewi-?i;»d. Hefyd, unawd ar y lier doneg, dan 1 it g oed, at ddewiiiad yr ym- geiswyr. EISTEDDFOD RHUTHYN. "DYDD CALAN, 1919. Mae Rliagleni yr ucliod yn awr i'w ca d. Owobrwyon ardderehog yn yr tioll adranau. Trwy y l\t3 3ic., oddiwrth yr Ysgr;t\n- yddes—Miss Edith M. Williams, Tydiiyn Farm, Nr. Ruthin. WANTED-YN EISIEU. WANTE [#Experienced Cook General, tthree in family; good wages.—Apply, The Elms, Ruthin. YN gvf'i-ifol i fabwysiadu 1»achgeii 1 ri niis oed.—Ymofyner a libit 4139, Swyddfa y YX EJSlhl.—Housekeener mewn lnld- yn. )y,Ia,lI <¡¡¡iI yn y teu'lu.—Ymofyiu-i- a Rhif 4138, Swyddfa'r Dinbyeii. GOOD GENERAL. "Wanted at once. Two in family (Wel-h).—Apply, Mrs. Isaac: E. Owens, 1 ,), Lawrence Road, Wavci-Hie, Liverpool. GORFC HWYLWYR MEWN OR1AU fJ A)IDDE.\OL.-Gwa!lodd,r celSHH:lll oddi wrth weithv.yr parchu* mewn gwaith cys- son, neu nopwyr bychain, i gyiienwi gidiau, ^iwtiau. Dilbulan, Onaduron, a Gemau, flm arian parod nou ar goel; rhodu ir commi^iwn uchel: cefnogir y djiuou £ >ua digonedd o ;"amplal1; dim nrian yn inl;ie:i ]law yn ofvno!.—Ymofyner a Freeman, Con- tractors K M. Government, Lavender Hid, Loudon. PUBLIC NOTICES. 1 CLAFDY SIR DDINBYCH. Dymuna Pwyllgor Rheolaeth y Sefydliad hwn ddwyn i'ch sylw yr angenrheidrwydd am gymmhorth arianol mwy, a hyny ar un- waith. Dengys yr Adroddiad Blynyddol dnvedd- -if ddyled ar ddiwedd 1918 o dros 460p, pa un crbyn hyn sydd wedi cynnyddu i yn agos fil o hunnau. Cerir y Sefydliad yn mlaen yn y .nodd mwyaf cynnil, heb eisgeiiluso effeithiol- rwydd, ac y mae y fiefyllfa arianol anHodns i'w phriodoli i'r codiad mawr yn mhrisiau ymborth, eyfferiau, a dok'.r-wisgiadau, i gyfarfod pa un nid oes cynnydd cvfattebol wedi cymmeryd He yn y derbyniada.il. Teimlo y Pwyllgor Rheolaeth yr anfodd- lonrwydd mwyaf i leihau, o herwydd dilVyg cyfalaf, y gwaith da >=ydd yn cael ei gario yn mlaen mewn ysgafnhau diixldefiadau y tlodion, ac y taaent yn hyderus nad oes eisieu ond i'r rhai elusengar sylweddoli y sefyllfa. er ennill eu cydymdeimlad a'u cyin- mhorth a gobeithir y bvddwch mor garcdig a galw 6ylw pob un R..nld o fewn cylch oicii dylanwad i bwvsigrwydd yr achce. Dymuna y Pwyllgor wneyd appel nrheil- ig am gyfraniadau fel Rhoddion NeilUluol Diok'hgarwch ar yr adpg bresennol, er clirio y Sefydliad oddi wrth faich v ddyled, a'l alluogi i wneyd gwaith da fel o'r blaen Cyhoeddir rhestr o'r cyfraniadau, o amser i amser, yn y wasg. Y mae y rhoddion eanlvnol eisoes wedi eu derbyn, a gellir anfon symiau eralll i Ariandv y London City & Midland, Din- byeii, neu i'r Ysgrifenvdd (Mr. Edward Parry, Hall Square, Dinbych). EDGAR J. SWAYNE, Cadeirydd y Pwyilgor. Cyfraniadau a dderbyniwyd eisoes:— P s. c. V. S. Wrigley, YISW., Eriviatt. 100 0 0 J. F. Burton, YI;"W", (i.waenynog 100 0 0 Major a Mrs. Tate, Pool Park 100 0 0 Col. a Mrs. Swayne, Cae Derw 2-5 0 0 G. B. Behrcns, Ysw., Vron Yw 25 0 0 UNDEB CENEDLAETHOL Y FFERMWYR, CANGHENAIT SIROEDD FFLINT A DINBYCH. Bydd rlioddi crynodeb byr o waith y I Gaiigen hon o'r Undeb ucliod gynnorthvvyo yr aeiodau i amgyifred ei waitit a 1 \\asan- aetii i'r dosbartii amaetliyddol. I Yn ystod y cylnod byr o wyih mis cr pan scfydlwyd y gangen y mae wedi sicih-iu manteisioh gwertnfawr i'r aeicdau. Uti o i dyledi3wy<.ldau cyntaf oedd ystyried MVHI ileiafrif eyttog, pa lai tydaai uaiadwy o dan Hdeddf Lynnyrchiad Id, i'r llafuvwyr amaetliyddol. Yn y <*}';isylltiad hwn caioucl I y fantais o fod tri o'r aeiodau yn aeiodau, hefyd, o Bwyllgor Cyffogau siroedd Fliaic a Dinbych, ac. un o'r aeiodau yn aelo-d o'r Hwrdd Cyflogau sydd yn eyfaiiu; yn Llundain Cymmerodd y Gangen ddyddordeb a' benig yn mhris Gwlan, ac anlonwyd conad- wriaethau i'r awdurdodau pricdoi, yr hyn, ni gredwn, a ddug ifrwyth ar ol hyn. Lymmerwvd gwcithrediadau o bertliyr.:is i oidifiad tiroedd neiikluol ar fori.eydd Abergele a Rhuddlan, 8C y mae c'yfncud- I iadau yn y cyfeiriad hWll yn awr wrth y drws. Pasiwyd penderFyniadau ac anfonwvd dirprwyaethau i'r pwrpas o ddylanwadu ar y Swyddfa Rhyfel i beidio galw allau i'r ryddin ragor o ddynion oddi ar y tir, ac fel ag y mae yn wybySdus, coronwyd yr yin- drechion liyn a llwyddiant. 'v Y maf graddio gwartheg a defaid yn marchnadoedd Dvffryn Clwnl wedi aciios: golygfeydd annymunol, pa rai yr ymciivvil- iwyd idtlynt gan j gangen, ac am ba rai y derbyniwyd yindiiiheurad. Cymmerodd y Gangen y lie blaenaf yn ffurliad Pwyllgor Cynghorol o'r hull Gang- lit nau vn Nghymru, fel ag y bydd yn (iUi- siLl i faterion amactl^ddol eydd yn dylan- wadu yn arbcnig ar Gymru gad ymdrni a I h'y gan y rhai .sydd yn adnabod orcn a.?- modau amaethyddiaetli vn Nghymru. Yn I r1di:l.mmhen bvdd i'r Pwyllgor hwn, pan wedi derbreu ei waith yn brio iol, fod o \"?,?- nnaeth gwertlvfawj'. Bu gwenwyniad Ihl dnn' duefnyddiai darpanadau 'o ?in. neu h?d nIn, o dan iylw, 1;1 gweiir y (.anlyniaJ '¡ y rj)?o! ncwydJ a (. •.vuacd ymdrecli egniol ac e.Œeiihiol gan v i.asiwyd gan Gynghor Sir Ddinbyeii.  (..r?gon i symmud ym.?rh yr attaifcydd ar weithiant Gwartheg a Dof?id Tc?ion yn y -h, ac ">'1 c?niyniad i'r vm- drccinon hyn y m0 yr ;.it.?H?ydd y ;yk;l" i?yd.atynt wpdi (ad cu Hiniarn, ac ar Lyn 0 bryd caniateir gwerthianfc nifcr dda o'r :)tuieuiaid. I YmaoapIodnuo'rGfnn'pn??dipynimer- yd y fantais oedd yn eiddo iddynt o gad cymmhorth mewn unrhyw anhawsder.m | fy'idoyndi??ydd. Derbyniodd un aelod MVS mewn eanlyniad o ?'mmeryd nn'?i' o ddcfaid o farchnad Rhuthyn, pa rai a cidae- ?anfyddwyd yn Bolton, PenderfYlJodd Cndeb Cenedlaethol y Ffermwyr gynnorth- wyo yr adod h?u yn arianol, ac mewn ffordd aTall. Gwrandawyd yr achos yu Mrawdlvs Livérp-ool" a diweddodd nh.n1 I buddugoliaeth i'r aelod, ac i'r Undeb. Y mae vr Undeb wedi cymmeryd i l'yny | acrios un o'r aeiodau oedd wedi cael rhv- budd i vmadael o'i fferm. Gwnaed hyn mown modd cyfeillgar, a thynwyd y rhy- bedd yn ol. Bu gwrthdarawiad rbwng trol un o'r aei- odau a modur. OOfY11i1' i'r fieI'mwr (ia!'1 I iawn. Y mae y Gangen wedi cymmeryd i fyny ei amddiffyniad, ond nid vdvi- yr ) achos wedi ei I)Cnfl(,i-fvnii liv(l Yji liyli. Y mae yr ysgrifenydd wedi hod yn i)rv> llr yn anfon rhai cannoedd o lythyrau rhwn, yr aeiodau a Phwyllgor Amaetliyddol [{by- j fel, a'r Swyddfa Rliyfel, yn ystod yr ychyù- ig fi-soedd diweddaf. Y mae etto amiy w 0 acbosion. cyfreithiol yn aros ymchwiliad. Y mae y rhc,tr ucliod yn un y gail y Gangen fod yn faleh o lioni. Rhoddir g^a- hoddiad oalonog i hoh ffermwr nad ydy v eiso«s yn aelod i ymuno, fel ag i wneyd y Gangen yn fwy o ddylanwad yn y dosbarth. SOUTH PORT.-K Eii WORTH YS HYDRO E3TAB. The best winter resort in the North for Convalescence, Change, Rest, ilolidan, En- tertainments. The beet Hydro for treat- ment, if recjuned: Hydropathic, Electricil., &c., under resident Physician. Every com- fort and attention. Terms moderate.—Ap- ply, -ManiIceres. 'Phone 80. Telegrams, Kenworthy's.' SALES BY AUCTION Messrs. CLOTJGH & Co., AUCTIONEERS and VALUERS, DENBIGH aad RUTHIN. AT FFERMWYR AC ERAILL. RHYBUDD ARBENIC. Dymuna y Mri. Clough a'u Cyf. hysbytsu I ffermwyr ac eraill 1:1 y c-anlyn:—Os bydd ganddynt ystoe i'w graddio yn Ninbych neu Llansannan, fod yn rhaid iddynt iijs- by-su'r Arwerlhwyr cyn, neu ar y dydd Mer- cher o flaen yr Arwerthiant. Os esgeulusir hyn ni chaiff eu hystoc eu graddio iia'u cymmervd drosodd. CLOUGH A'U CYF. IMPORTANT SALE OF FREEHOLD FARMS. On I WEDNESDAY, DECEMBER lltli, 1918. MESSRS. CLOFOH & Co. have received instructions to sroll by Public Auction all those two farms, known as I TY MAWR & PENTRE CWM, CROES. ) Full particulars in future advertisements. CARNEDD ISA, PENIEL. Important Sale of Live and Dead Farm Stock, on I THURSDAY, DECEMBER 12th, 1918. Full particulars in future advertisements LLAtJSANNAN MART. TUESDAY, DECEMBER 17th, 1918. Sale of Store Stock and Grading at i0."0 prompt. i Messrs. Robert & Rogers Jones, LLANRWST AND LLANGEFNI. SATURDAY, NOVEMBER 30th, 1918. BRYN YR ORSEDO, LLANDDEWI. I Sale of the whole of the Live Dca:l Farming Stock, the property of the late John .Tones, deceased. I Usual Credit. Sale at 12 o'clock noon. WEDNESDAY, DECEMBER 4th, 191S. I PENDRE. LLANRWST. I Important- Sale of 400 Welsh Mountain Sheep, including:—lo0 Strong 3 and 4 your: old Ewes 40 Wethers 230 Choice Wethers 'I and Ewe Lambs, brought direct from the Sheep Walk of Pengraig and Glyn LIugwy, Capel Curig, to the above-named place for i the convenience of Sale. I Usual Credit. Sale at 1 o'clock p.m. THURSDAY, DECEMBER 5th, 1918. CARNWAL ISA, CWYTHERIN. I Important Sale of the whole of the Farming Stock, including:— 42 Head of Cattle, including Dairy Cows, In-calf Heifers, Stock Bull, Store Bullocks, Heifers, and Calves 16 Horses and Moun- tain Poniee 235 Welsh Mountain Sheep, to- gctli with the Farming Implements, Horse Gearing, Dairy Utensils, and a portion of the Furniture, the property of Messrs. J. and P. R. Roberts, who are leaving. FRIDAY. DECEMBER IJUh. 1918. PARRY ROAD, LLANRWST. Important Sale of Motor Cars and Motor Cycles, including:— Three 15-20 Studebaker Touring Cars, fit- ted with Self-Btarter, Electric Light and Spare Wheel, complete, in oerfeet order (one 1916). Four 20 h.p. 4 Sealer Ford Car, in perfect running order. One 10-12 Bel- zisc, 2 iseater Car, recently overhauled. One 10-12 Humber, 2-iseater Car. in perfect or- der. One 8-10 Knfield, 2-seater Car, in per- fect condition. One 8 h. p. Rover, 2-seafcer Car. One 12 IL2!. Dnrracq, 2-seater Car, in sound condition. One 7-10 Ponhard Lurry, in, working onkr, snitnblo fer a farmer for Chaff-cutting anA road transport. One 2:1 Diamond Motor Cycle, 2 Speed Gear, in per- fect order, the property of Messrs. Evans & Co., Motor Engineers. Sale at 1 o'clock p.m. Fur further particulars-, apply to the Auc- tioneers. I 1Hr, Riflianl Pearce, F. A.T., Fe!low of the Auctioneers and Estate InsLittile. r;K\TER\L AND AGRICULTURAL MiCiiONKidl, AND VALUER.. HO 1 ISB, ESTATE pud INSURANCE AGENT. Proprietor and Originator of the BtE SMITHFIELD, ABERCELE. (The EarinerK' Market). Phony, 2iKi (Hee Hoiel). Toli"nm^ Aeei'Ti^er. Abergele. Offices: Maiket St., Abergele. BEE SMITHFIELD. MONDAY NEXT, AS USUAL, at 11.15. LOST -AR GOLL. LOST.—On Wednesday, Nov. 20th, li/IS, between Cefn Meii'iadog and Denbigh, a Lady's Gold Bangle Wrist Watch.—Finder will be well rewarded on taking the .3é\mC to the Police Station, Denbigh. WEDI COLLI.—Er dechreu Hydref, dan oen gwryw Cymreig, gvda plienau duon. Bwlch tri-thoriad oddi Dr y ehwith.—Teliv am hyshysrwydd i R. Morris, Ty Mawr, Groes, Dinbych. COLLWYD.—O Ty Celyn, Llannefydd, er ffair Hydref, Dafad Groe«rvw. Nod, iscewio o bobtu y glust chwith, tair carai yn y dde, yr isat wedi ei thori. Mare coch ar y jjen, a T.R.' pitch ar y glun dde.—Hysbys- rwydd i James Jones, Ty C'elyn, Llannef- ydd, Tref nant. SALES BY AUCTION Messrs. T. & W. LEATHES. AUCTIONEERS, VALUERS, ESTATE and INSURANCE AGENTS. DALI ER SYLW.—Mewn canlyniad i't Archeb Newydd a yhoeddwyd yn ddiwedd- ar ynglyn a gwerthiant Da Byw bydd raid i'r Mri. T. a W. Leathes agor eu harwerth- fa yn wythnosol hyd orchymjn pellach. Felly, bydd eu harwerthiadau yn y dyfodol fel y oanlyn:- YN RHUTHYN.—Bob DYDD LLUN, oddi gerth y LIun o flaen y Ffair fisol. YN NINBYCH.-Bob DYDD LLUN, oddi gerth y Linn o flaen y Ffair Fisol. T. & W. LEATHES' SALE FIXTURES. Friday. Nov. 29th.-Mr. Evan Evans, GIjw- gain, Llangynhafal. December 2nd.—Denbigh Smithfield, Grad- ing- December 3rd.— Fair Day, Agricultural Hall, Ruthin. Friday, Dec. 6.—Penybryn, Llanynvs. Friday, December 13th.-Bryn Coeh, Llan- fair. PENYBRYN, LLANYNYS, Nr. DENBIGH. (i Mile from Llatirhaiadr Station). MESSRS, T. & W. LEATHES have been favoured with instrudionf) from Miss Davies twho is retiring), to sell by Auction, on the above premises, on FRIDAY, DECEMBER 6th, 1918,, the whole of the Live Stock, Implements. Gears, and Root Crops, viz., 34 Head of Cattle; 4 Horses; 15 Pigs; Gearing; lmple ments Pit of Mangolds 3 acres of Swedes. Sale to commence at 11.30 o'clock. Usual Terms and Discount. T. 1% W. LEATHES. Auctioneers. Agricultural Hall, Ruthin & Denbigh. BRYN COCH, LLANFAIR, Nr. RUTHIN. PRELIMINARY NOTICE. FRIDAY, DECEMBER 13th. By instructions from Mr. R. H. Pugh. TRANK LLOYD & SONS, AUCTIONEERS, WREXHAM. NORTH WALES REPOSITORY, WREXHAM. FRANK LLOYD & SONS will sell on THURSDAY, DECEMBER 5th, 300 Town Maros and Geldings, Yannors, Young..Agricultural Horses, and Light Horses. No Licence required by buyer or seller. Sale at 12 o'clock. Catalogues ready. Mr. David Thomas, AUCTIONEER, VALUER, AGRI- CULTURAL ACCOUNTANT and LAND AGENT. VALUATIONS MADE FOR PRO- BATE AND ALL OTHER PURPOSES. SALES OF PROPERTIES and FURNITURE A SPECIALITY. STANLEY HALL AUCTION MART, RUTHIN. Will Sell by Auction, at the BULL HOTEL, DENBIGH, On WEDNESDAY, DECEMBER 11th, 191S, At 2.30 o'clock prompt, that desirable [ Freehold Farm known as CEFN,' SARON,' In the Parish of Llanrhaiadr, comprising a well-built Dwelling House, containing a comfortable Kitchen, Dairy, Bakehouse, Wa,sh-hou.se, and 3 Bedroomo. The Oil,- huildillgS are commodious, well-built, and in good tenantable order and repair, com- prising 2-Stall Stable, Carthou-se >vith Granary over, Shippon for 7 head of cattle, loft over; Loose Box, Barn, and 2 Piggeries. There are 30 acres or thereabouts ol" sound Lund in good heart and condition, lying compactly near the house, many of the fields having main road frontage". Particulars and condition^ of Sale may be obtained from Messrs.. A. O. Evans & Co., Solicitors, Denbigh, or the Auctioneer, at his Offices, Stanley Hall. Ruthin. WASTEPAPER The only satisfactory method In dealing with Vfasto Paper IS TO HAVE ALL PRIVATE MATTER DELETED BY OUR NEW PROCESS prior to being sent to the Paper Mills. MAXIMUM PRICES AS PERMITTED BY THE ROYAL COMMISSION Otl PAPER. Old Ledgers, Account Books and COPJIAE Books without Covers 14 crt. Ditto with Corars 10. „ 0)d Newspapers.. ?' Letters. Invoices i: I: CM Library Books, Pamphlets, Minces P Mixed House and Office Waste ° PRINTERS* WHSTE. Best White Sba'-ings. 20' „ Second White Shavings 1^ Coloured Shaving3 l p Mixed WMte. o" Ba?e aupp!:Kd free. T. W. LEIGH CO., I PAPER MKBCliAN"3 xv'i* A k': ST?l'?'?i'?'?.??''??' V. V '.?- ? 4/0 THOMAS .?i.?'.i. !.i\??L. XclepUone 4039 liauk (- FURNITURE SECOND HAND. — S. ASTON & SON, Ltd., are prepared to pur- chase large or small quantities. ON SALE-AR WERTH I HOSANAU CWLAN CYMREIG i ddyn- ion, 4s. lie. y par. lliw glais Socks, 3s. 6c. y par. CLUDIAD RHAD. Diguro am wisgo.-PARRY'S Welsh Wool Stores, Llan- gollen. PULLETS & DUCKS, fine laying strains, March, 1918, hatch; laying, 10/6 each; C6 dozen. Hints and litst free.-Hummell, Stratford, Essex. ELECTRIC FLASH LAMPS, TORCH LAMPS, BATTERIES, BULBS, PETRUL LIGHTERS, CIGARETTE LIGHTERS, WHEELS, FLINTS, SPRINGS WICK.- Lists free.—Gorton, 26, Snow Hill, Birming- ham. Y mae PEIRIANNAU GWAU HOSAN- NAU yn foddion hapusrwydd a bywoliaeth i filoedd o deuluoedd. Ceir y Dall, y Cloff, ao eraill, yn mysg ein cwsmeriaid. Rhestr 8e liyffarddiant yn rhad. Sefydlwyd 1871. Flat Knitting Machines bought. —W. Griffiths, 30, Queen Street, Neath. PILES OR HAEMORRHOIDS.-Peter's Pile Cure Tablets are a real genuine remedy tbr this distressing complaint, 3s. per box. Also Pefcer's Pile Ointment, 3s. per iar, post free. A month's continuous use of these two valuable remedies will cure almost any case. —MILLING-JOHNSON, Ltd., Chemists De,pt. (L.), Chester. SUT I LADD TYRCHOD. Ysgrifena John Pryce, Maesymeirch:— Blinid ni acw gan dyrchod, cynnyddenfc bob blwyddyn, fel yr oedd y tir a golwg di- i frifol arno, ac yr oedd arnaf gywilydd o lionon; ond clywais fod Mr. Hugh Davies, Chemist, Machynlleth, wedi dyfeisio peth I i'w Iladd yn ddidrafterth iawn. Ei enw, ydyw 'Molrat, mewn packets Is. 6c. yr I un. Prynais backet. Rhoddais ef yn ol y cyfarwyddyd am ben pryfaid genwair, a rhoddais y rhai hyny yn llwvbr y twrch. j Ni chododd y twrch mwy. Y mae yn wen- wyn ofnadwy, ond gan mai yn y ddaear y rhoddir ef, y mae yn ddiogel. Bydd yn dda gan lawer glywed am dano.' CERDDORIAETH CYMREIC. JOHN JONES, Wholesale and Retail Music Seller, BETHESDA, NORTH WALES. Cedwir ar iaw y Stock fwyaf Amrywiaethoi yn Nghymru 0 CANEUON (SONGS) CYMREIC. Ac, fel rheol, danfonir pob archeb gyda throad y post. Anfoner am y Catalogue, yn cynnwys uwch law 600 o wahanol Ganeuon. ) Dywedwch wrth Bawb. "Y mae DAVIES'S COUCH MIXTURE yn RhYddhau peswch." I ANWYD, PESWCH, INFLUENZA.— j Mae rhai'n gyda ni bob amser. Pair hinsawdd gyfnewidiol fod llawcr o ddiodd- ef oddi wrth Beswch, Bronchitis, Pas, Dolur Gwddf, Crygni, Caethdra, Diffyg Anadl. Y mae yr hen Feddyginiaeth, Davies's Congh Mixture," etto ar y blaen, ac yn cael ei gwerthfawrogi yn fwy nag erioed bob amser wrth law, :vn felus, yn cynnhesu y frest, ac yn rhyddhau y phlegm. Bydd dose mewn pryd yn ddigon. Is He. a 2s. 9c. (postage, 3c.)—HUGH DAVIES, Chemist, MACHYNLLETH. O! Y cas I OFNADWY I EI LINIARU FEL HUD CAN Y mae INOLAK fel balm e-smwythaol i Eczema ccslyd, llosg eira, neu unrhyw an- hwvldeb y croen. Bvdd iddo dreiddio trwy eich croen, tynu allan bob aminluueud, svchu plorvnud dYtrIlyd, a lladd hadau yr afiechyd. Bydd i chwi weled IN 0 LA K yn cymmeryd yniaith bob gerwinder, doinr, neu c'liwydd dolurus, a gwiieyd eich crOtMi yn llyfn fie iacli. Mynwch gael INOLAK, o blegid INOLAK YN UNIG ALL EICH GWELLA. 1/3, 3/ 5/ gan yr boll fforyll- wyr yn mhob man, neu v pcrclicnogion, GG, Whiteladies Road, Bristol. f RHESYMAU DA | ellir rodcli yn rhwydd tirts y priodol- Jfifc Cit deb o gyrneryd Eeecham's Pills mewn %lf Mpk amser angenrheidioi. Nid y lleiaf o'r Sit rhesymau hyn yw y cyfnod hirfnith y Vjg j bu'r meddyglyn hwn yn y gwasanð | f■ W cyhoeddus. Am oddeutu deng mlyn- H w T w edd a thri-ugain gv/eithredodd ddylan- I I| M wad bendithiol ar iechyd torf enfawr o bobl, nes y mae enw Bcecham's Piiis km Ml yn air teuluaidd bron ym mhob gwlad fj W yn y byd. Y mae y fath hanes ynddo W ei hun yn dystiolaeth argyhoeddiadol | IS gf. fod y ddarpariaeth hon o werth K ?? gwirioneddol, ac yn rheawm de II ? DROS GYMERYD § W pan fo angen, feddy?ya sydd wedi ?1? enill y fath ffafr cyffredinol. Paratoir ?t? W Beecham's Pilla yn wyddonol o'r K ?? defnyddiau mwyaf detholedig, a tehir gfk eu cymeryd gan bawb gyda hyder a K m dyogelwch. Y mae eu gweithrediad U ar y cyfansoddiad yn ystyriaeth f% W bwysig. Rhoddant esmwythyd buan, w Cll rhoddant wellhad parhaol, a chan nad { J) JsK oes dim yn eithafol yn eu heffaith, K W gellir eu cymcryd unrhyw adeg. 0'1' if ffk holl feddyginiaethau fwriadwyd i | A leddfu a gwella anhwylderau jr cylla, w nid oes yr un a ddefnyddir gyda mwy W o lwyddiant na'r meddyglyn a brofw- JK yd feUy aç yr ymddiriedir ynddo CI BEECHAM s ? o PILLS | Yr unig wneuthurwyr yw I | THOMAS BEECHAM, St Helens, Lanes. itt Gwerthir ym mhob man. I 1 | > Mewn fclychau, wedi eu nodi 1/3 a 3/ ^9 I ALLI.ANHR ASSURANCE COMPANY, LIMITED. ESTABLISHED 1824. ASSETS EXCEED £ 24,000,000 Sterling. The Hon. N. Charles Rothschild, Chair- Col. Francis A. Lucas, Deputy Chair- man. O. MORGAN OWEN, General Man- ager. Chief Office :-BARTHOLOMEW LANE, LONDON. The operations of the Company extend to the following, among other branches of Insurances:— FIRE, LIFE, ANNUITIES, MARINE. Consequential LOSS following Fire. Workmen's Compensation. Personal Accident and Disease. Third party and Drivers' Risks. Plate Class and Hailstorm. Motor car and Lift. Burglary and Theft. Fidelity Guarantee. The Company also grants- Sinking Fund and' Capital Redemption policies. BRANCHES. AT—among other places- LIVERPOOL-30, Exchange Street East. J. MASON GUTTRIDGE, Secretary. WREXHAM-28, High Street. A. STANLEY DAVIES, Secretary. Prospectus, etc., may be obtained from any of the Company's Branches or Agents. RHODDIR BENTHVGT ARIAN AR FYR RYBUDD. BENTHYCIR symiau mawrion neu fvchain (o lOp. i fyny), HEB OEDIAD, ar dder- byniad Nodyn Addawol yn unig NI CHYMMERIR BILLS OF SALE. TELERAU CYMMEDROL. DIM TAL AM OFYNIAD. Ymddygir yn Hollol Wynebagored gyda'r Busnes. Anfonir hysbysrwydd llawn un ai yn bersonol, neu trwy'r llythyrdy, yn rhad, ao YMDRINIR a phob vmofvniad YN GYF- RINACHOL. Darperir yr Ad-daliadau yn ol hwylusdod yr hwn y benthycir yr arian iddo.—Ym- ofyner a G Pt. ,4' George Payne a "f Felbion, 3, CRESCENT ROAD, RHYL. Os ydych vn COLLI EICH IEIR drwv y CLEFYD, Rhoddwch iddynt 4   n?  111 'AETILUEBIK .1??? Yr unig Feddyginiasth Anfi-acledg. Dyma fel yr ysgrifena un am dano:—" Yr oeddwn wedi colli pedwar ugain o Fowls, ond wedi i mi ddechreu rlioddi ANTI- MORBINE' iddynt nid wyf wedi colli yr un." Gwerthir "Ant,imobine" gan Chemists a Grocers yn mhob man, am Is. 6c. y Pack- et, neu, danfonwch yn uniongyrchoi at y Gwneuthurwr:— William Jones, 31 PS., AERON PHARMACY, ASERAYRGN. Gan amgau chwe cheiniog yn chwaneg ar gyfer cludiad unrhyw nifcr. PELENIGYFANSODDIADOL CDPISS (CUPISS' CONSTITUTION BALLS). ?M A r?7????3? ?????? ?t?Ch? wyddtdig. Carnau Hollb, P"woh, Oerfel, Dolur ?N?? '???? Gwddf, Gwynt Toredig. An- ???????? wydwat, Dim Âroh"aÐ' ■CEFFYLAUcoTHro?ll*b, jBBHBBBmt GWARTHEG '?Bj?N??ttB'' Blew Drwx. Gwyn$, Df8. ?????N??? bomper'Mothu Bwyba. UYI- Prodd6d. Cadw lookid. ??M??B?M? Rhyddai Mown Hoi, &a. ?-jMNHNNT nnpATn?DHttdDrwg. jg?MNNM? i?rAiL?M ?? 0&4. .??BJHNtMBBME??PH? 7 mown lochyd, help* I dd od igyawr