Teitl Casgliad: Baner ac Amserau Cymru (1859-1971)

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 4 o 4
Full Screen
8 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

1 THIS uniqne balin is just the thing for the Cuts, § I. Bruiaea. Burns and ends pain, pre- vents festering and blood-poison, and heals quickly. ■I In the case of skin eruptions and diseases like Eczema, Sjf| II Ulcers, Ringworm, etc., Zam-Buk cures from the root" E| up and grows healthy skill. Being purely herbal, Zam-Buk 11 never goes bad, while its concentrated character makes it Igj II most economical to use. Zam-Buk is the money-saving II healer-a war-time necessity. 1,3 at 14,i GLOBE Furnishing Co. I (J. R. GRANT, Proprietor.) PEMBROKE PLACE, LIVERPOOL. Largest and Most Reliable Firm of Household Furnishers. mrnH—kjm t || wp8iWM|| DINING-ROOM SUITES In Tapestry, Velvet, &c., Mahogany or Oak Small Chairs. From 27 GUINEAS. Houses Completely Furnished or Single Articles Supplied. EASY PAYMENTS I T'EIIMS: Arranged to suit Customer's convenience, or DISCOUNT FOR CASH. AU the Furniture m M'n is manufactured under our own control and supervision. s..t¡! 11 fM?ion ?"??<«d or money returned m full. All Goods Delivered Free in Pri?te Van,. Gofd? aceiiel packed and DeliverO Free and S&My M railway statum nearest Customer's mider.oa. A comparison of our Stock viU convince you that .'1 gooda we »ell &r? of 8UU.tMlti1!.i maaufacture and reasonable in priœ. On our system of Easy ¡ Ptym?nt? no security is required, no .:¡i: ? SSSSS?,,?-?-?S)s? *?% object)oc

TY Y CYFFKiiLMN

TY Y CYFFKiiLMN. I Dydd Mercher, Tachwedd 20fed.—Cym- mcrodd y Llefarydd y gadair am chvvarter i dri. Y Ddoddf Filwrol. Mewn attebiad i gwcstiwn. dywedodd Mr. Bunar Law fod y IXleddf Filwrol yn myned yn ddirym pan arwyddid cyttundeb Hedd- wch. Y Carcharorion Rhvfel. I Mewn attebiad i'r Milwriad Yate dyvved- J odd Mr. Bnnar Law fed cenadwri wedi ei hanion i r awdurdodau Gernuinaidd Vn ell rhybuddio fed yn rhaid rhoddi terfyn ar y creulonderau a'r camdriniaeth tuag at y carcharorion Prydeinig yn Germani. ■ ■■

TY Y CYFFREDIN I

TY Y CYFFREDIN. I Dvdd Iau, Tachwedd 21ain.-Cyniiiieroll I y Llefarydd y gadair am chwarter i dri. Siwgr. I luewn attebiad I gwestiwn dywedodd Mr. Parker fod pob ymdrech yn eael ei J wneyd i sierhau cyflenwadau helaethaclt o I siwgr, end yr oedd y cyfan yn dibynu ar pa I faint o longan ellid sicrhau. Carcharorion Rhyfel. I Mewn attebiad i gwestiwn dywedodd Air f [ Hope, un o Arglwyddi y Trysorlys, fod v I Llywodraeth yn bwriadu, trwy bob modd- ion yn lei gallu, i sierhau rhyddid union- gyrchol y carcharoiion rhyfel Prydeinig yn Germani. Pasio Mesurau. I Cafcdd rhai mesurau fu ger bron Ty J r Arglwyddi eu pasio-, a gohiriodd v Ty am hannor Awr. Am bedwar o'r gloch ail gyfarfu y Ty a gwysiwyd y Llefarydd a'r aelodau i Dv yr Arglwyddi i glywed darlleniad y Cvd- .syniad Brenhinol i nifer o fesurau. Y DADGORPHORIAD. Pan ddaeth v Llefarydd yn ol i Dy y Cy- ffredin darllenwyd Araeth y Brunin Jvr dadgorphori y senedd, fel y canlyn:- Fy Arglwyddi a Boneddigion, Y mae yr amgylchiad ar ba un yr wyf yn eich anerch yn dwyn i ben gyfnod fydd am byth yn gofiadwy yn hanes y wlad. maey rhyfel, ar ba un y canolbwvnt- iwyd lioll ymdrechion fy mhobl trwy fy Nhrefedigaethau am fwy na phed.ii'r blynedd wedi ei dwyn o'r diwedd i der- rynlad biiddugoliaethus. Y mae arwyddo cad-oediad gyda'r olaf o'r Galluoedd fu yn ein herbyn yn rhodd i goliaiEli yn0m am heddwch anrhydeddus a, pharhacl cyn bo hir. Yr wyf wedi eael ryf!o i ddadgan yn gyhoeddus i fv mhobl, a.^ i fy X^hycl- bleidiau, fy ngwerthfawrogiad a'm dioJeh- garw.ch o'u gwa.sai'aeth a'u haberth, fu vn foddion i ddwyu oddi amgyleh y eanlvri- iad gogoneddus hwn. Yn nKhnaol ein llawenydd na fyddeu i ni anghofio i gyflwyne. diolchgarweh oos- tyngedig i J)dn: Hollalluog am v llwydrl- lant a ganiaetawvd ganddo i'n harfau. Foneddigion fry y Cylfredin, Diolchaf i chwi am y tcyrngarw-h di- teth gyda. pha un y gwnaethoeli ddarpar- iaeth ar gyfer rralwadau y rhyfel. Ni ddylai V]7 vmdredlÍon ? roddodd fnddugo!??t)i i ni ar y maes ?1 llaeslI o gwbl genvm liyd ne.s v hnido Óif- rod y rltyfel wedi ei adgvweirio no ;uiûi1 acfu ;HL1 I em llwyddiant eenedlaetho! wodi e1 ndler. Trwy estyniad yr etholfraint a p-ariwvd trwodd gan y Senedd lion caifF jwb dov bai t'i D'm P?-' P.? i .?vd ??an?, nglyi â'r ymgymmenad hwn. iTy (I f y bvdd i r vshryd o undeb sydd ?edi -in galh?gr i c,c:d-y?u pery?Ion rhvfp! b?- hau gyda. ni yn y gwaith pwvsiV o scf- y,cliti ai* s?, ??'" rvddi(t !!e..?nt fy ni?n?oh, "tit  i r ffar«e!io a ehwi gweddiaf ar [ uTfur » D.nv Ho?Hucg or?ys nr c.K) Wcdi darllon yr nraeth. aeth y I..IefcH"c1 o tr gadair, a chododd y Tv. — — vs

YN OL I LWYBRAU HEDDWCF

YN OL I LWYBRAU HEDDWCF. I Gwyddis ddarfod i filoedd lawer o fec-]igy;i ?-cd? cael addysg dda ymuno A'r fyddin jr ddechrou r rhyfcl, 11awer fdswyddoginn. nc eraill feI nnhvyr cyftrcdtn. AethanL îr fyddin or ASgol a'r eoleg, lawer o honviit heb orphen eu c?-rs addysg, ?c i gvd h?h fawr o brobid o fywyd ymarferol, na hy- ffol-d,(Ii.g.nt ai- gyrer swvdd a -ah'- edigaeth. Y nm?r ?wf?y'n fyw o hony? hellach y milwyr goreu yn v byd, ond h?h fod yn rh" barod ar gyfer nwvhrau r.?dd- wch paii y daw'r cyfle iddynt eu cerdded. Da gweleJ fod y Llywodraoth yn meddwl am danynt, ar yn darparu i'w parotoi i fod yn ddina^vddftn annibynol a defnyddioi ar 01 y rhyfel. I I I sierliaii hyny y mae adran newYlfti ar- beni, ii-ecli ei hagor dan nn weld Gweinvdd- I la-eth Llatur (Mini&try of Labour) a Hl- ¡ waemr o hyn allan fel Adran y Pennntliad- au (Appointments Department). Gellir cis- grifio gwaith yr Adran hon dan ddau i — 'n'Trpniu-cyi-siauo addysn- vmat-i?r.) mc\vn .?-yddoniaeth. masnach'. &c. i m'vyr yn y Prify>golion a'r cn)?s?i i t-iircimr i Pi,if ?-z .1olion i'r eol(,-?:iii .-id,iel ell qr oi banner i'w. phen. (b) Cliwilir am waitb eymhwy' s i'r (yf- ryw ar ol eu parotoi. j (a) Y mae trefniavir yn Directorates; rheolir prif swyddfa ^>o!; Directorate gan Director ac Assisant Direc- tor, yn cad eu eynnorthwyo gan swyddog- ion milwrol wedi eu hanaliuogi i ymladd. Nid oes yn yr Adran trwy'r deyrnas. gynt- maint ag un swyddog cymmhwys i ddwyn arfan. Yn ddiammheu. dyma'r Adran rat- af i'r wlad o holl waith y Llywodraeth, yn ol nifer y gweithwyr a maint y gwaith. Y mae pob Directorate yn gweithio dan v Brif Swyddfa yn Gretsham House, Old Broad Street, Llundain. Yn chwanegol at Directorates yr Ynysoedd Prydeiniir, y mao dwy arall, un yn ymv,neyd a'r Treudig- aethau Prydeinig, a'r Hall a gwledydd Lra- mor. Felly, os y bydd ymgeisydd yn awyddus i fyned i'r trefedigaethau, neu i wledydd tramor. fe gaiff yr un fantais yn ei ymchwil am le a'r neb a fyno arctt- gar- tref. Trwy'r Brif Swyddfa yn Llundain y mae pah Directorate mewn cyffyrddiad agos a phob Directorate arall; ac os y bvdd yn am- mhossibl eael gwaith i ymgeisydd yn ei ddc^ibarth ei hun fe'i gosodir mewn dos- hartli arall yn ddiyrndroi, a hyny i'r fan- tais oreu i bawb. Cyhorddir bob wythnos restr o ymgeii- wyr fyddo yn barod i bennodiadau. Anfon- ir y i-hestrau hyn i <>vflogwyr yn rheolaidd. neu yn achlysurol. fel v dvmunont, ond idd- ynt anfon gair i Swvi* 1 fa'r Directorate. Gall cvflogwvr a chanddynt swvddi i'w llanw gynnorthwyo vr Adran yn sylwed lol trwv anfon gwybrxla^th am eii hanghenion vn hrydlawn i'r swyddfa, a gwneir poh vin- drech i anfon gwyr priodol iddynt. Gall evflogwyr gael Ffurflenni arhennig ar gvfr hvn o'r swyddfa. Ond llenwi'-r ffurflenni yn ofalus. fe s,ir swvddfa bob gwybodaeth anorenrheidiol am v swydd wag. Y mae swvddfevdd eraill y Llvw-odraeth. megvs Gweinvddiaeth y Pensivnau, y Swyddfa Ryfel, Bwrtld Addys

MANCHESTER I

MANCHESTER. I P" Wener. vn y Milton Hall, cvnnaliwyd cvfarfod y Gvmdeithas Genedlaetbol. i "Ivwed anerebiaa gan y Prifatbraw E. Îri- fftb JonøR. M.A. Bradford, ar 'The genins of the W(,Is], Pulpit.' Cafwvd sinm- edigaeth fawr n herwvdd absennoldeb v dar- tithydd. Cafold ei alw vu sydvn i Ffrains?e i gynnrvchioli K'dwv^i Rhyddion v wlad lion rnewn cvnnadledd InwsiV. Da nf on odd v Prifathraw ei anerebiad vn ys-^vifenedif darHpn?-vd ef yn campus ?n'v Prch. W. Thomas, ?f Cymmerwvd v gadair ^an v Parch. J. Felix. Dvwed'Mld yr awdwr fod p?i t, J. 4-,i, I I x. D?vik-efl,,ild yi- till-d-,i -i- fo(I neilldunl'iu v nulnud C^'iureisr. Cvfan,s.odd- iad -pn(,d] Cv?u'v. gnh's?vdd rhaTD?ntus v wlnrl, v- iaith Gvmraeg. diwvllia^t Ysfar "1n:1 v fine art yma. ae vr oedd y dvlanwa l ar y rrwr^nda'i-v" vn oreltfy

Advertising

???? For HOME- MA BE Bread. I Ecnornicn and Keli^blc. | B 0 Ali ?? ? BAKING POWDER. M The Best. in the Woritl.

IPoen u ar 01 Bwyta I

Poen u ar 01 Bwyta. I Os yw cicit organau trculiadol mewn cyf- lwr iach a chryl, as ydYJJt yu dwyn all a a faeth o'r bwyd a fwytewch, ni ddyhii xod anvydd o boen ac anlnvylu.-dod. Ond, hedd- yw, y mae yna filoedd yn ofni !myta 0 blegid y jx>enau a ddilyna hyd yn oed hryd ysgafn o fwyd ua a phiaeu. 0 bps-sibl fod y cylla allan o drcfn, yr iail yn nliadi, neu y coluddion yn rhwym. :MYllwch eu eaei i gyflwr o weithrediad iach us, trwy gyrumcr- yd Mother Seigel's Syrup, a byddweh yn abl i fwyta heb unrhyw boenau ar ol hyny. Bydd eich bwyd yn cael ei drcuiio yn iawn. Ni byddwch yn gwybod ei fod yn eael ci dreul- io, a dyna, cyfan, yw y prawf goreu o dreuliad da-pcidiwch gwybod am dano. Y mae deg dyfcryn ar ? IU,aiii o Mother Siegel's Syrup ar ol bwyd wedi helpu de?au o filoedd i fwynhau eu bwyd. a'u galluogi i osgoi y poenau a'r trueni geir trwy ddiffyg treuliad.

Advertising

49,772 Skin Cures II IN ONE YEAR. The fanioutniew Skin Cure that Newspapers have lately been discussing has puzzled doctors and sur- geons by the thousands of cures that are taking place daily of every kind of skin desease. from the smallest pimple to the worst form of Eczema, Psoriasis, Carbuncle, Ulcers, Bad Legs, Piles, Blood Poisoning, Shrapnel Wounds, and all skin diseases too numerous to mention—apart from this, hundreds of our men from the front have been saved from having amputations by the use of the powerful Germ Killer ZEE-KOL ZEE-KOL is nonpoisouous, and soothes the most delicate skin, ABSOLUTELY FREE. The discoverer will send free to all a large sample and a book on the tieatmentof skin diseases, with tes- timonials lrom cured sufferers, Send only name and address, and no postage, to the ZEE, K()" Mfg. Co. (Dept. 79), 39 Mitchell Street, 0!d Street, London. I¡'\ntber supplies from all chemists, including Boots', TayIor'sDr'tg Co., Cockburn & Co., ?e!fiidsu's and Hodder's, at l, 3d. per bo.v or fom times the quan- tity, 3s.  ê¡\ hj (<'f &- \0>' ":+Cot- r I.i.r' '7i('" i r'i Lif'. ?..?——???  ??:-j? '? '<—-?.??.? TAKES TARNISH 1 OFF TINS I m\ « ? TT'S the pile of greasy tins ? ?\?r? ? which makes the washing-up ?/ ?A fU ? so formidable. Let Monkey ?7?   Y?4 Brand clean them for you. It ||[/A ? ?\\ ?? will make greasy meat tins, ?/ \?f??\\ I,Æ baking sheets, cake tins, sauce- ?/ y)/ ?? pan Hds, in fact all tinware, §S /?? sparkling and free from the y faintest trace of grease or jffl/Z/ II tarnish. Monkey Brand is a wholesome and reliable preparation for a thousand yjjzk household uses. Give it a ? place in your kitchen to-day. ?    1 WON'T WASH CLOTHES. 2 BARS FOR 4d. « MAKES COPPER LIKE GOLD. TIN L L-8*^ ° t LU& §S% LIKE SILVER. PAINT LIKE NEW. « J HP BENJAMIN BROOKE & COMPANY LIMITED. Wk MONKEYBRAND M!M—I.<  Hanesyn Rhyfeddol ODDI WRTF Diweddar Gyhoeddwr y I> Y" I> I> AHWTL STB. Aeth un o'm meibion allan i Canada, ac ymsefydlodd yn nghymmydogaftta yr Oil Springs, Larnbton, Ontario. Tu& thri mis yn ol ysgri fenodd ei fed wedi Dod yn wael ei iechyd er's amryw wythnosau, yn dyoddef oddi wrth y Piles, Mor fuan ag y derbyniais ei lythyr, danfonaig iddo sypyn o'ch peleni Tair wythnos yn ol ysgrifenodd adref i ddyweyd fod eich peleni wedi trwnevd lle8 dirfawr iddo. Cyn ei fod wedi gorphen un blwch yr oedd yn alluoif i air gym- meryd at ei waith. Neithiwr cefais lythyr arall oddi wrtho, fod y clefyd, i bob. ymddangosiad, wedi ei lwyr adael, a'i fod yn ei gynnefinol iechyd. Ar ol clywed yn ddamweiniol fod dyn yu byw yu y gymmydoa.eth wedi dioddef oddi wrth y Piles er's tigain mlynedd. darfu i fy mah chwilio am danOf gan ddyweyd wrtho am y daioni yr oedd eich Peleni chwi wedi wneyi iddo, gan roi-iddo harmer y blychaid oedd gauddo. 0 fewn pedwar diwrnod yr oedd y dyn yn dawnsio gan lawenydd oddi wrth effeifchiau daionus eich Peleni cbwi. Wedi derbyn y fath leshad iddo ei hun, a gweled y daioni dirfawr a wnae^ gyfaill, teimla fy uaab yn awyddus am i eraill wybod am y feddyginiaetb werthfawr hon. Yr eiddoch, &0., JOSEPH WILLIAMS, Y mae y Feddyginiaeth werthfawr hon i'w chael mewn tri tfurl r- No. L-George's Pile and Gravel Pills (label weny No. 2.-Goorce's Gravel Pills (Libel las). No. 3.-Georgolii Pilla for the Piles (label eoch). Gwerthir y Peleni Byd-glodua hyn yn mhob man, mewn Blvchaw 1/i a Ili- yr un. eGyd&'r Post am te. 4o., a Bs. 20. Gochelwch DvryUwyr I-Gofy;iwch ya eglar am George's "Pills,' a gwalwoh cich bod yn eu caei, 9 E. GEORGE, Succsssor to J. E. George, M. R.P.S., Hirwain, Aberdare  ?e?c???s?d! e?!?? ??E??.M=.  Pa mnr ychydig o bold ?ymntf?'am:. y gof,! I it ddylejito'ii danr.tMhi etU> i gyd Ix-lhsydd yn fwy || aj:"?yp;us na dannedd di-wg. Y m't,a c:c? dannedd () werth nmwr, ac ?n) Y iAcldi,rlieswm hwn dylech 01ala end nrchwdiad an'\ nt i yn achlysurol. I ? Ei"S drns s??h ti?ilvTic(lk-1. viiii?, ? IAD DE1NTYDDOL \V j LLJAMS Vii adt.auyddf? I. !II | ei gwasa n,-t- i-h,!igort-)I y liarwyddaii- 7?yw, "Gwi?th da y ?t?ii?dihyttu ? arno am bnsmn cymwc.(1¡'cL' GeJhn'h a!? i r Q yn?yn?ton & Invy. a ch?