Teitl Casgliad: Llais Llafur

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 5 o 8 Nesaf Olaf
Full Screen
10 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

Modern Furniture!! Call and See Our Collection of Artistic and Useful HOME FURNISHINGS Conveniently arranged for Inspection in Our New ARCADE WINDOWS —<—— ——— F. C. Edd ers b aw Son Complete House Furnishers, Cabinet Manufacturers, Upholsterers, Removal Contractors & Warehousemen, Glass, China, and Earthenware Merchants, 19, 20 & 21, High St., Swansea. i

DICCYff 0 ANNAS DAI A FINNA AR RYFALI i

DICCYff 0 ANNAS DAI A FINNA A'R RYFAL. i YR AIL SHWRNA. AR Y FFORDD I GARDYDD.- (Par had.) Wedi i ni gyrraedd yn lodgins, fe olchson yn doi yn gwick, yfsson de, a nawr, pun o'n ni'n doi odd i weid wrth wraig y lodgins. Ron i'n pocan Dai ym- lan, a Dai yn y mocan i. O'r diwadd fe gath Dai ddicon o cheek i fwmlaji rwp- path. E dasgws Mrs. Jones fel sa chi'n tywli llond scleish o gola poth ar i thraws i. "Beth ?" mynta onno, "Joino'r show- dwrs 7" "Peddwch screchan, Mrs. Jones," mynta Dai, mor gool a ohwcymer, "Sdim isha screchan. Ottin, ottin, ma Shani a fi'n myn'd i joino'r Welsh Ridgement yn Gardydd fory nasa." Fe ath mas i'r geccin fel perth o ddra-en, a dyna beth odd lefan odd arno j dreim am dcni. "Otti ddi'n bwnv glaw?'' wettas i. "Bwrw glaw," myuts, Dai yn itha sharp; "wi'n cretti ma dwr syrc cvrmpo licead Mrs. Jones i'r bwccad pi y back kitchen." Ddath i ddim lini am ainsar, ond pan dath i rodd i doi licead i feJ Jliccnd acattan. Wettodd i ddim. dim ond staran arno ni'n doi, fd sa oollad ami. "Wel, boys," mynta Mrs. Jones, "m'n ddrwg gen i am ddoi fachan ryspectable fel chi y'ch bod chi'n mynd i joino'r fath set." A off a. hi i'r geccini; fe ddath nol men ticcyn yn shiglo'i chwt fel jack-a- daw. "Mrs. Jones,' 'mynta Dai, "ma bob bachan respectable, pob bachan gwerth i aINN'n far-han, sy'n caru i wlad, yn joino. Dyw'r lot sy'n aroa ar ol ddim gwerth i alan. I ninna'n doi yn cretti ma dylet- swydd pob bachan shengel, cryf, iach, yw atteb Kitchener trw wed "I'm your man." I ni'n mynd i Gardydd. Dewch chi, Mrs. Jones, fe ddwga i bar o glocs o wrth wedgen y Kaiear, a fe ddwa a nw nol yn bresant i chi." We], os do fa, fe newittws Mrs. Jones. A annodd gwppod pun a wvrthin ne lefan odd i, rwppcth rhwng 'Ton-y-Botel' a 'March of the Men of Harlech'; ryw alf an alf, on fe ddath iddi lie. I Fe ath yr annas trw'r pentra fel sa dú'n tano shavins; odd rai yn clochdar, rai yn ryttag ni lawr, ond pan clywodd y ddwy wedgen rodd i'n wb-wb-murdar. Raid i chi gesso lot o'r annas o both- di'r mattal a'r ddwy wedgen, a shiglo llaw a Mrs Jones. Y lie nesa fydd y stashion. Fe ethon i'r stashion; gwnson bobo dickat i Gardydd, a miwn a ni i'r can-edge. "Right)" mynta'r Guard. "Ay, ay," mynta Dai. "Bachan," wettas i, "paid neud mwnci o d'unan. Gweyd wrth yr ingin-driver odd y Guard. Odd menyw fach itha bert, a chrettin bach o bothdi petar od, i mab i allwn i feddwl, yn ishta yn unpen; menyw arall, a Dai a finma wrth yn unen ar y set arall. Dyna'r cwmpni bob cam i Gardydd. "Allwn i feddwl ma Sysnag ma rain yn wilia," myntwn i yn wisp ran yn nghlust Dai. "Fe trafota i nw sa nw'n wilia French a German," mynta. Dai. "Wi'n gwppcd yni, ond walla-ma gwell bod yn dawel; sdim shw beth a napod dynon na mynywod yn yr os on," wettas i Sysnag a lot o dwang odd y fenyw fach yn wilia a'r crottyn, a'r ladi yn tywli ambell i air a.Ilach grettu ma o Yorkshir, ne o weiold Shir Bemro odd i'n dod. Rodd y crottyn bach yn fishi yn sycno loshin. "Os na watchith y fenyw fach y crottyn fe daocith." mynta Dai; "cistal i fi roi "Warnin iddi." Gytta'r gair dyma'r crottyn yn dechra corndacci. "Plump im on is back," wettas i! E gitchws Dai yndo a fe shiglws a fel twriar yn shiglo llycottan, a fe ddath y ?npin loshin i maa. Rodd y fenyw fach Yn bynnanu gan wys. II "Thank you per," mynta i; "you have I Aaved my boy." "Ay, ay, mum," mynta Dai; "it was a good job the loshin come out, or prapa the doctors in Cardiff would 'ave to give 'im a 'epidemic' Fe wyrthinodd y fenyw fach, a fe wet- tas i "Bachan, Dai, ma gen ti Sysnag fel Member of Parliament; wyt wetti ticlo'r fenyw fach, ar fencos i." "Gad i Shoni. I don't want any of your 'supplimsjits,' Mrs. Morgans," mynta Dai. Fe ffeilod y ladi a phido smilan nawr. "Wot a appy lot you oolliars are," myn- ta'r ladi. "Ay, ay," mynta Dai. "The carredge is gettin very stuffy; I bettar open the window to 'putrify' the air." Wei, fe grettas i y byssa.'r ddwy yn oal bobo ffit gan fel o nw'n shiglo gan w-yrthin "0, ow droll,' mynta'r ladi; "a regilar Malaprop. Sa chi'n gwel'd Dai yn lletu fel un o gilocod twrcia y felin. "Gat ti fi'n llonydd, Shoni, wyt ti'n itha saff yn y ngwmpni i. W i wetti dar. llan diccon o'r llyfra bach Mother Seigel's Syrup-idd i staffaglan, i yn French a. German, eb son am Gwmrag a Sysnag." "We 'ave come to the conclusion that you are two Welshmen going to join the army," mynta'r ladi. "Ay, ay," mynta Dai, "and your con- elusion is Al at Lloyds, mum. Fo stop pod d y train yn stash ion Car- dydd, a. diolch am ynni, ne w i'n cretti y byssa'n raid cal raffa i gattw'r ddwy fenyw rag mynd yn bishig, on nw'n wyrthin o yd. (I'w Bsrhau.) ————— —————

i DAGGERS P SOCKS

DAGGERS P SOCKS. DISCOVERY AMONG GIFTS FOR GER- MAN PRISONERS A curious story of the Fort of Lanveoc, in Finisterre is told in the "Matin." It appears that the Governor was check- ing the contents of packages of woollen: clothing sent to the German prisoners in- terned there by the German Red Cross through the agency of the United States, when ho found in 12 of them some sharply painted daggers concealed in socks. A report on the discovery was drawn up in the presence of the American Consul, who signed it and, in doing so, said "It is a shame that the American) flag should be used to cover such infamies. I am going to report the matter to my Govern- ment before letting consignments from the same source be distributed again." The "Matin" also prints & letter from an Amorica.n lady named Clara Washing- ton Lopp, who has sent 135,0001b. of tobacco for the Allied troops. She says "The success of our effort has been, in- comparable. The letters I have received from humble subscribers are deeply touch- ing, some sublime. The noble French people might read some of these letters. One would be edified at the depth of American feelings." I I

i BRAVE ENGLISHWOMEN

i BRAVE ENGLISHWOMEN. —— ) At the Belgian headquarters on Monday afternoon Kinig Albert pre- sented Lady Dorothy Fic-Jding and her colleague with the Order of Leopold. This, the highest military decoration in Belgium, has been bestowed on these two women in recognition of the ser- vices they have rendered to the Bel- giaii army since the outbreak of war. For the last three months Lady Dorothy and her friend have lived in Pervyse and endured the terrible win- ter weather, as well as the bombard- memt of the town by the Germans. Their work in tending the Belgian wounded has won for them the affection of the whole Belgian Army. Lady Dorothy's five-o'clock teas among the ruins of Pervyse have gained fame, and it is reallly remarkable how the Belgian officers appreciate this little touch of civilisation amid the ravages of war. King Albert's decision to award the devoted women the Order of Leopold lia^s met, with the appreciation of the entire Belgian army. <

THE STORY OF A GREAT ACHIEVEMENT

THE STORY OF A GREAT ACHIEVEMENT. I MAGNIFICENT SERVICE TO OUR TROOPS. ("The Y.M.C.A. with the Troops," by J. Jvenitody ivlaciean., ana T. Wilkin- son Riddle. Marshall Bixis. One shilling.") j Attention has already been called in the columns of "The Labour Voice' to lt:ie magn^iioent worit performed by the Young Men's Christian Association at the military camps which now abound in the United Kingdom. When it is realised that to all in.tents and 'puq.)(J. ï.hiô (:oun.c.ry is. now one im- mtuise military camp, some idea may be gained of iile vaotnebs of the prob- leni corn routing the National Uoun- c-id of the 1: A.L.C.A. at the outbreak of war, and of the courage required to mee.. wiiii the ciiamand the Council felt. Nothing I can say in a whole isaue of "l'ne Labour can auequateiy ex- prebts my fceitoo of the mdebtodness the oouut-ry should feel at- the manner the Y.M.C.A. has risen* to a great occas- ion. It is sad to i-eilocr, that this great work is not adequately apprecia^- ted by the people, and especially by tne religious organisations. The ap- preciation of the soldiers, officers as well as men, is unquestionable. I have 1 had ainpie opportunities during the last three months of testing both. It ia earnestly to be hoped that this book, the title of which is given above, will have a wide circulation, and if the in- terest and sympathy of the religious bodies are not quickened, there is not much hope for them. I say this de- I spite the feeling that the book is a very inadequate record of the activity of the Y.M.C.A. These chapters appeared in the first instance in "Life and Faith," a re- ligioys weekly, and axe almost wholly devatOO to what may be termed the spiritual side of the work. The ao- tivitiea of Mr C. M. Alexander, Mr. Davies, of the Pocket Testament League, and like gentlemon are un- duly emphasised. I am deeply con- soious of the useful services rendered by these two and other prominent men, who make up what is known as "The Flying Column, '7 whose business it is to pay flying visits to the camps. But whatever success may have issued from such visits, all would be null and void were it not for the labours of the men who spend the whole of their time in the camps. The story of conver&ions, and of the number of men who pledged themselves to read the New Testament daily is very interesting, and would be still more interesting if written by a, man like Mr Harold Begbie. BnC fiië work of the Y.M.C.A. has been infinitely greater than any number of special missions held in the tents. The real greatness of the work lies in the fact that the Y.M.C.A. is out torí render every possible service to the men. The Y.M.C.A. tents introduce a liome-like atmosphere into the camps, and pro- vide, as far aa it is possible under the peculiar circumstances, for the physic- al comforts of the men. The way the ordinary worker at, the Y.M.C.A. has won the respect and esteem, and even love, of the average soldier is the greatest, possible tribute to the useful- ness of the work. I have already described in previous issues the manifold services rendered. And it is the ordinairv, simple, every- day nature of the work performed that j proves to me its real greatnes. I am deeply con6cious. of the need to culta- vate the spiritual side of life, but if the work of the Y.M.C.A, was con- fined to providing opportunities for I prominent evangelists to hold special missions among the soldiers, I would have nothing to with it. I have al- ways had a detestation for special I missions to specified classes.M if the spritual need of the specified class was I not common to the whole of humanity! The Welsh religious bodies are much concerned jus* now with the problem of providing an adequate number of Chaplains for the Welsh troops. If these bodies sent their ministers to be- oorne Y.M.C.A. workers they would be able to get much more intimate with the soldier, do him a greater service, and the exDerience would be of infinite value to tlig preachers. But to return to the book under re- view. Whilst I do not think it gives a complete or even adequate account of the great work done, it will well repay the reading, and I bespeak for it a hearty welcome from all who a.re anxious about the welfare of our troops during training. And who is not ? In the great task of equipping an army of over two million, almost every hea.rth in the United Kingdom ha.s paid toll. Almost every family in the land is .re- presented directly or indirectly in Britain's New Army. The new soldier before he donned His Majesty's uni- form lived a more or less sheltered life. At. the call of country he left the herth for the camping field. For months he has been under canvas, and whi 1st every provision was made for his transformation, into the efficient soldier, no sort of provision was made for his social and physical, not to speak of his spiritual, welfare. "Canvas tow,ns" sprang iip--bv the hundreds and the immense problem of providing relaxation and entertainment was not taken into consideration. But not quite. The Young Men's Christian. Association fortunately felt its re- sponsibility. Just as the Army had to expand its organdsation to provide for the recruiting and equipment of an undreamt of number of men, so also had the Y.M.C.A. to expand its organisation to meet the new need. The financial problem was enough to appal a less courageous organisation. Each of the tents cost E300, and there a.re, I believe, between five and six hundred all over the Kingdom. Wherever a camp was established, a Y.M.C.A. tent was also erected. The work has been placed on broad limes. In order to be of real service the National. Council sacrificed its scruples against tobacco. All the can- teenli sell my Lady Nicotine. That may appear a small thing, but it illus- trates the real desire to be of genuine service. And as far as religious ac- tivities are concerned, there are no narrow sectarian restrictions. The National Council holds a certain set of theological dogmas, but the Y.M.C.A. tent is equally at the service of the Roman Catholic as-it is at the disposal of the .Anglican Community, or the Nonconformist. If there happened to be a sufficient number of Jews in camp to make up a congregation, they could, if they desired, secure the use of the Y.M.C.A. tent. And the free and easy way a camp is conducted has been an education in liberty. The men could amuse themselves in their own way, the only thing asked was that all they did whilst in the tent should be in accord- ance with good taste. They were at liberty to sing comic songs, provided they were clean. And never in my ex- perience was the confidence in the men misplaced. They appreciate the work and the service too much to abuse the privilege. Let the reader try and imagine what this work means to the soldier. The importance of social centres in indus- trial villages has occupied the thoughts and engaged the activities of all sober- thinking people. We have felt the need of such in the Swansea Valley. But w hatever shortcomings our in, dustrial townships have, we have the home to make up for all. There we may engage in all the social amenities we desire, and the comforts of the hearth are such that only those who have been deprived of them can have any conception of their value. But in camp the men have only their cheerless tents to while away their idle hours. It is true that there is a canteen, and a most cheerless place it is. But with a Y.M.C.A. tent the whole outlook is changed. In this tent the men can II write their letters in some degree of comfort. And what voluminous cor- I respondence they have to get through! The mail means more than anything to a man in camp, and when letters get astray, discontent abounds. In the Y.M.C.A. there are chairs, and the easy going citizen can have j no idea the luxury this simple thing is to men under canvas. There are fires, fine and blazing; and around these the spirits of the men rise as the ooals glow. Without leaving the tent they can post their letters, a much apprecia- ted convenience. In all the activities of the Y.M.C.A. there is no suspicion of "graft." The imen have the assurance that they are not "soaked" when thy buy their necessaries. And the knowledge of this elevates the Y.M.C.A. and all con- nected with it te a great pinnacle. I must say a word about the devotion of Y.M.C.A. workers. They are volun- tary workers. They went out to serve, and they spend themselves -in service. If the fires need watching during the night so that the men may get a cup of hot coffee at six in the morning, a two hours shift is arranged. A small thing. Yes; but the night's rest is disturbed, and the cup of hot coffee is greatly appreciated, which is a com- pensation. > In innumerable ways the Y.M.C.A. worker lays himself out for service, and as a result the percentage of sick- ness among this devoted hand has been abnormally high. Every camp leader I know has had to retire for a time in order to recuperate his health. It is wearing and health-try- ing labour. Fourteen to fifteen hours of arduous work given cheerfully every day, seven days a. week. When the New Army goes to the trenches they will owe much of their physical fitness to the training they have undergone; but they will owe equally us much to the Y.M.C.A. for their morale. Yes, and even for their physical iftness. The Young Men's Christian Association has risen superbly to a great occasion, and at a time of great national crisis it was the one voluntary organisation that had the large vision, and the great courage to line up to the vision. It has performed national service, and richly deserves national recognition. Whilst this book is not quite worthy of the great and enduring work dfcne, I yet bespeak for it a hearty welcome among every well-wisher of his fellows, for in it will be found a record of the work as a whole, and it will give the reader some idea of its greatness. "AP CEITHO." I ]

LOADED REVOLVER FOUNDI

LOADED REVOLVER FOUND I LLANDOVERY MAN SENT FOR I TRIAL. An alleged attempt to discharge a loaded revolver was described at Llandovery Police-court on Monday by Mary Hughes, of The Vaults, Ûan: dovery, fishmonger, who charged her husband, William Hughes, now a labourer residing at Swansea, with at- tempting to do her grievous bodily harm. Mr Rhys. W. Price, Llandovery appeared for the prosecution.. Mary Hughes said that defendant, from whom &he had obtained a sepai-a- tion order, went into her shop on Fri- day evening at about six o'clock, and, in the passage, pulled out a revolver and aimed it at her. As he did so her son sprang at him. A tussle ensued, and both fell over the step of the front door. Her son put the revolver in his pocket, amd later on extracted six cartridges from it. Defendant gave evidence, denying that he had possession of the revolver. He believed that his wife had thrown it on the pavement, although he did not see her do so. The Magistrates committed the de- fendant to the Carmart-hen Assizes, and allowed bail.

Advertising

W. A. WILLIAMS, Phrenologist, can I conceited d"Hy at ♦he Victoria (near Market). Swansea

WHEN WE REACH GERMANY

WHEN WE REACH GERMANY In an article in the February "Fort- nightly," a correspondent discusses the coming offensive by the Allied comman- ders. The writer takes the view that as Belgium has been converted by the Ger- mans into a gigantic field fortress, with line after line of entrenchments armed with heavy guns of position, the enemy's right flank will be left alone for the mo- ment, a watch, however, being kept to take advantage of any opportunity of- fered by a weakening of the German forces in this direction. "The Germans must be turned out of Belgium, but Sir John French will choose his own way of bringing this about, and not allow W his adversary to dictate to him." "An offensive across their eastern frontier has always found greater favour with French strategists than an offensive through Belgium. Unlike the northern frontier defences, which had been allowed to fail into disuse, and most of which had been practically dismantled before the war, those of the eastern frontier have been brought up to modern date, and a French army concentrated in the Upper Moselle Valley for the invasion of South Germany would start from a secure base, which has been daily growing stronger since the opening of the war. This line of operations has another initial advan- tage over the Belgian line in that the Rhine, which is the main line of German resistance, is only a short distance, vary- ing from thirty miles in Upper Alsace to ninety in Lorraine, from the French base behind the Vosges mountains, whilst the line of communication through Belgium would be lengthened out to 150—180 miles. "The two main routes from Eastern France into Germany are through the Belfort trouee into Baden, and through the Palatinate into Bavaria. After cross- ing the Rhine between Strassburg and Bale an invading army using the first of the two routes would at' once come up against the Black forest. The more natural, direct, and historic line of in- vasion passed through the plateau of Lorraine on the west side of the northern Vosges mountains between the Hund- struck and Hardt. "An advance along this route would have for first objective Mannheim, which is admitted to be the weakest point on the Rhine frontier. The railway station at Mannheim is one of the largest in Germany, and the depot of the vast rail- way stores. Mannheim would- certainly be the point of passage of a French Army which had been victorious in the Palatin- ate. How to reach Mannheim is a prob- lem which will tax the skill of the French General Staff, and which in any case cannot be solved till the German armies have been decisively beaten in tho field, and driven back to their Rhine frontier. I NAPOLEON'S STRATEGY. I "After crossing the Rhine at Mann- heim, the next objective for an invading army would be the line of the Main river, which Napoleon made his advance base for his Jeaia campaign of 1806; but no advance could be made up this river till after the subjugation and occupation of Mainz by the Allied Forces. Mainz is situated on the left bank of the Rhine just where the Main flows into it, and a glanoe at the map shows how strate- gically important is its position, standing as it does as sentinel over the main line of advance into Southern Germany, and commanding several lines of railway., Mainz is the central German point d'ap- pui on the Rhine, and has been called the 'key of Germany.' The fortifications are very complicated, having been built at different periods since 1604. Large sums of money have been spent 9n the .fortress since 1870, and it has been con- verted into a.n intrenched camp requiring a garrision of 21,000 men; but even now the place is not considered to be secure against the attack of the heavy howit- zer batteries which we have been con- structing in England for the past six months with a view to the bombardment of the Rhine fortresses. "It may be that in the coming spring we shall see a repetition of Napoleon's rtrategy in 1805, and another French descent into the valley of the Danube with the intention of giving a hand to an Italian invasien of Bavaria through the Austrian Tyrol. Enough has per- haps been said 'to indicate some of the difficulties confronting the Allies. None of them are insurmountable. With brave soldiers and skilful leaders—we have both—everything is possible. To get the Germans out of Belgium and France is the first result to work for, but only as antecedent to others, which must follow. The war must be carried into tha, enemy's country, and until this is done it is use- less to talk about victory, or think about peace. ————— —————

SWANSEA VALLEY TRADEI

SWANSEA VALLEY TRADE. I Trade conditions. during the pest week in some instances further improved. The tinplate trade was the worst placed a. number of mills in the valley being I idle. There was a slight increase in the pro- duction of coal, and substantial outputs J of anthracite and bituminous classes were registered. Fuel works were doing better than for I some time past. The production of pig iron at the blast furnace at Landore was quite up to the I average. All copper smelting establishments were in full swing. Only part time was worked at some of the tinplate mills, and output was chiefly for home destinations. Sheet mills were still badly placed, there being no sign of a re-start.. Although the production of steel ingots | was large at all local works, a still more strenuous time was predicted. The week was notable for its record i volume of trade at all spelter factories. The lead-pipe works and the safety- fuse factory were going as usual. I The Mond Nickel Works and the Man- nesmann Tube Works reported satisfac- tory progress, and were doing well in aJl departments. The sulphuric acid factories at Landore and Pontardawe were going well. Iron and brass foundries were actively eneaped. and engineering and fitting shops were brsy. 'Wales. writes Mr. Ernest Rhys, "-has three Davids that stand forth in the calendar one. is a seunt and one is a poet, and the third is a child of light or a son of perdition-acoordiiig to hearsay-in the living world of affairs. But the middle seat is the safest, and the second David, Dafydd ap Gwilym, is as sure, we may think, of his laurels as any poet can ever be." } A young Morriston woman, Eunice I Hopkins (22), of 922, Neath-road, is lying ;JJ Swansea Hospital as the result of an unfortunate accident with firearms. Her husband, Joseph Hopkins, a collier work- ins; at the Copper Pit, was handling & rifle, when the weapon discharged, the bullet entering his wife's body. Fortun- ately, she was not very seriously injured, but remains in hospital.

Advertising

8 6 I OW Corner Shop, t í Castle and Temple Streets, t SWANSEA i f |D. THOMAS! Jeweller, | t Has REMOVED from the temporary t 1 i premises at 26a, CASTLE STREET, to fI Street I | Temple Street j + i Round the Corner from ihe old Premises i f ♦ ? t t Gymry, Cofiwch am y Cymro. t rL ?  .+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+. SE PAINLESS DENTISTRY I Why risk the Dangers of Decayed Teeth ? Why endure the Pain they Cause ? I s When you can have them quite Painlessly Extracted by means of OUR NEW AND PERFECTED PROCESS, which is the most Successful known. LISTER'S TEETH are noted for their natural appearance and per- fect fit. Other makers' Teeth not fitti ng, can be made to fit m four hours; Repairs done in two hours. Patients visited at their own homes on receipt of postcard, or other request, and without any extra oharge. Distance no objeoV Addresses— YSTRADGYNLAIS: I LISTER'S DENTAL SURGERY, COMMERCIAL STREET (Lately occupied by Mr A. We"). Attendance Daily by Lady Operators. Honrs: 9 to 9. YSTALYFERA: YS r ALYFERA: 'C_ld I, LISTER'S DENTAL SURGERY, NEAR COLISEUM. I Experienced Operator always in attendance. Hö: 9 to 8 Daily. i" c" rv !?K?M?SS?N?!S?S?M?M?N?S