Teitl Casgliad: Adsain

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 8 o 8
Full Screen
2 erthygl ar y dudalen hon
Pwyllgor Heddlu MeirionI

Pwyllgor Heddlu Meirion. I Ionawr 6ed, cynhaliwyd yr uchod yn Nol- gellau, tan lywyddiaeth Syr Osmond Williams Adroddiad y Prifgwnstabl. Adroddai y Prifgwnstabl R. Jones, fod yr heddlu yn cynwys 1 Prifgwnstabl, Dirprwy, 2 Arolygydd, 5 Rhingyll, a 25 o Gwnstabliaid. Gwnaed yr ychwanegiadau a ganlyn yn y cyflogau yn ol y raddfa —Arol. Ben Evans, o 105p i 110p y flwyddyn Rhingyll D Jones, o 33s 10c i 35s yr wythnos; Rhingyll J Evans o 32s8c i 33sl0c; heddwas 0 C Davies a Morgan Davies o 25s i 26s yr un. Ar y 13 o Ragfyr, bu farw y cyn-Arolygydd Hugh Williams, Corwen, oedd wedi ymneillduo dan flwydd-dal. Y Clafr. Tystiwyd fod naw o achosion o glafr yn y Sir, y toriad mewn wyth achos yn bur ysgafn yr afiechyd ond newydd ddechreu. Yn yr achos arall yr oedd yn bod ers ychydig wyth- nosau. Yn heddlys diweddaf y Penrhyn, erlynwyd gofalwr y defaid am esgeulujo hysbysu'r clafr, a dirwywyd ef i 2s6c a'r costau. Wrth ystyried fod cynifer a 400,000 o dde- faid yn y Sir, a nodwedd agored a mynyddig y wlad a'r tywydd gwlyb diweddar, sydd yn naturiol wanychu'r defaid i wrthsefyll yr afiechyd yma gellir dweyd fod y Sir mewn safle boddhaol. Afiechyd ar Wartheg. Fe roddwyd gorchymyn i ladd chwech o wartheg, a tbalwyd 38p 15s gan y Sir fel iawn i'r perchenogion ceir haner y swm hwn gan y Bwrdd Amaethyddol yn ol. Man-Werthwyr. Yn ystod y fI. wyddyn caniatawyd 68 o drwyddedau i 'pedlars,' a chaed 17p oddi wrthynt. Archwiliad. Gwnaed archwiliad ar gyfrifon y ch we' dosbarth ynadol am y oh warter yn terfyim Medi, a chaed Abermaw, Bala, Dolgellau, a Towyn a Ffestiniog yn gywir. Talwyd 3p i gronfa y sir yn nos barth Corwen yn lie i gronfa'r lfwydd-dal. Dirwyon. Swm y dirwyon dalwyd oedd :-Abermaw 24p6s; Dolgellau, 7pl7s8c; Bala, 5p0s6c; Corwen, 20p5s; Towyn, 31p8s9c; Blaenau, 61p5s6c cyflogau 150p3s3c. Rhanwyd hwy fel y canlyn :—Cronfa'r Sir 70p4s Blwydd- dal 25pl5s9c. Cymeradwywyd yr Adroddiad.

Advertising

IKTcmted. APPRENTICES to the Dress- making.—Apply to COMMERCE HOUSE, CORWEN FOR SALE. Four-Wheel Phaeton, very light, as new. 4 ADSAIN OFFICE. w. & J. PRICHARD'S GREAT Winter 4 SALE LAST DAY SATURDAY NEXT 'u' R 0 A Y MLA! JANUARY 24th. THE T%Y?Y,? 1 ? ? ?t jP i? ?? 1 ? .f-. ? ? '?t??  WI1 of the Stock OFFERED AT SUBSTANTIAL 8UBST ANTIAL REDUCTIONS. 14, HOPE STREET; WREXHAM. GUARANTEED PAINLESS DENTISTRY. C. H. Davies, Attends at Mrs. MILLINGTONS, Bridge St., Corwen, every FAIR DAY and one other FRIDAY in the month. Extractions Free when having TEETH. Badly Fitting Teeth re-made. Teeth Mounted on Gold, D. Alloy. All work Guaranteed. Terms arranged e- Branches at Denbigh, Oswestry and Llanfair Caerenion. Consultations FREE I No connection with any other Dental Firm. 1 "rur Bristol House, CORVVEN JUST ARRIVED an Excellent New Stock for this Season in Ladies & Gent's Waterproof BOOTS A GRAND SELECTION OF Holdfast, Lotus, Delta, Beetiv'-a, lJ ..D v 'P 'V G. Wear well, and other well-known Brands As will be seen below a SPECIAL EFFORT has been made to keep the Prices as low as possible espec- ially when the advance in all goods has gone up very considerably. First-Class Home-Made Boots & Shoes. REPAIRS a SPECIALITY. COME and SEE the Babies' Boots & Slippers from 6Jd. Children's do. 1/6 Ladies' Shoes 1/11 Ladies' Boots 2/11 Boy's Boots 2/11 Men's Boots 19 4/11 Children's Clogs 1/9 Women's do. 3/11 Men's do. 7) 4/11 Boy's Leggings 1/6 Men's do. „ 2/11 SPECIAL" GENUINE BARGAINS TERMS CASH CORWEN: Argraffwyd a Chyhoeddwyd gan Gwmni Argraffu CorweD, Gogledd Cymru.