Teitl Casgliad: Adsain

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Llun 1 o 8 Nesaf Olaf
Full Screen
5 erthygl ar y dudalen hon
HANES Y WESLEY Am YNG NGHORWEN

HANES Y WESLEY Am YNG NGHORWEN. ERTHYGL XI. 11 Cyn pen chwech wythnoswedj marwolaeth Mr. Samuel Jones, cafodd Eglwys Wealeyaidd Corwen, golled fawr trwy farwolaeth un arall e!i'harweiiawyr amlyeaf, set, MR. RICHARD W ILLIUlS, H Claremont, Safai Mr. Williams ymhlith y rbai uwchåf a helaetbaf eu dylanwad, a fu yu gysylftiot r Achos yng Nghorwen am gyfnod maith, acyr oedd yn caet ei a dnabod a'i barchu yn y dref aYamgylchoedd, fel gwr da a defosiynol, yn 6fni Duw, ac yn cilia" oddiwrth ddrygioni." Gånwyd ef yn mhlwyf Llanymawddwy, Sir Feirionydd. Symudwyd ef oddiyno rdi Bieni, pan oedd yn blentyn, i Cefnmawr. Ar?rai ddyweyd ei fbd wedl cartrefa yng Nghefnmawr, mewn pryd i weled y treii cyn- Ngh,,9.fnmawr, mewn pryd i weled ytre\'y'n- taf a aeth dros y Viaduct," ger Vroncysyllte. t at a a e Hoffai yn wastad son am Eglwys Cefnmawr, fel y man y daeth gyntaf o dan argraffiadau crefyddol, a roddodd iddo iawn-gyohvVyniad yng ngyrfa bywyd. Dyma rai o'i eiriau ef ei hunan, pan y sooiau am ei berthynas ag Eglwys Wesleyaidd Qefiiknawr. Yma y daethum yn aelod eglwysig, ac y cefais fagw- aeth grefyddol-yma y cefais gyfeiriad. i fy oes. y cea fy arwain atlesuGrist, ac v daeth. ym i adnabod yr Iesu yn Waredwr i'm hen- aid." Arferai gymeryd rhan yn Ngwaith yr Eglwys, pan yn fachgen ieuanc, soniai am dano ei hun ac ereill yn cynnal cyfarfodydd gvfeddio mewn tai, He preswyliai rhai fyddai yn glaf. ac yn anaUuog i fod yn moddioa cyhoeddus yn y Capel, ac hefyd yn Nghyfar- fodydd Gweddio yr Eglwys am 6 o'r gloch bob bore Sul Daeth Mr. Williams i gysyllt- iad a'r Wesleyaid yng Nghorwen, trwy iddo gael lie fel Ysgrifenydd yng Nghloddfa Lechi ,] Penarth. Wedi bod am ryw gymaint o acuser gyda'r gwaith hwnnw, ymsefydlodd mewn masnach fel grocer" yn Compton House. Buynohyd y flwyddyn 1884, pan y penoct- wyd ef yn Feistr y Tloty, a Mrs. Williams, ei briod ragorol" yn Feistres yr un Sefydliad. Cvfkwnodd y Swyddogaeth yma am yn a i saith-mlynedd-ar-hugaio, a hynny yn y fath fodd fel ag i, epill patch ac ymddiriedaeth pawb a'i hadwaehai. Oiierwydd fod ei iechyd yn pallu, a'i wendid corfforol yn dyfod yn ibwystr iddo gylfawni gofynion ei swydd fel y dymunai, rhoddodd i fyny ei waith yn y Tloty, yn y flwyddyn 1911. Bu farw bore Sadwrn, Mawrth 2. 1912, yn 69 mlwydd oed. Cafodd yr Achos Wesleyaidd yn Nghorwen wasanaeth Mr Richard Williams am lawn deugaiu mlynedd. Llanwodd amryw gwyddi pwysig, a gwnaeth bynny yn effeithiol. Yr oedd yn un o Ymddiriedolwyr y Capel, a chymerodd ran amlwg yn yr holl ymdrechion angenrheidiol i ddwyn oddiamgylch i feddiant yr Enwad yr eiddo cyfundebol cyfleua a gwerfchfawr, a berthyn yn awr i'r Eglwys Wesleyaidd yn y dref. Bu yn drysorydd yr Ymddiriedolwyr am flynyddau. Bu hefyd yn Oruchwyliwr yr Eglwys yng Nghorwen yn Oruchwyliwr y Gylchdaith, yn Flaenor, ac yn bregehwr cynorthwyol d ef ny d diol. Dechreu- Odd bregethu pan yn wr ieuanc deunaw oed, a gwasanaethodd ei Arglwydd yn ffyddlon fel pregethwr Efengylaidd cymeradwy a defnydd- iol am yn ajaros i haner can* mlynedd. Am wasanaeth Mr. Williams fel blaehor, dyma eiriau un a'i /.hadwaenai yn dda—" Ni bu fthrajw a blaehor ffyddlopach erioed. His gallai dim ond yr anocheladwy ei luddias i fod yn y seiat ar nogon waith. Byddai Mr. Wijiiams wrth ei fodd ynNgbymdeithasy Saint. Elai i'r Seiat o dan ddylanwad greddf gysegredig. Ymhyfrydai yng "Nghwmni'r Pererimon." Yr oedd ganddo brofiad byw a newydd o hyd. Dyn ysbrydol ei feddwl oedd. Bydd yn byw, llawer yng nghwmni Duw. Mewncyfeiriadat, ei waith fel Meistr y Tloty, dywed un arall, buyn gystal, bu yn gystal A thad i. lawer amddifad, yn gysgod i'r anffodus, ac yn heulwen ar hwyrddydd llawer hen a metliedig." Wrth adolygu bywvd a gwasanaeth Mr. R. Williams, teimlwn y gellir yn briodol. ddywedyd- Gwyn fyd y duwlol was Sy'n,-rhodio Ilwybrau gras 'y Brwy'r daith i gyd." •. ii (J'w barhau)

RED CROSS NURSES

RED CROSS NURSES. It is rumoured that several Corwen ladies intend going out as Red Cross Nurses. If this is true it will be a very great credit to themselves and the town. There are several in the town who are capable of doing the work.

IETHOLIAD ARFON

I ETHOLIAD ARFON. Dydd Sadwrn diweddaf ddewiswyd Mr. Caradoc Hees, Penbedw, yn ymgeisydd Rydd frydol d res Ar fort yn He y diweddar Mr. Wm. Jones, A S.

Advertising

HOUSE TO LET.-Sullen Build- ing's, Corwen. Apply to Mrs. Meredith, Ash Grove, Llangollen FOR SALE,-One-horse "Massey Harris" Mower, equal to new. Apply—" ADSAIN Office.

I Y RHYFEL

I Y RHYFEL. Y mae'r Rwsiaid yn parhau i wrthsefyll y minteioedd Awstro-Germanaidd, y rhai, ar ol cwymp Lemberg, a geisiant ymosod ar hyd y ffrynt Galicaidd. Y mae brwydr ffyrnig yn myned ymlaen ar lanau y Dniestr, ac y mae'r gelyn wedi cael colledion anferth. Y mae'r gelyn yn ceisio croesi'r afon hon i'r dde-ddwy- rain o Lemberg. Ymddengys nad oes fawr o werth yn yr ymosodiad bygythedig ar Warsaw. Y mae'r byddinoeddGermanaidd sydd i'r dde i'r afon Pilitza (oddeutu deng milltir ar hugain i'r de o'r brif-ddinas Bwylaidd) wedi cael eu trechn gyda cholledion mawr. Y mae'r Rws- iaid wedi eu gorfodi i roi ffordd yn nyffryn Orjitz, ar ffrynt Narew, oherwydd fod y gelyn wedi gwheud ymosodiad trwm arnynt gyda'r cyflegrau. Yng nghymdogaeth Arras nid oes dim neilltuol wedi digwydd ag eithro fod yoliydig frwydrau wedi bod gyda'r gwyr traed, yngbyda swn eyflegrau rbwng gwaith siwgr Souchez a'r ffordd o Bethune i Arras. Dy wed yr adiroddiad Ffrengig sWyddogol fed eu jl- wyr wedi tanio mines ar ffrynt Chanipagne ac Argbnhe, a'u bod wedi llwyddo. Yli ol teligram addaeth i Baris o Rotter- dairi, y mae ehedwyr Prydeinig wedi gollwng bombs ger Roulers ar ystorfa bowdwr bwysjg yr hon a ffrwyrdodd, ac ar dren oedd yn cludo powdwr. Cyrhaeddodd y newydd i Lundain o Rufain fod y Tyrciaid wedi gadael Adrianople, fodd bynnag, nid y w'r adroddiad wedi ei gadarnhau. Daeth gair o Amsterdam, nos Sadwrn, yn hysbysi fod amryw drenau yn Uawn o ynau mawrtrymion wedi gadael Essen i'r ffrynt Germanaidd ar y Bzura (oddeutu deugain milltir i'r gorllewin o Warsaw) i'r uiiican o ymosod; ar Warsaw. Mae brwydro caled yn parhau o ddydq) ddydd, ac yn ami ar hyd y nos, yh GaHpoli a. chyffiniau'r Dardanels. Synna rhai pobl mor araf y symuda'r Prydeinwyr ymlaen yuo—ond pe deallant Sefyllfa petbau yno syhneut fwy fod rhilwyr uhrhyw wlad wedi gallu gwneud cymaint ag a wnaeth y Prydeinwyr yuueis- oes. Coiier i ddechreu fod y glanio oyntaf wedi cael ei wneud yn ngwyneb rhw.) strau a pheryglon na wynebwyd erioed o'r biaen uaii unrhyw fyddin yn holl hanes y byd. Cofier gyda'fiy' y fod y fyddin, wedi glanio, wedi ei chau rhwng y mynydd a'r mor ar dr;,t-tlielf gymharol fechan a chul. Yr oedd yr holl fynydd wedi cael ei linelluârhwyd waith o ffosydd, a chyflegrau a 'machine-guns' yn guddiedig yn y cregiau o bob tu. Wedi enill o'n milwyr un darn o'r mynydd, caent fod y darn hwnnw dracbefn yn agored i dan y gelyriv dduu neu dri cyfeiriad gwabauol, ac nad oedd modd aros arno, a byw. II llaid oedd felly cymeryd nid darn o'r mynydd ar y tro, ond holl linell y mynydd ar unwaitb.. Mewn gair, cydnebydd pawb na ieiddmi lltb, ar wyneb daear ond Prydeinwyr—v rhnn. fwyal ohonynt o'r Trefedigaethau-fs th y m- osod ar le mor gadarn. Ond er yr holl rwystrau enill ymlaen yii raddol a -.vueir.. •' Gwelir rhan o ffrwyth yr enill eisoes vn v ftaith fod pris y bara wedi gostwngyn y wlad hon yn y rhagolwg yn unig am agor y Dar- dauels yn fuan.