Teitl Casgliad: Adsain

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 2 o 4 Nesaf Olaf
Full Screen
9 erthygl ar y dudalen hon
BETTWS G G ARCYLGH I

BETTWS G G. A'R-CYLGH. I Bill Milwyr.—Gyda gofid dwyrt rhaid i ni heddyw groniclo marwolaeth ein cyfaill anwyl Corpl. Thomas Jones, K.W.F Shop Bach, Tynant, yr hwn a gollodd ei fywyd trwy foddi yn ddamweiniol, wedi iddo fod drosodd vn Ffrainc am amser maith ac wedi bod mor ffodus a chael ei gadw heb glwyf na chlais ac eto ar ol i'r rhyfel ddyfod i belt daeth y newydd galarus i'w anwyl rieni am ei foddiad. Buont am ysbaid heb gael y corff hefyd, ond cafwyd ef y nawfed o Chwefror, a chafodd ei gladdu yn St Pierre Military Cemetery, Amiens, Somme. Cafodd ei gladdu yn barchus yn y drefn filwrol. Mae cydym- deimlad yr ardal a'r teulu oil yn eu profedig- aeth ehwerw iawn o golli un oedd mor anwyl ganddynt a chan bawb a'i hadwaenai hefyd. Nawdd y Nef a fyddo drostynt yn ea galar. Chwith iawn genym oil orfoi meddwl na chawn mwyach weled ei wyneb lion yn ein plitli. Nid oes dim llawer o wytbnosau er pan y bu gartref. Heddwci i'w lwch. Da genym ddeall fod Pte. Evan Williams, R, W.F mab ein hen gyfaill talentog Mr. E. Williams (Salemydd), Salem, wedi cael dyfod adref o Ffrainc eto, wedi bod drosodd er's dros dair blynedd, ac wedi dianc heb glwyf na chlais trwy drugaredd, ac wedi cael ipchyd rhagorol. Daeth ad ref yr 22ain o Chwefror, a deallwn ei fod ar ei fis holidays ac yn cael t-iryddhau ar ol hyny. Sicr genym fod yn d la gan ei anwyl Dad a'i cbwiorydd anwyl ga* I ei groe-3twti yn ol i'w gartref eto, a'i gael hefyd i aros y tro hwn. DymunwD bob llwyddiant i'r cyfaill ieuanc a diolchwn ei fod wedi cael ei gadw yn fyw ac yn iach i gael gwe'ed terfyn ar y tywaUt gwaed dych- rynllyd fu yr amser aeth beibio. Bu yntau mewn lle,.edd enbyd iawn oad bellach caiff dynu cysur o'r ffaith fod yr amseroedd hyny yn mhlith y petbau a fu bellach. Dymunwn oil ei IUDgyfarebu adref yn iach a phob llwyd, iint a'i dilyno ar ol dyfod. Myfyr Alwec, "I

CARROGI

CARROG. I The faneral of the late Mrs J. Emlyn Jonep, Wrexham, took place at Carrog on Monday. Deceased who was a native of Llidiarty-parc, had an attack of infleunza at the beginning of la t week and she died on Thursday. She leaves a husband and one child to mourn her loss. Deep sympathy is expressed with the family in their sad bereavement. The late Mrs. Jones was well known in the Llandrillo and Llandderfel districts having been for several years employed at Crogen Hall prev- ious to her marriage.

GLANRAFON1 I

GLAN'RAFON. 1. I Who will win the County Council Election at Llandderfel ? Some of the Glanrafon Electors seem to be favourable to the idea of making a change this time Mr. Wm. Owen, Merllyn Gwyn, is a staunch conservative—in fact he's as good as they make :um and if he once gets into Merioneth's Parliament he will stir matters up there (ai d they need it). On the other hand Mr H. M. Jones (the present member) has dfeie jc-ood work on the Counoil-during his term of office. He is one of the best Liberals in the district. Let the Imst man win.

1I GERRIGYDRUIDION

♦ GERRIG-Y-DRUIDION. Obituary.—We regret to announce the death of Mr. Hugh Jones, Melrose, Cerrig (late of Mbelfre. Newydd), who died on Satur- day evening after a liogering illne>3. He retired from Armingyears ago. and ma a stanncV supporter of the UwcWed Agricultural Soc'ety. He had been a deacon -at the C.M. Chapel for many years.

LLAWRYBBTTWSI

LLAWR-Y-BBTTWS. I Priodas.Chwef. 26ain, yd Nghapel Princps Road, Liverpool, Mr. Richard Carter Bancroft, Beech House- Farm, Darnhall, S:r Gaer, a Miss Annie Jones, Maestegfryn, Bala (gynt o Llawr-y-Bettws Farm, Glanrafon). Gwasunaethwyd gan y Parch R. It. Williams,, M.A., Bala, yn cael ei gvnorthwyo gan y Parchn J. H. Hughes, Bala, a H. Harris Hughes, B.A., B D. Cyflwynwyd y briodferch gan ei brawd, Mr. John Jones, Llawrybettws, a gwasanaethid arni gan ei chwaer, Miss Jones, a Mr. Horton, Winsford, ar y priodfab. Ar ddyfodiad y briodferch i'r Capel cawareu- wyd Chopin's Wedding March ar yr Organ, gan Miss Edith Jones (Organyddes Eglwys Princes Hoad), aL1 ar ymadawiad y cwmni priodasol chwareuwyd Beethoven's Wedding March. WTedi'r gwasanaeth, aethpwyd i'r Stork Hotel, lie yr oedd boreubryd wedi ei barat i. Yr oedd yn bresenol, yn ychwanegol at v rhai a nodwyd eieoas, Mr. a Mrs. Roberts a Miss Jones, West Kirby Mri Jones Williams a Thomas J. Williams, Tyfos, Llan- drillo Mrs. Harris Hughes M'ss Preston a'r Misses Bancroft, YVyisford. Cafwyd anerch- iadau gan y tri gweinidog, a darllenodd cyfaill y priodfab nifer o wifrenau yn datgan teimladau da lluaws o gyfeillion a pherthyn- asau oedd wedi eu lluddias drwy afiechyd i fod yn bresenol. Ymadawodd y ddeuddyn ddedwydd i dreulio eu mis met yn Lluudain.

GWYDDELWERNI

GWYDDELWERN. I Wedi ei Rhyddhau.—Mae Sapp r, R. Simon Hughes, Isfryn, a Pte. Edward Jones Glanywern, wedi eu rhyddhau. Edrychant yn dda-rhoddwn lob croesaw iddynt i'w ca, t re fi. I

TYRED WANWYNI

-+- "TYRED WANWYN." I mi b&b arnsor y Gwanwyn yw'r amser dedwyddaf o'r flwyddyn. Pan mae natur yn deffro, ar adar yn llawn yni yn canu. Wedi cael diwedd ar y rhyfel mawr a'i nid ein gobaith yw fod gwanwyn ar ddyfod fydd yn rhagfynegu amseivedd gwell ? Rhyw feddyliau tebyer i'r rhai yn* am cymhellodd i geisio cyfansoddi y ddwy bennill gaulynol :— Tyred Wan wyn unwaith etj Yma i'n plith i roldi tro, Boed i'th fwyn awelon tyner Yru'r gauaf du ar ffo Bydded tlysni y dyffrynoedd Gan y blodau hardd eu lliw, Ini'n ddysg am ardderchogrwydd Fyth ddigymar allu'Daw. Gweld yr wyn ar ben y bryniau 'Ngchwareuyn.yr awel iach, Clywed tinge y melyt;, fiwsig Moliant pur yr adar bach Fo yn gwneud ininnau hefyd Yn y byd i wneud ein' rhan, Nes bo cysur a thangnefedd Yn gorff wyso yny mhob man. Plas Newydd. GLYNDYFRDWY. D. DAVIE8. I

Iz7 IIII CORWEN 1 I

"I I CORWEN. ?- ?? Social Evening :-At the request of the Corwen Branch of the Comrades of the Great War, upwards of a hundred of the Edeyrnion and Uwchaled dis- charged Soldiers met at the Feathers Hotel on Thursday last, to spend together a social evening At seven o'clock the chair was taken by Mr. Ivor Davies, Bryngwyn, and the party sat oowtlito a splendid repast prepared by Mrs. Owen. This important itein having been accomplished in Army fi,tsbi'jn, the Chair- man called upon Misi Xeifionwen Jones to open the second part of the programme by a Pianoforte solo, which was ably rendered. He thea made a splendid and was loudly applauded. Touching upon various points of interest to all fx-service uien, he laid stress upon the importance 4h1.vingeome iety, to the advantage ol all. His xetenoce to tliioa. present 

Y CYNCOR SIR

Y CYNCOR SIR. YR ETHOLIAD. 1. Yr oedd yr enwau i'w rhoi i mewn ar neu cyn 5 o'r gloch ddydd Mercher diweddaf. Mae y rhai canlynol wedi eu dychwelyd yn I' ll DDI-WRTHWYNEBIAD. 11 Bala-J. W. Roberts, Y.H Berwynfa. ¡ I Llanycil—Robert Hughes, Shop. Llànuwchllyn-L. J. Davies, Tremaran. Lianfor-R. T. Vaughan, Penis t'rUan. t, Ltandrillo-Sy.r EL B. Robertson. Gwyddelwern-Jobn Edwards, Bettws G.G. ■ Glyndyfrdwy—E. P. Jones, Y.H., Cileurych. Corwen (gogleddol)-W. O. Williams, Y.H., Stores.- Corwen (deheuol)—T. Lloyd Jones, Y.H., The. TerrMe. Dinaiimawddwy J. LewiR,' tl,wyn Gwilym. Bo.wydd Major Owen Owen. Conglywal-Bon T. Jonep. Ov.)1fal-Parch R. Talfor Phillips. J. OwmoJthin-Dr. Richard Jones. Ystradau-Capl Evan Jones. entwrog-R.W. Vaughan. Hen aelodau yw'r rai ddychwelwyd, oddigerth E.. P. Jones yn cymeryd lie ei frawd Bugh Jones, a 0. J. Lewis, Dinas, y n lie R. Pugh J ones; a Ben T. ion" yn FiestiAiog I "I. td¡EF_Y'LL lEost\YN." -■ v !i"f ,¡. ¡ Of na bydd on wedi tynu yn ol ar net cyn 2 o'r gloch ddydd lan diwe ..0:.11, 'f i,.