Teitl Casgliad: Dinesydd Cymreig

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 5 o 8 Nesaf Olaf
Full Screen
30 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

    ????? ?MHF*??? j!? IUR ???NN?. ?_i_j_a)nM!m['BtBftr" j ???????W? BB j?!?)Br?)H)? )? .ir 1 0 ?!?' -?? )mN? jjjjhjjj!? i))!))f1))))f )?!?)?P!!?!C)!NH? ? 

DYFFRYN NANTLLE

DYFFRYN NANTLLE. Llwydd.—Gyda boddhad y cronicl- wn lwyddiant y gerddores ddisglair lVIiss lVIyfi Barlow Pritchard, Llyfnwy House, Llanllyfni, yr hon enillodd y radd o A.T.C.L., drwy arholiad y Trinity College, Llundain, a thrwy hynny yn ei chymwyso yn athrawes gerddorol. Cafodd ei diploma gydag anrhydedd mewn Art of Teaching, Pianoforte Playing, a'r Rudiments. Merch ydyw i Mrs Capten Barlow Pritchard, ac wyres i'r diweddar "Cyrus,' 'cyfaill y gweithiwr, a nith i'r cerddor gwych o Dalysarn, Mr J. W. Jones, priod Mrs Henderson Jones, sy'n awr yn yr America. Nid yw ond ieuanc, ond y mae ei llwyddiant cyn- nar yn ragfnegiad o ddyfodol gwych ym myd cerdd. Croesawu. Twym yw'r croeso roddir i'r cyfaill Mr W. J. Wlliams, 47, Rhedyw Road, Llanllyfni, i'w ardal fagwrol. Bu am ddwy flynedd yn beirianydd ar yr agrelong "Charl- fon Hall," yr hon sy'n hwylio ar lan- au Deheuol a Dwyreiniol Amerig dan faner yr Unol Daleithiau. Boed iddo gael hwyl adfywiol tra yr erys gyda 11i. Cyngor Arbennig. Ym Mheny- groes, nos Iau diweddaf, cynhaliwyd cyfarfod arbennig o Gynghorwyr y Plwyf gyda'r amcan o drefnu ar gyfer dyfod-iad y mihvyr i'r plwyf. Hysbys- ivyd fod Pwyllgor Ymrestru Sir Gaer- narfon yn trefnu i anfon nifer fechan ar hyn o bryd am rai wythnosau )"11 y plwyf, ac hefyd tua 250 i aros am nos- waith, a hynny yr wythnos ar ol y nesaf. Penderfynwyd yn y cyfarfod i anfon at y Cadfridog McKinnon, vyddog y Swyddfa Rhyfel, drwy ein haelod dros Eifion, sef Mr E. W. Da vies, A.S., i gymeryd i vstyriaeth yr amgylchiadau gwasgedig sydd ar- nom fel plwyfolion. Hefyd i anfon rhestr o diroedd a'r adeiladau cy- hoeddus, a nifer y lletydai, y rhai I sydd tuag un cant ar ddeg. I'r diben yna trefnwyd fod dirprwvaeth i weld ";Ir Ellis Davies, A.S., y Sadwrn di- lynol. Da gennym ddeall ei fod yn awyddus ac yn barod i wneud ei oreu i sicrhau y milwyr yma. Pasiwyd hefyd i anfon at yr Cyrnol H. Jones Roberts, i Aberystwyth, vn erfyn arno ein cynorthwyo yn yr ymdrcch. Hy- derwn y llwyddir yn y gwaith, gan y buasai yn gymorth i'r ardal sy'n cael ei gwasgu yn fwy na'r un y gwyddom am dani. Cwrdd Amrywiaethol.-Nos Fawrth yng nghymdeithas lenyddol Bethel, Penygroes, dan lywyddiaeth y Parch W. E. Williams, cafwyd cyfarfod am- rywiaethol. Cymerodd y rhai can- lynol ran :—Misses Maggie Owen a Dilys Griffith, Llys Blodwen; Mri Richard Williams, a J. M. Parry, County Road. Cafwyd cystadleuaeth araith fyrfyfvr, ac ennillwyd gan Mr Rowland Jones a Mr T. W. Griffith. Y beirniaid oeddynt y Mri Henry Mor- ris a David Jones. Y trcfnydd a'r cvf- eilydd ydoedcl Mr T. T. Powell, Bron- ygan. Cydnabod Gwerth. — GWelodd Pwyllgor Angen y Sir werth cynrych- folaeth Llafur drwy godi Mr David Thomas, Talysam, yn aelod ar yr "Advisory Committee." Yr ydym yn nongyfarch y Pwyllgor ar eu dewis- iad, gan y gwnaiff Mr Thomas ych- wanegu at ei werth a'i ddylanwad.

FELINHELI I

FELINHELI. I Cymdeithas Lenyddol. Yn Elim (W.), nos Fawrth, cafwyd ancrchiad j hyawdl ac addysgiadol, gan y, Parch Thomas Hughes, gweinidog yr eg- lwys, ar yr athronydd Germanaidd, "Nietzsche." Cafwyd sylwadau hefyd gan Mri E. J. Hughes, Augusta Place; Richard Thomas, Graiglea; J. G. Jones, 31, Bangor Street; ac Henry Jones, Augusta Place. Y llywydd yd- oedd Mr O. T. Williams, Noddfa. Daeth cynnulliad lliosog ynghyd, a chafwyd cyfarfod rhagorol. Marw a Chladdu.-Gofidus gennym orfod croniclo marwolaeth Capten William D. Jones, Vclinheli Terrace. Cymerodd yr amgylchiad pruddaidd le yn gynnar bore Iau, wcdi cystudd maith a chaled. Yr oedd yn 43 mlwydd oed. Capten ydoedd ar yr agerlong "Dinorwic," fel yr oedd yn dra adnabvddus yn y cylclioedd mor- wrol. Yr oedd yn ddyn gweithgar a chymeradwy, ac yn aelod gyda'r Wes- leaid yn Elim. Gcdy briod a saith o blant i alaru ar ol priod a thad tyner a gofalus a chydymdcimlir yn ddwys a hwy a chyda'r pcrthynasau cram: Dydd Llun, hebrvngwyd ei weddillon i fynwent Llanfairisgaer (angladd preifat). Y galarwyr oeddynt Mrs Jones (ci briod) ynghyda'i saith pleii- tvn; ei dad, a'i frodvr, yna teulu'r ^Tcddf?., yn c!?.1, brcdyr r.$h\vicn*dd- yng-nghyfraith, ynghydag eraill. Liwasanaethwyd yn y ty ac wrth y bedd gan y Parchn Thomas Hughes, I' Elim, a David Jones, Caemarfon. iTawdd y nef fyddo dros y teulu oil.

I LLANRUG

LLANRUG. Taflu Cerrig at ysgol.-Dydd Sad- wrn, o flaen ynadon y sir, yng Nghaer- narfon, cyhuddwyd bachgen 15 oed o Lanrug, o daflu cerrig a gwneud ni- weidiau i ysgol Bryneryr, Llanrug, ar I nos Sadwrn, Rhagfyr 26am. Tyst- iwyd gan fachgen arall gydgerddai ag I ef ar y pryd, iddo ei weled yn taflu cerrig ar do yr ysgol, a chynghorodd ef i ymatal, a dywedodd yr ysgolfeistr, Mr T. J. Lloyd., idclo glywed cerrig yn disgyn ar yr ysgol, ac wedi goddi- weddyd nifer o fechgyn, canfyddodd mai'r diffynydd a wnaeth, ac hysbys- odd yr heddlu. Digwyddodd y peth amryw weithiau yn lfaenorol, a gwnaed niweidiau i'r ffenestr, yn ar- bennig ar nosweithiau o gwmpas y Nadolig. Addefai'r bachgen iddo daflu carreg, ond na wnaeth unrhyw niwed. Rhwymwyd ef drosodd yn y swm o 5P i gadw'r heddwch am 6 mis, ac i dalu igs o gostau. i

LLANBERIS I

( LLANBERIS. I Ceir gan y bardd dillyn Mr Edward Foulkes, Erw Fair, linellau coeth ar y rhyfel presennol yn "Y Geninen" am lonawr. Hefyd yn yr un rhifyn ymddengys odlau prudd-felus Mr R. E. Jones, Y.H., er cof am y diweddar Spinther. Cyfarfod Amrywiaethol. Dan nawdd Cymdeithas Hyfforddiadol Pobl leuainc Gorffwysfa, lywyddwyd gan Mr W. 0. Jones, cymerwyd rhan gan Miss L. A. Owen, Mr 0. Jones, Miss E. C. Evans, Miss L. A. Owen. Caf- wyd tair cystadleuaeth. Y buddugwyr oeddynt: 0. Jones, Miss E. C. Evans, j a Miss H. Jones. Ymadael.—Mae y brawd ieuanc Mr Emyr Lewis, Bethesda Street, wedi ei ddewis yn improver yn y C.W.S. yn y Rhyl. Bu Mr Lewis yn gwasanaetjiu fel egwyddorwas yma yn Llanberis. Teimlir colled fawr iawn ar ei ol. Dy- munwn bob llwyddiant iddo yn ei le newydd. "Y Pals.Dydd Mawrth daeth nifer o'r "Pals" yma o Landudno, er cynorthwyo y nifer sydd eisys wedi codi yn ein pentref. Dydd Gwener rhoddodd y "Pals" send-off i Mi Ro- bert Annsden, perthynol i'r R.F.A., trwy ei hebrwng o'r Castle. Hotel i or- saf y rheilffordd. Ond y mae yn resyn na fuasai ein hardalwyr yn parotoi lie i'r milwyr hyn fwynhau en hunain. Hyderwn y gwneir rhywbeth i'r am- can hwn tra y byddant yma. Preswylfa. Cynhaliwyd y gyni- deithas lenyddol, dan lywyddiaeth Mr Lewis Jones, Pentre Castell, Ionawr 13. Cafwyd anerchiad ar "Gristionog- aeth a Gwareiddiad" gan Mr Robert 'Morris, B.A. Cafwyd sylwadau gan Mri Tom J. Roberts, John T. Jones, D. J. Owen, Edward Jones, ac loan Wil- liams.

NODION 0 FFESTINIOG I

NODION 0 FFESTINIOG. I Mae gan y bardd aml-gadeiriog Bryfdir gan brydferth iawn yn "Y Geninen" am Ionawr. Peirianydd.—Deallwn fod Mr W. Alfred Williams, mab Mr a Mrs R. Williams, Waverley Cafe, wedi ymuno a'r Llynges fel peirianydd trydanol. Cyfarfod Mawr.—Nos Lun diwedd- af cynhaliwyd cyfarfod ymrestru yn y t Neuadd Gyhoeddus. Y prif areithwyr ydoedd Mr Will Crooks, A.S., yr Is- gapten W. Powell Wheldon (mab y Parch T. J. Wheldon B.A.), a'r Mri E. Wynne Jones, Warrington, a Sam Thompson, ymgeisydd Ceidwadol y sir. Llywyddai Mr R. 1. Jones, Pen- rhvndeudraeth. C ydymdeilnl,-t'r Gwywo'n Ieuanc.—Cydymdeimla'r ardal a Mr a Mrs Owen Edwards, Gwyndy, Rhiwbryfdir, yn ei brofedig- aeth o golli eu merch fechan Katie, yn yr oedran cvnnar o ddeng mlwydd oed. Claddwyd hi ddydd Merch er, ym mynwent Bethesda. Penodiad.—Da gan yr ardal ddeall am benodiad Mr Willie P. Jones, mab Mr a Mrs William Jones, Pembroke House, i swydd o athraw mewn am- aethyddiaeth yn Ysgol Sirol Llanid- loes.

I I PONTRHYTHALLT j

PONTRHYTHALLT. O'r Ff tynt.-DealINN,n fod gair o facs v gwaed wedi dod oddiwrth l\Ir Freddie Hughes, Rhyddallt Hotel, Gyriedydd modur yw, a llawenydd i bawb vNj dcall ei fod yn iach a dianaf. Yn Wacl.-Ar rcstr y cleifion yr wythnos hon cawn-Miss Janes Wil-i rr,r: JJ"11hy£:yd,"r Mri 0. H J Morris, Park Villa, ac Owen Roberts, Tyddyn Felin. Angladd.—Prynhawn Sadwm di- j weddaf, hebryngwyd gweddillion Mrs Barmah i fynwent Llanrug,; hefyd Mrs Ann Owen, y Plas, a hi wedi cyr- raedd tua phedwar ugain mlwydd oed. Cafodd gystudd blin am rai wythnos- au. Gwasanaethwyd yn y ddau gan y Parqflin R. T. Williams yn y cyntaf wrth y ty, a Mr Roberts, curad, yn yr olaf.

PORTHMADOG I

PORTHMADOG. I Nid yw enw y bardd swynol Em- i rys i farw yn fuan, oherwydd ceir yn t.y Geninen" ddiweddaf rai llinellau I prvdferth iawn o'i waith.

PFNPHYNnFTJDRAETH j

PFNPHYNnFTJDRAETH. j Cwrdd Ymrestru.—Cynhaliwyd cyf- arfod ymrestru yn y Neuadd Gyhoedd- us nos Fercher, pryd y llywyddai Syr Osmond Williams. Siaradwyd gan y Lieut.-Colonel David Davies, A.S., Llandinam, a r Mri Wynne Jones, Warrington; W. Powell Wheldon, Haydn Jones, A.S., a Sam Thompson. Marw.-Gofidi-wl1 gofnodi marwol- aeth Mrs Price, y Graig, Minffordd, yn 76 mlwydd oed; a chladdwyd hi dydd, Iau ym mynwent y plwyf. Cydym- I deimlir a'i mherch, Nyrs Price, a'r teulu oil yn eu galar.

tLANRWST I

tLANRWST. Ymrestriad Heddwas.—Ymadawodd yr Heddwas R. E. Jones i Landudno, lie y mae wedi ymuno a t-ataliwrn y "Pals." Wedi ei Glwyfo. — Cyrhaeddodd hysbysrwydd i'r dref fod Private R. J. Jones (glanhawr simneiau gynt) wedi ei ghvyfo ar faes y rhyfel, ac wedi ei gludo drosodd i ysbyty yn Lloegr. ITyma'r cyntaf o fecl^gyn Llaurwst i gael ei glwyfo yn y rhyfel. I

I DOLWYDDELEN I

DOLWYDDELEN. Gartref o'r Ffrynt.-Yr wythnos o'r blaen, cafodd yr ardal gyfle i groesawu Mr Albert Jones, Llety Fadog, yr hwn a ddaeth i'w hen ardal am ychydig ddyddiau o seibiant o swn y magnelau. Gofidiwn iddo gael ei daro yn wael yn ystod ei arhosiad yma, a chaethiwyd ef y rhan fwyaf o'i seibiant. Y mae ef gyda'r milwyr Indiaidd ar y maes. Marw. Drwg gennym hysbYSU! marwolaeth Mr Ellis Jones, Garnedd, .1 yr hyn gymerodd le ddydd LIun, yr wythnos ddiweddaf, wedi cystudd I poenus. Claddwyd ef ddydd Gwencr ymPmynwent yr Eglwys. )

PENMACHNO I

PENMACHNO.. I Dewisiad.—Llongyfarchwn Mr T. R. Jones, Moss Hill, ar ei ddewisiad yn oruchwyliwr Cylchdaith Wesleaidd Llanrwst.

BETTWS GARMON I

BETTWS GARMON. I Drwg iawn gennym hysbysu am farwolaeth Mr Griffith Williams, Min- ffordd, yr hyn gymerodd le ddydd Sul diweddaf, yn 72 mlwydd oed. Bu yn ddiacon ffyddlon yn Salem am dros ctdeugain mlynedd. Cymer y gladd- edigaeth le ddydd Gwener nesaf ym mynwent Bettws Gannon, am ddau o'r gloch.

BETHESDA

BETHESDA. Y mae erthygl y doniol Ddewi Gwrallter yn "Y Geninen" ddiweddaf, yn dangos yn eglur fod ei awen mor ddirf ac iraidd ac erioed.

I BANGOR I

BANGOR. Llwyddiant.-Yr oedd yn dda gen.. nym glywed fod Mr Idwal Griffith, mab- Mr Griffiths, Glanrafon, wedi myned yn llwyddiannus trwy ei arhol- iad olaf fel fferyllydd. Duw yn rhwydd iddo yn y dyfodol, yw ein dy- inuniad. Darlith.-N-os Sadwrn, wythnos i'r diweddaf, yn y Railway Temperance Hall, traddodwyd darlith gan Mr W. W. Craig, o Goleg Ruskin, ar v testun, "Byddin Driphlyg Llafur." Llyw- yddid gan Mr Pentir Williams, B.A. Y Bel Droed.—Deallwn fod Mr E. i Lloyd Williams, gynt o'r ddinas hon, i roddi anerchiad i aelodau Cymdeithas y Referees ym Mhontypridd, ar y testun, "Rhai awgrymiadau buddiol i Chwythwyr y Bib." Bardd Belgiaidd. 0 dan lywydd- iaeth y Prifathro Reichel, traddodwyd anerchiad yn Ffrancaeg gan y bardd Belgiaidd enwog M. Emile Verhacren ar y testun, "Yr Ysbryd Belgiaidd." Ar y diwedd adroddodd y bardd ddwy gan o'i waith, sef "Charles the Bold," ac "A Lieee." Gild Wladgarol y Chwiorydd.— Ddvdd Mcrcher, yr 2ofed cyf., cyn- helir gwyl de yn yr Y.M.C.A., pryd Y I darllenir llythyrau y bechgyn yn Ffos- ydd Flanders. Bydd yr elw yn cael ei drosglwyddo i gronfa y Gild Wladgar- ol. Cymdeithas Dynion yr Eglwys.- Nos Iau diweddaf, dan lywyddiaeth y Parch E. Lumley, yn Ysgoldy Cae Top, cafwyd anerchiad gan y Canon Fairchild ar "Dickens fel Diwygiwr." Cafwyd anerchiad gwir ragorol, mewn dull hynod o ddiddorol ac effeithiol. Marw-Goffa.-Prynhawi-i Sadwrn, y gfed cyfisol, hebryngwyd gweddillion y diweddar Mr Arthur Hobb i gladdfa Glanadda. Yr oedd yr ymadawedig wedi bod yn swyddog ar y "Clio" am 27 o flwyddi, a chafodd gladdedigaeth gydag anrhydedd llyngesig. Gwasan- aethwyd gan y Parch T. Lewis Jones, ficer St. Dewi.—Prynhawn Mercher, yn Glanadda, priddwyd gwr ieuanc ym mlodau ei ddyddiau, ar ol cystudd maith, sef Mr Tudur Goronwy Hughes, mab ieuengaf Mr Matthew Hughes, Caellepa. Gwasanaethwyd gan y Parch J. E. Williams (A.).- Prynhawn Iau, yn Glanadda, cladd- tvyd y diweddar Mr Thomas Roberts, Hendrewren Road. Yr oedd yr ym- adawedig wedi bod yn weithiwr ffydd- Ion i'r Cyngor Dinesig am yn agos i 30 o flwyddi. Gwasanaethwyd gan y. Parch J. Arthur Jones (B.). Cenhadaeth Efengylaidd Arbennig. -0 dan nawdd eglwysi y M.C., ym Mangor, cynhaliwyd cenhadaeth rym- us a nodedig gan y Parch William Jones, Treforris, ac yr oedd yn amlwg fod Ysbryd yr Arglwydd yn cyniwair trwy ein dinas, ac yn llefaru yn rymus trwy ei genhadwr ffyddlon ac ymrodd- gar. Agorwyd y genhadaeth nos Sul ynghapel Park Hill. Prynhawn Sad- wrn, yn Park Hill, cafodd y plant an- erchiad hynod o ddiddorol. Nos Sad- wrn, yn yr un lie, traddodwyd darlith amserol a phwrpasol i ddynion ar y testun, "Y Dyn adwaen dv Hun."

CLWTYBONT

CLWTYBONT. Dyn poblogaidd iawn, yn enwedig vn ardal Ffestiniog, oedd y diweddar Ddr Roberts (Isallt), ac y mae gan y bardd mwyn Alafon linellau campus er cof am dano yn "Y Geninen" ddi- weddaf. Gwledd i'r Plant.—Dydd Gwener, cafodd plant Disgwylfa, y rhai oedd wedi casglu at y genhadaeth, wledd yn y festri o de, bara brith, a melusion eraill, aurafalau, &c. Yr oedd nifer y plant yn 49, a chanasant y don "Calon Lan," dan arweiniad Mr J. J. Morgan, Mrs Griffith, Llys Myfyr, yn cyfeilio. Yr oedd yno bedwar o fyrddau, dan ofal y boneddigesau canlynol:- Mrs Williams, Helen Villa; Miss Jones, Coed Helen; Mrs Griffith, Llys Myfyr; Mrs Williams, Deiniol Road; Mrs Thomas, Ty Newydd; Miss Grif- fith, Sine; Mrs Rowlands, Hafod- gawgog; Mrs Roberts, Shop Gron. Y rhai canlynol oedd yn tori bara ymen- yn er digoni y plant: Mrs Morris, Caledffrwd Terrace, Mrs O. Rowlands, Caradoc Terrace; Miss Maggie Ro- berts; Mrs E. S. Roberts, Dinorwic Terrace Haedda y boneddigesau hyn ganmoliaeth mawr am eu trafferth, yr oeddynt yn ymgymeryd a'r holl draul eu hunain. Cafwyd gwledd ardderch- og. Llyfrgell Rydd. Nawn Gwener, rhanwyd cyfran wardiau Ebenezer a Clwtybont o rodd Canada (blawd a chaws). Yr oedd 30 yn cael 7 pwys o flawd yr un, a 12 yn cael pwys o gaws a 4 hanner pwys. Amlwg oedd er lleied oedd cyfran pob un, ei bod yn If dderbyniol iawn, yr hyn sydd yn proil fod mawr angen yn yr ardal. Meth- odd y pwyllgor a chyrraedd rhan i bawb oedd wedi gwneud cais, ond ceis. iasant yn ol eu gallu ei roddi i'r rhai mwyaf anghenus. Yr oedd yn bresen- nol o'r pwyllgor yn rhanu y rhodd Mri T. D. Williams, Brynteg; O. T. Hughes, Victoria Terrace; W. J. Ro- berts, Victoria Terrace; a William Thomas, Ty Newydd.

FACHWEN

FACHWEN. Cyfarfod Adloniadol.—Cynhaliwyd cyfarfod amrywiaethol yn y lie uchod nos lau, pryd yr aethpwyd trwy y rhaglen ganlynol:—Ton gynulleidfa- ol. Can, Mr E. J. Williams, Tan Rhiw. Adrodd Salm, Lizzie Parry, Graig Bela. Datganu, "Plant bach tlws y ddaiar," gorcu, Myfanwy Parry; 2, Mem Edwards a Gwen Parry. Adroddiad, Miss Williams, Bron Graig. Canu gyda'r tannaa, Johnnie Parry, Ty'n Pwll, yn ar- dderchog iawn; dylai y brawd hwn gad gahvadau mynych. Dadl, Gwen Parry a Myfanwy Parry. Dcuawd, "Beibl Mam," Gwcn Parry ac Ellis Parry. Adroddiad, Mr Samuel Grif- fith. Cystadleuaeth adrodd "Y Post- man" 1, Lizzie J. Jones, Bryn Hyf- ryd; 2, Johnnie Roberts, Tyddyn Isaf. :1 Llythyr serch: cyfartal, R. D. Parry a "Hen Lane," yr hwn nad atebodd i'w enw. Unrhyw -unawd, Mrs E. Parry, Tyn Pwll. Y llywydd ydoedd Mr D. Williams, Ty'n Giat; trysorydd, Mr E. G. Williams, Bedwargoed; ysgrif- eni-iyd(f, Mr R. D. Parry; cyfeilydd, Mr W. Parryj a gwnaethant eu gwaith i foddlonrwvdd pawb. Gresyn bod y tywydd mor anffafriol. Cafwyd cyfar- fod da iawn, a disgwvliwn am un eto I yn fuan.

CWMYGLO I

CWMYGLO. Marwolacth.-Bore dydd Iau di- j weddaf, bu farw yr. hen chwaer adna- byddus Catherine Jones, Penrallt, a hi wedi cyrraed yr oedran teg o 82. Yr oedd yn un o drigolion hynaf yr ardal, a daeth ei diwedd braidd yn sydyn. Hebryngwryd ei gweddillion i fynwent Lanrug, dydd Sadwrn, yng ngwydd fyrfa fawr. Gwasanaethwyd ar yr amgylchiad gan v Parch T. J. Tevnon (A.) a W. G. Williams (M.C.). Cyd- ymdeimlwn yn fawr a'r teulu yn eu profedigaeth. Dymunir ar i'r new- yddiaduron Americanaidd gofnodi yr uchod.

CAERHUN BANGOR I

CAERHUN. BANGOR. I 7 I Dilladau i'r Milwyr.—Ymgymerodd yr eglwys yn Caerhun a gwau a gwnio dilladau i'r milwyr. Yr wythnos ddi- weddaf anfonwyd hwy yn barsel i Mrs Lloyd George, i Downing Street, yn cynnwys: Crysau, 11; scarfs, 9; socs, 7 par; mittens, 7 par; bed jackets, 4; waist belts, 4; helmet, i; y cyfan yn 43 0. wahanol ddilladau. At Ddyled Glanaada.-Er y gofyn- ion ychwanegol ynglyn a'r rhyfel, casglodd yr eglwys yn Caerhun y swm o 12p 15S at gynorthwyo Glanadda ynglyn a lleihau y ddyled. Marw. Yr wythnos ddiweddaf, claddwyd Mrs Gwilym Richards, Tyn- ffrith. Cymerwyd hi ymaith a hi ond 38 mlwydd oed. Gadawodd briod ac 8 o blant i alaru eu colled ar ei hoi. Yr oedd yn wraig ieuanc gymeradwy, ac yn briod dyner a mam ofalus.

NANTYBENGLOG CAPELI CURRIG

NANTYBENGLOG, CAPEL CURRIG. Adloniadol.-Cylihaii,A,yd cyfarfod adloniadol ynghapel yr Annibynwyr yn y lie uchod, dan arweiniad y gwein- idog, y Parch Thomas Jones. Gwas- anaethwyd ynddo gan y person au can- lynol:—Mri Jeremiah lories. Gate- house; Griffith Williams, fy Gwyn; ( Ellis Evans, TalybraicL David jones, Helyg; D. Ellis Jones, Ty Capel; Hugh Hughes a Jane Hughes, Glan Llugwy J. Jones, Gwen Elin Jones, a C. Jones, Helyg; D. John Parry a Hannah Parry, Idwal Cottage; Ellis Davies, Kate Davies, a Sidnah Davies, Bodesi; C. A. Jones, Tal-llyn Ogwen; a Kate Davies, Gwern Go Isaf. Gwnaeth pawb eu rhan yn rhagorol, a chafwyd cyfarfod difyrus ac adeiladol. Hefyd mae gennym yn arbennig i gyd- nabod gyda diolchgarwch haelioni a charedigrwydd teulu Tal-llyn Og\ven, Mr a Mrs Edward Evans, a Mr a Mrs R. Roberts am anrhegu y plant a gwledd ragorol o de, a swper i'r bobl ieuainc. Gwnaethant ddarpariaeth ardderchog. ar gyfer y naill a'r llall, heb arbed traul 11a llafur ynglyn a hyn. Bendith arnynt am eu gwaith daionus. ———

CYMDEITHAS GORAWL CAERI I NARFON I

CYMDEITHAS GORAWL CAER-I I NARFON. I PERFFORMIAD O'R "MESSIAH." Y mae gwledd yn aros pob carwr cerddoriaeth nos Iau nesaf, pryd y bydd y cor adnabyddus uchod, dan arweiniad y cerddor enwog Mr John Williams, organydd Eglwys Crist, Caernarfon, yn perfformio un o gampweithiau Handel, sef oratorio y "Messiah." Nid dyma berfformiad cyntaf y cor o'r camwaith hwn, gan  iddynt fyned drwyddo ym Mhafiliwn v dref tua 18 mis yn ol, ac yn sicr ni anghofir y perfformiad hwnnw gan v rhai oeddynt yn bresennol yn y gy- nulleidfa anferth yr adeg honno. Gyda chaniatad swyddogion yr eg- lwys, fe roddwyd Capel Moriah (M.C.) at wasanaeth y cyngerdd, a sicrhawyd gwasanaeth Mr Orwig Wil- liams fel cyfeilydd. Y prif gantorion fyddant Mss Katie Jones, Miss Gwen Jones, Mr Evan Lewis, a Mr R. Rad- ford Jones. Aiff yr elw tuagat Gronfa. Genedlaethol y Tywysog, er lleddfu angen achoswyd gan y rhyfel. Gwel- er manylion pellach yn ein- colofnau j hysbysiadol.

EIN BEIRDD

EIN BEIRDD ENGLYNION COFFA Am y sant a'r duwiol Mr Morris Mor- ris, Bryn Afon, WaenfawT. Boed heddwch i'w lwch hyd ganiad yr udgorn diia-eddat yw fy nymuniad. illorys oedd wych gymeriad-yn genad 0 gynnyrch diwygiad Eithriadol ffraeth, a rhodiad Duwiol iawn, hen yd y wlad. Rhy lawn oedd ar ei liniau-o deimlad Amlwg mewn gweddiau; Ei Amen oedd cael mwynhau I Dyfodol diofidiau. Twymledol mewn teimladau,—yn Doethineb ar liniau; Lenau Dymunol frwd Amenau- Yn ei hwyl, wnai ef fwynhau. Morys vmhlith y meirwon-hen gyf- Gwawn gofion o'i eirchion; Caill Mwynhad fu mewn odfeuon-tra [bo'r sant Yn ei ogoniant yn dwyn ei gwynion. Nid marw i'w enaid Morys,—mae'n Yn mwynhau'r mawl dilys Cawr Ar oriel ei Brynwr erys-mewn cor, A doniau'r allor dania'r ewyllys. A'i gorff ysig i orffwyso-i'r llwch Ger y Llan mewn amdo; Duw gyfyd o gryd y gro Ei annwyliaid pan alwo. Tawelwch y sant wyliaf,—a'i hanes Cyn huno edmygaf; Er mwyn y gwr minnau gaf Anwvlo ei hIn olaf. Waenfawr. R. D. OWEN. I

MARCHOOEOOi I

MARCH;¡OOEOO. i I GWENITH. I Lerpwl, Ionawr 15.—Yr oedd gwen- ith ar y spot yn gadarn, gyda march- nad weddol ar godiad o ic ilic o'r dydd blaenorol. Blawd yn gadarn, gyda galwad pur dda. Graddfa pob- wyr yn codi is i 42S y 280 pwys. Ceirch yn gadarn, gyda galwadau da. Blawd ceirch yn codi o is i 2s y 240 PIATS, gyda galwadau uchel.. Prisiau I y 100 pwys fel y canlyn am wenith :— Awstraliaidd, 12S 3c; No. 2, Winter coch. us 8c i us 8ic; o. 2, caled, us gc i us io?c, Manitoba, No. 1, gogl cd dol 12s 6c; eto crop newydd, 125 3C; Kurachee (gwyn detholedig), us 8c i us 8ic. YMENYN. Cork, lonawT 15.—Seconds, 131s; I ymenyn ffres, o 136s. GWAIR A GWELLT. i Manceinion, Ionawr 15. Gwair, 4ic i 4fc; clofer, sic i 6ic; gwellt (gwenith), 2ic y 14 pwys.

MARCHNADOEDD CYMREIGI

MARCHNADOEDD CYMREIG. Caernarfon, Iotiawr 16.—Wyau, 8 am is; ymenyn ffres, is 5c y pwys; pytatws, 7S 6c y sach; ffowls, 4S 6c i 5s ) cwpl; hwyaid, 2s 6c i 3s 6c yr un. Pwllheli, Ionawr 13. Ymenyn, is 3c y pwys; wyau, 12s 6c y 120; biff, myton, pore, a veal, 7c i lie y pwys; I moch tewion, 4 5-8c y pwys; perchyll, 155 i 18s yr un. I Llangefni, Ionawr 14.—Ymenyn, is 3c y pwys; myton, gc i 11c; veal, 8c i ice; pore, is y pwys; moch tewion, 5c y pwys; perchyll, us i I5s yr un; cywion, is 6c yr un. -———

PWYLLGOR YSWIRIANT ARFON

PWYLLGOR YSWIRIANT ARFON. Rhestr o'r metLdygon oedd ar y Panel sydd wedi ymuno a milwyr y Goron:— Dr John Evans, Caemarfon. Dr Richard Griffith, Porthmadog. Dr H. T. Jenkins, Penmaenmawr. Dr Arvor Jones, Porthmadog. Dr H. Jones Roberts, Penygroes. Dr H. Mills-Roberts, Llanberis. Dr Shelton-Jones, Pwllheli. Dr J. H. Morris Jones, Colwyn Bay, Sir Ddinbych (ond y mae ar restr Sir Gaernarfon) Dr D. R. Williams, Penmachno. Dr B. Goldsmith, Llandudno. Dr Corbet Owen, Bangor.

CHWAREU GYDA GOLEUADAU

CHWAREU GYDA GOLEUADAU. GWERS I FECHGYN YM MHWLLHELI. Yr wythnos ddiweddaf, yn Hedcliys Pwllheli, cyhuddid chw.ech o fechgyn ieuainc o ddangos arwyddion gyda goleuadau ar y West End Parade, yn groes i Ddeddf Amddiffyniad Gwlad- ol. Svlwodd Mr Wm. George, wrth er- lyn, i'r heddlu dderbyn amryw gwyn- ion yn ddiweddar ynglyn a'r arwydd- ion, a chafodd personau diniwed eu beio. Yn ystod wythnos y Nadolig hysbysodd pysgotwyr oeddynt allan yn y mor, iddynt weled yr arwyddion ar y West End Parade. Y noswaith o flaen y Nadolig, gwelwyd y diffyn- yddion gan yr heddlu yn ccrdded ar hyd y Parade, gan daflu "flashlights" ar y tai, ac allan i'r mor. Pan ar gyfer gwesty y West End taflasant y, goleuni ar ben y gwesty. Defnyddid saith o "flashlights" wedi eu rhwymo yn eu gilvdd, y rhai a ddanghosent oleu nodedig o gryf. Dywedodd Mr Cradog Davies yr hwn a amddiffynai fod y cyhuddiad yn cael ei addef, ond gwnaed yr oil er mwyn ychydig o hwyl ar nos Nadolig. Ni feddent unrhyw fwriadau anghyf- reithlon, a datganent ganeuon gwlad- garol yn ystod yr adeg. Yngwyneb cymeriadau da y bech- gyn yn flaenorol, taflai'r Fainc yr achos allan, ond rhoddodd y Cadeir- ydd wers lem iddynt, a rhybuddiodd hwy y cosbid yn dnvnl am drosedd cyffelyb yn y dyfodol.

GORYMDAITH FILWROL

GORYMDAITH FILWROL DRWY OGLEDD CYMRU. Y mae Pwyllgor Gweithiol Cym- deithas Tiriogaethwyr Sir Gaemarfon wedi gwneud trefniadau ar gyfer gor- ymdaith o tua 200 o Fataliwn "Pals" Gogledd Cymru a arhosant yn Llan- duduo. Cychwyna'r orymdaith ym Mhenrhyndeudraeth, ac yng nghwrs cyfnod o 10 niwrnod bwriedir iddi deithio drwy'r oil o'r sir. Caiff y, mil- wyr eu lletya yn ystod y nosweithiau fel y bydd galw am hynny, ac hyderir y bydd i awdurdodau'r trefi hynn3,4 ddarparu ar eu cyfer. Gofynir hefyd am i seindyrf lleol ymuno a'r orym- daith pan deithant drwy'r ardaloedd. Amcan y cynllun yw cael ychwaneg o filwyr, a disgwylir canlyniadau llwyddianus oddiwrtho.

HEN WRAIG 0 BWLLHELI AR GOLL

HEN WRAIG 0 BWLLHELI AR GOLL. Y mae Mrs Sarah Griffiths, 77 oed, yr hon a drigai ar ben ei hun yn Creig- iau Yokehouse, ger Pwllheli, wedi di- flanu er nos Iau, Ionawr 7fed. Gwisg- ai'r hen wraig glocsiau am ei thraed, a chlywodd ei chymydogion ei SWll yn cerdded o'i thy tua hanner awr wedi un-ar-ddeg y noswaith honno. Alae yr heddlu wedi gweud ymchwiliadau manwl, ond ni chafwyd unrhyw wy- bodaeth am dani.

SEDD WAG ABERTAWE

SEDD WAG ABERTAWE. Mae pump wedi eu nodi gan y P,hyddfrydw-yr fel ymgeiswyr am y 1 sedd hon,fel olynydd i Syr D. Bryn- mor Jones, sef Proffeswr Joseph Jones, Aberhonddu; ProffeswT Levi, Aber- ystwyth; Mri Thomas J. Williams, Treforris; D. H. Thomas, Abertawe; ac Arthur A. Barrester, Llundain. Pleidleisir yn derfynol mewn cyn- hadledd Ryddfrydig a gynhelir ar Ionawr 30. ————

1200 AM ATHROD

£ 1,200 AM ATHROD. Yn Llys Maine y Brenhin, yr wyth- nos ddiweddaf, cafodd Miss Gladys Cooper, chwareuyddes adnabyddus, i,20op o iawn mewn achos o athrod ddygwyd ganddi yn erb\Ti y "London Mail.