Teitl Casgliad: Dinesydd Cymreig

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Llun 1 o 8 Nesaf Olaf
Full Screen
5 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

GWREGYSAU ESMWYTH. GRIFFITH OWEN- Dynmna Griffith Owen, 25 a 27. High St., Caernarfon, hysbysu y cyhoedd ei fod yn neiliduol (yn Specialist) y Gwneuthuriad GWREGYSAU 0 BOB MATH. Y mae Mr Owen v. edi treulio rhan helaeth o'i oc-s yn cael ei gyfarwyddo gan gyng- horion a ehyfarwyddiadau amryw o fedd- vgon profiadol er cael allan Y CYNLLUN GOREU 0 WREGYS I SIWTIO BOB ACHOS. COFIWCH Y-(:YF:IRIID: GRIFFITH OWEN. FFERYLLYDD, 25-27, High Street, CARNARVON.

Advertising

Shop Tryfan, Stryd y Llyn. I | pimriiiiii WEDI EU GWNEUD fj > GAN I RICHARD W TRYFAN HO USE. I STRYD Y LLYN. I I I D!C RHOS.. ^CAERNARFON, j pl -co "ooA,I': _0_ ULLETS, March, 1917, haUli, 3» Gil I each, 40s dozen. Three mouthy old chickens, 2s 6d ach; 306 dozen. List fiw. H ummell, Strat,foi-d, ADVICE FREE for stamp. Mrs D. Stowart's Famous Female Remedy nevor faila.-Addrem, 9, Guiiioa Street, Bristol. OLESKINS Wanted, any quantity L Increased prices being paid.-—JOHN LEE and SON, Furriers, Grantham- CELLULOID MARKING R5NGS.- I J i. 3d 25; "2s 4d 50; 4a 100. Alll sjotouru. Boat-make otily. SaMP1418 froo, iUiaeadftle Poultry Farm, Slyne, LM ) EFT-OFF CLOTHING. Wanted J Ladies, Gents, and Chilmon'# Seat prices given Send parcels. — Mr* fUrt, 83, Lower Hillgate, Stackpors. I ME RI CAN ORGAN (Crane), 12 i Stops. Mewn cyflwr rhagorol.—Yn; ofyner, trwy lythyr, ag "Organ," Swydd ft; r "Dinesydd," Caernarfon. rf-10 MOTHERS.—Nits are a curse. Try "Scholars' Ointment." In tins 6d and Is post free. Agents wanted.- Douglaa, 6, Bwlov St., Aoomb, York. AT GYMRY LERPWL A'R CYLCH. I Dymunwn wncud yn hysbys y gellii- cae) k y DINESYDD oddiwrth ein Dosbathwr yr I.erpwl yn "wholesale" neu "retail," o)ae ymofyn ag ef T: MR. THOMAS YULE, Stationer auil Newsagent* STRAND ROAD POST OFFICE, STANLEY ROAD, BOOT IT;, LIVERPOOL. The DIFSYDD CYUTIEIG may be obtained wholesale or retail from our A '.vnt at the above address. j R. B. DAVIES, Billposter, Bellman, and Advertising. Contractor, 51, -HIGH STREET, BLAENAU FFESTINIOG.

ITRENS A MOTORS

TRENS A MOTORS. I AMSER Y TRENS. EBRILL lofed, 1917, HYD HYBrnn PELLACH. CAERNARFON I FANGOR. 6 40 a.m.; 8 11 a.m. 12 0 noon 2 20 p.m. 5 10 P,U1,; 7 55 p.m. ■ ^r BANGOR I GAERNARFON. 4 56 a. iii. 1 20 p.m.; 5 40 p.m.; G Co p.m. 8 o0 p.m. CAERNARFON I AFONWEN.—5 19 a.m.; 9 22 a.m.; 1 51 p.m.; 3 55 p.m. (yn ddyddiol ond dydd Sadwrn); 7 25 -p.m. AFONWEN I CAERNARFON.—7 5 3.m,; 10 55 a,trt,; 4 5 p.m. 6 50 p.m. PENYGHOES I GAERNARFON.— 7 4G a.m.; 11 36 a.m.; 4 44 p.m.; 7 30 p.m. CAERNARFON I LLANBERIS.— 7 5 ?i.iii, 30 a.Dl.; 1- 7 5 a.m, 0 30 a.m.. 12 30 p.m.; 6 15 p.m. LLANBERIS I GAERNARFON.- 7 37 a.m. 1 15 p.m.; 6 50 j p.m. BANGOR I BETHESDA.—7 50 a.m.; 9 0 p.m. BETHESDA J FANGOR.-8 13 n.m.; 10 48 a.m. 3 58 p.m.; G 13 p.m.; 7 15

I Y CEIR MODUR I

? I Y CEIR MODUR. I CAERNARFON A NANTLLE. I Yn Gadaci Caernarfon.—9 f) a.m.; 1 0 p.m.; 5 0 p.m. Dydd Sadwrn yn linig: 8 II p,IlI. j, Yii L-adael Natitile. 10 0 ti.iii -I -) 0 p.m. G 15 p.m. Dydd Sadwrn yn unig: V 0 a.m. MOTOR COCH WAENFAWR. f Yn Gadhei Cacrnarfon.-Dyddiau, Llun, Mawrth, Mercher, a Gwener: 1 0 p.m.; 60 p.m. Dydd lau: 1 0 p.m Dydd Sadwrn: 1 0 p.m.; 4 0 p.m.; 5 30 p.m.; 634) 7 30 p.m.; 8 30 p.m.; 9 30 p.m. Yn Gadael Waenfawr.—Dyddiau Llun, Mawrlh, Mercher, a Gwener: 11 0 a.m. 2 30 p.m. Dydd lau: 11 0 a-iii. Dydd Sadwrn: 11 0 n ,111. 2 3p p.m.; 4 45 p.m. G 0 p.m. 7 0 p.m. 8 0 p.m. 9 0 p.m. j I CAERNARFON AC EBENEZER. I Yn Gadael Caernarfon.—Dyddiau Lku, II Mawrth, a Mercher: 5.30 p.in. D ydd Sadwrn 12 0 noon 4 0 p.m.; 6 30 p.m. £ ) 0 p.m. Yn Gadaol Ebenezer.—Dyddiau Llun, Mav/rtlT, a EVSerchcr^ 1 30 p.m ■ Dydd Sadwrn: 9 0 p.m. 1 30 7* MOTOR COCH TREVOR. Yn Gadael Caernarfon. Dyddiau ) Llun a Mawrth: 4. 0 11.111, Dydd Mercher: 9 0 a.m.; G 45 p.m. Dydd Gwener: 5 0 p.m. Dydd Sadwrn: 12 0 \1 noon; 4 0 p.m.; 8 30 p.m. Yn Gadael Trevor. Dyddiau Llun a Mawrth: 8 30 a.m. Dydd Mercher: 7 30 a.m.; 4 50 V.iyf (o Pen- Ion). Dydd, Gwener: 8 25 p.m. Dydd Sadwrn: 8 20 a.m.; 1 15 p.m.; 5 20 p.m. (o Pcnlon). Dyddiau Ffair Caernarfon bydd y Motor yn gadael Penlon am 7 40 a.m. Dyddiau Ffair Pwllheli bydd y Motor yn gadael Bontnewydd am 7 0 a.m. •x CAERNARFON A LLANAELHAIARN. Yn Gadael Caernarfon.—Dyddiau Llun, ¡ Mawrth a Gwener: 4 30 p.m. Dydd Mercher: 9 0 a.m.; 6.30 p.m. Dydd Sad- wi-ii 12 0 iiooii 3 30 1).iii. 1; 8 10 1)-11). Yn Gadaet Llanaelhaiarn. Dyddiau Llun, Mawrth, a Gwener: 8 30 a.m. Dydd Mercher: 7 30 a.m.; 4 30 p.m. Dydd Sadwrn: 8 30 a.m. 5 15 p.m. CAERNARFON A BEDDGELERT. I Yn Gadael Caernarfon.—Dydd Llun a dydd Mercher: 4 30 P,1I1, Dydd Sadwrn: 11 5 30 p.m. Yn Gadael Beddgelert.-Dydd Llun a I dydd M ercher: 9 0 a.m Dydd Sadwrn: aOa,m. I GAERNARFON A PHWLLHELI. Yn Gadael Caernarfon. Dydd Merch- er: 9 0 a.m Yn Gadael Pwllhfeli. Dydd Mercher: 4 0 p.rn.

Advertising

f CYNILBEB f CYNILDEBI y GYNILDEB GOREU I I' ydyw PRYNU PETHAU DA A BUDOIOl am yp ARIAN LLEIAF- WRTH BRYNU EICH DODREFN A'CH IRONMONGERY I GENNYM NI neu' ARBEDWCH 40% neu 8/= yn y Bunt ar y pnsiau presenol. ..y ) i GRIFFITH JONES & Co. I Carnarvon, Bangor & Pwllheli. — — BYDD RICHARD EVANS, MEDDYG ESGYRN (Bone Setter), ADFER LE, GAOL STREET, PWLLHELI, yn Yaiweled a'r lleoedd canlynol yn wytlmosol :— Dydd lau.-Market Vaults, Llan- gefni. 41 Dydd Gwener.—Sportsman Hotel, Portmadoc. Dydd Sadwrn.—Emu Temperance, 2, Palace Street, Caernarfon (gcrllaw y Farchnad) Oil at y Gewynau i Ddynion lac Anifeiliafd am Is lie a 2s 6c y Botel. Se: yn ychwanegol drwy'r Poet. PWYSIG I BAWB SYDD GANDDVNT Waith ARGRAFFU! YN SWYDDFA Y DINESYDO GYMREIG "gwneir POB MATH o TOTH ;ARGRAFFU YN RHAD. AM EIN TELERAU YMOFYNER YN YN SWYDDFA Y SWYDDFA R DINE-SYDD C-YMREIG 16, PALACE STREET, CARNARVON. J. ELIAS AND SONS. HAIRDRESSERS, HAVANA HOUSE, PWLLHELI, Has the Largest and Best Selection of Ladies' Real Hair Tails in Stock. Inspection Invited. Also Agents lor Metropol Razors,