Teitl Casgliad: Dravod

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 3 o 4 Nesaf Olaf
Full Screen
9 erthygl ar y dudalen hon
Dewi Sant

Dewi Sant. Ceir hanes cymmanfa yn Llanddewi Brefi i wrthdystio yn erbyn heresi Morgan (Pel- agius). I'r gymmanfa yr oedd llawer o esgobion a gwyr eglwysig ac hefyd pendefig- ion ac arglwyddi wedi dyfod. Pregethwyd gan yr esgobion yn erbyn heresi Morgan a gwnaed pob ymdrech i enill y bobl oddiwrth eu eyfeiliornad i'r ffydd uniawngred ond i ddim pwrpas. Parodd eu haflwyddiant i Esgob Pawlin anfon cenad at Dewi i erfyn arno ddyfod i'r gymmanfa i arfer ei ddawn a'i ddylanvvad o blaid y ffydd Gristionogol ac yn erbyn cyfeiliornadau Morgan. Gan fod Dewi yn hwyrfrydig i ddyfod aeth Dyfrif, yr Archesgob, ac Esgob Bangor i geisio Dewi, ac yntau, meddir, a wybu yn yr ysbryd eu bod hwy yn prysuro atto, a bod gwir angen am ei bresenoldeb yn y gymmanfa, ac a aeth gydahwynt. Ceir yr hauesyn canlynol yngtyn a'i fynediad :-Fel yr oeddynt hwy weithian wedi agos gorphen eu taith, y cyfarfuant ger Haw Llanddewi Brefi â gwraig weddw, yn wylo yn chwerw dost o herwydd ei mab a fuasai farw, a'i gelain yn myned y pryd hwnw i'w ddodi yn y bedd. Pan wel- odd y wraig fod Dewi yn myned y ffordd hono, hi a redodd yn gyflym ato, ac a daer ymbiliodd ag ef wneuthur ei weddi at Dduw, ar deilyngu o'i Fawredd nefol adgyfodi ei mab i fywyd. Ar hyny Dewi a frysiodd at yr elor, ac a ddyfrhaodd wyneb y marw a'i ddagrau; a chan alw ar enw Crist, a fywha- odd y llanc yn eu gwydd hwynt oil, megys ag y rhyfeddodd pawb, ac a'i traddodes yn holl iach ac yn ddiasgen i'w fam. Ac yno y ]lane ar hyn o dro, a omeddodd fyned adref gyda'i fam, ac nid dim ganddo oni chaffai ddyfod gyda Dewi i'r gymmanfa a'r gwr sanctaidd a ganiataodd ei ddymuniad iddo ac a roddes ei Feibl i'r llanc ei ddwyn ac efe a'i gosodes ar ei ysgwydd, ac a'i dyg- odd i'r gymmanfa. Yno Dewi a bregethodd air Duw i'r bobl, a'r ddaiar yn y cyfamser oedd yn tyfu dan ei draed ef: ac ar gribyn y bryn hwnw yr adeiladwyd yr eglwys yno wedi hyny, yr hon a gyssegrwyd er anrhyd- edd i Dewi, ac a elwir hyd heddyw, Llan- ddewi Brefi.

GWYL DEWII

GWYL DEWI. Cyrchodd nifer fawr i goedwig Mrs. Griffith Williams i fwynhau eu hunain Dydd Gwyl Dewi, ac yr oedd pawb yn ymddangos yn mwynhau eu hunain gyda'r ymborth, y chwareuon, a'r ffrwythau. Aeth eraill i fwynhau awelon glan y mor ac i ymdrochi yn ei ddyfroedd, a theimlent Prchwaeth at fwyd wedi anadlu awelon y mor ac ymguddio dan ei donnau. 4- Yn Gaiman cafwyd amrywiol gystadleuon yn ystod y dydd, a chyngherdd hwyliog yn yr hwyr dan lywyddiaeth y Bonwr hynaws Benjamin Brunt, a than arweinyddiaeth fedrus Caeron. Yr oedd y capel yn dal mwy na'i lond oblegid aeth llawer i inewn wedi i rai ddyweud ei fod yn llawn. Cafwyd an- erchiad amserol iawn gan Dr. Mihangel ap Iwan a dylem ei chadw mewn cof a'i dwyn i weithrediad-gwyn ein byd os gwnawn ei gynghorion. Yn Trelew bu ymdrechfa Saethu at Nod yn y boreu, a chafodd y plant yn ogystal a rhai mewn oed ddifyrwch mawr yn y Plaza trwy ymdoni mewn cwch heb fod ar donnau, a marchogaeth ar geffylau heb fywyd yn- ilrlYllt-ni welwyd y fath beth erioed yn y Wiadfa o'r blaen. Dywedai rhai o'r plant fu yn y cwch eu bod yn sea-sick--a ellir bod yn sea-sick heb for? Gwnaeth y Seindorf Bres ei goreu i'n difyru ac ni fu ei hymdrech yn ofer yehwaith. Trwy y naill ddifyrwch ar ol y llall mwynhaodd llawer yr wyl yma.

YMWELED AR HEN WLADI

YMWELED A'R HEN WLAD. I Boreu ddoe (dydd Iau) cychwynodd tri o'r Dytfryn ar eu taith am yr Hen Wlad gyda'r Mitre o Madryn i Buenos Aires. Dymunwn fordaith dawel a chysurus i'r tri, sef, Mrs. Llewelyn Roberts, Gaiman; Mrs. William Parry, Treorci; a Mr. Thos. G. Williams, Tresalem. Disgwyliant gyrhaedd yr hen wlad ddech- reu Ebrill. Y mae Mrs. T. G. Williams a'r plant yno er's oddeutu wyth mis ac yn aros yn Dinbych, yn nghanol un o'r dyffrynoedrl prydferthaf yn Nghymruos nad y prydferth- af. Erbyn y cyrhaeddant Gymru bydd y ddaear a'r coed yn brysur gael eu gwisgo mewn gwrddlesni tlws, a'r mriallu, llygad-y- dydd, a'r gog-y gwcw yn eu croesawu yn swn soniarus cor y wig i'w hen wlad--gwiad y cymanfaoedd. Rhwydd hynt iddynt fyned a dychwelyd, a gobeithio y caent iechyd da a llawer o fwyniant. ————— 44

DINYSTRIO TY LLOYD GEORGE GYDA THANBELEN Bomb

DINYSTRIO TY LLOYD GEORGE GYDA THAN-BELEN (Bomb). Boreu ddydd Mercher, Chwefror igeg, di- nystriwyd preswylfod Lloyd George yn Wal- ton Heath trwy dan-belen. Yr oedd dwy wedi eu gosod yn y ty yn ystod oriau'r nos ond un ddarfu ffrwydro. Nid oedd neb yn y ty pan gymerodd y ffrwydriad le, ond bu gryn ddinystr ar y dodrefn ynddo. Y mae Mrs. Pankhurst yn cymeryd y cyfrifoldeb am y ffrwythriad, ac wedi ei chymeryd i'r ddalfa gydag eraill.

I GAN Y GWIRION Y CEIR Y GWIRi

I » GAN Y GWIRION Y CEIR Y GWIR." uyna yr nen ciyweaiaa, a gwna les i ni yn yr oes hon pe y gwrandawem fwy ar y gwirion. Y dydd o'r blaen darlIenem am wirion a goeliai ei fod yn fab i frenin Ffrainc, a siaradai grYl1 lawer am ei deitl; ond pan yr ymgomiai cyfaill ag ef, trodd gan chwerthin, ac ebe, Beth yw y teitlau o werth ? Nid wyf yn ineddwl fawr o fy mod i yn etifedd Ffrainc y teitl yr yinffrostiaf ynddo yw y "teitl o ddyn" I Da was gwirion! Duw a'n bendithio yn yr oes wagsaw hon a dy olygiad. Mawrhawn oil y teitl o ddyn.

I CYMDEITHAS FEDDYGOL FRYTANAIDD I

CYMDEITHAS FEDDYGOL FRYTANAIDD. Mewn cyfarfod arbenig o'r Gymdeithas Feddygol Frytanaidd gynhaliwyd lonawr 18 diweddaf, pasiwyd y penderfyniad canlynol: "Fod y cyfarfod cyurychioliadol hWll, wrth gydnabod grym yr amgylchiadau presennol ac wrth ystyried lies uchaf cymdeithas ac undeb y broffeswriaeth, yn awr yn rhyddhau pob meddyg o'i adduned." Pasiwyd y penderfyniad hwn trwy 115 o bleidleisiau yn erbyn 35, yr oedd y lleiafrif bron yr oil o honynt yn feddygon perthynol i Llundain. Nis gellir meddwl am orchfyg- iad mwy cyflawn. Ceisiodd y meddygon ddinystrio un o'r mesurau goreu basiwyd erioed gan unrhyw lywodraeth, a da yw eu gweled megis ar eu gliniau yn gorfod rhoddi eu harfau ) lawr neu buasai eu harfau yn cael eu cymeryd a'u rhoddi weithwyr eraill. Y noson cyn i'r ildiad yna gymeryd lie ar ran v meddygon, yr oedd gwledd fawr yn y National Liberal Club i groesawu Mr. Lloyd George ac aelodau Pwyllgor Rhyddfrydol yr Yswiriant. Dyna'r dydd hefyd yr oedd y Canghellor yn cyrhaedd ei ddeng mlwydd a deugain oed. Gwnaeth araeth ardderchog yn yr hon yr oedd yn llongyfarch y Blaid Ryddfrydol ar y modd mawreddog yr oedd- ynt wedi cadw wrth eu gynau mewn amser pan oedd pob peth megis yn dan40s fod y Mesur i gael ei ddinystrio. Yn awr fe welir ei fod yn Uwyddiant an- nisgwyliadwy. Diweddodd araeth afaelgar yn y geiriau gryrnus canlynol :— "Y mae yr Ymherodraeth yn myned o amgylch y 'slums' y inunudau hyii yr Ymherodraeth fwyaf yn y byd. Y mae'n talu ymweliad a'r cartrefi tlottaf gyda rhodd yn ei llaw. Ac y mae yn gofyn, Beth sydd yn digwydd yma? Beth yw eich anhawsder? Ni fu swyddog erioed yno ond i beri braw. Y mae yno yn awr fel angel y goleuni, a dywevd, Beth sydd yn bod, beth yw yr achos, beth allaf wneud i chwi ? Ac y mae yn ei ysgrifenu i lawr, a daw yr hanes i mewn, a chawn wybod beth sydd yn cymeryd lie. A chredwch fi, gwybodaeth yw gobaith. Cawn wybod rhywbeth am y clefydon a'r achos o honynt, diffyg awyr priodol, angen ymborth, a phob peth sydd yn dinystrio bywyd a dedwyddweh y bobl. A chyda digon o stdr o ddvnoliaeth yn meddyliau pob dosbarth yn y wlad hon, unwaith y gwyddant beth sydd wedi digwydd, bydd iddynt ei ddwyn i derfyn costied a gostio."

LLONOAUI

LLONOAU. I Mitre yn Madryn. Edith Jones yn dadlwytho yn Rio de Janeiro. Rawson i adael Buenos Aires ar y lsfed eyfisol, yn syth am Madryn. Quintana i adael Buenos Aires ar y 12fed cyfisol, gan alw yn Montevidio, San Antonio, a Piramides. Esmeraldas am Lerpwl i'w disgwyl yn Madryn o'r 2ofed i'r 25ain cyfisol. Deuendes wedi gadael Lerpwl am Madryn y 15fed o Chwefror.

I Y FARCHNAD

I Y FARCHNAD. A ganlyn ydynt brisiau cynyrchion y Diriogaeth ym marchnad Buenos Aires yn 01 I y newyddion diweddaraf. Gwlan ysgafn 6.00 i 7.00 y 10 k. 91 trwni 5.00 i 6.00" It Crwyn defaid 0.52! 0.65 y kilo Crwyn gwartheg heb fod dros 15 kilo yr un 13.00 i 14.60 „ 10 k. Crwyn gwartheg dros 15 kilo. 12-00 i 13-00 Gwenith 7.40 i 8.00 „ 100k. Hadau Alfalfa 4.80 i 5.90" 10 k.

Advertising

DAUER SYLW. Nos Wener yr 21ain o'r mis hwn, CYNHELIR YN TRELEM, -:CYNGHERDD:- AR LINELLAU ARUCHEL a SAFONOL. Gwahoddir pawb Iddo a sicrheir na bydd neb ar el golled. Yr elw i gynorthwyo adeiladu y Neuadd Goflfa Y GYMANFA GANU. Taer ddymunir ar yr oil o'r Pwyllgor i gyfarfod Sadwrn, Mawrth 8fed, am 3 p.m., yng Ngwesty Aberystwyth. Dros y Pwyllgor, EDWARD R. EVANS. CWMNI DYRNU TIR HALEN. HYSBYSIAD. Yn Eisieu.-6 Ffidwyr, a 3 Peirianwyr at beiriannau y Cwmni uchod. Ceisiadau i'w hanfon i'r Cadeirydd-Br. Hugh Evans erbyn i8fed o Fawrth. EDWIN OWEN, Ysgrifenydd CWMNI MASNACHOL Y CAMWY. O'r cyntaf o'r mis hwn telir am Wair o ansawdd da fel a ganlyn :— $26 y dunell yn NHRELEW. $25 y dunell yn GAIMAN. JOSEPH JONES, Trelew, Arolygydd. Mawrth iaf, 1913. STOR MORGAN Dymuua E. M. ROBERTS Hysbysu ei fod wedi derbyn gyda'r llong- au diweddaf amrywiaeth mawr o NWYDDAU 0 BOB MATH ac i'w cael ar werth yn ei ystordy yn GAIMAN. W Pris ac ansawdd digyffelyb fel arfer. Hefyd ZINC 6, 7, 8, 10, a 12 Troedfedd. Mae amser mor-yi-ndrochl yn agoshau a cheir Tyweli hynod bwrpasol i'r gwaith yn Ystor Kymro." Mae GWAIR ALFALFA yn debyg o ostwng Daliwch fantais tra bo i fynu. $23.00 y mil kilo mewn Nwyddau.