Teitl Casgliad: Dravod

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 4 o 4
Full Screen
3 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

Arwerthiant ar Oiiodrefn, Solar a Thy. Cymer yr Arwerthiant le Dydd Sac? writ, !vu*wrth 15, 19(3, Am iia,.e uv. r ue dan, tu 0! i fy Masnach- dy He y ehwirir y Faner, gyfran fawr o DdoJrefn a pheth<*u (ulp.rheid- iol at Wcis-nueti. ty. Gvverthir i'r ucl.c.f ei .;rk-,— Wa: gjda to,) o farmor, Wardroue, Gwel) d\ ul, 8 o Welyau Sengl,- yr oil o gned Walnut, Night Tables, Bwrdd a Chadeiriau Dining Room) Cooking Stove, Water-filter, &c., &c. lr Uti dydd, ac yn yr un lie, arwerth. i'r uchaf ei bris Solar "L," Manzana 71, gydag Un Ystafell arni. Y mae yn gwynebu yr heol, a chyferbyn a Panaderia La Estrella." Safon-bns, $6oo Comisiwn o 5 Y cant yn erbyn y Prynwr, ac i roddi 10 y cart i lawr ar y Solar." Juan Johansen, ARWERTHWR. SAMSON W!NDM)LLS. ?6 We have just received a new assortment of the famous SAMSON WINDMILLS of the following-sizes:— 8, 10, 12, 14, 16, & 20ft. TOWERS of 20 & 80 ft. If you wish to irrigate properly a,id e,fi :incly any tand out of the reach of the canals, a SAMSCW will do it. \{ i h.sumaLes, Catalogues, and technical advice on application to the. sole Agents D. MfYUI & Company, Trelew. YM(mn(m GYrRE)imoL Doctor MANUEL PASTOR y MONTES, CYFREITHIWR. ¡, ROBERT A. DAVtES, i; n PRWYADUR. ? Swyddfeydd: RAWSON TELEPHON 38; TRELEW TELEPHONO 15. ACHOSION GWLADOL, MASNACHOL, TROSEDDOL, A GWE1NYDDOL o FLAEN Y LL YS LETR¡\¡)O, Y RHAGLAWtAETH, Y DOLLFA. A'R BANCODELANACION.. !filii f/IIIII I8Π!filii Dirprwywyrcyffredinot. Prysma pwerthu, ac ardrethu tiroedd y camp, tyddynod,&c. TELIR SYLW ARbEN!G COOPERATIV A CHICA. V BRODYR MARTINEZ, TRELEW. YSTOR 0 WAHANOL NWYDDAU. CYNRYCHIOLWYR. Y Masnachdy a '-Vertha f'ataf ooo yn y Diriogaetli. o o o PRYNIR GWENITH A HAD ALFALFA, STOC .HELAETH 0 EUROPE MEGIS CADACHAU SIDAN, ESGID1AU, PLANCEDI, AC AMRYW NWY- DDAU ERAILL AM BR1SIAU HYNOD 0 ISEL.. MAT IE R I ON CYFREITHIOL. CYNRYCHIOLWYR Y DRs. ADOLFO LABOUGLE (lEu.), AC EDUARDO LABOUGLE, CYFREITHWYR. RIVADAVIA 620; BUENOS AIRES- LA PLATA CALLE 13 NQ. 814. ESCR!BANtA DE REGISTRO DEL. Escribano RAMON F. 50RIA, TRELEW (Chubut). SWYDDFA RHESTRU YR YSGR!FEMYDD TRWVDOEDtG RAMON F. SORIA, TKELt..W (CHUBUT) Lorcnzo TcHcria, rrele. I r, Goruchwyilwr Cyfrdt.hiot, Materion Mas- nacho!, GA,Iacl,)I, Cweinyddoi a ThroseddoJ, '"iï" EISIEU. ?YFRANAU yn yr C. ivL C. Ymofy.ier a \?/ b, Swyddfa'r iJpAFOD. AR WERTH. 6 CYFKAN yn yr C.M.C., am fanyiion U ymofyner a D. S. LLOYD. PEIRIANT TORI ALFALFA HUNAN- r GASGLYDDOL (Self-deliverer ¡, am bris hYlJod isel gan E. MORGAN ROBERTS, GAtMAN. L!e am fargen am ei tod y diweddat ar )aw am y tymor hwn. COLLWYD. /?RIAWR BONEDDIGES yn ngorsaf y \? Gaiman neu ar y ffbrdd yno. 

CITACION por EDICTO

CITACION por EDICTO. Por disposicidn del Sehor Juez de Pax de Caiman, se cita y emplaza a Don Solomon Gonxalez a fin de que en el termino de quince dias, comparezca por si 6 apoderado a. contestar la demanda entablada contra el por Don Jose LIerena por cobro de la suma de cient;o viente y cuatro pesos moneda nacional, bajo apercibimiento de que si no comparece, se !e nombrara. de- fensor que Id represente. Gaiman, Febrero 25 de 1913, LLEWELYN ROBERTS, JuezdePaz.

PEDR01MARHNEZ TVVRNAI

PEDR01.MARHNEZ, TVVRNAI. Swyddfeydd yn RAWSON a THRP;LEW. Telefon, Rhif 10 ac 83. Materion Gwladol, Masnachol, TroseddoL, Tiroi,&c. Cyfreithwyr i ymg-yng-hori :a hwynt yn y Brif ddinas a La Plata—Bwyr. Adolt'u Ribarola, Fernado ViHa. Materion Tirol-Swyddfa La Patagonia" Aro!yg'ydd—Br. Camilo Richiardi. Y mae gan Br. MARi'iNEz, tua dau gant o achosion pwysig- o f)aen y J uzgado Letrado yn awr, yr hyn a ddcngys fod yr ymddiriedaeth ynddo yn fawr ac fod ei g-wsmeriaid vn Hiosog', wedi deng- mtynedd o!afarcyson,eg-nio! a g-onest. Y mae ei enw yn ddigon adnabyddus gan ei fod yn byw yn y diriogaeth er's 27 miynedd.