Teitl Casgliad: Dravod

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Llun 1 o 4 Nesaf Olaf
Full Screen
3 erthygl ar y dudalen hon
ADDYSG

ADDYSG. [GAN ARTHUR HUGHES]. Gan y rhoir peth sylw yma y dyddiau hyn i addysg a phethau o berthynas i addysg, fe allai nad aiinydclorol i minnau draethu gair ar y cwestiwn fel un fu'n byw cryn lawer ym myd yr addysg yn ystod y blynyddoedd aeth heibio. I. Y peth yr hoffvvn fwyaf dynnu sylw ato yn yr ysgrif bresennol yw'r gofvniad Pa beth ydyw amcan addysg ? Pa beth a feddylir wrth addysg?" Os atebwn ar y naill law mai moddion ydyw i'n gwneud ni 'n fwy cymwys i Iwyddo yn y byd, neu ar y llaw arall bod addysg yn ddigon o amcan ynddi ei hun, yr ydym yn cyfeiliorni. Nid yw addysg yn amcan ynddi ei hun; nid Uwydd- iant bydol chwaith yw amcan addysg. Prin y mae yn rhaid i mi son mai llwyddo' mewn ystyr fydol ydyw un o'r pethau hawsaf eu gwneud yn y byd hwn. Gall unrhyw un o allu cyffredin, ond iddo gysegru ei fywyd i'r gwaith, ddyfod yn ei flaen," fel y dywed- ir, mewn ystyr o gasglu cyfoeth a bod yn bwysig mewn gwahanol swyddi. Nid oes eisieu addysg i lwyddo yn y cyfeiriad yna; digon o brawf o hyn ydyw'r fifaith mai dyn- ion cymharol ddi-ddysg yn ami a geir ar y blaen gyda phethau o'r fath. Anyone will make money," meddai Hazlith, "if he has no other idea in his head "-gall unrhyw un wneud arian os na fydd ganddo syniad arall yn ei ben. Ni fynnwn, wrth ddweyd hyn, ar un cyfrif fychanu ymdrechion y gwyr da sy'n llwyddo mewn materion ariannol ac mewn cyfeiriad- au ereill a restrir o dan yr enw "lIwyddiant bydol." Fel y mae pethau 'n digwydd bod yn y byd ar hyn o adeg yn ei hanes, y mae'n rhaid i ryw rai ym mhob gwlad wrth fesur o lwyddiant materol ni ellir cario bywyd ymlaen heb hynny. Nid wyf, felly, yn cytuno a'r rhai fydd bytha hefyd yn lluchio yn erbyn cyfoeth ond mi fyddaf yn hoffi gweled cy- foeth yn cael ei iawn-ddefnyddio, a gweled dyn yn ddigon annibynol i fod yn feistr arno ac nid yn aberth iddo. Yr hyn yn unig a ddymunwn ei bwysleisio yma ydyw nad oes eisieu addysg, yn ei gwir ystyr uchaf, i lwyddo yn hynyna o beth. Y mae agendor anferth rhwng llwyddiant yn y byd a Ilwycid- iant mewn addysg. Fel y soniais, llwyddo yn y byd yw'r peth hawsaf ei wneud; ond llwyddo mewn addysg yw'r peth mwyaf anodd o bob peth. Nid pawb eill ei dderbyn a'i werthfawrogi. Nid yw ceisio addysgu ambell rai, fel y dywed Leopoldo Alas, yr ysgrifennwr Sbaeneg, ond ensenor cosas del alma á gente que no la tiene"—dysgu pethau 'r enaid i bobl nad oes ganddynt enaid. Y mae gwir addysg ymhell uwchben llwyddiant bydol. Y mae'r neb a fo wedi mynnu 'r fraint o fyned i mewn i drysorau addysg, ac wedi mynnu amgyffred eu cyfrin- ion gyda chalon o gydymdeimlad, yn gallu bod yn hollol annibynnol ar lwyddiant byd, ac ar bob trysor bydol. Oblegid y mae gan y dyn o ddysg drysor na ellir rhoddi gwerth arno, na'i werthu na'i brynnu am unrhyw bris. Ni all neb ond y sawl sydd yn meiru ei fwynhau ddirnad y swyn ychwanegol sy mewn bywyd i ddyn o addysg. Ni waeth ganddo pa le y bo, y mae bob amser yn ddedwydd. Gall ddweyd gyda'r Apostol, Myfi a ddysgais ym mha gyflwr bynnag y byddwyf fod yn foddlon iddo." Os bydd gofyn iddo fod ar ei ben ei hun, nid yw byth yn teimlo 'n unig. Y mae pob peth megis yn byw iddo ac yn llefaru wrtho. Yng ngeiriau Shakespeare y mae 'n gallu gweled "sermons in stones, and good in every thing" —pregethau mewn cerrig, a daioni ym mhob peth. Addysg," meddai Plato, ydyw 'r peth tecaf y gall y goreu o ddynion fyth ei berchenogi." Gwyr y sawl sydd wedi mynnu addysg wir fy mod yn iawn wrth ddweyd na fugsai dyn o ddysg yn cyfnewid ei addysg am aur neu arian neu unrhyw lwyddiant arall a gynhygid iddo ar yr amod iddo ymwrthod a'i addysg, pe bai hynny'n bosibl. Diwylliant, ac ymgymhwyso ar gyfer Teyrnas Dduw yn ei hystyr ehangaf ydyw amcan addysg. Yn ei hystyr ehangaf, medd- af. Nid yn yr ystyr grefyddol yn unig, ond yn yr ystyr fawr gyffredinol mai rhan o Deyrnas Dduw ydyw pob peth. Cymhwyso dyn i ddeall, i fwynhau ac i werthfawrogi y cwbl o'r hyn sydd yn ei gyrraedd ac a rodd- wyd o'i flaen gan ei Greawdwr, a'i gymhwyso hefyd i wneud ei dclyledswydd yn y modd goreu ym mha le bynnag y gosodir ef gan Ragluniaeth—dyna ydyw amcan addysg. Nid gwneud pregethwr da neu flarmwr golud- og neu wladweinydd o fri, ond gwneud dyn- ion da, gwneud dynion iawn. Fel y dywed- odd Goethe, prif ysgrifennwr y Germaniaid, amcan bodolaeth dyn ar y ddaear ydyw nid yr hyn all ef ei wlleud neu ei gyflawni, ond yr hyn ellir ei gyflawni ynddo ef-diwylliatit, a pharatoad i fywyd uwch, ar y ddaear yn y bywyd hwn, ac yn y nef yn y bywyd a ddaw. Piv barhau.

TF WW Cynnadledd y Bobl leuainc

——— TF WW Cynnadledd y Bobl leuainc. Addefa pawb fod y bobl ieuainc yn meddu gallu i ddarostwng neu i ddyrchafu eu gwlad. Boed dda neu ddrwg, cydolygant, cydym- deimlant, a chydweithredant fel un gwr," meddai y diweddar Barch. John Evans, Eg- lwysbach. Dibyna dyforiol y Wladfa Gym- reig ar ei phobi ieuainc presenol. Mor fen- dithiol i'r Wladfa fyddai gallu enill ei phobl ieuainc oil i gydolygu, i gydymdeimlo, ac i gydweithredu fel un gwr er dyrchafu y Wladfa mewn gwybodaeth, mewn moes, ac mewn crefydd. Dyna amcan y symudiad o gael Cynnad- ledd i'r bobl ieuainc fel y gallant ystyried, penderfynu, a gweithredu er dyrchafu y Wladfa mewn gwybodaeth a chrefydd. Bwriedir yn mhen ychydig wythnosau gofyn i'r eglwysi enwi cynrychiolwyr o blith y bobl ieuainc i ffurfio Pwyllgor Gweithiol fel y gall y pwyllgor hwnw gyfarfod i wneud trefniadau ar gyfer y gynnadledd gyntaf. Wedi cael y gynnadledd gyntaf bydd ffurf y cynnadleddau dilynol yn cael ei bender- fynu gan y gynnadledd gyntaf. Yn ychwan- egol at y bobl ieuainc fydd yn cyfansoddi y Pwyllgor Gweithiol bwriedir gofyn i'r pre- gethwyr fod yn y pwyllgor i gydweithredu a'r bobl ieuainc. Da genym am yr ysbryd hwn ag y mae ein pobl ieuainc yn ddangos tuag attom fel pregethwyr. Da fvddai cael barn amryw trwy Y DRAFOD am y symudiad-barn yr ieuainc, y canol oed, a'r henafgwyr, ac os tybia rhywun y gellir gwella ar yr awgrymiadau uchod yn nglyn a'r ffordd oreu i roddi cychwyn i'r symudiad, da fyddai cael ygwelliantau hyny yn ddioed. Gadewch i ni gael gair yn y DRAFOD gan amryw ar y mater hwn yn ystod yr wythnosau nesaf, a hyny, os gellir, cyn gofyn i'r eglwysi ddewis cynrychiolwyr. Pa ddefnydd gwell ellir wneud o'r DRAFOD 11a thrafod cwestiynau ynglyn a'n pobl ieuainc a'r ftordd oreu i'w goleuo a'u crefyddoli. Gwneir hyn gan bob gwlad sydd wedi syl- weddoli gwerth a gallu ei phobl ieuainc. Da genym ddyweud fod parodrwydd mawr yn cael ei amlygu gan nifer luosog i roddi pob cefnogaeth a chynorthwy i wneud y gyn- nadledd yn llwyddiant.

Chubut Territory of Argentina

——— ——— Chubut Territory of Argentina. Mr. Joseph E. Wing, special U. S. A. com- missioner, now studing Argentine agricul- tural and pastoral matters, gives the follow- ing interesting views on apple-growing in Chubut :— Coming down to Argentina, I bought apples at Rio de Janeiro, Sao Paulo and Montevideo, and have since bought many in this city of Buenos Aires. I have yet to find one specimen that would be considered a good apple in North America. I had it in mind, therefore, that there must be a fortune for the man who discovered somewhere a valley in Argentina that would produce apples of high class, for assuredly you have a market that is able and glad to pay large prices for good things. In Chubut I think I discovered that ideal spot. There I feasted on apples that were as fine as the best in North Amer- ica, and I am not sure but the flavour of some of them was not finer. It requires a cool climate to produce a good apple, and Chubut is rather far south. The best apples are produced where maize does not ripen well; little or no maize is grown in Chubut. The valley, in truth, is startlingly like our valleys in Western North America in soil, climate, and need of irrigation. The valleys in North America that grow the finest apples have very similar climate indeed to the clim- ate of Chubut. Other things besides apples grow well in Chubut. Pears of enormous size, and said to be of excellent flavour (they were not ripe at the time of my visit), peach- es of very good quality, medlars, plums, apricots, and even figs, ripen near the sea. Grapes bear enormously there, but seem not to rippen so well as in the far north. Quin- ces yield enormously. Apples, though, bear the best possibilities of profit, it seems to me. I wonder if Argentines know what results are achieved in North America by apple- growing ? It is not unusual to take a crop of $1500 from an acre, that is the equivalent of $9375 paper per hectare. Apples pay much better than oranges in the United States, that is, good apples, in well-located, well-cared- for orchards. We have learned, by the way, the few varieties that yield great profit. The market demands a brilliant red apple, or a bright yellow one. There are thousands of varieties of apples in the world, and only a dozen sorts worth while in orchard practice in our west. I might name some of the leaders, thus :—Spitzenberg (a brilliant red of good flavour), Jonathan (red), Gano (red and beautiful), Arkansas (black, brilliant red, and can ship around the earth, it is so firm), York Imperial, McIntosh Red these are principal sorts in that colour. Fall Pippin, Albermarle Pippin, Maiden's Blush, and Winter Banana. Were I living in Chubut, I should introduce all these sorts, and test them out. Doubtless, the Minister of Agriculture would introduce them if any would-be orch- ardists down there would ask for them. Some or all of them might succeed. If Buenos Aires was supplied with good apples, then one could ship his surplus to Brazil, where there are good markets, and to England, where the apples would arrive in May, June, and July, when American supplies are about gone. I am assured that there is a fortune in it for a man of skill. The present con- ditions of orcharding in Chubut are mostly in the pioneer stage. There are a half-dozen wonderful gardens and orchards belonging to Italian colonists. There are, I think, but two small orchards besides. Fruit in Chubut is as dear as in Buenos Aires, and harder to get.