Teitl Casgliad: Dravod

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 8 o 8
Full Screen
5 erthygl ar y dudalen hon
Y FARCIiNAD

Y F-ARCIiNAD Yr unig gyfnewidiado:bwysym mhrisoedd cynyrchion yr wylhuos lion yw fod y gwenith wedi codi oddeutu 50 sent can cilo. Heddyw ei bris yw $ 12.50 y can cilo am y grawn gireu.

Porth Madryn

Porth Madryn. Cyrhaeddodd yr Asturiano o'r De (I(lv(]( Sadwru diweddaf, a gadawodd am y Brit ddinas yr un noson gydatheithwyr altythyr god. Nid oedd ganddi le i dditn clud. Yn mhlith y telthwyryr oedd y Bonwyr Ithel J. B.erwyn, Joe Loryman. a Hudson, y ddai olaf yn myned i ymuno ar fyddin Brydeinig. --0- Gadawodd y Rabbione ddvdd Sul gyda Hwyth o wlan, defaid a hadau alfalfa. -0- Wedi bod yn y Porth am amryw ddyddiau yn ymarfer, gadawodd y wib long Argentaidd Buenos Aires heddyw (ddydd Gwener). Aeth nifer o'r svvyddogion a'r dvvylaw ar ymwel- iad a Trelew a'r Gaiman, a mwynhawyd y daith yn fawr. Cvrhaeddodd y rhyfel-long Brydeinig rar- Harfon ddydd Iau o Ynvsoedd y Falklands, HC wedi -cvuiervd amryw nw\»iuau at was; anaeth y Hong, gadawodd am Montevn;eo; Nid oedd dim ue'wydd o bwys i'vv gael oddiatf y bwi-dd. -0. Boreu heddyw (Gwener), cyrhaeddodd y Rawson o't- De yu IIwythog, (iC ,]ii gall gy- meryd ond teithwyr a llvthvrgod yn unig. Ymwehvyr o Calio Raso ac 0 Camarolles ,Jd nvedallt [od y rwlan werthasant o'r estan- cias v flwvddvn hon, wedi cyraedd prisiau, rhagorol yn Buenos Aires, o $12 i$13.50 y deg cilo.KELT

HANES Y RHWYMO I

HANES Y RHWYMO. Germani, Awstria-Huugari, ac Itali rvvym wyd gyntaf mevvn cvtundeb a'u gilydd. Yna daetli Ftraingc a Rws a i gytuudeb a'u gilydd. Y11 y flwyddyn 1904 dacw Prydain a Ffrainc vn ymrvvvmo i'v -Iil.v(ld,. t tlii-acliefii vn mhen rhyw dah' biynedd, yn y flwyddyn 1907, dacw Prydain a Rwsia fawr yn dyfod ) )de.)Htwriaeth a chyfarhrach agos a'u gilydd. Gwelir felly fod cvtundeb rhwng Germani, Awstria-Huugari, ac Itali, ar y nai i ochr, a rhwng Prydalil, Ffraingc a Rwsia ar yr ochr arall. Nid yw Itali yn rhyfela ani ei bod yn cre-iu mai Germani ac Awstria-Huugari ,jr1£,frif,1 a i hvfel. RHAGAIR GAN CANGHELLOR Y TRYSORLYS. Y mae y Parch. J. A. Howard, Birkenhead, wedi ysgi'ifenu llvfr ar >l Cristionogaeth a Chvmdeithas," ac ysgrifenwyd y Rhagair i'r lhfrgau Mr. D. Llovd George. Caumolir y Canghellor am ei gefuogaeth i lenyddiaeth ei wind, a chanmolu Mr. Howard gan y Canghellor alII ysgrilenu "Uyfr sydd yn oynwys gvvybodaeth fyddo o fautais i werill Cymru. Y mae, mcdd?i, wc,li ei ysgrifenuu mewn ysbryd teg, ac yn aiwain i'r iawn gyf- eoriad. "Cred yrawdwr," medd y Canghell- or, "fod lies y werin vn seiliedig ar ysbryd- olrwydd a chrefyddolder ei delfrydau, a dyna ddedfryd yr oesau."

YR ACHOSION MOESOL 0 DDINYSTR FFRAINGC

YR ACHOSION MOESOL 0 DDINYSTR FFRAINGC. Ysgrifenwyd yr isod Hydref 22, 1870, pan oedd Metz heb ei chymeryd, a llawer yu y wlad hon (Lloegr) yn disgwyl i'r Ffrancod lwyddo. I. Yi- aclios cyiitif-traha usclei- ysbryd. 2. Anwybodaeth. Y mae pob dyn balch yn ddvn anwybodus. 3. Diflfyg geirwiredd. 4. Ysbryd Eithatol.

Advertising

El Automobil "FORD."   El Auto apropiado para los caminos malos a la Cordillera y hast a para los parajes donde no eximstcn caminos. OO i i~\ Al contado neto en Trelew $€ M| dZflfk• 1- Galman, y Madryn. UNICOS REPRESENTANTES EN EL TEHRITORIO DEL GHUBUT SOC., ANóN. COMPANIA MERCANTIL PEL CHHBHT. -¥. Newydd gyrhaedd o r Hen Wlad Stoc Fawr o Nwyddau Haf. Amrywiaeth Mawr. • Deuwch a Gwelwch. s R A CLOGY GAIMAN. ?? B s ?NF?N?BWiF?s?