Teitl Casgliad: Dravod

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Llun 1 o 8 Nesaf Olaf
Full Screen
4 erthygl ar y dudalen hon
Yma a ThravvI

Yma a Thravv. Mae Pwyllgw Ysgol Ganolradd, Gaiman, I wedi gwneud ci f edd?v) i fyny i weithio dms addysg y Wladfa, ac i roddi pob cefnogaeth i'r Athraw. Bydded llwydd ar waith sydd yn hawlio ccfnogaeth cyffredinol. 'Tis education form the common mind Just as the twig is bent the tree's inclined. -0- A dyma eiriau Robert C. Winthrod :— Slavery is but half abolished, emancipat- ion is but half completed, while millions of freemen with votes in their hands are left without education." -0- Mae'r Pab Benedict XV, wedi dyweud wrth fyddin, pobl, a Brenin Belgium, na fydd iddo gynnyg ei wasanaeth er adferyd heddwchhyd nes y bydd yr Almaen wedi rhoddi yn ol i Belgium y diriogaeth gym- erwyd oddiarni yn Ewrop ac Africa, ac wedi addaw rhoddi iawn iddi am bob eiddo gollodd,-eldC,ocyhoeddus a preifat. Ar lonawr, 24, daeth hysbysiad o dref Bakersfield, California, i New York am farwolaeth hen Indian yr hwn oedd wedi cyrhaedd ei 150 mlwydd oed. -0- Fr rhai sydd yn cymeryd dyddordeb yn ngwaith Byddin vr lachawdwriaeth y mae'r isod yn ddyddorol THE WORK IX SOCTII AMERICA. Officers and employees entirely engaged in Salvation Army Work 256 Night Shelters for men 6 Shelters for Women and Children 2 Industrial branches for Men and women 3 Schools for Children 3 Sailor's Rest, "Hospedajes" &c. 3| Hotel I Beds occupied during" the year 225.566 Meals supplied 395,349. Nationalities affected. 24. JLA J JCA DE MISERICORIHA. Which consists entirely of wives of Salvation Army Officers, has worked assiduosly in the past year in making garments for the poor, and, in distributing such to needy fam- ilies and persons. They also regulary eng-a- g'e in Hospital visitation. .-0. Ar y 2Sain o lonawr yr oedd 1000 o mulod ar y "• Alesia" yn cychwyn o Buenos Aires am Karachi, India. Y Llywodraeth Brydeinig' sydd wedi eu prynu a'u hanfon i Karachi. Ymddengys fod efrydwyr sydd yn Ys- golion Canolraddol Cymru wedi ymroi i ddysgu yr iaith Almaenaidd fel y gwelir oddiwrth y fftgyrau canlynol ag* sydd yn dangos rhif efrydwyr y naill iaith a'r Hall: IILWYDDYN FRENCH WELSH GERMAN 1915 2,875 1,592 106 1914 2,790 1,439 88 1913 2,6gf 1,186 71 Mae'r Swyddfa Dramor Brydeinig wedi! penderfynu anfon masnachwyr profiadol i Buenos Aires, Montevideo, y Rio de janeir0,1 i'r amcan o ddadblygu masnach rhwng De America a'r Deyrnas Gyfunol. Mae Prydain wrth chwilio i mewn i'r nwyddau gludid i'r Almaen, wedi canfod fod masnach bwysig mewn,, wlan a 'rubber' yn mvned yn mlaen rnwng y West Indies ac hefyd De America a'r Almaen, --0- Dyvved gwifreb o Bucharest i New York fod Prydain a Ffraingc mewn undeb a'u gilydd wedi anfon y swm o $96,000,000 i brynu'r holl wenith ellir gael y" Rumania. Nid oes wybodaeth pa ddefnydd wna'r (,vdl)lcld%vyr o'r owciiith.

Ymosodiad Difrifol I

Ymosodiad Difrifol. Nos Iau, yn Nhrelew, ymosodwyd -all bump o Dyrcod ar Ffrancwr o'r enw Carlo Chambon. Saethwyd y Efiancwr gan y Tyrcod, a bu farw yn mhen ychyctig oriau ar ol hynny. Yr oedd y Ffrancwr yn ddyn lied gymeradwy. Ceir rhagor o fanylion yn ein nesaf. ■■ 111111 BURN !■

IGAIMAN I

GAIMAN. I CARTREF Y MEDDWYN. Troa y plant ar y plwy-yn wir drist,' Ac ar diwyth ofnadwy Y gwirodydd llygradwv Y gwaria 'n tad eu gwrid hvvy." EEFYN. Hawdd gweld fod yr amaethwyr y dyddiau hyn a phob gewin ar lawn gwaith ynghanol eu prysurdeb mwyaf gyda'r cynhaeaf. Dal i lifoJcwn yn barhaus mae'r cvvyuion o ddau tu yr aton, i fyny ac i waereil, am y difrod a'r golled ofnadwy a achoswyd i'r cnydau, yn wenith, haidd a hadau, ac hefyd i'rgerddi a'r perllanau oedd doreithiog iawn o flrwyth- au, gan yr ystormfawr o wynt fu'n ysgytio ein dyffryn i'w wraidd bron ar hyd canol lonawr. Wedi gostegu o'r gwynt a chael tawehveh tnawr a hindda i fedi ac i gywain, dyma bla arall yn ymddangos yn rhitli Invy- aid gwylltion, gan beri galanas anaele eto ar hy-nny adawyd yn weddill gan y storm. Dyn a helpo'r aniaethwr druan. Rhaid ei fod yn feddiannol ar beth wmbreth o ras cyn y gallasai ymgynnal a chadw wrth ei gilydd dan yr amryfa! ddyrnodion hvn ddaw arno, y naill dymor ar ol y HaH. Wele bcnit! neu ddau allan o liaws ganwyd iddo y I y 11 edd gan rywun I We], druan o'r Amaethwr, Galeted yw ei fyd, Mae holl elfenau natnr I'w erbyn ef o hyd Mae gwrando 'i stori athrist Yn hancr rhewi 'm gwaed, I Er byw ynghano! Hawnder Mae'n dlawd o'i ben i'w draed (?) 'Dyw hyn ond darn o'r stori, Mae'r gweddill "i'w barhau," Ceir wyneb arall iddi Sy'n foddion i'n lleshau Gall ganu mewn gorthrymder A dawnsio'n lion ac iach, 0 herwydd mae ei hosan I Yn llanw'n ddistaw bach. Amaethon boddlon ydyw, Efe yw'r gwron mawr, All fforddio peiriant dyrriu A modur unrhyw awr." Dydd LIun claddwyd yma ddyn ag oedd wedi cyflawni hunanladdiad drwy ymgrogi fore Sul diweddaf, ar dyddyn y Br. Owen J. Edwards, tua gwaelod Bryn Gwyn. Cafwyd y truan ynghrog wrth raft" wedi ei sicrhau wrth goeden helyg ar lan y ffos heb fod nepell oddiwrth ei dy. Nid oes sicrwydd beth a'i harweiniodd i derfynu ei einioes fel y gwnaeth. Spaenwr o genedl ydoedd, mae'n debyg, tua clianol oed. Gadawodd briod a thyaid o blant man, saith o nifer, yn ddi- amddifFyn a diddarbod ar ei ol. Efallai mai wrth weld yr hen afon yn gostwng gyflvmed y fflachiodd y drychfeddwt ardderchog (?) i ben yr awdurdodau yma am sugndynu dwr y gamlas o h n allan at was- anaeth y dref. Sonia rhai am osod lhybudd i fynv mewn Ilcamlwg, er gwahardd y treth- dalwyr i beidio defuyddio'r fath ci w^ th heb ei ferwi seithwaith o leiaf.—GOIIEBYDD. GAIR YN EI BRYD I ENAID SYCHEDIG.

Advertising

OWENS9 STOR y CAPE QAHMAN II c:0:=J ij^D || IZZ0IZ3 I B ==J ) Dalier Sylw! j |[ czr0zzi II cgp II QO=J II QO=JI Os nad ydyrh eisieu BARGEINION PKID- iwcir a galw yn Cafe Britanico, gan nad oes yno ond Nwyddau Da am y Prisiau IseSaf. Wedi derbyn STOCK HELAETH o ESGID- IAU i Ddynion, Merched a Phlant, hetyd OIllADAU 11 PROFWCH pob peth, a DELIWC-H yr hyn sydd DDA.  9 HYSSIAD. COLLWYD EBOLES DDU yn dwyn y marc uchod. Gwobrwvir y sawl ddaw a hi i E. COSLETT THOMAS, Trelew. MILLINERY. Dymuna MISSES OWENS, GAIMAN, wneud yn hysbys eu bod yn gwneyd HETIAn A BONETI yn y style diweddaraf, am brisiau r^'isymol. Er mwyn cyfleusdra i drigolion T.'ELEW a'rcylch, byddant yn galw yn nhy y lionwr Ben Lewis bob dydd Gwener. AR WERTH. Amryw o Dai cyfleus i deuluoedd, a stor helaeth yn Trelew. Ymofyner a Pascual Carubelli. Doctor A. De la Coline LLAW-FEDDYG, Gaiman.