Teitl Casgliad: Dravod

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Llun 1 o 8 Nesaf Olaf
Full Screen
2 erthygl ar y dudalen hon
Eisteddfod y Wladfa i mtm 1917 j

.Eisteddfod y Wladfa, i mtm 1917. j RllESfR 09R TE8TYNAU" I RHYDdlAETH. -t TuictiiRwd,- 44 C.yifavvnder a ddyrchafa $50.00, 2. Traethawd Hanesyddol, Eisteddfodau'r Wladfa," Gwobr,$40.00. 3. Traethawd, Diwydianau priodol i'r Wladfa. Gwobr, f^o.00. 4. Rhan y Farn yra mhenderfyniad tynged Dyu." (Cyfyngedig i ferchcd.) Gwobr, §25.00. 5. Traethawd, Arwyr Aimibyuiaetli Ar- iaiuti." (Cyfyngeuig i rai dan 20 oed.) Gwobr, 620.00. BARDDONIAETH. 6. Pryddest, heb tod clan ddau can HincH, (¡ Yr Andes. Gwobr, Cadair Ddervv. 7. Myfyrdraeth, "Ac ni ddysgant ryfel mwy- ach." Gwobr, 530.00. 8. Toddeidiau y Diweddar Barehedigion "Lewis Humphreys, D. Lloyd Jones, R. Jones (Bryn Gwyn), a J.C.Evans. Gwobr, $20.00. 9. Pennillion, 01 Rhywle yn Ffrainc." Gwo- br, $15.00. j. o, Engiyn, "Yr Ysbiwr." <$5.00. if. Can Dosgi ifhdol, "Bywyd y Paith." G\vo- br, f 10.00. f 2. Emyn Geuedlaethol Gwladfaol (3 peunill). Gwobr, 10.00. 13. Clnve' Pennill i rai dan 20 oed, "Glan y Mor. Gwobr, $3.00. MÔr" :ETH. I 14. Prif Gystadleuaeth Gorawl, Yr Awe] F wyn," (WEBB). Gwobr,$100.00. I 15. Ail Gystadleuaeth Corau Cyraysg, "Cwsg,- l fy Maban," (W. M. ROBERTS). Gwobr, fy Mal)atl 16. Gystadleuaeth Corau Meibion, (a) Dewr- ion Sparta," (DR. PRoTlnmo), (b) "Gwen Fach," (E. T. DAYIES). Gwobr,$80.00. 17. Gystadleuaeth Corau Merched, Alawon y Bryniau," (E. T. DAVJKS). Gwobr, $40.00. 18. Cystadlenaeih i gor o uu gynnuileidfa, "0 agor fy Ilygaid." (D. C. WILLIAMS.) Gwobr, 830.00. 19. Gystadleuaeth Corau Plant, "Salmau Plant," ( ). Gwobr, 820.00 20. Pedwarawd, "Draw ymhell, (ISALAW). Gwobr, §12.00. 21. Triawd, 41 Deffro etto, Eneth Fwyu," (G. GWEXT). Cwobr, $10.00. 22. Darlleu darn o gerddoriaetli ar y pryd i bed war. Gwobr, $4..00. 23. Dwyawd, "Arwyr Cymru Fu," (R. S. HUGHES). Gwobr, $8.00. 24. Unawd Tenor, Bauer ciii Gwlad," (DR. PARRY). Gwobr, $6.00. 25. Unawd Soprano, Perl fy Nwvfrou." Gwobr, #6.00. 26. Unawd Contralto, Pwy sy'n myiid i'w fagu ef ? (W. 27. Unawd Baritone, "Y Ddwy Delyn, (D. PCGH EVA?VS). Gwobr, $6.00. 28. Unawd Bass, t t o. $6.00. 29. Unawd i ferched dan 20 oed, Can Mam, (T. O. HUGHES). Gwobr, 84.00. 30. Unawd i feehgyn dan 20 oed, "Glyndwr," (W. DAYI-ES). Gwobr, £ 4.00. 3r. Cyfansoddi ton add as i blant, pedwar llais. Gwobr, $15.00. 32. Dad an sod di y don (í Pcmiyffryn," (D. JENKINS). "f).no. 33. Canu y Piano, clam ar yr ohvg gyntaf. Gwobr, § 5.00. 34. Canu y Piano, i rai dan 18 ocd, 4' Ymdaith y Mwtic, (GEMS OF WELSH MELODY). Gwobr, 15,00. 35. Canu ar y Crwth. Gwobr, $5.00. 36. Canu gyda'r Tanau, AJawou, Pen Rliaw," "Serch Hudol," a Codiad yr Ehedydd." ADRODDIADAU. 37. Adrodd, i feibion, Brwydr Olaf Llew- ¡ elyn. Gwobr, $6.00. 38. Adrodd, i ferched, "Y Baban ar fin y dibyn." Gwobr, $6.00. 39. Adrodd, i blant, "Paentio'r Byd yn Goch." Gwobr, 84.00. CYFIEITHIADAU. I 40. Cvfieithiad Mydryddol o Psalm of Life i'r Gymraeg, (LONGFELLOW). Gwobr, $8.00. 41. Cvfieithiad i'r Saesneg, II Ffydd y Cyuwy," (TOM ELLIS). Gwobr,$8.00. 43. Cvfieithiad i'r Spaenaeg, Elto. Gwobr, S8.00. 44. Cyfidthiad o'i, Spaenaeg- i'r Gymraeg, (darn heb ei ddewis). G%vobr, 45. Cvfieithiad, cyfyngedig i ferched, dernyn o "Sesame and Lillies, i'r Gymraeg, (RUSKIN). Gwobr, §8.00. AMRYWION. 46. Ysgrif ar Anifeiliaid Brodorol y Diriog- aeth. Gwobr, $15.00. 47. Darlun mewn Olevv o unrhyw olygfa yn y Wladfa. Gwobr, 520. 48. Darlun Pwyntil, cyfyngedig i rai dan 16 oed; tri gwrthryeh cyffredin i'w dynnu foreu'r Eisteddfod. Gwobr, $5.00. 49. Map o Diriogaeth y Camwy, cyfyngedig i rai dan 14 oed. Gwobr, S] 0.00. ¡ 5o. Cadw-mi-gei o unrhyw bren Gwlad- fao!, gyda chauad a chlo. Gwobr, 65.00. 51. Paentio ar Wy Estrys, Arf-bais Cymru ac Escude Argentina. Gwobr, 85.00. 52. Llawysgrifio i Blant dan 15 oed, 41 Y Deg Gorchymyn." Gwobr, $3.00. 53. IJunio pen Dyu o Plaster of Paris. Gwo- br, 85.00. R4. Plethu Basged ddel o vvellt nell wiail Gwladfaol. Gwobr, §3.00. 55. Cushion Cadair Freiehiau. G%vobi-, 5.00. 56. Table Centre. Gwobr, $500. 57. Cadach Poced o waith Haw, (cyfyngedig i ferched o dan i2cd oed. §2.00. I 58. Gwau Par o Hosanau i ddyn. Gwobr, 63.00. 69. Casglad o Greiviau -o I Cyhoeddir y darnau sydd i'w hadrodd, ynghyd a'r rhai sydd i'w cylieithu, ac. enwau y Beirniaid, eto.

VITIa a Thraw

VITIa a Thraw MARWOLAETH Y PARCH. T. J. WHELDON, B.A. Wele un arall o arweinwyr Cyuira wcdi ei symud, trwy farwo!aeth, i fyd gwcll i fyw. Nis gallwn yn well n s rhoddi ychy