Teitl Casgliad: Dravod

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 8 o 8
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

jczz0=T La Comercial' Gostvngiad Mawr Mewn Prisiau -0- E8GI 01 A U KRE rH YN i Ddynion a .?.rched nm y pris 0 $5.5° y pAr. 8R£T"YN! U ?" ??f a hanner BRETHYINAU led am $5.85 a$6.55 y inydr. A 9 I i f"ueddigion am $3.50, $4.00 CRYSA U ? $?.50 r un—yn wlan pur. OAPIAU a HETIAU o'r -,dull diweddaraf. Pob math ac ansawdd o ESGIDIAU i bob oed. Os am SI w T dda ac o'r gwneu- thuriad di weddaraf. trowch i mewn ir'La Comercial,' Trelew Yr ydyi 1 i yn dymuno ymweliad 6ddiwrth y rhai hynny sydd yn gallu dethuli y da oddi wrth y gvvael I yn yr argyfwng presennol. I Cia. Mcrcontil Chubut ■ j SOLE AGENTS: + C. MC Llongau. QUINTANA yn y De. MITRE ar ei thaith i'r De. CA.MAR.ONES i adael y Brifddinas ar y 15fed cyfisol. ARGENTINO j'w disgwyl yn Madryn o'r De ar y lofed cyfisol. j li Anglo South American Bank L PRIF SWYDDFA YN LLUNDAIN, OLD BROAD STREET, E.C. Arian Cenediaethol CYFALAF AWDURDODEDIG £ 5,000,000 $57,250,000.0c TANYSGRIFIEDIG 4,500,000 51,525,000.00 TALEDIG 2,250,000 25,762,500.00 OL-SAWD 1,600,000 18,320,000.0c o CANQMBNAU: 0 Yn Ewrop.—Paris, Madrid, Barcelona, Bilboa a Vigo. Yn yr Unol Dalaethau.-Efrog Newydd. Argentina.-Buenos Aires, Bahia Blanca, Rosario de Santa F6, Mendoza, San Rafael, Rio Gallegos, Deseado, Comodoro Rivadavia, San Julian, Santa Cruz a Trelew. Chile .-Valparaiso, Santiago, Antofagasta, Iquique, Concepcion, Chillan, Coquimbo/ Copiapo, Talcahuano a Punta Arenas. Uruguay.—Montevideo. o TAL V BANK: O Ar soddiadau mewn eyfrifcylehredol heb rybudd i"/0 y flwyddyn. am dri mis. 2%, chwe' mifj 4% ddeuddeg mis 5°/d Ar gynilion hyd $20,000.00, wedi 60 o ddyddiau, telir 4° a y flwyddyn, yn cael ei gyf- rif bob tri mis. Rhoddir talebau ar Ewrop, yr Unol Dalaethau a phrif ddinasoedd De America. Rhydd hefyd goel-lythyrau, a gwna bob gwaith arall perthynol i Ariandy. Cynrychiolwyr yn Rawson, Gaiman, Dolavon, Esquel a Phorth Madryn. Swyddfa yn Trelew: A. THOM MORRIS, Arolygydd. TREVOR JONES v 3RTICULOS v GENERftLES v COMISIONES y CONSIGNACIONES TRELEW (CHUBUT) COQRBRAlTvA CHICA. Y BRODYR MARTINEZ. TRELEW YSTOR 0 WAtiANOL NWYDDAU. + + CYNRYCHIOLWYR Y Masnachdy a wertha rataf 9 e e yn y Diriogaeth. fa 0 & PRYNIR GWENITH A HAD ALFALFA, STOC HELAhTH (J EUROPE MEGIS CADACHAU SIDAN, ESGIDIAU, PLANCEDI, AC AMRYW NWY- DDAU ERAILL AM BRISIAU HYNOD 0 ISEL. oM ATE RION CYFREITHIOL. CYNRYCHIOLWYR Y DRS. ADOLFO LABOUGLE (htu.), AC EDUARDO .LABOUGLE, CYFREITHWYR. RIVADAVIA 620; BUENOS A IRES LA PLATA CALLE n N*. 814. LA ARGENTINA. DILLADAU, &c., I FERCHEP A PHLANT. Arbenigrwydd mewn Dilladau Gwynion, Hosanau, Defnyddiau Dillad liaf, Hetiau Llian, &c.) &c., ynghyd ac amrywiaeth mawr o Beraroglau. Gyda'r llong gyntaf cyrhaedda amrywiaeth mawr o Pdillad- au ac Esgidiau o'r gwneuthuriad diweddaraf. Dymunir ymweliad a's Masnachdy, lie y gwasanaethir y cws- meriaid gan y perchenogion. PRiSIAU RHESYMOL JOHANSEN E HIJAS