Teitl Casgliad: Udgorn

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 4 o 4
Full Screen
4 erthygl ar y dudalen hon
Buddugoliaeth Ryctdfrydol yn Fflint

Buddugoliaeth Ryctdfrydol yn Fflint. Ddydd Mawrth diweddaf cymerodd etholiad le yn mvvrdeisdrefi Fflint, i lanw'r sedd aethai yn wag drwy farwol- aeth Mr. J. W. Summers. Bn y frwydr yn neillduol ffyrnig-, a j^veithiodd y ddwy ochr yn rhagorol. Profir hyny gan y ffaith fod mwy wedi pleidleisio o tros ddau gant a haner nag yn yr ethol- iad cyffredinol diweddaf. Cafodd Mr. Tom Parry, yr ymgeisydd Rhyddfrydol, fuddugoliaeth ardderchog. Yr oedd y ffigyrau fel y canlyn :— Mr. Tom H. Parry (R.) 2,152 Mr. Hamlett Roberts (T.) 1,941 Mwyatrif Rhyddfrydol 211 Y mae canlyniad yr etholiad hon yn ergyd drom i'r Blaid Doriaidd, ac i'r blaid Eglwysig yn arbenig, gan y gvvnaethant bob ymgais oedd yn eu gallu i enill y sedd. Nis gellir honi eto nad oes ar Gymru eisieu dadg-ysylltu yr Eglwys. Y mae bwrdeiswyr Fflint- un o'r etholaethau mwyaf Seisnig yn Nghymru, gyda Ilaw-wedi datgan eu barn yn glir a chroew ar y cwestiwn. BARN MR. TOM PARRY. Dywedai Mr. Tom H. Parry, yr ym- geisydd Rhyddtrydol buddugoliaethus, wrth ohebydd ar ol yr etholiad, fod y Toriaid wedi cyfyngu eu hunain i bwnc < Dadgysylltiad, ac yr oedd yntau wedi ei osod yn gyntaf ar ei raglen, er y rhoes fesurau Rhyddfrydol ereill o flaen yr etholwyr yr un pryd. Ymladdodd yn egniol o blaid y mesur Eglwysig, gan y credai ei fod yn fesur teg a chyifawn. Credai fod canlyniad yr etholiad yn profi fod Cymru mor aiddgar a phenderfynol ag erioed am sicrhau cydraddoldeb crefyddol, ac yr oeddynt yn awr yn meddu gwybodaeth lied drwyadl o'r hyn gynwysai y mesur. Rhoes efe hefyd le amlwg yn ystod yr ymgyrch i fesurau eraill, sef Ymreolaeth, Un Dyn un Bleidlais, Mesur Undeb Llafur, ac yn arbeoig Masnach Rydd. Yr oedd dyf- arniad yr etholwyr yn eglur o blaid y mesurau hyny. Yr oeddynt o hyd yn wrthwynebol i Ddiffyn Dollaeth o un- ihyw fath, ac yr oeddynt wedi ategu yr hyn a honai efe, sef fod y Llywodraeth bresenol yn gwneud mwy na'r un fu o'r blaen tuag at ddyrchafu bywyd cym- deithasol y wlad. Canfu hefyd fod y Ddeddf Yswiriol, er nad oedd ond prin wedi dechreu, yn prysur enill ffafr y bobl, ac ymhen ychydig ni byddai wiw i neb ddweyd gair yn ttbyn y ddeddf ardderchog hon.

Mr Humphreys Cwen ar Toriaid

Mr. Humphreys Cwen a'r Toriaid. Wrth siarad yn y Drefnewydd, y dydd o'r blaen, dywedai Mr. Humphreys Owen fod gan y blaid Ryddfrydol restr ardderchog o fesurau gyflawnwyd gan- ddynt nas gallai beirniadaeth Doriaidd byth eu dileu Yn wir yr cedd y Tori- aid, medd efe, yn rhy brysrr yn bygwth eu gilydd ar hyn o bryd i g sio ewneud dim Ilawer o niwed i'r R'yddfrydwyr. Yr unig bolisi oedd gan y oriaid oedd trt:th ar ymborth, ac yr oe J Mr. Bonar Law wedi gorfod tynu i la r y faner a hoeliodd i fynu ryw bythef )s cyn hyny. Fel ag y profwyd yn Ffhnt, yr oedd Cymru yn dal yn gadarn cros ei heg- wyddorion. Y Saeson a ddaethant i fyw i'r bwrdeisdrefi oedd wedi ychwan- egu y pleidleisiau Toriaid j Yr oedd yr Eglwys wedi bygwth of ladwyaeth y dydd a ddaw ar y rhai 1 bleidient y Rhyddfrydwyr, ond gellid cyfrif hyny fel ysgrech anobcithiol ol if goruchaf- iaeth enciliedig

0Cyhuddiad o Ladiad yn y Bermo

-0- Cyhuddiad o Ladi-ad yn y Bermo. Yn y Bermo, ddydd Gwener diwedd- af, cyhuddwyd Thomas Parry, Kjeg mhvydd oed, o Fangor, o ladrata 2op. a nwyddau oddiar ei feistr, Mr. Edward Roberts. Bon Marche, Bermo. Addefai y cyhuddedig iddo ladrata rhan o'r arian a'r nwyddau. Rhoed tystiolaeth ar ran y diffynydd an Mr. W. O. Williams, dilledydd, Bangor, cyn-feistr iddo, a chan y Parch H. Harris Hug hes, Ban- gor. Dywedodd y Rhingyll Evans fod yr arian a'r nwyddau wedi eu cael yn ol. Dywedodd Mr Lief Jones mai dyma drosedd cyntaf y diffynydd yr arferai gael givasgfeuon, ac yr elTeith- iai hyny ar ei ymenydd. Dedfrydwyd ef i fis o garchar.

Advertising

EISTEDDFOD Gwyl Dewi, 1913. I. -Cor heb fod dan 30 o nifer a ddatgano yn oreu (a) "Sercn Unig" (Isalaw ) (b) "Canu yn Iach i Arfon." trefniant Dr. Lloyd Williams. Gwobr £,10. 2. — Cor Plant dan 16 oed, heb tod dan 20 o nifer (a) Siglo, Siglo" (T. O. Hughes) (h) 44 Dafydd y Garreg Wen." Gwobr ^5 ac arvveinffon gwerth 61 is. i'r arweinydd. 3. — Unrhyw un a ddatgano Unawd Gymrcig mewn diwyg ac ystum gym- wys i'r gan. Gwobr £ 1 is., ail 10s. 6c., agored i rai dros iS oed, ac un gyffelyb i rai dan iS oed. Gwobr 7s. a 4s. 4- Actio Drama Fer Gymreig un olygfa, i gwmni heb fod yn llai na j. Gwobr jQ 1. Cystadleuaethau eraill poblogaidd mewn Action Songs ac Ambulance Drills, &c. Bydd yr oil o'r testynau allan yn fuan. Anfoner stamp ic. i un o'r ysgrifenyddion D. Lloyd Humphreys, CartreHe, Cardiff Road. O. Williams, Snow don View, South peach. Gwyl Lenyc dol Efailne Nydd, Dydd Iau, Chwef. 2 ain, 1913. Beirniad Cerddorc' :— PARCH. ARTHUR DAVIES, PENRHYN DEUDUAETH. EW-AT Arwelnwyr Corat, Plant.-Ol Dymunir hysbysu mai iglo! Siglo!" (T. O. Hughes) yw'r derr 'n i'r Corau Y For- Plant gystadlu arno, ac .d daith fel y nodir ar y Te;'ynau. R. J. JON ES, Cycle Stores, Ysgrifenydd. j Efailnewydd. GWYL LENYDDOL, GEBDDOROL A CHADEIBIOL, EGLWYS ANIBYNOL ABERSOCH. Cwener y Croglith, Maw th 21, 1913 Beirniad CerddornI: THOS. OWEN, Ysw, Prestulvn. Beirniad Llenyddol: DEINIOL FYCHAN, Bangor. RHAl O'R PRIF DESTYNAU: Testyn y Cadair: "Y DdeLdf Yswi, ioI," (heb fod dan gan' llinell. Gwobr, Cadair Ht»r(M CERDDORIAETH. I'r cor heb fod dan 25 mewn nifer a gano oreu 44 Seren Unig," (Isalaw). Gwobr, JE5 5s., ac Awrla;s, gwerth deg swllt ar hugian i'r arwein- ydrl. I'r cor Blant, heb fod troa 16 ued na throa ugain mewn nifer, Siglo! Sif^lo (T. 0. Hughes). Gwobr, £ 1 5s. a Medal Arian i'r ar. wpinydd. I'r cor Meibion, heb fod dan 12 meWB nifer, "Codia.d yr Ehedydd ac 44 Yn "iyffryn Clwyd" (allan o Alawon Gymreig," tr n Dr Rogers). Gwobr, 15s. Her Unawd, Unrbyw. Gwd, £1 Is. » Rheatr lawn o'r Testynau i\ cael oddiwrth yr Ysgrifeuydd,— CYSTADLEUAETH YCHV ANEGOL. Ffon Ddraeueu Ddu. Gwob 3s. 6ch. Y buddugol yn eiddo rhoddwr y w br. Cv?lRlAD.—Yn y darn adioddiadol Y Ffarmwr a'r Ci," yn yr ail liLel o'r ail benill darllener 44 Mi wyddwn ar lesai ei lliw," yn lie 44 Ni wyddwa am lesni ei lliw." D. R. WII LI A MS, Cat; Du, Abersoch. 0 bwys i Dai-fedc 'anwyr a Contractors DYMLNA R. L. PU jHE, i 39, NEW ROW, F ^llheli, wneud yn hysbys ei fod yn bared i ymgymeiyd Thoi, Plastro a Camentio, a Repairic Gwarenlir pob Bod,: :onrwydd. Rhoddir Estimate- rhad. Teimla R.L.P. yn dra i :o!chgar am bob cefnogaeth. G-^esty'r G i1a,lia" HEOL FAWR, PW •. LHELI. sydd yn awr yn agored, ryda gwel:- iantau arbenig, ac vvedi e addurfio o'r newydd. CYFLEUSTERAU B AGOROL. Breakfast, Luncheons, Di lers & Teas at moderate pri- 's. Darperir gogyfer a hartiori. Ystorfa Beis; is Mrs. Wallis Thomas, ircheno.^es. r CREY HAH!—t restored to its original coJe by usn? | HARR!SCN's?R! 3d. G. W. Harrison, M.P.S. spf i Reading. Agejut foi Pwilh(,ii :-J. gAL WiIS jt,t,\ES 56, High Strec :1 I aWELLHAWR riMEEIS ? .?M  T GWELLRAWR CTXRYIG 'woo I HAYMAI'S I j. I BALSAM p 1 WELLHA  }H?SWCnacAN?VYD IpK; i. mhrisladv. y gyda pMaat. Poteij 1/- a 2/6 :? ¡:!j£fu{'¡.f;l I Vuutuii ru.^t IIV .1 1  j, Don't ;¡' ;'(, J ?? HARRI ;0!?? Dyo ?,'?RES ORER Color  ft»AU yuite llarmlt: :d .-u?i;U)?;  In Bvtties, 1/1) P -.d |I old b., C' in■ I Hair w itl};;j\ '1: I TT-ir Sp.-cie t i; i I j M?)')-" r-.   Shop Pwlldefaid, PWLLHELI. oooooooooooooooooooc DYMUNIR HYSBYSU Y BYDD Y II J YN DECHREU IONAWR 29ain, 1913, i ÄC TN P ÄBI,I.A. -cr ÄM FIS, PRYD Y GWERTHIB, ALLAN YR HOLL STOC Am brisiau hynod o isel. Gelwir sylw neillduol at J ACEDI MERCHED Yn mhob dull, y rhai a werthir am brisiau a bar syndod. ESGIDIAU! ESGIDIAU! i bob oed, yn hynod o rad. Dilladau i D?n/dn Dilladau i Ddynion Siwtiau, Top Cotiau, Crysau, Ties, Hetiau, a phob peth angenrheidiol i ddynion i'w gwisgo. Y Stoc helaethaf yn Ngogledd Cymru o bob math 0 NWYDDAU AT DDODREFNU TAl. Carpets, Linoleums, Oilcloths, Hearthrugs, Mats, Lace Curtains, &c., yn isel iawn. Deuwcli a gwelwcli trosoch eicli hunain. Deuwch a gwelwch trosoch eich hunain. David Williams. Cambrian Railways Aiinonneements. Excursions to London. PANTOMIMES AND OTHER ATTRACTIONS Drury Lane "THE SLEEPING BEAUTY." Lyceum: "THE FORTY THIEVES." LONDON, HIPPODROME, COLISEUM, &c. Agricultural Hall WORLD'S FAIR, December 24th-February 8th. EXCURSION TICKETS will be issued on Thursday, January 30th, for 2, 3 or 5 days on Saturday, February 8th, for 3, 4 or 6 days on Wednesday, February 12th, for 2, 4 or 8 days, to LONDON (Via Welshpool or via Afon Wen), fr If I PWLLHELI. CHEAP DAY TICKETS Issued EVERY THURSDAY and SATURDAY, between certain CAMBRIAN COASr STATIONS. Also to TANYBYVLCH and BLAENAU FESTINIOG. See handbills. Cheap Week-End Bookings. SATURDAY to MONDAY TICKETS are issued between ANY TWO CAM- BRIAN STATIONS. Also to Stations on other Companies' Lines (with a few exceptions) at a SINGLE FARE and a THIRD (Plus Fractions of a Penny;. These Tickets will be available by Ordinary Trains:- Outward—On SATURDAYS only, by any Train Return-On following SUNDAY, by Trains eaving at or after 6.0 a.m On following MONDAY, by any Train. Minimum Fares: First Class, 4s.j Third Class, 2s. fid. CHEAP 1 or 2 DAYS TICKETS from PWLLHELI to the NORTH WALES COAST Issued every MONDAY and THURSDAY. 1 2 or 3 DAYS TICKETS from PWLLHELI to LIVERPOOL and MANCHESTER Every MONDAY and THURSDAY. 1 or 2 DAYS TICKETS to BALA and LLANGOLLEN Every MONDAY and WEDNESDAY. Excursion Programmes at the Stations. Football and Hockey Parties. PICNIC TICKETS are issued for a minimum of 10 full fares upon 3 days notice being given at the Stations. EVERY FRIDAY AND SATURDAY, until fnrther notice, WEEK-END TICKETS will be issued from PWLLHELI to CAMBRIAN STATIONS, THE WYE VALLEY DISTRICT, LIVERPOOL, MANCHESTER, LEEDS. SHEF- FIELD, BIRMINGHAM, EDINBURGH, GLASGOW, THE NORTH WALES COAST, BALA, LLANGOLLEN, and other places. For full particulars see Excursion Programme. A FORTNIGHT IN THE WYE VALLEY DISTRICT. EVERY FRIDAY AND SATURDAY RETURN TICKETS will be issued to CENTRAL WALES SPAS, BUILTH WELLS, LLANDRINDOD WELLS, CEN,'TRAL NVALES S P A' BUILT; LLANGAMMARCH WELLS, LLANWRTYD WELLS also to LLANIDLOES, RHAYADER and BRECON, from PWLLHELI. Via Moat Lane and Builth Road. For further information respecting the arrangements shewn above application should be made at any ot the Company's Offices or Agencies, or to Mr. C. L. Conacher, Traffic Manager. Oswestry January, 1913 S WILLIAMSON, General Manager. Eisteddfod EGLWYS ST. PEDR, Pwllheli. Dydd lau, Ebrill 3ydd, 1913. Testynau allan or Wasg. I'w cael gan L. A. DOBSON, King'shead St. D. E. JONES, Carnarvon House. Ysgrifenyddion. W. O. HUGHES, TAILOR AND CUTTER, 23, PEN LAN STREET, PWLLHELI. OOUNTY SCHOOL, PWLLHELI. The Staff is as follows :— Headmaster: Mr D. H. WILLIAMS, M.A. Miss MURIEL PRICE, B.A., Wales. MISS HANNAH ANTHONY, B.A., WALES. Miss BRACE NEWTON, Hor.s., London. Miss ANNA DAVIES, Cookery Mistress. Mr REGINALD W. EVERATT, M.SC., Wales. Mr. P. G. REYNOLDS, B.SC (ist Class Hons) Wales. MR. ALEXANDER PARRY, B.A. Mr NORMAN MCLEOD, A.R.C.M. Pupils are prepared for Central Welsh Board, Oxford and Cambridge Locai and University Examinations, and con- siderable attention is paid to Art, Music, Manual & Technical Work and Physical Exercises. Next term commence January TUITION FEE, L4 IDS. per Annum. O. ROBYNS OWEN, Clerk to the Governors. ^——— Sut I yr S J t  Y dych I Mae pawb yn gyfarwydd a'r cwestiwn V H5 hwn. Clywir ef dros yr holl fyd. Yn W mhob iaith ceir ymholiad cyfystyr i ttt "Sut yr ydych?" Yr un dyhead a + 35 dymuniad mawr cy?redinol yw iechyd 3? S|i da. Dywed y meddygon medrusaf ac 35 35 enwocaf fod pedair rhan o bump o'r 35 j ? holl afiechydon yn tarddu o ddiffyg 35 æ treuliad neu sefyllfa afreolus yr afu a'r ?. ymysgaroedd. Mae 5j5 Beecham's pills J -haii o bump o'r •i! y" gwella pedair rhan o bump o'r ? 3; afiechydon trwy symud ym.-?' J* ffi achos. Maent yn eich cry? ae yn  ymMym?thyramhured?hosant ?? ? ? deiml?'dau  § deimladau o drymder ?'' I& tI! BEECHAM'S P ;L'LS yn cadwpobl !It yn l1awcu ao yll "t gwneud yn 8mo. $.  fwyaf y gwyddis  y cylla, gwella y "treuliad.? rheoleKldioyrafu, yr elwlod ?'? ymysgaroedd, mewn gair ?P H ma?tyn feddyginiaeth auSaeledig i "i'ch ? Cadw yn ? h. I i -0. Gwerthir yn mhob man mewo .?'. (56 0 belenau) ? !;I;.l!:In:l??1"M- !IHl: 1!!1: lnl..1, !I:, IMPORTANT TO MOTHERS. Every Mother who values the Health and Clean. liness of her Child should use HARRISON'S "RELIABLE" NURSERY POMADE. One application kills all Nits end Vermin, beautifies and strengthens the Hair. In Tins, 4id. and 9d. Postage Id.—Geo. W. Harrison, Chemist- Reading. Sold by Chemists. Agent for Pwll holi: -Jos. BAI.DWTN JONICS, 56, Chnmist, High Stre< Argraffwyd a Chyhoeddwyd gan Richd. Jones, yn ei Swyddta 74, Heol Fawr, Pwllheli, dydd Mercher, Ionawr 29, 1913