Teitl Casgliad: Udgorn

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 2 o 4 Nesaf Olaf
Full Screen
13 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

AT EIN GOHEBWYR. Aufoner erbyn BORED SAi'VYRrv. y fan bellaf Pob aicbebioo a thtiittd-o,. am 1 UDGORN i'w hanfon i'r GORUCHWYLI WR, 74, High Street, Pwllhtdi Pob gohebiaeth i'w cyfeirio- YB UDGORN OPFICB, PWLLHKI.I. Bydd yn dda genyrs drier by n goheh- iaetbaa oddiwrth obebwvr ar fate. 

NODION A HANESION

NODION A HANESION. Geneth Ieuanc Ffodus Hysbysir tod Mrs Charles Vande- water, gweddw y miliwnydd American- aidd, yr hon a fu fctr\W'n ddiweddar, wedi gadael ei holl eiddo ) n ei heuyllys i eneth dlawd o'r enw Esther Sleight, yr hon a vveithiai mewn ffactri yn New York. Bernir fod yr eiddo yn werth I,400,oooP. Bu yr eneih a'r foneddig- es yn aros yn yr un gwesty flynyddoedd yn ol yn Atlantic City, ac aethant yn gyfeillion mawr. Anghofio ei Briodas Yn IVianceinion, y dydd o'r blaen. cyhuddwyd Henry Francis Murphy o amlwreiciaeth. Honid ddo briodi Am- elia Winters chwe' ml\ :iedd yn ol, a'i wraig g-yntaf yn fyw ar v pryd. Mewn amddiftyniud dywedai ei gylreithiwr i'r diffynydd rai blynydd IU yn ol gyfar- fod a llawer o hell-u on, ac i hyny effeithio cymaint ar e: feddwl nes yr oedd wedi Ilwyr anghofio pobpelh yn nglyn a'i briodas jjynirii. Ffrwydriad mewn Gwaith Pylor. Ddiwedd yr wythnos o'r blaen cym- erodd ffrwvdriad difrifo, le mewn gwaith pylor yn Pitsca, Essex, a fu yn achos i dri o ddynion gyfarfod ag angau, ac i amryw ereill gael eu niv eidio'n ddifrifol. Digivyddodd y ff. wyciriad mewn lie a arferid i sychu y pv'or, ac yr oedd ynddo tua phum' tureil o gun rtdlon. Yr oedd dau ddyn yn gweithio yn y fan, a chafwyd eu cyrff yn falurion hyd y fan am latheni lawer. Lladdwyd dyr. arall hetyd a vveithiai mewn sied gerllaw. Cymeryd Gwenwyn ar yr Heol. DJydc; Gwener diweddaf yr oedd dynes anadnabyddus yn cerdded ar hyd Croshy Road, Lerpwl, pan y stopiodd yn sydyn, a thorodd wddf potcl oedd ganddi, ac yfodd ei chynwys. Gwel- wyd hi yn gwneud gan feddyg a basiai yn ei gerbyd, a chanfu wedi myn d i lawr ati ei bod wedi yfed auMir, acid. Gorchymynodd ei dwvlJ i'r jsbytty GwnaeJ pob ymdrech p isibl i. arhed ei bywyd, ond bu farw yn mhe;) ychydig amser Marw'r Tad Stantun. Ddydd Gwener diwedd.it bu farw y Tad Stanton, un o'r clerigwyr mwyat enwog yn Llundain. Nid oedd odid i bregethwr yn y brif-ddinas yn meddu cymaint dylanwad ag ef ar ei gynull- eidfaoedd Er ei fod yn Uchel Eglwys- wr yr odd yn berff,iith foddion i bregethu mewn unrhyw gapel Vmneill- i (uol. Nid oedd amheuaeth ganddo, meddai ef, pie y pre?ethai, mor bdl ag y byddai yn pregethu'r efengyl. Dyhryn i Farwolaeth. Yn Hey wood, yr wythnos ddiweddaf, ymgrogodd dyn o'r enw Alfred Stans- field yn ei ystafell wely. Canfuwyd ef yn hon^ian yn gorff gan ei wraig, ar effeithiodd y braw a gafodd gymaint arni fel y bu farw ymhen ychydig amser. Damwain ar Re;lffofdd yn Llun- dain. Digwyddodd damwain ddifrifol yn agos i orsat Marylebone, Llundain, ddydd Gwener diweddaf, trwy i beiriant fynd i withdarawiad a thren. Cafodd dyn ei !aJd, ac anafwyd un-ar-bymtheg o deithwyr craill. Gymaint oedd nerth y gwrthi arawiad fel y maluriwyd pen blaen y cerbyd cyntaf, a chafodd y peir- iant ei godi yn ghr oddiar y rheilidu I Mne'n syndod na bti.s ii y canlyniadau yn fwy difrifol fyth. Yr oedd un dyn I yn parotoi i ddisgyn o'r tren pan gym- erodd y Qwrthdarawiad le, a chafodd ei lu^hio n glir trwy'r Itenestr nes y disgynodi ar y rheiliau f-tal,ati. j* Tad Gwallgof. Yr wythnoB ddiweddaf, yn Mancein- ion, ceisiodd un o'r eml, William Rams- bottom lofruddio ei ddau fab, ac yna agorodd ei wddf ei iuti hefo rasal, a bu tarw. Dywedodd un o'r bechgyn—vr oedd y naill yn naw a'r Hall yn d lir-ar- ddeg m!'? vdd 0cd-ïw 'd dJoJ aiynt pan oJ,'ynt yn eu ?v d!yau a chei?io 142of eu gyddtau, ur J ymladdasant gydag ci. onu cawsan au haicholli'n ddifrifoi. ".na agorod.' y dyn ei wddt si hun. Vmdde.i^rys y dyn yn yfed yn drwm ir brydiau, ar yr adegaw hyny byddai yn hollol wall,-of. Marw ar y Ffordd i'r Ysbytty. Cyfaifu un o'r enw Walter Dyment a damwain yn Ngiofa Buckley, y dydd o'r blaen, t> wy i rwbel syrthio arno Clywodd ei gymrawd ef yn gwaeddi, ac aeth ato, a dywedodd y truan wrth,) fod ei goesau wedi eu tori a'i bod wedi darfod arno, ac am iddo ei gymeryd oddiyno gynted ag y gailai. Daclh meddjg ato a gorchymynodd ei gym- end i'r ysbytty, ond bu farw ar v ffordd. Ffrwydriad Ofnadwy. Mewn ty yn Hebburn-on-Tyne, ffrwydrodd nwy gan achosi marwolaeth un ddynes, ac archollion difrifol i'w mab a'i merch. Gvmaint oedd nerth y ffrwydriad nes v cafodd y ddynes a laddwyd ei chwythu trwy'r nentwd i'r llofft, a gwnaed difrod mawr ar y ty. Gormod o Gape'i. Ddydd Sadwrn diweddaf, wrth agor nodachfa er budd eglwys newydd y Bedyddwyr yn Mhenrhyn Deudraeth, dywedai Mr. R J Willi, ms, Bangor (o Gwmni y Nli-i Morris & Jones, Lerpwl), fod gor nod o gapeli yn Nhymrll, a llawer o honynt yn cael eu llethu gan ddyled. Y rhepwm am hyn oedd nas gailai pobl edrvch ar bethau lygad-yn-llygad, ymwahanent yn en- wadau, ac adeiladent gapelau yn ymyl eu gilydd i gvnrychioli eu gwahanol gredoau. Yr oedd ami i gapel mewn rhanau gwledig o Gymru wedi talu llogau i fyny i'w gyflawn werth. Prit,dei- Mamaethod Cynareig. Y mae Bwrdd Gwarcheidwifid Caer- narfon mewn penbleth yn herwydd eu hod yn mcihu a chael neb i lanw y swydd o famaeth i Yhbytty'r Tlotty a all siarad Cymraeg. Er eu bod wedi hy.Vbysebu am un i lanw'r swydd, ac wedi cynyg ychwaneg o g) A0, er's rhai misoedd, dwy yn lIuig a allai siarad Cymraeg- oedd wedi apelio. Teimlai rhai y dylent wneud i ftwrdd a gwybod- acth o'r Gymraeg fel amoci apwyntiad, gan y credent y cafnt ddigon o rai cymwys i lanw'r swydd feiíy. Teimlai ereill o'r Bwrdd na chai yr hen Gymry uniaith chwareu teg felly. Y n i a e'r mater wedi ei ohirio ymheilach eto -#» O'r Dafarn i DUyfrllyd Fedd. Cynhaiiwyd trengholiad yn Wigan ar garff dyn ieuanc o'r enw J, hn Field- house, o'r Drefnewydd. Prydnawn Gwener y Groglith, meddid, gadawodd ei gartref. ac ar ol cael benthyg concertina aeth gyda chyfeillion ereill dafarn ac yno y buont hyd amser cau. Pan y gadawodd ei gyfeillion ef, yr oedd dan ddylanwad diod a dywedai ei fod yn mynd adret. Deuwyd o hyd i'w offeryn cerdd y boreu dilynol, ond nis gwelwyd Fieldhouse drachefn nes caed hyd i'w gorff yn y gamlas. Mynd Pr Trap Anfonwyd llythyr dienw i ferch ieu- anc yn VVokingham, yn gofyn iddi gvfarfod dyn ieuanc mewn lie neillduol i fynd am dro hefo'u gilydd. Agorwyd y llythyr gan fam yr eneth a hysbysodd hithau yr hedd-n. Gwisgodd heddwas am dano mewn diilad dynes a gwnaeth ei hun mor tiebyg i ferch ieuanc yn ei ymddangosiad ag oedd modd, ac aeth i'r man cytarfod a nodid yn y llythyr. Daeth dyn heibio ac aeth yn ymddiddan rhwng yr heddwas ag ef, ac yn ystod yr ymddiddan dywedodd y dyn mai ef oedd wedi anfon y llythyr a gofynodd i'r "ferch ifanc" fynd gydag e f. Y canlyniad fu i'r carwr gael ei gymeryd i'r ùdalfa, ac yn y llys ditwywyd et i 5p. 5s. a'r cu1 au, neu dtlau fis o gar- char yn niffyg talu y ddil W). Wedi 3,000 o Flynyddoedd. Y mae Cymdeithas Henafiaethol Dyffryn Conwy wedi cyflogi dynion yn ddiweddar i agor a gwneud ymchwil- iadau ar fryncyn i'r Hen Dollborth ger Llangerniw. Wtth gloddio yr wythnos ddiweddaf daethant ar draws llestr pridd ag ynddo esgyrn a llwch cotff dynol, yr hwn, fel y bernir. oedd wedi many tua thair mil o flynyddoedd yn ol. 11- Cyhuddiad Arswydus. Yn Llundain, ddydd Sadwrn, dygwyd cyhuddiad difrifol iawn yn erbyn dynes ieuanc o'r enw Mary Stanton. Cyhudd- id hi o ladd ei phlentyn anvhyfreitblon trwy roi ei gryd ar dan. Gohiriwyd ei liacht-s. Eoyith y Modur. Yn ol yr ystadegau a gvboeddwyd gan y Swyddfa Gatreto), y nae niter y damweiniau a ùJig\\ yJdod. gyda'r cer- bydau modur yn ) stod y Hwyddyn ddiweddaf yn y Deyrnas Gyfunol yn cyiaedd y nder o 38,597. Vr oedd nifer y damweiniau a br^fodd yn angeuol yn 1, 7 »4, ac yr oedd 1.485 or damweiniau weiii digwydd yn L oogr a ^bjmru, J79 yn r Y SgotlåOJ, a looyn yr Iwerddon + X. Cos') am Pryru Modur. 1 Croyu n, ddydd Sad'vrn, dirwy- wyd un o'r w Maurice Sc!;lenthiem, i top. ac afr. wyd ei drwydded am dri mis, am Or' ¡ U nh'dur. Yi ol tystiol- aeth yr hec J-eiduaid yr oec'd y modur ) n rael ei 3 1 1 yn -I t)-flyi-rider o 52ain milltir yr awr.

Llys Ynadol Pwllheli

Llys Ynadol Pwllheli. Dydd Mercher, Mawrth 26ai n. Gerbron Cyrnol Lloyd Evans (yn y gadair) yr Henadur W. Anthony Dr. Gwenog fryn Evans yr Henadur Wynne Griffith Claude Lloyd Ed- ward*, Ysw.; W. Thomas, Ysw.; a C. H. Lloyd, Ysw. Cjtmil ci Fam. — Gvvysiwyd John R. Humphreys, Criccieth, gan Fwrdd Gwarcheiduaid Pwllheli, o berthynas i gynhaliaeth ei fam Dywedai Mr. Hugh Pritchard, ar ran y BwrJd, fod yr hen w raig yn 69 nil" ydd oed, ac yn cael 3s o elusen bhvyfol. Yr oedd y diffynydd yn cadw busnes eang, ac yn meddu dau dv rhydd-ddaliadol,, oddi- wrth y rhai y derbyniai 30P. y flwyddyn o rent.- Dy%A-edodLi y diffynydd y bu farw ei dad un mlynedd ar ddeg yn ol, ac hyd o fewn pum' mlynedd yn ol, p! yJ y priododd, yr oedd wedi cynal ei fam, ac yr oedd yn awr hyd yn nod yn talu rhent am y ty yr oedd ei fam yn byw ynddo. Yr oedd wedi cynyg iddi ddod i fyw ato ef, ond gwrthododd.— Gwnaeth y Fainc archeb yn erbyn y diffynydd am 3s yr wythnos. LUf 1 ilh amhur —Cyhuddid Ellis Jones, Prior, Abererch, gan Char'es Lt. Roberts, atolygydd y fwrdeisdref, o tod wedi gwerihu llefrith ar 01 tynu hufeT) c hono. YmneillduodJ Cyrnol Evans oddiar y Fainc, gan fod y diff- ynydd yn denant iddo, a chan mai Cyngor Trefol Pwllheli oedd yn erlyn ymneillduodd yr Henaduri'.id W. Anthony ac O. Wynne Griffith drach- efti.-Ar ran y diffynydd dywedodd Mr. Wm. George fod y llefrith wedi ei werthu yn hollol fel y ceid et oddiwrth y tuwch. Prynwyd y sampl pan oedd y llefrith wedi myn'd yn isel yn y llestr. Dywedodd y cyhuddedig hyny wrth Mr. Roberts ar y pryd, ac nad oedd yn deg cymeryd sampl o'r llefrith fell Y, Taflwyd yr achos allan.—Cyhuddwyd Her.ry Jones, Penbryn Neuadd, Aber- erch, gan Charles LI. Roberts, o werthu llefrith ag oedd yn cynwys graddau o amhuredd —Dywedodd Mr. George naJ oedd yr amhuredd ond pedwar gronyn ar gyfer pob galvvyn, ac nad oedd gymaint a'r hyn geid mewn Ile rith a ystyrid yn hollol lan.—Taflwyd j yr achos hwn a!lan drachefn. Y Ddiod. Am fod ) n feddw, a cheffyl a cherbyd dan ei ofal, dirwywyd John Jones, Mynytho, i 20s. ac 8s. '6c o »ostau.

I Cyngor Dosbarth Lleyn I

Cyngor Dosbarth Lleyn. Dydd Mercher, Mawrth i8fed. — Mr. [J R. Jones yn v gadair, a Mr. J. Hughes Parry yn yr is-gadair. Tax anghtjmtnja Y n ei adroddiad dywedai y Swyddog Meddygol fod tai yn Penmynydd, Mynytho, yn hollol anghymw) s i f) w ynddynt. Nis gwyddai pwy oedd eu perchenog, gan yr adeiladwyd y tai ar dir comin, ac nid oedd is wedi talu rhent am danynt — B irnai Mr. R. O. Roberts y byddai yn werth i'r Cyngor adeiladu tai newydd yno. — Pasiwyd i gynwyno y mater i'r Cyngor Plwyf, ac i erfyn am iddynt roi sylw buan iddynt Jlhudd. — Ysgrifenai Mr E. R. Davies i hysbysu fod Pwyllgor Addysg y Sir wedi penderfynu caniatau rhodd o 27p. tuag at v draul o eang-u y ffordd ger yr )sgol \n Morfa Nefyn, yr hyn a olygai j tua haner y got yr aed iddi. liett If'r ;fa i'lok.slio.—Ymddangosodd hen vvr o Rhosrawr o fl teii y Cyngor i brotestio yn et hyti iddo gael ei droi o' I dy, yr hwn oedd wedi ei goiifleninio fe, yn anghymwys i fyw ) oddo. Yr oedd yn methu deall paham y condemniwyd y ty. Yr oedd ef a'i wraig tua thri ugain oed, ac wedi gorffen magu eu plant, ac yr oedd y ddau yn hoilol iach. Nid oeddynt wedi bod o dan law meddyg er's .blynyddau lawer. Yr oedd yn chwilio am dy arall er's blyn- yddau, ac yn chwilio o hyd, ond yn ofer. Byddai iddo ddal i chwilio, ond os y cai ei droi allan ni byddai ganddo le i roi ei ben i lawr.— Pasiwyd caniatau i'r hen wr :ros hyd nes y ceid ty iddo. Ciceathcn 0 Godi Cufiog. Dygodd Mr. J. T. Jones ei gynygiad ymlaen dra- chefn i roi ychwaneg o 3op. y flwyddyn o gyflog r Arolygydd am dy-mor, modd y gailai gael gwasanar.th clerc. Gwnai y cynygiad yn herwydd y rhoes Bwrdd y LJ\wvHlraeth Leol lawer o waith ychwanegol ar )sgwyddau'r Arolygydd, ac yn pwyso ar i'r Cyngor ranu y dosbarth yn ddau, a phenodi swyddog newydd ar gyfer y dosbarth newydd. Credai ef mai y ffordd rataf oedd caniatau ychw anegiad i'r swyddog presenol am aniser. Eilivvyd ef gan Mr. Humphrey Griffith, yr hwn a ddy- wedodd nas geilid disgwyl ychwaneg o waith heb ychwaneg o gyflog -Hoflai Mr. R. O. Roberts gael gwvbod a fyddai y swyddog yn foddlon i ostyng- iad drachefn wedi i'r gwaith ychwan- egol ddarfod.-Atebodd Mr. J. T. Jones y gellid gofyn hyny iddo.- Sylwodd Mr J Hughes Pany nad oedd y cyn- ygydd na'r eilydd yn perthyn i'r is- bwyllgor a fu yn trafod y mé, ter, a'r hwn oedd yn a'gyhoriKledig fod yr j Arolygydd yn cael di„: o -VIRO- yn barod am y gwaith a o,)-nid. Cynyg- iodd Mr. Robert Parry, ac eiliwyd gan Mr. Robert Roberts, eu bod yn can- iatau ychwanegiad o I5p. — Cyi.vgiwyd gan Mr. R. Jones, Penrhos, fod y riiater eto yn cael ei ohirio hyd amser amhen- odol. — Eiliwyd ef gan Mr. E. Evans, os y gwneid g welliant yn y cynygiad o ddau fis yn lIe amser amhenodol —Pan roed y mater i bleidlais pleidleisiodd saith tros ychwanegiad o ISp., chwech j tros ychwanegiad o 30P-, a dau ar bymtheg tros ohirio y mater i'r Cyngor newydd ei benderfynu.

CWYMP ADRIANOPLE I

CWYMP ADRIANOPLE. I WEDI GWARCHAE MAITH. Y mae AJ ianople o'r diwedd wedi syrthio, ar ol gwarchae o tros bum' mis. Yn gynar ddechreu'r wytinos gwnaeth y Bwlgariaid ymosodiad fiyr- nig ar y ddinas. Cymerasant feddiant o'r caer feydd amgylchynol ar ol ytnadd caled. Etbyn boreu Mercher yr cedd- ynt wedi meddianu y holl gaerf; dd i'r tu dwyrain o'r ddinas, ac wedi cym- eryd safle gadarn o fewn ychydig gan- oedd o latheni iddi. Yn y pryduawn rhoes y Tyrciaid eu hunain i fynv i'r gelyn, ar ol brwydr ffvrnig iawn. Yr oedd y Tyrciaid wedi difa eu hystor- teydd bwyd, eu nwyddau ihyfel. a'u gw-ersyllfaoedd, ac wedi rhoi y ddinas ar dan. Ffoai y trigolion ohoni vrth y miloedd mewn braw a dychryn. Saif amddiffyniad Shukri Pash? o Adrianople fel un o'r rhai hvnotac yn hanes rhyfeloedd diweddar y byd. Parhaodd y gwarchae yn hwy nag eiddo Pievna, Ladysmith, a Kimbusley, ond nid cedd feithed a'r gwarch;.e ar Mafeking a Port Arthur.

u Cyngor Trefol Pwllheli

-u Cyngor Trefol Pwllheli Nos Fawrth, Mawrth 2sain Pres- enol: Yr Henadur R. Ivor Van y, y cyn-faer, yn y gadair yr Henadi-riaid W. Eifl Jones a W. Anthony; y C>ng- horwyr E. J. Griffith, W. M. Toleman, Dr R. Jones-Evans, Hugh Pritc! ard, W. Wynne Owen, John Summers, 0 Ellis Jones, Richd. Jones, T. W. Thomas, ynghyd a swyddogion y Cyngor. Y Cyngor Fir a'r Gorjj(n'({(th,-Hy;1,ys- wyd y bu pwyllgor o'r Cyngor S> yn gwneud ymchwiliad i gais y Cy 1 ;or Trefol ynglyn a chael dau aelod ar y Cyngor Sir tms y dref, a'i boc yn angenrheidiol rhanu y dref yn (dwy ward, os y caniateid y cais. Pas Ayd cyfiwyno y mater i sylw Pwyllgrr y Gweithfeydd. G'wrthod.- Y sgrifenai Mr J. P. Will- iams i hysbysu ei fod yn gwrthod gweithredu fel archwilydd i'r gotffor- aeth o hyn allan. Yr Ilarbwr Mabwysiadwyd pei der- fyniad Pwyllgor yr Harbwr yngl; a a gofyn i nifer o bysgotwyr gyfarfod y Cyngor i ystyried y cwestiwn o wt!,A y fynedfa i'r porthiadd. Pwyllfor y Ffyidd.—Ysgrifenai Mr 0. Robyns Owen, ar r^n Mrs liii-iies, Penrallt, yn hawlio meddiant o'r Jam tir ar derfyn ffordd Denio a ffordd Llannor, ac yn gofyn iawn am y pridd a gariwyd oddiyno gan y Cyngor. Pasiwyd ateb i'r perwyl nad oedd y Cyngor yn cydnabod hawl M rs Huthes. —Vrsgrifenai Mr Evan Jones, North Street, yn cynyg darn bychan o dir i'r Cyngor at helaethu y droedffordd ar yr amod fod y Cyngor yn tynu i law r yr hen fur ac yn adeiladu un arall yn < i le. Pasiwyd anfon i ddiolch am y cynygiad, ond i hysbysu nas gailai y Cyngor ei dderbyn ar hyn o bryd. Y sgrifenai cyfreithwyr Miss Clarke yn gofyn i'r Cyngor wneud troedffordd o flaen y pedwar ty newydd yn Ala Road, a.: yri hysbysu fod Miss Clarke yn barod i roi y tir. Pasiwyd i hysbysu y gwn it y Cyngor droedffordd o flaen y tai ar yr amod fod Miss Clarke yn dwyn haLer y draul. C'Lvyn Cyngor yr Eglwjtsi Ptltyddi,)ii, Ysgrifenai Cyngor Eglwysi Rhyddicm y dref yn awgrymu tod i'r rhai oedd yn gyfrifol am yr arddangosiadau dai lun- iadol yn y Neuadd Drefol i wneud yn amod nad oedd plant dan bymtheg oed i gael myned i'r arddangosiadau hyn ar ol chwech o'r gloch y nos, heb fod eu thieni gyda hwy. Yr oedd cwyn fod plant allan yn hwyr y nos. Bu tra^'od- aeth faith ar y mater hwn, a sylwodd amryw fod lie i gwyno ynglyn a hyn -Sylwodd yr Ysgritenvdd Trefol y deuai y cwestiwn oadnewyddu y cytun- deb a'r Cwmni oedd yn dangos y dar- luniau yn y neuadd o flaen y Cyngor ymhellach ymlaen, ac y gellid rhoddi i mewn yn y cytundeb newydd amod i'r perwyl a nodwyd. — Pasiwyd ar gynyg- iad Mr Hugh Pritchard, yn cael ei cilio gan Mr W. Anthony, fod amod yn cael ei rhoi yn y cytundeb na byddai pie ;tvn o dan bymtheg oed yn cael myned;ad i we'ld y darluniau ar ol haner awr wedi saith, oddigerth ei fod o dan oLd ei rieni neu rhyw berson cyfrifol arall. Cais am osiyngiad.—Gwnai y Cwmni a ardcliingosai ddarluniau symudol yn y Neuadd Drefol gais am ostyngiad Tt n y pris am hurio'r neuadd. Dywedcc'd Mr W. Anthony y bu yn cyfarfod cyf- arwyddwyr y Cwmni y diwrnod hwnw. Cyfansw m yr hyn a ofynid gan y cyngor oedd 8gp. 8s., ag eithrio 28p. cedd wedi eu talu, yn gadael gweddill o 6ip. 8s. Gofynid 3p. 10s. oddiar y cwrnni am ddwy noson yn yr wythnos, a gini am bob noson ychwanegol. Yn her- wydd y cafodd y Cwmni ei siomi d wy nad oedd neuaddau Porthmado, a Criccieth yn agored iddynt, bu aid iddynt logi'r Neuadd Drefol law i noson yn ychwanegol, a chaw ait eu cn))edu. Yr oedd Pwy!tgo y GWithl'e'dd cyhoeddus yn awgr'mu I caniatau Iddynt etlo am yr haner, set l i?p. i8s. o barthed i'r nosweithiau ychwanegol. Yr oedd y Cwmni yn barod i dalu y swm yn llavvn yn ol y cytundeb cyntaf am y ddwy nosor o'r wythnos, a golygai hyny 5p. am bed air wythnos ar ddeg. Argymhellai y Pwyllgor hefyd eu bod yn gosod y neuadd iddynt am chwe mis ymhel.ach am 3p. am ddwy noson ychwanegol. Hefyd fod yr Happy Valley yn cael ei osod iddynt am yr haf am lop.— Pasiwyd argymhelliadau'r Pwyllgor.

Marw Arglwydd Wolseley I

Marw Arglwydd Wolseley. Yr wythnos ddi", Jdaf, yn Mentone, bu farw Arglwydd Woiseley, un 0 filwyr dewraf a chadfridogion enwocat Prydain Fawr. Yr oedd yn bed war ugain mlwydd oed. Ganed Garnet Joseph Woiseley yn ] yr Iwerddon, ac yr oedd yn disgyn 0 deu!u i-nil"-rol-mil%i-r oedd ei dad a'i daid. Dangosodd yntau ei hoffder at y ty ddln pan yn ieuanc iawn. Pan yn ugain oed aeth gydct'r fyddin i India, a dangosodd wrhydri mawr yno. Y flwyddyn ddilynol torodd y I hyrel allan yn y Crimea, a bu trwy y rhyfel ofn- adwy hono, ac enillodd glod ac enw iddo'i hun drwy ei fedr a'i ddewrder. Ond yn ystod y 4withryfel yn yr Aifftj y dringodd Wolseiev i binacl ei fri ieli milwr a chadfridog. Anfonwyd ef yno i wrthwynebu Arabi Pasha, ac ar ei wrh-ydri a'i allu dihafal yn ystod yr ym- gyrch hwnw, ac ar y llwyddiant mawr ddilynodd ei ymdrechion, y gorffwys ei glod milwrol. Y mae rhuthr y meirch- filwyr yn Kassassin, yr ymdaith ar draws yr anialwch yn y nos, a rhyfei ofnadwy Tel-el-Kebir, pan y llwyr orchfygwyd y gelyn ar Medi 13eg, I 1882, yn fyw yn y cof heddyw. Ymhen dwy flynedd wedi hyny anfonwyd ef i geisio rhyddhau Gordon, ond fel y gwyr yr holl iyd, pan gyrhaeddodd Wolseley yr oedd Kartoum wedi syrthio a Gordon yn farw. Heddyw (ddydd Mawrth) c!eddir gweddillion Arglwydd \Volseley yn St. Paul's Cathedral, gyda rhwysg at anrhydedd milwrol teilwng o'r arwr enwog.

Damwain Angeuol yn I Mwlch Llanberis I

Damwain Angeuol yn Mwlch Llanberis. Ddydd Llun y Pasg cyfarfu bachgen ieuanc o'r enw J. Pencraig Jones a damwain angeuol yn M wlch Llanberis. Yr oedd modur yn dod i fyny'r allt, a rhedodd y bachgen o groesffordd i'w; gyfarfod. Gwnaeth Mr. Loeffler, per- chenog y cerbyd, bob ymdrech ij stopio'r cerbyd mewn pryd, ond tar-, awyd y bachgen gan y lamp oedd ar ochr y modur, a syrthiodd o tano, a chafodd ei lusgo am ran o'r ffordd.

ILladd Perchen Glofa

Lladd Perchen Glofa. Pan oeddis yn cloddio mewn hen lofa yn Ngwaith Dafen, Llanelli, ddydd Llun, syrthiodd oddeutu ugain tunell o bridd ar Mr Richard John, yr hwn a arolygai'r gwaith, gan ei ladd yn y fan. Y r oedd Mr John yn berchen un o'r glofeydd ac yn dal cysylltiad ag amryw lofeydd ereill.

Marw Mr Pierpont Morgan

Marw Mr Pierpont Morgan. Ddydd Llun, yn Rhufain, bu farw Mr. J. Pierpont Morgan, y miliwnydd. Yr oedd yn wael er's amser, ond yr oedd gobaith cryf am ei wellhad hyd o fewn ychydig ddyddiau'n ol, pan y gwaethygai yn gyflym.

Meudwy yn y Ddalfa

Meudwy yn y Ddalfa. Crewyd cryn gyffro yn Llanidloes, ddydd Llun, pan y cafodd dyn ieuanc o'r enw Thomas Lewis, o Landinam, yr hwn oedd ar goll er's dwy flynedd, ei ddwyn o flaen yr ynadon ar y cy- huddiad o fod yn Bryndulas, Llangurig, haner nos nos Sul gydag amcan ang- hytreithlon. Hysbyswyd fod y dyn wedi bod yn ymguddio yn y coed ac mewn ogofeydd yn nghymdogaeth Llanidloes, gan ym- borthi ar rywbeth a gai afael arno; godrai wartheg yn y caeau ac yfai y llefrith. Yr oedd yr heddlu yn ceisio ei ddal er's amser maith, ond wedi ffaelu yn eu hymgais hyd nos Sul di- weddaf. Yr oedd golwg ryfedd a gwyllt ar y dyn yn y llys. Yr oedd y tywydd wedi gwneud ei wedd yn felynddu nid oedd ei ddillad amgen na charpiau a llinynau yn eu dal ynghyd, ac yr oedd ei wallt, yr hwn oedd cyn ddued ar fran, wedi tyfu hyd at ei teingefn bron. Dywedodd y Rhingyll Parry iddo ef a heddwas arall ymguddio'n Bryndulas nos Sul. Oddeutu haner nos daeth y carcharor i'r lie, a chymerasant ef i'r ddalfa. Dywedodd y carcharor mewn atebiad i'r cadeirydd mai myod i mewn i edrych a gai rywbeth i'w fwyta a wnaeth, ac mai dyna'r unig ffordd yr oedd yn gallu byw. Gorchmynodd y Fainc ei gymeryd i'r tloty. Wylai y carcharor yn chwerw pan glywodd hyny. Wedi iddo gael tori ei wallt ac eillio, a chael dillad am dano, aed ag ef i'r tloty mewn modur* -o

Damwain Angeuol i Eneth

Damwain Angeuol i Eneth. Cyfarfu athrawes ieuanc o Gaernar- on, o'r enw Miss Mattie Williams, a damwain nos Wener diweddaf a brof- odd yn angeuol iddi. Yr oedd yn dych- wel o Drawsfynydd ar ei beisicl, a phan ar allt serth collodd reolaeth ar y peir- iant ac aeth yn erbyn cerhyd oedd ar y ffordd. Codwyd hi i fynu'n anymwy- bodol, a chymerwyd hi i Dolwen, Trawsfynydd, lie y bu farw foreu Sul. Yr oedd gris y cerbyd wedi treiddio i'w mynwes. Nid oedd ond tair ar hugain mlwydd oed.

Advertising

A DDARFU I GHW1 AMEU EICH ARENAU ? f==? W Y. ?a? !? .-?-?'   L  ? T  ddywed   ???/???? ?! r hanes. -=)! a _e- .r= l..íI /1 .f ;'1; '1/1 'II //?: J' ,¡1/tf/ r:I/1 ø f JflLI. I i An 'I ;-7" l/f¡"¡/¡1 ? 'I H II ill' ..Jl;f'j ¡fIr Ij ¡j :t"" IN Iii' I ——??—— ?S? I, r. 'I Pi! 1,1/ I" A ydych yn bruddglwyfus, yn gyffrous, neu yn 11'1o yn fuan ? A ydych wedi rhedeg i lawr, neu yn g-ymalystog (rheumatic)? Effeithia Blinder Arenol ar yr holl gorph. ,N?ift x-ii (,41(iii%-rtii yr an- lii\.ii ii:l,f eu ltareiiiii I (,¡.,), ;u' eto yr nn-i.au ydyw 'r onranau i!,wy.i tcliv^n! \'Ildll. < < t > 1 (11 'lIlHldYHt liwy y il':I" gi %.?itil nnvyaf i'w wwcvd. I.'ydd ;i. nos, o'n ?n!> "/>■). i:;ilon rtlrcolaitld, ani'lirefu- an ;t Jirif/Ztt'g disease. Mae blinder areuol yn etfeithio vn wahanol ar 1-1,1, ond os ydych yn dioddef oddiwrth un o r arwoolion ueliod. gellweh sierhau fod genyeh afiet'hyd yu yr arenau. Maont yn svrtliio vn ol da 11 jrwailh, ac yn analluog i j^adw o'ch corph y isurni dyfrol a'r ^wenwynau arenol sydd yn dechreu cymaint o afiechydon. Mae gwaith yr arenau mor fawr ac mor ddiorphwys feL pan umvaith y gwaelant, nis gallant byth welihau heb g-ynorthwv. Cynorthwy neillduol vr arenau ydyw PKLENI AIIENAU CKFMIOKH yr aruL-u) ydyw At:KKAU CKiMtOKf DOAX (Doan s Backache Kidney Pilh) gwnelir hwynt o u rciiicliau pur a llysiau a lachant ac < a adtywiant yr arenau mewn ffordd naturiol. Ciwellliaut bob inatil o anhwylder yn yr areoau ac yn v bledren cryfbant y cefn, a iachint boenau yn yr ystlysau a'r llwynau, cywira.nt annlirefnau troethol (urinary disordert), a'r grafel; liwv a'ch aniddiffynant rhag balliant irwaed, rhag ftlameg (inflammation) yn y bledren, ura-mia, dyfrglwyf, trwythlif (dia- betrs), a Briyht's disease. Nid oes ganddynt unrhyw weithrediad ar y coluddion. Un adeg tyui," nine annhrefnau troethol yn unig a ellid eu i,ri(,(Ioli i'r arenau, oud mae gwyddoniaeth j ddiweddar yn proli fod y rhan fwyaf o afiech- ydon y" cael eu dechrcuad yn yr organau ] wy;>i^ hyn. Felly, os ydych yn wael, ni waeth beth a feddyliwch yw y mater, dech- miwtii ar unwai'.h gyda I'NKI.TNI ARKNAU CEF:\BUE:\ 1 >xford Sir ct. London, W.