Teitl Casgliad: Udgorn

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 4 o 4
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

< -» SPRING IS COMlftG. 'I. 1" G SPRING ALL KINDS AND DtSCiU I'Tf >NS OF Suits, Costumes, &c FOR THE COMING SKAS'JX AT R. W. JONES', 9, Eing'siiead Street, P'WLtHSLI. III! ■■ II m H I.H I —HI Mi !■—■■■Will BM ll 1111 mill I M»»ll Ill I lll.ll I III III II Willi III j i Suits from 85/- Costumes from 37/6. Everything made on the PREMISES UNDER PERSONAL SUPERVISION. j   TRIAL 01 IDE II SOLICITED.. SATISFACTION GUARANTEED. ;n'18II ..s.¡r.a:- YMFUDIAETH. RHYBUDD PWYSIG. | Y Mae Mr R. G. Humphreys (R. o Fadog) PortmaJoc,. yn awr yn oruchwyltwr trwy di wydded Bwidd Masnacb i'r Cwmaiail canlvnol: Union Castle Royal Mail Steamship Co. Albo St k inship Co. Cunard Steamship Co. \Yhu-> Star Steam- ship Co. llommion team* Up Co.; American Steamship Co. a e-ei, x gall a-ifc,n ymfudvvyr i bob than r.:r America, Cat a;1a, British Coluir.bii*, Varcourer, Anvtr.iiia, yr AifTt, Mor y Cyfaudir, InJí., a gwledydd ereil'. Gall rcddi toeynan hefo> rheiiffvrdd i ben y (faith, yagbyrl a thy?tyit'-if i sio.hau goetyngiadynyco-itau tcithio i 1.1:, idain, South- ampton nen Lerpwi. Mao gwell f.MDtais i ym- fudwyr gAl. tocyna-i hefo g >ru< :iwyhwr dos- barth fel Mr Homp'ireys nan ri.own unrhyw ffordd arall. Cy R,.wii(le., o 'ieo, dd i gn tftw y r, ffermwyr, a morwynion. Pub uianyliois ya rhad. Lost. EASTER MONDAY EVENING. J PENDANT (Siher and turquoise) between Cardiff" Road, the Square, and Embankment Road Finder will be rewarded on returning same to Udgorn Offi. e.     H mm *ff.   å! Sut ? | ffi J yr i ih Ydych i Mae pawb yn gyfarwydd a'r cwestiwn 3? hwn. Clywir ef dios yr holl fyd. Yn V •§• lubob iaith ceir ymtioliad cyfystyr i rj? S? Sut vr vONch Yr un dyhead a ?* 4? dymuuiad inawr cyffredinol yw -hy? + dit. Dywed y meddygon medrusaf ac oji t enwooaf fod pedair rhan o bump o'r •{• | holl afiechydon yti tnrddn o ddiffyg •Ji treulmdiieusefyUhmfreolusyratua'r ? iji ymysgaroedd. Mae 1 Beecham's i  Pills I! I. Ism I: yn g ?li?t pcdnn' rhau o bump o'r holl ill afiechy" don trwy symud ymaith yr ? achos.?fat'Tty?c'?hcryi'Lauaeyu ::? ■jj ymlid ymaith yr amhuredd a achosant î H? dtiml:Ld?:i o drymdir a bhnder- ?? rhybtUtdinu Xatnr o Mnirhefu. Mae i.U ? BEECHAM'S PILLS yn cadwpobl ? !1! vu llawon ac yu eu p-w?e?d yusiriol. W æ.. I)vtiit'r fe(l(tygiiiizietli fwyafy gwyddis W •Ij am duni i g-ryfban y eylla, gwella y tit Hj tmdiiid, a rlteoleiddio yr afu, yr l(L(TiO  r ffi clivlad, a'r ymysgaroedd, meWll -air + ifc uiaeut yn i'eddygiuiattu anffaeledig ili H? i'ch W j I Cadw yn lach. ill mhot! man mewn S iti Gwcrthir yn mhob man mewn blychau, 1,1] (56 c belenaui a 2/9 (168 o betenauK ffi — I W. O. HUGHES, TAILOR AND CUTTER :'1: 23 PhNLAN STREET PWLLHELL ) To ba Let. VfADRVN HOUSE, South Beach, ■- Pwllheli. Favourable terms. immediate possession. Apply to MR LEWIS JON E S, lVesv. ylfa, t\1a RO(-lJ, PwlJhdi. SEMI-DET.\CfJED ilOUSE, f .VJ Co s:'j:i L'J' ac. injr sea (next to South Beach Chapel) also WI NTONI A," South Beach Parade. Apply to-RopiNSON, Allandaie, Aia Road. riOM FORT ABLE HOUSE in Ixec- COMFORTABLE HOUSE in Rec- reation Ro ;d to Let. Rent, ;?,Is Apply S. ANOKEWS & SON, Estate Office | ■] I a^FTLS-iWR CIMSH» Einroe  ■KAYW^'Sl 1 BALSAM I fc j I.! "U4H j H i!ac \NWYD P { 3iii-i5iad^7gy4aplxlaat. I t' ti.!i 1/- a -/6 "5 C -N oi J. KLKVLLWYR A GROWERS r.v.vX L ^SSi21 j f 'r T ? ? C.?.Oi),:F?RYLLWYRAGROHERS t.?? ? 12i'"I@#à:_ CREY HAIR —— I rcscortd to its original colour by Uiins HARRiSON's ^RESTORER Si i-4 not c' dye. but sets naturallv. is quite harink PEiGE ? a, floatage 3d. G. W. Karrisor., p Re2d:g. —J. HALDWiN JUNKS I I MP0E1 TO MOT'a?K.s.. ?- I \1.?h?rwh< ■! a the H??b'an er '"■o^ld us .E AR? TSON'S I 'RFLIxABLE" K". RSSBY PCM .DS On< i a plic tier, kills Ni'H tsnd a >i Ht'«ns;thfiip t:.> 11 .If. I- 4id. ano 1-i. W. Har !!Do?'?t ea"i.\ :wJ "?.?ty? ? j  HARR?O.??. i S £ orr RESTORER.! Color a. ( Dye Hair R E ,ro R c.. j i??y lu uHatle^, i/n ,.i j lu ¡;"ttle", ¡In p"ctac:t' ,« 1111 iimnm *» 111111 nam mi I»II IHIIMMWII One of the cleverest MILLINERS in the district is engaged in this branch. tb.i-s b,- a,nch. CO