Teitl Casgliad: Udgorn

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 3 o 4 Nesaf Olaf
Full Screen
10 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

r-'c'< EIEV r ,.»aj2r.»aBivm■■ m tfclEwfl fcbBSm f nir im'cvw. ggLUj-ni'mgip. CARTRIDGES I are preferred to all ot hers by the most experienced s portsmen all the woild over, who tealize hmv important it is to stleci the E L E Y Cartridges m.iy id ways he relied OIL II III" A r.A E li -N '"i ,I e) sti-il i i.iu6ii ■Ait'i K>t-y I (4"2 ) *,A, i I, I.: I e s s t 9/6 P '• LOO. ft in 22 Snort, H im Eifh and JHevo ver Cartridge ECAR." F, B N tro (J

j VLLIIELl i I

j \VLLIIELl. i CYHOEDDIAOAU .BÐOTHOL.-Ion. ] J. Fenian (A.), am 10 a 6, Parch J. Rhydderch, gweiuidog. Cupel eisnig (A.), Cardiff' Road, am 11 a 6-30 Parch D, W. Robercs, Gweinidog. Penmount (M.C.), am 10 a 6, Parch W. T. Ellis, B.A., B D., Poithmadog Salem (M.C.), am 10 a 6, Parch J. Bennet Williams, B A., Tremadog. Capel Seianig (M.C.) Ala Road, am 10 a 6, Parch J. Madryu Jones, Brithdir. Tabernacl (B.), ain 10 a 6, Parch Da vid Davies, Harlech. Seion (W.), ain 10, Mr Joseph Jones, Nefyn; am 6, Parch E. NJostyn Jones, gweinidog. Hen Gapel y Bedyddwyr North Street,am 2, Ysgol. Ysgol Genhadol (M.C.), Sand Street, am 1C a 6. Cyfartod Gweddi. Y&gol Genhadol North Street (A.), am 10 a Cyfarfod Gweddi am 2, Ysgol. J ù, South Beach (M.C.), am 2 a 6, Parch lkl r .-= T u.u wis j ones, tsabell. "■ Tarsis (M C.), am 10, ParcH W. Lewis J ( Babell. Jnes, St. Pedr. 9.30 a 6 (Cymraeg), 11 a 6 (8c Parch J. Edwards, B.A., Fieer, a'r Pa7- Woodings, B.A.. Curad. c I Cenhadaeth Lydewig North Street, R. ( 10-30, Offereu Sanctaidd, am 2, Ysgol a630 Pregeth Gymraeg gan y Parch P. b benedicsiwn. tlero-ur MARWOLAETH.—Ddydd Gwe ueddaf, wedi cystudd maith C '°?* di- MIss Ann Lewis, St. TudwaW u farw Miss Ann Lewis, St. Tudwa! ? Terrace, chwaer Mr. J. W Mathan House, yn 61 ml LewIs, Claddwyd ei gweddillion yn'b'ydd oed. Denio heddyw, dydd MawrtC myo\vent anghyhoedd. l-aogladd LLWYDDIANT ElSTEDDFot I[ gyfarchwn y bardd Tom Li?OL.- Llon- o niter fawr y wobr a'r fel "oyd ? ?'" o niter fawr y wobr a'r fei 1 e^ddo1 x am farwnad, yn nghyfarfod lienyddol y Sarn, ddydd CalaJ. HeK y Eistedd'od Maoceinioo, .1?' CeTn' y" can IhnlIl Dr Griffith Je yn en 1 fr y wr, odditan teirniadaeth )hn, y cen?had7- J. J. Williams, Pentre ^wyc^ y Parch SOIREF.-Cynhelir Soi'* debwyr yn neuadd y dre' ree gan yr-Un- f n ° s tIau' i5fed. Llywyddir gar é nos lau, Ion. Greaves. a G. E. C. Mrs. R. M. fydd y cadeirydd. SM C'?on, Ysw. Pierson, Uundain, a M "'redir gan Mrs madog. Ar ol cyfari r Purnell, Porth- o ganu ac actio byddyff amrywiaethol eryd He o ddeg o'r gl?.-I i dawnsio yn cym- eryd lie o ddeg && Qch hyd ddau. C YFARFOD GWEINII och hyd ddau. Deallwn ir cyfarfod 30^I0N Y ,;?el gynal ddydd Gwener, dan dd>dd Rhydderch, pan yr a( A diaeth y ?''?- set "Mwy na'r rha{ ?orwydarytestyn, set Mwy na'r r h a gan y Parch. D. W. ?V a wna Ete," W. ^°^efts" Cynier- wyd rhan yn y drat?,'?- ??' gan y Parchn. J. Hu?'???? ??'y?V D. E. Davies, J. Pm ,^hes' .B A" Thomas Williams, S ?ton Jones, M A- D. E. WilliamsC  Edith C. Jones, rU RDDOROL -Y mae LLWYDDIANT CE| "?  Owen Jone, Abef l "erch Mr. a Mrs. Beach, wedi pasion Ikin House, South anrhydedd drwy a Hwyddianus gydag ?''  ? ??' mediate Grade, ac I ^ohad  Inter- Rhingyll a Mrs. Lic f-11™ Lloyd merch Mary K. Thomas 1^ Lleyn Street, a ? Rhydydatdy, wedi pust.o g?yda? anrhydedd d:?y H,hoii"d II y Prepar;¡tory G räde, Trinity CcUe?e. !L!undam Yr nIl yn ddisgyblion i Miss j Kat:e, McKevitt Roberts, A C. N4 Ciaoi Street. Jl CnWEITHAS LENYDDOL PENLAN.— -Nc)s Wener diweddaf dan lywyddiaetll Mr. G. M. Roberts, Marsley Houjpse caed dadl—" Pa un ai'r merched (-I: ,'r dynion yw'r mwyaf gwastraffus ? Agorwyd gan Mr. W. H. Jones, 74.. Heoi Fawr, a Miss Mary Davies, I" sh Cottage. Cymerwyd rhan ymhellr_iCh gan y Mri. °. H Roberts, John E, ,Iis, R. P,. lzees, a Miss Ellen Ellis, F -flil)t. Rhoed y ddadl i bleidlais, a cl naecj mwyatrif dros mai 1 rhyw fenyw mwyaf gwastrafFus. A TEMLWYR T;yA Cynhaliwyd y cyf- arfod uythnof- j0| yn Vestry Room Pen- "?"? P? y caed dadl rhwng y Parch. D. W. "?f?erts a Mr S?muet Williams ? ?Jonah." Cvmerai Mr Roberts u f f od Hyfr Jonah yn ffaith, a Mr jiar ns yr ochr mai alegori ydyw. Fe dd ywed!r y caed dadl faith a bywiog, ac n oedd amser i neb end yr agor- ?? i siarad. Pasiwyd dio!ch?arwch '??Liynt ar gynygiad y Parch. D. E. 1. avis, ac eiliad Mr Samuel Evans. Y llywydd oedd v Parch. Thomas fWilliams. WATCHNIGHT. — Cynhaliwyd watch- night yn y Clwb Rhyddfrydol o dan lyvv- yddiaeth Mr D. Caradog Evans, a'r Cynghorwr K. A. Jones yn arwam. Dechreuwyd y cyfarfod am ddeg o'r gloch, a chaed noson lawen a difyr hynod. Cymerodd y rhai a ganlyn ran yn y gweithrediadau Mri Tom Owen, Roht. Griffith, 0 L1. Roberts, R. G. -Roberts, R. Lloyd Ellis, J. Morley Ed- wards, Wm. Williams, Waiis Thomas a Tommy Williams. CyfeiJiwyd gan Mr W. O. Lloyd Yr oedd y trefniadau dan ofal Mr J. Morley Edwards. SNOWDROP BAND. Nos Fercher, yn festri capel Ala Road, cynhaliwyd yr uchod o dan lywyddiaeth Mrs O. Wil- liams. Dechreuwyd trwy ganu "Calon Lan," ac adrodd Gweddi yr Arglwydd. Adroddwyd a chanwyd gan Polly Crich- jton, S. Griffiths, J. Parry, Ceridwen Jones, Florrie Williams, A. B. Roberts. Am ysgrifenu hanesyn o'r cof, cydradd oreu, J. Roberts ac S. Griffiths; ail, Ceridwen Jones 3ydd, Celia lones. jCafwyd anerchiad fer bwrpasol gan M rs D. Humphreys, Cardiff Road. jTerfynvvyd yn brydlon er inantais i'r rhai oedd yn mynd i ymgomwest Seion. CYNGERDD CYSEGRF.DIG.—Nos Sul di- weddaf, o dan lywyddiaeth Mr W. jPicton Jones, cynhaliwyd cyngerdd cys- Jegredigyn Ysgoldy y Traeth, pryd y A L gwasanaetnwya gan gor meiDion y dref (o dan arweiniad Mr Ted Roberts, Cybi House), a pharti o'r cor (o dan arweiniad Mr ]. Morley Edwards). Hefyd caed unawd gan Mr R. W. Wil- liams, Sand Street, a chan rai o'r plant fuont fuddugol yn nghyfarfod Penmount nos Nadolig. Cyfeilid gan Miss Wynnie Jones, Gaerwen House. Caed cyng- erdd eithriadol o dda a chynhulliad llu- osog. Diolchwyd yn gynes i'r cor am eu gwasanaeth GWLEDD A WATCHNIGHT. Cynhal- iwyd gwledd a watchnight yn ysgoldy Seion (W.), nos Fercher. Rhoddwyd y wledd gan Mrs Evans, Craigmor, a Mrs W. J. Lewis, Cemlyn, a daeth nifer fawr ynghyd i'w mwynhau. Dat- ganwyd yn ystod y wledd a'r watchnight- gan gor plant y dref, dan arweiniad Mr R. O. Jones Miss Gwenonwy Griffith, 'Nefyn Miss C E. Jones, Gaol Street; Miss Jones, Nantfle House; Mr Lloyd Williams, Shop Goch, ac adroddwyd gan Mr Charles Jones, Pretoria Ware- house. Cafivyd detholiad ary gramo- phone gan Mr Hugh Jone;, Motor Gar«ge. Cyfeiliwyd i'r datganwyr gan Miss Wynnie Jones, Gaerwei House. I Diolchwyd i'r cyfeillion am eu gwasan- aeth, ac i'r Maer am lywyddi, gan y Parch E. Mostyn Jones, y gveinidog. Gwnaed elw sylweddol eddiwrth y mud- iad. CYMDEITHAS LENYDOOI. SALEM A THARSIS.-Nos Iau divveddaf cynhal- iwyä Social flynyddol y GymJeithas hon. Daeth llawer ynghyd ac wedi i bawb gytranogi o'r danteithion cafwyd: cyfarfod amrywiaethol dan lywyddiaeth y Parch. John Hughes. B.A., B D Can wyd yn ystod y cvtirfod gan Miss M. O. Jones, Argraig, Mri W. Stanley Jones, Gaol Street, Edmund Lewis, Leeds- House, W. Lloyd Williams, 1 Shop Goch, ac adroddwyd gan Mri. R. H Jones (Cenin), a Samuel Jones, Do liner. Pasnxyd penderfyniad o dt iolchgarwch penaf i'r hrodyr a'r chvviorydd wnaethant eu rhan i wneyd j y Social yn llwyddiant ar gxnygiad Mr. j 1" J aires Gi iOith, Factory, a chefnogiad • | Mr. R. T. Will ams. Terivnwyd y i 1 y fa r fod t'wy gi u ''Hen W'/ad ty Nhadau" dan nrweiniad W. Lloyd \.Y illiams. CYMDEITHAS LENYDDOL PENMOUNT.— Nos fau (Iii, edda, catwyd ) il)LIon- est, er rlathlu dytodiad y flwyddyn nv,wydd i n. Daeth niler dda o'r aelodau ynghyd, a threuliwyd noswa'sth hynod o ddifyr. Darp irwyd y bwyd gan Mrs. Williams, Crown feoot Stores M:s. Jones, Artro; Miss Jones, Moel- ydon Miss Evans, Victoria House; Miss Wynne Giiffith., PinstanVallt, a Miss Owen, 'I ho Cottage, pa rai a "tiaeth,.int CLi ,Alth ),ii gunmoladuy dros bviii. Ar gwneud cyfiaunder ar danteithiorj, catwyd cyfarfod aln- rywiaethol o dan Ivwyddiaeth y doniol a'r Ifraeth, \vlr. Josiah V\ il'taniS Lym- erwyd^han ynddo gan Mrs. Williams, CrovA-n Boot Stoies Miss Evans, Vi, .:toria House Miss Rhoda Williams, -oiliiti Mr Llev\elyn Eills Dr Jones a ii s, y Parch Puleston Jones, a pharti meibion o dan arweiniad Mr E. P. Jones, Lleyn Street Cyfeiliwyd gan Mr Evan Jones Diweddwyd y cylarfod tr\\y ganu "Hen Wiad ly Nhndau," Mr LI yd Williams yn arwain. CYMDEITHAS LENYDDOL SOUTH BEACH -M wynhaodd y gymdeithas hon ei swper blynyddol nos Iau diweddaf, yr hwn a ddarparwyd gan chvviorydd ffydd- lawn yr eglvvys ac a fawr twynheid gan yr aelodau Talwyd diolchgarwch i'r chwiorydd ar gynygiad Mr John Jones, yn cael ei gefnogi gan Mri W. Hughes ac O. Williams, ac atebwyd ar ran y chwiorydd gan Mrs D Lt. Humphreys. Ar ol y swper cyuhaliwyd cylartod dyddorol iawn dan lywyddiaeth y Parch. D. E. Davies. Gwasanaethid lei beirn- iaid gan Mrs Evans, Bungalow, a Miss J. Hughes, Hyfrydle, a'r Mii R. O. Jones a D. LI. Humphreys. Cymer- wyd i-hzti yn y canu a'r adrodd, &c., gan Mri O. Williams, J. T. Owen, W. O. Hughes, E. Williams, Miss Oilys Davies, Miss Winnie Rowlands, Miss Edith Jones, Misses Owens, Miss H. i LI. Humphreys, Mri John Robinson ac R. O. Jones, &c.—Tranoeth, prydnawn Gwener, catodd aelodau Band of Hope South Bescl, eu te blynyddol hwythau trwy garedigrwydd y chwiorydd, ac fel arter mwynhaodd y plant eu treat yn tawr. Y.M.A.—Nos Fercher diweddaf, am haner awr wedi deg o'r gloch, cynhal- iwyd gwylnos. Cymerwyd rhan mewn datganu, &c., gan y Mri. John Ellis, Edmund Lewis, D. John Jones, J. O. Jones (Arifog), Thomas Davies, John Rowlands, Edward Williams, Nathan j Murray, Robert Williams, W. J. Wit- Hams, Richard Jones, R. W. Pritchard, W. Stanley Jones, ac eraill Cyfeiliwyd gan Mr. Hugh Williams, Shop Goch. Terfynwyd am haner nos drwy gaau'r anthem Genedlactliol.- Nos Lun di- weddaf, o dan lywyddi eth Mr. T. J. Houghton-Davies, cynhaliwyd crfar tod er ethol swyddogion am y flwyddyn. Treuliwyd y rhan gyntaf ohono yn gyfarfod canu,—Mr. John Ellis, New Street, yn arwain, a Mr. H. Williams, Shop Goch, yn cyfeilio. A ganlyn yw y swyddogion etholwyd Llywydd, Mr. T. J. Houghton-Davies, Cyfreithiwr j is-lywydd, Mr. J. O. Jones (Arifog); trysorydd, Mr. R. T. Roberts, The Paragon ysgrifenydd arianol, Mr. D. John Jones, Heol Fawr ysgrifenydd cofnodol, Mr. R. W. Pritchard, Lleyn Street; Uytrgellwvr, Mri. N. Murray a W. Stanley Jones, Gaol Street. CYFARFOD DIRWESTOL.-Nos Sadwrn diweddat cynhaliwyd cyfartod dirwestol yn Ysgoldy North Street. Llywydd- wyd gan Mr. Samuel Evans, Morlan, South Beach, ac arweiniwyd y caou gan Mr. Meirion Roberts. Dechreu- wyd gan Mr. Cenin Jones. Yna catwyd deuawd, "Awn at Iesu," gan Miss Sallie Griffith a Mr. Griffith O. Griffith, North Street anerchiad gan Mr. Tom Lloyd Jones; can, "Teilwng ydyw'r Oen," gan Miss Mary Jones, Fruit Shop, Gaol Street; adroddiad, Paid tori cymeriad dy dad a dy tam," gan Mr Owen G. Owen anerchiad gan y Parch J. Rhydderch, llywydd y cyfar- fod deuawd, "Oafydd y Garreg Wen," gan Miss Sallie Griffith a Mr Griffith O. Griffith. Ni chynhelir cyfarfod dir- westol nos Sadwrn nesaf gan fod yr wythnos yn wythnos weddiau," a chyfarfodydd yn rhai o'r capelau ar nos Sadwrn. Cafwyd cyfarfod bywiog a chynhulliad Bed dda ar y cyfan. Swm a sylwedd yr anerchiadau oedd y dy- munoldeb o gael ystafell a Uytrgell yn y dref, fyddai yn agored yn ystod y dydd, fel y gellid troi i mewn iddi pan fyddai cyfleustra i hyny. Feallai i gwna rhywun ysgritenu ar hyn eto. Diolch am siriau caredig y Temlvvr Da yn y ihifyn diweddaf. CNSTADLEUAETH SAETHV. Bu cys- tadleu jeth saethu yn v Drill Hall ar lonawr Jaf, rhwii- deg o'r Tiriogaeth- wyr a deg eraill o'r d:ef. Un o'r tref- wj r, sef Mr A. Ashwor'th, gafodd y mal ciau uchaf yn y ystadleuaeth -63 allan o 70 posibl. Yr oedd yr un a'r marciaur uchaf yn cael gwobr roddid yn caredig gan Mr. G. Cornelius Roberts. Yr uchaf ei f;irc)Au o'r Titiogaethwyr oedd Sert Pri« e G. H ughes-62 allan o 70. Yr oedd yntau hefyd yn cael gwobr roddid gan Mr. J. R. Toleman, sef ei eillio unwaith yr wythnos am chue' mis yn siop Mr. Lloyd, Eilliwr. Y mae yr her i'r trefwyr yn agored o lonawr iaf hyd ddrnedd Chwetror. Cyfanswm marctau y Tiriog-aethwyr oedd 564, a'r tref vxyr 539. Wele yn dilyn tarciau pob un yn unigol — Y Tiriogaethu yr. Y Trefwyr. Lt Emrys Evans 5° J Bowman (C) 52 Lt J R. Anthony 55 A. Ashworth oJ C. Scr. Ravenhill 57 A. Reynolds 54 Ser P. (; Hughes b2 D. G. Dykins .5" Cor. J. Griffith 52 E. Watkins 49 Cor. k H. While S9 I M. Anthony 52 Cor. E.J. \VliilamsSg E. Thomas 57 Pt J 1 homns 55 E. Kimber 56 L Cor. R.Roberts 60 G. C. Roberts 45 Pt J. W. Griffiths 55 D. J. Thomas 56 564 539

A in RVAU U

A in RVAU U. CYFARFOD LLKXYDDOL —Cynhaliwyd cyfaitod lier.yddol yn y lIe uchod, ddyJd Calan, pryd y caed cystadleuon da. Y cadeirydd oedd Mr. R. O. Griffith, Pv\liheli, gan yr hwn y caed anerchiad buddiol ac amserol. Arwein- iwyd gan Mr. E. D. Rowlands, YsgoI y Cyngor, Chwilog, a chyfeiliwyd gan Miss Ela A. Davies, A R,C.M Glwysfa. Y beirniaid oedd :Lie(i, Parch. John Hughes, B A., B D Pwllheli Awen, \V. Roberts (Iseifion), Fourcrosses Cerdd, Mr. Llew. Ovvain, Caernarfon Celf ac Amrywiaeth, Parch. H. Davies, Mr. T. J. Jones, contractor, Mr. Owen Thomas, Llwynanas, Mrs Morgan Price, Chwilog, a Mr. David Roberts, Abererch. \V de'r buddugwyr :-Prif; Draethawd, Miss Griffith, Henllys, Pwllheli. Drawing, I, John Morgan, Abererch 2, Robert Ellis Jones, eto Deuawd, Buth fy nbad," Misses J Chambtfrlain, ac A. Parry. Abererch. Ffon Golien, Mr. John Pierce, Aber- er:h. LI Y Brien, Mr. John Pierce, eto. Adrodd dan 18 oed, i, Miss E. J. Griffith, Chwilog, a Mr. R. Jones, Abererch (cydradd) 2, Willie Owen, Abererch 3, Lizzie Jones, eto. Llythyr cydymdeimlad, Mrs. Pariy, Clogwyn. Unawd Soprano neu Denor, Miss Theresa Jones, Llithfaen. Englyn, Mr. D. Davies, Pencaenevi ydd. Chwe' Phenill, G. Pughe Jones, Pwllheli. Unawd Contralto neu Bartitone, Mr. J. E. Pritchard, Pwllheli. Prit Adrodd- iad, Mr. O. J. Williams, Fourcrosses. Pedwarawd, Parti Mr Henry Jones, Penbryn Neuadd. Put gystadleuaech gorawl, Cor Abererch (dan arweiniad Mr. Isaac Jones) Llywydd y Pwyll- gor oedd y Parch. David Roberts is- lywydd, Mr. H. Davies, Ty'n)-coed trysorydd, Mr. W. S. Williams, Peny- don, a'r ysgrifenyddes, Miss J. L. Roberts, yr hon a wnaeth ei gwaith i toddlcnrwydd.

PEN 1IIOSI

PEN 1IIOS. I Y GYMDEITHAS LENYDDOL -Cynhal- iwyd yr uchod nos Iau diweddaf, pryd y oafwyd cyfai tod cystadleuol hwyliog iawn o dan arweiniad Mr Richd. Jones, Ty'r YnlJ. Gwasanaethwyd fel beirn- iaid gan Mri S. Williams (Glan Dulyn) ac R. Davies Rcl ests, o Bwllheli. En- illwyd gan y rhai a ganlyn :—Canu dan 14 oed, Bess Ellen Griffith. Adrodd dan 10 oed, i, W O. Jones, Tyddyn Llewelyn; 2. Maggie J. Williams ac Annie Williams, Ty Capel. Arholiad ar Hanes Abraham, J, Bess E. Griffith 2, D. Jones Griffith. Canu o dan 20 oed, I, Tommy Jones, Tyddyn Llewel- yn. a W. H. Robests, Gellidara. Ad- rodd dan 14 oed, Bess Ellen Griffith. Cyfansoddi darn barddonol, i, Mr Richard Williams (Llew o Leyn), Four- crosses House. Canu i rai dros 20 oed, Annie Jones, Tanybryn. Araith fyrfyfyr, I, David Thomas, IJain Delyn; 2, W. H, Roberts, Gellidara, a Griffith Jones, Erw Wen, yn gyfartal Adrodd stori, i, Richard Williams, Fourcrosses House 2, W. H. Roberts a Griffith Jones. Hep-unawd, Annie Jones, Tan- ybryn. Y brif gystadleuaeth gorawl, parti J. Henry Roberts, Castell. Tal- wrd diolchgarwch i'r beirniaid yn hyn- od ddoniol gan Mr D. H. Parry, Vron- aUt, yn cael ei eilio gan Mr O. Robyns Owen, Erw Wen.

Lfadrata oddiar ei FabI

Lfadrata oddiar ei Fab. I Yn Aberystmyth, ddydd Llun, cy- huddwyd John Humphreys, saer coed, o fod wedi lladrata cob uchat gwerth 15s. oddiar ei fab. Dangosai y dystiolaeth fod y difiyn- ydd yn cael benthyg y got pan oedd yn peidio yfed, ond cymerodd hi ymaith ac fe'i gwerthodd ,'m swllt. Pan gym- erwyd et i'r ddalfa dywedodd mai ete oedd biau y bachgen a'r got. Profwyd fod y diffynydd yo euog o droseddiadau eraill, ac an ton w yd cf i garchar acp ?s gyda Hafur caled.

I LLITiiFAEX

I LLITiiFAEX. Nos Wener diweddaf, dan nawdd Cymdeithas Lenyddol yr Eill yn festri Capel lsal, cafodd oddeutu tri chant o •^drigolion Llithfaen a'r cylch ddarlith ddarluniadol ar "Drigain mlynedd o deyrnasiad y Frenhines Victoria." Y darlithydd oedd Mr R. J. Williams, Bryn Meirion, a'r laternydd oedd Mr W. H Roberts, Post Office, perchenog y lantern. Y mae Mr Roberts eisoes wediguneud enw iddo ei hun gyda'r lantern werlhfawr hon fel nad oes angen dweyd dim am. ei fedrusiwydd yn y cyfeiriad yma Cawsom hefyd ganeu- | on ac adroddiadau darluniadol gan Mr Walter S. Jones, Llan'lytni, a Mr R. J. Williams, y rhai wnaethant eu gwaith yn ganmoladwy. Cyleiliwyd yn fedrus ?t?an Miss Maggie Williams, EiH View, a chawsom lywydd doeth yn Mr R. R. Jones, Tanymarian. Yr oedd paw b i wedi eu boddhau yn fawr. Pi4 bryd y cawn wledd gyffelyb eL) ?-EDlYGWR,

Agerlong wedi Suddo I

Agerlong wedi Suddo. I 32 O FYWYDAU WEDI COLLI. mae'r agei torii: "Oklahoma wedi :uJdo tuallan i Sandy Hook, ac mae'r holl griw oddigerth wyth wedi colli Derbyniwyd y newydd c\r.tif am ei pherygl dn\) gyfl ng- y pcliebr divvifr ddyud Sui, ac yr oedd yto o longau yn barod i ci,north",A, iddi ymhen ychyJig amsei. Ond gymaint oedd cynddaredd y dymestl a'r tonnau fel nad oedd modd gwaredu ond wyth allan o'r crivv o ddeugain. Ymysg- y ihai wa«edwyd yr oedd y cupten a'r tri swyddog" Nid oedd deithuyr ar yr agerlong. Cario o:ew yr oedd yr Oklahoma, ac yr oedd yn un o'r agerlo igau mwyaf o'i hath, a phrisid hi yn werth saith can' mil o ddoleri. Yr oedd ar ei siwrnai i Port Arthur.

Damwain Artgeuol yn Llandegai

Damwain Artgeuol yn Llan- degai. MAB Y FICER YN CAEL EI LADD. Bu damwain arist iawn hefo n.odur yn Llandegai, ger Bangor, nos lau diweddaf. Yr oedd y ficer, y Parch. Andrew Jones, yn cerdded hyd y fTo-dd hefo'¡ fab, Alfred, gartref ar ol y gwasanaeth yn yr Eglwys, a phan yo croesi y ffordd daeth modur heibio gan daro'r ddau i law r. Cafodd y bachgen ei Jusgo gryn ffordd i lawr yr allt cyn y stopiodd y modur. Yr oedd wedi ei anafu'n ddif- rifol yn ei ben, a bu farw ar y ffordd i'r ysbyty. Nid oedd ond pedair ar ddeg oed. Cafodd y fleet hefyd ei anafu'o bur ddifiifol—bu'n anymwybodol am ysbaid.

0Llechian ar 01 Cariadon

-0- Llechian ar 01 Cariadon. Yn LI angollen, ddydd Liuo, cafodd Joseph Williams, o'r Waun, ei draddodi 1 sefyll ei brawf yn Mrawdlys Dinbych ar gyhuddiad o fod wedi saethu glowr o'r enw Samuel Owen hefo llawddryll ar y 23ain o Dachwedd. Ymddengys oddiwrth y tystiolaethau fod Williams a'i gariadferch yn cerdded hyd y ffordd nos Sul, ac yr oedd Owen ac amryw gyfeillion iddo yn sefyll ar y ffordd. Troes rhywun oleuni ar y cwpl, a'r diwedd fu iddi fynd yn helynt rhyng- ddynt, a thaniodd Williams lawddryll, I fel yr honwyd, gan niweidio Owen yi ei goes. Addefwyd fod hchg-yn ya mynd o gwmpas yno ar nos Sul gui droi goleuni ar gariadon ac eraill, t u bod yn aflonyddu ar bobl. Yna cyhuddwyd Samuel Oven, y dyn anafwyd, ac "yth o'i gymceithion, o fod yn euog o ymddwyn yn ifreolus ar y oosou grybwylledig. Dywedodd y Dirprwy BrF Gwnstabl fod cwyn gyffredinol o baithed i ym- J ddygiad y bechgyn hyn, ;'u bod yn aflonyddu ar gariadon ac eraill fyddent yn cerdded y ffyrdd yn hddychol ar | nosweithiau Sul. Yr oedd yr helynt grybwyllwyd yn flaenorol wedi digwydd ar noson pan oedd ymddyjiad y fintai yn neillduol o ddrwg. Tjrstiwyd gan amryw am eu hymddygiadw g warlhus, a gofynodd y Dirprwy Brif Gwnstabl a oedd yn rhyfedd fod rhai yi cario llaw- ddryll o dan y fath amgyldiiadau. Dirwywyd y diffynyddicn i ip. Ss. 6c. yr un, yn cynwys y costau, ac os y deuent gerbron drachefn jywedwyd yr ymddygid yn llawer llyma:h tuag atynt.

Advertising

tto 16iiitbcro & Contraptore. TENDERS are invited fer the erection of OUTBUILDINGS at Penrhyd- lyniog, Pwllheli, for Josiah Williams, Esq. Plans, Specifications, &c., are now open for inspection at the office of the undersigned. Tenders, sealed and endorsed 44 Out- buildings" to be delivered to Mr. Richard Jones, Fronhelyg, Penrhyd- lyniog, Pwllheli, not later than 10 a.m. the 14th day of January instant. The lowest or any tender will not necessarily be accepted. J. W. ROBERTS, M.S.A., &c., Architect & Surveyor, 36, High Street, Pwllheli 6th January, 1914. Wanted. "L' E W good labourers wanted at Pantglas, Rhydyclafdy, for road widening, on and after January 12th. Apply to the Foreman 00 job. Sales hy lessrs. Wm. Dew & Son. IN THE TOWN OF PWLLHELI, AND IN THE PARISHES OF TYDWEILIOG AND PENLLECH (NEAR NEV1N) VfESSRS. WM. DEW and SON have been instructed to Offer for SALE BY PUBLIC AUCTION at the CROWN HOTEL. PWLLHELI, on WEDNESDAY, JANUARY 14th, 1914, at 2.30 in the afternoon (subject to conditions), the following VALUABLE FREEHOLD PRO- PERTIES :— In the TOWN of PWLLHELI.- Lot i The freehold shop, dwellinj house and premises, being No. 2: PEN LAN-STREET, in the occupatic of Mr John Williams as yearly tenac and now carried on as a Grocer's aJ provision Stores, etc. Lot 2 The tieehold double frond dwelling house and premises bØg No. 24, PENLAN-STREET in thitc- cupation of Air W. Pickering HuJes as yearly tenant. NOTE. Lots i and 2 stand in adpi- tal position directly opposite thedwo I-Jail and Market Hall. In the Parishes of Tydweiiii Clod Penllech (near Nevin) Lot The smail freehold holJin of G L)- YR. AFON (in hand) and compr)., aii area of 2a. 2r. 13p. Printed particulars of saleiay be obtained of Messrs Carter, icent & Co., Solicitors, Bangor and 0, arvon; at the Auctioneers' Institute.4' Re- sell Square. London, W C.4r of the Auctioneers, Caxton BuilJint- Bangor, N.W. HAYMM Sj? A %Am I BESwCi ac ANWYD H A 111hr;,<;Îctcy gyda. reli 1 a 2/6 I A G j- gt NEIADD DREFOL, PWLLHELI. HIS FAWRTH, IONAWR 20fed, 1914. YMWELIAD RHYS LEWIS. CWMNI ADNABYDDUS BARLWYD. Ymgeiswyr am y Llawryt yn Eisteddfod Genedlaethol Bangor, 1914. Manylion llawn yn fuan. DALIER SYLW. Cynhelir Cyfarfod Llenyddol Y TABERNACL NOS IAU, CHWEFROR 26ain. TESTUN YCHWANEGOL. Am y dernyn goreu, cyfaddas i'w adrodd. heb fod dim llai na 30 o linell- au. Agored. Gwobr, 2S. 6c. Beirniad Ap GWALLTER, Bodfean. W. GRIFFITH, Lleyn Street, Ysg. Wanted. COMFORTABLE APARTMENTS, Sitting Room and Bedroom, for one person Forward Terms in writing to 44 D," Udgorn Office. WELSH AMATEUR CUP. Recreation Ground. SATURDAY, JANUARY iOtb. GRAND FOOTBALL MATCH — PWLLHELI TOWN" v. S Xj 1 Kick-off 2.30. Admissioa 6d.; bdys 3d.'