Teitl Casgliad: Udgorn

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 3 o 4 Nesaf Olaf
Full Screen
13 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

AT Y CYHOEDD. DYMUXA MRS. WALIS THOMAS WNEUD YN HYSBYS FOD Y GWALIA HOTEL, fu dan A DGYW EI RIA DAU HELAETL.I yn ddiweddar, WEDI CAEL El HAIL-AGOR FEL V S NALIA RESTAURANT, Pastry Cook & Confectionery Establishment. Dymun.i Mrs. Walis Thomas hefyd ddiolch i'r Cyhoedd yn gyffredinol am y gefnogaeth a gafodd yn y g.orffenol, gan hyderu y caiff barhad o'r cytryw etc yn y dyfodol, a sicrha y bydd iddi wneud yr oil ynei gallu i deilyngu'r gefnogaeth. Town Hall, Pwllheli. GREAT EASTER ATTRACTION. A SPECIAL PROGRAMME HAS BEEN ARRANGED FOR EASTER MONDAY, Including a Marvellous and Exciting ANIMAL PICTURE, "In the Midst of the Jungle." MATINEE Monday at 4.30 p.m. EVENING (Monday, Tuesday and Wednesday), at 8 p. m. ADMISSION AT POPULAR PRICES. DON'T MIS S T HIS GREAT T R E A T. ———————-———.———————————————————————— THE SECOND MAY DAY FESTIVITIES THURSDAY. MAY 7, 1914. President ARTHEN 0. OWEN, Esq. CROWNING THE MAY QUEEN. Queen Elect Miss WARD. MAYPOLE, COUNTRY, NATIONAL and other DANCES, AND MANY OTHER NOVEL ATTRACTIONS. Grand Carnival Procession SCORES OF VALUABLE PRIZES INCLUDING 4 GRAND SILVER CUPS, SEVERAL MEDALS, and other Prizes. Schedules, with full particulars, published this week, and imy be obtained from the Carnival Secretary,— J. J. EDWARDS, Whitehall Place, Pwllheli. Attendance Notice. Bydd Mr. Ranleigh Jones,! L.D.S., R.C.S. (Edi.), SURGEON DENTIST, yn ymweled a Pwllheli bob DY DO i MERCHER, yn aros gyda Mr. BOWEN, Grocer, High Street, oily boreu dan 4 y prydnawn.

PWLLIIELl

PWLLIIELl. CVHOEDDIADAU SABBOTHOL-Ebrill 12. Penlan (A.), am 10 a 6, Parch. E. T. Evans, Morfa Nefyn. Cape) Seisnig (A.) Cardiff Road, am 11 a 6-30 Parch- Peumount (M.C.), am 10 a 6, Parch. David ■ Davies, Conwy. Salem (M.C.), am 10 a 6, Parch. Evan Davies, Trefriw, Capel Seisnig (M.C.) Ala Road, am 10 a 6, Parch 0. H. Havard, M.A Rhyl. Taberuacl (B.), am 10 a ü, Mr. Hughes, Llangefni. Se.on (W.), am 10, Mr Joseph Jones, Nefyu am 2 a (;, Mr \V. G. Hughes, Ciiccieth. Hen (;apel y Bcdyddwyr North street, am 2, ysgol. Vsgol Genhadol (M.C.), Sand Street, am 10 a tit .M r Albert E\ an Jones, Pwl heli. Ysgol Genhadol North Street (A.), am 2, Y sgol. I South Beach (M.C ), am 2 a (i. Paich. Morris Thomas, B. A t'enmorfa. Tarsis (M.C.) am 10, Parch Morris Thomas, B.A Penmorfa. St. Pedr. 9.30 a 6 (Cymraeg), 11 a 6 (Seisnig) Parch J. Edwards, B.A., Ficer, a'r Parch 1. Woodiogs, B.A., Curad. Cenliadaeth Lydewig North Street, R.G., am 10-30, Offeren Sanctaidd, am 2, Y sgúl a-n 6-30 Pregeth Gymraeg gan y Parch P. Menmr, oencdicsiwn. LLWYDDIANT.— Llongyfarchwn Miss Edith Wynne Jones ar ei llwyddiant yn enill ar yr her unawd yn nghapel Penlan y nos o'r blaen. Y wobr oedd ei darlun mewn cabinet, rhoddedig gan Mr W. Morgan Evans, Arlunfa, ynghyda swm o arian. EGLWYS SOUTH BEACH Y mae yr eglvvys lion wedi pasio yn unlrydol i bwrcasu cwpanau unigol y Cymundeb. Hefyd cynhelir cyfarfod pregethu blyn- yddol yr eglwys nos Iau a dydd Gwener nesaf. Pregethir am 7 nos Iau gan y Parchn. J H. Howard, Birkenhead, a John Williams, Brynsiencyn Dydd I Gwener, am 10, Parch. John Wiiliams; am 2, Parch J. H. Howard am 6, Parchn. J H. Howard, a John Wil- liams. TEML SOAR.—Nos Fawrth yn Vestri Penmount, cynhaliwyd y Gymdeithas Demlyddol dan lywyddiaeth y Prif Demlydd, Parch Thomas Williams, The Elms. Cymerwyd rhan yn y cyfarfod mewn canu ac adrodd gan Tommy Green, Evan Williams, ac O. J. Williams. Hefyd catwyd cystadleu- aeth mewn darllen darn heb ei atal nodi, y mgeisiodd lliaws, a gwobrwy- wyd y goreu. Catwyd yn mhellach adroddiad hynod o hapus gan Mr J. Robinson, South Beach. Wedi cael gair gan Mrs Roberts a'r Prif Oeml- ydd, derbyniwyd tri o'r newydd, pa rai dderbyniwyd gyda sirioldeb niawr. Terfynwyd trwy weddi gan Samuel Evans.—Bydd y gymdeithas yn cael ei chynal heno (nos Fawrth), yn yr un lie am 7"'5 °'r gloch. Bydd yn gyfarfod arbenig,—gwnewch frys i ddod N-iio. —S.E. CYMDElTHAS LENYDPOL PENLAN. — Nos lau diweddat terfynwyd cyfres cyfarfodydd y Gymdeithas uchod trwy gynal gwledd a chvfarfod amrywiaeth- ol. Daeth tros drigain o'r aelodau ynghyd i fwynhau o'r arlwy ragorol ddarparwyd ar eu cyfer gan Mrs Walis Thomas, GWd!ia Restaurant, c wedi gwledda o bawb hyd ddigonedd, cynhaliwyd cyfarfod dan lywyddiieth Mr. G. M. Roberts, Maislcv House Gwasanaethvvyd gan y rhai a -aiii),ii Mrs. Davies, Ash Cottage Miss Davies, Aitro; Miss Lzzie O^en, Clodfai Miss Mary Davies, Ash Cottage Miss Gwen by Ro* i-etts, Paragon Mri. G. H. Fosse, Llryr Street Edgar Davies, Aeronia John Ellis, New Street Alexander Parry, 8.\ Ysgol y Sir, a D. John Jones, High Street. Diotchwyd yn gynes i Mrs. Walis Thomas am ddarparu gwledd mor ragorol, a hefyd i'r oil gymerodd ran ynglyn a'r wledd a'r cyfarfod. --0--

LLANENGAN I

LLANENGAN. MARWOLAETH.—Trist genym yw cof- nodi marwolaeth Mrs Griffith, Creigir Goch, ar ol cystudd maith, a hi yn 5° mlwydd oed. -0-

PENRHOSi

PENRHOS. CYFARFOD TERFYNOL.—Nos lau di- diweddat cynhaliodd y Gymdeithas Lenyddol ymgomest ar derfyn ei thym- or. Ar ol gwledd ddantcithiol ddarpar- wyd ar gyfer y aelodau gan y chwior- ydd, cynha'iwyd cyfarfod llewyrchus dan lywyddiaeth Mr Griffith Jones, Tyddyn Llewelyn. Aed trwy y rhaglen i a ganlyn Ton gan brrti dan atweiu- iad Mr J. Henry Roberts adroddiad gan Miss Maggie J. Williams, Ty capel; adrodd stori gan Mr J. Williams, J Gellidara unawd gan Mr W. H. Roberts, Gellidara (y gciriau wedi eu cyfansoddi gan y bardd enwog Gwilym Dara) deuawd gan Mr T. Jones, Tyddyn Llewelyn, a Miss Bess Ellen Griffith can a chydgan gan Mr D. Thomas a'i barti, Gwilym Dara yn cyfeilio; can gan Mr R. Davies Roberts, Pwllheli unawd gan Miss Jones, Ty Newydd cystadlu darllen darn heb ei atalnodi t, Mr John Williams, Gelli- dara unawd gan Miss Annie Jones. Tanybryn a therfynwyd gyda deth- oliad gan y gerddorfa o dan arweiniad Mr VVatkin Williams, Ty'r Ynn, y ihai a ail alwyd. Caed ganddynt berfform- iad meistrolgar iaw n, yn arddangos gallu a medrusrwydd arbenig ar ran yr arweinydd a'r chwareuwyr. Talwyd diolchiadau cynes i'r oil gymerodd ran j ar gynygiad Mr W. J Davies, Gelli- dara, yn cael ei eilio gan Mr D. II Parry, Vronallt, a'i ategu gan Mr O. Robyns Owen, Erw Wen. i

Inmw

I nmw. BUDDLGOL.—Mr. Robert Williams, Minydon, oedd y buddugol ar y limer- ick yn y gymdeithas lenyddol yr wyth- nos ddiweddaf. C W HDD PLWYF Nos Sadwrn yn ysgol y cyngor, bu y plwyfolion yn cyd-gyfarfod er trefnu gogyfer a'r ffordd newydd o ben Portli Nei: I i ben y Rhiw.

Protest y Toriaid yn Hyde iPark

Protest" y Toriaid yn Hyde Park. Ymgynhull-'dd torf fawr o'r Toriaid yn Hyde Park, Llundain, ddydd Sad- wrn, i brotestio yn erbyn gorfodi Ulster ynglyn a mesur Y mreolaeth yr Iwerdd- on. Yr oedd yno liaws o Iwyfanau wedi eu gosod i fynu yma ac acw, a thraddodwyd areithiau oddiarnynt gan Syr Edward Carson, Mr A. J. Bali our, Mr Austen Chamberlain, Mr Walter Long, Arglwydd Robert Cecil, Arg- 1 vvydd Londonderry, Arglwydd Charles Beresford, Mr F. E. Smith, ac eraill. Pan oedd Syr Edward Carson tua haner ei araith bu peth c-ythrwfl ymysg y dorf amgylchai'r llwyfan. Gwaedd- odd rhywun "Lladdwch ef," a chip- iwyd baner o law un o'r dynion, ond er fod yno nifer tawr o heddgeidwaid ni ymyrasant a'r cythryblwyr, a chafwyd heddwch drachefn ymhen ysbaid. Bu yno gryn helynt gyda'r suffragettes hefyd, y 1 hai oedd yn ceisio cynal cyf- arfod yno'r un pryd.

Eisteddfod Chwilog Ddydd Mawrth Ynyd

Eisteddfod Chwilog, Ddydd Mawrth Ynyd. BEIRNIADAETH LLYTHUR DESGRIFIADOL o FFAIR CHWILOG. Cystadleuaeth ddiddorol dros ben ydyw hon, ac y mae pedwar wedi ymgeisio sef Ieuan gyda llythur hynod o fyr, rhy fyr yn wir i allu desgrifio'r Ffair yn gywir a chyflawn, ond canniol- at Itiuan am ei ymgais. Mae Cymraes wedi ceisio'n dda, ond l;yr yw ei llythur hithau, ac yn dechreu dipyn yn ystrydebol, ond y mae ganddi sylwadau doniol ac nid yw wedi ang- hofio son ddwy waith am fwrdd y pull I alcay Mae gan Ned I'uir well ymgais, a rhai sylwadau doniol dros ben, ond gresyn na fuasai yntau wedi osgoi y dull ystrydebol o ddechreu a diweddu llythur. Er hyny haedda Ned Puw ganmoliaeth. Mae gan yr un sydd yn dwyn yr enw John IVillianis, nid yn unig lythur meith- ach na'i gydymgeiswyr, ond hefyd mae ganddo well syniad am Lythyr Desgrif- iadol, ac nid oes amheuaeth nad efe yw y gore y tro hvvn. Ar air a chydwybod, DEWI MAIO FEIRION.

I MR ASQUITHYN YR ALBAN

I MR ASQUITHYN YR ALBAN. Y BOBL N EI GROESAWU. [ ARAITII YN LADYBANK. Yr wythnos ddiwreddaf ymadawodd y Prif Weinidog o Lundain am yr Alban a chifodd groeso brwdfryd-g anghyff- rediii pan gyrhaeddoJd, ac yn y gwa- h inoi orsafau ar hyd y daith. Yr oedd mil,ledd wedi casglu i Orsaf I I" d h King's Cross I w weld yn cy c h w yn, a chanent a bloeddient eu cymeradwyaeth iddo. Yr oedd rhai o brif a weinwyr y blaid Ryddfrydol ymhlith y dorf. Y mg asglodd tor f ar.frth i Ladybank i'w groesawu ddydd Sadwrn, ac yno traddododd y Prif Weinidog araith ben- igamp i gynrychiolwyr ei etholaeth. Yr oedd oddeutu tri ugain o ohebvvyr yn bresenol o bob cwr o'r deyrnas i gymeryd nodiadau o'r araith. Ar ei dechreu cyfeiriodd at yr argv- fwng ynglyn a'r Fyddin. Yr oedd William Pitt yr hynat wedi dweyd, meddai, gant a deg a thrigain o flyn- yddau'n ol. mai dyledswydd y Fyddin oedd gwrthwynebu, ac ymosod, os byddai raid, ar elynion y Brenin, ac i gynorthwyo'r ynadon a'r heddlu pan fo angen i atal terfysg. Nid oedd a fyno hi ddim a thretnu deddfau na fTurfio cyfreithiau. Dyna'r athrawiaeth oedd yntau am ei dal. Am y gweddill, nid oedd y Fyddin am glywed dim ynghytch gwleidyddiaeth oddiw rtho ef, ac nid oedd y ntau yn disgwyl clywed dim am wleidyddiaeth oddiwrthi hithau Yr oedd y drws i ddod i gytundeb ar bwnc yr Iwerddon yn agored o hyd, ond ar unrhyw gytundeb yr oedd y Rhyddfrydwyr am i Fesur Ymreolaeth gael ei roi ar DueUdflyfr y wlad. Yr oedd yn awyddus am heddwch, ond yr oedd raid i'r heddweh fod yn heddweh ag anrhydedd i'w ganlyn. Yr oedd yn3 gwestiwn pwybig arall ag yr oedd angen ei setlo, sef y cwesiiwn o gydraddoldeb crefyddol yn Nghymru. Mesur yr Ami Bleidleisiau hetyd oedd yn mynd i gael ei basio rhag blaen Ac yr oedd diwyg- iadau cymdeithasol mawrion yn aros, rhai o hotjynt oedd wedi cael sylwi arnynt yn bared -in Mr. Lloyd George yn ei ffordd hyawdl a cleniadol ef ei hun. Yr oedd wedi bod o'u blaenau wyth gwaith yn flaenorol yn gofyn a oedd efe yn deilwng i'w cynrychioli, ac yr oeddynt hwythau wedi ateb fel rheol a mwy o gadarnhad y naill dro ar ol y llall Yr oedd y cwestiwn yn mynd i; gael ei ofyn iddynt drachefn am y nawfed tro, ac yr oedd am ddeisyf ar- nynt i roi'r un atcb, os yn bosibl, gyda mwy o hwyslais erioed. Ar del fvn ci araith rhoed bon lcf ar 01 bonllef o gy.neradwyaeth gan y doif faw r oedd wedi casglu yno o bob cwr. Yn ddiw eddarach ymadawodd odd:yno yn ol drachefn an. Lundain. Nid yw'n ymddangos yn debyg y dyg-ir i-i-n-eisydd allan yn ei erbyn y tro hwn. o

Ymreolaeth ir IwerddonI

Ymreolaeth i'r Iwerddon. AIL DDARILENIAD Y MESUR. MWYAFRIF0 80. Yn Nhy'r Cyffredin ddydd Llun, ail agorwyd y ddadl ar gynygiad Mr. Walter Lon- i wrthod Mesur Yni!-e, I- aeth yr Iwerddon. Siaradvvyd o blaid y mesur gan Mr. John Redmond, Syr John Simon, a Mr Birrell, a': yn ei erbyn gan Syr Edward Carson a Mr Bon ir Law. Ymranodd y Ty ar y gwelliant, a phleidleisiwyd fel y canlyn Tros wrthod y Mesur 276 Yn erbyn 356 Mwvufrif v L'vwodraeth So Yna pasiwyd ail ddarlleniad y Mesur heb yrnraniad pellach, a chyflwynwyd y Mesur i Pwyllgor o'r holl Dy. -0--

GobcbiaetbauI

Gobcbiaetbau. Nid ydym yn gyfrifol am syniadau ein gohebwyr. —GOL.

DIFYRION V DREF

DIFYRION V DREF. S yr,— Y sgrifenir, dadleuir, ac ymgecrir nid ychydsg, y dyddiau hyu, yn rghylch y pethau uchod; 800 ya yr ymgecraeth a'r helynt collir golwg ar gnewylluu y pwnc. Nid p* un ai hen ai newydd yw y ciiwareu hwn, lieu pa un ai diddrwg ai didda y chwareu arall-nid dyna'r cwestiwn. CyduabyJdir mai cwyn gyffredinol holl eglwysi ein gwlad y dyddiau hyo ydyw,- fod ein pobl ieiuinc yn cefuu ar Dy yr Arglwydd, yr Ysgol Sul yu gwyw,), a'r cyfarfodydd wyth- nosol yn llwydaidd a d. lewyrch. Gaa hyny onid y cwestiwn ddylai gael ein sylw blaen-if a difrifolaf yw,—A ydyw y difyrion hyn, a'r awydd anniwall am danynt, yo gyfrifol am, ac yn achos o'r ewyoo hwn ? Os ydynt, beth yw ein safle ni fel proffeswyr erefydd a swydJoginn cglwysig, yn nglyn a'r cyfryw ? Dywed un ya Y Genedl am yr wythnos o'r blaen, Fod y gyfundrefn bresen-jl o grefydd yn creu atgasedd yn y bobl ieuaiuc tuagdti." Paham? Nid yw yn gweled ya dda ddweyd paham, ond fod yn blyd i'r arweinwyr edrych allan am well- iautau" Ni wyddom In welliantau a garai y gwr hwn. A hoflai ef wneyd i ftwrdd a gwefus lan ac yinwareddiad diwair, a dwyn y ichixt drive i'r Ysgol Sul a'r ddawns i'r cyfarfod gweddi ? Nt fyown wneyd earn a Mr D. H. W, illiinis a Dr Griffith, ond ofnwn fod eu dysg- eidiaelh hwythau yn rhedeg i'r un cyfeiii-id oblegid cytuna Mr Williams a Dr Giiffith ein bod j u "Duwiola yn dragywydd," yr hyn sydd yr un peth a dyweyd fod eisieu "gwel;iant "duwiola" tipyn ar y Sul a diajola ar hyd yr wythnos Ha frodyr er mor niweidiol i fywyd goieu ein pobl ieuamc ydyw y 11 feiriant chwareuydd- ol a orlifa e:n gwlad, ofnwn, wedi'r cyfan mai yr hyn sydd wedi c.eu diflasdod yndaynt at hethau ciefydd a'u taifu o'r eglwys, ydyw y .ffiig dduvviola tragywyJdol" yma.. Uwyn gwelliant i mewn yu wir Pwy sydd ddigonol i'f gwaith? Onid yw Cristionog-ieth y I)dtiiA loleg bertfeithiaf dan y nef a mwy na hyny, beth sydd ynddi ag y gellir gwella arno ? Dywed I Mr D., A. \Vi^iams fod yn ,ddyledswydd af y r eglwysi groeiauu pob adionidnt cyfreithloi2." Ac 08 na wnant hyny, mae yn debyg y eyhudd- r hwy o fod yu UBoch og" Carwu ofyt, i Mr Williams beth ddengys fwyaf o unochraeth ? Onid y gwyu gyffredinul yw tod ein poM ieu- aine a'Jj plant inor eit[iiifol tinoolir- ;y fel iad ystyriant yr YgoJ Sul a'r cyfarfodydd wyth- nosol yo werth myned iddynt. Nifl ydym yn erbyn difyrweh iath a chwareu mae pub cre- adur ieuanc yn hoffi chwareu, hyd yn nod yr asyn, y mwyaf pruddglwyfus o'r oil, y mae ef, p"o yn ieuane, yn chwareuwr campus ond ar bib cyfr.f ehwareuer o fewn teifynau. Na fcidwer chwi gan chwareu, mwy na chan win. Rhaner rhwng yr addoldy a'r neuadd drefol, a rhwng y ddawusfa a'r cyfarfod gweddi. Ofnwn na ddeillia ond ychydig ddaioni o'r trafodaethau hyn-yr eglwysi yn condemnio y b bl ieuainc, a'r bobl ienainc yn erlid yr eglwysi. Pawb a genfydd o bydd bai, A bawddyn lie na byddai." Ond er canfod y beiau, a nodi ein doluriau, nid ydys yn gwella dim, tra yn amddifad o'r fedd- yginiaeth briodol. Gan hyny, gofynaf wrth derfynu, a oes gan Dr Griffith, neu rhyw Ddr. arall, y gyfryw weledigaeth ag a'i galluoga i barutoi moddion digon effeithiol i ddwyn ein pobl ieuainc i gymeryd yr un dyddordeb jn 1 mhethau crefydd ag a gymerant yn c hu^rcuon y dydd. Os oes, rhodder i ni y feddyginiaeth, a'r modd i'w dtfnyddio, a diolchgar iawn a fyddwn. Yr e;dJoch, &c I Ala Stores. W. B. JONES. -0-

football IRotee

football IRotee. The Easter matches promise to be most interesting. On Good Friday Criccieth are here in a league match, and after the "Chicks" draw with Barmouth a good game may he antici- pated, especially as Criccieth will have Badoc Thomas, Gwilym Lloyd George, and the McKerrow's to trengthen their team. The Chancellor of the Exchequer's son supporting the chi ks" will be interesting, as opposed to him will be the Churchnien--Mar-ley, Vernon Owen and Ethelston Davies Wow, wow. On Saturday a team from the Bir- mingham University, touring as the Birmingham Corinthians, play at Pwll- heli, and on Monday medal competition takes place Four teams will be play- ing-Portmadoc, Barmouth "A," Pwll- heli and Bangor. Medals will be given the winners, and three good games should be witnessed, i.e., the two semi-finals in the morning and the final in the afternoon. Pwllheli first team will be away on Easter Monday, as they are due at Aberystwyth to play Pant in semi- final of the Montgomeryshire Cup. This competition gained some notoriety in the fact that the other semi-final played at Newtown occasioned the ad- journment of the Carno inquiry. Our boys should put up a good fight OFFSIDE.

Advertising

ffiorouQb of ipwllbelL THE CORPORATION are prepared to lease a portion of the Morfa between Embankment Road and Moifa Cottages for the purpose of laying it out and forming as a BOWLING GREEN or a TENNIS GROUND. Any person who desires to make an offer for same is requested to apply for tuither particulars to the Borough Surveyor. All offers to be sent to me the under- signed on or betore Saturday the isth inst. The Corporation do not bind them- se!es to accept the highest or any offer. EVAN R. DAVIES, April 6th, 1914. To" r. Cleik. Wanted. TOINERS. Apply tj Jones & Leach, Joinery Works, Newtown. A STRONG Genera!, used to washing ? and ironm?-. Apply.-GwALIA RESTAURANT, HIGH STREET, PWLLHELI. CARETAKER for ALA ROAD C M. CHAPEL, Pwllheli, to take; charge of the inside and outside of the Chapel as well as the heating app ira- tus. Apply by Thursday next, the 9th inst.. stating terms, by letter to Mr. T. H. White, 19, New Street, Pwllheli. A SMART YOUNG LADY to learn the BootTrade. Preference given to one with business experience. Must he able to speak Welsh. Apply by; letter to D," UDGORN OFFICE. To Let. BERLLAN, PWLLHELI. Apply to -D T. J. Houghton Davies, Solicitor, Pwllheli. HOUSE AND SHOP in good position, suitable for any trade Also a House known as Snowdon View, South Beach. Apply :-ROBI.NSON, AHandale, Pwllheli. .Nac Anghofiwch Eiste dfod Gaieiriol ABERSOCH, G,.vener y Groglith, Ebrill lOfed RHAGOLYGON YSBLENYDD cnRAU. UNAWDWYR, AC ADRODDWYR 14 yn ymgt isio am y Gadair. yr hon sydd i'w gweled yn Masnach- dy Pretoria Warehouse, Pwllheli. Parish of Edeyrn. CONFIRMATION OF BYE-LAWS. NOTICE IS HEREBY GIVEN that 1 the Parish Council of the Parish of Edeyrn intend to apply to the Local Government Board for confirmation of Bye-Laws made by the Parish Council in pursuance of a Scheme made by the Rural District Council of Lleyn and approved by the Board of Agriculture and hheries under the provisions of the Commons Act 1899, on the 21st day of January, 1913. and of the powers of management vested in the said District Council by virtue of the Scheme which were delegated to the said Parish Council on the 19th day of March, 1913, with respect to Rhos y Rhimmon an A Gois Wyllt Common in the Parish of Edevrn, in the County of Carnarvon, for the Preven- tion of Nuisances and Preservation of Order upon the Commons. Copies of the said Bye-Laws will be kept at the office of the Parish Council at Petthcelyn, Edeyrn, and will be open to the inspection of the rate- payers without fee or regard on any week day, between the hours of 10 a, m. and 4 p m. during the period of one calendar month from and after the date of the publication of this notice DAVID OWEN, Clerk to the Council. March loth, 1914. Bssctty Booms, PrciUtii. For One Week Only, commencing Monday, April 13th. C H AS. E. ITAWTREY Presents his Costume Concerty Party BUCKlIsfES Direct from their London Successes under the personal direction of and including Weston Drury. Six Accomplished Vaudeville Fntertainers Ada Nor vail. George Bear:hcrolt. Gertrude Verryn Dan Dowsett. H. Rowland Key Weston Drury. This Company Features THE TANGO. THE TANGO. The Revue-I Don't Think. Burlesque Pantomime—" Aladdin." DANCING. SINGING. COMEDY. Popular Prices Front Seats, is.; Admission, 6d.; Weekly Tickets, 2/6 DON'T FORGET THE LLEYN HOUSE AND DOG SHOW w ill be held at JNT EVIN, EASTER MONDAY. OWEN JONES, Secretary. Urdd yr Odyddion, Pwllheli CYFKINFA ARFON C.M. Cynhelir Cyfarfod Blynyddol Yn Vestry Room Salem, Nos Fercher, Ebrill 15fed, 1914, Am 7 o'r gloch. Taer ddymunir ar i'r holl aelodau Yswiriedig a Gwirfoddol-i roddi eu presenoldeb. T. WILLIAMS-THOMAS, Ysgrifenydd D.S.—Dymunir ar i holl aelodau gwirfoddol y Lodge ddod ynghyd am 7-30 y nos Fawrth flaenorol, EbriU 14eg, i Ystafell y Gyfrinfa. Pwllheli Football Club. EASTER MATCHES. RECREATION GROUND, Pwllheli. Cood Friday, April loth, PWLLHELI v CRICCIETH. (Cambrian League) Kcfeite — Mr. D. Ll. Hughes, Portmadoc. Kich-oti. 3 p II) Adniiss'cn, 4d Boys, 2d. Easter Saturday, April nth, Pwllheli v. Bir.ijngbam Corinthians. 'ieferf-c—Mr. D. JcJm Jonea. Kick oil, p m Admission, 4d Boys, 2d. Easter Monday, April 13th, GRAND Pledal Competition For particulars oce small bills. Sem tu,u! ci nimencii g 12 30 and 1-15 p.m. Final-3 o'clock. Adtim&io: G C .uib'ned ticket for 3 days, 15.