Teitl Casgliad: Udgorn

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 4 o 4
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

Cambrian Railways iiiiioiiiieeiiients } EASTER HOLIDAYS, 191. EXCURSIONS FROM PWLLHELI AS UNDER:- April 9th, to SOUTH WALES, flr 3. 5. 6, 7. 8 or 15 days. April i i tti, to SOUTH WALES, tor 3, 5, 6, 7, 8 or 15 days. April 9'h, to LONDON, for 5, 6, or 8 days. April < ith, to LONDON, for 3, 4, or 8 days. April 13th, to LONDON, for 2, 5 or 8 JIY, Ap il ()th, to LIVERPOOL, MANCIIESTER, LEEDS, BIRMINGHAM, &c., for 5. 6, 8 or 15 da\s April lIth. to LIVERPOOL, MANCHESTER, LEEDS, BIRMINGHAM, &c., for 3, 4, 8 or 15 days. April 9th, to SCOTLAND, for 5, 8 or iS days. April 13th, to LIVERPOOL and MANCHESTER, Day and Period Tickets. EISTEDDFOD AT CRICCIETH. EISTEDDFOD AT CARNARVON. DAY EXCURSION TICKETS will be is-ued to CARNARVON and CRICCIETH. ON EASTER MONDAY, April 13th, A SPECIAL TRAIN will leave PWLLHELI at 9-30 p.m. tor BARMOUTH. "VV^EEK-END TICKETS ?ii) he issueJ on THURSDAY, April 9th, in W addition to F'iday and Saturday, Apn) ?uth ?nd ))'h. availab'e K"i return on any day except day of issue) up to and including Tuesday. April 14th. For [uti pirtieidars ot fares see Season Excursio) Pro^ramn.e THE 14 DAYS TICKETS to Cambrian Coast and Mid-Wales Stations will T also be issued on rURSDAY, April qth For tuH particulars of tMes see Season Excursion Piogramme SATURDAY to MONDAY TICKETS at a Fare and a Third for the Double f) Journey, issued on SATURDAY, April nth, will be available for return on the following Sunday, Monday or TUESDAY. EXCURSIONS T^LONDOK EPSOM SPRING RACES, April 21st and 22nd. SANDOWN PARK RXCES, April 22nd, 24th and 25th CHILDREN WELFARE EXHIBITION, Olvmpia, April nth— 30th. CLOTHING AND OUTFITTING. DRXPERS" AND LADIES' 'WEAR EXHIBITION, Agricultural III)!, Aptii 20th to May 1st. EXCURSION TICKETS will be issued on Tuesday, April 21st, for 2, 4 or days to LONDON, \ia Afon Wen or Welshpool ALTERATIONS OF TRAINS UNTIL FURTHER NOTICE. The 7-20 a-m tr?in from Pottuhio? 'll c at 7-1") it m ami be .) minutes  tt? 1-15 1 ailk l be 5 iiiiii,it(,s e.ii-I t'r at each station tu t The 8-0 a.m. llotor triin from Iinrmoiuii will leave at 7 4.5 a.m and be 15 minutes earlier at each gtntiilll to Portniadoc. t The 8-20 a. In train from Pwllheli to Poii a nix- will he re-tireed and extend ed to Mitiffordd, as under — am PWLLHELI dep. 8 0 ABEREKCH 71 AFON WEN air. 8 10 „ dep 8 11 CRICCIETH 11 8 19 POKTMA'JOC arr 8 29 „ dep 8 30 MIXFFORDD arr. 8 35 Stops if tenrt i ivd. T Connecting with the F(,-st!'iiio, Ct) '.s train to HI Jenau Festiniog limed to leave Minffjrdd at 8 tO a. ni FOOTBALL AND HOOKEY PARTIES PICNIC TICKETS at Single Fare And a Third (plus fractions cf a penny tor the return journey are issued for a minimum of 10 adults upon 3 days notice bciniz given at the Stations. CHEAP DAY T CKETS. BKTWERX CAMBRIAN COAS r STATIONS every Thursday aoU Saturday. DLAENAU FESTINIOG every Tluirsdij" and Saturday NORTH WALKS COAS r (I or 2 Days) ewry Monday and Thursday. See HalHlbilld arlll Winter Exclusion Programme. SATURDAY TO MONDAY AND WEEK-END TICKETS TO ALL J PARTS. TTNTIL FURTHER NOT!CE, the and 2 DAYS TICKETS to BALA U and LLANGOLLEN will be issued on MONDAYS and THURSDAYS (instead of on Mondays and Saturdays as advertised in the Excursion programme) See han lhills. UNTIL FURTHER NOTICE, CHEAP or 2 DAYS TICKETS will be u i-?ued every MONDW. WEDNESDAY and THURSDAY to CAR- NARVON "from PWLLHELI, PORTMADOC and CRICCIETH. See handbills. For further in fin ma'ioti re-ppcti • lit- at 1 •an^euu'i.t.s shewn above applu.il"" should ht> mi I.. at anv >>f r'u* r\> pa"V OrH<»-n or Agencies, or to iN]r. W. Hubert Wi liam>, Supterintendent d'thè Line. Oswestry, Ap il. 1914. S. WILLIAMSON, General Manager. Cambrian Railways Company. rn » BK .SOLI) UV l'HlWAI'E THEAT." I ti.e SKVKKAL STACKS ..f w.i-hdi v. at,- id HAY iesi,ei!tively, tandiii, at llie ut.dei imntii nt-d Stations uu tIc l'amhri;>n Hallways, and e,ti, mated to eo.itaiii the ie.-peciive nuai.tilies, more less, also undermentioned, viz Stiiticn. Tons. tUriield ;;1 Ellesineic No 1 t, No. 2 7.; Ove? t'u-oo-Dee Wrexham Caia 12f Whittingt'H N<>. I. No 2 -Si UV-w.ti W !.rt f nS K! yd.neredith No. I ft No. "J 6 No. X 4 L!,o yinviK 'i :\0. I ;)! Nf. 2 4} l/iinsitiiitfl a J .8 LUnfyilin hi Four I'• os^es 7i PuollJuNY 11 Welshp.ol gi Montgomery 31 Abennule Kerry Newtown 1912 -1* 11 1915 51 LLuidinam 6 Llanidloes St, Harmons 5, Kfisya ll1l IKIX 9 T¡¡!arJ;UII, I!} Ii 191.1 ■- 1 1 Ol 1 III ll- IC ■1 ;_I iV::C,h, WII 2y 1912 191 :*> 5.1, 6 1913 9 Aben-rcli, 19C> n F i fiiithrr particulars, Kud to trtat, apply to THE SECRETARY, Cambrian Railways Co. Oiwe-t y Oo^Liiry, 0-jtubei, 1913. CHWECHED I EISTEUJTFOD GNvN-iz IEL,.IINC N E F Y W n Oydd Mawrth, Mai 1Seg, 1914. Testynau am geiniog oddiwrth yr ysgrifen) dd- D. J. GRIEFITH, Ty Nevvydd, Nefyn. CIMO-BANE THE NEW INSECT KILLER. KILLS Fleas, Lice, Moths, Blackbeetles and all Insects. NON-POISONOLS. Sold by Chemists. -Price 3d., 6d. & 1> Postage 1d. 9. W. Harrison, Chemist, Readingi Agent foi Pwllheli :—J. BALDW IN JONES, fit), High Sti t. IMPORTANT TO MOTHERS. I. Mother who valui s the Health and Clear lineea of her Child shoui.l u- HABR.ISON'? 'RELIABLE" NURS F KY ffiM. DE application kills ail Nits ati(i N'f-rrr-in, a"d strengthens tltt Hair, lo ( kl- Ik". L Postage Id. —W. Ha»-iy<»r, ■ eadiug. Soid hy Chemistis, n- ? !i:f?"< R?t?.t'" .?"c' ?   j| j i A Y l 3 A lmli B A "A lil(i WE, LLH A I BESWGH ac ANWVD J A llllzrisiadu'y gyda Ii) 'I 'It l'o'cl i I a 2'6 -4 0 L  ?  > I r i \bu L Bt',TS and HARNESS • >^r,ctTE0 RIVETS. t<- tMir.cli holes. Simply 'c, .-iid bend bacl-i ,> Neat ard ftronfi f"it Icca 1 IIITI •^8 lorraprs, or send I l j L i *rc! and Tubular g    .t¡:,>. L?G! h-en aro' se>i a? that caused by li e d.scovery i a %• • fully simple cure for Deafness ai d llenlN ins ll 11\8 p-< ve 1 so renia-' k .ble stuwsKiid « veil in I,.e worst forms o chronic Dedfne s. that the l».s(j"verer wdl, lor a short t:nie, .yUilly smd it oil ll) days' free tii.j t.> any s- ii rer menti' iis th^s er Write t > <1 (- pi^trar i w 11 do) a ■ d secui e the fi t e tn il i,e f,, i c Lit i:i if, i- is withdrivvu. Addres" Einset Sh rl, y (R mm 553), 6, Great James ^tseet, Bedford Row, London, \V,C'. ,a,.ola! Ltd. Fs^t  ij1! :¡:¡: !"?sut ??"j! Sut ? ffi y f J Vdych | Mae pawb yn gyfarwydd a'r cwestiwn + hwn. Clywir ef dros yr holl fyd. Yn ? jl? mhob iaith ceir ymholiad cyfystyr i$ Sut yr ydyeh ? Yr im dyhead a ffi dymuniad mawr eyffredinol jw iechyd i|i da. Dywed y meddygon medrusaf ac jji  enwocaf fod pedair rhan o bump o'r i|i holl afiechydoii yn tarddu o ddiffyg iji iji treuliad neu sefyllfa afreolus yr afu a'r + ymysgaroedd. Mae ffi i Beecham's I PiHs I ;Ii pedair rhan oburap o'r holl !if 11 pe(l?iir i-liaii o buiii p o'r lioll tit  nhpchy?ou trwy symud ymaith yy ?  -%I?telit yii eich cryfliau ae vii ? ? ymlid ymaith yr amhuredda achosant ?? deimladau n \n-ymder a blinder—  m.: rhrbuJdiOll ;:lttlr 0 D.llllrhefn. MM?? J BEHCHAM'S PILLS yn cadwpobl «• yn Hawaii ac yn en ?me?d yii siriol ill Dyma?'ieddyguuaethfwyai'ygwyddis W am daui i ?ryi'h?u y cylla, gwella y !It trfuUnd, a rhco?'iddin yr afu, yr !It !It elwlod, a'r ymys?aroedd, mewn gair !It !it maeut yn ieddyginiaeth anfFaeledig !it Hf i'ch 1 C??w yn lach | t t Gwerth,ir yn mhob man mewn blyclau, 111.1 M + 156 o beIenau) a 2/9 (168 o belenau). I ili.t:t:t:t:d't: ¡¡;¡;o;¡: ,¡;1"{: a.i" -;¡; DODREFN DODREFN Os am DDODREFN y bydd yn bleser genych i edrych arnynt, ewch i I F iilTlik 'L' 1f ,¡ "11'< æ-, IJI I  'C,  ,1 ek, 14 Warehouses, AND Furniture Factory, (iWERTII MOD 0 BUilAlI o Ddodrefn i Weithwyr YN 0 VNWVS DEGAU 0 GYPYRDDAU GWYDR, SIDEBOARDS, CHEST OF DRAWERS, BYRDDAU, SOFAS, COUCHES, GWELYAU HAIARN, SPRINGS, FLOCKS, A PHLU. Y STOC HARDDAF YN Y SIR. Gall J. C. JONES werthu yn rhad am c-i fod yn wneutiiurwr ar racidfa eang, ac nid yn ail werthu J". O. JOISTBS;, PERCHENOG. NEWYDD r^D'OI^ I MEWN. PAPUR YSGRIFENU CLUB VELLUM," AM 6id PWYS- ".sr" +  YN&HYDA ? 100 0 ENVELOPES AM 6-kd YR UN PETH AM 4-}d. PiltXWF AIt-NO. Gwarentir na elteir mo'i debyg am y juis yn mi man. I'W GAEL YN U N I GA I; RICHD. JONES, 74, Heol Fawr. GWNEIR POB MATH 0 ARGRAFFWA/TH YN RHAD A DESTLUS -Y.N Swyddfar UDG-ORN. Rboddir sylw arbenig- i bob archeb a ymddiriedir i'n gofal, a gwneir y gwaith yn lan a dioed. < Free Gift to Ladies. I FOR A FEW WEEKS ONLY we are giving away a 2/9 Packet of our famous Health Corrective Powders a guaranteed remedy for all derange- ments of the system. They afford relief in a few hours and their regular use will promote and maintain a sound nealthy condition of the system. Try them at our expense. Send 2 stamps to cover postage. Address—The Man- ageress, 106, Liverpool Road, Islington, London. P.ewnre of imitations. I J i D I F S BLANCl! ¿\ l' D'S APIOL and STEEL PILLS Are unrivalled for all Irregularities, ike., they speedily afford relief and never fail to alleviate al! suffering. iBLANCHARD'S are the Best of all Pills for Woman Illi per box, of all Chemiatn, or post free from LESLIE MART 7 N, Ltd 34, Dalstoji Laae, LONDON I) AT-5, MICK, MOL!? COCKROACHES ? ard HKPTL.KS p?ed))y eM H?r'"=n"'? R t I'ois.-p. i'at.. aud d"8 wti\ "«•< r1 v 1 p » «•»j iJ> u'r.> 0.1.. 1 '2" 3 ¡ ilII i.. I' ,t >(i .V. H XIJltlSuN. <* ft. 1:(: g by f'! e A q r P*"d' — .L BALDWIN JONES, ( H V. et, ;,fi ti.j -J. BALI)Wli'q JONES.. lt3 ) -J" '') Don't easily a,Ki ,r..? ,'I 1 I H AR R I SO j ?'?RESTOR?? ji C.lor n t. ( Grey ?uitclt?rntics.ujdte:).??c A In B.tti-s 1/(; l'?.?;?c.t t? Ha- told bv CUemL't* If C:.WHAR?MO?'r.S 1| Thir Specialist, t: 11 o• "1 g COUNTY SCHOOL, PWLLHELI. The Staff is as follows Headmaster: Mr D. H. WILLIAMS,M A. Miss MURIEL PRICE, B.A., Wales. MISS HANNAH ANTHONY, B.A., WALES. Ihss GRACE NEWTON, Hons., London. Miss ANNA DAVIES, Cookery Mistress. Mr REGINALD W EVERATT, M.SC., Wales. Mr. D. G. REYNOLDS, B.SC (1st Class Hons) Wales. MR ALEXANDER PARRY, B.A, Mr NORMAN McLEOD, A.R.C.M Pupils are prepared for Central Welsh Board, Oxford and Cambridge Local andU niversity Examinations, and con- siderable attention is paid to Art, Music, Manual & Technical Work and Physical Exercises. Next Term begins Tuesday, Septem- ber, 16th. TUITION FEE, £4 10S. per «-■ .J. O. ROBYNS-OWEN, I{\. Clerk to the Governors. DANEDD Tynu Danedd yn Ddiboen, Llenwi Danedd, &c. W. G. G. WILLIAMS, 1, Bay View Terrace, PWLLHELI Oriau o 9 y boreu hyd S yr hwyr. W- EVERY WOMAN 1 MOULD aend 2 Stamps for our 32 linge Illua- t,-ated Bt>ok conta-Eiin,, valuable information how all Irregularities and Suppressions may be entirely avoided or lemoved. P. Blanchard, Claremont House, Dalston Lane. London. -I Argraffwyd a Chyhoeddwytl gan Richd. Jones, yn ei Swyddfa, 74^ Heol Fawr, Pwllheli, dydd Mercher, Ebrill 8, igii.