Teitl Casgliad: Udgorn

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 2 o 4 Nesaf Olaf
Full Screen
10 erthygl ar y dudalen hon
AT EIN SOKEBWYR

AT EIN SOKEBWYR. A#.foner t-rV>y»t HnREU :PWR y fs*n b«llaf Pob sif;bcb-o;-i -i. aiii Yr (TDGORN t'w banfoii i'r GORIOHWYUWR, 74, High Stnwt. Pwllbeli. Poh goiehiaeth i'w cyf: rio Yn ODnoRN OPKICR, PWLLHKLI By-H \n (Ida ge< y > dderuyn glheb 14etbv,n oddiwrth obobwyr ar faterim Ileol o ddyido-deb cyboeddus.

NODION A HANESION

NODION A HANESION. Goruchwyliwr Toriaidd. Ddydd Sadwrn diweddaf nppwynt- iodd Toriaid Bwrdeisdrtfi Arfon, Mr. J. O. Hughes, o Yst^ad, De Cymru, yn oruchwyli r lei olynydd i M r. Wright. Marw'r Odydd Hynaf. Yn Cheadle y dydd o'r blaen bu farw y Brawd J nines Bracegirdle, yn 95 mlwydd oed. Etc oedd yr hynaf yn Lloegr berthynai i uldd yr OJyddion. Bu'n aelod o'r urdd am dair ar ddeg a thiignin o flynyddau. Opera Gymreig yn Llundain. Yn y Queen's Hall, Covent Garden, Llundain, y noswaith o'r bhel1 per- ffotmiwyd opera Gymreig, wedi ei sylfaenu ar Enid," un o fabinogion Arthur. Y mae'r geiriau wedi eu cyfansoddi gan Mr. E-nest Rhy". a'r miwsig an Mr Vincent Jones Pi of- odd yr opera yn llvvyddiant mawr. Dyhirod China. Y mae miatai fawr 0 lkh hirod beidd- gar yn gwneud ditrod a galanas mawr yn China. Teithiant drwy y wlad yn fyddin tawr gan ysbeilio'r t-efi ar eu ffordd, ac os y gwrthu ynebir hwy llofruddiant y trigolion yn y modd mvvyaf arswydus wrth y miloedd. Y mae milwyr Chineaidd %x-edi cych%%fyn i'w herlid. Tori Cyfarfod Toriaidd i Fyny Cynhaliwyd cyfarfod Toriaidd yn Abergwaun, ddydd .Sadwrn diweddat. Pan grybwyllwyd am enw y Canghellor derbyniwyd ef gyda chymeradwyaeth gan y dorf, a phan wnaed cyleiriad at yr Iwerddon cymerodd cynvvrf le, a gorfuwyd tori y cyfarfod i fyny. Lluchiwyd y eideirydd a ffrwytiuu pydredig. -r Dwy Lo-,j- ar Dan. Daw hysbysrwvdd tod dwy long Bryd^i li wedi mynd ar Jail ar y mor. Yr ayeriong Calab U oedd un, yr hon oedd ar ei mordaith o Riga i Leith. Cafodd y criw eu glanio gan agerfad yn Esbj -rg Yr age.lonv: Jiquibsco j oedd y Hall iketh ar dan i'r go_fIedd o Acajmla a suddoJd. Cafodd y criw eu gwaredu. Fferm Fawr yn Fan Ddaliadau. Y m:1'r Marqiis Lincolnshire wedi ^werthu fferm o bedwar cant a haner o aceti i Gvngor Sir Holland am dair mil ar ddeg o bunau, neu oddeutu chwe' phunt ar hugain yr ncer. ac v mae'n debygol y bydJ i'r yst id <.ael ei t hanu gan v Cyngor i ddeg ar hugain o tan dd ils.'J.iu, y rhai odduvith bris y nryniant a ellir eu gosod am rent I he^yiiiol. Ficer yn Cyhuddo'i Fab. Yn heddlys Doncaster y dydd o'r blaen cyhuddid William R. Davies gan ei dad. y Parch. William Levi Davies, ficer Edlingtoii, o hawlio arian trwy 1 tygythion. D\vvedid y cai y mab bunt yr wyth:>os ;t 1 ei d,id, ond nid oedd hyny'n ddigoa ganddo. Bu am llwydd- I yn heb weithio, a hawliai arian oddiar ei dad yn barhaus drwy fygythion. Gohiiiwyd y prawf. Daniwain ar y Rheiltlordd Digwyddodd damwain ddifrifol iawn ar y rheiltTordd yn File, yr wythnos o'r blae i. Aeth y tren gyflym, y Flying i Scotsman, yn erbyn tten arall a safai ar linell gyfochrog, a chafodd y peir- iant a ihai o gerbydau blaenaf y tren eu tafiu oddiar y Ihnell a u malurrù. C ifodd y gyriedydd a'r taniwr en lladd, ac anafvvyd deuddeg o'r teiihwyr )"0_. ddifrifol iawn. < -<■ Triciau Llundain. Yr wythnos ddiweddaf dacth Jtaliad i Lundain o Dde Affrica gydag oddeutu tri chant o bunau, sef arian a enillodd | drwy lafur caled am flynyddau, a'r rhai a gynilodd ir amcan o gychwyn husnes gyda'i deulu yn Tiieste, ei Ie g-cnedigl". Yn Llundain daeth yn gyleillgar a d 'u ddyn, fel pe bae ar ddamwain* lioliol, ond cyn pen ychydig iawn o aniser yr i?im,n o iiiiser yr oedd y ddau wedi mynd a phob dimai oddiarno ac wedi Jianc Yr oeddynt wedi cynll%)-n a'ti gill-Llcl i ;Zeisio myiici i gydnabyddiaeth ag ef uc i'w ddenu ymddiried vnddyuL Milwr Herfeiddiol. Bu raid cael « tho heddgeidwaid i fyn'd a milwr i garthar yn Llundain y dydd o'r blaen. Cafodd ei anfon i gar- char am bedwar mis gyda Uafur calecl am gicio heddwas. •f Gwaredu Efr y d w y r. Cafodd chwech 0 terched a phedwar o ddynion—efrydwyr o Goleg Aber- ystwyth eu gwaredu gan y bywydfad JJyJd Guener diweddat. Yr oeddynt wedi mynd hefo dau gwth bychan gyda'r bwriad o fordwyo cyn belled ag Ogof y Mynach, ond gyrwyd v cychod ymhell allan i'r mor gan y dw yreinwynt cryf, ac aeth v bvwydfad allan gwaredu N', (-i-d,i tvi 11 fawr ar y laii yn ywylio'r wared gaeih DinysLrio PaGlivvn Yarmouth. Ddydd Gwener diweddaf cafodd y p.ifiliwn hardd ar y Britannia Pier, Yarmouth, ei ddi lystrio drwy dan. Nis gwyddis i sicrwydd sut y dechreu- odd y tan, ond dyved yr hwn a wyliai y lie iddo g!y ed ffrwydriad nerthol ychydig cyn iddo weled y fflamau Bernir oddiwrth hyriy fod pelen ffruyd-: rol wedi ei rhoi yn un o'r ystafel!- oedd, a beir y uffraettes am yr alanas Amcangyfi ifir y goJled yn agos i ugaiomil o hu la\ WL Mr. Lloyd George. Y mae'r Cang heHor wedi addo siarad mewn cyfarfod gyrdielir yn y Neuadd Goffa ar Mai i4eg, gan y Gymdeithas Gynorthwyol a Chymdeithas Gynorth- wyol y Cynulleidfaolwyr. Disgwylir y rhai a ganlyn yno hefyd i aner:h, y Parch. R. J. Campbell, yr hwn lyw- yddi. y Parch. James Creegan, gwein- idog newydd eglwys Paddington, a Mr. Gerard N. Ford, cyn-gadeirydd yr Undeb Cynulleidfaol. Ni bydd y cyf- arfod ond i ddynion yn unig. Damwain ger Capel Curig. Dydd Ilu diweddaf par. oedd nifer o famaethod o Gartref y Mamaethod, Bangor, yn mynd h< ibio Bwlch Capel Curig mewn cerbyd, syrthiodd un o'r ceffylau, a chafodd dwy o'r merched eu taflu o'r cerbyd i li"r ar y ffordd Catodd un ohonyt)t, NiiLiriis, ei hanafu'n ddifrifol iawn, a niweidiwyd y llall yn dost hefyd Cymerwyd y dd wy i Fethesda mewn modur ddiv'v\ddodJ ddod heibio, ac yno gueinid ornynt gan Dr. Pritchard. Aed a hwv yn v modur wedi hyny i Fangor. Dyr. yn cad ei Ladit yn Mharc Powys Pan oedd nifer o weithwyr i Mri. Baker a'u Cwmni, masnachwyr coed, yn tori coed i lawr yn mharc Castell Powys ddydd I in diweddaf, disgynodd un goeden i lawr o chwith i fel v dis- ywylid iddi, a syrthiodd ar ben un o'r gweithwyr, David Williams, 0 Welsh- pool, gan ei ladd yn y fan. \r diurnod dilynol catodd un arall o'r dynion ei anafu'n dost drwy i goeden ei daro wrth ddis

Arddangosfa Ceffylau CwnI a Dofednod Nefyn

Arddangosfa Ceffylau, Cwn, I a Dofednod. Nefyn. Cynhaliwyd yr arddaDgosfa flynyddol uchod yn Nefyn, Llun y Pasg. Fel arferol daeth cynulliad lluosog ynghyd. Yr oedd cynydd yn rliif yr entries i r hyn ydoedd y Bwyddyn fiaen- orol, a chanmolid yn fawr ansawdd yr anifeil- iaid. Y swyddogion oed(iynt:-I,lya,ydd, 0. Junes, Yew.. Glanbeuno, Caernarfon; is-ly wydd, Mr R. G. Williams, Portdiullaen farm, Edeyrn; cadeirydd y pwyllgor, Mr 0. G. Williams, Cefnleisiog; is-gadeirydd, Mr. T. R. Thomas, Botachouyn; trysorydd, Mr J. R. Williams, Glasfryn, a'r ysgrifenydd, Mr Owen Jones, Moriah street. Haedda yr ysgrifenydd gan- .noliaeth uobel am ei weithgarwcli ac am y modd deheuig y cariodd allan y trefniadau. Yn yr hwyr cynhaliwyd cyngerdd yn y Madryn Hall tuag at drysorfa yr arddaogosfa, a gwnaed elw sylweddol. Y beirniaid oeddynt: Ceffylau trymion, Mr J. Edwards, Rhosgoch, Sir Fon; Ceffylau ys- gafn, Mr J. Ellis, Tai'r meibion, Bangor cwn, Mr A. W. S. Williams, Brynaeiau, Clynnog dofednod, Mr A. J. Gladwin, Nottingham. Ve.t. Surgeon, Mr D. Thomas, M.R.C.V.S., Pwllheli. Wele yn canlyn restr o'r buddugwyr :— CEFFYLAU TRYMION. Colt or Filly for Agricultural purposes, foaled in 1913.-1, Owen Jones, Glan'rafon, Clynnog 2, Messrs Griffiths, Glasfryn fawr, Chwilog. Colt or Filly for Agricultural purposes, foaled in 1912 -1 & 2, David Roberts, Brynhyfryd, Chwilog. Gelding or Mare for Agricultural purposes, foaled in 1911.—1, Robert Owen, Glanllynau, Chwilog 2, Owen Roberts, Berthaur, Penllech 3, Glyn Roberts, Plas-yn-Mhenllech, Tydweiliog Mare for Agricultural purposes, in foal or foal at foot.-I, E. Williams, Llwyndyrus, Chwilog; 2, John Owen, Rhosigor, Talsarnau. Team for Agricultural purposes, show* in Cart or Waggon —1, Robert Owen, Glanllyoau, Chwilog 2, Mrs Roberts, Gwnhingar, Pwllheli. Team of Horses for Agricultural purposes, shown without gear.-I, Hugh Williams, Frochas, Bodvean; 2, Owen Jones, Glan'rafon, Clynnog. Mare or Gelding for Agricultural purposes, shown in Cart or Waggon.—1, Robert Owen, Glanllynau, Chwilog 2, Griffith Roberts, Bron- heulog, Edeyrn. Team under 4 years old.-I, David Roberts, Brynhyfryd, Chwilog 2, H. Williams, Frochas, Bod vean. Parcel Carter or Van Horse.—1, Mrs Roberts, Gwnhingar, Pwllheli 2, Owen Williams, Hendre fawr, Tydweiliog. Team of Heavy Horses on the Field,-I, R. Owen, Glanllynau, Chwilog. Mare or Gelding under 4 years old. bred in the District of Lleyn -1, Hugh Williams, Frochas, Bodfean 2, Owen Roberts, Berthaur, Peollech. Collier, Mare or Gelding, not over 12.2 hands —1, William Roberts, Hendre bach Fourcross- es 2, Fred Williams, Ty'urhos, Llannor. Walker.—Hugh Williams, Frochas, Bodfean. Heavy Horse or Mare insured.—1, John Roberts, Cefn, Edeyrn. Heavy Foal insured.-I, John Jones, Tai hirion, Bodfean. Heavy Horse, bred by Exhibitor in Lleyn.J~ 1, Hugh Williams, Fiochas, Bodfean. Trimmed liot-,e.-Hugli Pritchard, Gwnhi- ngar, Pwllhdi Entire Horse for Agricultural purposes. -C. H. Lloyd Edwards, J.P., Nanhoron, Pwllheli 2, Mt William Thomas, Felin newydd, Nanhor- on, do. CEFFYLAU YSGAFN. Colt or Filly, foaled in 1913. suitable far Saddle or Harness.-I, G. Cornelius Roberts, M ies, Pwllheli; 2, Edward Thomas, Fronoleu, Chwilog. Colt or Filly, foaled in 1912, suitable for Saddle or Harness -H. 0, Hughes, Bodfan, Llandwrog. Gelding o'r Filly, foaled in 1911, suitable for Saddle o'r Harness.—1. R. J. Pritchard, Cae'r- gofaint, Pontllyfui; 2. Mrs Roberts, Gwnhingar, j Pwllheli; 3, W. E Hughes, Peusurn, Pwllheli. M are in Foal or Foul ¡) t foot, for Saddle or Hari ess.—1. MrsRoberts,Gwnhingttr,PwItheli; 2, John Williams, Eithinog wen, Pontllyfui. Mountiin Pony not exceeding 12 hands high, -1, Evan Pritchard, Camfa'r bwth. Clynnog; 2 Messrs Evans & Jones, Hotacho ddu, Nevin. l'ouy not exceding l: hands high.—Mr Jones, Cefnmine, Pwllheli; 2, D. J. Jones. Butdwr -'¡¡od street, Pwllheli. CI.b over 13 hand;, and not exceeding 14 hmds high, shown under Saddle.—G Cornelius Roberts. Pwllheli; 2, W. hlvans, Mathan uchaf, Bodfean 3, Thomas J. Griffith, Plas an, Chwil,g. Cob over 14 and not exceeding 15 hands high. —1, R. J. Pritchard, Cae'rgofaint, Pontllyfni 2, G. Cornelius Roberts, Pwllhcli 3, Mrs j Roberts, Gwnhingar, Pwllheli. Geldiug or Mare over 15 hands, shown under Saddle.-I, G. Cornelius Roberts, Pwllheli. Gelding or Mare showing the best action under Saddle—1, R. J. Pritchard, Cae'rgof- aint, Pontllyfni 2. G. C. Roberts. Pwllheli. Turn out in Iwo-wheel Ti-ap. 1, G. Cori elius Roberts, Pwllheli; 2, David Roberts, Bryn- hyfryd, Chwilog. Stallion, Mare, Filly, or Filly Foal, registered 1, Mra Roberts, Gwnhingar, Pwllheli. Shoer of Light Horses.—D. Lloyd Hughes, Smithy, Llangybi. Mare or Gelding shown in the Light Horse Section.-I, R. J. Pritchard, Cae'rgofaint, Pontllyfni. Gelding or Mare, under 4 years old, bred in the district of Lleyn, shown in Halters.—1, G. Cornelius Roberts. Pwllheli 2, Thomas J. Griffith Plas du, Chwilog. Tradesman's ruru-out.-I, G, Cornelius Roberts, Pwllheli 2, David Roberts, Bryn. hyfryd, Chwilog. Trotter under 13 hands.-I, 0. Owen, Ty newydd, Ceidio; 2, D. J. Jones, Butcher, Sand street, Pwllheli Trotter under 14 hands.-l, 0. Owen, Ty newydd, Ceidio H. 0. Hughes, Bod van, Llan- dwrog Entire Horse for Saddle or Harness.—1, Wm. Thomas, Felin newydd, Nanhoron. CWN. Welsh Terrier Dog or Bitcli.-I, Mayberry Morgan, Maentwrog I, Messrs K. & 1. \V. Lewis, Gwyudy. Blaenau Festiniog. Welsh Terrier Pup, Dog or Bitch, under 12 months old on day of show.—1, Mayberry Morgan, Maentwrog; 2, Messrs R. &. T. W. Lewis, Gwyndy, Blaenau Festiniog. Fox Terrier Dog or Bitch, rough coated. — 1, Ellis Roberts, Abererch road, Pwllheli 2, S. Griffiths, Glasinfryu, Bangor. Fox Terrier Dog or Bite smooth coated.-l, R. T. Evans, The Bee, CM iiat-von 2, Hubert Sykes, Regent street, Banger. Rough coated Sheap Dog or Bitch.—1, G. W. Austin, Lower Caellepa, Bangor 2, R. Hughes, Wicklow Kennels, Bangor. Smooth coated Sheep Dog or Bitch.-Nancy W. Evans, Boithygest; 2, Hugh T. Williams, Snowdon Kennels, Llanberis. Sheep Dog Pup, Dog or Bitch, under 12 months old on day of show.—1, G. W. Austin, Lower Caellepa, Bangor; 2, R. Hughes, Wiek- low Kennels, Bangor. Spaniel, Retriever, Pointer or Setter, Dog or Bitch.-l (equal), J. T. Richards, Sarn villa Kennels, A hcrsoch; D. R. Evans, Borthygeat 2. W. J. Humphrey, Boot Depot, High street Penrhyndeudrneth. Dog or Bitch of any other breed not before D,Lmed.-I, G. Austin, 14, James ctreet, Bau* gor: 2, R. T. Evans, The Bee, Carnarvon. Sheep Dog or Bitch, confined to the District of Lleyn.—1, Gwilyrn Buan Davies, Penygroes, Bodvean 2, Joseph Evans, Ty'ntwll, Ahererch road, Pwllheli Best Dog or Bitch on the field.-I (equal), J. T. Richards, Sarn villa, Abersoch. and D. R. Evans, Borthygest, Portmadoc. Dog or Ritch insured,—1, D. R. Evans, Borth. ygest, Portmadoc. DOFEDNOD. Ganie.-I, W. H. Davies, 4, Mount terrace, Pwllheli; 2, J. 0. Parry, Brvneglwys, Pwllheli. Bantams.—I, Owen Jnnes, Tailor, North street, Pwllheli 2 Rieli, i,i Thomas, Tanyllech farm, Harlech. Plymouth Rocks.-I, W. H. Davies, Mount terrace, Pwllheli. Wyandottes. -1, Endaf Robyns Owen, Erw wen, Pwllheli; 2, Morris Jones, Llidiart gwyu, Bontncwydd. Minoroas.—1, MraJ. Jones, 3, Vrondeg, Chwilog 2, J. 0: Parry, Bryneglvvys, Pwllheli. Le-horns.-I, \V. H. Davies, Mount terrace, Pwllheli; 2, J. 0. Pa, ry, Bryneglwys, Pwllheli. Langshans or Orpingtons.—1, Morris Jones, Llidiart gwyn, Bontnewydd; 2, W. H. Davies, Monnt Terrace, Pwllheli. Any other variety.—1, W. H. Davies, Mount terrace, Pwliheli; 2, Thomas Roberts, Saddler, Fourerosses. Hamburgh.—1, Thomas Paul, Garth terrace, Portmadoc; 2, John Hughes, Rhos villa, Morfa Nevin. Fowl hatched in 1913.—1 & 2, Endaf Robyns Owen, Erw wen, Pwilheli. Selling Class.-I, W. H, Davies, Mount terr- ace, Pwllheli; 2, Thomas Rowlands, Saddler, Fourcrosses. Drake, any variety.-I, Richard Thomas, Tanyllech farm, Harlech, Duck, any variety.-I, Richard Thomas, Tanyllech farm, Harlech. 12 Brown Eggs. 1, Richard Thomas, Harlech COLOMENOD. Pigeon, any variety.-I & 2, W. Lloyd, Aber- erch road, Pwllheli; 2, John Rowlands, Gwydr mawr, Trevor. CWNHINGOD. Rabbit, any variety.—1 & 2, John Rowlands, Maes Apiaries, Pwllheli; 3, Kelsey Roberts.

Pwllheli a Porthmadog I

Pwllheli a Porthmadog. I Ffyna teimlad cymdogol bob amser rhwng Pwllheli a Porthmadog. Yr hyn sydd o ddyddordeb iddynt sydd felly i ninau. Nid yw a ganlyn yn eithriad. Dywed Mrs C. A Murray, 54, Chapel Street, Porthmadog:—"Yna ddwy flynedd yn ol yr oeddwn yn gwyro pan y brathwyd fi'n sydyn gan boen ar draws fy meingefn. Nis gallwn ymsythu am funud neu ddau. Blinwyd fi gan fy nghefn am tuag wythnos, ac nis gallwn wyro o gwbl. Byddai'r poenau yn fy nghorff ar brydiau'n ddirdynol iawn. Yr oedd yna arwyddion eraill o ddrwg ar yr elwlod. Wrth weled fod Doan's Backache Kidney Pills yn gwella'r afiechyd prynais foes, ac erbyn fy mod wedi ei orffen yr oedd y poenau wedi diflanu a theimlwn yn hollol iach. Bu'm yn cymeradwyo Doan's Pills i eraiil, a erwnaf hyny eto gyda phob hyder. (Arwyddwyd) "C. A. Murray." Y mae Doan's Backache Kidney Pills yn rhyddhau casgtiad ac enyniad yr elwlod, ac yn hyrwyddo llifiant rhydd o'r yswigen, gan yru allan o'r cytansoddiad y gwenwyn sy'n achosi crydcvmalat1, poen yn y cetn, grafel, anrhefn ar y dwr, a chymaint o anhwyl- derau eraiil. Y mae cymaint o aliechydon man" 011 yn codi oddiar anhwylderau ar yr elvvlod a'r yswigen fel y dy'.ech dciechiell cymeryd Doan's Backache Kidney Pills gynted ag y canfuwch y fath arvvyddion sicr o anhwylder ar yr elwlod a dropsi, crydcymalau, tr wbl gyda'r yswigen, grafae!, pen- ysgafnder, poen \n y cefn, poen yn y hvynau, &c. Pris 2s. gc. bocs, chwe' bocs am 13 gc.; gan bob siopwr, neu oddiwrth y Foster McClellan, Co., 8, Wells Street, Oxford Street, London, W. Peidiwch gofyn am kidney pills, gofyn- wch yn eylur am Doan's Backache Kid- ney Pills, yr un math ag a gafodd Mrs. Murray.

0Anrhegu Syr J Herbert Roberts

-0- Anrhegu Syr J. Herbert Roberts. A.S. TROS DDINBYCH AM 21ain I MLYNEDD. Yn Ninbych ddydd Iau diweddaf cyflwynwyd anerchiad mewn ffurt o album hardd i Syr Herbert Roberts, A. S., yn ei longyfarch ar y ffaith y bu'n cynrychioli Dwyrain Dinbych fel aelod Seneddol am un mlynedd ar hugain. Yr oedd yn agos i fil a haner wedi cyfranu tuag- at y rhodd, llawer ohonynt yn Doriaid. Yr oedd cynhull- iad lluosog iawn yn bresenol, ac yr oedd Mr. W. Henry Williams, yr ymgeisydd Toriaidd tros yr etholaeth ymysg y siaradwyr. --0--

Undeb Ysgolion Annibynwyr Dosbarth Pwllheli

Undeb Ysgolion Annibynwyr Dosbarth Pwllheli. Cynhaliwyd cyfarfod ysgoi yr undeb 'yn Mhenlan, Pwllheli, ddydd Sul diweddaf. Llywyddid gan Mr. T. F. McClement, Trefor. Yn y boreu holwyd y plant gan Mr. G. M. Roberts, Marsley House, ac yn y prydnawn holwyd y rhai mewn oed gan y Parch. J. Rhydderch. Cyn- haliwyd y Gynhadledd am un o'r gloch, a daeth cynrychiolaeth gref o'r ysgolion ynghyd. Cyflwynwyd ad- roddiad y safonwyr o waith yr ysgolion am y flwyddyn,-yr oedd pob ysgol yn arddangos ol llafur mawr. Gwnaed trefniadau ynglyn a'r Gymanfa sydd i'w .hynal ym Mhwllheli dydd Sadwrp y gfed o Fai. Yn yr hwyr cynhaliwyd rehearsal yn y capel g-ogyfer a'r Gymanfa o dan arweiniad Mr. John Ellis, ar- weinydd penodedig y Gymanfa. Cued canu rhagorol.

Mesur Datgysylitiad yr Eglwys yn ughymru j

Mesur Datgysylitiad yr Eglwys yn ughymru. j YR AIL-DDARLLENIAD. Cynygiwyd ail-ddarlleniad y Mesur hwn yn y Senedd nos Lun, a phleidieis- ir at-no heno (nos Fawrlh) Er cym- aint o stwr wnaed yn ddiweddar gan yr Eglwyswyr, yr oedd yn amlwg ar y Senedd neithiw r mai ychydig ddyddor- deb gymerid yn y Mesur. Bygythiodd Arglwydd Robert Cecil, os daw y Mesur yn ddeddf, y bydd iddo rodcii ei holl allu i ddileu yr adran hono o'r Mesur sydd yn dadwaddoli yr Eglwys. Ateb- wyd ef yn effeithio! iawn gan Syr John Simon. Yr oedd y ddeiseb Ymneillduol (?) yn j caei 1 e amlwg yn y drafodaeth. Yr oedd Arglwydd Robert Cecil yn credu y buasai y ddeiseb wedi eu harwyddo gan lawer iawn mwy onibae am rai diaconiaiu'Methodistaidd oedd yn myn- ed o amgylch ac yn dweyd os arv. ydd- ant y ddeiseb y byddai i Mr Lloyd George gymeryd i ffwrdd y blwycld-dal i't hen Effeithiol iawn oedd atebiad Syr John Simon. Yr oedd ef wedi deibyn llythyr oddiwrth glerigwr o'r Eglwys Loegr o Gymru, yn mha un y cyfaddefai nad oedd y petisiwn yn cyn- rychioli opiniwn Ymneillduwyr Cymru. Gwell oedd gan Syr John Simon y prawf amlwg o bresenoldeb un-ar-ddeg ar hugain o'r aelodau Cymreig yn ffafr Datgysylltiad a Dadwaddoliad yr EgI wys. --0- Cyngor Dosbarth Lleyn. Dydd Mercher, Ebrill i5fed. — Mr J. Hughes Parry yn y gadair a Mr Griffith Evans yn yr is-gadair. Owella Fjordd 'Rytiys.—Hysbysodd Mr D. H. Parry fod y gwelliant ar ffordj 'Rynys wedi ei gvvblhau ar gost o 86p. Yr oedd y Cyngor, wrth roi eu gweith- wyr eu hunain i wneud y gwaith, wedi j arbed sop. Penodi C'M''????'.—Yr oedd tri yn cynyg am le i we!thio ar y ffordd am gyflog o bunt yr wythnos, a phenodwyd Mr W. O. Roberts, Capel Sardis. Yn nghwrs y drafodaeth ar yr apeliadau dywedai Mr W. Williams nad oedd ganddo ef ond ychydig iawn o ffydd mewn llythyrau cymeradwyasth, gan y ceir rhai pobl a roent lythyr cymeradwy- i aeth i'r diafol pe deuai ar eu gofyn. Ovnjn Ihvrdd y Llgwodi-aetlt Leul. Y r oedd Bwrdd y Llywodraeth Leol yn ysgrifenu i ddweyd fod Dr Morgan Rees, ar ol ei ymiveliad a Lleyn, yn hysbysu fod y gyfundrefn i gyflenwi dwr i rai lleoedJ yn y dosbarth yn anfoddhaol iawn, yn arbenig yn Aber- daron ac Abersoch. Yr oedd y Bwrdd yn credu y dytai'r dosbarth gael ei ranu'n ddau, ac fod arolygydd yn cael ei ddewis i bob un. Yr oedd yn ym- ddangos, meddai'r llythyr, nad oedd modd i un arolygydd wneud y gwaith yn bri,d().Cynygiodd Mr S. Roberts fod y l'ytlivr y:i cael ei drosglwyddo i ystyriaeth y Pwyllgor lechydol, ond yr oedd y Clerc o'r tarn mai g-well oedd i'r Cyngor ei dratod yn gyntaf fel ag y gallai y pwyllgor gael deall pa fodd i ",eithre(iii.S),It%,odd Mr Mortis N. Jones ei bod yn ymddangos iddo ef. er nad oedd ond ieuainc fel aelod, nad oedd dyledswyddau iechydol y Cyngor yn cael eu cario allan yn foddhaus, a hyny am nad oedd modd i un arolygydd wneud y gwaith. Credai mai gwell oedd symud yn ol awgrym y llythyr, a hyny at un waith.—Cydolygai Mr W. R. Davies, a chyteiriodd at Netyn fel engraifft. Yr oedd y gwaith ar hyn o bryd yn ormod i un allu ei wneud.— I Dywedodd Mr J. T. Jones ei fod wedi i rhybuddio'r Cyngor mewn pryd ac wedi awgrymu ar iddynt godi cyflog yr arcl- ygydd fel ag y gallai gael cynorthwy. |—Ni chytunai Mr Richd. Jones, Nefyn, a hyny. Ni fyddai cynorthwy clerc yn ddigon, meddai rhaid fyddai cael dau arolygydd, a gallai y Cyngor gael arol- ygydd arall am ychydig yn ychwaneg. —Credai Mr. John Owen, 'Rynys, eu bod yn gwybod am y dosbarth yn well na Bwrdd y Llywodraeth. Nid oedd Dr Rees yn gwybod ond am y lleoedd gwaethaf, ac ni buasai wedi dod i la wr onibae am swyddogion y Cyngor.— Yn y diwedd pasiwyd cyflwyno'r llythyr i'r Pwyllgor Iechydol a'u bod i ystyried y priodoldeb o ranu'r dosbarth yn ddau. Cyfloy y Ddau Arolygydd Ffyrdd.— Cynyg-iwyd gan Mr D. Roberts, Chwiiog, fod cyflog y ddau arolygydd ffyrd J i fod yn 71 p. 10s. ac nid Sop. fel y pasiwyd yn nghyfarfod mis Ionawr. Yr oedd 7ip. 10s yn gyflog da meddai, ac yr oedd hyny yn golygu codiad o 2s. 6c. yr wythnos ar y cyflog blaenorol. —Eilivvyd ef gan Mr Robert Jones, Penrhos.—Sylwodd Mr G. W. Davies, Llanaelhaiarn, y credai ef fod y cynyg- iad yn anheg. Nid oedd 8op. yn ormod i'w dalu, ac yr oedd y ddau arolygydd yn werth hyny. Siaradwyd hefyd i'r un perwyl g-n Mri W. Williams, Punt- y-gwair J. T Jones, Richard Jones, Nefyn R. O. Roberts a'r Parch T. E Owen, a hu trafodaeth faith ar y mater. Vn y diwedd pasiwyd pleidleisio drwy ballot, a sylwodd y Clerc y byddai raid i'r Cyngor gadarnhau yr hyn besid drwy ballot drwy godi dwylo. Caed fod dwy ar bymtheg o bleidleisiau dros godi'r cyflog i Sop ac un ar bymtheg dros iddo fod yn 7 I p. 10s. Yna cynyg- iodd y Parch T. E. Owen en bod yn cadarnhau y pleidleisio eilivvyd ef gan Mr J. T. Jones, yr hyn a wnaed yo untrydal

Y Ddrama Beddaur Proffwyd i

Y Ddrama "Beddau'r Pro- ffwyd i." Y CYMKRIADAU A'U NODWEDDION. Emrys Williams Efrydydd gyda'i genadaeth a'i freuddvvydion. Robert WHiiams- Ki dad, ffermwr doniol a phlaen. Elin Willi,ims-Ei fam, ffermw raig gall a ueallus. Mali Owen—Ei nain, hen wraig dda yn ol yr hen ffasiwn. Ann y forwyn—Geneth ddigrif, yn deall Ilawer, ond yn llawn dirgelwch. Miss V auhan Mèrch ifanc landetr a balch, i fyny a'i ffasiwn. Azariah Evans-Hen Weinidog par- chus a chydwybodol. William Pritchait—Siopw-* Guard- ian a Diacon. Dafydd Dafis--Siopwr a ç,gn, Trysorydd yr Eglwys. Mr. Hurnffreys-Ysgolfeistr a Diacon deddfol Huw Bennet Ffermwr a Diacon, teimladus, a garw'i air. Mr. Vaughan—Ffermwr, Stiwart, a Guardian. Twm Huws—Hen wr afiach, haner call, ond yn medru barnu'r byd a'i bethau fel athronydd. Elis Parri-Meistar Wyrcws, lwnip o awdurdod. Roberts y Plisman U rddasoI ei wedd, a chlasurol ei iaith. Maciagan-Cipar cochwallt, chwithig ei ymadraddion. Wynne y Sti wart-Cyfaill Emrys, gwr ieuanc dymunol. Porthor a deiliaid od a diniwed y Tloty. Y PEDAIR GOLYGFA. Y Gyntaf —Cegin fferm-'Sgellog Fawr-fin nos yn Nhachwedd. Y sim- dde fawr a'r setl. Y dresal a'r llestri yn disgleirio yng ngoleu'r tan, wrth ochr yr hwn mae'r hen wraig yn eis- tedd, a Phero'r ci yn gorwedd. Yr Ail.- Y stafeIl mewn Ty Capel. Cyfarfod o'r Diaconiaid. Y mater i'w drafod a'i benderfynu yw, Beth i'w wneud ag Emrys Williams, yr hwn fu yng ngharchar am ddwyn dau Ffesant. Wedi brwydr galed penderfynwyd ei ddiarddel. Oherwydd hyny ymddi- swyddai'r Gweinidog a Diacon arall. Y Drydedd Y stafell mewn Tloty. Y tlodion yn dyfod i mewn at eu bwyd. Dywediadau doniol y deiliaid. A wdur- dod y meistr a'i arholiad ar Emrys. Dyfodiad dau Guardian yno. Emrys yn cloi arnynt, a'i bygwth a'i bistol. Y myriad dramatic Ann. F Bedwared(I.-Cegin Sgellog Fawr yn dlotach ei gwedd na chynt. Ymwel- iad Huw Bennet a'r Stiwart. Troion digrif. Dychweliad Emrys ac Ann. Gorfoledd y teulu. Dyfodiad disymwth yr hen wraig, Mali Owen, i fewn.

Advertising

Their taste is so pleasant that even children like Rexall Order11es- the gentle laxative c nfecdon and most sa t i sractory-in-every- way remedy for consti- pat Rexall Orderlies do not gripe, cause 111asea or the slightest inconvenience. They tend to tone and strengthen the delicate intestinal nerves and muscles help to overcome the cause of Constipation- making its recurrence improbable. In this respect they are infinitely superior to old- fashioned, harsh, disagree- able physic which usually affords only temporary rsHef and often leaves tie sufferer in a worse conditon than ever. We particularly recom- mend Rexall Orderlies for delicate, aged persons and children. Satisfaction guaranteed or money refunded. 7 £ dL, 1/- and 2/- Sold in this vicinity only by- R. O. GRIFFITH, 60, HIGH STREET, PWLLHELI. -0-

Manion

Manion. Y mae iar yn Guildford wt ^os^odwy wy ac wy bychan cyflawn arall o'i fewn. Gwerthwyd darlun mewn mynachdy yn Naples am bunt, ac ymhen wythnos gwerthwyd ef gan ei bcrchenog drach- efn am bum' mil o bunau. Yn Texas, pan gyhuddwyd un o'r enw Louis Arnold, o amlwreiciaeth, gwynebwyd ef yn y llys gan wyth o'i wragedd. Effeithiodd hyny gymaint arno nes yr aeth yn beryglus glaf, a chymerwyd ef i'r ysbytty. Yn Bournemouth, y dydd o'r blaen, oherwydd i rywbeth ddigwydd i'r llyw, aeth modur ag ynddo ddwy foneddiges i lawr gallt ac ar ei ben i'r mor. Yn ffodus nid oedd y dwr yn uchel, a Ilwyddodd y merched i gyraedd y Ian o hono. Yn Sheffield aeth dyn o'r enw John Hopkinson allan o'i dy gan adael y lie yn ngotal ei fab 13eg oed, a'i eneth fechan bum' mlwydd oed. Pan ddych- welodd yn ol yn mhen yr awr gofynodd i'r eneth yn lie yr oedd ei brawd, ac atebodd hithau ei fod wedi crogi ei hun.