Teitl Casgliad: Udgorn

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 3 o 4 Nesaf Olaf
Full Screen
13 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

PENTYMHORI PENTYMHOR! DYMUNA   HUGH ILLIAMS, SHOP GOCH, wneyd yn hysbys i'r cyhoedd ei fod wedi ftgor Adran Dilladau Dynion a Phlant o'r Styles diweddaraf. Telir sylw arbenig i Siwtiau i Fesur. Dewis rbagorol mewn pob math o Hetiau, I apiau, Ties, Collars, etc SPRING SHOW -0- Millinery a Costumes style diweddaraf. Blouses a speciality. qielcpau arbenig GwsiRCPiaid Pentymhop. COFIWCH Shop Hugh Williams (Ar- y Gomel). ?cA aL. *JTTL ''?? f?? '??" t—W??'TET? AT Y CYHOBDO. ?-? DYMUNA MRS. WALIS THOMAS WNEUD YN HYSBYS FOD Y G- W ALIA HOTEL., fu dan ADGYWEIRIADAU HELAETH yn ddiweddar, WEDI CAEL EI HAIL-AGOR FEL Y GWALIA RESTAURANT, Pastry Cook & Confectionery Establishment. Dymuna Mrs. Wailis Thomas hefyd ddiolch i'r Cyhoedd yn gyffredinol am y gefnogaeth a ^atddd yn y gorffenol, gan hyderu y caiff barhad o'r cyfryw eto yn y dyfodol, a sicrha y bydd iddi wneud yr oil ynei gallu i deilyngu'r gefnogaeth Spring Cleaning. Mae Glanweithdra yn anhebgorol angenrheidiol i iechyd, Y MAE William Parry, ø. PAINTER, PWLLHELI, Yn cynyg BARGEINION DIGYFFELYB mewn pob math o Bapyr Papuro Tai o'r patrymau diweddaraf o lid. y pisyn i fynu. Miloedd c batrymau i ddewis o honynt. Mae yn rhaid eu clirio gan ei tod yn eangu ei fasnachdy. Hefyd pob math o Baent, Varnish, Gwydrau, Brushes, yr oil o'r quality goreu am y prisiau iselaf. Deuwch yn liu, ond peidiwch dod i gyd gyda cich gilydd. "Cotiwch y Cyfeiriad :-Wm. Parry, 6a, Gaol Street, Pwllheli. Yr unig Oruchwyliwr yn Pwllheli a'r cylch tros HALL'S WASHABLE DISTEMPER. Attendance Notice. Bydd Mr. Ranleigh Jones, L.D.S., R.C.S. (Edi.), SURGEON DENTIST, yn ymweled a Pwllheli bob DYDD MERCHER, yn aros gyda Mr. BOWEN, Grocer, High Street, ollv boreu dan 4 y prydnawn. o I I

I PWLLHELI

PWLLHELI. CYHOEDDIADAU SABBOTHOL —Mai 24. Penlan (A.), am 10 a 6, Parch. J. Glyn Davies, Llaniestyn. Capel Seisnig (A.) Cardiff Road, am 11 a 6-30 Penmount (M.C.), 4lm 10 a 6, Parch. William Thomas, Llanrwst. Salem (M.C.), am 10 a G, Parch. it. J. Jones, Bangor. Capel Seisnig (M.C.) Ala Road. a'n 10 a 6, Parch. J. Pritchard, M. A., B D., Llanberis. Tabernacl (B.), am 10 a 6, Parch. Henry Rees, Dolgellau. Seion (\V.), am 10, Mr. Joseph Jones, Nefyn; am 6, Mr. Hugh Jones Criccielh. Hen Gapel y Bedyddwyr North Street, am 2, ysgol. Ysgol Genhadol (M.C.), Sand SLreet, am 10 a (j, L'yfarfod Gweddi. | Ygol Ucnhadol North Stftet (A.), am 2, y, South Beach (M.C.), am 2, Parch. It D. Rowlands (Anthropos). Tarsis (M.C.) am 10 a 6, Parch. K. D. Rowlands (Anthropos). St. Pedr. 9.30 a 6 (Oymra), H a 6 (Sei8nia) Parch J. Edwards, B.A., Fieer, a'r Parch T. Woodings, B.A.,Cura.d. Cenhudaeth Lydewig North St eet, R (J., am 10-30, Offeren Sanctaidd, am 2, Ysgol a:n 6-30 urcgeth Gymraeg gan y Parch P. Merour, betiedicaiwn. EISTEDDFODOL. Yr vvythnos ddi- weddaf yr oedd Mr. N. McLeod, A. R.C. M., yn cyd-feirniadu'r gerddor- iaeth a Mr. O. Trevor Jones, Henllan, yn Eisteddfod Dyffryn Elwy. BREINTEB AR HIDLAN. Mae Mr. Tom Owen, Ironmonger, Maes, wedi sicrhau breinteb (patent) ar Hidlan, yr hon fydd yn gaffaeliad mawr i werthwyr 1 lefrith ac amaethwyr, am ei bod yn hidio y llaeth yn lan. LLWYDDIANUS ETo. Bu y Mri. G. Cornelius Roberts, Maes Meat Stores, W. H. Davies, Mount Terrace, ac Endaf Robyns Owen, Erw Wen, yn llwyddianus i gipio amryw o wobrau yn Arddangosra Porthmadog ddydd Iau diweddaf. HEN NVEINIDOGION.-r)eallwn fod dau o hen weinidogion y dref yn g-was- anaethu yma y Sul nesaf. Bydd y Parch. Henry Rees, Dolgeilau, yn y Tabernacl, a'r Parch. William Thomas, Llanrwst, yn Mhenmount. Sicr genym y bydd llaweroedd yn faich o gael clywed y ddau eto PERFFORMIAD.-Heno (nos Fawrth), yn y Neuadd Drefol, bydd y plant yn ail fyned drwy berfformiad Gvvyl Fai. Hefyd bydd y Frenhines Eluned yn cyflwyno y gwobrwyon i'r enillwyr yn y carnival Ac i derfynu dangosir am- ryw ddarluniau ar y cinematograph. Mynediad i mewn drwy docynau is. a 6ch. Drysau yn adored am 7, i ddech- reu am 7-30 o'r gloch. Deuwch yn liu Bydd yr elw yn myned i drysorfa hys- bysebu'r dref. MARWOLAETH A CHLADDEDIGAETH.— Drwg genym orfod cofnodi marwolaeth Mr. Charles Smith (pysgotwr), High Street, yr hyn a gymerodd le nos Sad- wrn, Mai 9fed, ac efe yn 76 mlvvydd oed. Yr oedd yn gymeriad tra adna- byddus yn y dret, ac yn ddyn tawel a boneddigaidd. Ciudwyd yr hyn oedd farwol o hono ddydd Mawrth diweddaf i hen fynwent Denio. Gvvasanaethwyd wrth y tv gan y Parch. E. Mostyn Jones, ac.yn y fynwent gan y Parch. J. Edwards, B. A., y Ficer. Gedy ar ei ol amryw feibion a merch a llawer o berthynasau, a dymunwn nawdd y net drostynt yn eu gatar. Y LLUNGVVYN.—Fel y gwelir oddi- wrth ein colofnau hysbysiadol, cynhelir chwareuon yn yr Adlonfa y Llungvvyn. } Eleni bydd carnival yn" cymeryd lie, a 1 chynygir amryw o wobrwyon yn y gwahanol adranau. Dylem fel trefwyi wneud ein goreu i gynorthwyo y Mri. Andrews a'i Fab i wneud ein tref yn atdynta i ddieithriaid ar y gwyliau. Bu amser pan y bu yr ben dref yn gyrchtan miloedd o bobl ar wyliau y Pasg a'r Llungvvyn, ond er's rhai blyn- yddau bellach y mae atdyniadau y Pasg wedi peidio a bod, a hyny, meddir, am y rheswm na roddid cefnogaeth iddynt genym ni fel tretwyr. Gresyn fydd i ni golli'r Llungwyn eto. Bydded i ni oil wneud ein-goreu y tro hwn trwy gef- nogi y chwareuon a'r carnival, ac yna geisio codi yr hen dref i fyny eto fel cyrchfan y miloedd ar y gwyliau. TEML SOAR.-Nos Fawrth cynhal- iwyd y Gymdeithas Demlyddol, dan lywyddiaeth y Parch. Thos. Williams, The Elms. Dechreuwyd y cyfarfod gan Mr. Richard Jones, Penrhydlyniog. Wedi darllen a chadarnhau y cofnodion cafwyd adroddiad hynod bwrpasol gan Willie Rees Jones, ynghydag adroddiad o I Beibl mawr fy mam" gan Griffith Griffiths. Wedy'n cafwyd can hynod swynol gan Miss Edith Wynne Jones, ac adroddiad "Y Beibl," gan Willie Rees Jones. Cafwyd gair ymhellach gan Mr. J. G. Jones, Salem Crescent, ac adroddiad rhagorol gan Miss E. J. Williams, Penmount Place. Hefyd can gan Miss Hughes, ynghyda gair gan yr hen chwaer Ellen Griffith. a Mr. Richard Jones, Penrhydlyniog, ac yn idilyn adroddiad gan Mr. J. Robinson. Ni raid dweyd am ei ragoroldeb ef. mae yn dda bob amser. Diweddwyd wedi cael cyfarfod hynod o lewyrchus gan yr hen chwaer Ellen Griffiti Cofied pawb am y cyfarfod sydd i'w gynal heno, nos Fawrth, yn Festri Penmount, am 7-15 o'r gloch. PRIODAS Dd)-dd lau diweddaf, yn nghapel South Beach, priodwyd Miss Lucy Myfanvvy Jones (trydedd ferch Mr. a Mrs. Owen Jones, Aberkin house, South Beach), a Mr. D. II. Knowles (ail fab Mr. Knowles, draper, Dinbych). Cyfail y priodfah oedd ei fravvd, Mr T. R. Knowles, a chyfeillesau y briod- ferch oeddynt ei chwaer, Miss Violet M. Jones, a Miss Nesta Knowles, chwaer y priodfab. Cyflawnwyd y gwasanaeth gan y Parch. D. E. Davies, a chwareuwyd y Wedding March gan Miss K. McKevitt Roberts. Yr oedd niter dda o gyfeillion y teulu yn y capel, ac yn cymeryd dyddordeb mawr yn y gwasanaeth syml a phrydferth. Wedi y gwasanaeth gwahoddwyd nifer o gyfeillion y teulu i'r boreubryd, pan y darllenwyd penillion o waith Ap Rolant yn llongyfarch y par ieuangc, ac y traddodvvyd anerchiadau gan amryw yn dymuno hir oes a dedwvddwch iddynt, ac atebwyd gan y gwr a'r wraig ieuangc. Ymadavvodd y par ieuangc gyda'r tren y prydnawn i fwynhau eu gwylfel. Derbyniasant amryw bell- ebron yn y boreubryd yn dymuno yn dda iddynt.

ABERSOCHI

ABERSOCH. I LLWYDDIANT.—Llongyfarch wn Mr. G. Evans, Mur Cwpl, Cilan, ar ei waith yn pasio yn llwyddianus yn Lerpwi arholiad i fyned yn Sanitary Inspector. Astudiodd y cyfaill yn ddiwyd yn ei oriau hamddenoi, a da gan bawb o'i gydnabod iddo fod yn llwyddianus. Eled yn u wch eto.

3VEFYN t

3VEFYN. t YN LLWYDDIANUS.—Da genym un- waith eto gael llongyfarch ein cantores ieuanc Miss Gwenonwy Griffith, ar ei llwyddiant feNdatganydd. Y tro hwn IIwyddodd i tod yn gyd-fuddugol ar yr unawd Soprano yn Eisteddfod Powys ddydd Iau diweddaf. Da iawn. DAMWAIN.—Yr wythnos ddiweddaf cyfarfyddodd dau o weithwyr yn Chwarel y Gwylwyr a damwain ddif- rifol, set y Mri. W. Mona Hughes, Nefyn, ac Owen Williams, Llithfaen. Yr oeddynt yn dilyn eu goruchwyliaeth ar y mynydd, a hyrddiwyd hwy gan ddarn o graig i d^>fnder o tuag ugain Hath. Ordd Sadwrn bu Mr. W. Mona Hughes farw mewn canlyniad i'r niweidiau dderbvniodd, a drwg genym ddeall fod Williams yn dal yn ddrwg iawn. --0--

KHIW I

KHIW. I CYFARFOD LLENYDDOL. — Ddydd Iau diweddaf cynhaliwyd y cyfarfod Ilen- yddol blynyddol yn Ysgol y Cyngor. Fel arferol daeth Ilu mawr ynghyd, a chaed cyfarfodydd llwyddianus. Llyw- yddwyd cyfarfod y prydnawr. gan Mr. W. Jones, Glynllyfnwy, ac yn yr hwyr gan Mr. ). L. Roberts, Bottwnog. Arweiniwyd gan Mr. G. E. Jones. Ysgol y Cyngor Y beirniad cerddorol ydoedd y Parch. Pr H Lewis, F.T.S C Abermaw, a chyfeiliwyd gan Miss Ella A. Davies, A.R C.M., Abererch. 0--

Marw Capten G A LucasI Abersoch

Marw Capten G A. Lucas, I Abersoch. Boreu LllIn diweddaf bu farw Capteu G A. Lucas, Abersoch, yn 82ain mlvvydd oed. Bu yn dal safleoedd pvvysig yn y fyddin, ac yn llywodraeth- wr ar ranbarth o India. Yr oedd ar twrdd y Birkenhead" pan y suddodd y lloug hono, ond achubwyd ei fywyd ef. --0

Ei Daron Wacl yn y Tren

Ei Daro'n Wacl yn y Tren. AR LINELL Y CAMBRIAN. I Pan gyrhaeddodd y tren i Fachynlleth foren Sul canfyddwvd y guard, William Jones o Groesoswallt, yn gorwedd yn anymwybodol yn y van. Ciudwyd ef i'w gartref lie y bu farw yn ystod y nos. Bu yc guard ar linell y Cambrian am gyfnod o 25aiii mlynedd.

I u Dianc olr TiottyI

I u Dianc olr Tiotty. I Cyhuddwyd tri o fechgyn y dydd o'r I blaen yn Ngwrecsam o ladrata, a gohiriwyd yr achos hyd ddydd Liun diweddaf, a gorchymynwyd i'r bechgyn gael eu cadw yn y tlotty yn y cyfamser. Pan alwyd yr achos ymlaen ddydd Llun, hysbysodd yr heddlu fod dau o'r bechgyn wedi dianc o'r tlotty. Gohir- iwyd yr achos drachefn am vvythnos er ceisio dal y bechgyn. Dywedir fod yna amrai gyhuddiadau yn eu herbyn.

Carcharor vNidiO drwy Ffenestr y TrenI

Carcharor v-NidiO drwy  Ffenestr y Tren I Dydd Ltun traddododd ynadon Aber- ystwyth un o'r enw Francis Evans o Whitford, Treffynon, i garchar am fis am ymosod ar gwnstabl. Pan ar ei ffordd i garchar Caerfyrddin gyd 'r tren neidiodd drwy y ffenestr a cheisiodd ddianc. Tynodd y svvyddog j oedd gydag ef y communication cord a stopiwyd y tren, ac aeth ar ei ol. Wedi rhedeg am bellder o ffordd llwyddodd i'w ddal, a chymerodd ef I yn ol i'r tren, ac yna i'r carchar yh | Nghaerfyrddin.

Ii IAm 14eg niwrnod mewn Cwch

Am 14eg niwrnod mewn Cwch DEG YN MARW O NEWVN. iinu i N MAR?V 0 NEWNN.! Dydd Llun cyrhaeddodd y Seneca' Halifax gyda phedwar o griw yr agerlong Columbian a losgwyd ar y mor ddechreu y mis hwn. Codwyd hwy i fyny gan y Seneca" y diwrnod blaenorol, ac adroddant stori dychrynllyd am eu dioddefaint yn ystod y qeg ni n rnod fuont ar y mor mewn cwch agored. Yr oedd pymtheg o ddynion yn y cwch pan adawyd yr agerlong, ond nid oedd ganddvrjt ond bocs o gacenau ac ychydig o ddwfr. Gallasont gyda gofal wneud i hyn gyraedd am ychydig ddyddiau, ac ar derfyn deg diwrnod yr oeddynt oil yn fyw ond rnewn cyfl wr difrifol. Yn ystod y ddau ddivvrnod cyntat gwelsont dair o agerlongau, ond er pob ymgais methasant a chael eu sylw Ar ol yr ai! ddiwrnoa ni welsont ddim ond y mor o'u hamgyich hyd nes y codwyd hwy i fyny gan y Seneca." Ar y i ieg diwrnod bu i un o honynt farw o nevvyn, ac yn ystod y tri diwrnod dilynol bu i ddeg arall o honynt farw. Bu'r olaf o'r deg farw ychydig cy n i'r agerlong ddod yno. Mewn ystad o orphwylledd ceisiodd un dyn lofruddio ei gyfeillion gyda bwyell, a gorfu iddynt ei rvvymo i lawr yn ngwaelod y cwch. Llwyddodd y gweddiil i gaJw eu hunain yn fyw trwy gnoi lledr eu hesgidiau, ac yfed hyny o ddwfr gwlaw a alleot ei gasglu. Yr oeddynt mewn cyflwr difrilol pan godwyd hwy i fyny, a rhwng eu gwendid a'u llawenydd o'u achub y oeddynt bron yn wallgof Symudwyd hwy ar unwaith i'r ysbyty pan gyrhaeddwyd y lan.

0Cymanfa Wesleyaid Cymru

-0- Cymanfa Wesleyaid Cymru. Deallwn fod egiwys Seion, Pwllheli, wrthi yn brysur yn parotoi ar gyfer y Gymanfa uchod. Diwrnod mawr yr wyl fydd dydd lau, pryd y cynhelir cyf- arfod ordeinio yn y boreu, yn yr hwn yr ordeinir amryw o breZetli,r ieuainc i gyflawn waith y weinidogaciii. Prif atdyniad yr wyl fydd presenoldeb Mr. Gipsy Smith a'r Parch. Samuel Collier, dau o brit efengylwyr y byd. Mae trefniadau yn cael eu gvvneud hefyd i sic.hau trenau arbenig, a disgwylir y bydd tyrfaoedd yn manteisio ar y cyfle. --0--

Ffrwydriad mewn Glofa

Ffrwydriad mewn Glofa. Ddydd Ltun cymerodd ffrwydriad le yn Nglofa Waenllech, ger Llanelli, a chafodd dau frawd o'r enwau Edward a Llewelyn Davies, Felinfoel, eu niw- eidio'n dost. Ciudwyd hwy i'r ysbytty mewn cyflwr difrifol. Ar y pryd nid oedd ond y ddau yn gweithio ar y lie fel nas gellid dweyd beth ddigwyddodd i achosi r fTrwydiiad.

Advertising

Yn Eisieu. LLE Cyfleus i gadw Motor Bicycle. Anfoner i R," UDGORN office. Wanted. A STRONG General, used to washing AL and ironing. App?y.—GwAHA RESTAURANT, HIGH STREET, PWLLHELI. APPRENTICE fur the MiUinery. AL Apply—EVAN JONES, Shop Caer- hydderch, Pwllheli. C. H. JONES, P.B.H.S., 2. MARKET HALL. PWLLHELI. ALL KIND OF Garden ( Farm Seed. HOhTlCULTURE SUNDRIES. C. H. Jones is Instructor of Gardening at Bottwnog County Sehool. SCHOOL GARDEN SUPPLIED,. Open —MONDAY, WEDNESDAY and SATURDAY. Urdd yr Odyddion Pwllheli. Cynhelir Cyfarfod Neillduolj yn Ystafell y Clwb J, SALEM TERRA CE, am 7-30 o'r gloch, NOS FAWRTH, MAI 26ain, 19i4 | Niater Arbrisiad Cymreig Deddf Yswiriant. Taer ddymunir ar i'r holl aelodau | yswiriedig a gwirfoddol i roddi eu presenoldeb. T. WILLIAMS THOMAS, Mai 16eg 1914. Ysgfifenydd. » PWLLHELI UNION. \TOTlCE IS HEREBY GIVEN, ? th t the Half-yearly Statement of Accounts of this Union, together with th.2 Relief Order Book and the Ledger, will, on the 3rd day of June, 1914, be deposited at the Board Room, Union rorkhouse, Pwllheli, and such Statement and Books will be opened to be inspe ted, examined, and copied by any Ow ler of Property or Ratepayer in the siili Lnioti, at any reasonable hour in the daytime when the Board 01 Guardids is not sitting, until the 8th day of June, 1914; and that on the last-menuoned day, at the hour of 2-30 p n: the Accounts of the Union will be audited by J. Edwyn Hughes, Esq., liu; Auditor of the District com- pi isi 11 this Union, at the Board Room aforesaid, w hen and where every such Owner of Property or Ratepayer who may hav.; any objection to matter -contained in the ul ove-mentiof»c~ Account; may attend and prefer his objection, and the same will be heard and determined by the Auditor. Dated this 15th day ot May, 1914. HUGH PRITCHARD, Clerk to the Board of Guardians. DA HER SVLW. JL LANNOR. Dymunir gwneud yn hysbys fod cyfeillion BETHANIA (IV!.C ) o dan orfod i newid dyddiad eu DARLITH 0 Nos lau, Mehefin 4ydd, I Nos Fawrth, Mehefin yr 2il. P "r LLHELI, WHIT-MONDAY, JUNE 1st, 1914. UNDER A A A. AXD N.C.U. RULES GRAND Sports, Cycle Races and Oarnival will take place at the Recreation Ground. OPEN EVENTS: Cycle Races. 2 miles (10 guinea Challenge Cup). 2 La ps. I Mile Novice. Athletic. 100 yards. 440 yards. High Jump. Obstacle Race. Additional Events. Sett-making Competition. Cup presented by Councillor W. M. Toleman. Week End Haces. Competitors to find one night shirt, candlesticks and caudles. Tillirg at the Bucket. NUMEROUS LOCAL EVENTS. For particulars apply to- FRED. E. YOUNG Hon. Sec., Estate Offices, Pwllheli. To Let. HOUSE known as Snowdon View, South Beach. Appl)-RoBINSON, Allandale, Pwllheli. A S M -L COTTAGE near Pwllheli R-oorns,-suitable to couple without family or widow. Apply to- 44 T," L'DGORN Office.