Teitl Casgliad: Udgorn

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Llun 1 o 4 Nesaf Olaf
Full Screen
3 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

.». -"1.- Bolloteii, Bangor, i am y Pianos Oorcu, Or^anau (Joien, AR I Gvverth (ioreii. l Aufonwch am Catalogue.

Advertising

I Soiloten, Bangor, I AM Y  rauuopliones goreu, Records goreu, Yr Offeryuau goreu o bob luath. Anfonwch am Catalogue.

Advertising

I SHOP CRUCAN, PWLLHELL == = -= z -= = 3.. MAE Giimnjmi YN RHODDI GWAHODDIADI HOLL DDARLLENWYR ..i. ç:+ -1;1j .ø:' 41 ta wmmmzm » Y, > ?-è ''>{'i¡,.< 'f' -t& ,g.;i! I DALU YMWELIAD BUAN AT SHOWROOMS, PA RAI YN DDIBETRUS YDYNT Y Goreu a'r Rhataf yn y Cylch, ER MWYN IBDYNT GAEL GWELED DROSTYNT EU HUNA1N Y Bargeinion Digyffelyb ??*?? ?tOM ? ? GYNYGIR GENYM MEWN POB MATH 0 Ddodrefn a Furnishing Ironmongery. Papr p I)ii ito Papnr Papro I Os am FAiMiKINlON PAPT U PAPURO T.Al—cyn nend eich i ryn- i ad a u gel well i weld y b,.oo enfawr o bob math, am brisiau a bar .mdod, sydd gall W. T JONES, PAINTER A E SCORATOR, Penlan Street. Pwllheli I Stoc uewydd yn unig, o'r p *ti ymau diwedd- araf, am bii~iit!jo!i \n unman. f& £ F* 'yniuntx W. r. J. wneii'j u in » y- ei sn cymysgu rno mith o ir$*X\ &c-> q »ility goreu, ani bjizi;ii GORUCIIWYLIWR A R BE NIG )ROS— Soissons Brothers & Co, gwncllthuïwyr Hall's W ahbla Distemper. THE Gwalia Restaurant & Bakery. Mrs. Walis Thomas, COOK & CONFECTIONER. Well ppointed Tea and Luncheon Tvo >ms. Higli Street, r^wlJ laeli. Lunch, Madeira, Sultana, Rice, Seed and other Cakes in g»«»t varielp Fancy Cakes and HanJ-maMe Biscuits for Afternoon Tea in great variety. Try our Xmas Cakes & Puddings. Paentiwr gyda Pwti, Pot a Phaent. Mae Glanweithdra yn anhegorol aneenrheidiol i Icchyd, a leckyd y w pobpeth. MAE William Parry, PAINTER, PWLLHELI, Yo cynyg BARGEINION DIu FPLLYB mewn pob inath o" Bapur Papuro Tal o'r patrymau diweddara ) lie. y pisyn i fynu. Miloedd o batrymau i ddewis o honynt. \tae yn rhaid eu clirio gas ei fod ya eang-u ei fa- achdy. Dyma fe! y canodd bardd jjdo Mae son am W illiam Parri, Mae sToc pur helaeth ganddo a Ac am ei siop a i g-elfi ( ewch droi i mewn a chroeso, .1 Lie yw'r dyn i harJdu '<.h tai Ond ni raid ichwi brynu dim A phapur, paent a phwti. Os na fydd yn eich pie.io. tTefyd. p h math o Baeot, Varr. 3h, Gwydrau, Brushy yr oil or Quality Goreu, fh am ) Pr-iiau IsJ—fel arferol. Deuwch yn llu. unJ peidiwcu iou i gyJ gyda'ch gilydfL Cofiwch y Cyfeiriad—Wm. Pari 7, 6a, Gaol Street, Pwllheli.* Yr unig oruchwyliwr yn Pwllheli a'r cylch tros HALL'S WASHABLE DISTEMPER.