Teitl Casgliad: Udgorn

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 2 o 4 Nesaf Olaf
Full Screen
17 erthygl ar y dudalen hon
AT EIN GOHEBWYR

AT EIN GOHEBWYR. A .toner erbyn BOREU SADWRN y Pnt) a'cbebion a thaliadau I-m Yr CTPSOBN t'w ban ton i'r GOBUCHWYLIWR, 74, High Strflet, Pwllheli. Pob gohebiaeth i'w cyfclrio- YB UOOORN OFFICE, Pwi.LHKLl Bydrl yn dda genytu dderbyo \Jbeh- isothan ,.rtd: wrth ohebwyr ar fatotion lleol o ddyddordeb oyboe< dus.

Diwedd Trist Ysgolfeistr

Diwedd Trist Ysgolfeistr. Dydd lau dueddaf cnhaliw d treng- hoiiad at j^urff AI J Williams, gynt ysgol- feist- Vstrol Sirol Bontnewydd. Yr ocdd y tiancedig vn bur anabyddus yn y Sir. Cafodd el dd swy 'do cddeutu deunaw mis yn ol. Daet"pwyd o hyd i'w goiff pryJ- nawn Merthi yn Afon Menai, yn ymyl Caernarfon. ac yr oedd yn amlwg ar ei goiff uido fod yn y dwfr am amryw ddydd- iau. V • oeud M, M. G. Nee yn gwylied y trengh> liait ar ran teulu y trancedig. Dv weo.-ku yr Arolygydd Williams, ar ol clywed uv. co*ff wedi ei gael ar lan ir afon, iddo tyned yno. Nid oedd modd gwneud allan pwy ydoedd oddiwrth y gwyneb, yn uanos fod y corff wedi bod yn y dwfr am rai dyddiau. Ond cafwyd llythyrau ar ei be"son oedd yn p-ofi yn amlwg pwy vdoedd. Yo ddiweddar yr oedd ti ddul weat cyfnewid yn fawr, ac am rai A ,tliri.,s < cyn ei farw yr oedd wedi hod 1 ffvvrdd o Gaernarfon. Y tro diweddaf y we wyd ef yn fyw ydoe-ld wyth 'iob i'r nos Sul blaenorol.—Mr Nee: Yr oelidtch yn gwybod ei fod ar goll wythnos i ou- Sul diweddaf.—Dywed w yd wrthyf ai ol hyny iddo adael y tlotty ar foreu y Sul hwnw. Yr un noson, neu oddeutu un o'r gloch y boreu, gwelwyd ef gan hedlwas ar yr heol. Yr oedd yn nos- waith wlvb ac ystormus. Ychwanegodd y tyst ludo weled y trancedig prydnawn Sul. Dywedodd Mr Humphrey Evans, ysgol- feistr Vsgol Sirol Caernarfon, am yr ym- drechion a w naed gan yr ysgolfeistriaid ar ran y ttancedig. B reu Sul gaiwodd y trancedig gydag ef, a bu gydag ef yn y capel. Dywedodd yr arolygydd meddygol fod meddyg wedi ei hysbysu ef fod cyflwr ei feddwi yn gyfryw oedd yn cyfiif am y ffaith ei tod yn yfed i ormodedd, ac nid yr yfed i ormodedd oedd yn cyfrif am sefyJIfa ei feddwi. Mr Nee Felly, y mae wedi caet ei gam- farnu ? Atebodd y tyst mai dyna ddywedwyd wrtho. Yr oedd wedi hysbysu meistr y ty o adroddiad y meddyg. Sylwodd y crwner eu bod oil yn teim!o fod yn ddrwg ganddynt fod y trancedig, It yr hwn oedJynt oil yn ei adnabod mor dda, wedi cy arfod a'i ddiwedd o dan am- gylchiadau mor brudd. Mae'n amlwg fod ei gyieilfion wedi gwneud yr oil a allent er ei weiia, ac vr oedd yn rhyw gymajnt o foddlonrwydc, i wybod mai nid y ddiod oedd weui acnosi stad ei feddwl, ond mai yr oiat oedd yn cyfrit ei tod yn ymyfed. Dychweiwyd tbeithfarn o catwyd wedi boud-, a phasiwyd pieidlais o gydymdcim- lad a'i wvdJw a'r teulu.

Yr Amaethwyr ar Groes I Goch

Yr Amaethwyr a'r Groes I Goch. Yr wythnos ddiweddaf bu Mr Herbert Brown yn aretch nifer o gyfartodydd yn y d, d d'f cy ich er anog yr amaethwyr i gynutthwyo cymdeithas y Groes Goch. j L'ywyjj-iyd y cytuifcd nos Fawrth gan y ,vi ier | Vlr G C. Roberts), a chyfarfod dyJd Mt cher gan Su-geon-General P. M. Kins, Riivlltch Egiurai Mr Brown fod 300 uoop eisou s wedi eu cyfranu gan y tft.m")1 Pryoeini amcan hwn. Hyd- erai y glIai sicrhau 5oo,CKX)p. cyn diwedd y flw)ddyn. Yf ocdd siroedd eraiil yn l'alu yn thago,ol trwy gynal Jumble Sales, ac anogai y ffermwyr i drefnu un. Nid oedd tTi.^niwyr Sir Gaerna' fon wedi t yiraisu ond 8p i'« nmcan hw n hyd yn hyn. Bu ef d osodd yn Fhainc ddeg neu ddeu- d,ei; o veithiau er toriad alian y rhytel, a gaitai dyntio i'r gwaith thagorol a uncid tan y G\>ndi it »as y no, a'r pcth lleiat allai He 01\\ Y' y wutd ei wneud yll-tedd sicrhitu gufaiaeth o r tath y nn i'r rhai oedd yn barod i dilloijet ac aberthu pobpv th er mw n eu tjulad Ai^erchwyd y cytartod- ydd gdil Mr C H Lloyd Edwards, U.H., Nanhoron, a Mr Robert Parry. Gwynfryu^j -0-

No title

Y ma? y B^lgiai J svdd yn byw yo Lêlh-I Worth. r?y t?yn?! Cyff es o ?yn?herddau, I wedi c dros ;Z,-Ioo at aoj.cn i tiusenoj.

YMOSODIAD NEWYDD AR VERDUN

YMOSODIAD NEWYDD AR VERDUN j KUT YN GANOLFAN DYDDORDEB ETO YMWELIAD Y PRIF WEINID03 AR IWERDDON- CANLYNIADAU BODDHAOL AWYRLONGAU Y GELYN YN YMOSOD AR KENT 0 DDYOD I DDYDD Dywed y newyddion o Petrograd fed liuydd uLjdi dilyn ymosodiad y Rwsiaid yn nghy/ciri d Mosul. Cymerwydd medd- iant o drtt Rowanducz. Ciliodd y Tyrciaid yn oi, adael llawer o ddetnyddiau rhyfel yn nwyiaw y Rwsiaid. Newy-ddion diwedd ,rac}¡ ddywed eu hd yn ymyl Mosul, un o'r ffyrdd pwysicaf yn Meso- potamia. Tr wy y ffordd hon y cyllenwir y milwyr Tyrcaidd, ac os llwydd-i v Rws- iaid i gymeryd y lie hwn hydd y canlyniad- au yn dditrifGI i'r fyddin Dyrcaidd. Dywedir fod yan y Cydbleidiaid sicr- wydd diambeuol fod Germani yn dioeddef oddiwl th brinder milwyr. Credir mai nifer yr ,iCgyfnethion ydyw 200,000 o ddynion o ddosbaith 1916. Hysbysa y Mo lys i frwydr gymeryd lie dydd Mawnh y tu allan i arfordir Belgium, cydrhwng destroyers Prydeinig ag eiddo y Germaniaid. Ciliodd y gelyn yn ol i'w torthladdoedd. Nid oedd dim colledion o du y Prydeiniaid. Gwnaeth suddfjtdau y Cydbleidiaid ym- osodiad yn y Baltic ar amryw longau Germanaidd. Suddwyd pedair o longau y gelyn. Newydd diweddarach ddywed ni-ii suddfadau Prydeinig wnaeth yr ym osodiad. Unwaith yn rhagor y mae Kut wedi dyfod yn ganolfan dyddordeb dwin. Llwy- ddodd y Prydeiniaid i gymeryd Duzailah, pellder oddeutu milltir o Kut. Golyga hyn fod y Tyrciaid wedi cilio yn ol, ac fod y Cadfiidor,, Gorritio e yn eu hymlid- Llwyddodd byddin o feirch-fiiwyr Rwsiaidd i ymuno a byddin y Cadfridog Gorringe. Disgwylir yn bryderus am y newyddion nesaf o'r lie hwn. I YMWELIAD MR. ASQUITH A'R IWERDDON. Dydd Ltun ymwelodd Mr Asquith a Belfast, a bu yn cydymddiddan ag amryw o arweinwyr lleol. Ar gais y Prif Wein- idog bu yn cydjmddiddan heiyd ynghylch safle bresenol pethau yn yr Iwerddon gyd ag yeh) dig o'r dinaswyr. Dywedir mai yr hyn oedd dan sylw ydoedd y cwestiwn o ddiarfogi y Gvvirfoddolwyr. Ar ol hyny bu yn ymweled a Cork, gyda'r un amcan meddir. Dychweloda i Loegr dydd Sul. AWVR-RUTHR AR LAN AU KENT. Nos Sadwrn diweddaf gwnaed ihuthr ar lanau Kent gan dair o awyrongau i Germanaidd. Gollyngwyd amryw fFrwyd- | belenau. Lladdwyd un milw", a chafodd gwraig a morwr eu niweidio. Drylli%%yd un tafarndy, a niweidiwyd amryw o dai. Ar ol gollwng y flfrwyd-belenau diangasant ymaith Cafodd un o'r awyrlongau eu j d\\yn i iawr ar langau Belgium foreu tranoeth. AMRYW FRWYDRAU VN YR i AWYR. DWYN I LAWR UN-AR-DDEG 0 AWYRLONGAU GERMANI. Yn ystod diwedd yr wythnos dygwyd i lawr un-ar-ddeg o awyrlongau German- aidd, tra o'r ochr arall bona Berlin fod do- o axvti,,ngiu y Cydbleidiau wedi pu colli ar jr ochr or! ewinol i'r tfrynt. BRWYDR FAWR RHWNG H AL-I lAID A'R AWSTRIAID. Yn o' adioddiad ddaw i law o Awstria honant iddynt gael buddugoliaeth bwysit: ar yr Italiaid. Cymerwyd 16,000 yn gar- charorion. Nid yw y newyddion Italaidd yn crybwyll am hyn, ond dy-w ed i'r Awst- riaid golli 40.000 o ddjnion vvrth wneud yr ymosodiad. V?OSODIAD NEWYDD AR VERDUN. Declweuodd y frwydr o fiaen Verdun CHwefror 2iair, ac ar ol tri mis o Irwydro ffl-rf mae Germaniaid heb gymeryd y lie etc Y rrae colledion Germanaidd yn ystod y t'i r.i-- yn a, yn ol yr '.IT,l;yfr:f cymedrol, yn cyrhaedd 300,000 o ddynion Dywedir fod haner miliwn o dunelli o fetal wedi ei daflu i rengoedd y Ffrancod, a 1 5,000,000 o shels. Gwnaeth y German- iaid ymdrech arall dydd Sul diweddaf, gyda 50,000 o ddynion. Llwyddasant i gymeryd ychydig o ffosydd ar waelod y lie a adnabyddir fel Hill 265. Ond gwn- aed hyny -dim ond ychydig latheni o dir gyda cholledion arswydus i'r gelyn. CONNOLLY A'l DDIENYDDWYR. Gweddiat dros bob dyn dewr fydd yn gwneud ei ddyledswydd,"—meddai Con- nolly, y galluocaf o'r rebelwyr Gwyddelig, —tra yn cael ei arwain i'r dienyddle, pan ofynwyd iddo weddio dros y rhai oedd i'w saethu. GERMANI EISIAU HEDDWCH. With anerch cytarfod Rhyddfrydol yn Bishop Auckland dywedodd Dr. Ruther- ford, yrymgeisydd Rhyddfrydol, fod Ger- mani yn dymuno am heddwch. Dioddefai yn drum o eisiau bwyd—yn fwy felly o lawer na dim a wyddom ni yn Mhrydain. i GWARCHOD MYNEDFA Y KIEL CANAL. Dywed gohebydd o Cophenhagen fod cadben agerlong Is-Ellmynaidd ar ol cyr- haedd yno o ynys Langeland, wedi myn- egi iddo gael ei atal, dair milltir o'r lie hwnw gan suddfad Germanaidd, liywydd yr hwn a'i hysbysodd fod mwnau wedi cael eu gosod i lawr o Smarn at Lange- land, fel ag y mae y fynedfa i Kiel Canal wedi ei gau i fyny. DI WED DA RAF. Ymosod ar y llinell Brydeinig. Ar 01 tau-beleniad trwiu iawn, ddydd LJUll, ymosododd y German- iaid ar y llinell Brydeinig, ger Vimy, a llwyddasant i gyrhaedd y ffosydd cyntaf am y pellder o 1,500 o latheni. Vn ol adroddiad Ger- mani o banes y frwydr hon, dy- wedant iddynt enill y ffosydd, cy- meryd 220 o garcharorion, pedwar o faguelau, ac achosi colledion trwIU ar ein milwyr. Heddwch. I Y PAB, BRENIN SPAEN, A'R ARLYWYDD WILSON. Cyhoedda un o newyddiaduron Germani fod adroddiad wedi dyfod o Spaen, yn mynegi fod trafodaethau yn cymeryd lie cydrhwng y Pab a'r Brenin Alphonso ar y naill law, a'r Pab a'r Arlywydd Wilson ar lIaw arall, gyda'r bwriad o ddwyn o am- gylch gad-oediad cydrhwng y pleidiau. Adroddir yn mhellach fod y Brenhin Al- phonso yn credu yn gryf y byddai trefniant felly yn sicr o derfynu mewn heddwch, —. 0- I

8yniadau am Ryfel I

8yniadau am Ryfel. I Yn Llys Apel Gwyrfai, dydd Mawrth I diu eddaf. bu gwrthwynebwr cydwybodol yn dweyd ei tarn Nid oedd yn credu mewn rhyfel o wbl. Credai tod moddion eraill i setlo I cuerylon cenedlaethol heb fyn'd i drochi Jv. ylaw mewn gwaed. Dysgwyd fi i garu dyn, ac nid i'w ladd. Yr oedd yn aelod o Eglwys Crist Nid oedd yn credu lod dyn yn gwneud gwasanaeth i'w wlad trwy ladd dyn arall. Nid oedd yn barod i he'pti y rhyfel mewn unrhyw fodd. Yr wyt wedi fy nysgu yn yr Ysgol Sul nad wyf i ladd fy nghyd-ddyn, ond yn hytrach ei garu."

I Lladd Bachgen gan Fcllten I

Lladd Bachgen gan Fcllten. Yn ystod yr ystorm drom basiodd dros ranau o Fanceinion, ddydd Sul diweddaf, i liaildwnd bachgen bychan, deuddeng mlwydd red, gan fellten. Yr oedd ar ei ffordi rtref ar y pryd yn nghwmni ei frawo i.; u y tarawyd ef. Bu farw ar un- waith. Dian^odd ei frawd vn ddianaf.

I Apeliadau0Leyni Apeliadau o Leyn i

I Apeliadau 0 Leyn. Apeliadau o Leyn. i CAM A CHYMRO. Cynhaliwyd y Llys Apel Sirol yn Mhwll- heli dydd Mawrth. Mr. J. E. Greaves yn llywyddu. Ystyriwyd 40 o geisiadau, y rhan fwyaf gan y dyriion yn erbyn Tribynlys Lleyn. Gwrthodwyd bron yr 011 o honynt, a chan- j iatawyd apel Mr W. Cradoc Dabies yn erbyn osgusodiad amodol i denant icuanc o Pencaenewydd. Ymddangosai Mr Houghton Davies yn apelio yn erbyn Llys Lleol yn gwrthod esgusodi amaethvvr ieuanc, ac esgusodwyd ef yn amodol. Ymddangosai Mr O. Robyns Owen ar ran 18 o'r apelwyr. Gwnai mam weddw i chwarelwr ieuanc I o Lithfaen gais am esgusodiad i'w,.mab. Eglurid fod y mab wedi ei oifodi i ymuno a byddin Seisnig yn Nghaer cyn i'w gais gael ei ystyried, a thra nad oedd yntau yn deall gair o Sacsreg. Ymddeng-ys ei fod ef wedi lla-nw y gofrestr genediaethol pan yn gweithio yn Northwich, a symudodd oddiyno i Llandduias i weithio. Tra yno cymerwyd et i'r ddalfa am esgeuluso ymuno a'r fyddin, ac anfonwyd ef at y fyddin i Gaer. Gchiriwyd yr achos er mwyn gwneud ymchwiliadau pellach.

IGQrmod Cynyrch o Wenwyn

I GQrmod Cynyrch o Wenwyn. Y mae rhai pobl yn cynyrchu uric-acid gyflyr^ed ddwywaith ag ereill, ac y mae gorlw^th o'r gwenwyn hwn yn beth difrif- ol i unfhyw un. Daw mewn gwahanol ffyrdd, ond achosir ef ran amlaf gan orlaf- ur a gorfw,yta, yn arbenig o gig. Dylid cydytnddwyn a'r rhai ddioeddefanc oddiwrth arihwylderau uric-acid, nid oes ganddynt mà:,r he!p eu bod yn nerfus, yo flin, yn groes,\ amheus, gyda chur yn y pen, gyda syfVdan, ar bryd;al-i, a phob math ar bocnau. Gwyr dioddefd oddiwrth grydcymal- au beth yw poen mewn difrif^-ac nid rhyf- edd yr aitf yd hen oyn ei afllser-gan gael anhwylder ar ei galou yn hivyr neu hwvr- ach, sciatica, graiel, dropsi, neu galedwch yn y gwythi. Y peth doethaf ywXcymeryd rhybudd oddiwrth yr arwydd cVrvtaf o uric-acid— bwyta llaio gig, a dirh gdfmod o unr hyw ymborth. Yfed gun Q" laeth o dwr. Cymeryd digon o /marferiad corfforol, a chysgu wyth awr jaith noso yr wythnus. Defnyddivvch loan's Backache Kidney Pills i adrer yr lwlod ac i'w cynorthwyo i yru'r uric-ar.idjtllan o'r gwaed. Nis gell- wch fod yn "Ir iach tra bo gprmod o'r gwenwyn hwn yn eich cyfansoddiad. Nid oes codid i ddyn neu doVnes yn Mhwllheli eb air da i Doan's Bâfkache Kidne y p P, ]Itiss, y 6 Kidney Rills, y feddyginiaeth arbenig ar gyfer yr elwlod nas hona allu gwell b- i eth. Gay bob fferyllydd. neu 2s. 9c., y boc" odditfrth y Foster McCldhn Co, 8, IVdls st Oxford Street, London, IV

1 Mr Lloyd George yr Heddychwr I

Mr. Lloyd George yr Heddychwr. Dywed gohebydd Llundeinig y Man- chester Guardian fod Mr Lloyd George wedi cymeryd mewn liaw i setlo y gwrth-, ryfel anffodus yn yr Iwerddon ar linellau Ymreolaeth. Maentumir y bydd i newydd- iaduron mwyaf Toriaidd y Deyrnas gefoogi ei gynllun, a'i fod wedi llwyddo i gaei gan arw einyddion y gwahanol bleidiau dig yn yr Ynys Werdd i roddi i mewn i'w gyn- llun. Cred y gohebydd y bydd i Mi George drwy hyn wneud iawn digonol am ei waith yn pleidio gorfodaeth, ac yr enilla edmyg- edd ac ymddiriedaeth ei hen gyfeiliion, y rhai a dramgwyddasant wrtho yn yr argyfwng hwn yn of. Boed feily.

I ICymdeithas Croes Goch Am aethwyr Prydeinigi

Cymdeithas Croes Goch Am- aethwyr Prydeinig. Dydd Llun cynhaliwyd cyfarfod o Bwylljror Gweithiol y Gymdeithas hon yn Neuadd Drefol Pwllheli, o dan lywydd- j iaeth G. Cornelius Roberts, Vsw., y Maer. Etholwyd C. H. Lloyd Edwards, Ysw., Nanhoron, yn Liywydd y Gymdeithas; R. O. Lloyd Evans, Ysw Broom Hall, a Surgeon-General P. M. Ellis, Rhyllech, yn Is-lywyddion Robert Parry, Ysw., arwerthwr, yn Drysorydd Prod. R. H, Evans, Coleg Madryn, yn Ysgrifenydd a'r Maer yn Liywydd y Pwyligor. Pas- iwyd i anton cylchlythyr i bob Eglwys a chapel drwy yr oil o'r Dosbarth, i erfyo: arnynt benodi rhyw nifer i lyned o am- gylch yr holl aelodau i gasglu addewidion mewn arian, nvvyddau, cynyrch tir, oeu anifailiaid. Disgwylir y bydd Lleyn ac Eifionydd yn givneud eu rhan i gynorth- wyo ymdrech y Gymdeithas ar ran y mil- wyr clwyfedig. Gwneir ape! am haner miliwn o bunau, o ba swm casglwyd dros 300,0oop. yn barod. Deallwn fod ceffyl a dau fochyn eisoes wedi eu haddaw. Bydd pobpeth yn dderbyniol, megis hen ddod- refn, hen lestri, cynyrch tir, &c.

No title

Y mae trethdalwyr Rhyl wedi anfon gwrthdystiad yn erbvn codiad vn mhris v llaeth.

Ymosodiad ar y Mor

Ymosodiad ar y Mor. Dydd Sadwrn, yn Hull, anfonwyd William James Harman, cook ar yr ager- Ion, Carpathian, i garchar am chw' mis am daflu gwlybyr llosgawl ar James Burt Thomas, steward ar yr ur. Hong, pan ar y cefnfor, ar Mai i2fed. Dywedodd Thomas urth yr ynadon ddartod iddo, wrth ymdaflu yn ol, ddianc rhag llawer o'r gwlybyr, ond liosgwvd ei wyneb a'i wddf. Ar ol iddo daflu y gwlybyr rhoddodd y cadben Harman mewn heyrn. -0

Enill Commisiwn

Enill Commisiwn. Y mae Staff-Sergeant J. Rathbone Edwards, R.A.M.C., newydd gael ei ddyrchafu yn ail Lifftenant am wasanaeth ar y maes B'odor o Corris, Sir Feir- ionydd, ydyw Mr. Edwards, ac yn fab i'r diweddar Mr. Griffith Edwards, Stafford House, ac yn gefnder i Syr Vincent Evans. Gwasanaethodd Lifftenant Ed- wards am dair blynedd yn rhyfel De Affrica.

Y Saethu yn Mon

Y Saethu yn Mon. Dydd Llun cynhaliwyd trengholiad gohiriedig ar gorff John Elias, amaethwr, Tyddyn Bach, Llanfaethlu, Sir Fon, yr hwn a gafwyd wedi ei saethu yn farw, y tu allan i'w g irtref. Cymerwyd tad y trancedig, yr hwn sydd yn 76 mlwydd oed i'r ddalta ar amheuaeth. Tystiodd yr heddwas H Evans, pan otynodd i'r tad pa fodd y digwyddodd y ddamwain, iddo ddweyd, Nid wyt yn gwybod. Yr oeddwn yn gorwedd yn y ty ar y pryd. Mewn atebiad i Mr Gordon Roberts, dywedodd y tyst fod gan y trancedig ffyrdd od. Yn ddiweddar ni ddilynai unrhyw ahvedigaeth oddigerth glanhau clociau. Nis gwyddai fod y dryll yn tanio yn sydyn. Dywedodd Catherine Price iddi gytuno yn mis Tachwedd fyned i gadw'r ty yn Tyddyn Bach, ond ni arhosodd yno ond un diwrnod. Yn Chwefror gwahoddodd y trancedig hi i fyned lad fel ei wraig. Dychwelodd yno, ond ymadawodd dra- chetn, y Sadwrn cyn y trychineb, gan gytuno ei briodi ddiwedd y mis Yr oedd Yr oedd dynes arall yn y ty yn ystod yr amser y bu hi yno. Yr oedd y tad a'r mab fel yn ymddangosyn hollol gyfeiligar.. Dywedodd Mary Jane Williams iddi fod mewn gwasanaeth yn Tyddyn Bach ar fwy nag un amgylchiad Ar ddiwrnod y trychineb cafodd genadwri i fyned i Dydd- yn Bach. Dywedodd y cyhuddedig wrthi y dangosai iddi pa fodd y cymerodd y cyfan le. -4 Saethais yr hen ddiafol," meddai. Dywedodd hefyd y rhoddid pob- peth oedd ar y fferm i'r dyst os cadwai y cwbl yn ddirgel Dywedodd iddo saethu y mab o'r drws. Proffesai fod yn bur hoff o'r dyst. Awgrymai Mr Gordon Roberts (wrth ei chroesholi) iddi gynilunio y dystiolaeth, am iddi fethu cael arian gan y cyhuddedig Dywedodd y dyst iddi ddod yno i ddweyd y gwir, bob gair. Yr oedd mewn dyled o gyflog iddi hi. Gaiwodd Mr. Gordon Roberts ar y cy- hnddedig, yr hwn a ddywedodd iddo hys- bysu yr Arolygydd Prothero yn hollol fel y bu. Nid oedd tystiolaeth Mary Jane Williams, ond anwiredd hollol. Ni son- iodd air wrthi am y trychineb, ac yr oedd wedi talu ei chyflog. Mr. Thornton Jones—Dyvwd y madd- ygon fod yn anmhosibl i'ch m -u saethu ei hun. Pa fodd y rhoddwch chwi gyfrif am dano ? Y Cyhuddedig-Nid wyf yn credu iddo wneyd hyny yn twriadol, ond mae dam- wain ydoedd Yr oedd yn curo hen ddarn o bren ar y pryd. Wedi chwe awr o ymchwiliad dychwel- odd y rheithwyr reithfarn agored. --0-

ABERDAUOiN

ABERDAUOiN. PRIODAS-Dydd Sadwrn, sef divvrnod Ftair Pentymor, y 13eg o'r mis hwo, yn y swyddfa yn Mhvvllheli, unwyd mewn glan briodas Mr John Thomas, Pwllciw, Uwch ymynydd a Miss Jane Roberts Williams, Penybryn, Uwchymynydd. Gwasanaeth- wyd fel gwas gan Mr William Thomas, Pwllciw, brawd y priodfab, ac fel morwyn gan Miss Ann Jones Williams, chwaer y briodferch. Dymunwn iddynt bob ded- wyddwch yn eu byd newydd. RHYDDHAD.—Y mae Mt W. Griffith, llythyrgludydd, Aberdarou, wedi cael ei ryddhau oddiwrth y fyddin ar gyfrif yr iechyd. Hwn yw y ilythyrgludydd pellaf yn Pen Lleyn, ac y mae ganddo daith fawr bob dydd o bentref Aberdaron i ben Mynydd Mawr. Mae wedi gwasanaethu er's 23am o flynyddau, ac wedi cerdded 717,600 o filltiroedd. --0-

No title

Cyhuddwyd Walter Taylor, yn Mrawd- lys Manceinion, o lofruddio milwr yn Sal- ford ar Ebrill 26ain. Caed,ei fod o'i bwyll, ac antonwyd ef i wallgofdy. Y mae Capten T. H. Parry, yr A.S dros Fwrdeisdrefi Fflint, wedi gwella digon o'r clwyfau dderbyniodd yn Galli- poli, fel ag i gymcryd i fyny wasanaeth milwrol ysafn.